Kirsten H. Holgersens slægt

Adolph Henrik Boetius ChristensenAlder: 24 år18841908

Navn
Adolph Henrik Boetius Christensen
Født 21. september 1884 29 27
Note: af ugift fruentimmer Ane Christine Henriksen i Vester Grønning og barnefader ungkarl Christen Christensen for tiden på Vridsløselille. Moderen tjente på 10-månedersdagen på Vindum Overgaard i Vindum by
Dåb 12. oktober 1884 (Alder 21 dage)
Note: faddere var pigerne Dorthe Kathrine Christensen af Øster Grønning og Dorthe Karthrine Christensen af Vester Grønning. Smed Christen Hansen (hans farfar), husmand Severin Christensen (hans farbror) og Smed Christen Kvist alle af Vester Grønning
Halvsøsters fødselAndrea Ingvardsen
14. april 1887 (Alder 2 år)
Note: faderen er da af Hvorvarp i Ulstrup sogn
Halvsøsters dåbAndrea Ingvardsen
8. maj 1887 (Alder 2 år)
Note: som faddere stod gårdmand Laust Jensens hustru (Ane Marie Aagesdatter - hendes mormor), pige Mette Marie Jensen, hendes morbrødre ungkarl Jens Kristian Laustsen og ungkarl Ove Laustsen, alle af Pisselhøj. Derudover også ungkarl Anton Kristian Olesen, Sjøstrup
Forældres ægteskabChristen ChristensenInger Marie LaustsenVis familie
23. november 1888 (Alder 4 år)
Note: han er da ungkarl af Vester Grønning og hun er pige af Pisselhøj. Som forlovere stod Laust Jensen af Pisselhøj (hendes far) og maltgjører Poul Kristian Jensen, Aars
Halvsøsters fødselHansine Nikoline Theodora Christensen
21. september 1889 (Alder 5 år)
Note: forældrene er da af Skive hedemark
Halvsøsters dåbHansine Nikoline Theodora Christensen
15. december 1889 (Alder 5 år)
Note: faddere var moderen, arbejdsmand. P. Frandsen, Skive Hedemark, arbejdsmand Jens Severin Kristensen (hendes farbror), V. Grønning, ungkarl Michael Kristensen, Skive Hedemark, banearbejder Jeppe Chr. Mortensen (hos hvem familien bor til leje) sammesteds
Halvbrors fødselLaurits Anton Marinus Kristensen
1. oktober 1891 (Alder 7 år)
Note: faderen er da arbejdsmand og forældrene bor i Bustrup
Halvbrors dåbLaurits Anton Marinus Kristensen
19. oktober 1891 (Alder 7 år)
Note: og fremstillet i kirken den 15 november 1891. Som faddere stod Pige Karen Marie Kristensen, Bustrup. Pige Gertrud Sørensen, Rønbjerg. Ungkarl Peder Olsen Kærgaard, Ejstrup. Murer Peder Visholm, Ramsing. Hmd. Kristen Josefsen sammesteds
Halvsøsters fødselAne Marie Elisabeth Christensen
24. januar 1895 (Alder 10 år)
Note: forældrene var af Bilstrup og faderen arbejdsmand
Halvsøsters dåbAne Marie Elisabeth Christensen
1. september 1895 (Alder 10 år)
Note: faddere var gårdmand Kristen Laursens hustru Birthe Marie, Bilstrup. Pige Else Laursen, Bilstrup. Smed Jeppe Christian Pedersen, Bilstrup. Gaardmand Mads Peder Pedersen, Bilstrup og fiskehandler Peder Andersen, Skive
Halvbrors fødselKristen Jørgensen Kristensen
29. juni 1899 (Alder 14 år)
Halvbrors dåbKristen Jørgensen Kristensen
15. juli 1899 (Alder 14 år)
Note: dåben publiceret i kirken den 8. oktober 1899. Faddere var husmand Peder Christian Christensen af Houlbjerg, indsidder Rasmus Kjeldsen af Haxholm, Houlbjerg sogn, gårdmand Jens Sørensens hustru. Kirsten Marie Sørensen af Vrangstrup, Grauslev sogn, alle af Houlbjerg herred
Halvbrors fødselAage Julius Christensen
25. september 1903 (Alder 19 år)
Note: faderen er ved dåben forkarl
Halvbrors fødselViggo Ferdinand Christensen
25. september 1903 (Alder 19 år)
Note: faderen var ved dåben forkarl
Halvbrors dåbAage Julius Christensen
26. september 1903 (Alder 19 år)
Note: af sognepræsten. Fremstillet i Malling kirke den 26. december. Faddere var husmand Peder Rasmussen og hustru Marie Rasmussen, Nederfløjstrup, pige Petra Olsen, Aars og gårdejer Peder Sørensen, Nederfløjstrup
Halvbrors dåbViggo Ferdinand Christensen
26. september 1903 (Alder 19 år)
Note: fremstillet i Malling kirke den 26. december. Faddere var pigerne Sevrine Sørensen, Fløjstrup og Andrea Ingversen (hans storesøster), Aars, ungkarl Rasmus Bera Olsen, Hadsten og gårdejer Søren Peter Rasmussen, Nederfløjstrup
Folketælling 1. februar 1906 (Alder 21 år)
Note: some tjenestekarl hos gårdejer Kristen Pedersen
ÆgteskabAnna JespersenVis familie
16. august 1908 (Alder 23 år)
Note: og han er da arbejdsmand i Skive og hun er pige hos forældrene i Brøndum. Forlovere var hendes far, snedker Niels Jespersen af Brøndum, og husmand Mads Olesen af Brøndum
Bopæl oktober 1908 (Alder 24 år)
Note: ved sin død
Død 5. oktober 1908 (Alder 24 år)
Note: Han blev dræbt i et slagsmål ved Hvalsø Kro og var da menig ved 6. Batallions 2. Kompagni
Begravelse 13. oktober 1908 (8 dage efter dødsfald)
Note: og angives da som gift arbejdsmand
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
ham selv
Adolph Henrik Boetius Christensen
Født: 21. september 1884 29 27Grønning sogn, Salling Nørre herred
Død: 5. oktober 1908Kirke Hvalsø, Kirke Hvalsø sogn, Voldborg herred
Faders familie med Inger Marie Laustsen - Vis familie
far
stedmor
Ægteskab: 23. november 1888Aars kirke, Års herred
-19 måneder
halvsøster
2 år
halvsøster
2 år
halvbror
3 år
halvsøster
4 år
halvbror
4 år
halvbror
halvbror
Viggo Ferdinand Christensen
Født: 25. september 1903 48 42Gl. Mariendal, Beder sogn, Ning herred
Død: 13. marts 1904Gl. Mariendal, Beder sogn, Ning herred
Familie med Anna Jespersen - Vis familie
ham selv
Adolph Henrik Boetius Christensen
Født: 21. september 1884 29 27Grønning sogn, Salling Nørre herred
Død: 5. oktober 1908Kirke Hvalsø, Kirke Hvalsø sogn, Voldborg herred
hustru
Ægteskab: 16. august 1908Brøndum kirke, Hindborg herred

Født
af ugift fruentimmer Ane Christine Henriksen i Vester Grønning og barnefader ungkarl Christen Christensen for tiden på Vridsløselille. Moderen tjente på 10-månedersdagen på Vindum Overgaard i Vindum by
Dåb
faddere var pigerne Dorthe Kathrine Christensen af Øster Grønning og Dorthe Karthrine Christensen af Vester Grønning. Smed Christen Hansen (hans farfar), husmand Severin Christensen (hans farbror) og Smed Christen Kvist alle af Vester Grønning
Folketælling
some tjenestekarl hos gårdejer Kristen Pedersen
Ægteskab
og han er da arbejdsmand i Skive og hun er pige hos forældrene i Brøndum. Forlovere var hendes far, snedker Niels Jespersen af Brøndum, og husmand Mads Olesen af Brøndum
Bopæl
ved sin død
Død
Han blev dræbt i et slagsmål ved Hvalsø Kro og var da menig ved 6. Batallions 2. Kompagni
Begravelse
og angives da som gift arbejdsmand
Note
Adolph blev dræbt den 5. okt. 1908, knapt 2 måneder efter sine vielse med Anna. I JyllandsPosten tre dage efter drabet kunne man læse følgende artikel: Drabet ved Hvalsø Indkaldte og rekrutter Om den uhyggelige Begivenhed der fandt Sted i Mandags Aftes i Stationsbyen Hvalsø, og hvorved en Infanterist mistede livet, meddeler "Natt." følgende nærmere Enkeltheder: 29. Batallion (Rekrutter) laa i Mandags indkvarteret i Kirke-Hvalsø, 6. Batallion (indkaldt Mandskab) i Nørre-Hvalsø. Grænsen mellem de to Kvarterer dannedes af Jærnbanelinien, som det var forbudt begge Batallioners Mandskab at overskride. Desuagtet havde en halv Snes af 29. Batallions Rekruter begivet sig over skinnerne for at komme ind paa den umiddelbart på den anden Side af disse liggende Kro ved Hvalsø Station. Her sad de og drak saa meget, at de blev berusede, hvorpaa Gjæstgiveren tilsidst nægtede at skjænke mere baade for dem og for en halv Snes Indkaldte fra 6. Batallion. Der havde allerede tidligere på Aftenen vist sig et udpræget fjendtligt Forhold mellem de to Afdelingers Repræsentanter, og et Par Gange var det kommet til Slagsmaal. Da de nu forlod Kroen, blev det rent galt. 29. Batallion udfordrede 6. Batallion og under det Haandgemæng, som opstod, blev Menig Adolf Heinrich Boëtius Christensen fra 6. Batallion ramt i Hovedet af en Knivbajonet og styrtede om som livløs. Der blev hentet Læge, men der var Intet at stille op. Imidlertid havde man søgt at faa opklaret, hvem der havde ført det dræbende slag, ved hurtigst muligt at afspærre Pladsen omkring Kroen og forhøre de derværende Soldater. Det lykkedes ikke herved at naa noget Resultat og man skred derfor til en Visitation rundt om i Kvartererne. Herved opdagedes det, at Rekrut Nr. 317, 29. Batallion, Herbert Florenzius Jensen, havde Blot paa sin Knivbajonetskede. Han blev strax taget i forhør, men næstede i Begyndelsen Alt; Efter nogen Tids Samtale fik han imidlertid et Krampeanfald og tilstod, at han havde slaaet fra sig med den i en Rem og ramt Christensen, men som han mente, i Brystet. Der var da ingen tvivl om, at man man her havde Drabsmanden for sig, og dette bekræftedes tilfulde under det Forhør, auditør Boisen, der blev hidkaldt fra Kjøbenhavn, afholdt over ham og nogle andre Deltagere i Slagsmaalet. RB. Roskilde, 7. Oktober. Liget af den dræbte Soldat Boëtius Christensen blev i Dag ført til den Militære Afdeling på Amtssygehuset i Roskilde, hvor Distriktslæge Hammer i Dag vil foretage Obduktionen. Gjerningsmanden er indsat i Varetægtsarrest i Roskilde, men Sagen vil blive behandlet af de militære Autoriteter i Viborg. Der falder senere dom i sagen og herom skrives i Morgenbladet Adresse-Avisen den 5. november 1908: Drabet i Hvalsø Efter Kongerevyen Der er nu faldet Dom i den uhyggelige Affære fra Hvalsø hvor nogle Soldater, der havde deltaget i Revyen, kom op at toppes efter at have nydt en Del Drikkevarer i Kroen. Det endte med, at en af dem med sin Livrem slog en Kammerat et Slag i Hovedet så han faldt død om. Om Dommen telegraferedes til Ritz. Bur.: Viborg, 4. November. Der blev i Gaar af Krigsretten her afsagt Dom i Sagen angaaende Drabet i Hvalsø Kro under Efteraarsmanøvrene. Drabsmanden blev idømt 2 Aars Forbedringshusarbejde samt dømt til at udrede en Skadeserstatning paa 2000 Kr. til den dræbtes Enke og til at betale Sagens Omkostninger.