Adolph Henrik Boetius Christensen, 18841908 (aged 24 years)

Name
Adolph Henrik Boetius /Christensen/
Birth
Note: af ugift fruentimmer Ane Christine Henriksen i Vester Grønning og barnefader ungkarl Christen Christensen for tiden på Vridsløselille. Moderen tjente på 10-månedersdagen på Vindum Overgaard i Vindum by
Christening
Note: faddere var pigerne Dorthe Kathrine Christensen af Øster Grønning og Dorthe Karthrine Christensen af Vester Grønning. Smed Christen Hansen (hans farfar), husmand Severin Christensen (hans farbror) og Smed Christen Kvist alle af Vester Grønning
Birth of a half-sister
Note: faderen er da af Hvorvarp i Ulstrup sogn
Christening of a half-sister
Note: som faddere stod gårdmand Laust Jensens hustru (Ane Marie Aagesdatter - hendes mormor), pige Mette Marie Jensen, hendes morbrødre ungkarl Jens Kristian Laustsen og ungkarl Ove Laustsen, alle af Pisselhøj. Derudover også ungkarl Anton Kristian Olesen, Sjøstrup
Marriage of a parent
Note: han er da ungkarl af Vester Grønning og hun er pige af Pisselhøj. Som forlovere stod Laust Jensen af Pisselhøj (hendes far) og maltgjører Poul Kristian Jensen, Aars
Birth of a half-sister
Note: forældrene er da af Skive hedemark
Christening of a half-sister
Note: faddere var moderen, arbejdsmand. P. Frandsen, Skive Hedemark, arbejdsmand Jens Severin Kristensen (hendes farbror), V. Grønning, ungkarl Michael Kristensen, Skive Hedemark, banearbejder Jeppe Chr. Mortensen (hos hvem familien bor til leje) sammesteds
Birth of a half-brother
Note: faderen er da arbejdsmand og forældrene bor i Bustrup
Christening of a half-brother
Note: og fremstillet i kirken den 15 november 1891. Som faddere stod Pige Karen Marie Kristensen, Bustrup. Pige Gertrud Sørensen, Rønbjerg. Ungkarl Peder Olsen Kærgaard, Ejstrup. Murer Peder Visholm, Ramsing. Hmd. Kristen Josefsen sammesteds
Birth of a half-sister
Note: forældrene var af Bilstrup og faderen arbejdsmand
Christening of a half-sister
Note: faddere var gårdmand Kristen Laursens hustru Birthe Marie, Bilstrup. Pige Else Laursen, Bilstrup. Smed Jeppe Christian Pedersen, Bilstrup. Gaardmand Mads Peder Pedersen, Bilstrup og fiskehandler Peder Andersen, Skive
Birth of a half-brother
Christening of a half-brother
Note: dåben publiceret i kirken den 8. oktober 1899. Faddere var husmand Peder Christian Christensen af Houlbjerg, indsidder Rasmus Kjeldsen af Haxholm, Houlbjerg sogn, gårdmand Jens Sørensens hustru. Kirsten Marie Sørensen af Vrangstrup, Grauslev sogn, alle af Houlbjerg herred
Birth of a half-brother
Note: faderen er ved dåben forkarl
Birth of a half-brother
Note: faderen var ved dåben forkarl
Christening of a half-brother
Note: af sognepræsten. Fremstillet i Malling kirke den 26. december. Faddere var husmand Peder Rasmussen og hustru Marie Rasmussen, Nederfløjstrup, pige Petra Olsen, Aars og gårdejer Peder Sørensen, Nederfløjstrup
Christening of a half-brother
Note: fremstillet i Malling kirke den 26. december. Faddere var pigerne Sevrine Sørensen, Fløjstrup og Andrea Ingversen (hans storesøster), Aars, ungkarl Rasmus Bera Olsen, Hadsten og gårdejer Søren Peter Rasmussen, Nederfløjstrup
Census
Note: some tjenestekarl hos gårdejer Kristen Pedersen
Marriage
Note: og han er da arbejdsmand i Skive og hun er pige hos forældrene i Brøndum. Forlovere var hendes far, snedker Niels Jespersen af Brøndum, og husmand Mads Olesen af Brøndum
Residence
Note: ved sin død
Death
Note: Han blev dræbt i et slagsmål ved Hvalsø Kro og var da menig ved 6. Batallions 2. Kompagni
Burial
October 13, 1908 (8 days after death)
Note: og angives da som gift arbejdsmand
Family with parents
father
18551930
Birth: June 20, 1855 37 39 Vester Grønning, Grønning sogn, Salling Nørre herred
Death: January 17, 1930Klarup, Klarup sogn, Fleskum herred
mother
himself
18841908
Birth: September 21, 1884 29 27 Grønning sogn, Salling Nørre herred
Death: October 5, 1908Kirke Hvalsø, Kirke Hvalsø sogn, Voldborg herred
Father’s family with Inger Marie Laustsen
father
18551930
Birth: June 20, 1855 37 39 Vester Grønning, Grønning sogn, Salling Nørre herred
Death: January 17, 1930Klarup, Klarup sogn, Fleskum herred
stepmother
18611935
Birth: March 8, 1861 33 23 Aars sogn, Års herred
Death: January 8, 1935Klarup, Klarup sogn, Fleskum herred
Marriage MarriageNovember 23, 1888Aars kirke, Års herred
-19 months
half-sister
18871964
Birth: April 14, 1887 31 26 Pisselhøj, Aars sogn, Års herred
Death: December 16, 1964Sygehuset, Løgstør, Løgstør sogn, Slet herred
3 years
half-sister
18891944
Birth: September 21, 1889 34 28 Skive, Hindborg herred
Death: September 21, 1944Shevlin township, Clearwater county, Minnesota, USA
2 years
half-brother
18911963
Birth: October 1, 1891 36 30 Bustrup, Lem sogn, Rødding herred
Death: December 2, 1963Kommunehospitalet, Aalborg, Domsognet
3 years
half-sister
18951965
Birth: January 24, 1895 39 33 Bilstrup, Skive landsogn
Death: May 23, 1965Amtssygehuset, Aalborg
5 years
half-brother
18991991
Birth: June 29, 1899 44 38 Haxholm, Houlbjerg sogn, Houlbjerg herred
Death: December 16, 1991Ishøj
4 years
half-brother
19031963
Birth: September 25, 1903 48 42 Gl. Mariendal, Beder sogn, Ning herred
Death: May 2, 1963Gl. Klarup, Klarup sogn, Fleskum herred
half-brother
19031904
Birth: September 25, 1903 48 42 Gl. Mariendal, Beder sogn, Ning herred
Death: March 13, 1904Gl. Mariendal, Beder sogn, Ning herred
Family with Anna Jespersen
himself
18841908
Birth: September 21, 1884 29 27 Grønning sogn, Salling Nørre herred
Death: October 5, 1908Kirke Hvalsø, Kirke Hvalsø sogn, Voldborg herred
wife
18821966
Birth: May 9, 1882 Vejby sogn, Rødding herred
Death: September 30, 1966Ringsgade 6, Skive
Marriage MarriageAugust 16, 1908Brøndum kirke, Hindborg herred
Birth

af ugift fruentimmer Ane Christine Henriksen i Vester Grønning og barnefader ungkarl Christen Christensen for tiden på Vridsløselille. Moderen tjente på 10-månedersdagen på Vindum Overgaard i Vindum by

Christening

faddere var pigerne Dorthe Kathrine Christensen af Øster Grønning og Dorthe Karthrine Christensen af Vester Grønning. Smed Christen Hansen (hans farfar), husmand Severin Christensen (hans farbror) og Smed Christen Kvist alle af Vester Grønning

Census

some tjenestekarl hos gårdejer Kristen Pedersen

Marriage

og han er da arbejdsmand i Skive og hun er pige hos forældrene i Brøndum. Forlovere var hendes far, snedker Niels Jespersen af Brøndum, og husmand Mads Olesen af Brøndum

Residence

ved sin død

Death

Han blev dræbt i et slagsmål ved Hvalsø Kro og var da menig ved 6. Batallions 2. Kompagni

Burial

og angives da som gift arbejdsmand

Note

Adolph blev dræbt den 5. okt. 1908, knapt 2 måneder efter sine vielse med Anna. I JyllandsPosten tre dage efter drabet kunne man læse følgende artikel:

Drabet ved Hvalsø

Indkaldte og rekrutter

Om den uhyggelige Begivenhed der fandt Sted i Mandags Aftes i Stationsbyen Hvalsø, og hvorved en Infanterist mistede livet, meddeler "Natt." følgende nærmere Enkeltheder:
29. Batallion (Rekrutter) laa i Mandags indkvarteret i Kirke-Hvalsø, 6. Batallion (indkaldt Mandskab) i Nørre-Hvalsø. Grænsen mellem de to Kvarterer dannedes af Jærnbanelinien, som det var forbudt begge Batallioners Mandskab at overskride.
Desuagtet havde en halv Snes af 29. Batallions Rekruter begivet sig over skinnerne for at komme ind paa den umiddelbart på den anden Side af disse liggende Kro ved Hvalsø Station. Her sad de og drak saa meget, at de blev berusede, hvorpaa Gjæstgiveren tilsidst nægtede at skjænke mere baade for dem og for en halv Snes Indkaldte fra 6. Batallion. Der havde allerede tidligere på Aftenen vist sig et udpræget fjendtligt Forhold mellem de to Afdelingers Repræsentanter, og et Par Gange var det kommet til Slagsmaal. Da de nu forlod Kroen, blev det rent galt. 29. Batallion udfordrede 6. Batallion og under det Haandgemæng, som opstod, blev Menig Adolf Heinrich Boëtius Christensen fra 6. Batallion ramt i Hovedet af en Knivbajonet og styrtede om som livløs. Der blev hentet Læge, men der var Intet at stille op.
Imidlertid havde man søgt at faa opklaret, hvem der havde ført det dræbende slag, ved hurtigst muligt at afspærre Pladsen omkring Kroen og forhøre de derværende Soldater. Det lykkedes ikke herved at naa noget Resultat og man skred derfor til en Visitation rundt om i Kvartererne. Herved opdagedes det, at Rekrut Nr. 317, 29. Batallion, Herbert Florenzius Jensen, havde Blot paa sin Knivbajonetskede. Han blev strax taget i forhør, men næstede i Begyndelsen Alt; Efter nogen Tids Samtale fik han imidlertid et Krampeanfald og tilstod, at han havde slaaet fra sig med den i en Rem og ramt Christensen, men som han mente, i Brystet. Der var da ingen tvivl om, at man man her havde Drabsmanden for sig, og dette bekræftedes tilfulde under det Forhør, auditør Boisen, der blev hidkaldt fra Kjøbenhavn, afholdt over ham og nogle andre Deltagere i Slagsmaalet.

RB. Roskilde, 7. Oktober.
Liget af den dræbte Soldat Boëtius Christensen blev i Dag ført til den Militære Afdeling på Amtssygehuset i Roskilde, hvor Distriktslæge Hammer i Dag vil foretage Obduktionen. Gjerningsmanden er indsat i Varetægtsarrest i Roskilde, men Sagen vil blive behandlet af de militære Autoriteter i Viborg.

Der falder senere dom i sagen og herom skrives i Morgenbladet Adresse-Avisen den 5. november 1908:

Drabet i Hvalsø

Efter Kongerevyen

Der er nu faldet Dom i den uhyggelige Affære fra Hvalsø hvor nogle Soldater, der havde deltaget i Revyen, kom op at toppes efter at have nydt en Del Drikkevarer i Kroen. Det endte med, at en af dem med sin Livrem slog en Kammerat et Slag i Hovedet så han faldt død om.

Om Dommen telegraferedes til Ritz. Bur.:

Viborg, 4. November. Der blev i Gaar af Krigsretten her afsagt Dom i Sagen angaaende Drabet i Hvalsø Kro under Efteraarsmanøvrene. Drabsmanden blev idømt 2 Aars Forbedringshusarbejde samt dømt til at udrede en Skadeserstatning paa 2000 Kr. til den dræbtes Enke og til at betale Sagens Omkostninger.