Prano Sasnausko giminės medis

Pedigree map of Pranas Napoleonas Sasnauskas


0 individuals displayed, out of the normal total of 63, from 6 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Pranas Napoleonas Sasnauskas, Juozas Sasnauskas, Aleksandra Stašaitytė, Dionyzas Sasnauskas, Adelė Jasudavičiūtė, Jonas Stašaitis, Franciška Buralska, Jokūbas Sasnauskas, Katerina Buralska.