Kirsten H. Holgersens slægt

Niels Christian SchiønningAlder: 61 år17381799

Navn
Niels Christian Schiønning
Dåb 4. maj 1738
Note: faddere var Søren Rasmussens kone som bar barnet; sr. Langes kone, Præstens broder, Peder Lemming; degnens søn Lars Caspersen; sr. Carsten Simonsen, Frederikssund
Brors dåbRasmus Schiønning
26. marts 1741 (Alder 2 år)
Note: og Peder Larsens ældste datter bar barnet, faddere var jfr. Apolone Lange, sr. Søren Rasmussen, ms. Plum, Mogens Farversvend
Brors dåbLars Schiønning
16. august 1744 (Alder 6 år)
Note: faddere var Mad. Plum som bar barnet; sr. Carl Plum (købmand i Frederikssund); sr. Lucas Drackart; jfr. Apelone Lange; Sofie Christensdatter til sr. Søren Rasmussen
Brors dåbJacob Schiønning
16. august 1744 (Alder 6 år)
Note: faddere var Mad. Lidou som bar barnet; sr. Carl Plum; sr. Lucas Drackart; jfr. Apelone Lange; Sofie Christendatter til sr. Søren Rasmussen
Søsters dåbAne Margrethe Schiønning
24. juli 1746 (Alder 8 år)
Note: faddere var Sr. Christian Schmiths kone som bar barnet; sr. Hagedorn; hr. Plum; jfr. Apelone Lange; Sofie hos mad. Rasmussen
Søsters dåbMartha Schiønning
21. juni 1750 (Alder 12 år)
Note: faddere var Præstens kone som bar barnet; hr. Lemming (sognepræsten); hr. Schmith; hr. Hagedorn (købmand); Anne Sofie hos mad. Rasmussen
Brors dåbLaurits Schiønning
2. februar 1753 (Alder 14 år)
Note: faddere var Mad. Lidøe som bar barnet; jfr. Apelone Lange; ms. Schmith; ms. Lemming; ms. Hagedorn; Nisenius Vedel. Faderen er da skoleholder
Erhverv
silkevæver på silkevæver Jens Jensens fabrik||Han ses i starten af denne periode at være læredreng og ses til sidst som svend, hvilket han bliver i '57 eller '58. Altså er han med al sandsynlighed startet som læredreng ca. 1753-54. Omtalte silkevæver Jens Jensen fik den 31. august i netop 1753 privilegium på at oprette og drive en silkefabrik i Aalborg og køber i 1754 Budolfi kirkes kapellanbolig (Algade 43) og nedriver yderligere 7 ejendomme mellem Algade og Skolegade. Senere skulle de opførte industribygninger danne rammen om Aalborg Klædefabrik (1814-1818) og De Smithske Jernstøberier (1834-1935). Arealet er det den østlige del af det område der rummer Danske Bank i Algade og SuperBrugsen i Vingårdsgade. Efter 1761 hører man ikke mere til fabrikken og Jens Jensen rejser uventet fra Aalborg i efteråret 1763. Noget tyder på, at Niels Christian er rejst med ham, da han og hans kone Dorthe får deres første søn (Lars Christian) i København og Niels Christian da stadig benævnes som silkevæver. Man kan spekulere på, om Niels Christian i første omgang måske er kommet til Aalborg pga. Jens Jensen og silkevævningen: Silkevæverfamilien er nemlig gamle venner af Niels' mors familie, idet Niels Christians moster Karen i 1748 vies til Gerd Bendixen i Jonas Jensen hus i Købmagergade i København og samme Jonas Jensen også er forlover ved Karens 2. ægteskab. Dette må næsten være silkevæver Jonas Jensen, som er fader til føromtalte Jens Jensen, og som drev silkevæveri i Købmagergade i København
mellem 1757 og 1761 (Alder 18 år)
ÆgteskabDorthe Andersdatter ListrømVis familie
26. februar 1764 (Alder 25 år)
Note: som forlovere stod Oluf Cronholm (skomager) og Niels Truelsen
Erhverv
ses igen som silkevæver||sandsynligvis hos silkevæverne Jonas og Jens Jensen i Købmagergade, da Jens Jensen står som fadder til Niels Christian's søn Lars Christian på dette tidspunkt. Familien bor selv i Lars Lei stræde
november 1764 (Alder 26 år)
Søns dåbLars Christian Schiønning
22. november 1764 (Alder 26 år)
Note: faderen er da silkevæver i Lars Lei stræde og hans hustru benævnes som Dorthe Liistrøm. Faddere var Jens Jensen silkevæver i Købmagergade, Jens Lorentzen snedker i Stormgaden og Jacob Ring skriverkarl (hans morbror). Maren Kirstine bemeldte Jens Lorentzsens bar barnet og Jfr. Anne Margrethe Bendixsen (hans mosters svigerinde) hos Taxadeur Walther (hans mors svigerbror) på Amalienborg
Datters dåbAne Margrethe Schiønning
14. september 1767 (Alder 29 år)
Note: gudfædre var Ole Holt, Niels Thygesen og Anders Thuesen. Derudover var fadderne Mad. Fr. Gieversis og Jomf. Ane Lorentie Giødvad
Erhverv
og familien returnerer til Aalborg efter ca. tre år i København hvor han bliver gartner og skoleholder, og således går i sin fars fodspor. I "Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger" den 15. september 1769 annonceres at "Den 8. hujus [denne måned] er Sr. Niels Schiønning antaget og beskikket til Dansk Skoleholder samt Regne- og Skrivemester i Frue Sogn i Aalborg udi den ved Døden afgn. Skoleholders Sted." ||Skolen beskrives som "at den bestod af en gammel forfalden Bygning med 19 Væggerum, som Kirkeværgen paa nogle Aar havde bortlejet til den danske Skoleholder. - Ellers var der Jord til Køkkenurter og nogen Kaaljord, men ikkun tre gamle Pæretræer foruden nogle unge Blomme- og Kirsebærtræer". Gartneriprodukterne, som måske blev dyrket på den omtalte skole-jord, averterer han med i de lokale aviser
8. september 1769 (Alder 31 år)
Datters dåbPetronella Kirstine Schiønning
11. oktober 1769 (Alder 31 år)
Note: dåben bekræftet i Vor Frue kirke den 11. november. Som faddere stod Apoteker Rybner, madam Rybner, Truels Madsen, Rone Chirurgius og jomfru Juel
Søns dåbNiels Schiønning
31. august 1771 (Alder 33 år)
Note: og dåben bekræftet i Vor Frue kirke den 31. august. Som faddere stod Niels Egeschou, Mads Fibiger, Ole Haslund, Christian Brusgaard og jomfru Mette C. Milling. Faderen er da skoleholder
Erhverv
degn||Hvervet som degn bestred han til sin død. Edsaflæggelsen findes i Aalborg bispearkiv har følgende ordlyd: Jeg underskrevne Niels Christian Schiønning, kaldet af Høyædle og Høyerværdige Hr. Doct. The. Biskop Studsgaard til at være Sogne Degn for Jerslef og Øster Brønderslef Meenigheder udi Jerslef Herred, Aalborg Stift haver aflagt den allernaadigste Anbefalede Eed som af mig paa det nøyeste. Ved Guds Bistand skal vorde efterlevet. Aalborg Bispegaard den 17. Decbr 1781 Niels Christian Schiønning
17. december 1781 (Alder 43 år)
Hustrus begravelseDorthe Andersdatter Listrøm
25. juli 1783 (Alder 45 år)
LysningAne Sophie Nielsdatter MørkVis familie
23. juni 1784 (Alder 46 år)

ÆgteskabAne Sophie Nielsdatter MørkVis familie
28. august 1784 (Alder 46 år)
Note: kirkebogen skriver dog den 24. august. Han er da velædel enkemand, sognedegn for Jerslev og Vester Brønderslev, hun er pige sammesteds. Forloverne var Sngr. Johannes Maaniche boende på Roeslund og for pigen hendes mosters mand Christopher Mørch, boende i Schovsted i Øster Brønderslev sogn
Søns dåbNiels Michael Schiønning
7. maj 1786 (Alder 48 år)
FolketællingAne Sophie Nielsdatter MørkVis familie
1. juli 1787 (Alder 49 år)
Note: sammen med børnene Niels Michael og Petronelle samt to tjenestefolk og en hyrdepige
Søns fødsel
1
NN Schiønning
29. maj 1788 (Alder 50 år)

Søns begravelseNN Schiønning
10. juni 1788 (Alder 50 år)
Note: inden at han nåede at blive døbt
Barns ægteskabLars Christian SchiønningMaren ErichsdatterVis familie
31. oktober 1789 (Alder 51 år)
Note: hun er da af Jerslev
Barns ægteskabJens SørensenPetronella Kirstine SchiønningVis familie
26. juni 1790 (Alder 52 år)
Barns ægteskabJoseph Ludvig FontaineAne Margrethe SchiønningVis familie
16. november 1792 (Alder 54 år)
Note: og hun medbringer skudsmål og altergangsattest (dateret 6/11-1791) fra klokker Elers, København. Gommen er ved vielsen ungkarl og matros af 1. div. 3. comp. nr. 64. Hendes forlover var matros Friedrich Christen Fälschenberg (fra 1. div. 3. comp) og hans var Peder Joseph Fontaine matros af 1. div. 2. comp. nr. 37
Barns ægteskabNiels SchiønningDorte SørensdatterVis familie
11. oktober 1793 (Alder 55 år)
Note: hun er da af Heeden
Søns dåbChristian Peder Nielsen Schiønning
23. maj 1799 (Alder 61 år)
Note: som faddere stod bla. Lars Schiønning i Jerslev, Niels Schiønning på Heden, Jens Skolemester i Jerslev samt An Marie Pedersdatter i Holen
Begravelse 23. maj 1799 (Alder 61 år)
Note: som sognedegn og samme dag som sin nyfødte søn Christian bliver døbt
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 8. februar 1732Domsognet, Roskilde
8 måneder
storesøster
Aasle Bartholine Christiansdatter Schiønning
Dåb: 1. oktober 1732 28 18Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Begravelse: 15. oktober 1732Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederikborg herrred
11 måneder
storesøster
Marie Lisbeth Schiønning
Dåb: 9. september 1733 29 19Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Begravelse: 17. januar 1785Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred
20 måneder
storesøster
13 måneder
storebror
22 måneder
ham selv
3 år
lillebror
5 år
lillesøster
-23 måneder
lillebror
Lars Schiønning
Dåb: 16. august 1744 40 30Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Begravelse: 27. september 1744Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred
lillebror
Jacob Schiønning
Dåb: 16. august 1744 40 30Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Begravelse: 25. oktober 1744Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred
6 år
lillesøster
3 år
lillebror
Laurits Schiønning
Dåb: 2. februar 1753 49 39Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred
Begravelse: 6. oktober 1803Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred
Familie med Dorthe Andersdatter Listrøm - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 26. februar 1764Budolfi kirke, Aalborg
9 måneder
søn
3 år
datter
2 år
datter
23 måneder
søn
Familie med Ane Sophie Nielsdatter Mørk - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 28. august 1784Hellevad sogn, Dronninglund herred
20 måneder
søn
Niels Michael Schiønning
Dåb: 7. maj 1786 48 24Jerslev sogn, Børglum herred
Død: 15. juli 1869Vesterheden, Hals sogn, Kær herred
2 år
søn
11 år
søn
Peder Jensen + Ane Sophie Nielsdatter Mørk - Vis familie
hustru’s ægtemand
hustru
steddatter

Dåb
faddere var Søren Rasmussens kone som bar barnet; sr. Langes kone, Præstens broder, Peder Lemming; degnens søn Lars Caspersen; sr. Carsten Simonsen, Frederikssund
Ægteskab
som forlovere stod Oluf Cronholm (skomager) og Niels Truelsen
Ægteskab
kirkebogen skriver dog den 24. august. Han er da velædel enkemand, sognedegn for Jerslev og Vester Brønderslev, hun er pige sammesteds. Forloverne var Sngr. Johannes Maaniche boende på Roeslund og for pigen hendes mosters mand Christopher Mørch, boende i Schovsted i Øster Brønderslev sogn
Folketælling
sammen med børnene Niels Michael og Petronelle samt to tjenestefolk og en hyrdepige
Begravelse
som sognedegn og samme dag som sin nyfødte søn Christian bliver døbt
Note
gik sammen med sine skoleholder-kolleger i Aalborg og lod hugge en sten som tak for en donation fra Købmand Jacob Himmerig som den 26de April 1776 donerede halvparten eller 200 Rdl, som var renten af 10000 Rdl. ved de Fattiges Inspektører uddeles til de i Aalborg værende 4 danske og 1 tysk skoleholder. Stenen er i dag opsat på Vester Mariendal skole i Aalborg. Der gives dog flere donationer bla. også den 26. april 1777 fra Studiosus Hans Pedersen Kyndes testaments 1000 Rdl, hvoraf de 5 skoleholdere i Aalborg nyder renterne, imod at hver af dem skal give 4 drenge eller piger fri undervisning i deres Christendom. Endeligt var der en donation fra Studiosus Jens Wahres testamente på 800 Rdl., hvoraf renten skulle deles ligeligt mellem de 4 skoleholdere, nemlig skoleholderen på Vor Frue kirkegård, tysk skolemester, skolemesteren ved Budolphi kirke (Grotums skole) og skolemesteren i Skolegaden (ved Fattigvæsenets skole)