Niels Christian Schiønning, 17381799 (aged 61 years)

Name
Niels Christian /Schiønning/
Christening
Note: faddere var Søren Rasmussens kone som bar barnet; sr. Langes kone, Præstens broder, Peder Lemming; degnens søn Lars Caspersen; sr. Carsten Simonsen, Frederikssund
Christening of a brother
Note: og Peder Larsens ældste datter bar barnet, faddere var jfr. Apolone Lange, sr. Søren Rasmussen, ms. Plum, Mogens Farversvend
Christening of a brother
Note: faddere var Mad. Plum som bar barnet; sr. Carl Plum (købmand i Frederikssund); sr. Lucas Drackart; jfr. Apelone Lange; Sofie Christensdatter til sr. Søren Rasmussen
Christening of a brother
Note: faddere var Mad. Lidou som bar barnet; sr. Carl Plum; sr. Lucas Drackart; jfr. Apelone Lange; Sofie Christendatter til sr. Søren Rasmussen
Christening of a sister
Note: faddere var Sr. Christian Schmiths kone som bar barnet; sr. Hagedorn; hr. Plum; jfr. Apelone Lange; Sofie hos mad. Rasmussen
Christening of a sister
Note: faddere var Præstens kone som bar barnet; hr. Lemming (sognepræsten); hr. Schmith; hr. Hagedorn (købmand); Anne Sofie hos mad. Rasmussen
Christening of a brother
Note: faddere var Mad. Lidøe som bar barnet; jfr. Apelone Lange; ms. Schmith; ms. Lemming; ms. Hagedorn; Nisenius Vedel. Faderen er da skoleholder
Occupation
silkevæver på silkevæver Jens Jensens fabrik||Han ses i starten af denne periode at være læredreng og ses til sidst som svend, hvilket han bliver i '57 eller '58. Altså er han med al sandsynlighed startet som læredreng ca. 1753-54. Omtalte silkevæver Jens Jensen fik den 31. august i netop 1753 privilegium på at oprette og drive en silkefabrik i Aalborg og køber i 1754 Budolfi kirkes kapellanbolig (Algade 43) og nedriver yderligere 7 ejendomme mellem Algade og Skolegade. Senere skulle de opførte industribygninger danne rammen om Aalborg Klædefabrik (1814-1818) og De Smithske Jernstøberier (1834-1935). Arealet er det den østlige del af det område der rummer Danske Bank i Algade og SuperBrugsen i Vingårdsgade. Efter 1761 hører man ikke mere til fabrikken og Jens Jensen rejser uventet fra Aalborg i efteråret 1763. Noget tyder på, at Niels Christian er rejst med ham, da han og hans kone Dorthe får deres første søn (Lars Christian) i København og Niels Christian da stadig benævnes som silkevæver.
Man kan spekulere på, om Niels Christian i første omgang måske er kommet til Aalborg pga. Jens Jensen og silkevævningen: Silkevæverfamilien er nemlig gamle venner af Niels' mors familie, idet Niels Christians moster Karen i 1748 vies til Gerd Bendixen i Jonas Jensen hus i Købmagergade i København og samme Jonas Jensen også er forlover ved Karens 2. ægteskab. Dette må næsten være silkevæver Jonas Jensen, som er fader til føromtalte Jens Jensen, og som drev silkevæveri i Købmagergade i København
between 1757 and 1761 (aged 22 years)
Marriage
Note: som forlovere stod Oluf Cronholm (skomager) og Niels Truelsen
Occupation
ses igen som silkevæver||sandsynligvis hos silkevæverne Jonas og Jens Jensen i Købmagergade, da Jens Jensen står som fadder til Niels Christian's søn Lars Christian på dette tidspunkt. Familien bor selv i Lars Lei stræde
November 1764 (aged 26 years)
Christening of a son
Note: faderen er da silkevæver i Lars Lei stræde og hans hustru benævnes som Dorthe Liistrøm. Faddere var Jens Jensen silkevæver i Købmagergade, Jens Lorentzen snedker i Stormgaden og Jacob Ring skriverkarl (hans morbror). Maren Kirstine bemeldte Jens Lorentzsens bar barnet og Jfr. Anne Margrethe Bendixsen (hans mosters svigerinde) hos Taxadeur Walther (hans mors svigerbror) på Amalienborg
Christening of a daughter
Note: gudfædre var Ole Holt, Niels Thygesen og Anders Thuesen. Derudover var fadderne Mad. Fr. Gieversis og Jomf. Ane Lorentie Giødvad
Occupation
og familien returnerer til Aalborg efter ca. tre år i København hvor han bliver gartner og skoleholder, og således går i sin fars fodspor. I "Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger" den 15. september 1769 annonceres at "Den 8. hujus [denne måned] er Sr. Niels Schiønning antaget og beskikket til Dansk Skoleholder samt Regne- og Skrivemester i Frue Sogn i Aalborg udi den ved Døden afgn. Skoleholders Sted." ||Skolen beskrives som "at den bestod af en gammel forfalden Bygning med 19 Væggerum, som Kirkeværgen paa nogle Aar havde bortlejet til den danske Skoleholder. - Ellers var der Jord til Køkkenurter og nogen Kaaljord, men ikkun tre gamle Pæretræer foruden nogle unge Blomme- og Kirsebærtræer". Gartneriprodukterne, som måske blev dyrket på den omtalte skole-jord, averterer han med i de lokale aviser
September 8, 1769 (aged 31 years)
Christening of a daughter
Note: dåben bekræftet i Vor Frue kirke den 11. november. Som faddere stod Apoteker Rybner, madam Rybner, Truels Madsen, Rone Chirurgius og jomfru Juel
Christening of a son
Note: og dåben bekræftet i Vor Frue kirke den 31. august. Som faddere stod Niels Egeschou, Mads Fibiger, Ole Haslund, Christian Brusgaard og jomfru Mette C. Milling. Faderen er da skoleholder
Burial of a mother
Occupation
degn||Hvervet som degn bestred han til sin død. Edsaflæggelsen findes i Aalborg bispearkiv har følgende ordlyd:

Jeg underskrevne Niels Christian Schiønning, kaldet af Høyædle og Høyerværdige Hr. Doct. The. Biskop Studsgaard til at være Sogne Degn for Jerslef og Øster Brønderslef Meenigheder udi Jerslef Herred, Aalborg Stift haver aflagt den allernaadigste Anbefalede Eed som af mig paa det nøyeste. Ved Guds Bistand skal vorde efterlevet.

Aalborg Bispegaard den 17. Decbr 1781
Niels Christian Schiønning
December 17, 1781 (aged 43 years)
Burial of a father
Note: som skoleholder i Ude Sundby. Eftersom han blev begravet i kirken og ikke på kirkegården, må vi kunne udlede, at han var respekteret og værdsat i sognet
Burial of a wife
Marriage banns
Marriage
Note: kirkebogen skriver dog den 24. august. Han er da velædel enkemand, sognedegn for Jerslev og Vester Brønderslev, hun er pige sammesteds. Forloverne var Sngr. Johannes Maaniche boende på Roeslund og for pigen hendes mosters mand Christopher Mørch, boende i Schovsted i Øster Brønderslev sogn
Christening of a son
Family census
Note: sammen med børnene Niels Michael og Petronelle samt to tjenestefolk og en hyrdepige
Birth of a son
May 29, 1788 (aged 50 years)
Burial of a son
Note: inden at han nåede at blive døbt
Marriage of a son
Note: hun er da af Jerslev
Marriage of a daughter
Marriage of a daughter
Note: og hun medbringer skudsmål og altergangsattest (dateret 6/11-1791) fra klokker Elers, København. Gommen er ved vielsen ungkarl og matros af 1. div. 3. comp. nr. 64. Hendes forlover var matros Friedrich Christen Fälschenberg (fra 1. div. 3. comp) og hans var Peder Joseph Fontaine matros af 1. div. 2. comp. nr. 37
Marriage of a son
Note: hun er da af Heeden
Christening of a son
Note: som faddere stod bla. Lars Schiønning i Jerslev, Niels Schiønning på Heden, Jens Skolemester i Jerslev samt An Marie Pedersdatter i Holen
Burial
Note: som sognedegn og samme dag som sin nyfødte søn Christian bliver døbt
Family with parents
father
17041782
Birth: about 1704
Burial: May 3, 1782Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
mother
17131776
Christening: November 24, 1713 Domkirken, Roskilde
Burial: September 13, 1776Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred
Marriage MarriageFebruary 8, 1732Domsognet, Roskilde
8 months
sister
17321732
Christening: October 1, 1732 28 18 Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Burial: October 15, 1732Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederikborg herrred
11 months
sister
17331785
Christening: September 9, 1733 29 19 Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Burial: January 17, 1785Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred
21 months
sister
1735
Christening: May 25, 1735 31 21 Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
13 months
brother
1736
Christening: June 26, 1736 32 22 Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
23 months
himself
17381799
Christening: May 4, 1738 34 24 Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Burial: May 23, 1799Jerslev kirkegård, Børglum herred
3 years
brother
1741
Christening: March 26, 1741 37 27 Ude Sundby kirke
5 years
sister
1746
Christening: July 24, 1746 42 32 Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
-23 months
brother
17441744
Christening: August 16, 1744 40 30 Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Burial: September 27, 1744Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred
brother
17441744
Christening: August 16, 1744 40 30 Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Burial: October 25, 1744Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred
6 years
sister
17501816
Christening: June 21, 1750 46 36 Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Death: February 29, 1816
3 years
brother
17531803
Christening: February 2, 1753 49 39 Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Burial: October 6, 1803Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred
Family with Dorthe Andersdatter Listrøm
himself
17381799
Christening: May 4, 1738 34 24 Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Burial: May 23, 1799Jerslev kirkegård, Børglum herred
wife
17331783
Birth: about 1733
Burial: July 25, 1783Jerslev kirkegård, Børglum herred
Marriage MarriageFebruary 26, 1764Budolfi kirke, Aalborg
9 months
son
17641829
Christening: November 22, 1764 26 31 Vor Frue kirke, København
Death: January 17, 1829Jerslev sogn, Børglum herred
3 years
daughter
17671853
Christening: September 14, 1767 29 34 Budolfi kirke, Aalborg
Death: August 1853København
2 years
daughter
17691842
Christening: October 11, 1769 31 36 Hjemmet, Aalborg, Vor Frue sogn, Fleskum herred
Death: April 10, 1842Hausen, Tårs sogn, Børglum herred
23 months
son
17711821
Christening: August 31, 1771 33 38 Hjemmet, Aalborg, Vor Frue sogn, Fleskum herred
Death: July 21, 1821Flyvberg, Jerslev sogn, Børglum herred
Family with Ane Sophie Nielsdatter Mørk
himself
17381799
Christening: May 4, 1738 34 24 Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Burial: May 23, 1799Jerslev kirkegård, Børglum herred
wife
17621820
Christening: April 12, 1762 61 Hellum
Death: March 9, 1820Jerslev sogn, Børglum herred
Marriage MarriageAugust 28, 1784Hellevad sogn, Dronninglund herred
21 months
son
17861869
Christening: May 7, 1786 48 24 Jerslev sogn, Børglum herred
Death: July 15, 1869Vesterheden, Hals sogn, Kær herred
2 years
son
17881788
Birth: May 29, 1788 50 26
Burial: June 10, 1788Jerslev kirkegård, Børglum herred
11 years
son
17991842
Christening: May 23, 1799 61 37 Jerslev kirke, Børglum herred
Death: February 22, 1842Albæk sogn, Dronninglund herred
Peder Jensen + Ane Sophie Nielsdatter Mørk
wife’s partner
wife
17621820
Christening: April 12, 1762 61 Hellum
Death: March 9, 1820Jerslev sogn, Børglum herred
stepdaughter
1804
Christening: March 11, 1804 41 Jerslev kirke
Christening

faddere var Søren Rasmussens kone som bar barnet; sr. Langes kone, Præstens broder, Peder Lemming; degnens søn Lars Caspersen; sr. Carsten Simonsen, Frederikssund

Marriage

som forlovere stod Oluf Cronholm (skomager) og Niels Truelsen

Marriage

kirkebogen skriver dog den 24. august. Han er da velædel enkemand, sognedegn for Jerslev og Vester Brønderslev, hun er pige sammesteds. Forloverne var Sngr. Johannes Maaniche boende på Roeslund og for pigen hendes mosters mand Christopher Mørch, boende i Schovsted i Øster Brønderslev sogn

Family census

sammen med børnene Niels Michael og Petronelle samt to tjenestefolk og en hyrdepige

Burial

som sognedegn og samme dag som sin nyfødte søn Christian bliver døbt

Note

gik sammen med sine skoleholder-kolleger i Aalborg og lod hugge en sten som tak for en donation fra Købmand Jacob Himmerig som den 26de April 1776 donerede halvparten eller 200 Rdl, som var renten af 10000 Rdl. ved de Fattiges Inspektører uddeles til de i Aalborg værende 4 danske og 1 tysk skoleholder. Stenen er i dag opsat på Vester Mariendal skole i Aalborg. Der gives dog flere donationer bla. også den 26. april 1777 fra Studiosus Hans Pedersen Kyndes testaments 1000 Rdl, hvoraf de 5 skoleholdere i Aalborg nyder renterne, imod at hver af dem skal give 4 drenge eller piger fri undervisning i deres Christendom. Endeligt var der en donation fra Studiosus Jens Wahres testamente på 800 Rdl., hvoraf renten skulle deles ligeligt mellem de 4 skoleholdere, nemlig skoleholderen på Vor Frue kirkegård, tysk skolemester, skolemesteren ved Budolphi kirke (Grotums skole) og skolemesteren i Skolegaden (ved Fattigvæsenets skole)