Kirsten H. Holgersens slægt

Maren FrederiksdatterAlder: 76 år17551831

Navn
Maren Frederiksdatter
Født marts 1755 44 33
Note: sandsynligvis i Kerteminde eller Odense
LysningGerhard Vilhelm FeldmannVis familie
29. marts 1776 (Alder 21 år)
Note: Forlovere for ham var Laurs Vinter Rebslaar, for hende Frideric Vilhelm
ÆgteskabGerhard Vilhelm FeldmannVis familie
25. juli 1776 (Alder 21 år)
Note: han er da rytter. Forlover for ham var Laurs Vinter Rebslaar (hans svigerbror), for hende Frideric Vilhelm (hendes far)
Søns dåbJohan Friederich Wilhelm Feldmann
29. december 1776 (Alder 21 år)
Note: Som faddere stod Karen Liben (som bar barnet) og Cicel Langhoff. Derudover stod også korporal Arent, korporal Lund samt Knud Lund faddere
Datters fødsel
1
Catrina Maria Elisabeth Feldmann
18. februar 1778 (Alder 22 år)
Note: om eftermiddagen kl. 5
Datters dåbCatrina Maria Elisabeth Feldmann
23. februar 1778 (Alder 22 år)
Note: Som faddere stod Kirstine Reinharts datter Maria som bar barnet og Conrad Theil, Johannes Olsen og John Christophersen
Datters fødsel
2
Anne Magrethe Feldmann
23. september 1779 (Alder 24 år)
Note: og faderen er da fanesmed ved oberst Schinkels eskadron. Moderens efternavn er ved dåbsindførslen fejlagtigt angivet til Pedersdatter
Datters dåbAnne Magrethe Feldmann
18. oktober 1779 (Alder 24 år)
Note: om aftenen kl. 11. Som faddere stod Johanne Hygums som bar barnet, Maren Pedersdatter stod hos, derudover Erich Henningsen, Ole Nielsen og Anders Rasmussen
Søns dåbJohan Daniel Feldmann
14. november 1781 (Alder 26 år)
Note: og faderen er da fanesmed ved 1. husarregiment. Som faddere stod Generalmajor (Johan von) Schinckel (chef for 1. husarkorps), kammerherre von Hauch, kammerjunker von P. Luke, regimentskvartersmester Petersen, Løjtnant von Thomsen, Løjtnant v. Föns, fru Susanna Christine Steffens (f. Bang, gift med regimentskirurg Henrich Steffens, moster til N. F. S. Grundvig) og fru C. Jessen. Den von Hauch som står fadder for Johan er med al sandsynlighed kammerherre, Oberst og Chef for det borgerlige Artillerikorps i Helsingør og kæmner ved Øresunds toldkammer Georg Christopher Hauch (f. 6. maj 1751 i København, d. 9. nov. 1823 sammesteds), storebror til Adam Vilhelm Hauch som bla. var overhofmarskal, fysiker og medlem af direktionen for Veterinærskolen (hvor brødrene Johan Friederich Wilhelm og Johan Daniel Feldmann begge kommer til at studere)
Ægtemands dødsfaldGerhard Vilhelm Feldmann
26. august 1820 (Alder 65 år)
Datters dødsfaldAnne Magrethe Feldmann
mellem 1801 og 1820 (Alder 45 år)

Note: da hun er i live ved folketællingen i 1801, men ikke nævnes som arving i hendes fars skifte i 1820
FolketællingGerhard Vilhelm FeldmannVis familie
1. februar 1801 (Alder 45 år)
Note: sammen med datteren Anne Margrethe. Det er det areal der i dag ligger mellem St. Kongensgade, Grønningen og Esplanaden
FolketællingGerhard Vilhelm FeldmannVis familie
31. december 1818 (Alder 63 år)
Note: hvor han ses som netop konsumtionsbetjent og har da opholdt sig i byen i 14 år og har én søn og én datter boende. Adressen svarer til Generaltoldkammeret
Barns ægteskabJohan Daniel FeldmannAnne Kirstine HallengreenVis familie
13. november 1819 (Alder 64 år)
Note: og forlovere var Munthe Murmester samt slagter Hansen. De blev viet i huset med kongebrev
Ægtemands begravelseGerhard Vilhelm Feldmann
29. august 1820 (Alder 65 år)
Barns ægteskabChristian Didrich Andreas WeschCatrina Maria Elisabeth FeldmannVis familie
12. december 1823 (Alder 68 år)
Note: han er da ungkarl og hun er jomfru. Forlovere var Hr. W. Didrichsen og Hr J. Olesen
Mangler forfædre

Død 7. september 1831 (Alder 76 år)
Begravelse 12. september 1831 (5 dage efter dødsfald)
Skifte 10. december 1831 (3 måneder efter dødsfald)
Note:
og har følgende ordlyd: Aar 1831, den 10 Dec blev en Skifteforretning afholdt hos Bager Wesche af Nibe, efter hans afdøde Svigermoder Gerhard Wilhelm Feldmanns Enke Maren Feldmann. Forretningen holdtes paa Byfogdens Vegne efterden at han har den ordinaire Ret at afholde af hans constetuierede Fuldmægtig __. Som Vidner var nærveærende Schaik og Iversen. Wesche var nærværende anmeldte at den Afdødes Arvinger var hans Kone Cathrine Marie Elisabeth fød Feldmann en Datter og 2de Sønner Johan Frederic Wilhelm Feldmann paa Jægersborg og Johan Daniel Feldmann paa Nyekiøbing paa Falster, men bemeldte hans Afdøde Svingermoder havde aldeles intet efterladt sig __havde for sum endog uden tilstrækkelig Vederlag havt Opholdet i flere Aar og han havde desuden bekostet Bigravelse, hvortil han elene havde erholdt 1 Rd 1 Sk. S. af hans tilgodehavende. Pa Grund heraf __ ingen videre Efterbehandling finde stæd. Det passerede underskrives. C. Wesche __ Arntzen Vidner Schaik P Iversen
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 23. januar 1744Vor Frue kirke, Odense
2 måneder
storebror
22 måneder
storebror
9 år
hende selv
Familie med Gerhard Vilhelm Feldmann - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab: 25. juli 1776Vor Frue kirke, Odense
5 måneder
søn
14 måneder
datter
19 måneder
datter
2 år
søn

Født
sandsynligvis i Kerteminde eller Odense
Lysning
Forlovere for ham var Laurs Vinter Rebslaar, for hende Frideric Vilhelm
Ægteskab
han er da rytter. Forlover for ham var Laurs Vinter Rebslaar (hans svigerbror), for hende Frideric Vilhelm (hendes far)
Folketælling
sammen med datteren Anne Margrethe. Det er det areal der i dag ligger mellem St. Kongensgade, Grønningen og Esplanaden
Folketælling
hvor han ses som netop konsumtionsbetjent og har da opholdt sig i byen i 14 år og har én søn og én datter boende. Adressen svarer til Generaltoldkammeret
Skifte
og har følgende ordlyd: Aar 1831, den 10 Dec blev en Skifteforretning afholdt hos Bager Wesche af Nibe, efter hans afdøde Svigermoder Gerhard Wilhelm Feldmanns Enke Maren Feldmann. Forretningen holdtes paa Byfogdens Vegne efterden at han har den ordinaire Ret at afholde af hans constetuierede Fuldmægtig __. Som Vidner var nærveærende Schaik og Iversen. Wesche var nærværende anmeldte at den Afdødes Arvinger var hans Kone Cathrine Marie Elisabeth fød Feldmann en Datter og 2de Sønner Johan Frederic Wilhelm Feldmann paa Jægersborg og Johan Daniel Feldmann paa Nyekiøbing paa Falster, men bemeldte hans Afdøde Svingermoder havde aldeles intet efterladt sig __havde for sum endog uden tilstrækkelig Vederlag havt Opholdet i flere Aar og han havde desuden bekostet Bigravelse, hvortil han elene havde erholdt 1 Rd 1 Sk. S. af hans tilgodehavende. Pa Grund heraf __ ingen videre Efterbehandling finde stæd. Det passerede underskrives. C. Wesche __ Arntzen Vidner Schaik P Iversen