Kirsten H. Holgersen's hjemmeside

Ansat på Aalborg Universitetscenter 1. november 1973 i administrationen.

Ved institutternes oprettelse institutsekretær i Institut for uddannelse og socialisering.

I en periode sekretær på "Grønlandsprojektet", Institut for samfundsudvikling og planlægning.

1986 institutsekretær i Institut for Musik og Musikterapi.

1994 udstationeret på Riga Universitet, Letland på EuroFaculty. Der skulle oprettes et bogholderi og implementeres et regneprogram og personalet skulle undervises i brugen heraf. EuroFaculty's kontor på Tartu Universitet, Estland fik programmet implementeret.

2006 ansat ved Institut for Sprog, Kultur og Æstetik, da Institut for Musik og Musikterapi blev nedlagt.