Kirsten H. Holgersens slægt

Niels Nielsen HaldAlder: 55 år17491805

Navn
Niels Nielsen Hald
Dåb 19. oktober 1749
Note: faddere var Christens kone i Hassinggaard, Maren Stephensdatter, Elen Magrethe Nielsdatter i Hougaarden, Niels Madsen Sterk, Niels Nielsen i Hougaarden og Peder Pedersen, soldat. Forældrene er da af Skorstensgaarden
Datters fødsel
1
Johanne Marie Nielsdatter

Søns fødsel
2
Niels Nielsen

Datters fødsel
3
Johanne Marie Nielsdatter

Datters fødsel
4
Johanne Marie Nielsdatter

Datters fødsel
5
Ane Margrethe Nielsdatter

Brors fødselPeder Nielsen
1752 (Alder 2 år)
Søsters fødselAne Nielsdatter
mellem 1752 og 1754 (Alder 2 år)

Note: for at kunne passe ind i børneflokken
Erhverv
fæstegårdmand||Øster Hald lå på matrikel nummer 28 og hørte under Langholt, men var inden da en ældgammel selvejergård. Oprindeligt var Hald en gård med to familier der var sat (i 1662) til hartkorn 9-1-1-1. Vejen til Hvolgaard og Kjærsgaard gik mellem de to Haldgårde; men oprindelig har Øster Hald vist ligget vest for vejen, så at Vester Hald er den oprindelige Hald. Begge Haldgårde er i dag nedbrudte og lå på begge sider af det der i dag er Elsamvej på strækningen mellem Tranekær/Fr. Jensensvej og Halsvej

Brors dåbJens Nielsen
28. september 1755 (Alder 5 år)
Note: båret af Else Magrethe Hougaard. Fadder var Niels Madsen. Forældrene var af Skorstensgaarden
Søsters dåbMaren Nielsdatter
10. juni 1759 (Alder 9 år)
Note: Båret til dåben af Peders hustru af Bakken i Vester Hassing. Faddere var Peder Pedersen i Trankier, Anders Pedersen, Niels Nielsen og Maren Pedersdatter i Trankier, alle af Vester Hassing
Søsters dåbAnne Nielsdatter
10. januar 1762 (Alder 12 år)
Note: barnebærer var Niels Nielsens hustru i Vester Hassing. Faddere var Peder Pedersen i Trankiær, Anders i Skorstensgaarden, Peder Pedersen på Barken og Else Hansdatter, alle af Vester Hassing. Forældrene er da af Skorstensgaarden
Søsters dåbMagrethe Nielsdatter
2. september 1764 (Alder 14 år)
Note: faddere var Anne Jensdatter Peders hustru i Trankiær og Else Hansdatter Foltved i Vester Hassing, Svænd_ Svændsen i V. H. Anders Poulsen (?) i Skorstensgården og Peder Pedersen på Backen i V. H. Forældrene er af Skorstensgården
Brors fødselAnders Nielsen
1767 (Alder 17 år)
Forældres ægteskabChristen NielsenMagrethe NielsdatterVis familie
5. november 1775 (Alder 26 år)
Note: (Dom. 21. p. Trini.) efter forudgået trolovelse den 30. december året før. Hun er da enke og af Hvolgaard. Forlovere var Iver Madsen af Vester Brønderslev og Peder Pedersen Bak i Vester Hassing
LysningJohanne LarsdatterVis familie
7. juli 1780 (Alder 30 år)
Note: hun er da højgravid med et barn af hendes nyligt afdøde mand
ÆgteskabJohanne LarsdatterVis familie
27. december 1780 (Alder 31 år)
Note: (Fer. 2. Nativit. Christi), hun som enke og begge af Vester Hassing. [P2F] overtager herved fæstet på den gård som hendes nyligt afdøde mand efterlod sig. Forlovere var Berthel Thomasen (hendes tidl. svigerbror) i Vester Hassing og Lars Nielsen i Vadum Torp
Datters dåbMagrethe Nielsdatter
16. juni 1782 (Alder 32 år)
Note: og født i Øster Hald. Båret til dåben af Apolone Marie, Lars Skræders datter i Vester Hassing. Faddere var Levi Jensen af Hassinggaard, Lars Larsen af Vester Hassing, Peder Nielsen og Anne Nielsdatter af Hvolgaard i Vester Hassing
Datters dåbJohanne Marie Nielsdatter
23. december 1784 (Alder 35 år)
Note: og født i Øster Hald. Båret til dåben af Maren Nielsdatter, Christen Hvolgaards stifdatter. Faddere var Christen Nielsen og stifsøn Peder Nielsen i Hvolgaard, Lars Larsen på Bukken og Mette, Peder Backes datter, alle af Vester Hassing
Datters dåbMette Marie Nielsdatter
16. juli 1786 (Alder 36 år)
Note: Båret til dåben af Appolone Marie Larsdatter, Christen Toftes hustru i Vester Hassing. Faddere var Jens Nielsen Hougaard, Peder Christensen i Vester Hald, Christen Nielsen i Huulgaard og Ane Nielsdatter, Christen Huulgaards stifdatter
Datters dødsfaldJohanne Marie Nielsdatter
15. april 1787 (Alder 37 år)
Datters dødsfaldMette Marie Nielsdatter
15. april 1787 (Alder 37 år)
FolketællingJohanne LarsdatterVis familie
1. juli 1787 (Alder 37 år)
Note: han er da bonde og gårdbeboer med én tjenestekarl og én tjenestepige. Hos dem bor hendes datter af første ægteskab Maren og hans datter af første ægteskab Margrethe
Hustrus dødsfaldJohanne Larsdatter
30. april 1788 (Alder 38 år)
Note: som Niels Halds hustru af Vester Hassing
ÆgteskabMette PedersdatterVis familie
14. september 1788 (Alder 38 år)
Note: forlovere var Peder Pedersen i Døskov og Christen Nielsen Huulgaard i Vester Hassing (de er fætter og kusine)
Datters dåbJohanne Marie Nielsdatter
25. december 1788 (Alder 39 år)
Note: båret til dåben af Dorte, Peder Nielsens hustru sammesteds. Faddere var Christen Nielsen, Cort Sørensen, Lars Larsen og Johanne, Lars Larsens stifdatter, alle af Vester Hassing
Datters dødsfaldJohanne Marie Nielsdatter
15. april 1789 (Alder 39 år)
Datters dåbJohanne Marie Nielsdatter
10. januar 1790 (Alder 40 år)
Note: båret til dåben af Maren Nielsdatter i Huulgaard. Faddere var Christen Nielsen Huulgaard, Jens Nielsen Hougaard, Lars Larsen Gaden og Maren, Jens Smids datter, alle af Vester Hassing
Datters dødsfaldJohanne Marie Nielsdatter
21. januar 1790 (Alder 40 år)
Søns dåbNiels Nielsen
1. november 1792 (Alder 43 år)
Note: båret til dåben af Ane Nielsdatter, Knud Simonsens hustru på Haurkrogen. Faddere var Jens Nielsen Hougaard, Christen Nielsen Huulgaard, Peder Nielsen og Maren Nielsdatter af Huulgaard, alle af Vester Hassing
Datters fødsel
6
Else Nielsdatter
1. marts 1794 (Alder 44 år)
Note: som barnefader blev udlagt Niels Nielsen Hald i Vester Hassing (han er da gift med sin kone Mette Pedersdatter)
Datters dåbElse Nielsdatter
6. april 1794 (Alder 44 år)
Note: faddere var Anders Stephensens hustru, Else Jensdatter, Bertel Nielsens datter Maren, Niels Sørensen. Dåbsvidner var Christen Hansen, Søren Villumsen og Jens Pedersen alle af Horsens
Datters dåbJohanne Marie Nielsdatter
16. oktober 1794 (Alder 44 år)
Note: barnebærer var Ane Nielsdatter, Knud Simonsens hustru af Haurkrogen. Faddere var Christen Nielsen Huulgaard, Jens Hougaard, Peder Huulgaard og Maren Nielsdatter, Christen Huulgaards stifdatter, alle af Vester Hassing
Datters dødsfaldJohanne Marie Nielsdatter
30. november 1794 (Alder 45 år)
Datters dåbJohanne Marie Nielsdatter
10. januar 1796 (Alder 46 år)
Note: båret til dåben af Dorte Andreasdatter, Peder Nielsens hustru sammesteds. Faddere var Peder Christensen Hald, Jens Nielsen Huulgaard og stifdatter Maren Nielsdatter, alle af Vester Hassing
Datters dåbAne Margrethe Nielsdatter
4. november 1798 (Alder 49 år)
Note: båret til dåben af Maren Nielsdatter Huulgaard. Faddere var Knud Simonsen i Haurkrogen (hendes onkel), Jens Nielsen Hougaard, Peder Nielsen af Vester Hassing, og Johanne Levisdatter af Hassinggaard
FolketællingMette PedersdatterVis familie
1. februar 1801 (Alder 51 år)
Note: han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor hans datter af første ægteskab Margrethe samt fællesbørnene Niels, Johanne og Ane Margrethe. Derudover har de en tjenestekarl
Barns fødsel
7
NN Nielsen
marts 1804 (Alder 54 år)
Barns dødsfadNN Nielsen
marts 1804 (Alder 54 år)
Hustrus begravelseMette Pedersdatter
25. marts 1804 (Alder 54 år)
Note: som Niels Halds hustru. Sammen med hende begraves et 8 dage gammelt hjemmedøbt barn
Barns begravelseNN Nielsen
25. marts 1804 (Alder 54 år)
LysningMaren LaursdatterVis familie
22. marts 1805 (Alder 55 år)
Note: han er da enkemand af Vesterhassing og hun er pige (givetvis fra Hals). Som forlovere stod Peder Nielsen og Peder Sørensen. Derudover står der i kirkebogen at "Forestående Anmeldelse til Ægteskab mellem N. N. Hald og Maren Laursdatter er med fælles Samtykke ophørt, og den eengang skeete Tillysning bliver igien at aflyse". Dette underskrives den 20. marts samme år af enkemanden selv (med påholden pen) og de bemeldte Forlovere
LysningEllen Marie JensdatterVis familie
7. juni 1805 (Alder 55 år)
Note: han er da enkemand af Vester Hald i Vester Hassing og hun er pige af Hals sogn. Forlovere var Peder Nielsen Huulgaard og Christian Stephensen, begge af Vester Hassing
Død 15. september 1805 (Alder 55 år)
Note: som enkemand men med et foranstående ægteskab idet han 3½ måned tidligere var blevet forlovet med sin kommende tredie kone (han havde jo stadig små børn). Kirkebogen skriver: "Formedelst Fæstemandens Sÿgdom og Øÿensvaghed har Brÿllupet været udsat, og derefter paahaldt Enkemandens haard Sÿgdom, hvoraf han ved Døden afgik den 15de September forinden Copulationen kunde blive fuldbÿrdet"
Begravelse 22. september 1805 (7 dage efter dødsfald)
Skifte 27. september 1805 (12 dage efter dødsfald)

Note:
og har følgende ordlyd: Anno 1805 den 27 sept. mødte ifølge gjordte Anmeldelse at Gaardfæster Niels Nielsen Hald i Vesterhassing paa Langholt ved døden var afgangen, skifteforvalteren F: S: Hr. Proprietair Lanng til Langholt med Christen Storholm Ibidm, med tiltagne 2 vitterligheds og vurderingsmænd, Sognefoged Peder Andersen Sand, og Gaardmand Christen Andersen begge af Vesterhassing Bye for at registrere og vurdere den afdødes efterladenskaber til paafølgende skifte og deling mellem arvingerne, som blev anmeldt at være: Børn af 1.st ægteskab a. en datter Margrethe gift med Peder Olesen i Staae - Børn af 2. ægteskab a. en søn Niels 14 Aar gammel - b. en Datter Johanne Marie, 10 Aar gl. - c. en Do Anne Magrete 8 Aar gl. - alle hjemme i Starboen. Som Formynder for sine umyndige arvinger, blev ansadt deres fød værge og farbroder Peder Nielsen Hvolgaard i Vesterhassing Bye; medens saavidt var tilføedt, mødte Hr. T Fanøe fra bemeldte Vesterhassing Bye og erklærede at være mødt som laugværge for et i Huuset værende fruentimmer, kaldet Ellen Marie Jensdatter, som med den Afdøde var forlovet og havde attraaet med hinanden at indlade sig i Ægteskab men formedelst opkomne svagheder i Huuset, var vielsen ikke registeret, uagtet den befalede tillysning allerede tvende gange var skeet, og Brylluppet bestemt, han troede derfor og paastaar, at hun under dette skifte blev betragtet som den afdødes Enke - Skifteholderen troede derimod ikke, at ovenmeldte Fruentimmer kunde under dette Skifte betragtes som den afdødes enke, fordi de havde attraaet at indgaa Ægteskab saameget mindre som hun ifølge forordningen af 19 de sept 1783, under intet Paaskud maatte drage i Huus til sin Forlovede inden vielsen var foregaaet, og altsaa ikke ved denne forretning kunde statuere, at hun burde behandtes som Enke og hvorpaa registrerings og vurderingsforretningen i overværelse af foranstaaende blev fremmet saaledes: I Storstuen et Fuurbord paa eege fod 1r 1 Do bænk 2 m Kistebænk 2 m1rd4m et fuurskab hvori intet befandtes 3m 8s en tabylet 1m4m8s et grønmalet fuurskab hvori heller intet befandtes 4 m 8s et vognskrin1m I Østerstuen 1 fuur Bord paa kryds Fod 2 m 1 Stol med Halm sæde 10 s 2m 10s 1 gl eege skrin 1 m1m På et fastslaget Sengested 1 rød og hvid olmerdugs Overdybe 2 r 2 m 1 graae vadmels vaar 1r3rd 2m 2 grøn og hvid olmerdugs Hovedpude 1m 2 Hørlærredslagener 1r1rd 1m I Dagligstuen 1 fuur Bord 2 m 8 s 2 ds Bænke 2 m 4m 8s 1 jern bilægger 12rd 1 stoel med halmsæde 8 s12r 8s 5 hyldefjæl 1m 4s 1 forfad? 4s 1fuur skab 12s 1 do 1m 8s3m12s 1 stueuhr 3m3m På et indlukket Sengested 1 rød og hvis olmerdugs Overdyne 1rd 4m 1 graae bolster Underdyne 3m 3 hovedpuder 4m 8s2rd5m8s 2 blaarlærredslagener 3m 8s 3m8s En dito Seng 1 rød og grøn olmerdugs Overdyne 1rd 1 m 8 s 1 graae olmerdugs Underdyne 3m 1rd4m8s 2 olmerdugs Hovedpuder 1m 8s 2 blaarlærreds Lagner 1m 8s3m I Kjøkkenet 1 Kobber Kjeddel i grubbe paa ½ Tøndes Ruum5rd 2 jerngryder 1 rd 2m 1 jernpande og ensigte 2m 1 malkesprippe 12s1rd4m12s 1 spand 6s 1 lille fuur Bryggerkar 1m 1 fuur Bærkar? 1m2m6s 1 gl standtønde? 4 s 1 Haandqværn 2m 1 lille Bord 8s 1 Sold 1m3m12s 2 sold 1m 1m Paa et indlukket Sengested 1 blaae og hvid olmerdugs Overdyne 1rd 1 do Underdyne 3m 1 graae hverkens Vaar 2m1rd5m 2 blaarlærreds Lagener 1m 8s 1m8s I et lille Kammer 2 eege Øltønder 5m 1 Ølanker 1m 8s 2 halm Løbe 1 m1rd1m8s 1 Dejtrug 1m 1 salthoug 3m garnvinder 10s 4m10s 1 Loftstige 8s8s Den døde Mands Klæder 1 blaae Klædes Kjole 4 rd 1 do klædes Trøje 2rd 2m6rd2m 1 graae klædes Kjole 3rd 1 do Trøje 1 rd 2m4rd 2m 1 graae vadmels Kjole 2rd 1 blaae vadmels Trøje 1 rd 2m3rd2m 1 blaae Ulden damaske Undertrøje 1rd 3m 1rd3m 1 kallemankes Brystdug med 12 sølvknapper 1 rd 3 m 1par blaae vadmels Buxer 5m2rd2m 1 stribet Trøje og Brystdug 1rd 2m 1 graae vadmels kjole 1m 8s1rd 3m8s 1 graae vadmels Trøje 2m 1 par Skindbuxer med 7 sølvknapper 1 rd 12s1rd2m12s 1 par skindbuxer 12s 1 sort foerhue? 3m 3 par strømper 3m1rd12s 2 hørgarns og 4 blaargarns skjorter 2rd 4m2rd4m Paa Loftet 1 stk kornsække 1rd 1 Ti?? 12 s1rd12s 1 gl Ost?? 4s4s I Gaarden Bæster 1 sort stjerne Hoppe 6 Aar 26rd 1 bruun Hoppe 4 Aar 18 rd44rd 1 sort do 12 Aar 14rd 1 bruun do 2 Aar 12rd26rd 1 sort do 15 Aar 10 rd 1 sort blistet hest 4 Aar 14rd24rd Fæe Chræaturer 1 graae hjælmet koe 10 aar 12 rd 1 Do ringed 12 Aar 10 rd22rd 1 sort ringed kqwiee i 2. Aar 12 rd 1 rød hjelmet qwiekoe 8rd19rd 2 sort ringed qwier i 2. AAr 12rd 1 rød hjelmer studkalv 4rd16rd 1 graaehjelmet qwiekalv 3rd 5stk faar a 10m 8rd 2m11rd2m desuden blev anmeldt at boen tilhørde 3 lam som var bleven forvildet i marken og de ikke vidstehos hvem de var eller hvor de var 1 hvid galtgris 2rd 2m 8s 2rd2m8s Gårdens redskaber 1 beslagen vogen med host?? og lov samt have og hække 18rd18rd 1??vogn med møgfjel samt 1 ?+ hække 9rd 1 ploug med tilbehør 3rd 2m12rd 2m 1 harve med jerntænder 2rd trækketøj til 2 Bæster 2rd 3m 4rd3m Trækketøj til 4 Bæster 2rd 1 slæde 10m 1 møgbaaer 1m 8s 2rd5m8s 1 slibesteen med jernaxel 3m 1 stige 10s 2 høleer med seegl 2rd 2rd3m10s 4 river 1m 2s 1 høebaar 1m 3 spader 2m 8s 2 jern??? 4m5m4s 3 skoule 1m 2s 1 ??stoel 10s 1 øxe 1m 8s3m4s 1 hammer 1 hovtang 1 spiggerbaare 1 saug 1 hugjern 1 ??? 1rd 1rd 1 hakkelseskiste med kniv 4m 2 plejler 1 t 1 kostskoul 1m 5m 1 ???? 3m 8s3m8s Rede penge eller videre løsøre forefandtes ikke, eller blev paavidt og tilstedeværende samt Børnenes Formynder erklærede ikke at vide noget deri starboen til Indtægt at bringe - altsaa blev det i dag registreret og vurderet til 275rd Hr Fanøe begjærede protokollen følgende tilføjed Enken Ellen Marie Jensdatter med sin i dag antagen laugværge, maatte for det førsteerbødigst bede skifteholderen at tilføre i deres forretning, hvilket dato Enkemanden sal Niels Nielsen ved døden var afgl, da det nu ikke var angivet? og dernæst at forespørge: hvilken dato skiftet igen mentes foretaget, da hverken enken eller lavværge kendte nogen dto, siden skifteretten ikke i dag var mødt til den i Loven befalede tid, forresten måtte Fanøe Reformere Enkens lovlige Ret, for hvad ulovligt der enten allerede kunde være skeet, eller herefter maatte vorde hende tilføjet Skifteholderen kunde ikke i dag tilkjendegive Hr Fanøe, hvilken Dag Enkemanden Niels Nielsen ved døden var afgl, da samme dødsfald ikke var anmeldt for ham Endeligt skifte: Anno 1805 den 9. december intraf 12 ugges dagen efter Niels Nielsen Halds dødsfald i Vesterhassing, hvordan Skifteforvalteren hr Propriatair Lanng til Langholt mødte med de ved Registrerings og Vurderingsforretningen ???? Vurderingsmænd Sognfogden Peder Andersen Sand og Gaardmand Christen Andersen af Vester Hassing. Peder Nielsen Hvolgaard var som Fød Værge mødt på de umyndiges Vegne og Peder Olesen af Stade paa sin Hustrus Vegne v. navn Magrethr Nielsdatter. - I relation til den ved Skiftesamlingen sidst skeete Anmeldelse betræffende 3 Lam som på den tid fandtes forvildet og fraværende blandt andre Faareflokker, fordrede Skifteretten en Rigtighed af Gaardens nærværende, om de nu maatte være bragt tilstede, og paa den maade noget Sterboet at beregne. - Pigen paa Stedet Ellen Marie Jensdatter forklarede: at de omspringe(nde) Lam rigtig igjen var kommen tilstede - men derimod af nødvendighed igjen slagtet til huusholdningens vedligeholdelse - De tilstedeværende Værger og formyndere tilstoed i alle deele den afgivne Forklarings Rigtighed hvorved denne Post saaledes er berigtiget - Af Skifteforvalteren blev fremlagt til protokollens Indlemmelse Med: Fol??? og Ailens følge i sin Tid tvende Publicationer og indkaldelse til samtlig dette Stevbo i navnlige? Maade Vedkommende, saavel i Jydske efterretninger som ved Aflæsning ved saavel Vester Hassing som Dronninglunds kirkestevne, i hvilke anførdt tvende Sogn, skifteretten var bleven underrettet af Stevnboets Arvinger, at den afdøde havde Handel og Afregning med Beboerne. Paa grund af disse Publicationer paaraabte nu skifteforvalteren, om nogen maatte være i Dag tilstede ved Skiftet, der under samme havde noget i navnlige Maader at anbringe, da de dermed vilde fremkomme og melde sig. - Jens Andersen Landvad af Dronning Lund Sogn fremsted og fordrede som han hos den afdøde havde tilgode for et og andet som Leveret afdøde med 1rd 5m endvidere fordrede næstmeldte paa sin Søn Anders Jensens Vegne i forbemeldte Landvad som denne hos den Afdøde paastaaes at have til gode paa en Handel om den Deel Qreaturer 10rd 5 m 8 s Christen Laustsen paa Nør Langvad i? Hellevad Sogn mødte ligeledes og fordrede betalt 1 halv lad Vogn, for et aars Tid siden leveret den Afdøde med 3 Rd 2 m Anders Sørensen af Torskolen fordrede for en en aars Stud. Nød?? han har følge og leveret den Afdøde ved Nye Aars Dags Tid 1805 6 R 2 m og videre fordrede næstmeldte for i Lad Vogn leveret paa samme Tid som Ovenmældte Christen Laustsen har leveret sin 3 rd fremdeles fordrede han paa hans faders vegne Søren Hansen for en deel træe -Vare 2 rd Christen Stephensen i Vesterhassing fordrede paa sin søns vegne kontant?? ved Juules Tid 1804 5 rd Christen Kilds I Vester Hassing fordrede tilgodehavende paa en heste handel 3 rd Kort Sørensen af bemeldte Vesterhassing fordrede laante Penge 2 rd Thomas Levisen paa Hassinggaard fordrede paa sill 1 rd ??? paa Stedet s: Wad fordrede for en fjerdring Sill som var den Afdøde leveret sidst afvigte vinter 2 rd Jens Hovgaard fordrede paa sin Søn Nielsen Jensens Vegne som han f.d ved Afregning med den Afdøde angaaende denne Sill Fiskers kom tilgode 6 rd 5 m 9 s den afdødes søster Maren Nielsdatter fra Schouhuuset her i Sognet fordrede en sum hun havde laant den Afdøde i rede penge13 rd Da nu ingen af de sig her i Dag anmeldte conditioner har frembragt nogen Beviiser som godtgjør denne anmeldte fordringers Rigtighed saa blev disse fordringer stykviis oplæst for arvingernes tilstædeværende Værger og formyndere med tilføjet forespørgsel fra skifteretten, om de med at kan give nogen paalidelig og sandfærdig Forklaring og tilstaaelse om bemeldte Arvingers Ritige Tilvendelse og sandfærdiheder. - Børnenes formynder Peder Nielsen Hvolgaard deres farbror Jens Nielsen Hovgaard saavel som den siden sidste skiftesamling i ægteskab indtraadt Magrethe Nielsdatters Mand Peder Olesen forklarede samtlige, at de var ganske udvidende om Rigtigheden af den her i Dag her i Boet fra forskellige giorte Paakrav; dag tilstaaer Peder Hvolgaard, at den af hans Søster Maren Nielsdatter anmeldte fordring paa 13 rd medfødte Sandhed; ligesaa var det ham of bekjendt at Xsten Kildsen her i Byen i anledning en Hest Handel forrige Vinter kom 3 rd til gode, men hvorvidt dette siden er blevet udbetalt, derom kunde han aldeles intet forklare. - Peder Olesen anmeldte at hans nuhavende(?) kone Magrethe Nielsdatter ved skiftet efter hendes afdøde Moder Johanne Laursdatter som var i Ægteskab med nu afdøde Niels Nielsen Hald, var tillagt som moderens Arv 1 sengs klæder bestaaende af 2 dyner 2 pudder 1 pudevaar og i par Hørgarns Lagener; deraf tilstoed han at have modtaget af hendes sl. fader i levende live sidste sommer den over Dyne og resten befandtes endnu her i Boet, hvilke han med Skifteslutningen paastod sig udleveret. - Stevboens vedkommende formynder og den Afdødes broder Jens Nielsen Hovgaard bestaae rigtigheden af det anbragte. - Pigen Maren Ollesdatter af Stade meldte sig og fordrede et halv aars løn, forfalden til sidst afvigte 1. november med 6 rd Efter Skifterettens tvende sinde tydelig paaraab meldte sig ingen med ???tor i Dag derunder at anbringe, saa da ey videre samme til Endskab kan foretages forinden Gaardens Bygnings og Besætnings Brystfældighed er bestemt og de fordringer decideret hvortil Gaardens Ejer finder sig berettiget i analogi med forordringen af 8 juni 1787 der ikke kan finde sted foruden det i Huuset værende Foder for det medste er tilende , der nu for tiden ikke kan lade sig bestemme, saa bliver skifte ???? foretagelse imidlertid udsat, da Stevboets vedkommende til tiden skal blive kundgjort naar saadant igen kan skee og hvad dag skiftet til videre befordring og endskab kan foretages - hvad der i dag under dette skiftes session er passeret bekræftet med samtlige hænders underskrift - - Datum utsupra Som formynder Peders Nielsen Paa min kones Vegne Peder Olesen Peder Andersen Christen Andreasen Lanng Anno 1806 onsdagen d. 3de Decbr blev skiftet efter afdøde gaardfæster paa Langholt Gods i Vesterhassing Sogn og Bye Niels Nielsen Hall, som her i Protocollen Folie 81 er blevet begyndt og Folie 84 fortsat, men hidtil dels formodelst mangel paa den ved skifteslutnings nødvendige syns og taxationsforretning efter forordning af 8. juni 1787 over den afdødes fæstegaards Bygning og Besætning og dels, formedelst, at endeel hidtil har udestaaet og endnu udestaar ubetalt af auctionssummen for det ved auction bortsolgt Boet tilhørende Løsøre og Effecter, har været uforrettet efter foregaaende Publication her ved Vesterhassing Sogns Kirke foretaget, om muligt til endelig slutning af Godseieren Proprietaer Lang til Langholt som skifteforvalter i overværelse af 2 til sig tagne Testes: Sognefoged Peder Andersen Sand og Gaardmand Christen Andreas af Vesterhassing Sogn og Bye, i foranmeldte Sognefoged Peder Andersenss paaboende gaard. Ved forretningen var mødt de umyndige arvingers forhen til stæde værte Føed Værge og formynder gaardmand Peder Nielsen Hvolgaard her af Vesterhassing Bye ligesom og paa sin Kones vegne forhen anmeldte Peder Olesen af Stade i hvis overværelse forretningen blev begyndt og fremmes som følger - Skifteforvalteren fremlagte en indkaldelse til Sterfboets vedkommende i Vesterhassing Sogn om skifteforetagelse og mulige slutning i Dag. Indkaldelsen som med paategnet tilstaaelse for bekiendgiørelse findes forsynet blev for Skifteretten oplæst og derpaa taget til indlemmelse i protocollen under No Folie - Retten paaraabte om nogen i Dag var mødt videre end anmeldte, som i navnlig Maade maatte have noget at erindre dette Sterfboe vedkommende - fra den i Sterfboegaarden sig opholdende quindemenneske Ellen Marie Jensdatter blev fremlagt til læsning og Skifteactens Indlemmelse en Kongl. allernaadigst Bevilling dateret Frederiksborg Slot den 30 Marts 1806 - hvorved bem. Ellen Jensdatter skal ansees som Enke efter den afdøde Niels Nielsen og hendes efter dødsfaldet fødte Barn Mette Kirstine, ligeledes ansees som ægte Barn og arving efter den afdøde. Bevillingen blev allerunderdanist læst Copie deraf til protocollens indlemmelse modtaget og Bevillingen selv med paategning herom tilbageleveret - Skifteretten underrettede skifteboet vedkommende, at Boets uden og indendøres Løsøre og Effecter ifølge arvingernes begiæring, er siiden sidste skiftesamling ved offentlig auction bortsolgt, og opløbet til den summa ------ 135 rd 5 m som berigtes med hoslagte attest fra stedets auctions Directeur H. Herredsfoged Hasselbach i Nørre Sundbye, for icke at besvære boet med forretningens beskrivning in forma - ??? attest eller Quittering listes? Folie under No. - Skifteretten forespurgte sig hos de mødte arvinger om de siiden sidste skiftefrsamling hafte opdaget noget i naunlige maader, som videre kunne komme Boet tilgode, hvortil de samtlige svarede nej. Boets hele indtægt er da alene hvis som ved auction som ovenmeldt er bortsolgt, der tilløb anførte summa 135 R 5 m Skifteforvalteren foretog sig dernæst Boets gield hvis anmeldt og tillige lovlig beviist ere, til endelig liqvidation og slutning, men som Skifteforvalteren, der tillige er eier af den afdødes Fæstegaard, har lovlig og prioriteret fordring her i Boet for Bygning og Besætning mangler samt restene Kong. Skatter for sidste ½ aar til 1 mai 1806, , saa maa i slig anledning, og paa Grund af forordningen af 1. juni 1807 ?(1) stedets Dommeren S. H. Herredfoged Hasselback af Nørre Sundbye reqvirert til møde her i dag, for her efter siterede forordning at modtage Protocollen, samt beviiseligheden for disse Godseierens ovennevnte Fordringers rigtighed og paakiende disses fortie?? Rett og prioritet. til den ende fremlagde Proprietaer Lanng til eftersyen og Skifteactens vedhæftelse en ved en Kiers/ Hvetboe Herreds ret efter foregaaende lovlig Indstevning Endelig afhiendet Syn og taxations forretning over afdøde Niels Nielsen Halls Fæstegaard Øster hald dens Bygning og besætning efter hvis udviisende den afdødes stefboe tilkommer at tilsvaue i Bygning og Besætnings Mangel den sum 92 rd 3 m 4 s -med videre fremlagde propiertair Lanng specificeret Regning over resterende Kong. Skatter af bemeldte Øster Hald fra fæsterens død og indtil 1.mai 1806, neml. januar,april quataller med de med samme tillige følgende smaae Skatter i alt paa Summa 7 - 2 - 9 Sidstnevnte fordring begiærede Lanng controvers med den afdødes Qvitanse Bog, der befindes i de umyndige Arvingers værges ejene, og efter at saadant er skeet, paastoed hand sig disse 2 summer med 99 rd 5 m 13 ½ s forlods af Boet sig tilkiendt 1. prioritets Rett. Paa Stædets almindelige dommer, Herredsfoged Hasselback Vegne i hans fuldmægtig Procurator Hasselbalck indtraadt her under skiftet for at afgive Kiendelse over de hovbondelige fordringers gyldighed og bestemme dens fortrinsret - Det fæsteren under 12 marts 1787 meddelte fæstebrev blev til Oplysning foreviist og deraf erfares den afdøde fæsters forpligtelse til at svare skatte, i vedligehold i Bygning og Besætning med videre. Da altsaa fæsteren har tiltraadt Stædet før forordningen af 8 juni 1787 udkom, blev de ældre forordringer for denne kiendelse at tage til Regel, og i saa henseende tage oplysning af den her foreviiste, nu ved fæsterens død, afholdte synsforretning - I Overensstemmelse hermed bliver, saaledes Begrænset Omkostninger og den prioriterede folkeløn beholder sin lovmedholdelige prioritet, afgivet følgende Kiendelse - 1. Hovbonden bør være berettiget til at udtage den til arbeide ved Stedet forefundne og afskiønnede Besætning samt Inventarium, og for samme mangel giøre sig Erstatning med 3 m 2. Ved at konferere den anførte Restance af Kongelige Skatter med den afdøde fæsters qvitteringsbog, befindes sommes udførelse rigtig, hvorfor Hovbonden tilkendes udlæg paa samme beløb her af Boet med = 7 rd 2 m 9½ s 3. Ligeledes bør Hovbonden være berettiget til det udstrøede sæde= og fødekorn her ved Stædet, da fæsteren var forbunden til at aflevere samme i lovforsvarlig stand, og for sommes ansatte mangel gjorde sig udlæg med 6 rd 4. Endelig kiendes hovbonden berettiget til at giøre sig udlagt af Boet det beløb, som udgiør den paa Bygningerne omsat brystfældig med = 86 rd 4 m Hvilke forordninger Hovbonden saaledes kiendes berettiget til gjøre sig udlagte heraf Boet saa at den første udlæggelse fuldt ud for den ande, denne før den tredie og saa fremdeles alt i overensstemmelse med lov og anordninger K Hasselbalck. Efter at forestaaende kiendelse var afgiort og herredsfogeden befuldmægtiget var aftraad, modtog stifteforvalteren paanye skifteprotocollen. Den bemeldte specification paa at kongl. resterende skatter blev antaget til protocollens indlemmelse. Folie under No - - da aftenen paatrængede, saa bælev skiftets videre fremme udsat til i morgen formiddag kl 9 slet, atter at foretage paa Langholt skriverstue til mulig slutning, hvor alle i dag mødte skiftet vedkommende, tillige med de 2 brugte vitterlighedsmænd paaligges og tilvares at give møde - hvad i dag passeret er bekræftet med underskrift Datum Vesterhassing Uthimo Lanng som vitterlighedsmænd Skifteforv. Peder Andersen Christen Andreasen (fol 96) Anno 1806 torsdagen den 4 de decb. blev efter udsættelse her i aftes skiftet efter afdøde gaardfæster Niels Nielsen Hald i Vester Hassing atter foretaget til endelig slutning paa Langholts Skriverstue af Godseieren Propritær Lanng som skifteforvalter, i overværelse af de i gaar brugte vitterlighedsmænd Sognefoged Peder Andersen Sand og Christen Andreasen af bmd Vester Hassing. Paa de umyndiges vegne var mødt i deres formynder Peder Nielsen Hvolgaards svagheds tilfælde hans Broder gaardmand Jens Nielsen Hougaard i Vester Hassing. Efter hvis i gaaer passerede sees Boets heele Indtægts Summer at beløbe til summe 135 rd 5 m siiger et hundrede fem og tredive Rigsdaler og fem Mark - Udgifter som derimod hviler paa Stærvboet blev dernæst forelagt til Liqvidation mod Indtægten, for ifølge af samme at bringe i Erfaring hvorvidt noget derefter maatte overskyde fra de saaledes Prioriterede og lovlig godtgiorte fordringer, til arvelig skifte og deling mellem arvingerne - og meldte da den i dag mødte Wærge for de umyndige at Pigen Maren Ollesdatter der forhen under Skiftet har fordret ½ aars løn forfalden omtrent ved Niels Halds Død eller kort Tiid efter med 6 Rd, var tilfredsstillet med 4 rd deraf - pigens Broder Peder Olesen som nærværende ved skiftet gjentog samme Declaration, udføres altsaa denne som Prioritenet fordring Boet til koste 4 rd, -, - Enken efter Niels Hald Ellen Marie Jensdatter fordrede forlods af Boen den afdødes besgravelsesbekostning som hun havde udlagt med 10 rd, - , - Skifterforvalteren tilkommer hernæst i følge forestaaende Rettens Kjendelse at udlægge af Boet til betaling saasom a. De befundne mangler ved Gaardens Inventarium - , 3m, - b. Kongelige Skatter 7 rd, 2m , 9½ s c. Det manglende Sæde- og Fødekorn 6 rd, - , - d. Bygnings Brystfældighed 86 rd, - , 4s beløber 99rd, 5m,13½s Transport 113rd 5m 13½ s Fra Auctions Directøren Hr Herredsfoged Hasselbalth i Sundbye blev fremlagt en qvitteret Regning paa hans Sallarium for Auctons Holdelse over Stervnboets Løsøre, lydende paa summe 3 rd, 3m, 4½s bemeldte Regning blev taget til protocollens Indlemmelse No Viidere var i anledning næstmeldt Auction følgende Udgift at beregne Boet saasom udlagt for 4 Auctions Clacaters Puplication med Halls, Øster og Vester Hassing samt Horsens og Hammer Kyrker - , 1m, 4s Budleie med næstmeldt Clacater forud i Incacationsgebyr udlagt a 2 m 2 rd, 4m, 4s gjør 2 rd, 5m, 8s for videre at bringe i Erfaring hvorvit Boet maatte findes tilstrækelig til de prioriterede fordringers betaling blev hernæst Skiftets bekostning udført saaledes a) en Publication i de Aalborg Jydske Aviser til Stefboets Arvinger udstod saavelsom til sammes debi & kreditorer, derfor efter qvittering her fremlagt til protokollation under No. Folio -, 3m, 12s b) for en indkaldelses oplæsning ved Dronninglund Kirke no og Budleie -, 2m, - c) Skifte Brevets beskrivning ansættes for 5 ark a 3m 2 rd, 3m, - d) for udstæd Proclame 1 rd, - , - e) Vitterlighedsmændene for deres umage for 4 skiftemøder og den 5. med udlæg til auction a 2 m 3 rd, 2m, - f) Til Justit Fondat efter Forordning af 25. jan 1805 -, 2m, 11s g) ????? Hr Mad???lasse efter Forordning af 13. jan- 1742 1 rd, - , 11s h) Stemplet papir til Skiftebrevets beskrivning 3 s -, 5m, 1s beløber ___________ 10 rd, 1m, 3s forinden videre blev avangeret meldte sig gaardmanden Jens Jensen Kiær af Vester Hassing og fordrede som hand hos den afdøde kom tilgode, 10 r, til beviis for sine krav anmeldte han, at disse 10rd var ham tilstaaet af den afdøde selv ved skiftehold efter hans sidst afdøde hustru Mette Pedersdatter den 11 dec. 1804, og Børnenes i Dag mødte Formynder Jens Jensen Hougaard tilstoed at det som anmeldt rigtig forholdt sig 130 rd 3 m 13 s Akifteforvalteren foretog sig at eftersee skifte-Protocollen, og fandt Folio 71 under anførte Dato det giorte krav at forholde sig rigtig, altsaa udførers samme boet tillagt 10, - , - Ved at efterses hvad under dette skifte fra først til sidst er passeret, da befindes at endeel Creditorer har meldt sig med fordring paa større og mindre summer, men ingen beviis er der ført, som loven befaler efter død Mand fremlagt, ja end icke de umyndiges værge har kundet tilstaae og bekræfte samme. Den eeneste Fordring, som kand paa saadan maade komme i betragtning, er en næst nævnte med Jens Jensen Kiærs, men som det med Indtægt og de prioriterede Fordringers summer sammenholdelse er Synbahr, at kund derfra overskyde 4, 1, 3, saa bliver disse overskydende fire Rigsdaler Een Mark tree skilling udlagt Jens Jensen Kiær til afdrag paa hands fordring. – Skifte Retten lod lydelig paaraabe om nogen videre var mødt som i navnlige maade hafte noget her under dette skifte at anbringe, men ingen i saa maade meldte sig – Skifteforvalteren resolverede næst at Reservere enhver vedkommendes Rett endelig at slutte dette skifte, da som sagt ingen var mødt med noget derunder videre at erindre, og hvorved samme saaledes til beskrivning er sluttet og til endebragt – Til stadfæstelse under samtlige vores hænders underskrift - Datum Langholt den 4. december 1806. Lanng. Som overværende Vitterlighedsmænd Peder Andersen Christen Andreasen Som i Dag mødt Formynder for de umyndige Jens I N Nielsen
Datters dåbMette Kirstine Nielsdatter
27. april 1806 (7 måneder efter dødsfald)
Note: Båret til dåben af Dorthe Andersdatter , Peder Huulgaards kone i Vester Hassing. Faddere var Jens Nielsen Hougaard, Peder Christensen i Vesterhald, Knud Simonsen i Haurkrogen og Margrethe Nielsdatter, Peder Olesens Hustru i Stae. Accepteret som ægtebarn i følge Kongl. bevilling af 30. Maj 1806
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 2. februar 1749Vester Hassing kirke, Kær herred
19 år
lillebror
-17 år
ham selv
3 år
lillebror
3 år
lillesøster
Ane Nielsdatter
Født: mellem 1752 og 1754 35 26
Begravelse: 11. august 1754Vester Hassing kirkegård, Kær herred
4 år
lillebror
4 år
lillesøster
Maren Nielsdatter
Dåb: 10. juni 1759 42 33Vester Hassing kirke, Kær herred
Begravelse: 1. marts 1767Vester Hassing kirkegård, Kær herred
3 år
lillesøster
3 år
lillesøster
Moders familie med Christen Nielsen - Vis familie
stedfar
mor
Ægteskab: 5. november 1775Vester Hassing kirke, Kær herred
Familie med Mette Pedersdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 14. september 1788Vester Hassing kirke, Kær herred
3 måneder
datter
Johanne Marie Nielsdatter
Født: Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred
Død: 15. april 1789Vester Hassing sogn, Kær herred
13 måneder
datter
Johanne Marie Nielsdatter
Dåb: 10. januar 1790 40 30Vester Hassing kirke, Kær herred
Død: 21. januar 1790Vester Hassing sogn, Kær herred
3 år
søn
23 måneder
datter
Johanne Marie Nielsdatter
Født: Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred
Død: 30. november 1794Vester Hassing sogn, Kær herred
15 måneder
datter
3 år
datter
5 år
barn
NN Nielsen
Født: marts 1804 54 44Vester Hassing sogn, Kær herred
Død: marts 1804Vester Hassing sogn, Kær herred
Familie med Johanne Larsdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 27. december 1780Vester Hassing kirke, Kær herred
18 måneder
datter
3 år
datter
Johanne Marie Nielsdatter
Dåb: 23. december 1784 35 40Vester Hassing kirke, Vester Hassing sogn, Kær herred
Død: 15. april 1787Vester Hassing sogn, Kær herred
19 måneder
datter
Mette Marie Nielsdatter
Dåb: 16. juli 1786 36 42Vester Hassing kirke, Kær herred
Død: 15. april 1787Vester Hassing sogn, Kær herred
Familie med Bodil Nielsdatter - Vis familie
ham selv
hustru
datter
Familie med Ellen Marie Jensdatter - Vis familie
ham selv
hustru
datter
Familie med Maren Laursdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Peder Thomasen + Johanne Larsdatter - Vis familie
hustru’s ægtemand
hustru
Ægteskab: 3. november 1771Vester Hassing kirke, Kær herred
6 måneder
steddatter
3 år
steddatter
5 år
steddatter
22 måneder
steddatter
Mette Marie Pedersdatter
Dåb: 29. oktober 1780 46 36Vester Hassing kirke, Kær herred
Død: 21. januar 1781Vester Hassing sogn, Kær herred
Nicolaj Christian NN + Bodil Nielsdatter - Vis familie
hustru’s ægtemand
hustru
steddatter
Christen Olesen Myren + Bodil Nielsdatter - Vis familie
hustru’s ægtemand
hustru
Ægteskab: 26. juni 1798Horsens kirke, Kær herred
5 måneder
steddatter
18 måneder
steddatter
20 måneder
steddatter
2 år
stedsøn
4 år
stedsøn

Dåb
faddere var Christens kone i Hassinggaard, Maren Stephensdatter, Elen Magrethe Nielsdatter i Hougaarden, Niels Madsen Sterk, Niels Nielsen i Hougaarden og Peder Pedersen, soldat. Forældrene er da af Skorstensgaarden
Lysning
hun er da højgravid med et barn af hendes nyligt afdøde mand
Ægteskab
(Fer. 2. Nativit. Christi), hun som enke og begge af Vester Hassing. [P2F] overtager herved fæstet på den gård som hendes nyligt afdøde mand efterlod sig. Forlovere var Berthel Thomasen (hendes tidl. svigerbror) i Vester Hassing og Lars Nielsen i Vadum Torp
Folketælling
han er da bonde og gårdbeboer med én tjenestekarl og én tjenestepige. Hos dem bor hendes datter af første ægteskab Maren og hans datter af første ægteskab Margrethe
Ægteskab
forlovere var Peder Pedersen i Døskov og Christen Nielsen Huulgaard i Vester Hassing (de er fætter og kusine)
Folketælling
han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor hans datter af første ægteskab Margrethe samt fællesbørnene Niels, Johanne og Ane Margrethe. Derudover har de en tjenestekarl
Lysning
han er da enkemand af Vesterhassing og hun er pige (givetvis fra Hals). Som forlovere stod Peder Nielsen og Peder Sørensen. Derudover står der i kirkebogen at "Forestående Anmeldelse til Ægteskab mellem N. N. Hald og Maren Laursdatter er med fælles Samtykke ophørt, og den eengang skeete Tillysning bliver igien at aflyse". Dette underskrives den 20. marts samme år af enkemanden selv (med påholden pen) og de bemeldte Forlovere
Lysning
han er da enkemand af Vester Hald i Vester Hassing og hun er pige af Hals sogn. Forlovere var Peder Nielsen Huulgaard og Christian Stephensen, begge af Vester Hassing
Død
som enkemand men med et foranstående ægteskab idet han 3½ måned tidligere var blevet forlovet med sin kommende tredie kone (han havde jo stadig små børn). Kirkebogen skriver: "Formedelst Fæstemandens Sÿgdom og Øÿensvaghed har Brÿllupet været udsat, og derefter paahaldt Enkemandens haard Sÿgdom, hvoraf han ved Døden afgik den 15de September forinden Copulationen kunde blive fuldbÿrdet"
Skifte
og har følgende ordlyd: Anno 1805 den 27 sept. mødte ifølge gjordte Anmeldelse at Gaardfæster Niels Nielsen Hald i Vesterhassing paa Langholt ved døden var afgangen, skifteforvalteren F: S: Hr. Proprietair Lanng til Langholt med Christen Storholm Ibidm, med tiltagne 2 vitterligheds og vurderingsmænd, Sognefoged Peder Andersen Sand, og Gaardmand Christen Andersen begge af Vesterhassing Bye for at registrere og vurdere den afdødes efterladenskaber til paafølgende skifte og deling mellem arvingerne, som blev anmeldt at være: Børn af 1.st ægteskab a. en datter Margrethe gift med Peder Olesen i Staae - Børn af 2. ægteskab a. en søn Niels 14 Aar gammel - b. en Datter Johanne Marie, 10 Aar gl. - c. en Do Anne Magrete 8 Aar gl. - alle hjemme i Starboen. Som Formynder for sine umyndige arvinger, blev ansadt deres fød værge og farbroder Peder Nielsen Hvolgaard i Vesterhassing Bye; medens saavidt var tilføedt, mødte Hr. T Fanøe fra bemeldte Vesterhassing Bye og erklærede at være mødt som laugværge for et i Huuset værende fruentimmer, kaldet Ellen Marie Jensdatter, som med den Afdøde var forlovet og havde attraaet med hinanden at indlade sig i Ægteskab men formedelst opkomne svagheder i Huuset, var vielsen ikke registeret, uagtet den befalede tillysning allerede tvende gange var skeet, og Brylluppet bestemt, han troede derfor og paastaar, at hun under dette skifte blev betragtet som den afdødes Enke - Skifteholderen troede derimod ikke, at ovenmeldte Fruentimmer kunde under dette Skifte betragtes som den afdødes enke, fordi de havde attraaet at indgaa Ægteskab saameget mindre som hun ifølge forordningen af 19 de sept 1783, under intet Paaskud maatte drage i Huus til sin Forlovede inden vielsen var foregaaet, og altsaa ikke ved denne forretning kunde statuere, at hun burde behandtes som Enke og hvorpaa registrerings og vurderingsforretningen i overværelse af foranstaaende blev fremmet saaledes: I Storstuen et Fuurbord paa eege fod 1r 1 Do bænk 2 m Kistebænk 2 m1rd4m et fuurskab hvori intet befandtes 3m 8s en tabylet 1m4m8s et grønmalet fuurskab hvori heller intet befandtes 4 m 8s et vognskrin1m I Østerstuen 1 fuur Bord paa kryds Fod 2 m 1 Stol med Halm sæde 10 s 2m 10s 1 gl eege skrin 1 m1m På et fastslaget Sengested 1 rød og hvid olmerdugs Overdybe 2 r 2 m 1 graae vadmels vaar 1r3rd 2m 2 grøn og hvid olmerdugs Hovedpude 1m 2 Hørlærredslagener 1r1rd 1m I Dagligstuen 1 fuur Bord 2 m 8 s 2 ds Bænke 2 m 4m 8s 1 jern bilægger 12rd 1 stoel med halmsæde 8 s12r 8s 5 hyldefjæl 1m 4s 1 forfad? 4s 1fuur skab 12s 1 do 1m 8s3m12s 1 stueuhr 3m3m På et indlukket Sengested 1 rød og hvis olmerdugs Overdyne 1rd 4m 1 graae bolster Underdyne 3m 3 hovedpuder 4m 8s2rd5m8s 2 blaarlærredslagener 3m 8s 3m8s En dito Seng 1 rød og grøn olmerdugs Overdyne 1rd 1 m 8 s 1 graae olmerdugs Underdyne 3m 1rd4m8s 2 olmerdugs Hovedpuder 1m 8s 2 blaarlærreds Lagner 1m 8s3m I Kjøkkenet 1 Kobber Kjeddel i grubbe paa ½ Tøndes Ruum5rd 2 jerngryder 1 rd 2m 1 jernpande og ensigte 2m 1 malkesprippe 12s1rd4m12s 1 spand 6s 1 lille fuur Bryggerkar 1m 1 fuur Bærkar? 1m2m6s 1 gl standtønde? 4 s 1 Haandqværn 2m 1 lille Bord 8s 1 Sold 1m3m12s 2 sold 1m 1m Paa et indlukket Sengested 1 blaae og hvid olmerdugs Overdyne 1rd 1 do Underdyne 3m 1 graae hverkens Vaar 2m1rd5m 2 blaarlærreds Lagener 1m 8s 1m8s I et lille Kammer 2 eege Øltønder 5m 1 Ølanker 1m 8s 2 halm Løbe 1 m1rd1m8s 1 Dejtrug 1m 1 salthoug 3m garnvinder 10s 4m10s 1 Loftstige 8s8s Den døde Mands Klæder 1 blaae Klædes Kjole 4 rd 1 do klædes Trøje 2rd 2m6rd2m 1 graae klædes Kjole 3rd 1 do Trøje 1 rd 2m4rd 2m 1 graae vadmels Kjole 2rd 1 blaae vadmels Trøje 1 rd 2m3rd2m 1 blaae Ulden damaske Undertrøje 1rd 3m 1rd3m 1 kallemankes Brystdug med 12 sølvknapper 1 rd 3 m 1par blaae vadmels Buxer 5m2rd2m 1 stribet Trøje og Brystdug 1rd 2m 1 graae vadmels kjole 1m 8s1rd 3m8s 1 graae vadmels Trøje 2m 1 par Skindbuxer med 7 sølvknapper 1 rd 12s1rd2m12s 1 par skindbuxer 12s 1 sort foerhue? 3m 3 par strømper 3m1rd12s 2 hørgarns og 4 blaargarns skjorter 2rd 4m2rd4m Paa Loftet 1 stk kornsække 1rd 1 Ti?? 12 s1rd12s 1 gl Ost?? 4s4s I Gaarden Bæster 1 sort stjerne Hoppe 6 Aar 26rd 1 bruun Hoppe 4 Aar 18 rd44rd 1 sort do 12 Aar 14rd 1 bruun do 2 Aar 12rd26rd 1 sort do 15 Aar 10 rd 1 sort blistet hest 4 Aar 14rd24rd Fæe Chræaturer 1 graae hjælmet koe 10 aar 12 rd 1 Do ringed 12 Aar 10 rd22rd 1 sort ringed kqwiee i 2. Aar 12 rd 1 rød hjelmet qwiekoe 8rd19rd 2 sort ringed qwier i 2. AAr 12rd 1 rød hjelmer studkalv 4rd16rd 1 graaehjelmet qwiekalv 3rd 5stk faar a 10m 8rd 2m11rd2m desuden blev anmeldt at boen tilhørde 3 lam som var bleven forvildet i marken og de ikke vidstehos hvem de var eller hvor de var 1 hvid galtgris 2rd 2m 8s 2rd2m8s Gårdens redskaber 1 beslagen vogen med host?? og lov samt have og hække 18rd18rd 1??vogn med møgfjel samt 1 ?+ hække 9rd 1 ploug med tilbehør 3rd 2m12rd 2m 1 harve med jerntænder 2rd trækketøj til 2 Bæster 2rd 3m 4rd3m Trækketøj til 4 Bæster 2rd 1 slæde 10m 1 møgbaaer 1m 8s 2rd5m8s 1 slibesteen med jernaxel 3m 1 stige 10s 2 høleer med seegl 2rd 2rd3m10s 4 river 1m 2s 1 høebaar 1m 3 spader 2m 8s 2 jern??? 4m5m4s 3 skoule 1m 2s 1 ??stoel 10s 1 øxe 1m 8s3m4s 1 hammer 1 hovtang 1 spiggerbaare 1 saug 1 hugjern 1 ??? 1rd 1rd 1 hakkelseskiste med kniv 4m 2 plejler 1 t 1 kostskoul 1m 5m 1 ???? 3m 8s3m8s Rede penge eller videre løsøre forefandtes ikke, eller blev paavidt og tilstedeværende samt Børnenes Formynder erklærede ikke at vide noget deri starboen til Indtægt at bringe - altsaa blev det i dag registreret og vurderet til 275rd Hr Fanøe begjærede protokollen følgende tilføjed Enken Ellen Marie Jensdatter med sin i dag antagen laugværge, maatte for det førsteerbødigst bede skifteholderen at tilføre i deres forretning, hvilket dato Enkemanden sal Niels Nielsen ved døden var afgl, da det nu ikke var angivet? og dernæst at forespørge: hvilken dato skiftet igen mentes foretaget, da hverken enken eller lavværge kendte nogen dto, siden skifteretten ikke i dag var mødt til den i Loven befalede tid, forresten måtte Fanøe Reformere Enkens lovlige Ret, for hvad ulovligt der enten allerede kunde være skeet, eller herefter maatte vorde hende tilføjet Skifteholderen kunde ikke i dag tilkjendegive Hr Fanøe, hvilken Dag Enkemanden Niels Nielsen ved døden var afgl, da samme dødsfald ikke var anmeldt for ham Endeligt skifte: Anno 1805 den 9. december intraf 12 ugges dagen efter Niels Nielsen Halds dødsfald i Vesterhassing, hvordan Skifteforvalteren hr Propriatair Lanng til Langholt mødte med de ved Registrerings og Vurderingsforretningen ???? Vurderingsmænd Sognfogden Peder Andersen Sand og Gaardmand Christen Andersen af Vester Hassing. Peder Nielsen Hvolgaard var som Fød Værge mødt på de umyndiges Vegne og Peder Olesen af Stade paa sin Hustrus Vegne v. navn Magrethr Nielsdatter. - I relation til den ved Skiftesamlingen sidst skeete Anmeldelse betræffende 3 Lam som på den tid fandtes forvildet og fraværende blandt andre Faareflokker, fordrede Skifteretten en Rigtighed af Gaardens nærværende, om de nu maatte være bragt tilstede, og paa den maade noget Sterboet at beregne. - Pigen paa Stedet Ellen Marie Jensdatter forklarede: at de omspringe(nde) Lam rigtig igjen var kommen tilstede - men derimod af nødvendighed igjen slagtet til huusholdningens vedligeholdelse - De tilstedeværende Værger og formyndere tilstoed i alle deele den afgivne Forklarings Rigtighed hvorved denne Post saaledes er berigtiget - Af Skifteforvalteren blev fremlagt til protokollens Indlemmelse Med: Fol??? og Ailens følge i sin Tid tvende Publicationer og indkaldelse til samtlig dette Stevbo i navnlige? Maade Vedkommende, saavel i Jydske efterretninger som ved Aflæsning ved saavel Vester Hassing som Dronninglunds kirkestevne, i hvilke anførdt tvende Sogn, skifteretten var bleven underrettet af Stevnboets Arvinger, at den afdøde havde Handel og Afregning med Beboerne. Paa grund af disse Publicationer paaraabte nu skifteforvalteren, om nogen maatte være i Dag tilstede ved Skiftet, der under samme havde noget i navnlige Maader at anbringe, da de dermed vilde fremkomme og melde sig. - Jens Andersen Landvad af Dronning Lund Sogn fremsted og fordrede som han hos den afdøde havde tilgode for et og andet som Leveret afdøde med 1rd 5m endvidere fordrede næstmeldte paa sin Søn Anders Jensens Vegne i forbemeldte Landvad som denne hos den Afdøde paastaaes at have til gode paa en Handel om den Deel Qreaturer 10rd 5 m 8 s Christen Laustsen paa Nør Langvad i? Hellevad Sogn mødte ligeledes og fordrede betalt 1 halv lad Vogn, for et aars Tid siden leveret den Afdøde med 3 Rd 2 m Anders Sørensen af Torskolen fordrede for en en aars Stud. Nød?? han har følge og leveret den Afdøde ved Nye Aars Dags Tid 1805 6 R 2 m og videre fordrede næstmeldte for i Lad Vogn leveret paa samme Tid som Ovenmældte Christen Laustsen har leveret sin 3 rd fremdeles fordrede han paa hans faders vegne Søren Hansen for en deel træe -Vare 2 rd Christen Stephensen i Vesterhassing fordrede paa sin søns vegne kontant?? ved Juules Tid 1804 5 rd Christen Kilds I Vester Hassing fordrede tilgodehavende paa en heste handel 3 rd Kort Sørensen af bemeldte Vesterhassing fordrede laante Penge 2 rd Thomas Levisen paa Hassinggaard fordrede paa sill 1 rd ??? paa Stedet s: Wad fordrede for en fjerdring Sill som var den Afdøde leveret sidst afvigte vinter 2 rd Jens Hovgaard fordrede paa sin Søn Nielsen Jensens Vegne som han f.d ved Afregning med den Afdøde angaaende denne Sill Fiskers kom tilgode 6 rd 5 m 9 s den afdødes søster Maren Nielsdatter fra Schouhuuset her i Sognet fordrede en sum hun havde laant den Afdøde i rede penge13 rd Da nu ingen af de sig her i Dag anmeldte conditioner har frembragt nogen Beviiser som godtgjør denne anmeldte fordringers Rigtighed saa blev disse fordringer stykviis oplæst for arvingernes tilstædeværende Værger og formyndere med tilføjet forespørgsel fra skifteretten, om de med at kan give nogen paalidelig og sandfærdig Forklaring og tilstaaelse om bemeldte Arvingers Ritige Tilvendelse og sandfærdiheder. - Børnenes formynder Peder Nielsen Hvolgaard deres farbror Jens Nielsen Hovgaard saavel som den siden sidste skiftesamling i ægteskab indtraadt Magrethe Nielsdatters Mand Peder Olesen forklarede samtlige, at de var ganske udvidende om Rigtigheden af den her i Dag her i Boet fra forskellige giorte Paakrav; dag tilstaaer Peder Hvolgaard, at den af hans Søster Maren Nielsdatter anmeldte fordring paa 13 rd medfødte Sandhed; ligesaa var det ham of bekjendt at Xsten Kildsen her i Byen i anledning en Hest Handel forrige Vinter kom 3 rd til gode, men hvorvidt dette siden er blevet udbetalt, derom kunde han aldeles intet forklare. - Peder Olesen anmeldte at hans nuhavende(?) kone Magrethe Nielsdatter ved skiftet efter hendes afdøde Moder Johanne Laursdatter som var i Ægteskab med nu afdøde Niels Nielsen Hald, var tillagt som moderens Arv 1 sengs klæder bestaaende af 2 dyner 2 pudder 1 pudevaar og i par Hørgarns Lagener; deraf tilstoed han at have modtaget af hendes sl. fader i levende live sidste sommer den over Dyne og resten befandtes endnu her i Boet, hvilke han med Skifteslutningen paastod sig udleveret. - Stevboens vedkommende formynder og den Afdødes broder Jens Nielsen Hovgaard bestaae rigtigheden af det anbragte. - Pigen Maren Ollesdatter af Stade meldte sig og fordrede et halv aars løn, forfalden til sidst afvigte 1. november med 6 rd Efter Skifterettens tvende sinde tydelig paaraab meldte sig ingen med ???tor i Dag derunder at anbringe, saa da ey videre samme til Endskab kan foretages forinden Gaardens Bygnings og Besætnings Brystfældighed er bestemt og de fordringer decideret hvortil Gaardens Ejer finder sig berettiget i analogi med forordringen af 8 juni 1787 der ikke kan finde sted foruden det i Huuset værende Foder for det medste er tilende , der nu for tiden ikke kan lade sig bestemme, saa bliver skifte ???? foretagelse imidlertid udsat, da Stevboets vedkommende til tiden skal blive kundgjort naar saadant igen kan skee og hvad dag skiftet til videre befordring og endskab kan foretages - hvad der i dag under dette skiftes session er passeret bekræftet med samtlige hænders underskrift - - Datum utsupra Som formynder Peders Nielsen Paa min kones Vegne Peder Olesen Peder Andersen Christen Andreasen Lanng Anno 1806 onsdagen d. 3de Decbr blev skiftet efter afdøde gaardfæster paa Langholt Gods i Vesterhassing Sogn og Bye Niels Nielsen Hall, som her i Protocollen Folie 81 er blevet begyndt og Folie 84 fortsat, men hidtil dels formodelst mangel paa den ved skifteslutnings nødvendige syns og taxationsforretning efter forordning af 8. juni 1787 over den afdødes fæstegaards Bygning og Besætning og dels, formedelst, at endeel hidtil har udestaaet og endnu udestaar ubetalt af auctionssummen for det ved auction bortsolgt Boet tilhørende Løsøre og Effecter, har været uforrettet efter foregaaende Publication her ved Vesterhassing Sogns Kirke foretaget, om muligt til endelig slutning af Godseieren Proprietaer Lang til Langholt som skifteforvalter i overværelse af 2 til sig tagne Testes: Sognefoged Peder Andersen Sand og Gaardmand Christen Andreas af Vesterhassing Sogn og Bye, i foranmeldte Sognefoged Peder Andersenss paaboende gaard. Ved forretningen var mødt de umyndige arvingers forhen til stæde værte Føed Værge og formynder gaardmand Peder Nielsen Hvolgaard her af Vesterhassing Bye ligesom og paa sin Kones vegne forhen anmeldte Peder Olesen af Stade i hvis overværelse forretningen blev begyndt og fremmes som følger - Skifteforvalteren fremlagte en indkaldelse til Sterfboets vedkommende i Vesterhassing Sogn om skifteforetagelse og mulige slutning i Dag. Indkaldelsen som med paategnet tilstaaelse for bekiendgiørelse findes forsynet blev for Skifteretten oplæst og derpaa taget til indlemmelse i protocollen under No Folie - Retten paaraabte om nogen i Dag var mødt videre end anmeldte, som i navnlig Maade maatte have noget at erindre dette Sterfboe vedkommende - fra den i Sterfboegaarden sig opholdende quindemenneske Ellen Marie Jensdatter blev fremlagt til læsning og Skifteactens Indlemmelse en Kongl. allernaadigst Bevilling dateret Frederiksborg Slot den 30 Marts 1806 - hvorved bem. Ellen Jensdatter skal ansees som Enke efter den afdøde Niels Nielsen og hendes efter dødsfaldet fødte Barn Mette Kirstine, ligeledes ansees som ægte Barn og arving efter den afdøde. Bevillingen blev allerunderdanist læst Copie deraf til protocollens indlemmelse modtaget og Bevillingen selv med paategning herom tilbageleveret - Skifteretten underrettede skifteboet vedkommende, at Boets uden og indendøres Løsøre og Effecter ifølge arvingernes begiæring, er siiden sidste skiftesamling ved offentlig auction bortsolgt, og opløbet til den summa ------ 135 rd 5 m som berigtes med hoslagte attest fra stedets auctions Directeur H. Herredsfoged Hasselbach i Nørre Sundbye, for icke at besvære boet med forretningens beskrivning in forma - ??? attest eller Quittering listes? Folie under No. - Skifteretten forespurgte sig hos de mødte arvinger om de siiden sidste skiftefrsamling hafte opdaget noget i naunlige maader, som videre kunne komme Boet tilgode, hvortil de samtlige svarede nej. Boets hele indtægt er da alene hvis som ved auction som ovenmeldt er bortsolgt, der tilløb anførte summa 135 R 5 m Skifteforvalteren foretog sig dernæst Boets gield hvis anmeldt og tillige lovlig beviist ere, til endelig liqvidation og slutning, men som Skifteforvalteren, der tillige er eier af den afdødes Fæstegaard, har lovlig og prioriteret fordring her i Boet for Bygning og Besætning mangler samt restene Kong. Skatter for sidste ½ aar til 1 mai 1806, , saa maa i slig anledning, og paa Grund af forordningen af 1. juni 1807 ?(1) stedets Dommeren S. H. Herredfoged Hasselback af Nørre Sundbye reqvirert til møde her i dag, for her efter siterede forordning at modtage Protocollen, samt beviiseligheden for disse Godseierens ovennevnte Fordringers rigtighed og paakiende disses fortie?? Rett og prioritet. til den ende fremlagde Proprietaer Lanng til eftersyen og Skifteactens vedhæftelse en ved en Kiers/ Hvetboe Herreds ret efter foregaaende lovlig Indstevning Endelig afhiendet Syn og taxations forretning over afdøde Niels Nielsen Halls Fæstegaard Øster hald dens Bygning og besætning efter hvis udviisende den afdødes stefboe tilkommer at tilsvaue i Bygning og Besætnings Mangel den sum 92 rd 3 m 4 s -med videre fremlagde propiertair Lanng specificeret Regning over resterende Kong. Skatter af bemeldte Øster Hald fra fæsterens død og indtil 1.mai 1806, neml. januar,april quataller med de med samme tillige følgende smaae Skatter i alt paa Summa 7 - 2 - 9 Sidstnevnte fordring begiærede Lanng controvers med den afdødes Qvitanse Bog, der befindes i de umyndige Arvingers værges ejene, og efter at saadant er skeet, paastoed hand sig disse 2 summer med 99 rd 5 m 13 ½ s forlods af Boet sig tilkiendt 1. prioritets Rett. Paa Stædets almindelige dommer, Herredsfoged Hasselback Vegne i hans fuldmægtig Procurator Hasselbalck indtraadt her under skiftet for at afgive Kiendelse over de hovbondelige fordringers gyldighed og bestemme dens fortrinsret - Det fæsteren under 12 marts 1787 meddelte fæstebrev blev til Oplysning foreviist og deraf erfares den afdøde fæsters forpligtelse til at svare skatte, i vedligehold i Bygning og Besætning med videre. Da altsaa fæsteren har tiltraadt Stædet før forordningen af 8 juni 1787 udkom, blev de ældre forordringer for denne kiendelse at tage til Regel, og i saa henseende tage oplysning af den her foreviiste, nu ved fæsterens død, afholdte synsforretning - I Overensstemmelse hermed bliver, saaledes Begrænset Omkostninger og den prioriterede folkeløn beholder sin lovmedholdelige prioritet, afgivet følgende Kiendelse - 1. Hovbonden bør være berettiget til at udtage den til arbeide ved Stedet forefundne og afskiønnede Besætning samt Inventarium, og for samme mangel giøre sig Erstatning med 3 m 2. Ved at konferere den anførte Restance af Kongelige Skatter med den afdøde fæsters qvitteringsbog, befindes sommes udførelse rigtig, hvorfor Hovbonden tilkendes udlæg paa samme beløb her af Boet med = 7 rd 2 m 9½ s 3. Ligeledes bør Hovbonden være berettiget til det udstrøede sæde= og fødekorn her ved Stædet, da fæsteren var forbunden til at aflevere samme i lovforsvarlig stand, og for sommes ansatte mangel gjorde sig udlæg med 6 rd 4. Endelig kiendes hovbonden berettiget til at giøre sig udlagt af Boet det beløb, som udgiør den paa Bygningerne omsat brystfældig med = 86 rd 4 m Hvilke forordninger Hovbonden saaledes kiendes berettiget til gjøre sig udlagte heraf Boet saa at den første udlæggelse fuldt ud for den ande, denne før den tredie og saa fremdeles alt i overensstemmelse med lov og anordninger K Hasselbalck. Efter at forestaaende kiendelse var afgiort og herredsfogeden befuldmægtiget var aftraad, modtog stifteforvalteren paanye skifteprotocollen. Den bemeldte specification paa at kongl. resterende skatter blev antaget til protocollens indlemmelse. Folie under No - - da aftenen paatrængede, saa bælev skiftets videre fremme udsat til i morgen formiddag kl 9 slet, atter at foretage paa Langholt skriverstue til mulig slutning, hvor alle i dag mødte skiftet vedkommende, tillige med de 2 brugte vitterlighedsmænd paaligges og tilvares at give møde - hvad i dag passeret er bekræftet med underskrift Datum Vesterhassing Uthimo Lanng som vitterlighedsmænd Skifteforv. Peder Andersen Christen Andreasen (fol 96) Anno 1806 torsdagen den 4 de decb. blev efter udsættelse her i aftes skiftet efter afdøde gaardfæster Niels Nielsen Hald i Vester Hassing atter foretaget til endelig slutning paa Langholts Skriverstue af Godseieren Propritær Lanng som skifteforvalter, i overværelse af de i gaar brugte vitterlighedsmænd Sognefoged Peder Andersen Sand og Christen Andreasen af bmd Vester Hassing. Paa de umyndiges vegne var mødt i deres formynder Peder Nielsen Hvolgaards svagheds tilfælde hans Broder gaardmand Jens Nielsen Hougaard i Vester Hassing. Efter hvis i gaaer passerede sees Boets heele Indtægts Summer at beløbe til summe 135 rd 5 m siiger et hundrede fem og tredive Rigsdaler og fem Mark - Udgifter som derimod hviler paa Stærvboet blev dernæst forelagt til Liqvidation mod Indtægten, for ifølge af samme at bringe i Erfaring hvorvidt noget derefter maatte overskyde fra de saaledes Prioriterede og lovlig godtgiorte fordringer, til arvelig skifte og deling mellem arvingerne - og meldte da den i dag mødte Wærge for de umyndige at Pigen Maren Ollesdatter der forhen under Skiftet har fordret ½ aars løn forfalden omtrent ved Niels Halds Død eller kort Tiid efter med 6 Rd, var tilfredsstillet med 4 rd deraf - pigens Broder Peder Olesen som nærværende ved skiftet gjentog samme Declaration, udføres altsaa denne som Prioritenet fordring Boet til koste 4 rd, -, - Enken efter Niels Hald Ellen Marie Jensdatter fordrede forlods af Boen den afdødes besgravelsesbekostning som hun havde udlagt med 10 rd, - , - Skifterforvalteren tilkommer hernæst i følge forestaaende Rettens Kjendelse at udlægge af Boet til betaling saasom a. De befundne mangler ved Gaardens Inventarium - , 3m, - b. Kongelige Skatter 7 rd, 2m , 9½ s c. Det manglende Sæde- og Fødekorn 6 rd, - , - d. Bygnings Brystfældighed 86 rd, - , 4s beløber 99rd, 5m,13½s Transport 113rd 5m 13½ s Fra Auctions Directøren Hr Herredsfoged Hasselbalth i Sundbye blev fremlagt en qvitteret Regning paa hans Sallarium for Auctons Holdelse over Stervnboets Løsøre, lydende paa summe 3 rd, 3m, 4½s bemeldte Regning blev taget til protocollens Indlemmelse No Viidere var i anledning næstmeldt Auction følgende Udgift at beregne Boet saasom udlagt for 4 Auctions Clacaters Puplication med Halls, Øster og Vester Hassing samt Horsens og Hammer Kyrker - , 1m, 4s Budleie med næstmeldt Clacater forud i Incacationsgebyr udlagt a 2 m 2 rd, 4m, 4s gjør 2 rd, 5m, 8s for videre at bringe i Erfaring hvorvit Boet maatte findes tilstrækelig til de prioriterede fordringers betaling blev hernæst Skiftets bekostning udført saaledes a) en Publication i de Aalborg Jydske Aviser til Stefboets Arvinger udstod saavelsom til sammes debi & kreditorer, derfor efter qvittering her fremlagt til protokollation under No. Folio -, 3m, 12s b) for en indkaldelses oplæsning ved Dronninglund Kirke no og Budleie -, 2m, - c) Skifte Brevets beskrivning ansættes for 5 ark a 3m 2 rd, 3m, - d) for udstæd Proclame 1 rd, - , - e) Vitterlighedsmændene for deres umage for 4 skiftemøder og den 5. med udlæg til auction a 2 m 3 rd, 2m, - f) Til Justit Fondat efter Forordning af 25. jan 1805 -, 2m, 11s g) ????? Hr Mad???lasse efter Forordning af 13. jan- 1742 1 rd, - , 11s h) Stemplet papir til Skiftebrevets beskrivning 3 s -, 5m, 1s beløber ___________ 10 rd, 1m, 3s forinden videre blev avangeret meldte sig gaardmanden Jens Jensen Kiær af Vester Hassing og fordrede som hand hos den afdøde kom tilgode, 10 r, til beviis for sine krav anmeldte han, at disse 10rd var ham tilstaaet af den afdøde selv ved skiftehold efter hans sidst afdøde hustru Mette Pedersdatter den 11 dec. 1804, og Børnenes i Dag mødte Formynder Jens Jensen Hougaard tilstoed at det som anmeldt rigtig forholdt sig 130 rd 3 m 13 s Akifteforvalteren foretog sig at eftersee skifte-Protocollen, og fandt Folio 71 under anførte Dato det giorte krav at forholde sig rigtig, altsaa udførers samme boet tillagt 10, - , - Ved at efterses hvad under dette skifte fra først til sidst er passeret, da befindes at endeel Creditorer har meldt sig med fordring paa større og mindre summer, men ingen beviis er der ført, som loven befaler efter død Mand fremlagt, ja end icke de umyndiges værge har kundet tilstaae og bekræfte samme. Den eeneste Fordring, som kand paa saadan maade komme i betragtning, er en næst nævnte med Jens Jensen Kiærs, men som det med Indtægt og de prioriterede Fordringers summer sammenholdelse er Synbahr, at kund derfra overskyde 4, 1, 3, saa bliver disse overskydende fire Rigsdaler Een Mark tree skilling udlagt Jens Jensen Kiær til afdrag paa hands fordring. – Skifte Retten lod lydelig paaraabe om nogen videre var mødt som i navnlige maade hafte noget her under dette skifte at anbringe, men ingen i saa maade meldte sig – Skifteforvalteren resolverede næst at Reservere enhver vedkommendes Rett endelig at slutte dette skifte, da som sagt ingen var mødt med noget derunder videre at erindre, og hvorved samme saaledes til beskrivning er sluttet og til endebragt – Til stadfæstelse under samtlige vores hænders underskrift - Datum Langholt den 4. december 1806. Lanng. Som overværende Vitterlighedsmænd Peder Andersen Christen Andreasen Som i Dag mødt Formynder for de umyndige Jens I N Nielsen
Note
efter endt militærtjeneste, for livstid, af Langholt gods på hartkorn 3 tdr. 4 skp. Gården overtager han efter afdøde Peder Thomsen og en af betingelserne for at overtage den er, at han gifter sig med Peder Thomsens enke (Johanne). Desuden skal han andrage faderlig omsorg for Peder Thomsens efterladte, umyndige børn og sørge for føde, klæder og deres underholdning indtil de når en alder hvor de selv kan erhverve sig deres brød fra fremmede. I landgilde skal han betale 3 rigsdaler samt spinde hør til en værdi af 2 mark (eller evt. betale 2 mark). Derudover skal han forrette hoveri for 2/3 gård. Desuden skal han naturligvis være sin hosbonde lydig, overholde kongens forordninger og love samt holde sin gård og jorderne i forsvarlig stand
Note
deler bedsteforældre, nemlig ægteparret Anne Pedersdatter og Peder Jensen, gårdfæster af Skorstensgården i Vester Hassing. Da de således er søskendebørn får de den 27. juni 1788 en gratis ægteskabsbevilling af kongen