Kirsten H. Holgersens slægt

Johan Friederich Wilhelm FeldmannAlder: 57 år17761834

Navn
Johan Friederich Wilhelm Feldmann
Dåb 29. december 1776
Note: Som faddere stod Karen Liben (som bar barnet) og Cicel Langhoff. Derudover stod også korporal Arent, korporal Lund samt Knud Lund faddere
ÆgteskabChristiane Dorthea BalsterVis familie
ja

Note: Johan og Christiane har sikkert mødt hinanden i Holsten mens Johan var i detachement med husarregimentet dernede. Al sandsynlighed taler for at de også er gift dernede (omkring 1802-1803), sandsynligvis i Christianes fødeby Frederiksstad eller måske i Ottensen, da de her får en del børn i perioden 1803-1813
Søsters fødselCatrina Maria Elisabeth Feldmann
18. februar 1778 (Alder 13 måneder)
Note: om eftermiddagen kl. 5
Søsters dåbCatrina Maria Elisabeth Feldmann
23. februar 1778 (Alder 13 måneder)
Note: Som faddere stod Kirstine Reinharts datter Maria som bar barnet og Conrad Theil, Johannes Olsen og John Christophersen
Søsters fødselAnne Magrethe Feldmann
23. september 1779 (Alder 2 år)
Note: og faderen er da fanesmed ved oberst Schinkels eskadron. Moderens efternavn er ved dåbsindførslen fejlagtigt angivet til Pedersdatter
Søsters dåbAnne Magrethe Feldmann
18. oktober 1779 (Alder 2 år)
Note: om aftenen kl. 11. Som faddere stod Johanne Hygums som bar barnet, Maren Pedersdatter stod hos, derudover Erich Henningsen, Ole Nielsen og Anders Rasmussen
Brors dåbJohan Daniel Feldmann
14. november 1781 (Alder 4 år)
Note: og faderen er da fanesmed ved 1. husarregiment. Som faddere stod Generalmajor (Johan von) Schinckel (chef for 1. husarkorps), kammerherre von Hauch, kammerjunker von P. Luke, regimentskvartersmester Petersen, Løjtnant von Thomsen, Løjtnant v. Föns, fru Susanna Christine Steffens (f. Bang, gift med regimentskirurg Henrich Steffens, moster til N. F. S. Grundvig) og fru C. Jessen. Den von Hauch som står fadder for Johan er med al sandsynlighed kammerherre, Oberst og Chef for det borgerlige Artillerikorps i Helsingør og kæmner ved Øresunds toldkammer Georg Christopher Hauch (f. 6. maj 1751 i København, d. 9. nov. 1823 sammesteds), storebror til Adam Vilhelm Hauch som bla. var overhofmarskal, fysiker og medlem af direktionen for Veterinærskolen (hvor brødrene Johan Friederich Wilhelm og Johan Daniel Feldmann begge kommer til at studere)
Uddannelse
dyrlæge||Her blev der holdt offentlige forelæsninger om husdyrenes, især hestenes, beskaffenhed, sygdomme og kur. Der var også en beslagskole, hvor unge mennesker blev oplærte til kursmede. Forelæsningerne og undervisningen ved skolen såvel som adgangen til sygestaldene, hvor heste toges i kur, var gratis
1. juni 1798 (Alder 21 år)
Folketælling 1. februar 1801 (Alder 24 år)
Note: som ugift veterinærlærling. Matr.nr. 279 (i 1756-matrikuleringen) hedder i dag nr. 283 og omfatter den nordøstlige halvdel af karreen Dronningensgade - Skt. Annægade - Prinsessegade og Torvegade - lige overfor Vor Frelsers kirke. På grunden ligger idag det H-formede anneks, opført 1861 til Christianshavns Kvindefængsel som i 1921 blev ombygget til boliger. I 1773 indrettede P.C. Abildgaard her Danmarks første Veterinærskole, i første omgang som privat institution. Fraflyttet 1858 da man indviede Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole på Frederiksberg. Friederich har altså boet på veterinærskolen (af folketællingen ses at der i 1801 boede omkring 30 elever på skolen)
Eksamen oktober 1801 (Alder 24 år)

Note: dyrlæge
Søns dåbChristian Henrick Feldmann
13. marts 1803 (Alder 26 år)
Søns fødsel
1
Julius Ferdinand Feldmann
mellem 1806 og 1812 (Alder 29 år)
Note: Både fødested og -dato er tvivlsomme, men at vurdere ud fra forældrenes børnerække og disse børns fødested virker det som sandsynligt at det forholder sig som skrevet
Søns dåbJohan Daniel Feldmann
6. juli 1806 (Alder 29 år)
Datters dåbKristiane Frederike Margrethe Feldmann
16. februar 1812 (Alder 35 år)
Søns dåbGjerhard Wilhelm Feldmann
6. december 1813 (Alder 36 år)
Datters fødsel
2
Maria Elisabeth Feldmann
22. juni 1816 (Alder 39 år)
Note: Forældrene er da af Jægersborg og han er dyrlæge ved husarregimentet
Datters dåbMaria Elisabeth Feldmann
19. august 1816 (Alder 39 år)
Note: Som faddere stod Jomfru Maria Elisabeth Feldmann (hendes faster) og Richard Hansen
Datters fødsel
3
Louise Dorthea Christiane Feldmann
4. december 1817 (Alder 40 år)
Note: som datter af regimentsdyrlæge og husar Johan Friedrich Feldmann og kone Christiane Dorthea Balster på Jægersborg
Datters dåbLouise Dorthea Christiane Feldmann
5. juni 1818 (Alder 41 år)
Note: Faddere var bla. madam Lanblad og Hr. Lanblad
Søns fødsel
4
Johan Friederich Wilhelm Feldmann
26. april 1819 (Alder 42 år)
Note: Forældrene er da af Jægersborg og faderen er regimentsdyrlæge.
Søns dåbJohan Friederich Wilhelm Feldmann
5. september 1819 (Alder 42 år)
Note: Faddere var Thor Malmgreen og Sadelmager Olsen
Fars dødGerhard Vilhelm Feldmann
26. august 1820 (Alder 43 år)
Datters fødsel
5
Ane Magrethe Magdalene Feldmann
30. november 1820 (Alder 43 år)
Note: Forældrene er da af Jægersborg og faderen er regimentsdyrlæge
Datters dåbAne Magrethe Magdalene Feldmann
29. april 1821 (Alder 44 år)
Note: Som faddere stod Mads Bonnicke, Kirsten Bonnicke og Svend Lundblad, alle fra København
Søns fødsel
6
Peter Ludvig Feldmann
25. september 1822 (Alder 45 år)
Note: og forældrene er da af Jægersborg. Faderen er regimentsdyrlæge
Søns dåbPeter Ludvig Feldmann
14. november 1822 (Alder 45 år)
Note: og som faddere stod bla. Madam Gotschalck, Chirurg Schythe på Jægersborg og gårdmand Lars Rasmussen i Mosegård
Mors dødMaren Frederiksdatter
7. september 1831 (Alder 54 år)
FolketællingChristiane Dorthea BalsterVis familie
18. februar 1834 (Alder 57 år)
Note: han er da regimentsdyrlæge og hos dem bor børnene Gerhard Vilhelm, Maria Elisabeth, Johan Frederik, Ane Magdalene og Peter Ludvig. Gerhard dør 7 måneder senere
Mangler forfædre

Død 4. september 1834 (Alder 57 år)
Note:
og hans hustru indrykker følgende dødsannonce i Adresseavisen den 5. september 1834: Torsdagen den 4de September maatte jeg friste den haarde Skjebne, ved en blid og rolig Død, efter 9 Dages Sygeleie, at blive berøvet min inderligen elskede og retskafne Mand, mine 8 uforsørgede Børns kjerlige Fader, Johan Frederik Vilhelm Feldmann, 57 ¾ Aar gammel, Regiments-Dyrlæge i Husar-Regimentet. 3 Sønner modtage ham i Evigheden. Dette for mig og mine Børn saa sørgelige Dødsfald bekjendtgøres herved for Slægt og Venner. Jægersborg, den 5te September, 1834 Christiane Dorthe Feldmann, fød Balster.
Begravelse 9. september 1834 (5 dage efter dødsfald)
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 25. juli 1776Vor Frue kirke, Odense
5 måneder
ham selv
14 måneder
lillesøster
19 måneder
lillesøster
2 år
lillebror
Familie med Christiane Dorthea Balster - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab:
søn
3 år
søn
7 år
søn
6 år
datter
22 måneder
søn
3 år
datter
17 måneder
datter
17 måneder
søn
19 måneder
datter
22 måneder
søn

Dåb
Som faddere stod Karen Liben (som bar barnet) og Cicel Langhoff. Derudover stod også korporal Arent, korporal Lund samt Knud Lund faddere
Ægteskab
Johan og Christiane har sikkert mødt hinanden i Holsten mens Johan var i detachement med husarregimentet dernede. Al sandsynlighed taler for at de også er gift dernede (omkring 1802-1803), sandsynligvis i Christianes fødeby Frederiksstad eller måske i Ottensen, da de her får en del børn i perioden 1803-1813
Folketælling
som ugift veterinærlærling. Matr.nr. 279 (i 1756-matrikuleringen) hedder i dag nr. 283 og omfatter den nordøstlige halvdel af karreen Dronningensgade - Skt. Annægade - Prinsessegade og Torvegade - lige overfor Vor Frelsers kirke. På grunden ligger idag det H-formede anneks, opført 1861 til Christianshavns Kvindefængsel som i 1921 blev ombygget til boliger. I 1773 indrettede P.C. Abildgaard her Danmarks første Veterinærskole, i første omgang som privat institution. Fraflyttet 1858 da man indviede Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole på Frederiksberg. Friederich har altså boet på veterinærskolen (af folketællingen ses at der i 1801 boede omkring 30 elever på skolen)
Eksamen
dyrlæge
Folketælling
han er da regimentsdyrlæge og hos dem bor børnene Gerhard Vilhelm, Maria Elisabeth, Johan Frederik, Ane Magdalene og Peter Ludvig. Gerhard dør 7 måneder senere
Død
og hans hustru indrykker følgende dødsannonce i Adresseavisen den 5. september 1834: Torsdagen den 4de September maatte jeg friste den haarde Skjebne, ved en blid og rolig Død, efter 9 Dages Sygeleie, at blive berøvet min inderligen elskede og retskafne Mand, mine 8 uforsørgede Børns kjerlige Fader, Johan Frederik Vilhelm Feldmann, 57 ¾ Aar gammel, Regiments-Dyrlæge i Husar-Regimentet. 3 Sønner modtage ham i Evigheden. Dette for mig og mine Børn saa sørgelige Dødsfald bekjendtgøres herved for Slægt og Venner. Jægersborg, den 5te September, 1834 Christiane Dorthe Feldmann, fød Balster.
Note
var fra og med den 1. jan 1802 i detachement i Holsten, først med 6. eskadron, derefter sandsynligvis med 2. eskadron: Denne tilhørte han ihvertfald den 8. feb 1810, hvor han bliver udnævnt til dyrlæge (og dermed får rang af officer), efter tidligere at have været fanesmed. Han skulle i så tilfælde været blevet indrulleret i denne eskadron omkring 27 apr 1806 hvor hans første kontrakt udløb. Johans eskadron var en del af "Auxiliærkorpset 1813" (tidligere den bevægelige armédivision) som stod under fransk kommando og som deltog i flere militære operationer i Nordtyskland i 1813. Disse operationer kulminerede i slaget ved Sehested den 10. dec 1813 som, trods dansk sejr, endte med at Danmark måtte afstå Norge. I bogen Gardehusarregimentets 150 Aars Jubilæum : Historisk Fremstilling 1762-1912 står skrevet: Som et mærkeligt Tilfælde skal her omtales en Ansøgning, der i 1815 blev indsendt til Regimentet af en ved de holstenske Husareskadroner tjenstgørende Dyrlæge. Han søgte Stillingen som Skarpretter i Altona, og den maa aabenbart have været indbringende; thi Dyrlægen tilbød tillige at forrette Tjeneste uden Gage ved Eskadronen i Ottensen, ja endog at marchere med den, naar den rykkede i Felten. Skønt Dyrlægerne havde opnaaet at faa Rang med Officerer, anbefalede Regimentet mærkeligt nok Ansøgningen, men Gevaldigeren og hans Haandlangere var jo ganske vist bleven ærlige Mennesker. Der foreligger intet om, at Ansøgningen blev bevilget, men Dyrlægen har neppe faaet dette »Ben«, da han kort efter blev overført til Regimentet paa Sjælland og døde i sin Stilling i 1834. Der kan vist ikke herske megen tvivl om at det er Johan Feldmann der er tale om. Han blev i 1816 indrulleret i 1. eskadron i Jægersborg fra det holstenske detachement (ingen eskadron angivet, men det drejer sig om 2. eller 6. da kun disse var i detachement i Holsten), og tilhørte denne eskadron som regimentsdyrlæge indtil sin død
Note
deltog sandsynligvis i slaget ved
Note
indrykker J. F. Feldmann følgende bekendtgørelse i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger: Jeg undertegnede Feldmann, Regiments-Dyrlæge ved Husar-Regimentet, tilstaaer: at de af mig imod Organist, Skolelærer og Dannebrogsmand Erslev paa Jægersborg i Novembermaaned f. A. brugte ærerørige Udladelser, saavelsom mit øvrige forhold ved denne Leilighed, vare en Virkning af Overilelse, hvorfore jeg herved igjenkalder forbemældte Udtryk som aldeles ugrundede og usande, saa at de ei paa nogen Maade skal være Hr. Erslev til Skade paa gode Navn og Rygte; og til Beviis paa min havte Uret, betaler jeg en halv Maaneds Gage til Gjentofte Sogns fattige. Jægersborg den 17de April 1819. Feldmann