Kirsten H. Holgersens slægt

Statistics — Kirsten H. Holgersens slægt

This family tree was last updated on September 6, 2020.

Individuals
Males
3,171
51.1%
Females
3,016
48.6%
Total surnames
Families
Total events
11,949
Average age at death
62
Males: 61   Females: 63
Average number of children per family
2.04
News
Konvertering til WebTrees
October 9, 2012 - 6:53:55 p.m.

Efter at have konstateret, at phpGedView ikke længere vedligeholdes har jeg skiftet til WebTrees. WebTrees er oprindeligt baseret på phpGedView, men til forskel fra phpGedView, så vedligeholdes koden stadig. Der er ikke umiddelbart de store forskelle at se.

Kirsten H. Holgersens slægt
Favorites
Fanesmed og senerer regimentsdyrlæge ved Husarregimentet. Efter pension herfra, pligtopfyldende tolder i Nibe, med tendens til opfarenhed.