Nijolės Šulskytės giminės medis

Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( |

SurnameIndividuals
Bistrova
1
Bistrov
1
Jarašiūtė
8
Jarašius
13
Šulskytė
9
Jarašienė
1
Dargytė
1
Šulskis
5
Pužaitis
4
Laukaitienė
1
Čiutienė
1
Vilijošienė
1
Lukontas
1
Žebrauskienė
1
Laukaitis
3
Ražauskienė
1
Ražauskas
5
Navickis
1
Lukonas
1
(?)
2
Sasnauskas
2
Ražauskaitė
4
Bilotas
4
Zavadskas
5
Petravičiūtė
3
Jackaitė
1
Kybartaitė
1
Židovainytė
2
Židovainis
1
Alijav
1
Zavadskaitė
2
Holgersen
4
Pužaitytė
2
Venckutė
1
Navickaitė
1
Petravičius
2
Lazarevičius
1
Sasnauskaitė
1
Lazarevičiūtė
2
Žebrauskis
2
Kancevičienė
1
Kovalskytė
1
Vaitkevičiūtė
1
Šulcas
5
Žmona
1
Kundrotas
3
Venckaitė
1
Vyras
1
Elsbergas
1
Butkus
13
Butkutė
3
Butkienė
4
Bilotaitė
1
Česnauskas
3
Miranda
1
Lambrecht
3
De Miranda
2
Neverauskaitė
1
Česnauskienė
1
Šulskienė
1
Zdanevičiūtė
1
Vaitkevičius
1
Vilijošius
3
Vilijošiūtė
1
Čiuta
1
Piskarskienė
1
Prižginienė
1
Čiutaitė
1
Šiaudvitytė
1
Kancevičius
1
Navardauskaitė
1
Navickas
1