Aner til A. H. Andersen

1. generation
Annalise H. Andersen
Annalise Hougaard Andersen

1. Annalise Hougaard1 Andersen (Herman, #2) blev født den 25 dec 1914 på Skovvej 17, Nørresundby, faderen er da havnearbejder. Hun blev døbt den 11 jul 1915 i Nørresundby kirke, Nørresundby, Kær herred, af Pastor Dystrup. Moderen bar barnet og som faddere stod pige Marie Dorthea Jensen (hendes moster), arbejdsmand Niels Christiansen (sandsynligvis en kollega til hendes fader som er beboer i Skovvej 21, 1. sal i forhuset) og skomager Viggo Thomsen (hendes onkel), alle af Nørresundby. Hun giftede sig med Karlo Christian Martinus Kristensen, søn af Laurits Anton Marinus Kristensen og Larsine Petrea Nielsen, den 3 aug 1940 på Rådhuset, Aalborg. Hun døde den 10 dec 2004 på Hellashøj plejeboliger, Klarup, i en alder af 89 med familien hos sig, kun 15 dage før sin 90-års fødselsdag. Hun havde dog også altid sagt at hun ikke gad blive 90, for så var man altså først rigtig gammel. Hun blev bisat den 16 dec 2004 fra Østre kirkegård, Aalborg, og hendes urne nedsat i fællesgraven på Nørresundby kirkegård.
Hun var også kendt som Lis og fik dette kælenavn af en ung lærer på sin skole og det hængte på fra da af. Hun blev konfirmeret den 24 mar 1929 i Nørresundby kirke, Nørresundby, Kær herred, af provst Gregersen. Hun boede da i Nørre Uttrup i Hvorup sogn, men gik til konfirmationsforberedelse i Nørresundby. Hun var ung pige i huset flere steder og startede med at være hos Fru Lise Christensen (f. Kofoed), Boulevarden 6 i Aalborg. Dennes mand havde et herremagasin på Vesterbro som Annalise også af og til hjalp til i. Hun var på denne plads fra den 1. maj 1931 til 1. februar 1932. Derefter var Annalise i Grenå hos Zelina Holm (fra den 1. december 1933 til den 1. november 1934), i et hjem på Bispebjerg hospital (1. november 1934 til 1. april 1935), hos læge Anslet i Birkerød (fra 1. april 1935 til 1. november 1938) og derefter (inden hun blev gift) et års tid hos landsretssagfører Axel Rolff-Pedersen og fru Gertie Kjeldsen på Klostermarken 40 i Hasseris, Aalborg. Annalise og Karlo lejede sig efter deres vielse ind på Præstevænget 3, 1. sal., i Nørresundby. Den 1 jun 1952 flyttede de sammen med deres to børn (som de havde fået i mellemtiden) til Sandagervej 14, Nørresundby, hvor Karlo boede indtil sin død og Annalise boede her derefter indtil hun flyttede i plejebolig. Hun flyttede i plejebolig på Hellasvej 104, lejl. 6, Klarup, den 1 jul 1999 og boede her til sin død.
     Annalise var husmor og passede og plejede familien. Når ikke familien tog hendes tid brugte hun ofte og gerne tid på håndarbejde (hun var bl.a. på væverkursus i Kerteminde i 1950) og syede kjoler til bl.a. sine niecer. Derudover malede hun gerne porcelænsmaling og var også dygtig til at væve motiver, endog så dygtig at hun kom i et håndarbejdeblad med et af sine vævestykker. Annalise var også glad for at rejse og hun og hendes mand tog gerne til Gardasøen i Italien - gerne sammen med datteren Kirsten og hendes mand og børn.


2. generation
Herman A. Andersen
Herman A. Andersen

2. Herman August2 Andersen (Christen, #4) blev født den 22 okt 1884 på Hvorup mark, Hvorup sogn, Kær herred, som søn af ugifte Martine Kristine Hansen (som bor til leje i Jens Krods hus) og barnefader er udlagt arbejdsmand Christian Andersen af Hvorupmark. På ti-månedersdagen opholdte moderen sig i Nørresundby landsogn. Moderen nyder fattighjælp fra Aalborg. Han blev døbt den 27 dec 1885 i Hvorup kirke, Kær herred, og som faddere stod pigen (Niels) Sine Kristine Larsen af Gildsiggaarden, pige Maren Marie Jensen, Gildsiggaarden og ungkarl Christian Peter Pedersen af Gildsiggaarden, husmand Søren Andersen N. Uttrup og Carl Johan Jacobsen, Nørre Uttrup. . Han giftede sig med Else Jensine Jensen (se #3), datter af Søren Jensen og Kristine Marie Jensen, den 25 sep 1910 i Nørresundby kirke, Kær herred, og vielsen blev forrettet af pastor Kuhlman. Han er da ungkarl og hun pige af Nørresundby. Som forlovere stod hendes morbror Niels Martinus Jensen af Nørresundby samt hans bror, arbejder Berent August Andersen af Nørresundby. De når at få 22½ år sammen, inden hun dør af komplikationer efter fødslen af datteren Else (som opkaldes efter sin moder). Han og Anne Pedersen fik lyst deres ægteskab den 17 jan 1935 i Sæby. Han giftede sig 2. gang med Anne Pedersen, datter af Christian Pedersen og Karen Eline Nielsen, den 3 feb 1935 i Nørresundby kirke, Kær herred, han som enke- og arbejdsmand af Dybvad, hun som ungpige og husbestyrerinde af Dybvad. Hun var blevet husholderske for ham efter hans første kones død. Som forlovere stod møbelhandler Chr. Pedersen, Vadum (hendes far), og fru Bengta Pedersen (måske hendes faster), Vejgaard. Vielsen blev forrettet af sognepræst Carl Nielsen og blev lyst første gang (i Skæve kirke) den 17. januar 1935. Han døde den 14 feb 1961 i Amtssygehuset, Dronninglund, Dronninglund sogn, i en alder af 76 som gift, fhv. maskinist af Idskovvej 15, Dybvad. Han blev begravet på Nørresundby kirkegård, Kær herred.
Han gik i skole i Nørre Uttrup skole i Hvorup sogn. Han blev konfirmeret den 9 apr 1899 i Hvorup kirke, Kær herred, af sognepræst N. Bøggild med karaktererne ”god” i kundskaber - og ”meget god” i forhold. Han kommer derefter ud at tjene og var med i folketællingen den 1 feb 1901 på Byrisgård, Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred, hvor han tjener hos gårdejer Niels Laurits Nielsen. Han blev uddannet som mejerist fra Hvoruptorp mejeri og lærepladsen kom sandsynligvis på plads eftersom hans fader også arbejdede på Hvoruptorp. Han nævnes i 1907 i lægd 443, Hvorup sogn, Aalborg amt, i lægdsrullen at have skæv ryg og får derfor utjenstdygtighedspas. Han nævnes da tillige at være mejerist, så han er sandsynligvis udlært på dette tidspunkt. Han og Else boede i Nørresundby, Kær herred, bla. på Lindholmsvej 27 (ses der i '29 og flytter ca. '34), Skovvej (ses der i '14 og '16) og Østergade. Han arbejdede i perioden i 1910 og sikkert frem til 1927, først som cement- og havnearbejder og senere, ihvertfald fra 1919, fyrbøder. Desuden arbejdede han en tid på syrefabrikken (Svovlsyre- og Superfosfabriken Limfjorden, anlagt 1913-14). Under 1. verdenskrig kørte han med lokomobil, hvilket senere førte til at han tog en uddannelse som eksamineret kedel- og maskinpasser og lokomotivfører. Han og Else Jensine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Østergade 19, forhus stuen, Nørresundby, og han er da arbejdsmand som er kommet til kommunen fra Hvorup i 1910 og hun er kommet til kommunen i 1896 fra Hjallerup. Han var mellem mar 1911 og jan 1912 agent for Forsikringsselskabet "A/S Dansk Folkeforsikringsanstalt", det nuværende (2009) Danica. Han og Else Jensine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1916 på Skovvej 17 1. sal, Nørresundby, som lejere (af J. S. Jensen) af 1. salen. Han ernærer sig da som havnearbejder med losning på Nørresundby havn. Dette giver ham en årlig indkomst på 945 kr. og en årlig kommuneskat på 4,50 kr. Han og Else Jensine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Lindholmsvej 21, Nørresundby, hvor de bor til leje. Han er da fyrbøder ved Dansk Andels Cementfabrik. Han har boet i kommunen siden 1910 (kom fra Hvorup) og hun siden 1896 (kom fra Hjallerup). Hos dem bor børnene Børge, Inger, Annalise og Knud. Herman og Else flyttede i 1923 til Nørre Uttrup da Herman her havde bygget et hus på Gl. Hjørringvej (som i dag hedder Gl. Kongevej). At dømme ud fra fotos fra opførslen og kort derefter, så må det være huset der i dag har nr. 44 (matrikelnr. 20R i Nørre Uttrup ejerlaug). Huset ses opført i 1921. Han var meget politisk interesseret og var en overgang formand for kedelpassernes fagforening i Nørresundby. Derudover var han på et tidspunkt også formand i vælgerforeningen for Sundby-Hvorup. Når der var valg fik han hjælp af sine børn (som i øvrigt var kendt under navnet "de hvidhårede Uttrup-kaniner") til at dele pjecer ud. Han havde på et tidspunkt socialminister Johan Strøm til spisning under kammeratlige former. De har sandsynligvis kendt hinanden gennem fagforeningsarbejdet i Aalborg-området. Han og Else Jensine Jensen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Tylstrup, Ajstrup sogn, Kær herred, og han ses da som lokomotivfører. Familien flyttede i 1927 til Tylstrup, i et hus overfor kroen. I øvrigt købte han dette hus gennem ejendomshandler Christian Nielsen som var morfar til hans senere svigersøn Karlo, som blev gift med hans datter Annalise. Grunden til at de flyttede til Tylstrup var, at Herman skulle køre lokomotiv (Ditte) på mergelbanen i Krogheden, mellem Brønderslev og Vildmosen. Han førte derefter lokomobil der trak et omrejsende tærskeværk. Det endte på et tidspunkt (5. april 1927) med en gårdbrand på Ajstrup Søndergaard hvor der på 3. dagen af en tærskning opstod brand i en høstak så stakke, tærskeværk og gårdens 3 længer brændte ned i løbet af 1½ time. Aalborg Amtstidende skriver på dagen følgende: Brand paa "Søndergaard" ved Ajstrup. Stuehuset og Besætningen reddedes. I Formiddags mellem 10 og 11 opstod der Ild i en af de største Gaarde ved Ajstrup, nemlig Gaardejer Chr. Andersens Gaard "Søndergaard", som ligger i Udkanten af Byen. Udenfor Damptærskeværket stod en Halmstak, og antageligt har da en Gnist fra Lokomobilet antændt denne; thi pludselig bemærkede Folkene, at Stakken stod i lys Lue. Da Vinden bar over mod Gaarden, fik den hurtigt fat i Udlængerne, som er nedbrændt til Grunden, medens Stuehuset, som ikke var bygget sammen med disse, blev reddet. Folkene paa Stedet fik bragt Besætningen i Sikkerhed, inden Redningskorpset kom til Stede og gik i Gang med at slukke det store Baal, som havde kaldt hele Byen paa Benene. Der ligger heldigvis ingen Gaarde i Nærheden, saa Ilden fik kun Bugt med de tre Udbygninger: Laden, Ko- og Svinestalden og Hestestalden med tilhørende Karlekamre. Der brændte ca. 400 Tdr. Korn, alle Maskiner og Tærskeværket. Det menes, at der er indebrændt tre Grise. Nordjyllands Socialdemokrat skriver opfølgende den 30. maj: "Søndergaard"s Brand. Gaardejer Andersen, "Søndergaard" i Ajstrup, har vedtaget en Bøde paa 60 Kr. i Anledning af, at et Lokomobil ved Damptærskeværket var bleven anvendt for nær ved Bygningerne og havde antændt disse den 5. April. Fyrbøder Andersen indgik paa at betale 50 Kr. i Bøde for samme Forseelse, og Formanden for Tærskeværkets Interessentskab, Gaardejer Thomsen, en Bøde paa 15 Kr. for ikke at have paaset forskellige Mangler ved Lokomobilet. Herman var sidst i tyverne arbejdsløs. Efter to år flyttede Herman og Else i 1929 tilbage til Nørre Uttrup hvor de boede på P. Larsensvej. Han arbejdede på dette tidspunkt på Lindholm teglværk. Herman flyttede efter sin første kones død i 1933 til Dybvad, først på Brønderslevvej, hvor han i hvert fald boede i 1940 og senere til Idskovvej 15. Her ansatte han en husbestyrerinde, Anne, med hvem han senere giftede sig. Han arbejdede da som fyrbøder på kartoffelmelfabrikken i nogle år. Var ferieafløser ind imellem på Kaas briketfabrik, Hobro svineslagteri, Nørresundby Nafa og flere andre steder. Han pakkede også sine sydfrugter (som han sagde) og rejste i 1960 til Fyn eller Lolland i roekampagnen og kørte roetog. Han boede i apr 1941 på Brønderslevvej 19, Dybvad, Hjørring amt. Han boede i mar 1947 på Brønderslevvej 11, Dybvad, Hjørring amt.

Børn af Herman August2 Andersen og Else Jensine Jensen (se #3) var:

  Børge H. Andersen
  Børge H. Andersen

 •       i.   Børge Hougaard1 Andersen blev født den 16 maj 1910 på Markvejen, Nørresundby sogn, Kær herred, som søn af ugifte Else Jensine Jensen (21 år) af Nørresundby og udlagt barnefader ungkarl og cementarbejder Herman August Andersen af N. Uttrup. Han blev døbt den 30 apr 1911 i Nørresundby kirke, Kær herred, af provst Bagger. Som faddere stod hans forældre samt arbejder Jacob Christensen og hustru Martha Christensen af Nørresundby. Han blev borgerligt viet med Marie Mathilde Jensen, datter af Lars Christian Jensen og Karen Larsen, den 9 jul 1933 i Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred. Han døde den 9 feb 1995 i Lindholm, Kær herred, i en alder af 84 som svigerfar, farfar og oldefar. Han blev bisat fra Nørresundby kirke, Kær herred, den 14 feb 1995.
        Han var arbejder og med tiden formand på papirfabrikken. Senere gravemester på cementfabrikken. Han fik eksamen fra Teknisk skole, Aalborg, i apr 1938 idet han bestod motorpasserprøven med 27 point ud af 28 og fik udmærkelse. Prøven indeholdte fysik, motorlære og praktisk arbejde med motoren, f.eks. klargøring igangsætning, undersøgelse for fejl og reparation. Han boede i mar 1945 i Nørresundby som cementarbejder. Han var formand for haveforeningen Ellebæk (Thistedvej i Lindholm) i 1953 og bor da Østergade 63, 1. sal, Nørresundby. Børge og Marie byggede hus i haveforeningen i 1955 på Ellebækvej 25 i Lindholm og boede der til deres død. Inden da havde de foruden Østergade 63 også boet på Petersborgvej 7 i Nørresundby, samt i Nørre Uttrup. • Inger H. Andersen & Just
  Inger (f. H. Andersen) og Just Nielsen

 •       ii.   Inger Hougaard Andersen blev født den 4 jun 1912 på Skovvej 17, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred og døbt den 11 jul 1915 i Nørresundby kirke, Kær herred, af pastor Dystrup. Faderen er da cementarbejder. Faddere var enke Kristine Jensen (hendes mormor), pige Marie Dorthea Jensen (moster), arbejdsmand Niels Christiansen (kollega til hendes far) og skomager Viggo Thomsen (onkel), alle af Nørresundby. Navnet blev opgivet af faderen den 10. februar 1914. Hun blev borgerligt viet med Just Nielsen, søn af Martinus Nielsen og Vilhemine Frandsen, den 6 maj 1933 i Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred. Hun døde den 12 jul 1988 i en alder af 76.
        Hun blev konfirmeret den 3 okt 1926 i Ajstrup kirke, Kær herred, og tjener da hos overportør Jensen. Forældrene er da af Tylstrup. Hun og Just Nielsen boede mellem 1953 og 1969 på Harald Jensensvej 6, Nørresundby, da de i vejviseren ses boende på denne adresse i de to yderår. Hun arbejdede på Knuri, Nørresundby, (gaskomfurfabrik) i mange år, indtil den blev flyttet til Odense. På fabrikken lavede de også værktøj, bl.a. skruetrækkere (som de havde en guds velsignelse af hjemme hos Just og Inger). Inden det var en fabrik for gasovne, var der en hørskærefabrik som hun også havde arbejdet på. Indan da arbejdede hun på Tekstilfabrikken i Aalborg (hvor også hende bror Henning arbejdede). Hun og Just Nielsen boede på Abildgårdsvej 45, 1. tv., Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred, på deres ældre dage.


 •     1  iii.   Annalise Hougaard Andersen. • Knud H. Andersen
  Knud H. Andersen

 •       iv.   Knud Hougaard Andersen blev født den 15 okt 1918 på Lindholmsvej 27, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, faderen er da fyrbøder af Nørresundby. Han blev døbt den 29 jun 1919 i Nørresundby kirke, Kær herred, og som faddere stod enke Kristine Jensen (hans mormor), Nørresundby, moderen, kontorist Harald Jensen (hans morbror), Nørresundby, og faderen. Han giftede sig med Alma Thomsen, datter af Christian Marinus Thomsen og Ane Johanne Jensen, den 23 maj 1943 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred, efter lysning den 9. maj i Jetsmark kirke af sognepræsten (bestilt den 5. maj). Han var da ungkarl og hun pige. Forlovere var deres forældre. Han døde den 22 maj 1998 i Pandrup i en alder af 79. Han blev begravet den 26 maj 1998 på Jetsmark kirkegård.
        Han tiltrådte militærtjeneste i jan 1939 på Søgård kasserne, Sønderjylland, til en løn på 7,50 kr. hver 10. dag. Han var blandt de danske soldater i Hokkerup i Sønderjylland som 9. april 1940 kæmpede mod de indtrængende tyske tropper. Ud af gruppen på 14 mand blev 2 dræbt og Knud samt resten af gruppen blev taget til fange af tyskerne og ført til Tyskland. De blev senere frigivet og hjemsendt den 20. april. Han mødtes hvert år den 9. april med de seks andre soldaterkammerater fra dengang. Ved hjemmeværnets oprettelse i 1949 meldte han sig straks, og var medlem til sin død. Har tidligere haft ledende placering i det lokale hjemmeværnskompagni 1126 i Saltum.
       Knud begyndte som selvstændig snedkermester i 1953 i Pandrup, Jetsmark sogn, og var inden da i lære (afsluttet inden vielsen med Alma) som møbelsnedker hos Frans Pedersen i Pandrup, Jetsmark sogn. Lønnen var kost og logi (under taget med et utæt tagvindue), 1 kr. om ugen og al den vaskesæbe som han skulle bruge. Under den 5 år lange lærertid gik han om vinteren, 4 dage om ugen, på teknisk skole på den gamle Vestre skole i Pandrup. Her havde de fag som fagtegning, dansk, regning, geometri og frihåndstegning. Arbejdstiden på lærepladsen var fra 7:30 til 18:00 og skulle han på skole startede den klokken 19:00 og fortsatte til klokken 21:00. Han var mangeårigt medlem af Socialdemokratiet og havde i perioden 1974-78 plads i byrådet i Pandrup. Var en overgang formand for den socialdemokratiske vælgerforening i Jetsmark og var i flere år vurderingsmand. Han og Alma boede på Korsgade 2 i Pandrup (matr. nr. 41bk) og de får lyst skøde på huset den 6/10-1950 fra Chr. M. Thomsen (sikkert hendes far). Købesummen er 14300 kr. og der er da 8500 kr. i ejendomsskyld på huset. • Henning H. Andersen & Benny
  Henning H. Andersen og hans kone Benny

 •       v.   Henning Hougaard Andersen blev født den 23 sep 1921 på Lindholmsvej 27, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, og faderen er da fyrbøder af Nørresundby. Han blev døbt den 16 sep 1923 i Nørresundby kirke, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, og som faddere stod forældrene samt cementarbejder Hans Andersen (hans farbror) og hustru af Nørresundby. Han giftede sig med Margit Hansen, datter af Jens Christian Hansen og Magda Sofie Sørup, den 10 apr 1948 i Vejgaard kirke, Vejgaard sogn, Fleskum herred, og de er da begge tekstilarbejdere. Han er af Harald Jensensvej 6 i Nørresundby og hun er af Grønnegade 32 i Vejgaard. Deres fædre er forlovere. Han giftede sig 2. gang med Benny Kathrine Mørch, datter af Søren Christian Mørch og Ane Kathrine Hansen, den 15 maj 1954 i Rådhuset, Nørresundby, og vidner var Elly Berthelsen, kontorassistent, Nørresundby, og Ellen-Margrethe Larsen. Han er da tekstilarbejder og bor på Langesgade 1, Nørresundby, og hun er ekspeditrice og bor Engvej 16a, Nørresundby. Han døde den 10 dec 1963 i Mølndalsvej 18, Nørresundby, i en alder af 42 og han er da gift tekstilarbejder af samme adresse. Han blev begravet den 13 dec 1963 på Nørresundby kirkegård, Nørresundby, Kær herred.
        Han og Margit Hansen boede i Grønnegade, Nørresundby, efter deres vielse. Han og Margit Hansen fik ingen børn. Han og Benny Kathrine Mørch boede i 1960 på Mølndalsvej 18, Nørresundby, og han er da tekstilarbejder. • Esther H. Andersen
  Esther H. Andersen

 •       vi.   Esther Hougaard Andersen lever stadig. • Else H. Andersen
  Else Hougaard Laursen (f. Andersen)

 •       vii.   Else Hougaard Andersen blev født den 30 mar 1933 i Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred og døbt den 15 okt 1933 i Hvorup kirke, Kær herred, (sammen med sin niece Bodil) af pastor Rørdam Bonnevie. Faderen er da fyrbøder. Faddere var skomager Viggo Thomsen (hendes onkel) og hustru, samt hendes storesøster, husassistent Annalise Andersen fra Nørre Uttrup, samt forældrene. Hun giftede sig med Jens Børge Laursen, søn af Alfred Laursen og Elna Kirstine Sørensen, den 6 jun 1960 i Vejgaard kirke, Aalborg, og hun havde været bagerjomfru i Børges bagerforretning inden da. Hun døde den 20 apr 2004 på Aalborg sygehus, Aalborg, i en alder af 71. Hun blev begravet den 23 apr 2004 på Almen kirkegård, Aalborg, og bisat fra Gug kirke.
        Hun blev konfirmeret den 23 mar 1947 i Skæve kirke, Dronninglund herred, og faderen er da fyrbøder af Brønderslevvej 11, Dybvad. Hun havde en kiosk på Gl. Gugvej i Aalborg, hvor også hendes mand Børge havde et bageri og en bagerforretning. Hun og Jens Børge Laursen boede på Mosebrinken 9, Aalborg SØ. Hun boede på Dikevej 10, Aalborg SØ, hvor hun flyttede til efter sin mands død.
Else J. Jensen
Else Jensine Jensen

3. Else Jensine2 Jensen (Søren, #6) blev født den 2 dec 1888 i Hammer sogn, Kær herred, som datter af ugifte Christine Marie Jensen hos dennes forældrene i Skovlund og udlagte barnefader, ungkarl Søren Jensen. Moderen opholdte sig på timånedersdagen i Skovlund. Hun blev døbt den 17 feb 1889 i Horsens kirke, Kær herred, som faddere stod pigen Jensine Jensen, Skovlund, pigen Kirstine Jensen, Trøderup i Hellevad sogn, ungk. Søren Jensen, do. ungk. Søren Chr. Larsen, Skovlund, ungk. Niels Martinus Jensen, Melgaard. . Hun giftede sig med Herman August Andersen (se #2), søn af Christen Andersen og Martine Christine Hansen, den 25 sep 1910 i Nørresundby kirke, Kær herred. Hun døde den 16 apr 1933 på Aalborg amtssygehus, Aalborg, Fleskum herred, i en alder af 44 af gulsot i barselssengen på påskedag. Hun blev begravet den 23 apr 1933 på Nørresundby kirkegård.
Hun blev konfirmeret den 19 apr 1903 i Nørresundby kirke og hun er da af Østergade 41, Nørresundby. Hun var tjenestepige på Uttrupgård, Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred.


3. generation
Christen Andersen
Christen Andersen

4. Christen3 Andersen (Anders, #8) blev født den 18 feb 1835 i Hald sogn, Nørhald herred, som søn af tjenestepige Kirsten Jensdatter opholdende sig hos moderen i Hald og udlagte barnefader ungkarl Anders Andersen af Tørring. Han blev døbt den 18 feb 1835 i Hjemmet, Hald, Hald sogn, Nørhald herred, og dåben bekræftet i Hald kirke den 22. februar. Som faddere står tjenestepigerne Kirsten Pedersdatter og Ane Jensdatter begge af Hald. Mandsfaddere var Ungkarl Christen Andersen, gårdmændene Christen Larsen og Niels Sørensen alle af Hald. Han giftede sig med Martine Christine Hansen (se #5), datter af Bernth August Hansen og Louise Dorthea Christiane Feldmann, den 7 dec 1888 i Nørresundby kirke, Kær herred, han er da ungkarl og arbejdsmand af Nørre Uttrup, hun som ugift (dvs. med børn) af Nørre Uttrup. Efter sigende måtte gendarmerne til sidst få dem til at gifte sig, da Christen trak det ud. Som forlovere stod husmand Peder Pedersen af Nørre Uttrup og husmand Jens Andreas Pedersen af Voerbjergdal. Han døde den 23 feb 1911 i Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred, i en alder af 76 af alderdom. Han blev begravet den 1 mar 1911 på Hvorup kirkegård, Kær herred, af Provst Bøggild. Hans gravsten skulle være blevet blev betalt af ejeren af Hvoruptorp, Jens Peter Jensen.
Christens fader er i dåbsindførslen i kirkebogen udlagt til at være en Anders Andersen fra Tørring. I folketællingen for Øster Tørslev sogn i 1834 findes der netop en Anders Andersen i Tørring som lever hos sine forældre. Christens mor Kirsten tjener tilfældigvis hos samme forældre i samme folketælling, så tid, sted og lejlighed passer fint. Men det har ikke været muligt at finde en evt. paternitets- eller alimentationssag i Randers amts journal der endegyldigt fastslår slægtskabet. Christen blev i 1835 i Hald sogn, Nørhald herred, indskrevet i lægdsrullen og følges rullen ses det at han i 1838 flytter til Linde sogn. Han er sat i pleje af Linde fattigkommision da hans mor er død året før og bedsteforældrene (moderens forældre) ligeledes er nyligt døde. Ved folketællingen den 1 feb 1840 i Linde, Linde sogn, Nørhald herred, var han således plejebarn hos smedeenken Karen Christensen, som bliver betalt af fattigkassen for at tage sig efter ham. Ligedan i folketællingen 1845. Han blev konfirmeret den 15 apr 1849 i Tvede kirke, Nørhald herred, med dommen 'meget god kundskab, flid og opførsel'. Han er da af Tvede og sandsynligvis allerede sendt ud at tjene. Ved denne lejlighed står der at hans udlagte barnefader var karl Anders Christensen af Tørring, hvilket ikke stemmer med hvad der står indført ved hans fødsel. Derudover står nævnt at hans moder er død, ugift, hvilket stemmer, da hun døde i 1837, da han og hans halvbror Jens Christian blot var hhv. 2 og 5 år gamle. Hvornår han er kommet til Tvede vides i øvrigt ikke. Han afgik fra Tvede præstegård, Tvede sogn, den 1 nov 1849 til Mejlby i Harridslev sogn med skudsmålet "Ulasteligt udført (i det hele ikke saa flittig og omhyggelig i sin Gjerning som ønskeligt)". En noget selvmodsigende skudsmål han her fik fra præsten som han havde tjent hos. Han var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Mejlby, Harridslev sogn, Støvring herred, som tjenestekarl hos gårdmand Niels Pedersen og hustru Bodil Sørensdatter. Han afgår igen året efter til skiftedag 1. november og skal være karl hos Peder Horn i Borup sogn. Han får skudsmålet 'forhold godt''. Året efter (7. november) drager han videre til Jens Pedersen i Kondrup i Råsted sogn og et år efter igen (1853) til Viborg (med skudsmålet 'meget godt'). Han var i følge lægdsrullen 64½" høj, dvs. 169 cm.
     Christen Andersen tiltrådte militærtjeneste i 1858 (han opholder sig da stadig i Viborg) og vi lader ham selv beskrive sine oplevelser i militæret, idet han har beskrevet disse i en ansøgning til Krigsministeriet for at få fortjenestmedajlen for deltagelse i krigen i 1864. Ansøgningen indsender han så sent som 1907 og har følgende ordlyd (omskrevet til et mere nutidigt sprog): Jeg tillader mig herved ærbødigst at forespørge om medaljen fra 1864 kan blive mig tildelt. Jeg fik den ikke den gang tid var, fordi jeg ikke rigtigt brød mig om det. Som oplysning tjener, at jeg er født i Hald, Randers Amt, den 18. februar 1835. Jeg mødte som trænkonstabelrekrut (nr. 85) den 10. april 1858. Efter endt skoletid kom jeg til 3. batteri. Jeg blev oversat til 11. batteri i Rendsborg, hvor jeg gjorde tjeneste i garnison. I foråret 1861 var jeg indkaldt til København, men blev permitteret efter en måneds tid. Midt i december 1863 mødte jeg til tjeneste ved 3. batteri, der i fredstid ikke var bespændt. Vi kom fra København til Fredericia, hvor batteriet blev forspændt, og kom langt om længe på march op mod Slesvig. Vi kom til Slesvig by dagen før Dannevirke blev rømmet, altså 4. februar. Vi måtte altså tilbage igen. Vort batteri kom over til Als, og efter en tre dages tid blev vi indskibet i Sønderborg til Fåborg, og marcherede over Fyn til Fredericia, hvor vi blev, til Fæstningen blev rømmet. Vi kom over Fyn til Nyborg, og blev indskibet til Frederikshavn. [Vi var] en tur til Fjerritslev Aagaard [ved] Aggersund, men vi var der vel kun en tre dages tid. Vi kom så tilbage igen til Fyn, hvorfra jeg blev permitteret den 12. september 1864. I 1866 lod jeg mig stille, og efter skoletiden kom jeg til 1. batteri som trænkonstabel nr 1. Jeg har aldrig været straffet, hverken som civil eller militær jeg håber derfor at medaljen må blive mig tildelt. Vort batteri deltog kun ved et par mindre træfninger ved Fredericia. Jeg var med ved batteriet hele felttoget uden afbrydelse. Med Højagtelse Arbejdsmand Christen Andersen Nørre Uttrup pr. Nørresundby Krigsministeriet lader sagen undersøge hos artilleriet og de finder det bevist at han var i Fredericia i '64 (mens batteriet var på krigsfod), da han da nævnes ved navn som havende været kvartersyg 14/3-18/3 1864. Krigsministeriet tildeler ham derfor medaljen med tilhørende diplom, som de beder herredskontoret i Kjær herred om at ihændegive - såfremt at han ikke ved dom er fundet skyldig i "offentligt vanærende forhold". Skal vi tro Christens egne ord fra ansøgningen, må medaljen derefter være blevet ham tildelt. Af hans stamliste ved artilleriregimentet ses de nærmere datoer for ovenstående oplyst: Han at være komme til 3. batteri 29/8-'58 og den 27/9 samme år at være afgået til tjeneste ved 2. artilleriregiment. Hvornår han permitteres herfra oplyses ikke. Han kommer igen til 3. artilleriregiment fra 3/4 til 29/5 '61 og indkaldes senere igen til deltagelse i krigen fra 15/12-'63 til 6/9-'64. Endeligt kommer han, som han også selv oplyser, til 1. batteri fra 2/9-'66 til 30/9-'67.

     Christen var arbejdsmand, arbejdsleder og (vinkel)skriver på Hvoruptorp. Han boede efter sigende en kort overgang i København hvilket er ikke helt umuligt da faderen (proprietær og entreprenør Jens Jensen - også kaldet Jens Vejmand) til ejeren af Hvoruptorp (som Christen havde stor tilknytning til), Jens Peter Jensen, fik entreprise på sløjfning af Københavns volde i 1860'erne. Det er da muligt at Christen fik job hos ham og fulgte med ham over for at udføre arbejdet. Det kan også have været hans korte ophold med militæret som der huskes. Han skulle have fået præliminæreksamen (måske i Viborg?).
     Christen Andersen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Nørre Uttrup, Sundby sogn, Kær herred, og tjente da hos gårdmand Jens Andersen og hustru Maren (f. Albretsen). Han og Martine Christine Hansen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred, som husmandsfolk. Han ernærer da familien som arbejdsmand og hos dem bor børnene Bernt, Berentine, Herman, Balsine og Hans.
Christen Andersen og sønnen Hans August Andersen omtales i Aalborg amtstidende den 30. januar 1896 under overskriften "Voldeligt Overfald som Følge af Drik": Nu er der ved Kjær Herreds Extraret falden Dom i den Justitssag, der blev anlagt mod Rasmus Christiansen af Hvorup, fordi denne Nytaarsaften f. M., som tidligere meddelt, overfaldt en Arbejdsmand sammesteds. Under Sagen har Rasmus Christiansen været arresteret. Han har tilstaaet sig skyldig i den ham paasigtede Forbrydelse, der er foregaaet under følgende nærmere Omstændigheder:      Den 31. December f. M., omtrent ved Middagstid, fik Arrestanten af Arbejdsmand Chr. Andersen af Hvorup, med hvem han boer i Hus sammen, en Flaske Brændevin, hvilken Arrestanten i Løbet af Eftermiddagen drak. Henimod Aften kom Tjenestekarl Hans August Andersen, fornævnte Chr. Andersens Søn, ind til Arrestanten for efter dennes Indbydelse at faa noget at spise, og Arrestanten opfordrede da sin Kone til at skære noget Brød, hvad hun ogsaa gjorde. Da imidlertid Hans August Andersen udtalte, at hun ikke skulde skære Brød til ham, blev Arrestanten herover vred, udskældte ham og greb ham sluttelig i Brystet. Hans August Andersen fik ham dog stødt fra sig, saa han faldt om, og han saa da Lejlighed til at komme ud af Huset sammen med Arrestantens Hustru og Børn. Da han var kommen ud, opdagede han, at han havde tabt sin Hat inde hos Rasmus Christiansen, og han gik da ind til sin Fader for at faa denne med over efter Hatten. Heri indvilligede Chr. Andersen, men da han traadte ind i den i Huset værende Gang, blev han, der gik forrest, dér i Mørket af Arrestanten tilføjet et Hug eller Stik i Panden, hvorved der fremkom et ca. 3 Tommer langt Saar over højre Øjebryn. Saaret trængte ind til Pandebenet. Desuden fandtes paa højre Kindben et lille, ca. 1/4 Tomme langt, mere overfladisk Saar. Saarene formenes efter Lægeattesten ikke at ville medføre anden blivende Skade end et Ar, og Chr. Andersen har erklæret, at han er helbredet. Efter det oplyste maa Saarene antages at være tilføjede med en under Forhøret tilstedekommen Kniv, en almindelig Brødkniv med et ca. 6 Tommer langt og ca. 1 Tomme bredt Blad. ikke videre skarp, men temmelig spids.      Arrestanten, der er født den 26. Februar 1854, er tidligere ved Kjær Herreds Extraretsdom af 3. November 1893 for Mishandling af sin Hustru anset med Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage. Han, der ikke vil kunne huske noget af, hvad der er passeret ved den omtalte Lejlighed, man efter det oplyste vel antages at have været en Del beruset, men af Hensyn til, at han er af en voldsom og raa Karakter, særlig naar han er under Paavirkning af spiritus, og at han i det under Sagen omhandlede Tilfælde har betjent sig af et farligt Vaaben, samt at det skyldtes et rent Tilfælde, at han ikke anrettede større Skade end sket, blev han ved Dommen efter Straffelovens 203 anset med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage, hvorhos han blev dømt til at udrede alle af Sagen flydende Omkostninger samt Erstatning til Christen Andersen 5 Kr.      Arrestanten har erklæret sig tilfreds med Dommen og har paabegyndt Afsoningen af Straffen.
Han og Martine Christine Hansen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Hvorup, Hvorup sogn, og har lejet sig ind i et hus ejet af Jens Christensen. Han er da landarbejder og familien er flyttet til sognet i 1872 (hun fra Nøvling sogn). De oplyser, i strid med sandheden, at de er gift i 1880. Han og Martine Christine Hansen med i folketællingen den 1 feb 1906 i Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred, sammen med sønnen Herman som er arbejdskarl. Christen ses som drænemester. Familien bor hos Magdalene Sørensen og tillige bor væversken Ane Kirstine Nielsen til leje hos Magdalene. Han og Martine Christine Hansen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Nørre Uttrup, Sundby sogn, Kær herred, og de står da noteret til at være kommet til sognet i 1880. Sønnen Bernt og familie bor i huset lige ved siden af.

Børn af Christen3 Andersen og Martine Christine Hansen (se #5) var:
 •       i.   Louise Kirstine2 Andersen blev født den 31 aug 1874 i Hvorup sogn, Kær herred, som datter af ugifte Kristine Martine Hansen af N. Uttrup. Som barnefader melder sig arbejdskarl Christen Andersen af Hald. Moderen opholdte sig på timånedersdagen før fødslen i S. Tranders hvortil fødslen også er anmeldt og findes indført. Hun blev døbt den 3 maj 1875 i Hjemmet, Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred, af lærer Møllegaard. Dåben publiceret i kirken den 15. februar 1880. Som dåbsvidner var fyrbøder Søren Poulsens hustru og forældrene. Som faddere stod pige Florette Hejlesen af N. Sundby, pige Karoline Karlsen af N. Uttrup, hmd. Søren Andersen og hmd. Anders Bislev. Hun giftede sig med Søren Hansen, søn af Hans Peter Laustsen og Else Eriksen, den 21 apr 1894 i Vor Frue kirke, Aalborg, og han er da ungkarl og skomagersvend og hun er pige. De er begge af Aalborg. Forlovere var H. C. Dahlzen, forretningsbestyrer, Aalborg, og P. C. Nielsen, snedkermester, Aalborg. Hun døde den 27 feb 1911 i Vejgaard, Nørre Tranders sogn, Fleskum herred, i en alder af 36 blot 4 dage efter sin far, og efterlader sig da sin mand, skomager Søren Hansen som enkemand. Hun blev begravet den 6 mar 1911 på Vejgaard kirkegård, Nørre Tranders sogn, Fleskum herred, af den katolske præst Ickemeyer, Aalborg.
        Hun skulle være blevet sendt til opfostring i et nonnekloster længere nede i landet og blevet katolik. Hun blev konfirmeret den 30 sep 1888 i Nørresundby kirke, Kær herred, og fik karakteren 'meget god' i både kundskab og opførsel. Louise Kirstine Andersen tjente hos snedkermester Christian Ferdinand Jørgensen og hustru Birgitte Christine Nielsen i folketællingen i Hukken 4, matr. nr. 120, 1. sal forhus, Aalborg, den 1 feb 1890. Hun og Søren Hansen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Søndergade 17, forhuset, st., Aalborg, og han er da skomagersvend hos skomager Dahlsen og ejer lejligheden. Hos dem bor børnene Louise og Hans Peter Christian (ét barn er dødt) samt en tjenestepige og en logerende. Han er kommet til kommunen i 1886 og hun i 1884 og begge er medlem af folkekirken. Hun og Søren Hansen var med i folketællingen den 1 feb 1906 på Hadsundvej 2a, Vejgaard, Nørre Tranders sogn, Fleskum herred, og han er da skomagersvend. Hun og Søren Hansen boede i feb 1911 på Hadsundvej 9a, Vejgaard, Nørre Tranders sogn, Fleskum herred. Hun og Søren Hansen var med i folketællingen den 1 feb 1911 på matr. nr. 20af, Vejgaard, Nørre Tranders sogn, Fleskum herred, og han er da skomagersvend i Aalborg (har 3/4 time til arbejde) og hun er hjemmegående og i øvrigt noteret som at være katolik. De er kommet til sognet i 1904. • Hans August Andersen & Grethe
  Hans A. Andersen og hans kone Magrethe

 •       ii.   Hans August Andersen blev født den 23 nov 1876 i Hvorup sogn, Kær herred, som søn af ugift fruentimmer Martine Kristine Hansen af Nørre Uttrup. Som barnefader er udlagt Kristen Andersen af Nørre Uttrup. På timånedersdagen opholdte moderen sig hos forældrene, maler B. A. Hansen, i Nørre Uttrup. Han blev døbt den 15 feb 1880 i Hvorup kirke, Kær herred, (samme dag som sine søstre Balzine og Louise). Som faddere stod pige Florette Hejlesen af N. Sundby og pige Karoline Karlsen, hmd. Søren Andersen og hmd. Anders Bislev. Han giftede sig 1. gang med Ane Jensen, datter af Jens Christian Jensen og Ane Kathrine Jensen, den 27 maj 1899 i Bælum kirke, Hellum herred, blot fem dage efter deres datter Anes fødsel. Han er da arbejdsmand af Grønslet i Hurup sogn og hun er pige af Smidie by. Forlovere var hans fader Christen Andersen af Hvorup og hendes fader Jens Christian Jensen af Smidie by. De får dog kun knapt to år (og to børn) sammen da hun allerede dør i april 1901. Han giftede sig 2. gang med Ane Magrethe Pedersen, datter af Jens Anders Pedersen og Ane Katrine Andersen, den 15 feb 1907 i Nørresundby kirke, Kær herred, af provst Bøggild. Han er da enkemand og hun ungpige og begge er af Nørresundby. Forlovere var Frantz Carl Petersen, pottemager af Nørre Uttrup, og Hans' bror arbejder Bernth August Andersen. Med sig ind i ægteskabet bringer Magrethe sønnen Holger Henry Pedersen foruden de to fælles børn som Hans og Magrethe allerede har fået inden vielsen, foruden Hans' to børn fra sit tidligere ægteskab. Sammen får de seks levende børn i alt. Han døde den 21 okt 1949 på Alderdomshjemmet, Lindholmsvej 34, Nørresundby, i en alder af 72 som enkemand og fhv. arbejdsmand. Sidste fælles bopæl var Lindholmsvej 3b. I Ny Tid den 22/10 omtales dødsfaldet og der skrives om ham: "Fhv. murerarbejdsmand Hans August Andersen, Nørresundby alderdomshjem, er i gaar død, 73 aar gammel. Hans August Andersen har i mange aar arbejdet som murerarbejdsmand bl.a. på ØK. Han var i sin tid medstifter af Socialdemokratisk Vælgerforening i Sundby Hvorup og har op gennem aarerne bevaret en levende interesse for partiets arbejde.". Han blev begravet den 25 okt 1949 på Nørresundby kirkegård.
        Han blev konfirmeret den 4 okt 1891 i Vor Frue kirke, Aalborg, Fleskum herred, og får da dommen 'temmelig god' i kundskab og 'meget god' i opførsel.
  Christen Andersen og sønnen Hans August Andersen omtales i Aalborg amtstidende den 30. januar 1896 under overskriften "Voldeligt Overfald som Følge af Drik": Nu er der ved Kjær Herreds Extraret falden Dom i den Justitssag, der blev anlagt mod Rasmus Christiansen af Hvorup, fordi denne Nytaarsaften f. M., som tidligere meddelt, overfaldt en Arbejdsmand sammesteds. Under Sagen har Rasmus Christiansen været arresteret. Han har tilstaaet sig skyldig i den ham paasigtede Forbrydelse, der er foregaaet under følgende nærmere Omstændigheder:      Den 31. December f. M., omtrent ved Middagstid, fik Arrestanten af Arbejdsmand Chr. Andersen af Hvorup, med hvem han boer i Hus sammen, en Flaske Brændevin, hvilken Arrestanten i Løbet af Eftermiddagen drak. Henimod Aften kom Tjenestekarl Hans August Andersen, fornævnte Chr. Andersens Søn, ind til Arrestanten for efter dennes Indbydelse at faa noget at spise, og Arrestanten opfordrede da sin Kone til at skære noget Brød, hvad hun ogsaa gjorde. Da imidlertid Hans August Andersen udtalte, at hun ikke skulde skære Brød til ham, blev Arrestanten herover vred, udskældte ham og greb ham sluttelig i Brystet. Hans August Andersen fik ham dog stødt fra sig, saa han faldt om, og han saa da Lejlighed til at komme ud af Huset sammen med Arrestantens Hustru og Børn. Da han var kommen ud, opdagede han, at han havde tabt sin Hat inde hos Rasmus Christiansen, og han gik da ind til sin Fader for at faa denne med over efter Hatten. Heri indvilligede Chr. Andersen, men da han traadte ind i den i Huset værende Gang, blev han, der gik forrest, dér i Mørket af Arrestanten tilføjet et Hug eller Stik i Panden, hvorved der fremkom et ca. 3 Tommer langt Saar over højre Øjebryn. Saaret trængte ind til Pandebenet. Desuden fandtes paa højre Kindben et lille, ca. 1/4 Tomme langt, mere overfladisk Saar. Saarene formenes efter Lægeattesten ikke at ville medføre anden blivende Skade end et Ar, og Chr. Andersen har erklæret, at han er helbredet. Efter det oplyste maa Saarene antages at være tilføjede med en under Forhøret tilstedekommen Kniv, en almindelig Brødkniv med et ca. 6 Tommer langt og ca. 1 Tomme bredt Blad. ikke videre skarp, men temmelig spids.      Arrestanten, der er født den 26. Februar 1854, er tidligere ved Kjær Herreds Extraretsdom af 3. November 1893 for Mishandling af sin Hustru anset med Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage. Han, der ikke vil kunne huske noget af, hvad der er passeret ved den omtalte Lejlighed, man efter det oplyste vel antages at have været en Del beruset, men af Hensyn til, at han er af en voldsom og raa Karakter, særlig naar han er under Paavirkning af spiritus, og at han i det under Sagen omhandlede Tilfælde har betjent sig af et farligt Vaaben, samt at det skyldtes et rent Tilfælde, at han ikke anrettede større Skade end sket, blev han ved Dommen efter Straffelovens 203 anset med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage, hvorhos han blev dømt til at udrede alle af Sagen flydende Omkostninger samt Erstatning til Christen Andersen 5 Kr.      Arrestanten har erklæret sig tilfreds med Dommen og har paabegyndt Afsoningen af Straffen.
  Han og Ane Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred, han er da husejer og landarbejder. De er kommet til sognet i 1899, han fra Vadum sogn, hun fra Bælum sogn. De ses at have fået ét dødfødt barn og et stadig levende (hvilket må være datteren Jenny Katrine, som bor hos dem). Han boede ved navngivningen af sønnen Eli i feb 1906 i Villa Sølyst, Kærvejen, Nørresundby. Han og Ane Magrethe Pedersen med i folketællingen den 1 feb 1906 i Engvejen matr. nr. 16d, kvisten, Nørresundby, og de bor da til leje. Han er da cementstøberiarbejder og enkemand og hun er husbestyrerinde. Hos dem bor datteren Jenny Kathrine, Ane Magrethe's søn Holger Henry Petersen, og derudover deres fælles drenge David og Eli. Han og Ane Magrethe Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Lindholm stationsby og han er da arbejdsmand hos murer Cordis i Aalborg. Hos dem bor børnene Jenny, Holger, David, Eli og Ellen. De er flyttet til sognet i 1910. Han og Ane Magrethe Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1916 på Østergade 13, 1. sal, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, og han er da murerarbejdsmand (med årlig indkomst på 800 kr., ingen formue og svarer 2,25 kr. i kommuneskat). De bor til leje og hos dem bor børnene David, Eli, Ellen Margrethe, Jens Christian og Else Marie samt Hans' morbror Frits (logerende, jordarbejdsmand, gift). I folketællingen benævnes adressen også som Skrågade 6. Han og Ane Magrethe Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Engvejen, Nørresundby, (ejeren står som er Søndre Barakker). Han er da arbejdsmandog hos dem bor også børnene Holger, Eli, Ellen Margrethe, Jens, Else Marie og Erik. Han boede i jul 1927 i Nørresundby. Den 13 feb 1932 omtales det i Nordjyllands Socialdemokrat at "Mandag den 15. Februar kan Arbejdsmand Hans August Andersen og Hustru, Præstevænget 18, Nørresundby, fejre deres Sølvbryllup. Andersen var tidlig optaget af de socialistiske Ideer. Han var Medstifter af Arbejdsmændenes Fagforening og er Nr. 1 i Protokollen. I en Aarrække sad Andersen som Medlem af Fagforeningens Bestyrelse, ligesom han altid var rede til at slaa et Slag for den socialdemokratiske Presse.". • Balsine Dorthea Andersen
  Balsine Dorthea Andersen

 •       iii.   Balzine Dorthea Andersen blev født den 14 mar 1879 i Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred, Moderen opholdte sig på timånedersdagen hos forældrene i Nørre Uttrup. Som barnefader har meldt sig ungkarl, arbejder Kristen Andersen af N. Uttrup. Hun blev døbt den 15 feb 1880 i Hvorup kirke, Kær herred, (samme dag som sin bror Hans og søster Louise). Som faddere stod husmand Søren Andersens hustru Else, pige Karoline Karlsen, hmd. Søren Andersen og hmd. Anders Bislev. Hun giftede sig med Laurs Laursen Thostrup, søn af Christen Laursen Thostrup og Larsine Justesen, den 26 nov 1901 i Oue, Hindsted herred, inden da har de sammen fået sønnen Adolf Kristian (som døde som spæd). Hun døde den 5 mar 1967 i De gamles hjem, Hadsund, i en alder af 87 som enke efter gårdejer Laurs Laursen. Sidste fælles bopæl var Rosendal, Hadsund. Aalborg amtstidende skrive da om hende: Fru Dorthea Thostrup er død paa de gamles hiem i Hadsund efter kun kort tids egentlig sygdom, 87 aar. Hun var enke efter afdøde gaardejer Laurs Thostrup. Ægteparret havde i mange aar deres hjem paa Rosendal i Hadsund efter at en søn havde overtaget gaarden i Oue. Kort efter mandens død flyttede Dorthea Thostrup paa Valmuevej, men da kræfterne Ikke slog til maatte hun sælge huset og har siden boet paa de gamles hjem. Hun efterlader to sønner, den ene har gaarden i Oue, den anden har siden 1924 opholdt sig i Argentina. Hun blev begravet den 11 mar 1967 på Ove kirkegård, Hindsted herred.
        Hun blev konfirmeret den 9 apr 1893 i Nørresundby kirke, Kær herred, af sognepræst N. Bøggild med karakterene gode kundskaber og meget gode forhold.
       Balzine Dorthea Andersen boede ved nedkomsten med sønnen Adolf i maj 1899 i Søndergade 17, Aalborg. Hun og Laurs Laursen Thostrup var med i folketællingen den 1 feb 1906 i Adelgade 76, forhus, Hobro, i et hus ejet af gårdskarl Christen Nielsen. Laurs er da vognmand og hus dem bor sypigen Anne Marie Thostrup samt børnene Marie og Kristen. Hun og Laurs Laursen Thostrup var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Matr. nr. 23, Ove, Ove sogn, Hindsted herred, (nuv. Borgervej 34, kaldet "Thostrupgaard") sammen med deres børn. Han ernærer sig da ved landbruget. De er kommet til sognet i 1907 fra Hobro. Hun og Laurs Laursen Thostrup var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Matr. nr. 24, Ove, Ove sogn, (nuv. Borgervej 38) sammen med deres tre børn Kristen (f. 8/5-1902), Marie (f. 5/8-1905) og Svend Aage (f. 26/1-1907). Hun og Laurs Laursen Thostrup var med i folketællingen den 1 feb 1921 på Matr. nr. 24, Oue, Oue sogn, og han er da gårdejer. Hos dem bor børnene Kristen og Svend Aage, som begge ernærer sig ved landbruget. Derudover har de en tjenestepige Karoline Kristensen. Hun og Laurs Laursen Thostrup var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Matr. nr. 23, Ove, Ove sogn, Hindsted herred, og han er da gårdejer. Sønnen Svend bor hos dem. I i 1926 havde Balzine Dorthea Andersen og Laurs Laursen Thostrup sølvbryllup. I den anledning skrives der i Aalborg Amtstidende den 30. november følgende: Oue, 30. November. Sølvbryllup. I fredags fejrede Gaardejer L. Thostrup og Hustru under stor Opmærksomhed deres Sølvbryllup Laust Thostrup har i de forløbne Aar beklædt forskellige Tillidshverv, saasom Formand for Our Afholdsforening og Oue Venstrevælgerforening. Da Sølvbrudeparret vaagnede om Morgenen , var der blevet rejst en meget smuk Æresport ved indkørselen til deres nyopførte Gaard, hvis stuebygning tager sig prægtigt ud fra Landevejen. Og ad Dagen indløb der en mængde Telegrammer, ligeledes indkom der en mængde værdifulde Gaver. Om Eftermiddagen samledes i Hjemmet ca. 125 indbudte Gæster omkring de veldækkede Borde, hvor Pastor Gamst, Oue, holdt Festtalen; først langt ud paa Aftenen sluttede den vellykkede fest. Dagen efter samledes de unge i Hjemmet. Ved Bordet holdt Carl Henry Nielsen, Oue Kro, en Festtale og fremhævede særligt den stærke Enighed, der var imellem de "sølvlagte" Ægtefæller. Efter Talen udbragte Ungdommen et kraftigt Leve, og da det sidste Hurra var forstummet, foreslog Lærerinde, Frk. Jonasen, Oue Skole, at man skulde sende en telegrafisk Hilsen til en Søn, der opholder sig i Argentina og saaledes var afskaaret fra at deltage i Festen. Telegrammet blev afsendt og lød kort og godt: "Barndomshjemmet og Ungdommen hilser". Langt ud paa Natten, efter at de unge havde moret sig med Leg, Sang og en lille Svingom, sluttede de to smukke Festdage. De vil sikkert i Fremtiden staa som et uforglemmeligt Minde for Sølvbrudeparret. Hun og Laurs Laursen Thostrup boede fra 1935 på Rosendal, Hadsund, idet de købte gården af Peder Chr. Jensen. Laurs udstykkede et lille areal i 1940 ved Tværvej og i 1942 afhændede han endnu et stykke jord ved Rosendalsvej, hvor Andelsboligerne senere blev opført. Endelig solgtes Rosendal med de resterende 4 td. land til Jens Jacobsen, hvilket må være sket inden 1962, da denne omkommer i en trafikulykke dette år. Gården indeholder i dag (2009) Hadsund Egns Museum og er beliggende på Rosendals allé 8 i Hadsund. • Bernth A. Andersen og hustru
  Bernth A. Andersen og hustru Andrea ved deres guldbryllup i 1954

 •       iv.   Bernt August Andersen blev født den 6 jul 1881 i Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred, og moderen udlagde som barnefader arbejdsmand Kristen Andersen af Nørre Uttrup og opholdte sig på ti-månedersdagen før fødslen hos ovennævnte arbejdsmand Kristen Andersen i Nørre Uttrup. Han blev døbt den 8 mar 1882 i Hjemmet, Hvorup sogn, Kær herred, af lærer C. Pedersen, Nørre Uttrup. Han giftede sig med Andrea Kristine Andersen, datter af Johanne Andersen, den 22 okt 1904 i Nørresundby kirke, Kær herred, og han er da ungkarl og arbejder, hun er ungpige og begge er fra Nørre Uttrup. Forlovere var Frantz Karl Petersen, pottemager i Nørre Uttrup og hans storebror Hans August Andersen, arbejdsmand, ligeledes i Nørre Uttrup. Han døde den 22 feb 1955 i Kommunehospitalet, Aalborg, i en alder af 73 som fhv. cementarbejder. Sidste fælles bopæl med efterlevende ægtefælle var Vestergade 60, Nørresundby. Han blev begravet den 26 feb 1955 på Nørresundby kirkegård.
        Han blev konfirmeret den 12 apr 1896 i Hvorup kirke af sognepræst N. Bøggild med karaktererne god i kundskaber og meget godt i forhold. Han optages i lægdsrullen i 1899 i lægd 443, Hvorup sogn, Aalborg amt, men får tjenestudygtighedspas i 1904 og har derfor ikke aftjent værnepligt. Han og Andrea Kristine Andersen med i folketællingen den 1 feb 1906 på Hvorup enge og hede, Hvorup sogn, i et hus lejet af Hvoruptorp. Hos dem bor også datteren Thyra. Han ernærer familien ved dagleje i agerbruget. Han og Andrea Kristine Andersen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Nørre Uttrup, Sundby sogn, Kær herred, og han arbejder da på Portland Cementfabrik i Nørresundby. Han og Andrea Kristine Andersen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Nørre Uttrup, Sundby sogn, han ernærer sig da som arbejder på Nørresundby syrefabrik og betaler årligt 12 kr. i kommuneskat. Hos dem bor Bernth's moder Martine Christine (som får alderdomsunderstøttelse) samt en slægtning Jens Kristen Andersen (f. 1/7-1893) som er arbejdsmand på Nørresundby Portland cementfabrik (betaler 4 kr. årligt i skat til kommunen). Sidstnævnte er dog næppe en slægtning, men blot en ven af familien som stammer fra Gildsiggård. Han og Andrea Kristine Andersen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred, sammen med børnene Hedvig, Poul, Christen, Karen, Bernhart og Hans samt en endnu udøbt pige (sandsynligvis Anna). Han og Andrea Kristine Andersen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred, og han er da cementarbejder. Han og Andrea Kristine Andersen boede på en tidspunkt på Lindholmsvej. Han boede i Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred, i et hvidt hus overfor kirken. Han boede i følge vejviseren i 1953 på Vestergade 60, Nørresundby, hvor de bor til leje hos P. C. Poulsen Asp, som ejer bygningen. Her boede han indtil sin død.


 •     2  v.   Herman August Andersen.


 •       vi.   Berentine Augusta Andersen blev født den 10 jul 1886 i Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred, moderen har til huse hos den udlagte barnefader indsidder Christen Andersen af Hvorup hos hvem hun også opholdte sig på timånedersdagen. Moderen står ligeledes til at have fået fattighjælp fra forsørgelseskommunen Aalborg. Hun blev døbt den 26 dec 1886 i Hvorup kirke, Kær herred, og som faddere stod husmand Jens Andersen og hustru Anna Katrine af Hvorup Mark, og pigen Maren Marie Jensen, Nørresundby, skræddersvend af Aalborg. Hun giftede sig med Jens Kristian Mikkelsen, søn af Jens Kristensen Mikkelsen og Ane Katrine Jensen, den 9 mar 1906 i Nørresundby kirke Han er da ungkarl og boelsmand, hun er pige (og har indtil vielsen tjent hos ham). Begge er af Lindholm. Forlovere var Peder Christen Knudsen, gaardejer, Lindholm samt Mads Christian Larsen, husmand, Lindholm. Hun døde den 9 feb 1970 på Amtssygehuset, Aalborg, i en alder af 83.
        Hun blev konfirmeret den 30 sep 1900 i Hvorup kirke af sognepræst N. Bøggild med karaktererne 'meget god' opførsel og 'meget gode' kundskaber.' Hun var med i folketællingen den 1 feb 1901 på Glimmengaard, Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred, her tjener hun hos gårdejer Anders Martinus Pedersen. Hun og Jens Kristian Mikkelsen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Ny Lindholm, Sundby sogn, og han ernærer sig som boelsmand med en årlig indkomst på 1000 kr og med en formue på 8000 kr. I skat betaler han årligt 8,20 kr. til staten og 34 kr. til kommunen. Hun og Jens Kristian Mikkelsen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Ny Lindholm, Sundby-Hvorup sogn, Kær herred, og han er da husfader og landmand, hun er husmoder. Hun og Jens Kristian Mikkelsen var med i folketællingen den 5 nov 1925 på matr. nr. 21g, Ny Lindholm, Sundby sogn, Kær herred, sammen med børnene Maren og Jens. Han er da ved landbruget. Adressen svarer i dag til Kløvervej 2-4. Hun og Jens Kristian Mikkelsen boede i Lindholm, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, på en gård over for lufthavnen (hans forældres hjem). Huset er raget ned (solgt til lufthavnen). Flyttede derefter i hus til Kongensgade i Nørresundby. Hun får den 21 apr 1939 udstedt vandrebrev af Nørresundby politimester til omførsel af varer til forhandling i Aalborg amt. Hun bor da på Bakkelygade 3 i Nørresundby. Brevet returneres til politimesteren den 23. januar 1941. Hun levede i dec 1943 da hun på dette tidspunkt bliver enke. Hun boede i nov 1958 i Bakkevej 17, Nørresundby. Hun boede i 1969 i Bakkevej 15, Nørresundby, og står da noteret i vejviseren som folkepensionist Augusta B. Mikkelsen i en af Nørresundby kommunes folkepensionistboliger.
Christine Andersen (f. Hansen)
Christine Andersen (f. Hansen) - "Maler Christine"

5. Martine Christine3 Hansen (Bernth, #10) blev født den 20 apr 1845 i Peder Barkes gyde, Aalborg, Vor Frue sogn, Fleskum herred, og forældrene bor da ligeledes i Peder Barkes gyde og faderen er malersvend. Hun blev døbt den 13 jul 1845 i Vor Frue kirke, Aalborg, og som faddere ved dåben stod Madam skipper Bomholdt, Jomfru Hougaard, Maler Mayntshusen jun. og malersvendene Wildfeld og Bodschou. Hun giftede sig med Christen Andersen (se #4), søn af Anders Andersen Willum og Kirsten Jensdatter, den 7 dec 1888 i Nørresundby kirke, Kær herred. Hun døde den 22 feb 1917 i Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred, i en alder af 71 som alderdomsunderstøttet. Hun blev begravet den 27 feb 1917 på Hvorup kirkegård, Kær herred, og bisættelsen blev forestået af Pastor Dystrup.
Hun var også kendt som Maler Christine har sikkert fået tilnavnet efter sin fars erhverv. Hun blev konfirmeret den 14 apr 1861 i Budolfi kirke, Aalborg, Fleskum herred, og hun kommer derefter ud at tjene. Martine tilgik Svenstrup sogn, Hornum herred, den 7 nov 1862 og kommer dermed første gang ud at tjene i en alder af 17 år, dette hos en Søren Buus. Her blev hun i nøjagtigt to år inden hun drager videre til Høstemark i Mou sogn, Fleskum herred hvor hun ankommer tre uger senere for at være malkepige hos forpagter Kiølby (i lidt over 1½ år). Herfra ses hun at ville drage hjem til Aalborg, men dukker op blot 14 dage senere i Øster Hornum sogn, Hornum herred, hvor hun skal tjene hos Zinck i Godthaab (antageligvis Christian Zinck eller sønnen Niels som dengang ejede Zincks fabrikker i Godthaab). Her bliver hun dog kun tre måneder og tager ved næstkommende skiftedag til Nøvling sogn, Fleskum herred for at tjene i Visse hos Peter Møller. Her bliver hun ét år og tager ved skiftedag 2 måneders tjenestefri for derefter den 25. december 1867 at tage tilbage til Zinck i Godthaab. Denne gang bliver hun hos Zinck i 1½ år inden hun tager til Blenstrup sogn, Hellum herred som tjenestetyende. Ved folketællingen 1. februar 1870 ses hun således at tjene i Horsens by, Blenstrup sogn, hos gårdforpagter Christian Sørensen og dennes kone Mette Marie Mortensen. Hun drager fra sognet i november 1871 til Flamsted i Gunderup sogn, Fleskum herred for at tjene hos en mand med efternavn Larsen. Dette bliver Christines sidste egentlige plads som tjenestetyende da hun bliver gravid med en Søren Chr. Andersen og tager hjem til forældrene i Nørre Uttrup for at føde barnet. Hun afgår fra Gunderup sogn den 1. november 1872, blot 12 dage før hun føder datteren Anna. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Horsens, Blenstrup sogn, Hellum herred, som tjenestetyende hos gårdmand Christian Sørensen. Hun boede i dec 1873 i Hvorup sogn, Kær herred, hos gmd. Thomas Krog som tjenestepige. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred, som ugift husmor med børnene (Louise) Kirstine, Hans og (Balsine) Dorthea. De deler hus med et ældre ægtepar, Anders Jacobsen og Mette (f. Jensen). Hun fik fattighjælp fra Aalborg ved sønnen Hermans fødsel i 1884 og ligeledes ved fødslen af datteren Berentine i 1886 (og har da fået det i flere år). Hun var kendt som 'fin' dame af naboerne da hun havde gardiner for vinduerne. Hun boede efter sin mands død hos sønnen Bernth og dennes kone Andrea og ses da også boende hos dem som alderdomsunderstøttet i folketællingen i 1916. Martine efterlod sig ved intet til arvingerne ved sin død.Søren Jensen
Søren Jensen. Billedet er sandsynligvis fra 1886 da han var indkaldt til infanteriet.

6. Søren3 Jensen (Jens, #12) blev født den 25 sep 1863 i Lemb, Hellevad sogn, Dronninglund herred, forældrene er af Lemb Søndergård hvor faderen er indsidder og tjenestekarl. Han blev døbt den 5 okt 1863 i Lemb Søndergård af kirkesanger Hansen. Dåben blev bekræftet i Hellevad kirke den 22 november 1863. Som faddere stod pigen Johanne Sørensen, pigen Karen Marie Nielsen, Lemb, gmd. Niels Jørgensen, Lemb, gmd. N. Peter Christensen af Trogdrup (hans onkel), ungkarl Ch. Jensen Nielsen af Trogdrup (hans fætter). . Han giftede sig med Kristine Marie Jensen (se #7), datter af Jens Jensen og Mette Marie Dorthea Christensdatter, den 10 jun 1892 i Horsens kirke, Kær herred, efter forudgående lysning i kirken den 8., 15. og 22. maj. Han var da ung- og tjenestekarl af Vodskov, hun var pige af Vodskov. Som forlovere stod indsidder Jens Jensen af Vodskov mark (sikkert hendes far) og gårdmand i Vodskov Andreas Svendsen. Han døde den 14 mar 1910 på Aalborg amts og bys sygehus, Aalborg, Fleskum herred, i en alder af 46 af cancer ventric. (mavekræft), som han havde haft i ca. 1½ år. Han angives da med erhvervet arbejder. Han blev begravet den 20 mar 1910 på Nørresundby kirkegård, Kær herred, og begravelsen foregik fra Kapellet i Nørresundby (kl. 13) og blev foretaget af Pastor Kuhlman.
Han blev konfirmeret den 30 sep 1877 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, med dommen 'temmelig god' i kundskab og 'meget god' i opførsel og er da fra Krabdrup, og synes derfor allerede ude at tjene. Han var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Hjallerup Fjerding, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, som tjenestekarl hos gårdejer Niels Jensen og hustru Mariane Nielsen. Han tiltrådte militærtjeneste den 15 apr 1886 ved 4. batallions infanteri. Han stoppede sin militære karriere den 18 okt 1886 og bliver genindkaldt den 15/4-88 og 12/9-90, begge gange én måned. Han var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, som ugift tjenestekarl hos gårdejer Hans Christian Einstein og hustru Jensine Kirstine Jensen. Han var kusk eller bestyrer på Uttrupgård men ses i folketællingerne benævnt som arbejder eller tjenestekarl gennem alle årerne. Han og Kristine Marie Jensen boede gennem tiden flere steder. Først i Vodskov, Hammer sogn, senere i Vestergade i Nørresundby (flytter til byen i '96) og derefter på Østergade markvej. Han er også nævnt med navnet Søren Hougaard Jensen. Han og Kristine Marie Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Østergade 41, Nørresundby, Kær herred, og han er da arbejder hos P. Nielsen og de er flyttet til kommunen i 1897 fra Hellevad sogn. Han og Kristine Marie Jensen med i folketællingen den 1 feb 1906 på Uttrupgaard, Nørre Uttrup, Hvorup sogn, hvor han da er indsidder og daglejer ved agerbruget. Hos dem bor børnene Dorthea Marie, Jens Harald, Aage Peter, Ane Kristine samt en udøbt pige (Metha). Ligeledes bor der en slægtning, alderdomsunderstøttet Jens Jensen (Kristines far). Han og Kristine Marie Jensen boede i mar 1910 på Østergades markvej, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, ved hans død.

Børn af Søren3 Jensen og Kristine Marie Jensen (se #7) var:
 •     3  i.   Else Jensine2 Jensen. • D. Marie Thomsen (f. Jensen)
  Marie Thomsen (f. Jensen)

 •       ii.   Dorthea Marie Jensen blev født den 30 mar 1895 på Vestergaardens fjerding, Lille Flauenskjold, Voer sogn, Dronninglund herred, og faderen er gårdbestyrer i Lille Flauenskjold, antageligvis på Vestergaardens fjerding. Denne gård er i dag beliggende på matr. nr. 10e, Mosensvej 16, Voer. Hun blev døbt den 19 maj 1895 i Voer kirke af pastor Lauritz Hagen Müller. Faddere var barnets moder, husmand Peder Kristian Thomsen og hustru Ane Marie Sørensen, Vesterskov, husmand Mads Peter Peter Andersen og arbejdsmand Morten Sørensen, Tranget's mark, alt i Voer sogn. Hun giftede sig med Viggo Carl Thomsen, søn af Thomas Anglius Thomsen og Maren Christensen, den 30 okt 1915 i Nørresundby kirke, Kær herred, og vielsen forrettes af pastor Dystrup, efter forudgående lysninger den 10., 17. og 24. oktober (bestilt den 7. oktober). Han er da ungkarl og skomager, hun er pige. Begge er af Nørresundby. Forlovere var hans far Thomas Angelius Thomsen, bromand i Nørresundby og hendes svoger Herman August Andersen. Hun døde den 29 aug 1972 i en alder af 77. Hun blev begravet på Ny kirkegård, Nørresundby.
        Hun og Viggo Carl Thomsen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Vestergade 64, Nørresundby, og han er da skomagermester. Hun og Viggo Carl Thomsen var med i folketællingen den 1 feb 1921 på Østergade 53, 1. sal, Nørresundby, hvor de bor til leje hos murersvend Martin Nielsen. Han er da skomagersvend hos skomager O. Klitgaard. Hos dem bor børnene Karen, Grethe og Svend Aage. Familien er kommet til kommunen fra Lindholm i 1915. I folketællingen den 1 feb 1925 ses de igen på Østergade 53, 1. sal, og han er da arbejdsmand hos ØK. De bor stadig til leje hos murer Martin Nielsen. Hun og Viggo Carl Thomsen boede mellem 1953 og 1960 i Godthåbsgade 53b, Nørresundby, hvor de bor til leje. Hun og Viggo Carl Thomsen boede i 1969 på Nørregade 14, Nørresundby, (det nuværende Sankt Peders gade). Ejendommen tilhører Nørresundby Sociale Boligselskab.


 •       iii.   Jens Harald Jensen blev født den 4 maj 1898 på Ryesgade, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, og forældrene er af Nørresundby og faderen er arbejder. Han blev hjemmedøbt den 16 jun 1898 af skoleinspektør Müller og i kirken den 5. april 1899. Som faddere stod pige Marie Jensen (hans faster?) af Vestbjerg, tjenestekarl Johan Christian Jensen (hans morbror) og husmand Jens Jensen (måske morfar?), begge af Vodskov og arbejder Martinus Jensen af Nørresundby. Han giftede sig med Erna Kirstine Gudrun Nielsen, datter af Niels Peter Nielsen og Karen Marie Nielsen, den 30 sep 1923 i Vor Frelsers kirke, Aalborg, og han er da ungkarl og portør af Kirkegade 31 i Esbjerg og hun er pige og kontoristinde af Dannebrogsgade 21 i Aalborg. Forlovere var hendes far og stenhugger Hans Marinus Hansen, Valdemarsgade 24, Aalborg. Han døde den 29 dec 1947 i Aalborg, Domsogn, i en alder af 49 og han er da gift portør og efterlader sig sin kone som enke. Ny Tid skriver den 5. januar 1948: - Under stor Deltagelse bisattes i Gaar fra Krematoriet i Aalborg Portør ved Statsbanerne, Harald Jensen, der forleden pludselig døde, Ved Baaren stod Kolleger Æresvagt, og bag Baaren paraderede Fanerne fra Dansk Jernbaneforbunds Aalborg Afdeling og Socialdemokratisk Forbund. Højtideligheden indledtes med Salmen "Lyksaglig, lyksaglig", hvorefter Pastor Poulsen talte smukt over afdøde hvem han karakteriserede som en Mand hvis Liv var præget af Flid og Stræbsomhed. Hans Trofasthed i det daglige havde skaffet ham en stor Venneskare. Præsten talte trøstende Ord til de efterladte, der saa brat havde de mistet deres Forsorger. Efter Præstens Tale spillede Violinisten Henry Gregersen Händels Largo og Følget sang "Den er slet ikke af Gud forladt". Repræsentanter for Jernbaneforbundets Afdelinger i Aalborg og Esbjerg bragte den afdøde Kollega den sidste Hilsen og en Svoger til Harald Jensen takkede for Deltagelsen ved Bisættelsen. Han blev bisat den 4 jan 1948 fra Krematoriet, Aalborg.
        Han blev altid kaldt Harald af familien. Han boede den 5 nov 1924 i Nørrebrogade 35, Boldesager, og har boet der siden 1/1-'24. i N´nov. '23 boede de Esbjerg kirkegade 31, 1. sal. De betaler årligt 300 kr. i husleje. Jens og Erna var med i folketællingen den 1 feb 1925 i Boldesager matr. nr. 2es, 2. etage, Jerne sogn, Skast herred, og han er da portør hos DSB. 5. nov. året før boede de på Nørrebrogade 35, 1. sal, i Boldesager. Samme tid ses de også i folketællingen (som midlertidigt fraværende) med bopæl på Ørstedsvej 39 med oplyst midlertidigt ophold Sct. Pouls Allé 7 i Jerne pr. Esbjerg. Han ses at betale 153,56 og 149,08 kr. i skat i hhv. 1929 og 1930 og bor da på St. Pouls Alle 7, 1. sal, Esbjerg. Han og Erna Kirstine Gudrun Nielsen boede i dec 1947 i Willemoesgade 2, Aalborg, ved hans død. • Aage Jensen
  Aage Jensen

 •       iv.   Aage Peter Jensen blev født den 7 nov 1901 på Østergade 41, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, forældrene er af Nørresundby. Han blev døbt den 7 dec 1902 i Nørresundby kirke af provst Bøggild. Som faddere stod forældrene, pottemager Peter Christensen, pige Karen Marie Jensen, alle af Nørresundby, samt Tjenestekarl Kristen Jensen af Vodskov. Han giftede sig med Agnes Skræ Andersen, datter af Jens Peter Andersen og Augusta Louise Skræ, den 10 nov 1929 i Hirtshals kirke, Horne sogn, og vielsen blev forrettet af pastor Bitsch. Han er da ungkarl og agent af Aalborg og hun er pige af Hirtshals. Forlovere var hans moder og hendes fader. Han døde den 20 sep 1967 i Amtssygehuset, Brønderslev, i en alder af 65 som fhv. stationsmester med bopæl på Bredgade 26, Pandrup. Han blev bisat den 25 sep 1967 fra Kirkegårdskapellet, Hjørring, og urnen nedsat på Jetsmark kirkegård den 29/9.
        Han blev altid kaldt Aage af familien. Han blev konfirmeret den 9 apr 1916 i Nørresundby kirke af pastor Dystrup. Han arbejdede i en tømmerhandel i Hirtshals og giftede sig med chefens datter. Han var i okt 1947 stationsmester på Thorshøj station. Han boede på Korsgade, Pandrup, som nabo til Alma og Knud Andersen (hans nevø). Han var skulle have været stationsforstander på togstationen i Pandrup. Han stiller op til sognerådsvalget i Jetsmark kommune (er da stationsmester fra Pandrup). Ved begravelsens indførsel i kirkebogen står at han menes frasepareret, men oplysninger herom har ikke har kunnet fremskaffets i mar 1962. • Anna Torp (f. Jensen)
  Anna Torp (f. Jensen)

 •       v.   Anna Kirstine Jensen blev født den 17 apr 1904 på Uttrupgaard, Hvorup sogn, Kær herred, og forældrene er da af Uttrupgaard og faderen er arbejder. Hun blev døbt den 16 okt 1904 i Hvorup kirke af provst Bøggild. Som faddere stod forældrene, arbejder Niels Peter Jensen og hustru, Kristine Jensen af Nørresundby og ungkarl Niels Aage Christensen af Uttrupgaard. Hun giftede sig med Bernhard Jensen Torp, søn af Chr. Jensen Torp og Sine Torp, den 20 dec 1925 på Nørresundby rådhus, Kær herred, vielsen forrettet af borgmester A. C. Jacobsen. Han var da arbejdsmand og hun husassistent, begge af Nørresundby. Vidner var fru Maren Pedersen, Nørresundby og kæmner R. Møller, Nørresundby. Hun døde den 19 jan 1988 i en alder af 83. Hun blev begravet på Ny kirkegård, Nørresundby, i Ny Fællesgrav 2K83.
        Hun og Bernhard Jensen Torp boede den 17 jul 1938 i Godthåbsgade 40, Nørresundby, hvilket ses af, at de på denne dato står faddere til Laurits og Nielsetty Lybyes søn Knud. Bernhard er da slagteriarbejder. Hun og Bernhard Jensen Torp boede mellem 1953 og 1960 på Engvej 50, Nørresundby. • Metha Uglebjerg (f. Jensen)
  Meta Uglebjerg (f. Jensen)

 •       vi.   Metha Sørine Jensen blev født den 23 nov 1905 på Uttrupgaard, Hvorup sogn, Kær herred, og forældrene er da af Uttrupgaard og faderen er arbejder. Hun blev døbt den 13 maj 1906 i Nørresundby kirke, Kær herred, af provst Bøggild. Som faddere stod forældrene, pige Marie Jensen af Vestbjerg, tjenestekarlene Kristian Jensen og Jens Peter Jensen, begge af Vodskov. Hun giftede sig med Oluf Marinus Uglebjerg, søn af Carl Emil Uglebjerg og Marie Sofie Pedersen, den 10 apr 1943 i Ansgars kirke, Aalborg, og vidner til vielsen var deres mødre. Han er da ungkarl og arbejdsmand af Øster Gravensgade 12, Aalborg og hun er pige og husassistent af Strømgade 4, Nørresundby. Hun døde den 9 jul 1957 i Forchhammersvej 30, Aalborg, i en alder af 51 som gift husmoder sammesteds. Hun blev bisat den 14 jul 1957 fra Krematoriet, Aalborg.
        Hun og Oluf Marinus Uglebjerg boede mellem 1953 og 1960 på Forchhammesvej 30, Aalborg, på første sal i et to-etagers hus. Af vejviseren ses han hvert fald at bo på denne adresse i de to yderår.


 •       vii.   Thorvald Jensen blev født den 12 nov 1907 i Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred, forældrene er da af Nørre Uttrup og faderen er arbejder. Han blev døbt den 5 jan 1908 i Nørresundby kirke, Kær herred, af provst Bøggild. Som faddere stod forældrene, arbejder Martinus Jensen og hustru, Kirstine Jensen og ungkarl Karl Olsen, alle af Uttrupgaard. Han døde den 28 aug 1908 på Stigsborgvej, stuen, Nørresundby sogn, Kær herred. Han blev begravet den 2 sep 1908 på Nørresundby kirkegård, Kær herred, af pastor Kuhlman.
Kristine Marie Jensen
Kristine Marie Jensen

7. Kristine Marie3 Jensen (Jens, #14) blev født den 20 jul 1869 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, hos en Ole Peder Larsen af en ugift moder (fra Vester Hassing) og udlagt barnefader ungkarl Jens Jensen i Grindsted. Moderen opholdte sig på timånedersdagen i Hammer sogn og tjente på Kikkenborg. Hun blev døbt den 1 aug 1869 i Hammer kirke faddere var nævnte Ole Peder Larsen i Vodskov, Mette Sofie Jensen og Frederik P. Pentz Jensen fra Skovlund, hos hvem hendes mor er tjenestetyende. Derudover stod Dorthea Mortensen og Svend Jakobsen fra Vodskov som faddere. . Hun giftede sig med Søren Jensen (se #6), søn af Jens Jensen Hougaard og Else Marie Sørensdatter, den 10 jun 1892 i Horsens kirke, Kær herred. Hun døde den 2 okt 1950 på Alderdomshjemmet, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, i en alder af 81 som enkefrue efter arbejder Søren Jensen. Hun blev begravet den 6 okt 1950 på Nørresundby kirkegård, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, af Provst Carl Nielsen.
Hun blev konfirmeret den 30 sep 1883 i Hammer kirke, Kær herred, og får da dommen'meget god kundskab og meget god opførsel og er af Vodskov. Hun og Søren Jensen boede i mar 1910 på Østergades markvej, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, ved hans død. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Vestergade 20, 1. sal forhus, Nørresundby, som lejer sammen med børnene Jens Harald, Aage Peter, Anna Kirstine og Metha Sørine. Hun ernærer sig da ved maskinstrikning. Familien ses at være kommet til Nørresundby i 1908. Hun var igen med i folketællingen den 1 feb 1916 i Vestergade 20, Nørresundby, igen i købmandsgården hos købmand Frede Gertsen. Hun er da enke og ernærer sig ved strikkeri og fattigdomsunderstøttelse. Hos hende bor børnene Jens Harald, Aage Peter, Anna Kirstine og Metha Sørine. Bygningen er nedrevet i 1970. Kristine lavede mad og gjorde rent på Nørresundby skole, hvor adskillige af hendes børnebørn gik i skole. Børnebørnene kaldte hende bedste og Kristine var derfor kendt som 'bedste' af alle børnene på skolen. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Vestergade 20, Nørresundby, igen hos købmand Frede Gertsen. Hos hende bor børnene Jens Harald (stationsarbejder), Aage Peter (kommis) og Mata Sørine (husassistent). Hun var med i folketællingen den 1 feb 1925 i Vestergade 20 1. sal, Nørresundby, som lejer hos købmand Frede Gertsen. Hun er da enke og husmoder. Hos hende bor børnene Aage Peter (kommis), Anna Kristine, Metha Sørine (husassistent på Vestergade 43), og barnebarnet Eja Kristine Jensen Torp (datter af Anna). Kristine Marie's bo blev skiftet den 6 okt 1950 i Nørresundby skifteret men da boets værdi ikke overskrider 150 kr. og der stadig skal hentes hjælp fra kommunen til at bekoste begravelsen søges boet udlagt til begravelsesomkostninger, hvilket bevilliges.


4. generation8. Anders4 Andersen Willum (Anders Jørgensen, #16) blev født den 23 aug 1805 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Han giftede sig med Ane Marie Andersdatter, datter af Anders Jensen Rank og Kirsten Andersdatter, den 18 mar 1836 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, han er da ungkarl og gårdmand af Tørring, hun er pige hos sin fader i Tørslev udflyttergård. Som forlovere stod gårdmand Peder Larsen af Tørring udflyttergård og gårdmand Peder Pedersen af Tørring. Ægteskabet blev lyst den 21. og 28. februar samt en sidste gang den 6. marts. Parret er fætter og kusine. Han døde den 5 maj 1882 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, i en alder af 76 som aftægtsmand (som hvilket han også ses i folketællingen 1880 hos sønnen Anders og dennes kone Mette). Han blev begravet den 11 maj 1882 på Øster Tørslev kirkegård, Gjerlev herred.
Han blev konfirmeret i 1820 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, med dommen 'meget god kundskab og opførsel.' Han boede i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, og det lader ikke til at Anders har forladt sit fødesogn for nogensinde at bo andre steder, da han bliver født her, driver gård her, bliver gift, får børn, går på aftægt, dør og bliver begravet. Han var drikfældig og forfalden til kortspil, spillede alt bort. Lejede engjord ud til tørvegravning til gårdmænd i Ø. Tørslev. Blev umyndiggjort og havde en anden gårdmand som værge indtil han afstod gården til sin ældste søn i 1878. Han og Ane Marie Andersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, og er da gårdmandsfolk med børnene Anders, Else og Hans Christian, to tjenestepiger, samt Anders' forældre Anders Jørgensen og dennes kone Else Andersdatter på aftægt. Han og Ane Marie Andersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, som gårdmandsfolk med fire børn, fire tjenestefolk og Anders' moder på aftægt og en enkemand (smed) som indsidder. Han og Ane Marie Andersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, som gårdejer. Nu med seks børn og én tjenestepige. Han og Ane Marie Andersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, og de er da jordbrugere. Hos dem bor børnene Anders, Anders, Else, Mariane og Laurine, samt en slægtning Kirsten Marie Poulsen (4 år, f. Raaby). Anders' bo blev skiftet den 10 maj 1882 og i skifteprotkollen står følgende indført: Aar 1882 d. 6 Maj anmeldte Tjenestekarl Søren Sørensen af Tørring, at Aftægtsmand Anders Andersen Willum sammesteds G's (?) Dato ved døden er afgaaet 77 Aar gl. G. Weis Derudover står følgende indført andetsteds: Aar 1882 den 10 Mai mødte for Skifteprotokollen Gaardeier Anders Andersen Villum af Tørring og erklærede under Eds Tilbud at hans Fader Anders Andersen Villum sammesteds, hvis dødsfald er anmeldt d: 6 d: M: ikke efterlod sig saameget som Begravelsen, der er bekostet af ham, andrager, men at han ønskede at overtage Afdødes Efterladenskaber som Vederlag for Begravelsesomkostningerne. I henhold til Lov af 30/11 1874 §10 udlagdes Afdødes Efterladenskaber til Gaardmand Anders Andersen Villum i Vederlag for Begravelsesomkostninger. G. Weis Anders Andersen Villum.

Børn af Anders4 Andersen Willum og Kirsten Jensdatter (se #9) var:

9. Kirsten4 Jensdatter (Jens Madsen, #18) blev født i Hald sogn, Nørhald herred, som datter af husmandsfolk. Hun blev døbt den 11 nov 1806 i Hald kirke, Nørhald herred, Faddere var Chresten Jørgensens kone Bodil Marie og Christen Nielsens datter Marie Kirstine som stod hos. Mandsfaddere var Peder Andersen, Søren Hou og Anders Juul, alle af Hald. Hun døde den 17 nov 1837 i Linde fattighus, Linde sogn, Nørhald herred, i en alder af 31 som fattiglem. Hun blev begravet den 22 nov 1837 på Linde kirkegård, Nørhald herred.
Hun blev konfirmeret i 1821 i Hald kirke, Nørhald herred, med dommen 'nogenledes kundskab.' Hun tilgik Linde sogn, Nørhald herred, i 1827 fra fødesognet Hald sogn og tager tilbage i 1832 for at føde sin første søn Jens Christian som hun har fået sammen med den udlagte barnefader Andreas Christensen, tjenestekarl i Østrup. Hun tilgik Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, den 11 nov 1833 som tjenestepige. Hun kommer med skudsmål (dateret 6. november) fra sine forældre som da er husmandsfolk i Hald sogn og hos hvem hun efterlod sønnen Jens Christian i pleje. Hun var tjenestepige i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, den 18 feb 1834 hos hvad der antages at være sin søn Chrestens bedsteforældre. Det er antageligvis her at hun har truffet sønnen i huset (som var hjemmeboende), hvilket altså ledte til fødsel af Chresten. Hun afgik fra Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, den 29 aug 1834 hvilket er i utide da næstkommende skiftedag er 1. november. Grunden hertil er nok at Kirsten ikke længere har kunnet skjule sin graviditet og derfor har måttet gå af sin plads. Hun tilgik Hald sogn den 29 aug 1834 som tjenestepige med godt skudsmål fra Anders Jensen i Tørring (anmærkningerne i tilgangslisten siger "God Vidnesbyrd"). Da hun nu igen var blevet med barn skulle hun tilbage til sin mor (hendes far er nyligt død) for anden gang indenfor lidt over to år at føde et barn udenfor ægteskab. Hendes mor dør imidlertid kun seks dage før at Kirsten nedkommer med sønnen Christen og hun er nu helt alene med to børn.      Hun klarer sig dog igennem uden fattigforsørgelse indtil foråret 1837 hvor hun bliver syg og sengeliggende efter at have skrantet i nogen tid. Hun bliver svag og afkræftet og kan ikke længere forsørge sine børn og sig selv og må søge Hald sogns fattigkommision om understøttelse. Imidlertid mener Hald sogns fattigkommision ikke at de er forsørgelsesberettigede da Kirsten i perioden fra november 1827 og til hun drog tilbage til Hald i 1832 havde tjent i Linde sogn og dermed var forsørgelsesberettiget dér. De retter derfor henvendelse til Linde sogns fattigkommision for at bede dem overtage forsørgelsespligten og hun ender som kastebold mellem de to sognes fattigkommisioner da Linde sogns fattigkommision beder Hald sogn om at forsørge hende indtil de i Linde har fået undersøgt sagen nærmere. De lover at kompensere Hald sogns fattigkommision i tilfælde af at de finder at de selv har forsørgelsespligten (hvilket de ikke mener at de i Hald sogn kan have noget problem med da de jo i Hald er helt sikre på at hun er forsørgelsespligtig i Linde).      Det ender åbenbart med at de i Linde finder at de er enige med Hald sogns fattigkommisions vurdering i at de i Linde er forsørgelsesberettiget for Kirsten dør allerede få måneder senere i fattighuset i Linde og efterlader sig to uægte børn på hhv. 4 og 2 år som begge bliver sat i pleje i Linde sogn.B. A. Hansens svendestykke
Svendestykke af Bernth A. Hansen

10. Bernth August4 Hansen (Johannes Folvig, #20) blev født den 6 aug 1817 i Aalborg, Vor Frue sogn, Fleskum herred, og står i kirkebogen noteret som værende uægte, trods at forældrene blev gift året før. Den udlagte barnefader er skibstømmermand. Han blev døbt den 7 aug 1817 i Hjemmet, Vor Frue sogn, Fleskum herred, dåben blev bekræftet i Vor Frue kirke den 17. juli 1818. Som faddere stod Skomagermester C. Anthonis enke Karen Pedersdatter, Tjenestepige, Kammager Kneil, Skomagermester Smith og Skomagersvend Petersen. Han giftede sig med Louise Dorthea Christiane Feldmann (se #11), datter af Johan Friederich Wilhelm Feldmann og Christiane Dorthea Balster, den 5 maj 1843 i Budolfi kirke, Aalborg, Fleskum herred, han er da ungkarl og malersvend, hun er pige på Klosterjordet. Forlovere var Malermester Maintzhausen på Allgaden og skræddermester Schou. Bernth og Louise har sandsynligvis lært at kende hinanden da Bernth var svend hos L. P. Poulsen på Klosterjordet, hvor også Louise boede inden vielsen. De har således næsten ikke kunnet undgå at møde hinanden hver dag. Ved vielsen boede Bernth i Algade hos maler Maintzhusen. Dette er efter al sandsynlighed malermester Diderich Maintzhusen Sr. som ved folketællingen i 1845 bor på den adresse der i dag er Algade 14. Han døde den 31 aug 1886 i Nørre Uttrup, Hvorup sogn, Kær herred, i en alder af 69 og angives da med erhvervet maler. Han blev begravet den 5 sep 1886 på Nørresundby kirkegård, Kær herred.
Han er i 1831 også nævnt med navnet Christensen og dette efternavn kommer sikkert fra hans mor (Marthe Christensdatter). Han blev konfirmeret 1. søndag efter påske den 29 apr 1832 i Budolfi kirke, Aalborg, Fleskum herred, af sognepræsten, med dommen 'kundskab og opførsel god.' Han var maler, uddannet hos malermester Lars P. Poulsen (også kaldet Lars Peter Perlefarve) på Klosterjordet i Aalborg, hvor han den 14. januar 1833 kom i lære. Lærekontrakten har følgende ordlyd:
          Lære Contract Underskrevne Berendt August Hansen Barnfödt udi Aalborg har Gaaet udi Lære til Malermæster Lars P. Poulsen at Lære den Lovelige Maler Provession udi 6 Aaer siger Sex Aar, fra Nytaar 1833 til Nytaar 1839, og og udi denne min Læretid lover og tilforpligter jeg mig Berend Augüst Hansen at være min Læremæster hørig og Lÿdig udi Alt hvad mig befales haandværket Angaaendes alt som en Læredreng sømmer og anstaar i lige Maade at vise Troskab og Sedelighed hvad der befales mig at udföre min Mæsters Gavn og Sikkerhed uden Tab i nogen Maade for ham - Om jeg af min Lære skulle undvige eller bortrømme da af Straffes efter hans Kongelige Majestæt allernaadigst Forordning og Laugartiklers Bydende      Og lige Maade lover og tilforforpligter jeg mig L. P. Poulsen at lære bemeldte min Læredreng Bernt August Hansen den lovlige malerprofession at Lære alt henhørende til Professionen saavel som en Malersvend bør og Anstaaer udi ligemaade lover jeg ham forsvarlig kost, samt duelige Arbejdsklæder som han behøver meens hand er udi Lære og lader ham ind og indskrive paa min bekostning           Til Bekraftelse haver jeg formaaet 2de Mand til at underskrive til Vitterlighed                Aalborg den 14 Januar 1833           Marte Christensdatter      Til Vitterlighed A. Kneil B. Brostrup                Læredreng           Bærendt August Hansen           ? Maÿntzhusen Poul P. Poulsen                P. Christensen                L. P. Poulsen Han flyttede ind hos sin da endnu ugifte malermester og findes i folketællingen 1834 boende sammen med ham på Kattevadsgade 571. Bernth blev svend efter nøjagtigt 6 år - som lærekontrakten løb på - den 14. januar 1839, og kan følges som sådan indtil 1852. B. A. har sikkert arbejdet hos malermester Dahl om sommeren 1847, idet begge bemærkes flere gange som rejsende med dagvognen mellem Randers og Aalborg på dette tidspunkt. Den 24. december 1856 behandler malerlauget Bernth Augusts ansøgning til magistraten om at måtte drive malerprofession i Aalborg, hvilket anbefales af lauget, dog måtte han ingen medhjælpere holde. Bernth har efter nogle år valgt i stedet at drive sin forretning i Nørre Uttrup (er flyttet dertil mellem 1861 og 1874), da det er her han senere dør. Tidspunktet og stedet har ikke været helt dårligt valgt da Nørresundby i denne periode var under opblomstring da den fik købstadsprivilegier i 1856, blev stationsby i 1871 (og på samme tid en jernbanebro til Aalborg) og fik en egentlig havn i 1874. Af laugsbogen ser man i øvrigt, at B. A. Hansen gennem årene var stærkt plaget af sygdom.
     Bernth August Hansen var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Skt. Hansgade 571, vestre side, Aalborg, Fleskum herred, og bor da med sin mester Lars/Lauritz Peter Poulsen hos hustømrersvend Christian Kalum og dennes kone Birgitte Lund og disses fire børn. Den 18 dec 1841. Han og Louise Dorthea Christiane Feldmann var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Peder Barkes gyde No. 650B, Aalborg, Fleskum herred, og han er da malersvend. Adressen svarer i dag til matrikelnr. 841 og var beliggende i "gyden der går til vester til Peder Bakes gyde". Dette er i dag er Pedersstræde 3. Han og Louise Dorthea Christiane Feldmann var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Brandtstrupgade 317, Aalborg, og han er da malersvend. Adressen svarer i vore dage til Brandtstrupgade 8 og 10, beliggende på matrikelnr. 490. Hos dem bor børnene Martine Christine, Anders Jacob og Christiane Dorthea. Han og Louise Dorthea Christiane Feldmann var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Algade 374, Aalborg, Fleskum herred, i baghuset og han er da malersvend. Huset hvori familien bor ved denne folketælling svarer i dag til Algade 37 og 37A, beliggende på matrikelnr. 421. Hos dem bor børnene Martine, Anders, Christiane, Berenth, Herman og Hans. Han og Louise Dorthea Christiane Feldmann var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Tiendeladen 20, Aalborg, Fleskum herred, og han er da malersvend. Familien bor i sidehuset der hvor matrikelnr. 363 findes i dag. Denne del af Tiendeladen findes ikke længere i dag. Det var en gade der dengang løb fra Vestergade (i dag Vesterbro) og ind til det der i dag hedder Tiendeladen og som løber parallelt med Vesterbro. Tiendeladen var dengang en vinklet gade som f.eks. Hjelmerstald er det i dag. Hos dem bor alle deres børn. Han og Louise Dorthea Christiane Feldmann var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Reberbansgade 88B, forhus, 1. sal, Aalborg, Budolfi sogn, og han er da maler. Hos dem bor sønnerne Bernth, Peter og Frits samt en plejedatter Herta Sandgren (deres datter Christianes datter). Han og Louise Dorthea Christiane Feldmann var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Nørre Uttrup, Sundby sogn, Kær herred, i et hus, og han er da maler. Parret bor her sammen med deres yngste søn Fritz.
     Bernth og Louise boede (som det ses) gennem tiden flere steder i Aalborg. I første omgang lader det til at de nygifte opholder sig hos malermester Maintzhausen på Algade, hvor Bernth boede ved vielsen. Ved fødslen af datteren Christiane i juli 1843 bor de i Nørregade. Et tidspunkt mellem juli 1843 og 1845 flytter de så til Peder Barkes gade og bor der hvor Pederstræde 3 ligger i dag (Pederstræde og Peder Barkes gade var dengang én og samme gade). På samme adresse boede i øvrigt Bernths moder Marthe og hendes mand Jacob. I oktober 1847 bor de i Skolegade. I 1850 er familien flyttet til Brandstrupgade, hvor nr. 8-10 ligger i dag. Her bliver de boende nogle år (mindst 3), hvorefter der flytter på Algade igen (senest april 1854), denne gang dog helt oppe ved Budolfi kirke, nemlig på det der i dag er Algade 37 og 37A. Dette har ligget dejligt tæt på Bernths daværende arbejdsplads hos malermester Lars Poulsen på Klosterjordet. Omkring da Bernth bliver malermester (ml. februar 1855 og oktober 1856) flytter familien til Tiendeladen, en adresse som den dag i dag desværre ikke findes længere. I 1870 bor de på Reberbansgade 88B. De flytter senere (mellem februar 1870 og januar 1873) til Nørre Uttrup i Nørresundby landsogn. Her bor de ved folketællingen 1880 til leje men køber i juni 1882 huset på matr. nr. 5e (på 3/4 alb.) i Nørre Uttrup, Nørresundby landsogn. Til financiering af huset låner Bernth og Louise 400 kr. i Husmandskreditforeningen. Huset er beliggende i den nordlige del af Nørre Uttrup på den vej der hed Heldensvej. Vejen og matrikelnummeret findes ikke længere i dag, men var beliggende ca. i området på den nordlige side af krydset mellem Hjørringvej og Gildsigvej, omkring det nuværende Amalienborgvej.

Børn af Bernth August4 Hansen og Louise Dorthea Christiane Feldmann (se #11) var:
 •       i.   Christiane Dorthea Balsine3 Hansen blev født den 6 jul 1843 i Nørregade, Aalborg, Vor Frue sogn, Fleskum herred, Forældrene bor da i Nørregade og faderen er malersvend. Hun blev døbt den 10 sep 1843 i Vor Frue kirke, Aalborg, Fleskum herred, som faddere stod Madam Panck, Jomfru Langvad, Malermestrene D. Maintzhusen og Poulsen, samt Glarmester Lyngholm. Hun giftede sig med Søren Revfshale Rosdal, søn af Poul Christensen Roesdahl og Gjertrud Sørensdatter, den 19 jan 1873 i Hvorup kirke, Kær herred, han er da ungkarl og fyrbøder af Nr. Uttrup. Forlovere er hendes far, maler Berndt August Hansen, og husmand Niels Madsen, begge af Nr. Uttrup. Med sig ind i ægteskabet bringer hun datteren Emilie Ane Hertha (8 år) og sønnen Jens Søren (6 år). Hun giftede sig 2. gang med Emil Peder Wennicke, søn af Frederik Wennicke og Frederikke Christiane Nielsen, den 10 mar 1889 i Skt. Stefans kirke, København, og han er da ungkarl og arbejdsmand af Nordvestvej 32, 5. sal, hun er fraskilt og bor på samme adresse. Forlovere var værtshusholder Fred. Ferd. Andersen, Helgolandsgade 13, og arbejdsmand P. P. Sørensen Jægergade 10. Hun døde den 6 jun 1904 på Saxogade 77, 4 sal, København, i en alder af 60 af spiserørskræft, som handelskone og enke efter arbejdsmand Christian (!) Vennicke. Hun blev begravet den 12 jun 1904 på Vester kirkgård, København.
        Hun blev konfirmeret den 11 okt 1857 i Budolfi kirke, Aalborg, som bemærkning står der i kirkebogen "Friskolen Alders?? af Biskoppen". Forældrene er da af Aalborg og faderen er malersvend. Hun og Søren Revfshale Rosdal rejser i september 1873 til Aalborg og i 1876 til København. Hun og Søren Revfshale Rosdal var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Skyttegade 7, forhus, 3. sal, København, i en to-værelses lejlighed sammen med børnene Herta, Pouline, August, Christian, Louise og Fritz. Søren nævnes som sømand i udenrigs søfart. De er kommet til byen i 1876. I ægteskabet er der 6 levende børn. Ægteskabet er noteret til at være indgået i 1865, hvilket ikke stemmer, men nok er oplyst af Sine da hendes første barn Herta bliver født da. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1885 i Nordvestvej 32, sidehus, 4. sal, Udb. Klædebo kvarter, (nuv. Rantzausgade) og hun ses her at være husmor og ernære sig ved syning. Hendes mand er ikke registreret. Hos hende bor døtrene Rosa Georgine, Pouline Sevrine og Emilie. Hun og Emil Peder Wennicke boede i okt 1889 i København. Hun og Emil Peder Wennicke var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Nordvestvej 38, 3. th., (matr. nr. 841) i en lejet lejlighed. Han er da kularbejder. Hun boede ved sin søn Jens' vielse i jul 1895 i Hove, Hove sogn, Vandfuld herred, hvor hun tjente hos gårdmand Lauritzen. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Saxogade 77, 4. th., København, og kaldes her for Signe og er handlende. Hos hende bor døtrene Emilie og Georgine Vennecke, samt barnebarnet Helga Sandgren (f. 20. jan. 1894 i København, datter af Emilie). Det ses at Christiane har taget fast bopæl i kommunen i 1876 og at hun i ægteskabet har 4 levende børn og 4 døde børn (reelet er det 6 levende og 3 døde). Hun oplyser at være blevet gift i 1879, men sandheden er at det er 1889.


 •     5  ii.   Martine Christine Hansen.


 •       iii.   Anders Jakob Hansen blev født den 17 okt 1847 i Skolegaden, Aalborg, som søn af malersvend Bernth August Hansen og hustru Dorthe Lovise Feldmann, Skolegaden. Han blev døbt den 23 jul 1848 i Budolfi kirke, Aalborg, Faddere var tømmersvend A. Lund (hans faders stedfader) og kone (hans farmor), pige Stine Kiersgaard, snedkersvend Herman Hansen (hans fars halvbror) og barnets fader, alle af Aalborg.
        Han blev konfirmeret den 27 apr 1862 i Budolfi kirke, Aalborg, Fleskum herred. Han immigrerede i 1865 til Californien, USA. Han opholder sig ved sin mors død i okt 1889 sandsynligvis stadig derovre, men han har på dette tidspunkt ikke ladet hørt fra sig siden han immigrerede til USA. Han har sikkert rejst med Californien som destination (sandsynligvis som sømand da der ikke var systematisk udvandring til Staterne dengang) uden at man ved om han nogensinde er ankommet dertil.


 •       iv.   Herman August Hansen blev født den 3 apr 1850 i Brandstrupgade, Aalborg, Budolfi sogn, Fleskum herred, som søn af malersvend Bernt August Hansen og hustru i Brandstrupgade. Han blev døbt den 8 sep 1850 i Budolfi kirke, Aalborg, Fleskum herred, Som faddere stod Madame Fedder, Jomfru M. Ravnkilde, vinhandler Weile, samt malermestrene Poulsen og Dahl.
        Han blev konfirmeret den 3 apr 1864 i Budolfi kirke, Aalborg, af stiftsprovst Egede Glahn. Han var sømand. Han har ikke været i forbindelse med familien i 12 år ved sin moders død i okt 1889.


 •       v.   Hans Ludvig Hansen blev født den 16 apr 1852 i Brandstrupgade, Aalborg, Budolfi sogn, Fleskum herred, som søn af malersvend Bernt August Hansen og hustru i Brandstrupgade. Han blev døbt den 28 mar 1853 i Budolfi kirke, Aalborg, Fleskum herred, Som faddere stod Madam Poulsen, Jomfru Worm, vinhandler Weile, fuldmægtig Strandgaard og købmand Rasch, alle af Aalborg.
        Han blev konfirmeret den 14 apr 1867 i Budolfi kirke, Aalborg, af stiftsprovst Egede Glahn. Han boede i okt 1889 i England og der er på dette tidspunkt intet nyt kommet fra ham i to år.


 •       vi.   Berenth August Hansen Jr blev født den 27 apr 1854 i Algade, Aalborg, Budolfi sogn, Fleskum herred, som søn af malersvend Berenth August Hansen og hustru i Allgade. Han blev døbt den 24 sep 1854 i Budolfi kirke, Aalborg, Fleskum herred, Som faddere stod Madam Lorentzen, jomfru Beisen, malermestrene Bodischou, Dahl og Jensen, alle af Aalborg.
        Han blev konfirmeret den 17 apr 1870 i Budolfi kirke, Aalborg, af stiftsprovst Egede Glahn. Berenth August's opholdssted var ved moderens død ukendt. Han var sømand.


 •       vii.   Peter Ludvig Hansen blev født den 5 okt 1856 i Tiendeladen, Aalborg, Budolfi sogn, Fleskum herred, som søn af malersvend Berenth August Hansen og hustru i Tiendeladen. Han blev døbt den 23 nov 1856 i Budolfi kirke, Aalborg, Fleskum herred, Som faddere stod Madam Schultz, Jomfru Hartmann, tømmermester Hvorup samt malermestrene Rodschou og Bentzen, alle i Aalborg. Han døde før 1889 da han ikke står nævnt i skiftet efter sin moder.


 •       viii.   Fritz Vilhelm Hansen blev født den 21 jul 1861 i Tiendeladen, Aalborg, Budolfi sogn, Fleskum herred, som søn af malersvend Berenth August Hansen og hustru i Tiendeladen. Han blev døbt den 25 nov 1861 i Hjemmet, Budolfi sogn, Fleskum herred, dåben blev publiceret i kirken den 29. marts 1863. Som faddere stod bla. Madam Schultz, Jomfru Lassen, købmand Dyke, tømmermester Hvorup og handelsbetjent Smith. Han giftede sig med Cathinca Amalie Kirstine Pedersen, datter af Hans Peder Pedersen og Maren Kirstine Andersdatter, den 31 jul 1898 i Tårnborg kirke, Slagelse herred, og han er da ungkarl og arbejdsmand, hun er pige. Begge er af Tårnborg. Forlovere var H. S. Ped. Jensen, arbejdsmand af Tårnborggade, samt brudens fader. Han døde den 31 aug 1933 i Sct. Jørgens stiftelse, Aalborg, Budolfi sogn, i en alder af 72 kl. 22:40 af mavekræft, som enkemand og fhv. arbejdsmand under offentlig forsorg. Han blev begravet den 5 sep 1933 på Almen kirkegård, Aalborg.
        Han blev konfirmeret den 24 apr 1881 i Nørresundby kirke, Kær herred, med karakteren tg/mg og han er da af Nørre Uttrup. Han var arbejdskarl. Han var den person som meldte sin moders dødsfald. Han og Cathinca Amalie Kirstine Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Korsør mark, fors. 310, Korsør, sammen med datteren Anna Marie. De er kommet til kommunen året før fra Tårnborg sogn. Han og Cathinca Amalie Kirstine Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Algade 45, 1. sal, Aalborg, og han er da fattigdomsunderstøttet. Han er kommet til kommunen i 1920 og det samme er hun. Huset er den gamle bispegård som lå overfor Budolfi kirke og som blev nedrevet i 1938. Efter første verdenskrig blev der indrettet husvildeboliger i en sidefløj af bindingsværk. Måske Frits og Katinka boede der (de virker til at have været fattige)? Han og Cathinca Amalie Kirstine Pedersen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Stiftelsen Sct. Jørgensgade, Aalborg, og de er begge indlagt dér og var der også ét år tidligere.11. Louise Dorthea Christiane4 Feldmann (Johan, #22) blev født den 4 dec 1817 i Jægersborg, Gentofte sogn, Sokkelund herred, som datter af regimentsdyrlæge og husar Johan Friedrich Feldmann og kone Christiane Dorthea Balster på Jægersborg. Hun blev døbt den 5 jun 1818 i Gentofte kirke, Sokkelund herred, Faddere var madam Lundblad og Svend Lundblad (begge af København) samt marketenter Peder Andersen på Jægersborg. Hun giftede sig med Bernth August Hansen (se #10), søn af Johannes Hansen Folvig og Marthe Christensdatter Holst, den 5 maj 1843 i Budolfi kirke, Aalborg, Fleskum herred. Hun døde den 16 okt 1889 i Nørresundby sogn, Kær herred, i en alder af 71. Hun blev begravet den 22 okt 1889 på Nørresundby kirkegård, Kær herred.
Hun blev konfirmeret i 1832 i Gentofte kirke, Sokkelund herred, og fik dommen 'meget gode kundskaber og god opførsel'.' Hun var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Kirkegyden 130 og 131, Ebeltoft købstad, Mols herred, som barnepige hos brandautitør, by- og herredsfoged Olaf Stephanie Stephensen og dennes familie. Han har tidligere (1. okt. 1824) været regimentskvartermester og auditør ved husarregimentet. Familien har også derfor tidligere boet i Gentofte da deres yngste børn i folketællingen 1845 begge ses at være født i Jægersborg ca. 1828-1830. Louises far og Olaf Stephensen har sandsynligvis kendt hinanden fra husarregimentet og derfor er Louise havnet her som tjenestepige. Hun var efter sigende kahytsjomfru på båden mellem Aalborg og København. Dette kan dog ikke være grunden til at hun kommer til Aalborg i første omgang da DFDS først begynder at sejle mellem København og Aalborg i 1867. En anden og nok mere sandsynlig grund kunne være at hun skulle besøge eller bo hos sin storebror Gjerhard Wilhelm Feldmann, som ses som murersvend i Aalborg i 1840. Hun blev hensat i uskiftet bo efter ægtefællen Bernths død i aug 1886. Louise Dorthea Christiane's bo blev skiftet den 23 okt 1890 i Kær herred og har følgende ordlyd i skifteregistreringen: Aar 1889 Onsdagen d 23 October Mødte undertegnede Sognefoged for Hvorup Sogn med Vidnerne Peter Madsen og Niels Jacobsen af Nørresundby for ifølge ordre af skifteforvalteren Hr Herredsfoged Ramsig at foretage en Registrerings og Vurderingsforretning over afdøde Maler __ B. Hansens nu afdøde Hustrue Louise Dorthea Felmans Efterladenskaber. Forretningen blev derfor __ som følger. Huset med havejord 400,00 1 Gryde 0,25 Et skatol 7,00, 2 par kopper 0,50 1 skab 1,50, 1 sukker skaal 0,15 1 bord 1,50, 1 kaffe kjedel 0,25 3 stole 5,00 1 sofa 1,00 1 bord 0,50 1 kar 0,50 1 __ 2,00 1 ballie 0,25 1 Gryde 0,50 1 s__ 0,05 1 muldhakke 0,20 1 Vaar rødtærnet 2,00 1 skuffeljern 0,20 1 Pude rødtærnet 0,75 1 ovnrage 0,50 1 Pude Dito 0,75 1 Rok 1,00 1 Dito blaastribet 0,75 1 Slibesteen 0,50 1 Pude brun 0,50 1 Spade 1,00 2 Lagener 1,00 1 Muldjern og 1 Greb 0,10 1 sort skjørt 2,25 2 sorte trøier0,50 1 Dito 0,75 1 Kyse 0,50 1 Srarl graa 0,50 2 forklæder 0,50 431 80 Balsine Hansen boer i Kjøbenhavn Christine Martine Hansen og Fritz Hansen boer i Nørresundby __ andre søskende vides intet Christine Martine Hansen har paaviste det anførte og erklærer at der ikke er mere som tilhører boet nu videre erklærer Chr M Hansen at hendes Moder har givet hende ovennævnte Gang klæder og Datteren Balsine Hansen erklærer at Moderen har givet hende ovenstaaende sengeklæder __ fandtes, og dermed er foretningen sluttet F. Jørgensen Vidner Sognefoged P. Madsen Niels Nørgaar Selve skiftet foretages af fire omgange, hvoraf første lyder: 17/18 89/90. Boet efter Loviise Dorthea Cathrine Feldmann af N-Uttrup †16 Octb 1889. og tidliger den 31 August 1886 afdøde Ægtefælle Maler Bernt August Hansen. Skifteforvalteren fremlagde Exemplarer af Aalborg Stiftstidende N 256 fra den 25 Jul og af Berlingske Tidende N 250 fra den 26 Jul., i hvilke Exemplarer denne Samling og dens Øjmed at tage Bestemmelse om Arv og Gjæld mm. har været indrykket. I Skifteretten fandtes mødt. 1. Christine Andersen født Hansen af N-Uttrup 2. Rebslager Andersen af NSundby, der fremlagde Fuldmagt af og fra Fritz Vilhelm Hansen og Peder Emil Vennecke af Kjøbenhavn De mødte bemærkede, at de Afdøde kun havde været gifte med hinanden, og ... i dette Ægteskab følgende Børn. 1. Balsine Dorthea Christiane Hansen gift med Arbejdsmd Peder Emil Vennecke af Kjøbenhavn 2. Martine Christine Hansen 45 Aar gl gift med Arbejdsmd Chr Andersen af N-Uttrup 3. Anders Jacob Hansen entrede i Californien c. 43 Aar, men rejste han derover c 18 Aar gl, og siden er der ikke hørt fra ham. 4. Bernt August Hansen, Sømand, Opholdssted ubekjendt. 41 Aar gl. 5. Hermann Hansen, Sømand, Opholdssted ubekjendt, 39 Aar gl, og er der ikke hørt fra ham i 12 Aar. 6. Hans Hansen i England, men hun ved ikke hvor, og der ikke hørt fra ham i de sidste 2 Aar. c 37 Aar gl. 7. (Ludvig Hansen - overstreget) Fritz Vilhelm Hansen, c 28 Aar gl, sidst af N-Uttrup. og nu saaledes disse de Afdødes eneste Arvinger. De Mødte blev gjorte bekjendte med Registreringen (Prot. A. Fol. 433), og erklærede de ikke at vide mere at føre Boet til Indtægt end der angivet; med Hensyn til at noget af Løsøret skul være bortgemt af tilstædeværende Martine Christine og Balsine Hansen, erklæredes, at de ikke vilde opretholde denne Paastand. Man vedtog ikke at vedgaae Arv og Gjæld, men udstede Proclama til Creditorer og Arvinger efter Omstændighederne med 6 Maaneders Varsel Der fremlagdes en Regning fra Fritz Vilhelm Hansen om Begravelsesudgifter til Beløb 39 Kr o 2 Øre, samt fra Snedker Kofod paa Ligkiste til Rest 14 Kr, hvilke Beløb anerkjendtes. Man vedtog at sælge Boets faste Ejendom efter Creditorer, som det overstedes Skifteforvalteren at approbere, ligesom samtidigt at sælge Boets Løsøre med 6 Ugers Credit, og overlades det Skifteforvalteren at antage Incassator og approbere Creditionerne M. C. Hansen bemærkede, at Huset stod snart ubeboet, men skulde hun, der boede i Nærheden, nok føre lidt Tilsyn med det. Da nu i dag ikke videre var at forhandle, udsattes Boet indtil videre. Skifteretten hævet P. A. Andersen Christine Hansen Vidner M. Ramsing ... ... ... Den anden lyder: 17/18 89/90 dødsboet efter Maler B. A. Hansen og Hustru, N. Uttrup. Skifteforvalteren bemærker, at han under 18. s. M. for Bekjendtgj. om Proclama og Skiftesamling @ 6 Novbr. f. A haede udbetalt til Berlingske Tidende ialt 6 Kr. 27 Øre, heri beregnet Porto, og fremlagdes nu kvitterede Regninger herfor. Tredie lyder: 17/18 89/90 Maler B. A. Hansen og Hustrus Dødsbo. Fremlagt blev exemplarer af Berlingske Tidende No. 67 for den 20. ds. og af Aalborg Stiftstidende No. 65 for den 18. s. M. hvori har været indrykket Bekjendtgørelse om denne Samling og dens Øjemed: at tage Bestemmelse om et paa Boets Ejendom gjort Bud. Mødte vare 1. Rebslager Andersen i N. Sundby, Al. Fuldmagt 2. Arbmd. Chr. Andersen i N. Uttrup , ere gift med Christine Hansen. De mødte blev gjort bekjendte med __ den 14. s. M. afholdte Auction over Boets faste Ejendom, hvorved Grd. Hans Bang af N. Uttrup var Enestebydende med 375 Kr., hvilket udgjør Creditforeningens Resttilgodehavende, __ det efter __ Kjøberen udenfor Kjøbesummen at __ __ Omkostninger __ __ m.v Det vedtages at approbere det gjorte Auctionsbud, hvorom_ vil være at tilføre Auctionsprotokollen. Da der ikke var videre at forhandle idag, blev Boet udsat indtil videre. Fjerde, og slutningen af boet lyder: 17/18 89/90 Maler B. A. Hansen og Hustrus Dødsbo. Der __ Exemplarer af Berlingske Tidende og Aalborg Stiftstidende for den 25. og 23. ds., hvori Bekjendtgjordes om Samlingen har været optaget. Endvidere fremlagdes en Fortegnelse over __ meldte Fordringer, bilagt Anmelderserne. endelig bemærkede Skifteforvalteren, at Creditforeningen i Aalborg havde anmeldte en Fordring Stor 375 Kr, hvorfor var givet Pant i Boets faste Ejendom og var denne fordring afgjort ved at Kjøber overtog Gælden efter Conditionerne. Foruden disse 375 Kr. er der kun i Boet indbetalt et Beløb af 28 Kr. 37 Øre for det solgte Løsøre. Indtægt har boet ikke haft. Da nu Regninger __ Udgifter __ __ __ er opgjort til 32 Kr. 17 Øre, vil der altsaa ikke Boet __ Udbetaling Stor end det nævnte Beløb, ligesom der, da Boets __ 400 Kr. ikke vil være at __ Skiftegebyr. Mødte vare: 1. Rebslager Andersen af N. Sundby 2. Arbmd. Chr. Andersen i N. Uttrup De Mødte blev gjort bekjendte med det Tilførte og fremlagte, __ de Intet fandt at __ __ ikke med den fremlagte Regning over Begravelseskost__, ligesom de andre anmeldte Fordringer anerkjendtes. Derefter udbetaltes til Rebslager Andersen, der for Fritz Vilhelm Hansen, af hvem Begravelsen er afholdt, 32 Kr. 17 Øre, hvorfor han med sin Underskrift kvitterede. Boet sluttet. P. A. Andersen Christen Andersen Af bilagene ses en liste af fordringer i boet som er som følger: 39,02 kr i begravelsesomkostninger fordret af sønnen Frits (for udlæg til bla. urtekræmmer, brød, 1. afdrag på kisten og apotekerregning), Snedker Kofod de resterende 14,00 kr. for kisten, 20,00 kr. i tilbagebetaling af fattighjælp til Sundby-Hvorup Sogneråd (de modtog 10 kr. i hjælp i hhv 1884 og 1886), 73 øre til apoteker Jordening i Nørresundby, træhandler Poul Andersen i Nørresundby 4,75 kr. og Husmandskreditforeningen i Aalborg 374,45 kr (restgæld i huset). I alt 452,94 kr. Løsøret i boet bliver solgt for 35,78 kr. (det var vurderet til 31,80 kr.) men der går lidt fra i auktionsgebyrer og salærer så løsøret indbringer 28,37 kr. Derudover er der også udgifter i forbindelse med annonceringen af auktionen over huset, taksering m.v., samlede udgifter for 67,73 kr. Huset sælges på auktion for 405 kr. Alt i alt er der altså 87,30 kr. for lidt i boet og arvingerne kan prise sig lykkelige for at de ikke vedgik arv og gæld.

Indkaldelse til auktion over huset matr. nr. 5e i Nørre Uttrup, Nørresundby landsogn 1890


Indkaldelse til 2. skiftesamling over boet efter B. A. Hansen og L. D. Feldmann


Indkaldelse til 1. skifte samling i boet efter B. A. Hansen og L. D. Feldmann


Efterlysning af arvinger og kreditorer i boet efter B. A. Hansen og L. D. Feldmann

.12. Jens4 Jensen Hougaard (Jens, #24) blev født den 4 maj 1833 i Vester Hassing sogn, Kær herred og døbt den 16 jun 1833 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var gmd. Anders Sørensens hustru Maren Steffensdatter i V. Hassing, pigen Mariane Pedersdatter i Stae, aftægtsmand Jens Nielsen Hougaard i V. Hassing, gdm. Rasmus Thomsen i Gandrup, gdm. Hans Christian Larsen i V. Hassing. Han giftede sig 1. gang med Ane Kirstine Jensdatter, datter af Jens Thomsen Ravn og Johanne Pedersdatter, den 19 jul 1857 i Horsens kirke, Kær herred, forlovere var hmd. Jens Thomsen i Horsens (hendes fader) og gmd. Jørgen Peter Christensen i Horsens. Han er da ungkarl af Trøderup i Hellevad sogn og hun er pige af Horsens. De får kun lidt over to år sammen da hun dør fra ham efter 25 måneder. Han giftede sig 2. gang med Else Marie Sørensdatter (se #13), datter af Søren Larsen og Ane Marie Madsdatter, den 14 jul 1863 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, forlovere var gårdmand Niels Peter Christensen af Trogbjerg (hans svigerbror) og Søren Larsen (sikkert hendes far). Han er da enkemand og tjenestekarl i Badstrup og hun er ugift fruentimmer, tjenende hos sin far på Kildedal. Med sig ind i ægteskabet bringer Else én datter Johanne Marie født udenfor ægteskab. Han giftede sig 3. gang med Ane Pedersen, datter af Peder Rasmussen og Kirstine Andersdatter, den 18 nov 1881 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, Forlovere var Anders Christensen af Krabdrup og Niels Christensen af Trøgdrup. Jens er da huslejer af Trogdrup og enkemand for 2. gang og hun er pige af Trogdrup. Han døde den 23 jan 1917 i Hylholt, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, i en alder af 83 som alderdomsunderstøttet mand i Hylholt, som dersteds havde været gift med afdøde Ane f. Pedersdatter. Han blev begravet den 31 jan 1917 på Dronninglund kirkegård, Dronninglund herred, af pastor Lauridsen.
Han blev konfirmeret den 11 apr 1847 i Øster Hassing kirke, Kær herred, med karakteren 'godt' i både kundskab og opførsel og havde på daværende tidspunkt haft naturlige kopper. Trods at han konfirmeres i Øster Hassing kirke så er han ved konfirmationen fra Vester Hassing og det er også i Vester Hassing kirkebog at indførslen for konfirmationen findes. Han afgik fra Hellevad sogn, Dronninglund herred, den 5 nov 1853 til Horsens sogn efter at have tjent sin søster Marens mand N. P. Christensen i tre år. Her må han have taget tjeneste efter sin faders fallit i 1850. Han var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Gandrup, Vester Hassing sogn, som tjenestekarl hos gårdmand Jens Christian Jensen og hustru Mette Marie Madsdatter. Han tilgik Hellevad sogn, Dronninglund herred, den 6 nov 1855 efter at have været tjenestetyende to år i Horsens sogn. Det bemærkes ved tilgangen at han har haft naturlige kopper. Han og Ane Kirstine Jensdatter afgik fra Horsens sogn, Kær herred, den 31 okt 1858 til hans fødesogn Hellevad. Han og Ane Kirstine Jensdatter tilgik Horsens sogn, Kær herred, den 19 jun 1859 fra Hellevad sogn. Han var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Bastrup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, og han er da tjenestekarl og enkemand hos gårdejer Rudolph T. Ortmann og hustru Pouline Jørgensen. Han og Else Marie Sørensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Trøderup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, og han tjener da til dagen og vejen som daglejer. Han var den 30 sep 1877 ved sønnen Sørens konfirmation husmand på Trøgdrup mark, Hellevad sogn, Dronninglund herred. Han og Else Marie Sørensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Krabdrup, Hellevad sogn, som husmandsfolk og han ernærer sig da som arbejdsmand. Hos dem bor de tre yngste børn Kristine, Marie og Niels Peter. Blot tre uger efter folketællingen dør Else Marie. Han og Ane Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1890 på Trøderup mark, Hellevad sogn, Dronninglund herred, og han ernærer sig da som daglejer ved agerbruget i Hellevad. Han og Ane Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i matr. nr. 5c, Trøgdrup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, og står som ejer af huset. De nyder begge alderdomsunderstøttelse og er kommet til sognet i hhv. 1847 (hvilket ikke helt passer) og 1882. De står ligeledes noteret til at have 7 levende børn, hvilket må være fra hans tidligere ægteskaber. Matriklen hører i dag under Hornshøjvej 42 (Nygård) pr. Hjallerup, og er beliggende i den sydligeøstlige ende af de tilliggende marker. Han og Ane Pedersen med i folketællingen den 1 feb 1906 i Skovheden, Trøgdrup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da husfæster. Han og Ane Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Trøgdruphede, Hellevad sogn, Dronninglund herred.

Børn af Jens4 Jensen Hougaard og Else Marie Sørensdatter (se #13) var:
 •     6  i.   Søren3 Jensen.


 •       ii.   Niels Jensen blev født den 19 sep 1865 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, forældrene er da indsiddere af Skaanheden ved Trøgdrup mark. Han blev døbt den 30 sep 1865 i Hjemmet, Hellevad sogn, Dronninglund herred, dåben blev publiceret i Hellevad kirke den 12. november 1865, samme dag som hans moder blev introduceret i kirken. Som faddere ved dåben stod hans moder, pigen Thomine Nielsen af Trogdrup, ungkarl Ch. Jensen af Trogdrup, gårdmand And. Christensen af Krabdrup og husmand Niels Andersen af Trogdrup Mark. Han giftede sig med Laura Jensine Jensen, datter af Jens Bartholin Jensen og Inger Cathrine Larsen, den 2 nov 1894 i Horsens kirke, Kær herred, hun er da pige af Vodskov, Hammer sogn, og han er ungkarl og skrædder af Vaarst, Gunderup sogn. Forlovere er hendes far Jens Bartholin Jensen, husmand af Horsens enge, samt Hans Peter Christensen, husmand af Vodskov. Han døde den 17 apr 1931 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, i en alder af 65 som skræddermester sammesteds. Han blev begravet den 24 apr 1931 på Vodskov kirkegård, Hammer sogn, Kær herred.
        Han var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Tranholm, Horsens sogn, Kær herred, som tjenestedreng hos gårdmand Niels Christian Jensen og dennes kone Birgitte Hansen. Han tiltrådte militærtjeneste mellem 4 jun 1889 og 3 okt 1890 og er da ved infanteriet, laborat. afdl. Han boede i 1893 i Vester Hassing sogn da han overføres tilgangsrullen for dette sogn dette år. Han og Laura Jensine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, og han er da husejer og skræddermester med én svend og én lærling. De er kommet til sognet i 1894. Han og Laura Jensine Jensen med i folketællingen den 1 feb 1906 i matr. nr. 27b, Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, og han er da skrædder. Deres fire bøn bor hos dem. Han og Laura Jensine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i matr. nr. 27b, Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, og han er da skrædder. Hos dem bor børnene (dog er Ane Kathrine flyttet hjemmefra). Hos dem bor også slægtningen Ane Kathrine Kristiansen (enke, f. 17/6-1833). Han og Laura Jensine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Gl. Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, og han er da skræddermester med en årlig indkomst på 500 kr., 1000 kr. i formue samt svarer kommuneskat på 7,80 kr. Datteren Else Margrethe (ugift) bor hos dem og ernærer sig som syerske. Desuden bor der en enke Kathrine Jensen (f. 17/6-1833) hos dem og angives som slægtning. Han og Laura Jensine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i matr. nr. 27b, Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, og han er da skræddermester. Sidste opholdssogn inden de kom til sognet var Gunderup sogn for ham og V. Hassing sogn for hende. Han og Laura Jensine Jensen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, og han er da skræder. Året inden boede de også i Vodskov. • Portræt
  Portræt af Kirstine Jensen

 •       iii.   Kirstine Jensen blev født den 19 apr 1868 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, forældrene er da indsidder af Trogdrup mark. Hun blev døbt den 1 jun 1868 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, som faddere stod hendes moder, pigen Inger Jensen af Ulsted (hends faster), gårdmand N. Pet. Christensen af Trogdrup (hendes onkel), ungkarl Ch. Jensen N? (hendes fætter) sammesteds og gårdmand J. Andersen af Trogdrup. Hun giftede sig med Kristen Peter Jensen, søn af Jens Christian Madsen og Birthe Marie Andersdatter, den 9 aug 1889 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, og han er da ungkarl og smed af Klausholm mark og hun er pige af Trøgdrup. Forlovere er smed Lars Jensen af Klausholm og hendes far husmand Jens Jensen af Trøgdrup mark. Hun døde den 13 apr 1921 i Amtssygehuset, Dronninglund, i en alder af 52. Hun blev begravet den 19 apr 1921 på Albæk kirkegård, Dronninglund herred, af sognepræsten Emil Bøgild.
        Hun boede den 17 feb 1889 i Trøderup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, da hun stod som fadder for sin niece Else Jensine. Hun og Kristen Peter Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Hellevad, Hellevad sogn, han ernærer sig da som daglejer i agerbrug og de har da datteren Else Marie på ca. ½ år. Hun og Kristen Peter Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1906 i Lyngså, Albæk sogn, Dronninglund herred, han er da husmand og smed. Hos dem bor børnene Agnes, Anne, Otto og Alfred. Hun og Kristen Peter Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1916 på matr. nr. 7a og 5a, Voerså, Albæk sogn, han ernærer sig da som smedemester.


 •       iv.   Marie Jensen blev født den 4 apr 1871 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, forældrene er da husfæstere på Trogdrup mark. Hun blev døbt den 18 jun 1871 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, som faddere stod hendes moder, pigen Mariane Jensen af Krabdrup, gårdmand Niels Peter Andersen af Trogdrup, ?? Joh. ?? Krabdrup og ungkarl Laust Christensen af Trogdrup. Hun giftede sig med Kristen Kristensen, søn af Niels Christian Christensen og Inger Marie Thomsen, den 3 dec 1889 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, han er da ungkarl og daglejer af Ørum og hun er pige af Skaanheden. Forlovere er husmand Kristian Kristensen af Ørum Nymark og husmand Søren Johan Hansen på Klausholm mark. Hun døde den 24 apr 1956 i Aså, Aså-Melholt sogn, Dronninglund herred, i en alder af 85 og hun bor da på de gamles hjem i Aså sammen med sin man, som hun efterlader som enkemand. Hun blev begravet den 28 apr 1958 på Aså kirkegård, Dronninglund herred.
        Hun og Kristen Kristensen var med i folketællingen den 1 feb 1906 i Matr. nr. 27a, Geraa Rimmen, Dronninglund sogn, og han er da husejer med agerbrug. Hans fader (krigsinvalid og lever af sin pension) bor hos dem. Hun og Kristen Kristensen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, og han er da landbruger. Der bor ingen børn hjemme hos dem.


 •       v.   Niels Peter Jensen blev født den 16 sep 1874 i Hellevad sogn, Dronninglund herred og døbt den 27 dec 1874 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, som faddere stod hans moder, pigen Ane Christine Larsen af Trogdrup, gårdmand Ch. Jensen N? af Trogdrup (hans fætter), arbejdsmand Th. Larsen af Aalborg (hans onkel) og gårdmand Ole Ch. Jensen af Trogdrup(?). Han giftede sig med Maren Kirstine Caspersen, datter af Jens Peter Caspersen og Maren Sofie Thomsen, den 13 jun 1902 i Vor Frue kirke, Aalborg, og forlovere var Jens Caspersen, gårdmand i Nørholm og Jens Pedersen, restauratør i Slotsgade. De er da begge af Aalborg og han er arbejder. Han døde den 1 mar 1949 i Aalborg, St. Markus sogn, i en alder af 74 af marasmus senilis (alderdomssvækkelse) som fhv. arbejdsmand og aldersrentemodtager af Aalborg, st. Markus sogn. Sidste fælles bopæl med hustruen var Lollandsgade 2. Han blev begravet den 6 mar 1949 på Gl. kirkegård, Aalborg.
        Han var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Kongensgade 6, 1. sal, Aalborg, (matr. nr. 540a) som arbejdsløs tjenestekarl, logerende hos husbestyrerinden Jensine Sindal. Han har boet i byen siden 1898 hvor han er kommet fra Randers. Han Niels Peter og Maren prøver lidt af hvert, fra landbrug, tørvegravning, mælkehandel og frihandel, vognmandskørsel. ligeledes har de boet mange steder i det nordlige Jylland, Brønderslev, Broust, Frydendal og flere gange over Aalborg. De slog sig ned i Christiansgade med mælkeforretning senere blev det Priorgade med frihandel og til sidst Kayrødsgade også med frihandel. I frihandelen blev der solgt mælk og brød mm. som Maren stod for. Niels Peter kørte en periode som mælkehandler for et Aalborg mejeri af samme navn, senere blev det mejeriet Pasteur også i Aalborg. Senere blev det til vognmandskørsel også med heste og vogn. Han og Maren Kirstine Caspersen med i folketællingen den 1 feb 1906 i matr. nr. 1y, Brovst stationsby, Brovst sogn, og han er da ølhandler. Han og Maren Kirstine Caspersen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Kraghede, Øster Brønderslev sogn, iog han er da landbruger. De er kommet til sognet året før fra V. Brønderslev. Han og Maren Kirstine Caspersen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Priorgade 9, fh. st., Aalborg, og han er da arbejdsmand og kusk. Han tjeser 1000 kr/år og svarer 1,50 kr. i skat til staten og 9,20 til kommunen. Han og Maren Kirstine Caspersen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Kayerødsgade 31, kld., Aalborg, og han er da fhv. mælkehandler og de boede ét år tidligere i Prioorgade 9, Aalborg. Sønnen Jens (maskinarbejder) og datteren Carla (kaserske) bor hos dem.13. Else Marie4 Sørensdatter (Søren Larsen, #26) blev født den 11 feb 1833 i Torslev sogn, Dronninglund herred, faderen er da husmand af Holsdam. Hun blev døbt den 13 feb 1833 i Hjemmet, Torslev sogn, Dronninglund herred, dåben bekræftet i kirken den 4. april 1833. Som faddere stod gårdkone Maren Christensdatter fra Wr. Mellergård, Karen Christensdatter fra Mølbakken, Jens Christian Madsen fra Wr. Westergård og Niels Madsen sammesteds. Hun giftede sig med Jens Jensen Hougaard (se #12), søn af Jens Jensen Hougaard og Ane Margrethe Nielsdatter, den 14 jul 1863 i Hellevad kirke, Dronninglund herred. Hun døde den 22 feb 1880 på Trogdrup mark, Hellevad sogn, Dronninglund herred, i en alder af 47 som hustru til Jens Jensen (Hougaard). Hun blev begravet den 29 feb 1880 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.
Hun blev konfirmeret den 11 apr 1847 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, med dommen "Kundskaber gode, opførsel meget god". Hun var med i folketællingen den 1 feb 1850 på Katholm, Hellevad sogn, Dronninglund herred, som tjenestepige hos gårdmand Bertel Christensen og hustru Ane Sophie Christensdatter. Ved de efterfølgende folketællinger i 1855 og 1860 tjener hun hos sine forældre og at dømme ud fra afgangslisten i Hellevad kirkebog har hun aldrig været ude at tjene udensogns. Hun og Jens Jensen Hougaard var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Krabdrup, Hellevad sogn, som husmandsfolk og han ernærer sig da som arbejdsmand. Hos dem bor de tre yngste børn Kristine, Marie og Niels Peter. Blot tre uger efter folketællingen dør Else Marie.


14. Jens4 Jensen (Niels Christensen, #28) blev født den 29 dec 1842 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, moderen er da inderste hos husmand Christen Andersen Gyden i Grindsted og den udlagte barnefader er ungkarl Niels Peter Christensen, tjenende i Vestergaard i Lyngdrup. Han blev døbt den 22 jan 1843 i Hammer kirke, Kær herred, som faddere stod Niels Holmgaards kone i Skakkebek, pigen Dorthe Marie Andersdatter af Lyngdrup, Gmd. Gregers Jensen af Grindsted. Ungkarlene Christen Jensen og Axel Larsen, begge af Lyngdrup. Han giftede sig med Mette Marie Dorthea Christensdatter (se #15), datter af Christen Larsen og Karen Maria Pedersdatter, den 9 dec 1870 i Hammer kirke, Kær herred, han som ungkarl af Vodskov, hun som pige af Vodskov. Forlovere var gårdmand Peder Martinus Iversen i Kikkenborg (som hun tidligere har tjent hos) samt husmand Tomas Kristian Kristensen i Horsens (Mette Maries halvbror). Han døde den 9 jul 1909 i Østergade 41, kvisten, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, i en alder af 66 som alderdomsunderstøttet og bor da sammesteds (sidste fælles bopæl med hustruen Mette var i Vodskov). Han blev begravet den 13 jul 1909 på Hammer kirkegård, Kær herred, af sognepræsten.
Der er ingen endegyldige beviser for præcis hvem Jens' far er idet der desværre ikke fundet nogen paternitets- eller alimentationssag i Aalborg amtsarkivs journal for Kær herred som kan belyse det nærmere. Blot vides faderens navn og opholdssted ved Jens' fødsel, men dette giver os dog en ret god kandidat (se Niels Peter Christensen) idet denne ifølge til- og afgangslisterne i kirkebogen må være den korrekte. Jens var også kendt som Bette Jens. Han var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Kikkenborg, Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, som plejebarn hos gårdmand Niels Christensen og hustru Johanne Pedersdatter. Dette var han også ved folketællingen fem år tidligere og da tjente hans moder også hos parret. Han ses i folketællingen i Kikkenborg, Hammer sogn, Kær herred, den 1 feb 1860 tjenende hos gårdmand Niels Christensen, hos hvem han også tidligere har været i pleje og hos hvem hans mor også tidligere har tjent. Han var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Nyegaard, Hammer sogn, Kær herred, som tjenestekarl hos gårdmand Lars Jensen og hustru Ane Marie Pedersen. Jens spillede violin, også til bal af og til og var med til at plante træer i Hammer bakker. Han boede i Brødland, Hammer sogn, Kær herred, men huset i Brødland brændte, hvorefter han flyttede til Vodskov. Han og Mette Marie Dorthea Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, sammen med børnene Kirstine Marie, Niels Martinus, Johan Christian og Mette Marie samt hans moder på aftægt. Han og Mette Marie Dorthea Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Løvdalshus, Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, hos dem bor børnene Johan Kristian, Mette Marie, Mariane Dorthea, Karen Marie, et pigebarn endnu uden navn (Anine) samt barnebarnet Else Jensine som plejebarn og hans moder på aftægt (nyder fattigforsørgelse). Han og Mette Marie Dorthea Christensdatter fik 10 børn, hvoraf to døde (som børn eller dødfødte). Han og Mette Marie Dorthea Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, sammen med sønnerne Jens Peter og Johan Christian. Han er selv ejer af huset og ernærer sig ved dagleje (ligeså gør sønnen Johan Christian). Han boede cirka 1905 på Uttrupgård, Hvorup sogn, Kær herred, idet han, da han blev alene, flyttede dertil og boede hos sin ældste datter Kristine, hvis mand Søren Jensen (Hougard) da var bestyrer på Uttrupgård og boede her med familien.

Børn af Jens4 Jensen og Mette Marie Dorthea Christensdatter (se #15) var:
 •     7  i.   Kristine Marie3 Jensen.


 •       ii.   Niels Christian Jensen blev født den 25 sep 1871 i Mødholt, Horsens sogn, Kær herred, som søn af husmandsfolk fra Mødholt og hjemmedøbt den 5 okt 1871 af skolelærer Hald fra Horsens, men døde inden dåbens publicering i kirken. Vidner ved dåben var Jens Larsens kone i Mødholt og Thomas Chr. Christensens kone af Sulsted sogn. Han døde den 18 nov 1871 i Mødholt, Horsens sogn, Kær herred og blev begravet den 26 nov 1871 på Horsens kirkegård, Kær herred.


 •       iii.   Niels Christian Jensen blev født den 7 nov 1872 i Mødholt, Horsens sogn, Kær herred, som søn af husmandsfolk fra Mødholt og hjemmedøbt den 15 nov 1872 af lærer Rasmussen. Dåbsvidner var husmand Christen Christensens kone og pige Mariane Christensen, begge af Mødholt. Han døde den 18 nov 1872 i Mødholt, Horsens sogn, Kær herred og blev begravet den 24 nov 1872 på Horsens kirkegård, Kær herred.


 •       iv.   Niels Martinus Jensen blev født den 3 mar 1874 i Horsens sogn, Kær herred, som søn af husmand Jens Jensen og hustru Mette Marie Dorthea f. Christensen (24 år). Forældrene er da af Mødholt. Han blev døbt den 24 maj 1874 i Horsens kirke, Kær herred, faddere var gårdmand Christian Christensen hustru på Mødholt, hans bedstemoder Mette Marie Jensen i Vodskov, husmand Thomas Christian Christensen i Sulsted, enkemanden Lars Severin Christensen i Stae og husmand Hans Jørgen Andersen i Mødholt. Han giftede sig med Louise Kirstine Sevrine Jensen, datter af Peder Jensen og Madsine Andrea Madsen, den 4 dec 1898 i Nørre Tranders kirke, Fleskum herred, og han er da ungkarl og arbejder i Nørre Sundby og hun er pige i Nørre Tranders hede. Forlovere var gartner Peder Jensen (hendes far) og arbejder Christian Jensen, begge af Nørre Tranders hede. Han døde den 12 apr 1931 i Kommunehospitalet, Aalborg, i en alder af 57 som gift cementarbejder. Han blev begravet den 19 apr 1931 på Nørresundby kirkegård.
        Han og Louise Kirstine Sevrine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Grønnegade 18, Nørresundby, og han ernærer da familien som vognmandskusk. Adressen er beliggende på matr. nr. 205h. Han boede den 25 sep 1910 i Nørresundby da han står som forlover hos sin niece Else Jensine Jensen. Han er flyttet til kommunen i 1898. Han og Louise Kirstine Sevrine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Kronprinsens Allé 6, Nørresundby, og han er ejer af huset (som er delvist lejet ud) og er arbejdsmand på Petersværk. Han har en årlig indkomst på 1000 kr. og en formue på 700 kr. I skat betaler han til staten 5,96 kr og til kommunen 27 kr. Familien er ikke at finde på adressen i de to efterfølgende folketællinger og huset ses da også at have skiftet ejer. Det må derfor antages at Niels sælger huset ml. 1916 og 1921. Han og Louise Kirstine Sevrine Jensen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Østergade 63, st., Nørresundby, (matr. nr 1t i Nørresundby markjorder) og han står da som ejer af ejendommen. Han arbejder som cementstøber og boede samme sted et år tidligere. Hos dem bor også sønnen Jens Børge. Han og Louise Kirstine Sevrine Jensen fik to levende og et dødt barn.


 •       v.   Johan Christian Jensen blev født den 24 sep 1876 i Horsens sogn, Kær herred, forældrene er da husmandsfolk fra Mølholt. Han blev døbt den 2 apr 1877 i Horsens kirke, Kær herred, som faddere stod barnets moder, husmand Thomas Christian Christensen og hustru i Sulsted sogn, husmand Niels Iver Nielsen, Mølholt, og detaillist Christen Berthelsen, Horsens. Han giftede sig med Nielsine Christine Jensen i 1906. Han døde den 5 sep 1948 i en alder af 71. Han blev begravet på Rose Hill Cemetery, Viborg, Turner county, South Dakota, USA.
        Han immigrerede cirka 1904 til USA da han i 1915 har været i landet i 11 år. Han og Nielsine Christine Jensen fik 9. Han og Nielsine Christine Jensen var med i folketællingen den 24 jan 1920 i Spring Valley township, Turner county, South Dakota, USA, de angiver da begge at være kommet til USA i 1907 og begge født i Danmark. Han han egen farm og har sin bror Jens Peter til at arbejde for sig.


 •       vi.   Mette Marie Jensen blev født den 21 jul 1879 i Hammer sogn, Kær herred, forældrene er da indsiddere af Vodskov. Hun blev døbt den 9 nov 1879 i Hammer kirke, Kær herred, som faddere stod pigen Ane Marie Povlsen, pigen Petrea Povlsen, gårdmand. Svend Jakobsen og husmand. Niels Chr. Larsen, alle af Vodskov. Derudover stod ungkarl Christen Nielsen fra Loftbro teglværk også fadder. Hun giftede sig med Hans Marinus Thomsen, søn af Thomas Chr. Thomsen og Ane Marie Christensen, den 12 sep 1909 i Sankt Catharina kirke, Hjørring, og forlovere var hans far Ths. Chr. Thomsen og fyrbøder Anders Chr. Carl Andersen, Hjørring. Hun døde den 5 maj 1961 i Sygehuset, Hjørring, i en alder af 81 og bor da Tørholmsvej 24B og efterlader sig sin mand som enkemand. Hun blev begravet den 10 maj 1961 på Hjørring.
        Hun og Hans Marinus Thomsen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Tørholmsvej, Hjørring, sammen ed børnene Jens, Anna, Karen og Kristian. Hun og Hans Pedersen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Tørholmsvej 30, Hjørring, og de boede sammesteds ét år tidligere. Hun boede i Hjørring.


 •       vii.   Mariane Dorthea Jensen blev født den 15 jan 1883 i Hammer sogn, Kær herred, forældrene er da indsiddere af Vodskov. Hun blev døbt den 22 mar 1883 i Hammer kirke, Kær herred, som faddere stod pigen Petrea Poulsen, Else Marie Poulsen, gårdmand Andreas Svendsen, ungkarl Christjan Christensen og indsidder Christen Nielsen, Rorup.
        Hun blev altid kaldt Jane af familien. Hun immigrerede til Canada med søsteren Karen og broderen Peter efter moderens død.


 •       viii.   Karen Marie Jensen blev født den 17 apr 1886 i Hammer sogn, Kær herred, forældrene er da husmandsfolk af Løvdalshuse i Hammer. Hun blev døbt den 19 sep 1886 i Hammer kirke, Kær herred, som faddere stod Jørgen Chr. Larsens hustru i Vodskov, pigen Christine Marie Jensen, sammesteds, husmand Lars Jensen, Vodskov, ungkarl Søren Mikael Sørensen, Skovlund, og barnets fader.
        Hun var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Petershaab, matr nr. 24m, Horsens enge, Horsens sogn, Kær herred, (nuv. Halsvej 61) som plejebarn hos ager- og landbruger Ole Andreas Nielsen og dennes husholderske Nielsine Katrine Jensen. Hun tilhører trossamfundet Indre Mission. Hun og Jens Peter Jensen immigrerede i sep 1906 til Canada med søsteren Mariane (hende er der dog ikke fundet spor efter i udvandrerarkivet). De lader til først at have købt billetter til skibet Oscar II med afgang fra København i slutningen af august, men billetten aflyses. De tager i stedet med skibet Hellig Olav i starten af september med destination New York og endelig destination Hurley (sikkert Hurley, South Dakota). Familien fortæller at de ender i Canada og at Jens Peter senere returnerer til Danmark, Nørresundby.


 •       ix.   Anine Jensen blev født den 24 mar 1889 i Hammer sogn, Kær herred, forældrene er da husmandsfolk af Løvdalshuset. Hun blev døbt den 16 dec 1890 i Horsens kirke, Kær herred, som faddere stod pigen Christine Marie Jensen, Skovlund, lærerinde Magrethe Jensen, sammesteds, ungkarl Søren Chr. Larsen, Skovlund, ungkarl Søren Jensen, Vodskov, samt barnets fader. Hun giftede sig med Vilhelm Møller, søn af Mads Jensen Møller og Martha Christine Villumsen Christiansen, den 18 jul 1913 i Nørresundby kirke han er da ungkarl og arbejder i Lindholm og hun er pige, husholderske i Lindholm. Forlovere var hans far Mads Møller, nattevagt, Nørresundby, og Steffen Sørensen, retsvidne, Nørresundby. Der blev forevist forsørgelsesattest fra Rubjerg-Maarup sogneråd. Hun døde den 20 mar 1972 i en alder af 82. Hun blev begravet den 24 mar 1972 på Lindholm kirkedistrikt.
        Hun og Vilhelm Møller var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Ny Lindholm, Sundby sogn, han står da noteret som husejer og betaler 6 kr. årligt i kommuneskat. Hun boede på Thistedvej, Lindholm, Nørresundby sogn, Kær herred, sandsynligvis i nr. 49 da der i 1953 bor en tarmrenser V. Møller på denne adresse. Hun og Vilhelm Møller var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Thistedvej, Lindholm, Nørresundby landsogn, sammen med børnene Eigil, Ellen, Meta, Erna og et endnu unavngivet barn. Han er da slagteriarbejer på andelsslagteriet og kommet til sognet i 1894 fra Rubjerg. Hun er kommet dertil i 1912 fra Hvorup. • Portræt
  Portræt af Jens Peter Jensen fra en pasansøgning i november 1921

 •       x.   Jens Peter Jensen blev født den 29 jul 1891 i Hammer sogn, Kær herred, forældrene er da husmandsfolk af Vodskov. Han blev døbt den 18 apr 1892 i Horsens kirke, Kær herred, som faddere stod hans moder, husmand Jørgen Christian Larsens hustru af Vodskov, ungkarl Søren Jensen, Vodskov og ungkarl Niels Martinus Jensen, Mejlsted. Han giftede sig med Petra Johanne Jensen, datter af Jens Peter Jensen og Johanne Nielsen, den 8 feb 1924 i Gjøl kirke, Hvetbo herred, og han er da ungkarl og kusk af Vestergade 20 i Nørresundby (samme sted som sin storesøster Kristine) og hun er pige af Løkkegade 17 i Aalborg. Forlovere var cementstøber Martinus Jensen, Østergade 61, Nørresundby, og gårdejer og sognefoged Jens Peter Jensen, Vodskov, Hammer sogn. Lysningen af ægteskabet er foretaget i Vor Frue kirke i Aalborg. Han døde efter feb 1959 da han efterlever sin kone.
        Han blev altid kaldt Peter af familien. Han og Karen Marie Jensen immigrerede i sep 1906 til Canada med søsteren Mariane (hende er der dog ikke fundet spor efter i udvandrerarkivet). De lader til først at have købt billetter til skibet Oscar II med afgang fra København i slutningen af august, men billetten aflyses. De tager i stedet med skibet Hellig Olav i starten af september med destination New York og endelig destination Hurley (sikkert Hurley, South Dakota). Familien fortæller at de ender i Canada og at Jens Peter senere returnerer til Danmark, Nørresundby. Han emigrerede den 9 mar 1912 fra Esbjerg til USA. Han boede mellem apr 1912 og nov 1921 i Wakonda & Hurley, South Dakota, USA, uden ophold. Han blev tildelt statsborgerskab i Circuit court, Hurley, Turner county, South Dakota, USA, den 22 jan 1919 og bliver således amerikansk statsborger. Han gav en hel 1 kr. seddel til sin søster Kristine Maries barnebarn Annalise H. Andersen på hendes 6 års fødselsdag (det har dog nok nærmere været til hendes 7-års fødselsdag da han rejser hjem i '21) i 1920. Han ansøger den 3 nov 1921 i Circuit court, Parker, Turner county, South Dakota, USA, om sit første amerikanske pas, hvilket han får 5 dage senere. Han ønsker da at besøge slægtninge i Danmark og har planlagt afgang fra New York den 10. december 1921. Hans plan er at returnere til USA inden 6 måneder. Han var beskrives ved en ansøgning om pas som 162,5 cm. høj, høj pande, grå øjne og en stor næse. Munden var lige, firkantet hage, sort hår, lys hud og et tyndt ansigt i nov 1921. Han var i feb 1959 i Hvorupgaards mark, Hvorup sogn, gårdejer.15. Mette Marie Dorthea4 Christensdatter (Christen Larsen, #30) blev født den 15 nov 1849 på Ny Striben, Vester Hassing sogn, Kær herred, forældrene er da gårdmandsfolk af Ny Striben. Hun blev døbt den 20 dec 1849 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun giftede sig med Jens Jensen (se #14), søn af Niels Peter Christensen og Mette Marie Jensdatter, den 9 dec 1870 i Hammer kirke, Kær herred. Hun døde den 25 feb 1905 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, i en alder af 55. Hun blev begravet den 5 mar 1905 på Hammer kirkegård, Kær herred.
Hun var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Skovlund, Hammer sogn, Kær herred, som tjenestetyende hos gårdmand Frederik Peter Pentz Jensen og hustru Mette Sophie Sørensen. Denne F. P. Pentz Jensen var bla. med til at stifte Horsens-Hammer sparekasse året før og sad også i dens bestyrelse. Hun og Jens Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, sammen med sønnerne Jens Peter og Johan Christian. Han er selv ejer af huset og ernærer sig ved dagleje (ligeså gør sønnen Johan Christian).


5. generation16. Anders5 Jørgensen Bugge (Jørgen Andersen, #32) blev døbt den 13 apr 1760 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, som Jørgen Bugges søn i Tørring. Gudmødre var Tørring møllers kone og Jens Bugges kone fra Tørring. Faddere var Christen Thorsen, Søren Ollufsen og Christen Hansen, alle af Tørring. Han giftede sig med Else Andersdatter Willum (se #17), datter af Anders Christensen Willum og Anne Christensdatter Als, den 6 nov 1795 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred. Han døde den 3 maj 1842 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, i en alder af 82 som aftægtemand hos sin søn Anders Andersen (her ses han også ved folketællingen i 1840). Han blev begravet den 8 maj 1842 på Øster Tørslev kirkegård, Gjerlev herred.
Han og Else Andersdatter Willum var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, som bønder og fæstegårdboere. Hos dem bor børnene Jørgen og Inger samt hans broder Rasmus, hans stedmoder Karen Olesdatter og en plejedatter Maren Pedersdatter (21 år gl.). Han og Else Andersdatter Willum var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, som gårdmandsfolk. Hos dem bor en plejesøn Hans Christian Jensen (12 år) og de har to tjenestefolk (én pige og én karl).

Børn af Anders5 Jørgensen Bugge og Else Andersdatter Willum (se #17) var:
 •       i.   Jørgen4 Andersen blev født den 20 sep 1796 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred og døbt den 2 okt 1796 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, hvilket var den 19. søndag efter Trinitatis. Barnebærer var Peder Olesens Maren fra Albeck. Vidner var Hans Dall fra Tørslev, Anders Bugge, Anders Christensen og Søren, alle af Tørring. Han giftede sig med Birtha Jensdatter, datter af Jens Jensen Larsen og Bodil Jensdatter, den 3 jul 1832 i Råby kirke, Gjerlev herred. Han døde i 1869.


 •       ii.   Inger Andersdatter blev født den 1 jan 1799 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred og døbt den 1 jan 1799 i Hjemmet, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, Dåben bekræftet 1. søndag efter Epiph., dvs. den 13. januar. Som barneværer stod Hans Dals hustru Else Andersdatter af Tørslev. som vidner var Anders Bugge, Peder Poulsen, Poul og Christen Christensen alle af Tørring. Hun giftede sig 2. gang med Jens Christensen den 26 sep 1828 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, og han er da gårdbeboer i Tørslev og hun er hos faderen, gårdmand Anders Jørgensen i Tørring. Forlovere var Christen Hansen og Anders Poulsen, gårdmænd i Tørring. Hun giftede sig 2. gang med Jens Christensen den 22 mar 1836 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, og hun er da enke og han er ungkarl af Øster Tørslev. Forlovere var Anders Als og Mads Møller, gårdmænd i Tørslev. Hun har 2. jan. 1836 fået tilladelse til at gifte sig med ham, da han er broder sin hendes nu afdøde forlovede Peder Christian Christensen (tjenestekarl i Tvede), men hvem nu nåede at få lyst ægteskabet tre gange (senest 16. aug. 1835) inden han døde kørt før selve vielsen. Hun døde den 19 nov 1865 i Øster Tørslev, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, i en alder af 66 som aftægtskone sammesteds. Hun blev begravet den 27 nov 1865 på Øster Tørslev kirkegård, Gjerlev herred.
        Hun og Jens Christensen var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Øster Tørslev, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, som husmandsfolk. Hos dem bor sønnen Anders og datteren Ane Dorthe. De har to tjenestekarle og en tjenestepige. Hun og Jens Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Øster Tørslev, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, og han er da gårdmand. Hun og Jens Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Øster Tørslev, Øster Tørslev sogn, og de er da stadig gårdfolk. Hun og Jens Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Øster Tørslev, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, og han er da gårdmand. Hendes børn Anders, Else og Jensine bor hos dem.


 •       iii.   Anna Andersdatter blev født den 14 dec 1800 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Hun blev døbt den 6 apr 1801 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, Blev båret til dåben af Rasmus Bugges hustru fra Råby. Vidner var Anders Bugge, Jens Sørensen, Jens Nielsen og Niels Krag alle af Tørring. Hun giftede sig med Peder Pedersen Hou. Hun døde den 18 dec 1860 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, i en alder af 60. Hun blev begravet den 28 dec 1860 på Øster Tørslev kirkegård, Gjerlev herred.


 •       iv.   Karen Andersdatter blev født den 26 apr 1803 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred og døbt den 8 maj 1803 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, Barnebærer var Hans Dals steddatter Karen. Vidner var Poul Juul, Jens, Peder Hou og Niels alle af Tørring. Moderen introduceret samme dag. Hun giftede sig med Peder Andersen Raj den 26 jun 1829 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred. Hun døde den 17 jan 1882 i Dalbyover sogn, Gjerlev herred, i en alder af 78 af alderdomssvaghed som aftægtskone efter gmd. Peder Andersen, Vinstrup. Hun blev begravet den 24 jan 1882 på Dalbyover kirkegård, Gjerlev herred.


 •     8  v.   Anders Andersen Willum.


 •       vi.   Hans Andersen blev født den 2 aug 1808 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred og døbt den 4 sep 1808 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, Poul Haus Maren Pedersdatter, Tørring, bar barnet. Som faddere stod Michelsen, N. Qvort og J. Nielsen alle i Tørring. Moderen introduceret samme dag. Han døde den 15 jun 1811 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, i en alder af 2.17. Else5 Andersdatter Willum (Anders Christensen, #34) blev døbt den 26 dec 1769 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, som datter af Anders Willum. Faddere var bla. præstens kone, Niels Krog og Rasmus Nielsen. Hun giftede sig med Anders Jørgensen Bugge (se #16), søn af Jørgen Andersen Bugge og nn NN, den 6 nov 1795 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred. Hun døde den 25 maj 1848 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, i en alder af 78 af alderdom og brystsvaghed som aftægtekone hos sin søn, gårdmand Anders Andersen. Her ses hun på aftægt ved folketællingerne 1840 og 1845. Hun blev begravet den 4 jun 1848 på Øster Tørslev kirkegård, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred.
Else's relation til moderen er baseret på at der i folketællingen i 1787 for Øster Tørslev sogn kun er én Else Andersdatter Willum med den rette alder. Denne Else Andersdatter Willum ses boende sammen med sine søskende, sin moder og dennes nye mand.


18. Jens5 Madsen (Mads Jensen, #36) blev født cirka 1770 ifølge samtlige de folketællinger han ses i. Han giftede sig med Kirsten Andersdatter (se #19), datter af Anders Pedersen og Karen Andersdatter, den 23 okt 1801 i Tvede kirke, Nørhald herred, og han er da ungkarl og hun pige, begge af Tvede. Forlovere var Christen Skræder og Christen Christensen Skræder fra Tvede. Han døde den 3 apr 1834 i Hald sogn, Nørhald herred, og dødsattesten blev udstedt den 4. april og ligsynet holdt den 7. april 1834. Der blev ikke afholdt skifte efter Mads da han døde som fattiglem. Han blev begravet den 8 apr 1834 på Hald kirkegård, Hald sogn, Nørhald herred.
Han var tyende i folketællingen den 1 jul 1787 i Hald, Hald sogn, Nørhald herred, hos gårdmand Christen Andersen og dennes brødre Peder og Hans samt disses søster Ane. Han var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Hald, Hald sogn, Nørhald herred, som jordløs husmand som går i dagleje. Hos ham bor hans fader og moder som hhv. nyder almisse og har hospitalsophold. Han og Kirsten Andersdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Hald, Hald sogn, Nørhald herred, han er da husmand og daglejer. Datteren Maren og sønnen Anders samt en plejesøn Niels Christian Andreasen (antageligvis datteren Kirstens søn Jens Christian) bor hos dem. I huset bor også en inderste Mads Jensen (tjenestekarl) samt dennes kone Ane og deres tre børn.

Børn af Jens5 Madsen og Kirsten Andersdatter (se #19) var:
 •       i.   Mads4 Jensen blev døbt den 6 aug 1802 i Hald kirke, Nørhald herred, og er søn af husmand Jens Madsen. Frembåret af Jomfru Hellesen fra Tvede Præstegård. Mette Maria Bruun stod hos. Faddere var Thomas Christensen, Peder Kieldsens søn af Hald, Niels Pedersen af Tvede. Han giftede sig 1. gang med Ane Marie Madsdatter den 2 nov 1828 i Hald kirke, Nørhald herred. Han giftede sig 2. gang med Bodil Marie Christensdatter den 23 jul 1842 i Spentrup kirke, Nørhald herred, og han er da enkemand af Hald og hun er pige tjenende i Jennum. Forlovere var gårdmand Christen Albæc i Jennum og Jens Poulsen i Hald.
        Han og Ane Marie Madsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Hald, Foulum sogn, Nørhald herred, og han er da husmand og daglejer. Hos dem bor børnene Jens, Ane, Kirsten og Ane Elisabeth. Han og Bodil Marie Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Hald, Hald sogn, Nørhald herred, og han er da husmand og daglejer og de bor sammen med døtrene Kirsten og Ane Elsebeth. Han og Bodil Marie Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Hald, Hald sogn, Nørhald herred, og han er da husmand og daglejer.


 •     9  ii.   Kirsten Jensdatter.


 •       iii.   Mette Jensdatter blev døbt den 10 apr 1809 i Hald kirke, Gjerlev herred, som datter af husmand Jens Madsen og hustru. Frembåret af Søren Nielsens pige Maren. Faddere var Søren Michelsen, Thomas Christensen, hans arbejdskarl Mads Jensen. Hun giftede sig med Peder Pedersen, søn af Peder Iversen og Kjersten Christensdatter, den 29 jul 1848 i Linde kirke, Nørhald herred, han er da ungkarl og hun er pige, opholdende sig hos brudgommen (han er velsagtens den samme Peder Pedersen som hun tjener hos i 1845). Forlovere var Gårdmand Niels Jensen og Poul (?) Pedersen, begge af Linde. Hun døde den 22 feb 1879 i Linde sogn, Nørhald herred, i en alder af 69 som enke efter gårdmand Peder Pedersen Iversen af Linde. Hun blev begravet den 3 mar 1879 på Linde kirkegård, Nørhald herred.
        Hun blev konfirmeret i 1823 i Hald kirke, Nørhald herred. Hun var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, som inderste og spinderske hos spinderske og væverske Maren Bendtsdatter. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Linde, Linde sogn, Nørhald herred, som tjenestepige på et boelssted hos brødrene Jens og Peder Pedersen (og gifter sig senere med sidstnævnte).


 •       iv.   Bodil Marie Jensdatter blev døbt den 21 sep 1811 i Hjemmet, Hald sogn, Nørhald herred, som husmand Jens Hansens og hustru Kirsten Andersdatters datter. Frembåret i kirken den 10 november (22. p. Trinit.) af Christen Poulsens datter Mette Kirstine. Fadder var Niels Simonsen. Hun giftede sig med Niels Christensen Ahm den 24 feb 1850 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, han er da ungkarl tjenende hos gårdmand Peder Larsen og hun er husholderske for forpagter M. Bygholt i Øster Tørslev præstegård. Forlovere var sidstnævnte Mads M. Bygholt, forpagter i Øster Tørslev præstegård og Niels Andersen Juul, husmand. Sidstnævnte har Bodil tjent hos i en del år. Hun døde den 16 jul 1883 i Dalbyover sogn, Gjerlev herred, i en alder af 71 af alderdomssvaghed. Hun blev begravet den 23 jul 1883 på Dalbyover kirkegård, Gjerlev herred.
        Hun blev konfirmeret i 1826 i Hald kirke, Nørhald herred. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Hald, Hald sogn, Nørhald herred, som ugift, inderste og spinderske. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Præstegården, Øster Tørslev, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, som ugift tjenestepige. Hun og Niels Christensen Ahm var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Stangerum, Dalbyover sogn, Gjerlev herred, i et hus som jordbrugere sammen med deres søn Peder Christian som er vejmand.


 •       v.   Maren Jensdatter blev født den 28 maj 1814 i Hald, Hald sogn, Nørhald herred, Forældrene er da husmandsfolk. Hun blev døbt den 21 aug 1814 i Hald sogn, Nørhald herred, Pigen Ingeborg Nielsdatter bar hende til dåben og hos hende stod pigen Maren Christensdatter. Faddere var Hans Andersen, Joen Christensen og Søren Støvring, alle af Hald. Hun giftede sig med Hans Rasmussen den 20 maj 1850 i Hald kirke, Nørhald herred, Han er da ungkarl, hjemme i Stoubye, hun er fruentimmer. Sammen har de allerede en søn Niels, 1½ år gl. Forlovere var gårdmand Niels Christensen i Stoubye og husmand Niels Andersen Juul af Hald mark. Hun døde den 30 sep 1890 i Hald, Hald sogn, Nørhald herred, i en alder af 76 efterladende sig sin mand. Hun blev begravet den 6 okt 1890 på Hald kirkegård, Nørhald herred.
        Hun blev konfirmeret i 1829 i Hald kirke, Nørhald herred, Hun tjener da i Hald. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Hald mark, Hald sogn, Nørhald herred, som tjenestepige hos Niels Andersen Juul og hustru Bodil Jensdatter. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Hald mark, Hald sogn, Nørhald herred, igen hos det tidligere nævnte par. Denne gang har hun sit søn Niels Hansen (2 år) hos sig. Hun og Hans Rasmussen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Hald, Hald sogn, Nørhald herred, som indsiddere.


 •       vi.   Karen Jensdatter blev født den 27 sep 1816 i Hald, Hald sogn, Nørhald herred, Forældrene er da husmandsfolk. Hun blev døbt den 19 jan 1817 i Hald kirke, Nørhald herred, Faddere var Søren Hous datter, Mette Nielsdatter, indsidder i Hald samt Søren Hous pige Johanne Madsdatter i Hald. Mandsfaddere var Thomas Christensen, Peder Juul og Søren Støvring i Hald.


 •       vii.   Anders Jensen blev født den 11 dec 1818 i Hald, Hald sogn, Nørhald herred, Forældrene er da husmandsfolk. Han blev døbt den 28 feb 1819 i Hald sogn, Nørhald herred, Faddere var Thomas Christensens pige Berthe i Hald og Anders K__ergs hustru i Tvede. Mandsfaddere var tjenestekarlene Niels Juul og Christen Juul samt husmand Anders Hansen, alle af Hald. Han giftede sig med Ane Dorthea Pedersdatter, datter af Peder Pedersen Skjøtt og Gertrud Danielsdatter, den 4 okt 1856 i Linde kirke, Nørhald herred, han er da ungkarl af Linde (opholder sig hos en træskomager) og hun er enkekone efter husmand Peder Mortensen. Forlovere var Niels Jensen, gårdmand i Linde, Anders Pedersen af Grønkjærsgaard i Harritslev sogn, aftægtsmand, samt brudens farbroder.
        Han blev konfirmeret den 6 apr 1834 i Hald kirke, Nørhald herred, med karakteren 'god kundskab og mgd (middelgod?) opførsel.'


 •       viii.   Niels Christian Jensen blev født den 11 okt 1821 i Hald, Hald sogn, Nørhald herred, Forældrene er da husmandsfolk af Hald. Han blev døbt den 31 mar 1822 i Hald kirke, Nørhald herred, Faddere var gårdmand Christen Juuls hustru og husmand Jens Juuls hustru. Mandsfaddere var gårdmand Christen Juul og husmændene Jens Juul og Anders Hansen, alle af Hald. Han giftede sig med Maren Christensdatter den 12 jul 1853 i Domkirken, Viborg. Han døde den 8 jul 1880 i Viborg, Sortebrødre sogn, i en alder af 58.
        Han blev konfirmeret den 10 apr 1836 i Hald kirke, Nørhald herred, med karaktererne god kundskab og mgd (middelgod?) kundskab. Han og Maren Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 i St. Mogensgade 73, Viborg, sammen med sønnen Jens Chr. Han er da daglejer.19. Kirsten5 Andersdatter (Anders Pedersen, #38) blev døbt den 21 mar 1779 i Tvede kirke, Nørhald herred, frembåren af Anders Jørgensens hustru og Søren Holtes kone stod hos. Faddere var Jep Andersen, Niels Madsen og Søren Holt, alle af Schalmstrup by. Barnets moder var Karen, Anders Christensens datter fra Schalmstrup. Til barnefader blev udlagt ved navn en Anders Pedersen, men hvem han er kunne der ikke findes vished om. Hun giftede sig med Jens Madsen (se #18), søn af Mads Jensen og Kirsten Christensdatter, den 23 okt 1801 i Tvede kirke, Nørhald herred. Hun døde den 12 feb 1835 i Hald sogn, Nørhald herred, i en alder af 55 Dødsattest udstedt den 13. februar og ligsyn holdt den 20. februar. Hun blev begravet den 22 feb 1835 på Hald kirkegård, Nørhald herred.


20. Johannes Hansen5 Folvig blev født i Norge (sandsynligvis) da det Danmark ikke har været muligt at finde nogle steder med navnet Folvig. I Norge, derimod, findes i Brunlaugnæss, Jarlsberg og Laurvig i 1801 folketællingen gårdene Folvig mellem, nord, vestre, østre samt blot Folvig. I Størdalen, Nordre Trondhjem findes der ligeledes ved folketællingen 1801 en gård ved navn Folvigen. Der findes ligeledes en gård ved navn Foldvik i Brunlanes kommune, Vestfold fylke i Norge. Flere unge mænd fra denne by skulle være blevet søfolk. Han giftede sig med Marthe Christensdatter Holst (se #21) den 21 mar 1816 i Vor Frue kirke, Aalborg, han er da skibstømrerm(and/ester) og hun er pige. Forlovere var kammager Kneil og en Møller med ulæselig stilling.
Johannes ses kun nævnt ved sin søn Bernths dåb og hans vielse med Marthe. Hvad der videre er sket med ham vides ikke.

Børn af Johannes Hansen5 Folvig og Marthe Christensdatter Holst (se #21) var:

21. Marthe Christensdatter5 Holst blev født cirka 1780 i Christiania, Norge, (bydelen Aggerhuus) men hendes fødselsår er dog også set til at være 1783, 1784, 1786 og 1790. Hun giftede sig 1. gang med Johannes Hansen Folvig (se #20) den 21 mar 1816 i Vor Frue kirke, Aalborg. Hun giftede sig 2. gang med Anders Jacob Lund, søn af Lars Andersen Lund og Marie Cathrine Jacobsdatter Veitze, den 1 feb 1836 i Vor Frue kirke, Aalborg, efter tillysning fra prædikestolen. Han er da ungkarl og bødkersvend, hun står som værende pige af Herr Ovesgyde. Som forlovere stod Bødkermester Jørgen Fr. Kohsel og Anders Chr. Kohsel. Det er bemærkelsesværdigt at hun står som værende pige idet hun jo har været gift tidligere og har børn. Hun døde den 2 sep 1853 i Aalborg, Budolfi sogn, Fleskum herred, af kolera. Hun bor da med sin mand i Doctorens Gyde. Både hun og hendes mand blev ofre for den koleraepidemi som hærgede Aalborg dette år. I protokollen over koleratilfælde i Aalborg kan læses at Marthe, i modsætning hvad kirkebogen skriver, døde den 1. september: Hun kom til behandling på latinskolens lazaret kl. 4 om morgenen og døde allerede kl. 5:30. Hun blev begravet den 3 sep 1853 i Aalborg, Budolfi sogn, Fleskum herred.
Hun immigrerede cirka 1808 til Danmark fra Norge. Tidspunktet kan dog have været tidligere, men er anslået ud fra hvor længe Marthe i 1818 med sikkerhed havde befundet sig i Aalborg (hun kan have opholdt sig et andet sted i Danmark inden). Hun boede ved mandtallet i 1818 i Klokkestøbergade 640H, Aalborg, på den adresse der i dag hedder Klokkestøbergade 12. Her bor hun hos toldbetjent Lars Lund og frue (Marie Cathrine). Lars Lund og frue er forældre til Marthes kommende mand Anders Lund. Derudover har Marthe boet i Herr Ovesgyde, Klosterjorden, Peder Barkes gyde og Doctorens gyde. De sidste fire steder sammen med Anders Jacob Lund. Hun var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Aalborg, Fleskum herred, som spinderske hos væver Wilhelm Meier sammen med sønnerne Anders Jacob og Erik Herman og en en del andre folk som er spinderkoner, sykoner og skomagere (samt disses familier). Hun og Anders Jacob Lund var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Klosterjorden 204, Aalborg, han er da arbejdsmand. Hos dem bor hendes søn Erik Hansen (13 år). Addressen svarer i dag til matrikelnr. 246 (1874) og ligger på Klosterjordets østre side. Hun og Anders Jacob Lund var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Peder Barkes gyde 650a, Aalborg, Fleskum herred, han er da bødkersvend og hos dem bor en plejedatter Jacobine Lund (2 år). Adressen svarer i dag til matrikelnr. 841 og var beliggende i "gyden der går til vester til Peder Bakes gyde". Dette er i dag Pederstræde 3. Her bor de i øvrigt på samme adresse som Marthes søn Bernth og dennes kone og første barn. Hun og Anders Jacob Lund var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Doctorens Gyde 215, Aalborg, Budolfi sogn, han er da arbejdsmand. Hos dem bor et plejebarn Jacobine Albertine Frederiksen (7 år). Der var ikke noget bo at skifte efter Marthe og Anders.


22. Johan Friederich Wilhelm5 Feldmann (Gerhard, #44) blev døbt den 29 dec 1776 i Sct. Hans garnisons kirke, Odense, Som faddere stod Karen Liben (som bar barnet) og Cicel Langhoff. Derudover stod også korporal Arent, korporal Lund samt Knud Lund faddere. Han giftede sig med Christiane Dorthea Balster (se #23), datter af Jacob Johann Balzer og Margaretha Elisabeth Rhode, den 19 jun 1804 i Christianskirche, Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Holsten, og han er da husar og kursmed. Vidner var Carsten Levenss og Bernhard August Gottlieb Dam. Han døde den 4 sep 1834 i Jægersborg, Gentofte sogn, Sokkelund herred, i en alder af 57 kl. 14:30. Hans hustru indrykker følgende dødsannonce i Adresseavisen den 5. september 1834: Torsdagen den 4de September maatte jeg friste den haarde Skjebne, ved en blid og rolig Død, efter 9 Dages Sygeleie, at blive berøvet min inderligen elskede og retskafne Mand, mine 8 uforsørgede Børns kjerlige Fader, Johan Frederik Vilhelm Feldmann, 57 ¾ Aar gammel, Regiments-Dyrlæge i Husar-Regimentet. 3 Sønner modtage ham i Evigheden. Dette for mig og mine Børn saa sørgelige Dødsfald bekjendtgøres herved for Slægt og Venner. Jægersborg, den 5te September, 1834 Christiane Dorthe Feldmann, fød Balster. .

Dødsannonce
Dødsannonce fra Adresseavisen den 5. september 1834 (hæfte 213)


Han blev begravet den 9 sep 1834 på Gentofte kirkegård, Sokkelund herred.
Han tiltrådte militærtjeneste den 27 apr 1798 i husarregimentets 6. eskadron (er fejlagtigt set andetsteds som den 5.). Kontrakten løb i første omgang på 8 år. Han nævnes 8/2-1800 som "med Underkirurgs Mundering og Gage". Han stod da skrevet som værende 68 tommer høj, dvs. 1,78 meter. Han påbegyndte sin uddannelse som dyrlæge den 1 jun 1798 på Kgl. veterinærskole, Christianshavn, Her blev der holdt offentlige forelæsninger om husdyrenes, især hestenes, beskaffenhed, sygdomme og kur. Der var også en beslagskole, hvor unge mennesker blev oplærte til kursmede. Forelæsningerne og undervisningen ved skolen såvel som adgangen til sygestaldene, hvor heste toges i kur, var gratis.

Veterinairskolen på Chr.havn
Veterinairskolen på Christianshavn. I Baggrunden Frelsers Kirke


Han var med i folketællingen den 1 feb 1801 på Matrikelnr. 279, København, Christianshavns kvarter, Sokkelund herred, som ugift veterinærlærling. Matr.nr. 279 (i 1756-matrikuleringen) hedder i dag nr. 283 og omfatter den nordøstlige halvdel af karreen Dronningensgade - Skt. Annægade - Prinsessegade og Torvegade - lige overfor Vor Frelsers kirke. På grunden ligger idag det H-formede anneks, opført 1861 til Christianshavns Kvindefængsel som i 1921 blev ombygget til boliger. I 1773 indrettede P.C. Abildgaard her Danmarks første Veterinærskole, i første omgang som privat institution. Fraflyttet 1858 da man indviede Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole på Frederiksberg. Friederich har altså boet på veterinærskolen (af folketællingen ses at der i 1801 boede omkring 30 elever på skolen). Han fik eksamen i okt 1801 som dyrlæge.
     Johan var fra og med den 1. jan 1802 i detachement i Holsten, først med 6. eskadron, derefter sandsynligvis med 2. eskadron: Denne tilhørte han ihvertfald den 8. feb 1810, hvor han bliver udnævnt til dyrlæge (og dermed får rang af officer med "Underkirurgs Mundering og Gage"), efter tidligere at have været fanesmed. Han skulle i så tilfælde været blevet indrulleret i denne eskadron omkring 27 apr 1806 hvor hans første kontrakt udløb. Johans eskadron var en del af "Auxiliærkorpset 1813" (tidligere den bevægelige armédivision) som stod under fransk kommando og som deltog i flere militære operationer i Nordtyskland i 1813. Disse operationer kulminerede i slaget ved Sehested den 10. dec 1813 som, trods dansk sejr, endte med at Danmark måtte afstå Norge. I bogen Gardehusarregimentets 150 Aars Jubilæum : Historisk Fremstilling 1762-1912 står skrevet: Som et mærkeligt Tilfælde skal her omtales en Ansøgning, der i 1815 blev indsendt til Regimentet af en ved de holstenske Husareskadroner tjenstgørende Dyrlæge. Han søgte Stillingen som Skarpretter i Altona, og den maa aabenbart have været indbringende; thi Dyrlægen tilbød tillige at forrette Tjeneste uden Gage ved Eskadronen i Ottensen, ja endog at marchere med den, naar den rykkede i Felten. Skønt Dyrlægerne havde opnaaet at faa Rang med Officerer, anbefalede Regimentet mærkeligt nok Ansøgningen, men Gevaldigeren og hans Haandlangere var jo ganske vist bleven ærlige Mennesker. Der foreligger intet om, at Ansøgningen blev bevilget, men Dyrlægen har neppe faaet dette »Ben«, da han kort efter blev overført til Regimentet paa Sjælland og døde i sin Stilling i 1834. Der kan vist ikke herske megen tvivl om at det er Johan Feldmann der er tale om. Han blev i 1816 indrulleret i 1. eskadron i Jægersborg fra det holstenske detachement (ingen eskadron angivet, men det drejer sig om 2. eller 6. da kun disse var i detachement i Holsten), og tilhørte denne eskadron som regimentsdyrlæge indtil sin død. Han var med i folketællingen den 13 feb 1803 hvor han da angives som kursmed hos husardetachementet. Han er indkvarteret hos Carsten Lewens og hustru Johann Maria (f. Krögern). Han deltog sandsynligvis i slaget ved i Gadenbusch, Holsten, i 1813. Den 5 maj 1819 indrykker J. F. Feldmann følgende bekendtgørelse i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger: Jeg undertegnede Feldmann, Regiments-Dyrlæge ved Husar-Regimentet, tilstaaer: at de af mig imod Organist, Skolelærer og Dannebrogsmand Erslev paa Jægersborg i Novembermaaned f. A. brugte ærerørige Udladelser, saavelsom mit øvrige forhold ved denne Leilighed, vare en Virkning af Overilelse, hvorfore jeg herved igjenkalder forbemældte Udtryk som aldeles ugrundede og usande, saa at de ei paa nogen Maade skal være Hr. Erslev til Skade paa gode Navn og Rygte; og til Beviis paa min havte Uret, betaler jeg en halv Maaneds Gage til Gjentofte Sogns fattige.      Jægersborg den 17de April 1819.                Feldmann .


Dementi
Dementi udstedt af J. F. W. Feldmann i Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger 5. maj 1819.


Han og Christiane Dorthea Balster var med i folketællingen den 18 feb 1834 i De kongelige bygninger, Jægersborg, Gentofte sogn, Sokkelund herred, han er da regimentsdyrlæge og hos dem bor børnene Gerhard Vilhelm, Maria Elisabeth, Johan Frederik, Ane Magdalene og Peter Ludvig. Gerhard dør 7 måneder senere. Johan Friederich Wilhelm's bo blev skiftet den 5 sep 1834 i Nordre birks skifteret, København, og heri opridses følgende arvinger (foruden enken): 1. En Søn Christian, myndig, for Tiden opholdende sig i Norge. 2. En Søn Daniel, myndig, for Tiden, i Tydskland. 3. En Datter Christiane, ugivt, opholdende sig i Jylland. 4. En Søn Vilhelm, mindreaarig 5. En Datter Marie, ugivt. 6. En Datter Louise, ugivt. 7. En Søn Fritz, umyndig 8. En Datter Magdalene, ugivt, og 9. En Søn Ludvig, 12 Aar Enken ønsker at hensidde i uskiftet bo og ansøger om dette. Sønnen (Johan) Daniel er kommet hjem fra sin rejse til Tyskland og meddeler at han gerne ser boet uskiftet, hvilket bevilliges.

Børn af Johan Friederich Wilhelm5 Feldmann og Christiane Dorthea Balster (se #23) var:
 •       i.   Christian Hinrich4 Feldmann blev født den 13 mar 1803 i Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Holsten, som søn af endnu ugifte forældre. Han blev døbt den 2 maj 1803 i Christianskirche, Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Holsten, og faderen er da kursmed af den 5. husareskadron. Faddere var Anna Dorothe Rohweder, Christian Kihn og Jacob Hinrich Krüger. Han giftede sig 1. gang med Marthe Tollefsdatter den 18 apr 1828 i Hedrum kirke, Vestfold, Norge, og han er da ungkarl for tiden opholdende sig i Laurvig og hun er enke og madam. Han angives at være født i Ottensen i Altona, hvilket stemmer fint. Han giftede sig 2. gang med Amalie Thorin, datter af Gommert Thorin, den 3 dec 1849 i Moss kirke, Østfold herred, Norge, og han er da enkemand og dyrlæge af Moss og hun er jomfru. Forlovere var __ Jørgensen og skrædder Lie. Han må være sluppet ud af sin livstidsstraf. Han døde den 7 apr 1854 i Moss, Østfold fylke, Norge, i en alder af 51 og han er da dyrlæge. Han blev begravet den 14 apr 1854 på Moss kirkegård, Østfold fylke, Norge.
        Han blev konfirmeret i 1819 i Gentofte kirke, Sokkelund herred, med dommen 'Gode kundskaber.' Han var i 1828 dyrlæge. Den 13 nov 1830 i Larvik, Norge, stadsfæstes en dom mod Christian Henrik og Marthe. Denne beskrives i Tillæg til Den Norske Rigstidende No. 99, 1830 Den 13. November Petersen - som befalet Actor mod Thesen - Christian Henrich Feldtmann og hustru Marthe Tollefsdatter, tiltalte for Tyverie og Medviderie Ved Aggershuus-Stiftsoverrets Dom af 30te August 1830, som Actor havde indstevnet til Stadfæstelse og Skærpelse, var saaledes kjendt for Ret: Underrettens Dom bør ved Magt stande, dog saaledes at Straffetiden for Tiltalte Christian Henrich Feldtmann bestemmes til 6 Maaneder, at Referenten Procurator Klenows Salarium bestemmes til 25 Spd., og at ovennævnte Tiltalte tillige tilpligtes at betale alle af hans Arrest lovlig flydende Omkostninger, efter at Øvrigheden approberet Beregning. Ved den af Sorenskriveren i Laurvigs Sorenskriverie, Johan Henrich Rye, den 29de Juli 1830 afsagte Dom var kjendt for Ret: Tiltalte Christian Henrich Feldtmann bør, for første Gangs begaaet simpelt Tyverie, at hensættes til Arbeide i Christianias Tugthus i 4 Maaneder, hvorimod Tiltalte Marthe Tollefsdatter bør for Justitiens videre Tiltale i denne Sag fri at være, dog saaledes, at hun tilligemed Christian Henrich Feldtmann, een for begge og begge for een, udrede samtlige af denne Sag lovlig flydende Omkostninger, efter nærmere, af Amtet approberede Regninger, samt derunder i Sallarium til Referenten, Procurator Klenow, 20 Spd. Dom: For Marthe Tollesfdatters Vedkommende afvises denne Sag, som blot angaaende Actionens Omkostninger, og ei af det Offentlige paaanket. Tiltalte Christian Henrich Feldtmann bør, for første Gang begaaet simpelt Tyverie, at hensættes til Arbeide i Stiftets Tugthuus i et Aar. I henseende til Auctionens Omkostninger bør Stiftsoverrettens Dom for hans Vedkommende ved Magt stande. I Sallarium til Actor for Høiesteret, Advocat Petersen, betale de Tiltalte, Christian Henrich Feldtmann og Marthe Tollefsdatter, 20 Spd.
  Den 13 nov 1832 i Larvik stadsfæstes endnu en dom mod bl.a. Christian Henrik og Marthe. Der citeres ordret fra Den Norske Rigstidende No. 118: Den 13 November [1832] Sørensen – som befalet Actor mod Thesen – Henrich Christian Feldtmann, Ole Michelsen Ormestad, Ole Olsen Braavold den Ældre og Marthe Tolvsdatter Feldtmann, tiltalte, den Første for attenteret Drab, Indbrud og Tyverie, den Anden for Indbrud og Tyverie, den Tredje for at have deeltaget i de af de 2de Førstnævnte begaaede Indbrud og Tyverier eller for Tyvsmedviderie og Hælerie, og den Fjerde for Tyvsmedviderie og Hælerie. Ved den af Aggershuus-Stiftsoverret under 30te Juli 1832 afsagte Dom, som Actor havde indanket til Stadsfæstelse eller Skærpelse , var kjendt for Ret: Underrettens Dom bør, saavidt paaanket er, ved Magt at Stande. Ved den af Byfogden i Laurvig, Andreas Olsen, og Meddomsmænd under 8de Mai 1832 afsagte Dom var kjendt for Ret: Henrich Christian Feldtmann og Ole Michelsen Ormestad bør at stryges til Kagen og hensættes til Fæstnings-Arbeide paa deres Livstid; Ole Olsen Braavold den Ældre, Carl Christian Riche og Marthe Tolvsdatter Feldtmann bør at hensættes til Arbeide i Christianias Tugthues; den første i 2 Aar og de 2de Sidste hver i 1 Aar; hvorhos Carl Christian Riche efter udstanden Straffetid, ifølge Placaten af 19de April 1805 bør at udføres af Landet; saa betaler ogsaa samtlige Undergjældende, hver for sig, de paa deres Urret medgaaede Omkostninger, og Ole Michelsen Ormestad og Ole Olsen Braavold, ligesaa hver for sig, de paa deres Transport fra Søndre-Jarlsbergs Jurisdiction til Laurvig medgaaede Omkostninger, hvorimod samtlige Ungjældende, een for alle og alle for een, betale alle øvrige af Sagen lovlig flydende Omkostninger, hvoriblandt i Sallarium til Referenten Procurator Jørgensen for Hovedsagen og Thingsvidnerne 40 Spd. samt Sk_ds og Diæt i Anledning af de Sidste efter af Amtet approberede Regninger. Dom: Stiftsoverrettens Dom bør ved Magt at stande, hvorhos Tiltalte Ole Olsen Braavold den Ældre endvidere bør at udrede alle af det i Laurvig den 22de August d. A. optagne Thingsvidne lovlig flydende Omkostninger efter af Amtet approberede Regninger. I Sallarium til Actor for Høiesteret, Advocat Sørensen, betale de Tiltalte Henrich Christian Feldtmann, Ole Michelsen Ormestad, Ole Olsen Braavold den Ældre og Marthe Tolvsdatter Feldtmann, een for alle og alle for én, 20 Spd.
  Den 10 aug 1838 i Larvik, Norge, nævnes han i endnu en sag om tyveri. Denne gang uden at vi ved hvorledes han er involeret i sagen, men dog også uden at får straf (i Tillæg til den Norske Rigstidende No. 135, 1838): Den 10de August Bruun - som befalet Actor mod Skjelderup - Musquetteer Andreas Olsen, tiltalt for 2den Gangs Tyverie. Ved den af en Krigsret paa Frederikssteen Fæstning under 3de April 1838 afsagte Dom, som Actor for ovennævnte Tiltaltes Vedkommende havde indstevnt til Skærpelse eller Stadfæstelse, var kjendt for Ret: Tiltalte Musquetteer No. 47 af Frederikssteenske Corps's 1te gevorbne Compagnie, Andreas Olsen, bør for 2den Gang begaaet simpelt Tyverie at arbeide i Jern i denne Fæstning i 3½ Aar; Tiltalte Tambour No. 43 af samme Corps's 2det gevorbne Compagnie, Haagen Pedersen, bør for 1te Gang begaaet simpelt Tyverie hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 15 Dage, og hans overskydende Tractement og Lønning tilfalde Krigshospitalskassen; Tiltalte uærlig Livsslave Henrik Feldtmann bør for Justitiens videre Teltale i denne Sag fri være. Dom: Krigsrettens Dom bør, saavidt paaanket er, ved Magt at stande, dog saaledes at Straffetiden bestemmes til 4 Aar. I Salarium til Actor for Høiesteret, Advocat Bruun, betaler Tiltalte Andreas Olsen 8 Spd. Han indrykker den 20 mar 1849 i Moss, Norge, i Morgenbladet en annonce med følgende ordlyd: Læs her! Undertegnede ønsker paa billige Vilkaar, at erholde Ansættelse som Dyrlæge i et af Norges Landdistrikter eller paa en større Lendeiendom. Jeg har gjennemgaaet et Kursus ved den kongelige danske Veterinærskole, har 26 Aars Praxis i ovennævnte Fag og tror mig seeledes istand til at kunne tilfredsstille Enhver, der maatte behøve min Hjælp for sine syge Kreature. Attesten for min Duelighed forevises paa Forlangende. Man behage i portofrie Breve at henvende sig til Dyrlæge Feldtmann i Moss.


 •       ii.   Johan Daniel Feldmann blev født den 22 jun 1806 i Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Holsten. Han blev døbt den 6 jul 1806 i Christianskirche, Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Holsten, og vidner er Johann Heinrich Rauscher, Heinrich Brugmann samt Elisabeth Dam. Faderen er kursmed i Ottensen. Han døde den 18 nov 1861 på Alm. Hospital, København, i en alder af 55 som ugift snedkersvend. Han blev begravet den 28 nov 1861.
        Han blev konfirmeret i 1821 i Gentofte kirke, Sokkelund herred, med dommen 'Gode kundskaber.' Han var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Kongens Lyngby, Lyngby sogn, Sokkelund herred, som snedkersvend og indsidder hos arbejdsmand Troels Hansen og hustru Maren Jørgensen. Johan Daniel's bo blev skiftet og boets ejendele udlagt til Alm. Hospital for dækning af udgifter til hans indlæggelse.


 •       iii.   Carl Friedrich Feldmann blev født den 1 maj 1808 i Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Slesvig. Han blev døbt den 19 maj 1808 i Christianskirche, Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Slesvig, og faderen er da hestelæge ved husareskadronen i Ottensen. Vidner var Mdm. Carolina Frank, ditto Klüglein, Daniel Bertram Martens. Han døde den 19 mar 1809 i Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Slesvig. Han blev begravet den 27 mar 1809 på Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Slesvig.


 •       iv.   Ludwig Mathias Carl Feldmann blev født den 20 jun 1810 i Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Slesvig. Han blev døbt den 13 jul 1810 i Christianskirche, Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Slesvig, og faderen er da regimentsdyrlæge ved husareskadronen. Vidner var major Ludwig von Berger, bagermester/bakmeister Matthias Hansen, Carolina Klüglein. Han døde den 6 jan 1815 i Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Slesvig, i en alder af 4. Han blev begravet den 9 jan 1815 i Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Slesvig.


 •       v.   Christiana Friderica Margareta Feldmann blev født den 29 jan 1812 i Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Holsten. Hun blev døbt den 14 feb 1812 i Christianskirche, Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Holsten, og faderen er da dyrlæge ved husareskadronen i Ottensen, Vidner var Clara Friderica Martens, Catharina Margaretha Martens og Carsten Vett.
        Hun blev konfirmeret i 1826 i Gentofte kirke, Sokkelund herred, med dommen 'Meget gode kundskaber.' Hun var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Pederstrup by, Nødager sogn, Djurs sønder herred, som husjomfru og lærerinde hos børnene hos gårdmand Rasmus Zacho og hustru Ane Marie Mørk. Hun boede i sep 1834 i Jylland ved sin faders skifte. Sikkert stadig i Pederstrup hos gårdmand Zacho. Hun boede fra 11 sep 1838 i Odense som logerende og kommer da fra Nyborg.


 •       vi.   Gjerhard Wilhelm Feldmann blev født den 1 dec 1813 i Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Holsten. Han blev døbt den 6 dec 1813 i Christianskirche, Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Holsten, og faderen er da dyrlæge ved husareskadronen i Ottensen, Vidner var Detlev Friederich Bock, Johanna Levens, Johanna Christiana Elisabeth Riedel. Han giftede sig med Henriette Wilhelmine Fæder, datter af Wilhelm Feder og Ane Magrethe Beck, den 2 aug 1844 i Trinitatis kirke, København, og han er da murersvend fra Aabenraa 132 og hun er pige sammesteds. Forlovere var __ Poulsen på Adelgade og øltapper Hansen på __gade. Han døde den 17 nov 1861 i København, Trinitatis sogn, i en alder af 47 som murersvend af Vognmagergade 35. Dødsårsagen angives til Enteritis mucosa. Han blev begravet den 24 nov 1861 på Trinitatis assistens kirkegård, København, kl. 12.
        Han blev konfirmeret i 1829 i Gentofte kirke, Sokkelund herred, med dommen 'Gode kundskaber.' Han tilgik Nibe den 1 nov 1834 fra Jægersborg. Han skal gå bager Wesche til hånde (hans faster Cathrina Marias mand). Han var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Kirkegadens Østre del 379 og 380, Aalborg, som logerende murersvend hos Erick From og hustru Kirstine. Han og Henriette Wilhelmine Fæder var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Aabenraa no. 219/204C 2. sal, København, Rosenborg kvarter, og han er da murersvend. De har da et ti uger gammelt, udøbt drengebarn (sønnen Carl Ludvig). Han og Henriette Wilhelmine Fæder var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Raadhusstræde 46, København, Snarens kvarter, og igen ses han som murersvend (og er nu også portner). Hos dem bor sønnerne Carl Ludvig og Frederik Charles samt enke Ane Margrethe Fæder (f. Bæk i 1784) fra Aalborg (hans svigermoder).


 •       vii.   Maria Elisabeth Feldmann blev født den 22 jun 1816 i Gentofte sogn, Sokkelund herred, Forældrene er da af Jægersborg og han er dyrlæge ved husarregimentet. Hun blev døbt den 19 aug 1816 i Gentofte kirke, Sokkelund herred, Som faddere stod Jomfru Maria Elisabeth Feldmann (hendes faster) og Richard Hansen. Hun døde den 19 aug 1866 i Gentofte, Gentofte sogn, Sokkelund herred, i en alder af 50 som ugift fruentimmer og fattiglem i Gentofte. Hun blev begravet den 25 aug 1866 på Gentofte kirkegård, Sokkelund herred.
        Hun blev konfirmeret i 1831 i Gentofte kirke, Sokkelund herred, med dommen 'Meget gode kundskaber.' Hun var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Store Lars Bjørnsstræde gården nr. 172 sidehuset th. 2. sal, København, som tjenestepige hos stolemagermestrene Ole Lind og Ludvig Gieslund. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Lille Helliggeiststræde 163, 4de sal i baghuset, København, Frimands kvarter, sammen med sønnen Fritz Wilhelm hos tømrersvend Peder Hansen og hustru Ane Kirstine Hansen. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Gentofte, Gentofte sogn, Sokkelund herred, sammen med to plejedøtre (Dagmar Paludan, som faktisk er hendes datter, og Marie Larsen) og ernærer sig ved syning. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Gentofte, Gentofte sogn, Sokkelund herred, og ses da at bebo et hus som ugift inderste og syerske, hvori også hendes datter Dagmar og en plejedatter Marie Larsen (6 år, f. i Gentofte).


 •     11  viii.   Louise Dorthea Christiane Feldmann.


 •       ix.   Johan Friederich Wilhelm Feldmann blev født den 26 apr 1819 i Gentofte sogn, Sokkelund herred, Forældrene er da af Jægersborg og faderen er regimentsdyrlæge. Han blev døbt den 5 sep 1819 i Gentofte kirke, Sokkelund herred, Faddere var Thor Malmgreen og Sadelmager Olsen. Han giftede sig med Maren Kirstine Brynnicke, datter af Jørgen Hansen og Grethe Brønniche, i 1840. Han døde den 19 feb 1899 i Adelgade 43 st., København, i en alder af 79 som fhv. smed og enkemand. Han blev begravet den 26 feb 1899 på Holmens kirkegård, København.
        Han og Maren Kirstine Brynnicke var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Mikkel Bryggersgade 100, Sidehus 1 Sal, København, Vester kvarter, sammen med datteren Eleonora. Han er da grovsmed. Hos dem bor også et andet ungt par med deres søn. Han og Maren Kirstine Brynnicke var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Vandkunsten 5, st., København, (matr nr. 180) og han er da grovsmedesvend. Han og Maren Kirstine Brynnicke var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Asylgade 12, 3. sal th., København, og han er da maskinarbejder. Hos dem bor børnene Georgine (lever af håndarbejde), Christiane, Ivan og Lydia, samt to logerende ungkarle. Han og Maren Kirstine Brynnicke var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Aabenraa 5, 2. sal, København, (matr. nr. 230) i en tre-værelses lejlighed ejet af garver M. Meyer. Han er da jernhandler og hos dem bor børnene Georgine, Mathilde, Christiane, Lydia samt sønnen Ivan som dog er på koffardi-togt som matros. Døtrene ernærer sig af håndarbejde. Familien står som værende tilflyttet i 1840, har ti levende børn og tre døde. Han og Maren Kirstine Brynnicke var med i folketællingen den 1 feb 1885 i Aabenraa no. 5, København, Aabenraa (ulige numre), København (staden), han er da jernhandler og hos dem bor deres fire døtre Georgine, Mathilde, Christiane og Lydia som alle lever af deres håndarbejde og er ugifte. Han var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Admiralgade 5, København.


 •       x.   Ane Magrethe Magdalene Feldmann blev født den 30 nov 1820 i Jægersborg, Gentofte sogn, Sokkelund herred, Forældrene er da af Jægersborg og faderen er regimentsdyrlæge. Hun blev døbt den 29 apr 1821 i Gentofte kirke, Sokkelund herred, Som faddere stod Mads Bonnicke, Kirsten Bonnicke og Svend Lundblad, alle fra København. Hun giftede sig med Peter Christian Petersen den 9 dec 1853 i Trinitatis kirke, København, han er da enke- og arbejdsmand og hun er pige fra Gothersgade 132. Forlovere var J. Pedersen, skomagermester, og N. Pedersen, værtshusholder.
        Hun blev konfirmeret i 1835 i Gentofte kirke, Sokkelund herred, med dommen 'Gode kundskaber.' Hun boede fra 24 nov 1836 i København da hun fra denne dato drager fra Gentofte for at tjene. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Lars Lei stræde 167 2. sal th., København, som tjenestepige hos enke Charlotte Elisabeth Christiane Jacobsen. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1845 på Københavns almindelige hospital som patient og er ellers tjenestepige på L. Kongensgade 81.


 •       xi.   Peter Ludvig Feldmann blev født den 25 sep 1822 i Gentofte sogn, Sokkelund herred, og forældrene er da af Jægersborg. Faderen er regimentsdyrlæge. Han blev døbt den 14 nov 1822 i Gentofte kirke, Sokkelund herred, og som faddere stod bla. Madam Gotschalck, Chirurg Schythe på Jægersborg og gårdmand Lars Rasmussen i Mosegård. Han og Vibeke Jacobine Laurentze Henricsen fik lyst deres ægteskab den 7 maj 1848. Han giftede sig med Vibeke Jacobine Laurentze Henricsen, datter af Hans Henriksen og Susanne Malling, den 9 jun 1848 i Kongens Lyngby sogn og han er da ungkarl af Wirum, hun er pige af Wirum. Som forlovere stod gårdmand Hans Henrichsen i Wirum (hendes far) og gårdmand C. Ludvig Møller, også i Wirum. Han døde den 11 dec 1854 i Virum, Lyngby sogn, Sokkelund herred, i en alder af 32 som gårdejer. Han blev begravet den 16 dec 1854 på Lyngby kirkegård, Sokkelund herred.
        Han var ved folketællingen i 1845 i Jægersborg, Gentofte sogn, ved jagten og bor hos sin mor på Jægersborg slot. Han er den 1 feb 1848 også nævnt med navnet Julius Ferdinand Feldmann ved skiftet efter moderen. I skiftet anvendes både L. Feldmann og Julius Ferdinand Feldmann, men han underskriver sig altid som L. Feldmann. Begge navne nævnes med stillingen jæger (Peters erhverv i folketællingen i 1845). Der nævnes ikke nogen Julius Ferdinand som efterlevende arving ved faderens skifte i 1834 og i øvrigt er en person med dette navn aldrig fundet nævnt i andre skriftlige kilder, så det drejer sig nok om en fejl i moderens skifte. Han og Vibeke Jacobine Laurentze Henricsen var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Virum, Lyngby sogn, Københavns amt, som forpagterpar hos gårdmand Hans Henriksen og hustru Susanne Malling (hendes forældre).23. Christiane Dorthea5 Balster (Jacob Balzer, #46) blev født den 14 nov 1780 i Friedrichstadt, Slesvig. Hun blev døbt den 19 nov 1780 i Evang. Luth. kirche, Friedrichstadt, Slesvig, og faderen er da bødker. Vidner var Frauke Ahmlings Johann Jansen, begge fra Friedrichstadt, samt Margaretha Amalia Thomsen af __. Hun giftede sig med Johan Friederich Wilhelm Feldmann (se #22), søn af Gerhard Vilhelm Feldmann og Maren Frederiksdatter, den 19 jun 1804 i Christianskirche, Ottensen, Ottensen sogn, Pinnenberg herskab, Holsten. Hun døde den 31 dec 1847 i Gentofte sogn, Sokkelund herred, i en alder af 67 af underlivsforhærdelse, hvilket sikkert dækker over kræft i underlivet da 'forhærdelse' kan betyde kræftknuder. Hun blev begravet den 7 jan 1848 på Gentofte kirkegård, Sokkelund herred.
Hun er også nævnt med navnet Christine Balslev. Hun er også nævnt med navnet Christiane Dorthea Baltzer. Hun er i 1803 også nævnt med navnet Balzern. Hun var med i folketællingen den 13 feb 1803 i Ottensen by, Ottensen sogn, Pinnenberg, og hun er da logerende hos arbejdsmand Wilhelm Sommer og hustru Johana Louisa (f. Bocken). Hun ernærer sig ved sine hænders gerning (håndarbejde). Hun er også nævnt med navnet Balzer. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Jægersborg kaserne, Gentofte sogn, Sokkelund herred, som enke og pensioneret. Hos hende bor børnene Johan Daniel og Peter Ludvig (begge snedkersvende) samt barnebarnet Fritz Wilhelm. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Jægersborg slotsbygning, Gentofte sogn, Sokkelund herred, som enke der lever af sin pension. Sammen med hende bor også sønnen Peter Ludvig (ved jagten), Fritz Wilhelm (dattersøn) og datteren Marie Elisabeth. Christiane Dorthea's bo blev skiftet den 2 jan 1848 i Nordre birks skifteret, København, og afsluttes den 25. april ved at datteren Maria modtager hele arven, 52 rd og 5 sk. Skifteforretningen involverer kun sønnen (Peter) Ludvig (som betaler for moderens begravelse) og Maria. Interessant nok benævnes også en søn kongelig jæger Julius Ferdinand, men denne underskriver sig som L. Feldmann. Så enten er der fejl i skiftet eller så bærer Peter Ludvig også navnene Julius Ferdinand (alle fire navne er dog aldrig set sammen).


24. Jens5 Jensen Hougaard (Jens, #48) blev døbt den 14 jan 1798 i Vester Hassing kirke, Kær herred, båret af Inger Pedersdatter, Jens Hougaards hustru af Vester Hassing. Faddere var Søren Jacobsen, Christen Pedersen Kom, Poul, Jens Smids søn og Johanne, Jens Kiærs datter (hans faster), alle af Vester Hassing. Han giftede sig med Ane Margrethe Nielsdatter (se #25), datter af Niels Nielsen Hald og Mette Pedersdatter, den 19 apr 1825 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forlovere var gårdmændene Jens Nielsen og Anders Sørensen i Vester Hassing. Han døde den 4 maj 1864 i Trøgdrup mark, Hellevad sogn, Dronninglund herred, i en alder af 66 som fattiglem af alderdom. Han blev begravet den 16 maj 1864 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.
Han og Ane Margrethe Nielsdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da gårdmand. Hos dem bor børnene Maren og Jens, to tjenestekarle og én tjenestepige samt et par aftægtsfolk. Han og Ane Margrethe Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da gårdmand. Hos dem bor børnene Maren, Jens og Inger samt en aftægtskone (som også var hos dem ved den tidligere folketælling) og en tjenestepige og to tjenestekarle. Han køber Hougaard, Vester Hassing sogn, i jun 1841 for 1600 rigsbankdaler af Langholts ejer, propritair Ahlman. Købskontrakten lyder: No4 RBD 8 1841 sjette klasse. Købscontract oprettet mellem Propriataire Ahlman til Langholt og fæster Jens Jensen af Vester Hassing paa hans hidtil har havt i Fæste med Bygninger, Eiendomme, Besætning og Inventarium til Eie på følgende Vilkaar. Jeg propriataier Ahlman tilstaar hermed at have solgt til fæster Jens Jensen hans paaboende Gaard, Hartkort 5 Tønder 1 Album med den mig der tilhørende Besætning og Inventarium samt Avl og Sæd på conditioner 1. Fra i dag af tiltræde stedet som Eier med de samme Rettigheder og Herligheder, Byrder, Forpligtelser og Tyngder?, som jeg er samme eiende. 2. De stedet, dets Hartkort eller Familie nu paaliggende eller herefter paalydende Afgifter af Skatter, Veiarbeide eller andre offentlige Afgifter udreder Kjøberen fra i Dag og fremdeles uden Restance. Bankhæftelsen overtages af Kjøberen at tilsvare. 3. For saa vidt den solgte Eiendom paahviler Aftægt eller andre Servitutter, da overtager Kjøberen disse uden Regret? til mig eller Arvinger. 4. Stedet maa ikke nogensinde sælges til Hovedgaardscomplettering. 5. da Stedets Bygninger overdrages Kjøberen saaledes som jeg er samme eiende, saa følger deraf at ingen Afgang i Kjøbesummen kan fordres for de muelige Forbedringer samme har erholdt af Fæsteren eller af Kjøberen. Saaledes paatager Sælgeren sig intet Ansvar for Rigtigheden af Markskjellene eller om forrige Eier ved Magelig? eller paa anden Maade skulle have overladt? Eiendommen med andre ligesom ei heller til Arealets Størrelse, men Kjøberen skal modtage samme som de nu befindes og hvor over han jo selv som Fæster maa være bedst bekjendt. 6. Kjøbesummen der er accorderet til 1600 Rbd Sølv, skriver sexten hundrede Rigsbankdaler Sølv betales i 11. juni termin 1841 med ½ aars rente a 4 proc og quitteringen derfor meddeles foreløbig på denne contract. 7. Alle i Anledning af denne handel flydende omkostninger saasom Stempel, Papiir til denne Contract og Skøde samt ½ proc Afgiften og Tinglæsning m.v. udreder Kjøberen allene, hvorefter jeg inde staar for Vandhjemmel paa det solgte samt Skødets udstedelse i 11 dec 1841, overensstemmende med Loven og mine Adkomstdocumenter naar jeg til den tid erholder Skjøde. 8. Skulle nogen mod formodning have Fordring paa mig denne Handel angaaende, da have det paa lovlig Maade at fremkomme med samme inden 11. juni 1841 efter hvilken Tid deres Ret skal være tabt eller Prosireberet?? Dette ???ber at denne Kjøbskontrakt er udfærdiget på Stempel Papiir No 4 af 4 ?? ifølge Rentekammerets Tilladelse af 2. februar 1841. At Jens Jensen paa ovenstående Vilkaar har afsluttet forestaaende Handel medgaar hermed dets Underskrivelse med vore Underskrifter i 2 Vidners Overværelse p.t.Nørresundbye juni 1841 J Jensen paa broders vegne Otto Fr. Ahlman Til Vitterlighed Larsen Skødet lyder således: Undertegnede propriætær Nis Peter Ahlmand til Hovedgaarden Langholt Gjør vitterligt at have solgt og afhændet, ligesom jeg hermed skjøder og overdrager fra mig og Arvinger til Jens Jensen af Vester Hassing Sogn og Bye den Gaard, som omstedt??? som han hidtil har haft i Fæste med Bygninger og Ejendomme, Ager og Enge Hartkort 5 T 1 Album og hvilken Gaard i ældre Tider har været bortfæstet til Jens Nielsen Hougaard, da Hartkort 6 t 5 S, samt den herskabelige Besætning af Ind- og Udbo alt med de Herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har været, samme Tiende efter Auctionrettens Skjøde af 24 December, tinglæst samme dato og da nu Kjøbesummen 1600 Rbd Sølv, skriver sexten Hundrede Rigsbankdale Sølv, er berigtiget, saa skal bemeldte Eiendomme med sammes rette Tillingende herefter følge og tilhøtr Kjøberen førnævnte Jens Jensen dom lovlig kjøbt og betalt Eiendom fri for hver Mands Tiltale overensstemmende med den herved fæstede Kjøbskontract og under? Adkomstdokumenter. I Følge Rentekammertilladelse af 2. Febr. d. A er dette Skjøde udfærdiget paa stemplet Papier No 4 af 4. Klasse. Til Bekræftelse med mit Navn og Sejl vidnefast Langholt d. 29 December 1841. Nis Peter Ahlmand. Til Vitterlighed Otto Fr. Ahlmand Larsen Med Bemærkning at ifølge det Kongelige Rentekammers Skrivelse af 15. Febr hører til indbemældte Gaard Matriecel No 38 i Vester Hassing Gaardsplads med Have østlig i Byens mellemste Derk (Deel???), en Toftelod norden for Gaarden, en Indlod norden for Byen, en Englod ved Fjorden østlig i Østerenge, to Kjærlodder i nordre Fælled sønden for Byen, en Tørvelod i Rasmusmose, en Andel i den fælles Tørvelod Matrriccels nr 135 i Hassunds Mose, alt anført i Ager og Eng, Hartkort 5 t 1 Alb, vides forøvrigt, at intet til Hinder for dette Skjøde til Tinglæsning i Rette vedtages. Aalborg Stiftsamthuus d. 15 april 1842 paa Herr Stiftamtmandens Vegne Jørgensen Ilden?? Læste i Retten paa Kjer og Hvetboe Herreders Ting Fredagen d. 29. April 1842. Tillige med vedfæstede Kjøbskontract indført i Skjøde og Panteprotocollen No 11 Fol 527 Aftægt paahviler til Fæsteren Jens Jensens Formand. Lange. Hougaard er en gammel gård der sidst i 1300-tallet beboes af Thorluf Pedersen Hval og dennes hustru Merethe. Senere (omkring 1465) overgår gården gennem giftemål til adelsslægten Bildt som beholder gården indtil omkring 1613 hvor Henrik Bildt dør. Den sidste adelige til at bebo Hougaard bliver dennes hustru Maren Prip som dør i 1650 (hun skulle da være blevet 100 år gammel). Lars Jørgensen Vognsen overtager gården og ved dennes død eller måske lidt før (måske i 1676 da Hougaard brænder) synes Hougaard at blive delt i to, nemlig Hougaard og Havrekrogen. Gården har derefter skiftende ejere og bliver i 1715 solgt til Langholt. Efter at Jens Jensen Hougaard forlader gården har forskellige slægter den i eje og den bliver i 1906 nedbrudt og matrikel 39 udstykket. I dag ligger der det gamle elværk og mejeri der hvor Hougaard engang lå, dvs. omkring det stykke på Smallegade der ligger mellem Meretesvej og Tornvej.
Jens låner den 29 apr 1842 1000 Rbd af gårdejer Bertil Holt i Nørresundby så man kan gøre sig tanker om, hvorledes det går med gården blot et år efter at han har købt den. Senere laves der en obligation fra Jens til Peder Christian Haschlund for 500 Rbd under 2. prioritet på besætning og avlsredskaber. Dateret 23 og læste 26 juni 1846. Og endeligt laves der en obligation til propriætær Ahlmand på Langholt på 182 Rbd og 2 s med 2. prioritet i gårdens avl og afgrøde 1. januar og læste 20 februar 1847. Begge pantebreve bliver aflyst d. 9. juli 1847, da han sælger gården. Han og Ane Margrethe Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, som gårdfolk med sønnen Jens og datteren Inger samt to tjenestekarle, én tjenestepige, en aftægtskone og en aftægtsmand. Han og Ane Margrethe Nielsdatter afgik fra Vester Hassing sogn, Kær herred, i jun 1847 til Trøderup i Hellevad sogn som gårdfolk. Sammen med dem rejser børnene Maren, Inger og Jens. Mærkeligt nok er det kun parret selv samt sønnen Jens der ses at ankomme til Hellevad i tilgangslisten for sognet. De har alle fået skrevet i skudsmålsbogen den 5/6. Han og Ane Margrethe Nielsdatter flytter den 1 jul 1847 til Trøgdrup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, her har han købt en gård for 3000 Rigsdaler, som han delvis låner. Kirkebogen fra afgangssognet siger om ham: "Erindrer godt skudsmål" og kone og børn får skudsmålet "godt". Allerede i 1850 går Jens fallit med gården, og den 15. juli 1850 bliver den solgt på tvangsauktion, og han får kun 1800 Rigsdalere for den, hvilket ikke giver noget overskud når gælden er betalt. Han og Ane Margrethe Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Trøgdrup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, som gårdejere sammen med børnene Jens og Inger samt én tjenestekarl og én tjenestepige.

Børn af Jens5 Jensen Hougaard og Ane Margrethe Nielsdatter (se #25) var:
 •       i.   Maren4 Jensdatter blev født den 31 okt 1826 i Vester Hassing sogn, Kær herred og døbt den 31 okt 1826 i Hjemmet, Vester Hassing sogn, Kær herred, dåben bekræftet i kirken den 26. december. Faddere var pigen Karen Jensdatter, pigen Ane Johanne Pedersdatter i Stal, samt gårdmændene Anders Sørensen, Jens Hougaard og Christen Møller. Hun giftede sig med Niels Peter Christensen, søn af Kresten Jensen og Ane Kirstine Krestensdatter, den 18 apr 1848 i Hellevad sogn, Dronninglund herred. Hun døde den 12 sep 1907 i Østergaard, Trøgdrup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, i en alder af 80 som husejerske af Skovheden i Trøgdrup og enke efter Niels Peter Christensen. Sidste fælles bopæl var i Trøgdrup. Hun blev begravet den 18 sep 1907 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred, af sognepræsten.
        Hun og Niels Peter Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Trøgdrup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, som gårdmandsfolk med hans mor på aftægt. Hos dem bor også sønnen Christen, husfaders søster Ane Johanne samt en tjenestekarl. Hun og Niels Peter Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Trøgdrup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da gårdejer. Hos dem bor en plejesøn Jens Christian Nielsen (9 år, født i Hellevad) samt en tjenestekarl og en tjenestepige. Hun og Niels Peter Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da husfader (er de kommet af med gården?) og ernærer sig ved agerbrug. De har da to tjenestekarle og én tjenestepige. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1906 i Skovheden, Trøgdrup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, som enke og husmoder. Hos hende bor en Ellen M. Pedersen (f. 8/7-1844).


 •       ii.   Jens Jensen blev født den 19 maj 1830 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred og døbt den 20 maj 1830 i Hjemmet, Vester Hassing sogn, Kær herred, dåben bekræftet den 27. juni. Faddere var Gmd Rasmus Thomsens hustru Johanne Marie Nielsdatter i Gandrup, pigen Zidsel Simonsdatter, gmd Anders Sørensen, Jens Møllen og Hans Christian Thomsen - alle i Vester Hassing. Han døde den 2 feb 1831 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred. Han blev begravet den 10 feb 1831 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.


 •     12  iii.   Jens Jensen Hougaard. • Inger Jensen og familie
  Inger Jensdatter og familie

 •       iv.   Inger Jensdatter blev født den 24 jun 1839 i Vester Hassing sogn, Kær herred, som datter af gårdmand Jens Jensen Hougaard og hustru Ane Margrethe Nielsdatter af Vester Hassing. Hun blev døbt den 11 aug 1839 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var gårdmand Niels Nielsens hustru Maren Simonsdatter i Langtved, pige Ane Johanne Andersdatter, gårdmand Hans Christian Larsen og Niels Jensen Kjær, alle i Vester Hassing. Hun giftede sig med Thomas Kristian Larsen, søn af Lars Thomsen og Johanne Kjerstine Nielsdatter, den 23 okt 1870 i Nørre Tranders kirke, Fleskum herred, han er da karl på en gård i Øster Uttrup. Hun døde den 12 jul 1908 i Aalborg i en alder af 69 og er da bosiddende som enke i Valdemarsgade 23. Hun blev begravet den 17 jul 1908 på Almen kirkegård, Aalborg, af pastor Christoffersen.
        Hun tilgik Nørre Tranders sogn, Fleskum herred, den 12 apr 1869 og har da sat sin datter Bine i pleje i Hellevad sogn. Hun og Thomas Kristian Larsen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Reberbansgade 7, matnr. 68, forhuset i stuen, Aalborg, han er da arbejdsmand og hos dem bor børnene Thomine og Christian Peter. Hun og Thomas Kristian Larsen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Reberbanegade, Aalborg, han er da arbejdsmand og hos dem bor børnene Christian Peter og Nielsine Mathile Petrea samt en logerende, syerske Marie Jensen samt dennes udøbte dreng. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1906 i Valdemarsgade 23, mellemhuset, stuen, Aalborg, alene som enke og lever af alderdomsunderstøttelse.25. Ane Margrethe5 Nielsdatter (Niels Nielsen, #50) blev født i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred. Hun blev døbt den 4 nov 1798 i Vester Hassing kirke, Kær herred, båret til dåben af Maren Nielsdatter Huulgaard. Faddere var Knud Simonsen i Haurkrogen (hendes onkel), Jens Nielsen Hougaard, Peder Nielsen af Vester Hassing, og Johanne Levisdatter af Hassinggaard. Hun giftede sig med Jens Jensen Hougaard (se #24), søn af Jens Jensen Kiær og Maren Jensdatter, den 19 apr 1825 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun døde den 4 nov 1865 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, i en alder af 67 som enke og fattiglem hos svigersønnen, gårdmand Niels Peter Christensen.


26. Søren5 Larsen (Laurs Rasmussen, #52) blev døbt den 30 jun 1793 i Torslev kirke, Dronninglund herred, som faddere stod Niels Sørensen i Vraae, Christen Christensen i Gryd. Anne Sørensdatter Trye Diget, Kirsten Sørensdatter i Trye Bakker. Moderen blev introduceret i kirken den 21. juli samme år. Han giftede sig med Ane Marie Madsdatter (se #27), datter af Mads Jensen og Elisabeth Kirstine Jensdatter, den 7 nov 1832 i Torslev kirke han er da ungkarl af Vraae og hun er fraskilt af Holsdam. Som forlovere havde de Christen Pedersen og Niels Jensen. Ved indførslen i kirkebogen står der "Efter Bevilling af 19. Decbr 1828 er det hende tilladt at indgaae nyt Ægteskab". Han døde den 17 aug 1876 på Fattiggaarden, S. Raunstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, i en alder af 83 som fattiglem. Han blev begravet den 22 aug 1876 på Ørum kirkegård, Dronninglund herred.
Han og Ane Marie Madsdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Holsdam, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da husmand og ernærer sig selv og familien af jordlodden. Hos dem bor også døtrene Kirstine og Else Marie. Han og Ane Marie Madsdatter tilgik Hellevad sogn, Dronninglund herred, i mar 1834 som husfolk fra Torslev sogn. Han og Ane Marie Madsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Hellevad, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da husmand og tømmermand. Hos dem bor datteren Else Marie. Han og Ane Marie Madsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Digshuset, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da husmand. Hos dem bor børnene Else Marie og Ane Johanne. Han og Ane Marie Madsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Clausholm mark, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da husfæster og tømmermand. Hos dem bor døtrene Ane Johanne og Kirstine Cathrine (som er væverske). Han og Ane Marie Madsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Trøgdrup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da husfæster og tømmermand. Hos dem bor døtrene Else Marie og Ane Johanne. Han og Ane Marie Madsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Kildedal, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da stadig husfæster og tømmermand. Hos dem bor endnu døtrene Else Marie og Ane Johanne. Han og Ane Marie Madsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Kildalhus, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da husfæster og hos dem bor barnebarnet Johanne Marie som plejebarn.

Børn af Søren5 Larsen og Ane Marie Madsdatter (se #27) var:
 •     13  i.   Else Marie4 Sørensdatter.


 •       ii.   Johanne Marie Sørensdatter blev født den 17 jul 1835 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, forældrene er da af husmandsfolk (selvejere) af Lemb Tofthus. Hun blev døbt den 20 jul 1835 i Hjemmet, Hellevad sogn, Dronninglund herred, dåben publiceret i Hellevad kirke den 20. september. Som faddere stod 1) Mariane Knudsdatter, selvejergårdmand Lars Madsens hustru i Tangen på Lemb Nørmark. 2) Dorthe Nielsdatter, pige i Lemb Møllergaard. 3) Jørgen Jacobsen, Badstrup, i Lemb Vestergaard. 4) Jens Kristian Pedersen, selvejergårdmand, i Kildedal. 5) Niels Jokumsen, selvejergårdmand, i Lemb Brohus. Moderen introduceret samme dag. Hun døde den 15 apr 1836 i Lemb Tofthus, Lemb, Hellevad sogn, Dronninglund herred, af børnekopper og blev begravet den 24 apr 1836 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.


 •       iii.   Ane Johanne Sørensdatter blev født den 2 okt 1840 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, forældrene er da husmandsfolk (lejere) af Digehuset på Kildedal Østermark. Hun blev døbt den 3 okt 1840 i Hjemmet, Hellevad sogn, Dronninglund herred, Dåben publiceret i Hellevad kirke den 8. november 1840. Som faddere stod Rebekka Pedersdatter, fæstegårdmand Kristen Kristensens hustru i Allerup, Kirstine Katrine Svendsdatter, pige i Digshuset på Kildedal Østermark, Jørgen Jacobsen, enkemand og selvejergårdmand i Lemb Søndergaard, Thomas Kristian Jensen, selvejerhusmand i ??, samt Peder Kristian Kristensen, ungkarl på Nørrehede i Allerup. Moderen introduceret samme dag. Hun giftede sig med Niels Christian Nielsen, søn af Niels Christensen Knasborg og Maren Johansdatter, den 31 aug 1865 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, og han er da ungkarl og tjenestekarl af i Krabdrup og hun er pige hjemme hos faderen på Kildedals Mark. Forlovere var gårdmand Anders Chr. Christensen i Krabdrup og husmand Søren Larsen af Kildedalshus (hendes far). Hun døde den 16 apr 1916 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, i en alder af 75 og efterlader da sin mand snedker Niels Chr. Nielsen, Vodskov, som enkemand. Hun blev begravet den 21 apr 1916 på Vodskov kirkgård, Hammer sogn, Kær herred.
        Hun og Niels Christian Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1870 på Lemb mark, Hellevad sogn, Dronnninglund herred, og de er da husmandsfolk og han er da jordbruger. Hun og Niels Christian Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Ørum sogn, Dronninglund herred, og de er da indsiddere og han er daglejer. Hun og Niels Christian Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Bredstrup, Ørum sogn, Dronnninglund herred, og de er da indsiddere. Han er snedker og hun arbejder ved landbruget. Hun og Niels Christian Nielsen boede i apr 1895 i Ravnstrup overdrev, Ørum sogn, Dronnninglund herred, som indsiddere.27. Ane Marie5 Madsdatter (Mads Jensen, #54) blev døbt den 30 sep 1798 i Torslev kirke, Dronninglund herred, og er født i Daal. Faddere var Jens Pedersen Daal, Laurs Larsen ibdm., Maren Jensdatter ibdm., Anne Jensdatter Vr. Vestergaard. Hun giftede sig med Sven Rasmussen, søn af Rasmus Svendsen og Karen Andersdatter, den 4 okt 1821 i Torslev kirke, Dronninglund herred, han er da ungkarl og tjenestekarl i Store Fuglsang og hun pige og tjenestepige i Vraae Vestergaard. Som forlovere stod gårdmand Mads Jensen fra W. Vestergaard og gårdmand Rasmus Svendsen fra St. Fuglsang. Hun og Sven Rasmussen blev skilt før 19 dec 1828 da hun på denne dato har fået bevilling til at indgå nyt ægteskab. Hun giftede sig med Søren Larsen (se #26), søn af Laurs Rasmussen og Johanne Nielsdatter, den 7 nov 1832 i Torslev kirke. Hun døde den 2 nov 1880 på Fattiggaarden, St. Raunstrup, Ørum sogn, Dronninglund herred, i en alder af 82 som fattiglem og enke efter fattiglem Søren Larsen. Hun blev begravet den 7 nov 1880 på Ørum kirkegård, Dronninglund herred.
Hun var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Fattiggården, Ørum sogn, Dronninglund herred, som enke på fattigforsørgelse.


28. Niels Peter5 Christensen (Christen, #56) blev født den 3 jul 1822 i Bastholm mark, Vrejlev sogn, Dronninglund herred, forældrene er husmandsfolk af Bastholm mark. Han blev døbt den 7 jul 1822 i Hjemmet, Dronninglund herred, og dåben blev senere bekræftet i kirken den 10. november. Faddere var Maren Magrethe Madsdatter fra Rønneberg, Karen Andersdatter fra Bastholm, Mathias Sørensen sammesteds, Peder Christian Arildsen fra Rønneberg og Anders Madsen fra Tollestrup. Han giftede sig med Christine Andersdatter den 1 okt 1851 i Dronninglund kirke, Dronninglund herred. Han døde den 4 jul 1897 i Lille Svendstrup, Katholm mark, Hellevad sogn, Dronninglund herred, i en alder af 75 som aftægtsmand og enkemand efter Kristine Andersen. Han blev begravet den 11 jul 1897 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred, af sognepræsten.
Han blev konfirmeret i 1837 i Hellevad kirke, Dronninglund herred. Han tilgik Horsens sogn, Kær herred, den 3 nov 1839 som tjenestedreng fra Ørum. Tilgangslistens bemærkninger fortæller at han på dette tidspunkt har haft naturlige kopper. Han var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Vestergaard, Lyngdrup distrikt, Horsens sogn, Kær herred, som 17-årig tjenestekarl hos gårdmand Christen Lausen og hustru Mette Johanne Marcusdatter. At en tjenestekarl med netop dette navn befinder sig på netop dette sted to år før at Mette Marie Jensdatter besvangres med en karl af dette navn fra dette sted er lidt for meget af et tilfælde at det kan ignoreres. Desuden ses der af til- og afgangslisterne at der hverken til- eller afgår andre Niels Peter Christensen til/fra sognet i årene omking Mette Marie Jensdatters søn Jens' fødsel. Det er af denne grund at Niels Peter er antaget at være fader til den lille Jens Jensen. Han og Christine Andersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da husmand og snedker. Hos dem bor hans forældre på aftægt samt hans ugifte søster Johanne Catrine. Han og Christine Andersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, og han er da husmand og snedker. Hos dem bor også sønnen Anders Chr. samt hans mor Kirsten Johansdatter. Han og Christine Andersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Katholm, Hellevad sogn, Dronninglund herred, og han er da husfader og husmand. Hos dem bor datteren Anne Tine og på aftægt har de hans moder (baptist) og søster Johanne Martine og dennes datter Metter Kirstine Cecilie. Han og Christine Andersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Hellevad udflytter, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da husejer og ernærer sig ved landbruget. Hos dem bør sønnen Anders Chr. (som er skrædder) samt deres datter Antine.

Børn af Niels Peter5 Christensen og Mette Marie Jensdatter (se #29) var:

29. Mette Marie5 Jensdatter (Jens Knudsen, #58) blev født i dec 1812 i Dorfgade, Dronninglund sogn, Dronninglund herred og hjemmedøbt den 5 dec 1812 og dåben senere bekræftet i kirken den 20. december. Forældrene er ikke gifte og er begge af Dorfgade. Faddere var Ingeborg Larsdatter og Gjertrud Sørensdatter Dorfstved. Christen Christensen og Holden Mortensen fra Tveddergaarde, Jacob Jensen Skomager fra Dorfsgade. Hun døde den 31 okt 1898 i Løvdalshus, Hammer sogn, Kær herred, i en alder af 85 som ugift fattiglem. Hun blev begravet den 6 nov 1898 på Hammer kirkegård, Kær herred, af stedets sognepræst.
Hun var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Kikkenborg, Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, som ugift tjenestepige hos gårdmand Niels Christensen og hustru Johanne Pedersdatter sammen med sønnen Jens, som er plejesøn hos dette par. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Grindsted, Hammer sogn, Kær herred, som husholderske og binderske hos gårdmand Gregers Jensen og hustru Johanne Marie Pedersdatter. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Kikkenborg, Hammer sogn, Kær herred, som tjenestepige hos gårdmand Niels Christensen. Hendes søn Jens er i pleje hos gårdmanden. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, som indsidder hos gårdmand Peder Jensen og hustru Ane Marie Christensdatter, og lever da "af sine Hænders Gjerning". Hun var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, som indsidder hos en husejer Ole Peder Larsen. Hun boede den 1 feb 1880 i Vodskov, Hammer sogn, Kær herred, hos sønnen Jens Jensen og dennes kone Mette Marie Dorthea og er da endnu ugift. Ved folketællingen 10 år senere bor hun endnu der (og får fattigunderstøttelse).


30. Christen5 Larsen (Lars Sørensen, #60) blev døbt den 1 nov 1796 i Vester Hassing kirke, Kær herred, barnebærere var bla. Kirsten Pedersdatter og Niels Gundersen. Som faddere stod Christen Jensen Amit, Christen Abildholt, Ove Christensen og Ane Johanne, Christen Dams datter, alle af Gandrup. Forældrene er ligeledes af Gandrup. Han giftede sig med Mette Thomasdatter, datter af Thomas Nielsen og Margrethe Pedersdatter, den 7 jul 1826 i Vester Hassing kirke, Kær herred, han er da karl på Striben og hun er enkekone sammesteds. Som forlovere stod gårdmand Lars Christensen fra Myren og husmand Thomas Nielsen fra Dronninglund sogn. Christen bliver ved indgåelsen af ægteskab med Mette Thomasdatter ejer af gården Myren og fæster af gården (Ny) Striben, hvor han i øvrigt bor indtil sin død. Han giftede sig 2. gang med Karen Maria Pedersdatter (se #31), datter af Peder Lauersen og Marianne Christensdatter, den 20 okt 1849 i Vester Hassing kirke, Kær herred, han er da enkemand fra første ægteskab og af Ny Striben, hun er pige fra Ny Striben (det lader altså til at Karen har været tjenestepige på gården inden de blev gift). Som forlovere stod gårdmand Thomas Jensen fra Vester Hassing og Niels Christian Larsen fra Myren. Han døde den 20 feb 1854 i Ny Striben, Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 57 som gårdfæster sammesteds, af lungetæring (dvs. lungetuberkulose). Han blev begravet den 28 feb 1854 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
Han og Mette Thomasdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 på Striben, Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, som gårdmandsfolk med en tjenestekarl og to tjenestepiger. Sønnerne Erik, Peder, Lars og Thomas bor hos dem. Han og Mette Thomasdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 på Ny Striben, Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da gårdmand med tre tjenestekarle. Hos dem bor sønnerne Erik, Peder, Lars og Thomas. Han og Mette Thomasdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 på Ny Striben, Vester Hassing sogn, Kær herred, som gårdmandsfolk med én tjenestepige. Hos dem bor børnene Peder, Lars og Thomas. Han og Karen Maria Pedersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da gårdmand (af Ny Striben) og husfæster (af Myhren). Hos dem bor én tjenestekarl og én tjenestepige samt børnene Peder, Lars, Thomas og Mette Marie.

Børn af Christen5 Larsen og Karen Maria Pedersdatter (se #31) begge født i Ny Striben, Vester Hassing sogn, Kær herred, var:
 •     15  i.   Mette Marie Dorthea4 Christensdatter.


 •       ii.   Mariane Christensdatter blev født den 15 feb 1852 forældrene er da gårdmandsfolk på Ny Striben. Hun blev døbt den 8 apr 1852 i Vester Hassing kirke, Kær herred.
        Hun var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Tveden, Horsens sogn, Kær herred, hos jordbruger Peder Bjerring Rafn og hustru Maren Jensen.31. Karen Maria5 Pedersdatter (Peder Lauersen, #62) blev født den 26 jun 1826 i Øster Hassing sogn, Kær herred, forældrene er da husmandsfolk af Øster Hassing. Hun blev døbt den 2 jul 1826 i Hjemmet, Øster Hassing sogn, Kær herred, og i Øster Hassing kirke den 3. september. Som faddere stod gårdmand Johan Lauersens hustru Maren Kirstine Christensdatter af Ø. Hassing. Pigen Karen Jensdatter, husmand Laurs Christensen af Gandrup, hmd. Anders Christensen, gårdmand Christen Christensen af Staae. Hun giftede sig med Christen Larsen (se #30), søn af Lars Sørensen og Dorte Larsdatter, den 20 okt 1849 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun døde den 14 maj 1863 i Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 36 af brystsygdom som enke efter Christen Larsen i Ny Striben. Hun blev begravet den 22 maj 1863 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
Hun boede i 1854 i Ny Striben, Vester Hassing sogn, Kær herred. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Ny Striben, Vester Hassing sogn, Kær herred, som gårdfæster og husmor med børnene Mette Marie, Mariane, Kristine og fire tjenestefolk (heriblandt stadig Niels Berthelsen som er far til hendes nu 5-årige datter Kristine) samt hendes fader på aftægt. Karen solgte i 1861 gården Myren til Andreas Jensen fra Hals. Denne gård havde hun arvet efter sin mand som fik den da han indgik sit første ægteskab.


6. generation32. Jørgen6 Andersen Bugge (Anders Christensen, #64) blev født i 1717 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Han giftede sig med nn NN (se #33) cirka 1751 da de får deres første barn i juni 1752. Han giftede sig 2. gang med Karen Ollesdatter, datter af Oluf Pedersen Skrædder og Maren Andersdatter, den 4 aug 1764 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, de er da begge af Tørring. Han døde den 6 sep 1792 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gerlev herred.
Han er også nævnt med navnet Jørgen Bugge. Han fæstede Højgaard i 1750 (matr. nr. 6) og denne gård blev grundlaget for slægten frem i tiden. Han og Karen Ollesdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, som bønder og gårdbeboere. Hos dem bor hans sønner af 1. ægteskab Anders og Ole Jørgensen. Sidstnævnte er nationalsoldat. Derudover er der en tjenestedreng og en tjenestepige.

Børn af Jørgen6 Andersen Bugge og nn NN (se #33) var:
 •       i.   Kirsten5 Jørgensdatter Bugge blev født den 11 jun 1752 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Hun døde i 1753 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred.


 •       ii.   Kiersten Andersdatter Bugge blev døbt den 1 jul 1753 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, som datter af Jørgen Bugge. Gudmødre var Anders Bugges datter og Jens Michelsens kone, begge af Tørring. Faddere var Jens Thomsen, Christen Hansen og Jens Bugge, alle af Tørring. Hun døde den 25 nov 1753 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Hun blev begravet den 25 nov 1753 på Øster Tørslev kirkegård, Gjerlev herred.


 •       iii.   Else Jørgensdatter Bugge blev døbt den 7 mar 1756 i Øster Tørslev kirkegård, Gjerlev herred, som Jørgen Bugges datter af Tørring. Gudmødre var Olle Nielsens kone af Houbye og Michel Rasmussens kone af Tørring. Faddere var Jens Andersen og Jens Thomsen af Tørring Møller. Hun døde den 28 mar 1756. Hun blev begravet den 18 mar 1756 på Øster Tørslev kirkegård, Gjerlev herred.


 •       iv.   Birgitte Jørgensdatter Bugge blev døbt den 23 jul 1758 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, som Jørgen Bugges datter af Tørring. Gudmødre var Jørgen Bugges søster fra Raaby og Jens Bugges kone af Tørring. Faddere var bla. Peder Krat af Tørring. Hun giftede sig med Christen Jensen den 29 sep 1786.


 •     16  v.   Anders Jørgensen Bugge.


 •       vi.   Peder Jørgensen Bugge blev døbt den 26 sep 1762 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, som søn af Jørgen Bugge i Tørring. Barnebærere var Jens Bugge og Christen Hansens koner, begge af Tørring. Faddere var Christen Thorsen, Jens Thorsen og Anders Pedersen, alle af Tørring.33. nn6 NN blev født cirka 1727 da hun ved sin død angives til at være 37 år gammel. Fødestedet er i sekundære kilder set til at være både Dalbyover og Øster Tørslev sogn og er antageligvis blot på antagelser. Hun giftede sig med Jørgen Andersen Bugge (se #32), søn af Anders Christensen Bugge og Johanne Jørgensdatter, cirka 1751. Hun døde den 18 mar 1764 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Hun blev begravet den 13 apr 1764 på Øster Tørslev kirkegård, Gjerlev herred, som Jørgen Andersens kone af Tørring.
Hun ses at skulle hedde Karen Spentrup men det passer ikke for denne har aldrig eksisteret. Hun skulle være datter af Christen Nielsen Spentrup, sognepræst i Dalbyneder, Raaby og Sødring sogne. Han eksisterer, men han har ikke en datter, som hedder Karen. Dette er gennemsøgt helt ud til et skifte efter Christen Nielsen Spentrups kones ugifte søster, hvor de andre børn af præsten arver, men der er ingen Karen med i det. En teori (fremsat i 1954 af Peter Andersen Fisker) er at Jørgen Andersen Bugges første kone hedder Karen Spentrup og være datter af Christen Nielsen Spentrup, sognepræst i Dalbyneder, Raaby og Sødring sogne. Han eksisterer, men han har ikke en datter, som hedder Karen. Dette er gennemsøgt helt ud til et skifte efter Christen Nielsen Spentrups kones ugifte søster, hvor de andre børn af præsten arver, men der er ingen Karen med i det. En anden teori er at Jørgen Andersen Bugges første hustru er Inger Pedersdatter. Dette er baseret på at hans første datter med Karen Olesdatter kommer til at hedde Inger (opkaldt efter den afdøde hustru) og ses længere frem i slægten så hedder Anders Jørgensen og Else Andersdatters første datter Inger (efter reglen: farmors navn) næste datter er Anna (Mormors navn) tredie datter Karen (stedfarmors navn). Inger Pedersdatter er født i 1724 som datter af Peder Poulsen Juul i Tørring. Det har dog ikke været muligt at finde parret viet nogen steder.


34. Anders6 Christensen Willum blev født cirka 1726 i Vellum, Håsum sogn, Rødding herred. Han giftede sig med Anne Christensdatter Als (se #35), datter af Christen Jensen Als og Else Christensdatter, den 28 jun 1762 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, de er da begge af Tørslev. Han blev begravet den 23 jun 1786 på Øster Tørslev kirkegård, Gjerlev herred, og er da af Tørslev.
Han er mellem 1769 og 1777 også nævnt med navnet Anders Willum ved sine døtres dåb.

Børn af Anders6 Christensen Willum og Anne Christensdatter Als (se #35) alle døbt i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, var:
 •     17  i.   Else5 Andersdatter Willum.


 •       ii.   Kiersten Andersdatter blev døbt den 21 jul 1771 Faddere var __ Pouls Kone, Jens Als' kone, Jens Als, Niels Boy og Niels Krog. Hun blev begravet den 6 mar 1773 på Øster Tørslev kirkegård, Gjerlev herred.


 •       iii.   Karen Andersdatter blev døbt den 13 jul 1777 som datter af Anders Willum. Faddere var bla. Jens Als' Kone, Christen Juul, Niels Krog og Lars Gregeren.


 •       iv.   Kirsten Andersdatter blev døbt den 4 sep 1774 som datter af Anders Willum i Tørslev. Faddere var bla. Jens Als' kone Peder Larsens kone og Jens Als. Hun giftede sig med Anders Jensen Rank. Hun døde den 22 feb 1852 i Tørslev udflytter, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, i en alder af 77 af alderdom. Hun blev begravet den 2 mar 1852 på Øster Tørslev kirkegård, Gjerlev herred.
        Hun er den 4 sep 1774 også nævnt med navnet Kirsten Andersdatter.35. Anne6 Christensdatter Als (Christen Als, #70) blev født cirka 1737 ifølge folketælingerne 1787 og 1801. Hun giftede sig med Anders Christensen Willum (se #34) den 28 jun 1762 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred. Hun giftede sig med Hans Nielsen Dahl den 19 jan 1787 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred, de er da begge af Tørslev. Hun døde efter 1 feb 1801 da hun lever ved folketællingen dette år.
Hun og Hans Nielsen Dahl var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Tørslev, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, hos dem bor hendes døtre af 1. ægteskab Else, Kirsten og Karen samt en plejedatter Karen Poulsdatter (4 år) og to tjenestekarle (begge ved navn Niels) som også er hhv. nationalsoldat og rekrut. Hun og Hans Nielsen Dahl var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Øster Tørslev, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, som bønder og fæstegårdbeboere. Hos dem bor hendes døtre Kirsten, Karen og Anne. Desuden bor der én tjenestekarl samt to af Hans' broderbørn: Morten Jensen Als (22 år) og Chresten Jensen Als. Sidstnævnte er vanfør og nyder almisse af sognet.


36. Mads6 Jensen blev født cirka 1734 ifølge folketællingen i 1787. Han giftede sig med Kirsten Christensdatter (se #37) før 1 jul 1787. Han døde efter 1 feb 1801 da han på dette tidspunkt ses sammen med sin kone i folketællingen i Hald på aftægt hos sønnen Jens.
Han og Kirsten Christensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Hald, Hald sogn, Nørhald herred, som husmandsfolk. Han ernærer familien som skrædder. Hos dem bor datteren Ingeborg.

Børn af Mads6 Jensen og Kirsten Christensdatter (se #37) var:
 •     18  i.   Jens5 Madsen.


 •       ii.   Ingeborg Madsdatter blev døbt den 8 dec 1776 i Hald sogn, Nørhald herred.37. Kirsten6 Christensdatter blev født cirka 1732. Hun giftede sig med Mads Jensen (se #36) før 1 jul 1787. Hun døde efter 1 feb 1801 da hun i folketællingen denne dato lever på aftægt i Hald sammen med sin mand hos sønnen Jens.
Hun var ved folketællingen den 1 feb 1801 hospitalsindlagt og boende hos sønnen Jens. Hun er den 1 feb 1801 også nævnt med navnet Kirstine Madsdatter Hendes efternavn kommer sikkert af hendes mands fornavn og skal derfor ikke bruges som sikker indikation af hendes faders navn.


.
38. Anders6 Pedersen bliver udlagt som barnefader, men ud over hans navn kendes der ikke videre til ham.

Børn af Anders6 Pedersen og Karen Andersdatter (se #39) var:

39. Karen6 Andersdatter (Anders Christensen, #78) blev døbt den 23 jun 1754 i Tvede kirke, Nørhald herred, og frembåret af Niels Jensens hustru i Lindgaarde. Faddere var Niels Møller i Lindgaards Mølle, Christen Christensen i Hald, Christian Møller i Giessinggaards Mølle, Hans Bødchers hustru og Mads Jensens hustru i Schalmstrup. Hun giftede sig med Christen Christensen, søn af Christen Jensen og Dorthe Christensdatter, den 17 mar 1786 i Tvede kirke, Nørhald herred, han er da enkemand af Tvede by og hun er fruentimmer af Schalmstrup. Forlovere var Niels Madsen af Schalmstrup og Peder Svend__ af Tvede by. Han er enkemand af 2. ægteskab med to små børn og hun har datteren Kirsten, født udenfor ægteskab. Hun døde den 22 apr 1833 i Tvede, Nørhald herred, i en alder af 78 som aftægtskone hos sønnen Anders og blev begravet den 28 apr 1833 på Tvede kirkegård, Nørhald herred.
Hun og Christen Christensen var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Tvede, Tvede sogn, Nørhald herred, som gårdfolk sammen med hans børn Christen og Maren samt hans forældre, en tjenestepige og Karens datter Kirsten. Hun og Christen Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Tvede, Tvede sogn, Nørhald herred, som gårdfolk sammen med hans søn Christen og deres fælles børn Anders, Karen, Mette Maria og Kirstine.


44. Gerhard Vilhelm6 Feldmann (Johann, #88) blev døbt den 20 apr 1751 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen, og vidner var Gerhard Vilhelm Föhmann og Matthäus Wohtede. Trolovelsen mellem Maren Frederiksdatter og Gerhard Vilhelm Feldmann blev deklareret den 29 mar 1776 i Vor Frue kirke, Odense, Forlovere for ham var Laurs Vinter Rebslaar, for hende Frideric Vilhelm. Han giftede sig med Maren Frederiksdatter (se #45), datter af Friderich Wilhelm og Anna Margrethe Sørensdatter, den 25 jul 1776 i Vor Frue kirke, Odense, han er da rytter. Forlover for ham var Laurs Vinter Rebslaar (hans svigerbror), for hende Frideric Vilhelm (hendes far). Han døde den 26 aug 1820 i Nibe, Nibe sogn, Hornum herred, i en alder af 69. Han blev begravet den 29 aug 1820 på Nibe kirkegård, Hornum herred.
Han tiltrådte militærtjeneste cirka jul 1775 i Odense i rytteriet ved oberst Schinchels eskadron. Efter 5 år heri tiltrådte han husarregimentet i juli 1780 og er derfor flyttet fra Odense til Helsingør; han har således tilhørt 1. husarregiments 1. eskadron. Da husarregimenterne bliver omformet i 1785 indtræder han i 1. husarkorps´ 2. eskadron og bliver dermed garnisoneret i Nordsjælland (sandsynligvis Helsingør, Hillerød eller Hørsholm). Efter 7 år og 6 måneder aftræder han husarkorpset i jan 1788. Perioden derfra og indtil 11. apr 1789 er endnu ubeskrevet, men han indtræder den 11 apr 1789 i husarregimentets 5. eskadron som (fane)smed. Denne eskadron var i første omgang garnisoneret i Lyngby men bliver senere flyttet til Hørsholm, derefter til Hillerød i 1791 og København i 1797. Han bliver i denne eskadron indtil sin aftrædelse i 1804, med kontraktforlængelser i apr. 1795 og 1799. Ved folketællingen 1801 ses og familien boende på kasernen på Østerport i København, han som husar og eskadronsmed. Han var ved tiltrædelsen ved 5. eskadron husarer skrevet som værende 66 tommer høj, dvs. 1,73 meter.
     Gerhard Vilhelm Feldmann var, som tidligere skrevet, fanesmed. En fanesmed er en ældre betegnelse for en beslagsmed, der er ansat ved rytteriet. Beslagsmeden sørgede ikke kun for at hestene blev skoet, men fungerede også som dyrlæge. Eksaminerede dyrlæger eksisterede ikke før 1773 hvor Den Kgl. Veterinærskole blev oprettet. Dog medførte fanesmedenes beskæftigelse som dyrlæger at de fra 1771 skulle modtage undervisning i anatomi og behandling af ydre sygdomme hos hesten. Denne undervisning foregik på "Manegen", der i 1772 blev indrettet på Frederiksborg i forbindelse med det stutteri der fandtes på stedet. I øvrigt refererer ordet "fane" ikke til et flag, men derimod den organisation beslagsmeden var tilknyttet, nemlig en fane som er det gamle 15-, 16- og til dels 1700-tals ord for et kompagni. Udtrykket er hovedsagligt anvendt inden for rytteriet.
     Gerhard Vilhelm Feldmann og Maren Frederiksdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Husarkasernen på hjørnet af St. Kongensgade og Toldbodvejen, København, Sokkelund herred, sammen med datteren Anne Margrethe. Det er det areal der i dag ligger mellem St. Kongensgade, Grønningen og Esplanaden.
     Gerhard Vilhelm Feldmann stoppede sin militære karriere den 1 apr 1804 med en årlig pension på 16 rigsdaler. Han blev efter endt tjeneste i husarregimentet konsumtionsbetjent i Nibe og kommer til byen i 1804. En konsumtionsbetjent var en slags tolder for byen. Konsumtion var en skat af indenlandske varer som kom til byen, f.eks. korn, drikkevarer og kød, og blev oftest opkrævet ved tilkørslerne til byerne. Udover beskatning af ovennævnte omfattede konsumtionen også græspenge for kvæghold, kopulationspenge og milepenge fra vognmænd, samt familie- og folkeskat.
     Ved Nørre port, Nibe, den 5 sep 1806 opstår en batalje mellem Gerhard Feldmann og hans kollega, konsumptionsbetjent Tømmerbye, og Feldmann kalder ved denne lejlighed Tømmerbye "en tyv og en Skælm". Disse ord finder Tømmerbye ærekrænkende og denne forsøger, uden held, at få Feldmann til at trække disse ord tilbage. Således ser Tømmerbye sig nødsaget til, efter et par måneder, den 7. november, at indsende en indklagelse til Nibe byting da han "trættes ved sine medmennesker" ved offentligt at være blevet offer for disse beskyldninger. Han ser derfor gerne Feldmann indkaldt hurtigst muligt til forligskommissionen således at Tømmerbye kan få genoprettet sin ære. Hvis ikke vil han i stedet have lov til at gå i retten.
     Dagen efter vælger retten at informere de to uvenners foresatte, toldinspektør Warberg, således at denne kan sætte en dato for, hvornår han kan deltage i sagen og give sit bidrag. Denne svarer samme dag, at han kan den 11., da han ellers må være fraværende. Dette har sandsynligvis været lige lovlig kort frist og sagen ses i stedet gennemført den 6. december, og da uden Warbergs deltagelse. Indstævningen af vidnerne udfærdiges således den 27. november og denne forkyndes den 29., en uge før de skal møde. De indkaldte vidner er er Niels Christensen Dahlsgaard i Binderup Mølle, Mathias Henriksen i Nibe og Jens Nielsen Brøndum, skræddermester. Alle vidner møder op den 6. december kl. 10, som forkyndt. Feldmann vælger ikke at møde op, men giver i stedet sin kollega, konsumptionsunderbetjent Petersen af Nibe, et forseglet og underskrevet brev med til retten, hvori han fremlægger tre grunde til, at sagen bør afvises:
1. Af stævningen er det ikke klart, hvorfor denne er udsendt og hvilken anledning der har givet årsag til indstævningen. Det kan have passeret for 20 år siden.
2. Tinghuset i Nibe er for nyligt brændt og det er ikke fremført i stævningen, hvor han i stedet så skal møde til indstævning.
3. Hans foresatte [toldinspektør Warberg] er blot informeret om sagen idet dennes navn vil optræde i sagen, men er ikke informeret af retten om at der skal indsættes afløsning af Feldmann på hans post. Han kan således ikke gå af sin post blot for at deltage i en urigtig indstævning.
     Feldmann protesterer i samme brev mod stævningen og vil for sin ulejlighed afkræve Tømmerbye 1 mark, som ringe tak. Skulle sagen, mod al formodning, blive gennemført ser Feldmann den helst udsat 8 uger. Brevet, som synes udfærdiget af Gerhard selv er, trods Gerhards Vestfaliske herkomst, skrevet uden at man sætte en finger på hans danske, og indføres i retsprotokollen. Prokurator Calundann (som repræsenterer Tømmerbye) mener at kunne afvise argumenterne, idet han mener at stævningen er lovligt forkyndt, og at byens tinghus er brændt og at retten i stedet afholdes på byfogedens kontor ved Feldmann da vel. Desuden står grunden til indstævningen i de i sagen fremlagde dokumenter.
Dommeren bestemmer at sagen gennemføres, trods Feldmanns indsigelser, idet han har følgende kommentar til hver af de tre indsigelser:
1. Stævningen viser ganske rigtigt ikke hvornår de æreskrænkende beskyldninger skal være udsagte, men dette står i de fremlagte spørgsmål til vidnerne. Således kan dette ikke være grund til afvisning.
2. Skulle dette virkeligt være den indstævnede ubekendt, trods at det er offentligt bekendtgjort den 9. august at Nibe bytings ret skulle afholdes og endnu afholdes i dommerens hus, så burde den indstævnede have fundet lejlighed til at underrette sig, om ikke andet så hos dommeren selv: den indstævnede bor dog i samme by som dommeren.
3. Det er ikke dommeren bekendt, at en konsumptionsunderbetjents foresatte skal underrettes når denne privat indstævnes i retten. Men skulle det være tilfældet, så er både toldinspektøren og kasseren informeret. Ellers kan den indstævnede jo blot meddele sin indstævning til sine foresatte og få tilladelse til at forsvare sig i retten, og hans post kunne således midlertidigt besættes af en anden.
     Afhøringen af vidnerne bliver derfor gennemført, og disse stille følgende spørgsmål, som alle er fremsatte af prokurator Calundann (som altså repræsenteret Tømmerbye):
1. Hørte vidnerne at betjent Feldmann skældte betjent Tømmerbye ud og kalde denne for en tyv og en skælm da han den 4. og 5. september var på post ved Nørre port i Nibe by?
2. Hvad var årsag og anledning til disse beskyldninger?
3. Hørte vidnerne ikke at betjent Feldmann ved vold og magt ville fratage ham den møllebog, som han sad på kontoret og skrev i?
4. Hørte vidnerne at betjent Tømmerbye gav den mindste anledning til denne opførsel af Feldmann, og var Feldmann enten beruset eller besviret da disse beskyldninger mod Tømmerbye blev fremsat?
     Efter at vidnerne er taget i ed, får disse lov til at besvare Tømmerbyes spørgsmål. Første vidne er Niels Christensen Dahlsgaard fra Binderup mølle, som forklarer at han den 5. september indeværende år var i konsumptionsboden ved Nibe Nørre port, hvor Tømmerbye var på post. Her hørte han at betjent Feldmann i vrede sagde til Betjent Tømmerbye at denne var en tyv og skælm. Konsumptionsbetjent Petersen var også til stede i konsumptionsboden. Anledningen hertil var, at Feldmann ville undersøge møllevognen som vidnet kørte fra Binderup mølle. Vognen som indeholdet formalet korn, holdt ved porten mens vidnet var inde hos Tømmerbye for at lade konsumptionssedlerne afskrive. Tømmerbye, derimod, ville først føre sedlerne til bogs, inden undersøgelsen derefter skulle foretages. Dette var Feldmann uenig i og benyttede ved denne lejlighed de nævnte udtryk. Feldmann ville med magt tage bogen fra Tømmerbye, men denne ville ikke lade ham tage den, og han fik den da heller ikke mens vidnet var der. Mht. spørgsmål 4, så kunne vidnet ikke give videre oplysninger.
     Herefter fik konsumptionsbetjent Frederik Petersen af Nibe lov til at afgive forklaring, trods at denne ikke oprindeligt var indstævnet: Denne var den 5. september ved Nørre port sammen med Feldmann for at undersøge møllevognen som først afhørte vidne havde kørt og nu stod ved porten. Vidnet og Feldmann gik ind i konsumptionsboden til Tømmerbye som da sad og afskrev møllebogen. Da det efter Feldmanns mening tog for længe med denne afskrivning, påstod Feldmann at møllevognen skulle undersøges straks og at møllebogen skulle lægges til side. Dette var Tømmerbye ikke enig i og de kom i diskussion, ved hvilken lejlighed Feldmann sagde til Tømmerbye at denne var en tyveknægt. Vidnet havde ikke mere at forklare.
     Mathias Henriksen skulle derefter vidne og forklarede: Den 4. september i indeværende år så vidnet at betjent Feldmann og møllekarlen fra Binderup mølle, den samme som i dag er afhørt som vidne, talte sammen på gaden her i Nibe. Vidnet gik forbi dem og hørte i forbifarten Feldmann sige til møllekarlen: "Tømmerbye er en Tyveknægt han bestiæler Kongens Penge". Anledningen til dette hørte han ikke, og han kender ikke mere til sagen.
     Endeligt skulle skræddermester Jens Nielsen Brøndum afhøres, og denne forklarede: Han har samme forklaring som 1. og 3. vidne med den tilføjelse, at han selv og Mathis Henriksen fulgtes ad og hørte Feldmann bruge de nævnte udtryk.
     Retten blev betalt af sagsøger (i alt ca. 3 rigsdaler) og bla. betales vidnerne, der betales for protokolførelse, til justitsministeriets fond og stempelpapir. Tømmerbye har således været villig til at betale for æresoprejsning og der er nok ikke megen tvivl om, at Feldmann vitterligt har anklaget Tømmerbye for at være en tyv og skælm. På hvilket grundlag og hvad evt. tidligere er passeret mellem Tømmerbye og Feldmann er ikke nævnt i protokollen, men umiddelbart er der ikke noget dér som indikerer, at Tømmerbye svindler med eller stjæler af konsumptionsafgiften. Men heller ikke at han ikke gjorde. Hvorvidt Feldmann er blevet straffet eller har fået bøde for æreskrænkelserne har ikke været muligt at finde ud af, ej heller om Feldmann var beruset eller "besviret", som Tømmerbye synes at indikere med sine spørgsmål.

     Den 11 feb 1808 ved Vokslev port, Nibe, omkring kl. 16-17, kom der kørende en hestevogn i stor fart, dette mens Gerhard havde vagt ved porten. Mod gældende regler passerer den porten til byen uden at melde sig i konsumtionskontoret ved porten. Efter eget udsagn anråber Gerhard personerne i vognen, men vognen fortsætter gennem byen i stor fart. Næste dag ved 11-tiden om formiddagen kommer samme vogn igen til porten og stopper denne gang for at melde sig hos Gerhard, som igen har vagt ved porten. Det er fæstegårdmand Jens Jensen fra Pinstrup i Bislev sogn som melder, at det var ham der dagen forinden kørte med stor hast gennem porten uden at melde sig, idet han var hyret til at køre jordemoderen fra Vokslev til Priorboderne i Bislev sogn, da en kvinde her var i barnenød. Da han var i stor hast, ikke medbragte nogen varer som var pålagt konsumtionsafgift, og i øvrigt ikke så nogen betjent stå ved porten, valgte han at køre lige gennem porten uden at melde sig. Desuden kunne han ikke køre uden om byen pga. sne.
     Så langt er Jens Jensen og Gerhard Feldmann enige i historien, men hvad der derefter skete mellem disse, da Jens Jensen melder sig den 12., er de slet ikke enige om. Feldmann mener at Jens Jensen havde nægtet at oplyse hvem han var samt sin bopæl, og derfor bliver nødt til at anholde Jensen og idømme denne en bøde for gårsdagens forseelse. Jensen skulle da have modsat sig anholdelsen og kørt videre med Feldmann hængende på vognen, og stopper først nede i byen da Feldmann får fat i tømmen til vognen og får den stoppet. Jensen, derimod, mener at han præsenterede sig som han skulle og at Feldmann overfalder ham fysisk og verbalt. Han prøver derfor at køre væk, men Feldmann river ham af vognen ved håret. Da han har tømmen i hånden under faldet rives hestene også omkuld.
     Jensen søger den 15. februar derfor forligelseskommissionen om at indkalde Feldmann til samtale om forlig. Feldmann har allerede samme dag som hændelsen, den 12. februar, skrevet rapport til sin foresatte, toldinspektør Warberg, som modtager og kvitterer for rapporten den 13. Dommer Bassesen indkalder til forlig allerede den 16. om formiddagen kl. 10 hjemme hos sig selv. Warberg informeres, således at der kan skaffes afløsning til Feldmann på hans post. Desværre kan parterne denne dag ikke forliges, og Jensen ser sig derfor nødsaget til at indstævne Feldmann, hvilken han gør den 19. februar. Han indkalder guldsmed Møllers søn Niels Møller, slagter Niels Knudsen, betjent Feldmanns kone og Hr. Lars Kreiler som tjener købmand Stræth. Stævningen forkyndes samme dag og Warberg giver da skriftlig forklaring der i store træk er enslydende med Feldmanns rapport og derfor støtter Feldmann.
     Indstævning er kaldt til den 27. februar, hvor de indkaldte vidner og Feldmann selv møder op. Jensen frafalder allerede ved mødets start Feldmanns kone som vidne, men beder de to andre taget i ed. Han oplyser samtidig, at han blot er en "eenfoldig almuesmand" som hverken kan læse eller skrive, og dommeren læser derfor klagen op i sin fulde ordlyd og Jensen vedkender sig alle dele heraf. Derefter tages vidnerne i ed og Niels Møller afhøres som den første: Han ser Jens Jensen køre forbi sin far hus, som er det første efter Vokslev portkontor, og ser Feldmann løbe ved siden af vognen. Da Jensen vil svinge om hjørnet greb Feldmann ham i håret og rev ham af vognen og ned på jorden. Begge heste som er for vognen falder da også. Feldmann siger i vrede at "[Jensen] ikke var bedre værd end at stikke i Hiel tilligemed hans Hæste". Dernæst hørte Niels Møller at Feldmann påstod at Jensen skulle betale 1 rigsdaler til de fattiges kasse, hvilken Jensen var uvillig til, idet han lod til ikke at havde pengene. Jensen betaler dog pengene, da han låner dem af næste vidne, Niels Knudsen. Møller ved ikke hvad Jensen og Feldmann derudover har talt om.
     Feldmann beder om at vidnet spørges, om han kender baggrunden for det passerede? Møller svarer, at han ikke ved det af egen erfaring, men har hørt, at de var fordi Jensen dagen forinden havde kørt gennem porten uden at melde sig.
Dernæst aflægger Niels Knudsen ed og afhøres, idet han på tidspunktet for hændelsen var inde i guldsmed Møllers hus. Knudsen giver en forklaring der til forveksling (også de ord sagt af Feldmann) ligner den som Niels Møller lige har afgivet, men bidrager yderligere med, at hestene faldt til jorden fordi Jensen var viklet ind i tømmen da han bliver revet omkuld af Feldmann. Knudsen kender heller ikke videre til baggrunden for hændelsen.
     På dagen for indstævningen, protesterer Feldmanns først og fremmest mod denne, da han mener at være oplyst ved forsøget på forligelse, at en sådan ville blive afvist. Men skulle Jensen ønske at klage, mener Feldmann at dette burde gøres ved Det Højkongelige Generaltoldkammers kollegium. Klagen bliver dog afvist af dommer Bassesen. Feldmann medbringer også en kopi af sin rapport fra den 12., og fremlægger denne for retten. Hans version af historien lyder således: På slaget 4 om eftermiddagen den 11. kommer en vogn med 3 personer kørende i stor hast gennem Vokslev port. Feldmann løber ud på gaden og anråber den og beder den holde stille, hvorfor en af personerne kigger sig tilbage og ser at Feldmann løber efter vognen, men vognen stopper ikke. Næste dag klokken 11 kommer der igen en vogn i stærk fart. Den holder ind og en for Feldmann ukendt bonde melder at han ingen varer har at angive, men at det var ham der dagen forinden kørte gennem porten i stor hast, da han medbragte jordmoderen. Feldmann henholder sig til et opslag af 24. december 1805 samt toldforordningens §204 og anholder Jensen og idømmer han en bøde på 1 rigsdaler til betaling til byens fattigkasse for forseelsen. Pga. af forseelsens karakter vil Feldmann melde den til toldinspektør Warberg, og han vil derfor vide hvem bonden er, samt hans bopæl. Men Jensen nægter at betale samt at oplyse navn og bopæl og begynder verbalt at overfalde Feldmann inden han pisker hestene til at fortsætte kørslen. Feldmann står da mellem for- og baghjul på vognen og holder fast i denne og Jensen selv. Han beder Jensen om at stoppe vognen, så han ikke kommer til skade, men Jensen fortsætter og slæber Feldmann ved vognen til guldsmed Møllers hushjørne. Her lykkes det Feldmann at gribe tømmen og hurtigt stoppe hestene, som derved falder. Han skriver i rapporten at "derpaa tog ieg ham af Vognen, fordi han ikke igien skule Kiøre bort fra mig", men angiver ikke hvorledes dette blev gjort. Derefter tager Feldmann Jensen med til toldinspektør Warberg og Jensen bliver der informeret om, at det forholder sig som Feldmann har sagt. Først da oplyser bonden at han er gårdmand Jens Jensen fra Pinstrup i Bislev sogn. Warberg beder Jensen gå med Feldmann til fattigforstander Møller og betale bøden, hvilket han også gjorde. På kopien af Feldmanns rapport ses da også en kvittering på 1 rigsdaler fra Møller.
     Ved dette første møde i retten afsiges der ingen dom, men Jens Jensen vælger den 3. marts at informere det kongelige Vestindisk-guineisk Rente- og Generaltoldkammer (som Feldmann i øvrigt selv foreslog) og informerer skriftligt retten om dette den 2. juni, samt at generaltoldkammeret den 21. maj har tilladt Jensen, at sagsøge Feldmann. Jensen skriver desuden, at inden han vil skrider til denne handling vil han "bede Feltmann indkaldt for den Respektive Forligelses Kommission for at prøve mindelig Foreening i anden Fald er jeg nødsaget at bede Sagen henvist til Retten". Jensen søger altså igen at løse uoverensstemmelsen ved at finde forlig. Dommer Bassesen indkalder samme dag til nyt forligs-møde den 7. juni, hvor igen Warberg informeres. Forliges lykkes dog heller ikke denne gang. To dage senere søger Feldmann beneficium paupertatis, dvs. retshjælp pga. fattigdom for 2. gang hos kancelliet (tidspunktet for 1. gang kendes ikke). Jensen har åbenbart gjort det samme, for denne tildeles beneficium paupertatis den 19. august, og den 29. bliver bikedommer og prokurator Gjerlev fra Djørup befalet at være sagfører for Jensen og overtager dermed sagen for denne. Feldmann antager prokurator Asp til at føre sagen for sig, men fattes penge, så han låner den 12. august 41 rigsdaler og 24 skilling af overbetjent Christen Bech mod første prioritets pant i nogle møbler.
     De to prokuratorer mødes hos dommer Bassesen den 17. september, hvor Asp melder at Feldmann har i sinde at søge beneficium paupertatis og derfor gerne ser sagen udsat. Gjerlev protesterer, men sagen udsættes i 4 uger og næste møde sættes til den 15. oktober. På denne dato må Feldmann desværre oplyse at han endnu ikke har fået nogen respons på sin ansøgning, og derfor gerne ser sagen udsat endnu 6 uger. Gjerlev protesterer, da Feldmann ikke engang kan fremvise attest for at han er berettiget til at ansøge. Dommeren giver da også kun Feldmann 14 dages udsættelse til den 29. oktober.
     Den 29. mødes retten igen og Feldmann møder op med en skriftlige indlæg, hvori han beklager at han endnu ikke har fået svar fra kancelliet, men at han ikke længere vil opholde retten. Han påpeger igen, hvorfor han mener at han gjorde det rigtige den 12. februar (jf. opslaget af 24. december 1805, som giver lov at idømme en bøde for ikke at melde sig ved konsumtionskontoret), samt at han ved ed i sin rapport modsiger bonden Jens Jensens urigtige og usandfærdige anklager. Desuden henholder han sig til toldforordningens §97, hvori der skrives, at en betjents edsvorne rapport skal anses som sandheden. Sagen tages derefter til doms og dommen afsiges den 10. december 1808.
     I dommen mener dommer Bassesen at de to samstemmige vidners udsagn beviser, at Feldmann den 12. februar ved middagstid, da Jens Jensen kører ved guldsmed Møllers hus, griber Jensen i håret og trækker ham af vognen og ned på jorden, så også hestene falder omkuld, da Jensen var viklet ind i tømmen. Desuden finder dommeren det bevist at Feldmann sagde, at Jensen og hans heste ikke var bedre værd, end at stikke ihjel. Endeligt er det bevist at Feldmann påstod, at Jensen skulle bøde 1 rigsdaler, som denne lod som om han ikke kunne betale, men dog betalte ved at låne af slagter Niels Knudsen. Årsagen til alt dette skulle, efter Jensens og Feldmann egne udsagn være, at Jensen dagen forinden var hastet gennem porten uden at melde sig. Grunden hertil er beskrevet tidligere. Der er uoverensstemmelser mellem Jensen og Feldmanns forklaringer mht. hvorvidt Jensen den 12 februar straks oplyste sit navn, om Feldmann straks begyndte at bruge grove ord, om Feldmann stoppede vognen voldsomt fordi han var ved at komme til skade, samt at Feldmann tog (og ikke rev ved håret) Jensen af vognen. Dommeren tror ikke på, at Jensen, som melder sig frivilligt ved porten den 12., skulle have nægtet at oplyse navn ved denne lejlighed. Toldforordningens §97 (se tidligere) som Feldmann påberåber sig, angiver ikke at en konsumtionsbetjents rapport er ubetinget bevis, når der er andre vidner til stede, som bevidner anderledes end rapporten. Feldmanns ed og rapport kan derfor ikke tages til troende. Den eneste grund til at Feldmann skulle have ret til at anholde Jensen skulle være, at denne har nægtet at oplyse sit navn. Men dommeren finder det usandsynligt, at Jensen skulle havde nægtet dette, da han af egen vilje melder sig hos Feldmann, og derfor må være sin handlig bekendt. Endvidere kunne Feldmann være blevet Jensens navn bekendt vha. de to vidner, da den ene endda låner ham penge og derfor må kende ham. Således har Feldmann ikke handlet med sindighed og overlæg, som det er hans pligt, men i hidsighed og overilelse, hvilket både hans handling og ord røber. Skulle Jensen endda have nægtet at betale bøde på 1 rigsdaler, var dette stadig ikke nok grund til at anholde ham, og da slet ikke overfalde ham. Feldmann kan heller ikke, som den dommer han bliver, selv inddrage bøden, da han derved kan tilrane sig pengene. Men dommeren lader denne del af sagen passere.
     Enden på dommen bliver, at Feldmann idømmes 3 blade sølv, eller 9 rigsdaler, og betaler sagens omkostninger på 9 rigsdaler, 3 mark og 8 skilling, herunder salær til Jensens prokurator, birkedommer Gjerlev, på 3 rigsdaler. De resterende omkostninger har Jensen selv afholdt. Endeligt skal Feldmann også betale til justitskassen for ophold af retten (beløbet opgives ikke). Alt skal betales inden 15 dage, og således afsluttes sagen mellem konsumtionsunderbetjent Feldmann fra Nibe og fæstegårdmand Jens Jensen fra Pinstrup i Bislev sogn.
     Den 11 jan 1817 ses Anders Jacobsen af Nibe at udstede panteobligation på 400 rigsdaler ny sølv til Gerhard. Obligationen tinglyses den 17. samme måned. Trods bøder og sagsomkostninger 9 år tidligere, som han knapt havde råd til, er Gerhard altså ved at være financielt ovenpå igen. En del af obligationen ses at blive indfriet af Anders Jacobsen nøjagtigt ét år efter udstedelsen.
     Gerhard Vilhelm Feldmann og Maren Frederiksdatter var med i mandtallet den 31 dec 1818 i Mellemgaden 120, Nibe, hvor han ses som netop konsumtionsbetjent og har da opholdt sig i byen i 14 år og har én søn og én datter boende. Adressen svarer til Generaltoldkammeret. Gerhard Vilhelm's bo blev skiftet den 25 sep 1820 i Nibe, Hornum herred, og har følgende ordlyd: Fortsættelse af Skiftet efter Consumtions Underbetjent Gerhard Wilhelm Feldmann. Aar 1820 den 25de Septbr som er 30te Dag efter bemeldte Afdødes Dødsfald mødte Enken Maren Feldmann med hendes antagne Laugværge Degnen Justesen af Nibe paa Skifteforvalterens Kontori i Nibe, og begjærede at Skiftet efter hendes Mand maatte udstaae indtil hendes 2de myndige sønner, som er fraværende kan personligt møde her til Skiftet og indtil hendes ugivte Datter har erholdt Myndigheds Bevilling, hvorom hun har og at ansøge. Arvingerne ere Enkens med den Afdøde fælles Egteskab sammen __ Børn nemlig nemlig a En Søn Johan Daniel Feldmann, Durlæge i Nyekjøbing paa Falster myndig. b En Ditto Johan Frederich Wilhelm Feldmann Dyrlæge ved Husar Regimentet paa Jægersborg, ligesaa myndig. c En Datter Cathrine Marie Feldmann hjemme ugivt. Guldsmed Møller af Nibe var tilstæde og blev beskikket til Formynder for den Umyndige og til at __ de fraværende myndige Arvingers Arv, som Tilsynsværge indtil da frem personlig kan møde. Dateren Cathrine M. Feldmann samt hendes Kurator begjærede ligesaa at Skiftet maa blive udsadt indtil hun har ansøgt Myndigheds Bevilling og Resolution __. Enken fremlagde en Erklæring fra hendes Søn J. D. Feldmann i Nyekjøbing, datr. 12de Septbr. 1820, hvor i følge han indvilje at Enken maae hensidde i uskiftet indtil videre. Efter de Tilstædeværendes Begjæring som foranmeldte, udsættes dette Skifte indtil videre. Datum ut supra Continuation af Skiftet Feldmans Stervboe. Aar 1820, Tirsdagen den 14de Novbr. Formiddag kl. 11, blev dette Skifte igjen foretaget paa Nibe Bytings Stue i Overværelse af de samme Vitterligheds Vidner de forrige Gange. Enken Maren Feldmann med Lavværge Degn Christen Justesen var tilstæde og fremlage an Bevilling for hende at sidde med det fælleds Boe uden Skiftehold og __ at Skifte med samfrænder, datr. 26de October 1820. Enken ville nu for Tiden ikke afgive sin Erklæring over Boets Status til Regel for Skifte Rettens Recognition, og forbeholdte Skifteforvalteren derfor sig Rede til sammes __ __ Enken __ overdrag hende i følge den fremlagde Bevilling Boet til Raadighed. __ Arntzen Vitterligheds Vidner J __ Peder Iversen.

Børn af Gerhard Vilhelm6 Feldmann og Maren Frederiksdatter (se #45) var:
 •     22  i.   Johan Friederich Wilhelm5 Feldmann.


 •       ii.   Catrina Maria Elisabeth Feldmann blev født den 18 feb 1778 i Odense, Odense herred, om eftermiddagen kl. 5 og døbt den 23 feb 1778 i Sct. Hans Garnisonskirke, Odense, Odense herred, Som faddere stod Kirstine Reinharts datter Maria som bar barnet og Conrad Theil, Johannes Olsen og John Christophersen. Hun giftede sig med Christian Didrich Andreas Wesch den 12 dec 1823 i Nibe kirke, Hornum herred, han er da ungkarl og hun er jomfru. Forlovere var Hr. W. Didrichsen og Hr J. Olesen. Hun døde den 28 maj 1837 i Nibe, Hornum herred, i en alder af 59 og blev begravet den 2 jun 1837 på Nibe kirkegård, Hornum herred.
        Hun ses 12 jun 1819 i Nibe i justitsprotokollen, at have lånt Mads Færch 300 rigsdaler sølv den 10 juni. Hun og Christian Didrich Andreas Wesch var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Store Grønnegade, gården, Nibe, Hornum herred, og han er da bager. Der bor ingen børn hos dem (de blev gift da de begge var godt oppe i alderen) men hos dem bor tre tjenestefolk.


 •       iii.   Anne Magrethe Feldmann blev født den 18 okt 1779 i Odense kl. 11 om aftenen. Faderen er da fanesmed ved oberst Schinkels eskadron. Moderens efternavn er ved dåbsindførslen fejlagtigt angivet til Pedersdatter og døbt den 23 okt 1779 i Sct. Hans Garnisonskirke, Odense, og som faddere stod Johanne Hygums som bar barnet, Maren Pedersdatter stod hos, derudover Erich Henningsen, Ole Nielsen og Anders Rasmussen. Hun døde mellem 1801 og 1820 da hun er i live ved folketællingen i 1801, men ikke nævnes som arving i hendes fars skifte i 1820.
        Hun blev konfirmeret den 20 apr 1794 i Hillerød kirke, Lynge-Frederiksborg herred, og benævnes da som fanesmedens datter.


 •       iv.   Johan Daniel Feldmann blev døbt den 14 nov 1781 i Sct. Mariæ kirke, Helsingør, og faderen er da fanesmed ved 1. husarregiment. Som faddere stod Generalmajor (Johan von) Schinckel (chef for 1. husarkorps), kammerherre von Hauch, kammerjunker von P. Luke, regimentskvartersmester Petersen, Løjtnant von Thomsen, Løjtnant v. Föns, fru Susanna Christine Steffens (f. Bang, gift med regimentskirurg Henrich Steffens, moster til N. F. S. Grundvig) og fru C. Jessen. Den von Hauch som står fadder for Johan er med al sandsynlighed kammerherre, Oberst og Chef for det borgerlige Artillerikorps i Helsingør og kæmner ved Øresunds toldkammer Georg Christopher Hauch (f. 6. maj 1751 i København, d. 9. nov. 1823 sammesteds), storebror til Adam Vilhelm Hauch som bla. var overhofmarskal, fysiker og medlem af direktionen for Veterinærskolen (hvor brødrene Johan Friederich Wilhelm og Johan Daniel Feldmann begge kommer til at studere). Han giftede sig med Anne Kirstine Hallengreen, datter af Niels Hallengreen og Marie Helmøe, den 13 nov 1819 i Nykøbing Falster og forlovere var Munthe Murmester samt slagter Hansen. De blev viet i huset med kongebrev. Han døde den 11 feb 1862 i Tingsted, Falster Nørre herred, i en alder af 80 og blev begravet den 18 feb 1862 på Tingsted kirkegård, Falster Nørre herred, som gift, pensioneret dyrlæge.
        Han tiltrådte militærtjeneste før 29 mar 1801 idet han på denne dato ankommer til den Kgl. Veterinærskole fra det Slesvigske Rytterregiment (hos hvilket han senere blev kursmed). Han fik eksamen den 7 apr 1804 idet han bliver eksamineret på skolen på denne dato (og må ved denne lejlighed antages at have bestået sin eksamen). Han blev ansat som dyrlæge af lodsejerne i Nykøbing Falster med 200 Rdl. i årlig løn. den 1 okt 1811. Han og Anne Kirstine Hallengreen var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Tingsted, Tingsted sogn, Falsters Nørre herred, han er da dyrlæge og hun er jordemoder. Hos dem bor døtrene Gerhardine og Grethe samt en tjenestepige. Han og Anne Kirstine Hallengreen var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Tingsted huse, Tingsted sogn, og han ses igen som dyrlæge og hun som jordemoder. Børnene Gerhardine, Grethe og Johan bor hos dem. Han og Anne Kirstine Hallengreen var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Tingsted, Tingsted sogn, Falster Nørre herred, han som dyrlæge og hun som jordemoder med børnene Grethe og Johan Daniel. Han og Anne Kirstine Hallengreen var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Tingsted, Tingsted sogn, med samme erhverv som tidligere og med børnene Grethe og Johan Daniel. Han og Anne Kirstine Hallengreen var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Jordemoderhuset, Tingsted, Tingsted sogn, Falsters Nørre herred, og han står da igen noteret som dyrlæge. Hos dem bor deres ugifte datter (Mar)grethe. Den 28 jan 1857 indrykker Rasmus Kjøge følgende annonce i Lolland-Falsters Stiftstidende: Søndagen den 25. d. M., om Eftermiddagen, sendte jeg Bud til Districtsdyrlæge Feldtmann i Tingsted i Anledning af en af mine Køers Sygdom, der var meget betydelig. Uagtet buddet forestillede Dyrlægen bemeldte Koes daarlige Tilstand, var han dog ikke at formaae til at tage hen til mig, og han sagde ogsaa, at han ikke mere vilde komme til mig for at helbrede mine Kreaturer. Da jeg antager det for en Districtsdyrlæges Pligt at assistere med sin hjælp, hvorhen han bliver kaldet i Districtet, bringes dette til almindelig Kundskab, saameget mere, som han ved at nægte mig sin hjælp udsatte mig for et betydeligt Tab. Hullebæk, Systofte sogn, den 24de Januar 1857. Rasmus Kjøge. Han og Anne Kirstine Hallengreen var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Øverup, Tingsted sogn, Falster Vestre herred, i et hus, han som dyrlæge og hun distriktsjordemoder. Hos dem bor deres endnu ugifte datter (Mar)grethe.45. Maren6 Frederiksdatter (Friderich Wilhelm, #90) blev født i mar 1755 på Fyn sandsynligvis i Kerteminde eller Odense. Hun giftede sig med Gerhard Vilhelm Feldmann (se #44), søn af Johann Daniel Feldmann og Catharina Maria Kampmeier, den 25 jul 1776 i Vor Frue kirke, Odense. Hun døde den 7 sep 1831 i Nibe i en alder af 76. Hun blev begravet den 12 sep 1831 på Nibe kirkegård.
Maren's bo blev skiftet den 10 dec 1831 i Nibe, Nibe sogn, Hornum herred, og har følgende ordlyd: Aar 1831, den 10 Dec blev en Skifteforretning afholdt hos Bager Wesche af Nibe, efter hans afdøde Svigermoder Gerhard Wilhelm Feldmanns Enke Maren Feldmann. Forretningen holdtes paa Byfogdens Vegne efterden at han har den ordinaire Ret at afholde af hans constetuierede Fuldmægtig __. Som Vidner var nærveærende Schaik og Iversen. Wesche var nærværende anmeldte at den Afdødes Arvinger var hans Kone Cathrine Marie Elisabeth fød Feldmann en Datter og 2de Sønner Johan Frederic Wilhelm Feldmann paa Jægersborg og Johan Daniel Feldmann paa Nyekiøbing paa Falster, men bemeldte hans Afdøde Svingermoder havde aldeles intet efterladt sig __havde for sum endog uden tilstrækkelig Vederlag havt Opholdet i flere Aar og han havde desuden bekostet Bigravelse, hvortil han elene havde erholdt 1 Rd 1 Sk. S. af hans tilgodehavende. Pa Grund heraf __ ingen videre Efterbehandling finde stæd. Det passerede underskrives. C. Wesche __ Arntzen Vidner Schaik P Iversen.


46. Jacob Johann6 Balzer (Andreas, #92) blev født den 10 maj 1748 i Friedrichstadt, Slesvig. Han blev døbt den 15 maj 1748 i Evang. Luth. kirche, Friedrichstadt, Slesvig, og vidner er Jacob Westphalen, Johann Barkens, Elisabeth Rabek. Han giftede sig 1. gang med Margaretha Elisabeth Rhode (se #47), datter af Carl Christoph Rhode og Anna Dorothea Classen, den 24 maj 1780 i Evang. Luth. kirche, Friedrichstadt, Slesvig, og han er da af Friedrichstadt og hun er fra Glücksburg. Han giftede sig 2. gang med Anna Margrethe Plöhn, datter af Johann Fridrich Plöhn og Margaretha Frelsen, den 23 feb 1789 i Evang. Luth. kirche, Friedrichstadt, Slesvig, og de er da begge af Friedrichstadt. Han døde den 1 jan 1821 i Friedrichstadt, Slesvig, i en alder af 72. Han blev begravet den 5 jan 1821.
Han var i Friedrichstadt, Slesvig, bødker. Han og Anna Margrethe Plöhn var med i folketællingen den 13 feb 1803 i Kirchenstraße 108, Friederichstadt, sammen med børnene Friederich, Andreas og Johann. Det er hans 3. ægteskab og hendes 1.

Børn af Jacob Johann6 Balzer og Margaretha Elisabeth Rhode (se #47) var:

47. Margaretha Elisabeth6 Rhode (Carl, #94) blev født cirka maj 1761 i Glücksburg, Slesvig, da hun ved sin død angives at være 27½ år gammel og med dette fødested. Hun blev døbt den 28 maj 1761 i Evang. Luth. kirche, Glücksburg, Slesvig. Hun giftede sig med Jacob Johann Balzer (se #46), søn af Andreas Balzer og Elisabeth Barckmann, den 24 maj 1780 i Evang. Luth. kirche, Friedrichstadt, Slesvig. Hun døde den 20 nov 1788 i Friedrichstadt, Slesvig, og efterlader sig da sin husbond samt én datter (Christiane Dorthea). Hun blev begravet den 27 nov 1788.


48. Jens6 Jensen Kiær (Jens, #96) blev døbt den 15 feb 1767 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var Søren Madsens hustru Johanne Jensdatter, Søren Nielsen, Peder Smed og Lars Krog, alle af Vester Hassing. Trolovelsen mellem Maren Jensdatter og Jens Jensen Kiær blev deklareret den 27 nov 1795 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Han giftede sig med Maren Jensdatter (se #49), datter af Jens Poulsen Smed og Maren Ottesdatter, den 8 jan 1796 i Vester Hassing kirke, Kær herred, som forlovere stod Jens Nielsen Hougaard og Jens Jensen Kiær begge af Vester Hassing. Han døde den 8 mar 1814 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 47 som fæstegårdmand under Aalborg hospital. Han blev begravet den 13 mar 1814 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
Han var i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, gårdfæster ved Aalborg hospital. Jens' bo blev skiftet den 16 apr 1814 skiftet har følgende ordlyd: Aar 1814 den 6 april mødte skifteforvalteren i Kiær Herred Herredsfoged Spies fra Nørre Sundbye tilligemed vitterligheds- og vurderingsmænd Sognefoged Peder Andersen og Christen Andreasen Vester Hassing på Stervboen efter Fæsteren ved Aalborg Hospital Jens Jensen Kiær i bemeldte Vester Hassing for at foretage 30 dages Forretning med rette registrering og vurdering efter bemeldte afdøde med paafølgende Skifte og deeling mellem Enken Maren Jensdatter og de i ægteskab med den afdøde avlede børn som bleve opgivne at være: 1 Søn Christen 18 Aar, en Søn Jens 16 Aar, 1 Søn Niels 12 Aar, en Søn Jacob 7 Aar og en Datter Karen 10 Aar - Enken Maren Jensdatter var tilstede ved forretningen tilligemed hendes optagne Lavværge Søren Jacobsen af Vester Hassing og som ?? ster for de mindreaarige og værge for de umyndige var mødt som fød Værge Peder Hansen gaardmand i Skielled i Mou Sogn, samtlige ????mødtes overværelse blev registreret og vurdere I Storstuen 1 Lang Fyr Bord 1r 2 stoole 2m 1 Forsæk??? 12 s 1 Fyr Dragkiste 2r 1 mindre do 1m 8 s 1 Ole tarts?? 3m 1 stor klædeskab 5r deri fandtes 1 blaa Klædes Kiol 2r 1 do Tyk Blaae Vadmel 2r 3m 1 stribet Brystdug 1m 8s 1 blaae vest 3m 1 blaae trøie 1r 3m 1 sort trøie 1m 8s 1 gl fork?? Koxser?? 1 m ---------------------------- ialt 18 R 2 M 4 s Overført 8 skiorter 2r 4m 1 Hat 2m 1 par skindbuxer 2m 1 par støvler 1r 1 stort skab 4r deri Børnenes klæder 1 blaae kiste 4r deri Enkens Klæder 1 blaae skriin 4m 1 h??r kiste ad Fyr 1r dori Børnenes Klæder 2 træe stole 1m 8s ????????????Træe 1m 3 houler 3r 1 lidet skriin 4m 5 pund blaargarn 1r 3 gl sække 1r I et Kammer paa et fast sengested 1 rød og grønstribet olmerdugsdyne 2r 1 graa hvergarns do 1r 4m 2 hovedpuder 1r Paa en anden seng 1 blaae og hvidstribet overdyne 2r 1 graae underdyne med overtræk 1r 3m 2 hovedpuder 1r 2m 2 blaargarns lagner 1r I et andet kammer 1 s????? 4m 1 gl deitrug 3m 1 halm sold 1m 6 halm løbe 1m 6 s 1 øl Tønde 2m 3 træe Bøtter 2m 4s 1 t???? 4 m 2 sold 2m 1 træe Kop 8s I daglig stuen 1 Fyr Bord 1r 2 Bænke 4m 1 Slagbænk 2r 1 Jern Bielægger 10r 1 Stue Uhr 2r 1 Trær Stoel 1m Paa et fast sengested 1 blaae og hvis olmerdagsoverdyne 3r 1 blaae og hvis bolstret underdyne 2r 2 Puder 1r 2m 1par blaargarns Lagner 4m 1 par ??? 1r 1 Lysestage 3m 1 1 ????? 3m 1 Rok 4m I køkkenet 1 st?? Gryde 2r 1 Do 4m 1 pande og Rist 4m ----------------------------- 82 r 1 m 2 stripper ?? 1 spand 6m 1 gl skab 1m 1 Ildtang 12s I Bryggerset 1 kaaber Kedel paa ?? 10r 3 vandtønder 2m 1 Ballie 8s 1 Bænk ?? 1m Paa Loftet 2 hø???? og 3 river 1r I Stalden 1 sort hingst 5 aar 350r 1 brun hoppe 5 aar 300r 1 sort hoppe 3 aar 250r 1 gl sort do 40r 1 træevogn med møgfiel 5r 2 skovle og en greb 1m I Fæehuuset 1 sort braaget koe 35r 1 graabroget do 36r 1 sort hielmet do 38r en graae do 40r 2 studkalve 30r 2 kalve 6r 2 studkalve 20r 2 kalve 3r 8 faar med lam 16r i hughuuset 1 tælle? og Hugstoel 12s 1 øxe 1m 1 hammer og hovtang 12s 1 spigeboer 1 raaedkurv?? og en stiksaug 1m 8s 1 ??? ??værk 1m i vognhuuset 1beslagen vogn med ??? ???, hækker og ???? 22r 1 plov med behør 5r 1 jern harve 3r træektøj til 4 bæster 5r i laden 2 forker 1m 2 peeile og 1 ???? 1m 1 hækkelse kiste med kniv 2r i gaarden 1 1 slibesteen med jern ?? 1r 1m 1 møgboer 4m 1 vandtrug 1m videre forefandtes ikke ??? som ??? med lauværge ---------------------------------------------- 1303 r 5m og så erklærede at de ikke vidste meere at paavise at være boet tilhørende, da det paa loftet og i laden værende korn ikke skiønnedes at være mere ?? ?? udfordres til? foraarets sæder og til føden samt skattekorn - af udstaaende tilgodehavende blev ej heller afgivet noget som kan føres til indtægt, ligesom Enken og saa erklærede at hun ikke vidste? nogen gield - ??????? fremlagdes det den afdøde meddeelte fæstebrev med hermed følgende?? synsforretning som blev paategnet til indlemmelse og ??? saaledes pbl 26 i st.p N04 - Enken med lavværge og de umyndiges værge antog derefter at der ????? ???? ???? Retten ???? uvillige mænd til at syne gaardens ??????? og inventarium uden at ??kaste den til at ???? ????, og da intet kunde videre foretages før synet er afholdt, blev dette skiftes videre foretagelse udsat til 6 ugers dagen den 18 mai ??? til hvilken tid samme foretages paa herreds contoiret om formiddagen kl 10 Spies Maren Jensendatter som lavværge Søren Jacobsen de umyndiges værge Peder Hansen med paaholdt pen Som vitterligheds og vurderingsmænd Peder Andersen Christen Andreasen Skiftet bliver ikke sluttet i maj, som beskrevet ovenstående. Det må være blevet udsat til 14. juni, men heller ikke den gang afsluttes det. Aar 1814 d. 14 juni blev skiftet efter afgangne Jens Jensen Kiær i Vester Hassing foretaget på Kier Hvetboee Herreds Contoir i Nørre Sundby af skifteforvalteren Herredsfoged Spies i Nørre Sundby i Overværelse af 2 vidner, Niels Hansen og Morten Jespersen i Nr. Sulndbye - Ingen af Boet vedkommende vare mødte og da Boet ikke kan endelig afsluttes før den afholdte synsforretning, maa da Skiftet endnu derefter udsættes til d. 19 juli Aar 1814 d. 19 juli blev skiftet efter afg. Jens Jensen Kiær i Vesterhassing foretaget på Kier Hvetboe Herreds contoir i Nørre Sundby i Skifteforvalterens fraværelse af hans Fuldmægtig Møller i overværelse af de 2 vidner Niels Hansen og Rasmus Rasmussen af Sundbye. Ved forretningen var Enke Maren Jensdatter tilstede med laugværge Søren Jacobsen fra Vester Hassing og som curator for den mindreårige og værge for de umyndige arvinger gaardmand Peder Hansen fra Skiellet i Mou Sogn; hvor da blev fremlagt den over Gaardens bygninger og besætning m.v. afholdte synsforretning, der følger skiftebrevet og paa grund af hvilken Hospitalsforstander Schou af Aalborg paastod hospitalet kiendt forlods berettiget til udlæg for Besætning og Invent og som følge deraf, da ingen har noget ved synsforretningen at erindre uagtede skifteforvalteren at de af Boet for den fæsteren overlevere besætning og Inventarium som under skiftet er taxeret til 1011 rd. Men da brystfældigheden er under den mangelsum som fandtes ved tiltrædelsen, skal derfor intet godtgiøres - Og da ingen videre gæld eller anfordring paa Boet er anmeldt bliver forestående fradraget Boets Indtægt 1303 hvilket bliver i behold 292 Rd Herfra afgaar skiftebekostningerne som ere Skiftesalarium 1 pc 13rd 3m 3 pc til Kongens Kasse 4 rd 3 m 20 pc til justitsfondet 3 rd 3 m 10 s stemplet papir til skiftebrevet 2 rd 5 m 3 s samme beskrivelse på 4 ark 2 rd 8 s justitfondet 2 m 8 s Synsforretningen 1 rd 4m 4s for kiendelsen 1 rd 6s vurderingsmændene 1rd 6s For skifterettens vidner 1 rd 5 m 4s ialt 32 rd 2m igen til deeling 260 rd der deles saaledes til enken erholdes det halve Boe 130 rd det øvrige uddeles 10½ pc til Kongens Kasse 3 m 10s Det øvrige deles således: til sønnen Christen erholdes en broderlod 28 rd 4 m 8 4/9 s Sønnen Jens ligesaa 28 rd 4 m 8 4/9 s Sønnen Niels ligesaa 28 rd 4 m 8 4/9 s Sønnen Jacob ligesaa 28 rd 4 m 8 4/9 s datteren Karen en søsterlod med 14 rd 2 m 4 4/18 s udgiør 260 rd Af disse arvelodder modtager den mindreaarige strax sin og da de øvrige er under 20 rd s.w kan samme under værges opsyn anvendes til de umyndiges fornødenheder og da Enken i øvrigt forbandt sig til at tilsvare dette skiftes bekostninger samt i alle maader at holde skifteretten anger og kraveløs i anledning af dette skifte blev samme sluttet og med underskrifter bekræftet Møller fuldmælgtig Enken Maren Jensdatter med paaholden pen som laugværge Søren Jacobsen som værge Peder Hansen Som vitterlighedsvidner Rasmus Rasmussen Niels Hansen .

Børn af Jens6 Jensen Kiær og Maren Jensdatter (se #49) var:
 •       i.   Christen5 Jensen blev døbt den 17 apr 1796 i Vester Hassing kirke, Kær herred, Maren Sørensdatter bar barnet til dåben. Som faddere stod enkemand Jens Kiær (hans farfar), Søren, bemeldtes søn (hans farbror), Poul, Jens Smeds søn og Johanne, Søren __s datter, alle af Vester Hassing. Han døde den 11 sep 1819 i Vester Hassing i en alder af 23.


 •     24  ii.   Jens Jensen Hougaard.


 •       iii.   Karen Jensdatter blev døbt den 24 mar 1800 i Vester Hassing kirke, Kær herred, båret til dåben af Else Marie Jensdatter, Søren Jacobsens hustru af Vester Hassing. Faddere var Poul Jensen (hans morbror), Jens Nielsen Hougaard, Søren Jensen Kiær (hans farbror) og Else Marie, Jens Kiærs datter, alle af Vester Hassing. Hun døde den 8 feb 1801 i Vester Hassing sogn, Kær herred.


 •       iv.   Niels Jensen blev døbt den 24 jan 1802 i Vester Hassing kirke, Kær herred, båret til dåben af Ane Jacobsdatter, Poul Jensen Smids hustru af Vester Hassing. Faddere var Niels Nielsen Hald, Søren Jensen Kiær, Peder Svendsen, Christen Koms Stifsøn og Johanne Jensdatter Kiær, alle af Vester Hassing. Han giftede sig 1. gang med Karen Marie Larsdatter den 26 dec 1828 i Vester Hassing kirke, Kær herred, og forlovere var gårdmændene Niels Thomsen og Jens Jensen i Vester Hassing. Han og Karen Marie Larsdatter blev skilt. Han giftede sig 2. gang med Birthe Marie Poulsdatter, datter af Poul Jensen og Ane Jacobsdatter, den 28 dec 1835 og han er da gårdmand og hun er pige, begge af Vester Hassing. De er fætter og kusine idet hans mor og hendes far er søskende, begge børn af Jens Poulsen Smed. Forlovere var sognefoged Jens Jensen og husmand Søren Rendbek af Vester Hassing. Han døde den 18 apr 1878 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 76 som aftægtsmand, og benævnes da Niels Jensen Kjær. Han blev begravet den 26 apr 1878 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
        Han er i 1836 også nævnt med navnet Niels Jensen Kjær. Han fæstede Kjær i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred den 16 sep 1837 som jo er hans fødegård og "den gård, som hidtil har været bortfæstet til Jens Jensen Kjers Enke [hans mor] og hvem den frivillig er fratrådt mod at fæsteren giver den fratrådte fæsterske Jens Kjers Enke Maren Jensdatter forsvarlig logi, kost, lys, varme og pleje på gården hendes livstid lige med sig og sin familie og skulle aftægtskvinden ikke hermed finde sig tjent, da skal fæsteren lade indrette til hende i gårdens våningshus 1 stue på 2 fag med kakkelovn og et køkken på 1 fag med skorsten, hvor hun kan have sin bopæl, egen oeconomie hendes livstid og skal fæsteren derfor yde hende fornøden pleje og opvartning særdeles i sygdomstilfælde og i stedet for kost, lys og varme leverer han årlig 1½ tønde rug og 1½ tønde byg, gode sunde og velrensede vare samt fornøden ildebrændsel af tørv". Han fæster gården indtil 1874, hvor sønnen Jens Christian får skøde på gården. Han og Birthe Marie Poulsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da gårdmand og hos dem bor sønnen Jens (2 år), en tjenestekarl, en tjenestepige, en tjenestedreng samt husfaders mor på aftægt. Han og Birthe Marie Poulsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da gårdmand og hos dem bor sønnerne Jens, Jens Christian og Christen. Derudover har de en tjenestepige og en tjenestekarl samt husfaders ugifte bror Jacob på kost. Han og Birthe Marie Poulsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, og han er da gårdmand. Han og Birthe Marie Poulsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, og han er da gårdmand. Han og Birthe Marie Poulsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Vester Hassing skoledistrikt, Vester Hassing sogn, Kær herred, og han er da gårdfæster. Hos dem bor børnene Christen (19 år), Peter (15 år), Christen (12 år), (Ane M. 12 år), samt en tjenestepige. Han og Birthe Marie Poulsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, og han er da jordbruger på en gård.


 •       v.   Karen Jensdatter blev døbt den 24 jun 1804 i Vester Hassing kirke, Kær herred, barnebærer var Inger Pedersdatter, Jens Hougaards hustru fra Vester Hassing. Faddere var Poul Jensen Smid, Anders Nielsen, Søren Jacobsen og Johanne Stephensdatter Dalsgaard, alle af Vester Hassing.


 •       vi.   Jacob Jensen blev født den 26 jan 1807 i Vester Hassing sogn, Kær herred og døbt den 28 jan 1807 i Hjemmet, Vester Hassing sogn, Kær herred, pga. sygdom. Dåben bekræftet i kirken den 8. februar. Faddere var Peder Madsens hustru Maren Berthelsdatter, Poul Smed, Christen Pedersen, Jens Hougaard, Johanne Dahlsgaard. Han døde den 21 jan 1848 i Vester Hassing, Kær herred, i en alder af 40 af brystsvaghed. Han blev begravet den 28 jan 1848 på Vester Hassing kirkegård.


 •       vii.   Søren Jensen blev født den 2 okt 1809 i Vester Hassing sogn, Kær herred og døbt den 11 okt 1809 i Hjemmet, Vester Hassing sogn, Kær herred, og fremstillet i kirken den 22. oktober. Faddere var Peder Madsens kone Maren Berthelsdatter af Vester Hassing, Anders Jensen, Poul Jensen og Jens Nielsen af Vester Hassing og Anne Andersdatter for Jens Kiær.


 •       viii.   Lars Christian Jensen blev født den 12 sep 1812 i Vester Hassing sogn, Kær herred og døbt den 12 sep 1812 i Hjemmet, Vester Hassing sogn, Kær herred, og dåben bekræftet i kirken den 18. oktober. Faddere var Anders Jensens kone i Vester Hassing Johane Jacobsdatter, Anders Sørensen, Anders Jensen, Poul Jensen, Maren Stephensdatter, alle af Vester Hassing. Han blev begravet den 25 apr 1813 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.49. Maren6 Jensdatter (Jens Poulsen, #98) blev døbt den 22 jul 1770 i Dronninglund kirke, Dronninglund herred, forældrene er da af Trye. Dåbsvidner var Anne Ottesdatter Gilraage (Geraaenge?), Maren Jensdatter i Bolle, Niels Ottesøn, Christen Svendsøn, Trye, Jens Nielsøn Dahl. Hun giftede sig med Jens Jensen Kiær (se #48), søn af Jens Jensen Kiær og Karen Jensdatter, den 8 jan 1796 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun døde den 13 maj 1843 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 72 som aftægtskone og enke efter gårdmand Jens Jensen. Hun har boet på aftægt hos sønnen Niels. Hun blev begravet den 21 maj 1843 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
Forbindelsen til forældrene er baseret på at hun må stamme fra Vester Hassing da hun er viet til Jens i dette sogn. Derudover findes der i Vester Hassing folketælling i 1787 en Maren Jensdatter født ca. 1770 (16 år gl.). Denne Maren har da en fire år yngre bror som hedder Poul Jensen. Som voksen har flere af hendes børn en fadder ved dette navn. Hun var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, hun er da gårdmandsenke (bor på gården) og lever af sin jord. Hos hende bor sønnerne Niels (gift, men separeret) og Jacob (ugift) samt en tjenestekarl og en tjenestepige. Senere samme år afstår hun fæstet til sønnen Niels som skal "yde hende fornøden pleje og opvartning særdeles i sygdomstilfælde og i stedet for kost, lys og varme leverer han årlig 1½ tønde rug og 1½ tønde byg, gode sunde og velrensede vare samt fornøden ildebrændsel af tørv".


50. Niels6 Nielsen Hald (Niels Pedersen, #100) blev døbt den 19 okt 1749 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var Christens kone i Hassinggaard, Maren Stephensdatter, Elen Magrethe Nielsdatter i Hougaarden, Niels Madsen Sterk, Niels Nielsen i Hougaarden og Peder Pedersen, soldat. Forældrene er da af Skorstensgaarden. Trolovelsen mellem Johanne Larsdatter og Niels Nielsen Hald blev deklareret den 7 jul 1780 i Vester Hassing sogn, Kær herred, hun er da højgravid med et barn af hendes nyligt afdøde mand. Han giftede sig med Johanne Larsdatter, datter af Lars NN, den 27 dec 1780 i Vester Hassing kirke, Kær herred, (Fer. 2. Nativit. Christi), hun som enke og begge af Vester Hassing. Niels overtager herved fæstet på den gård som hendes nyligt afdøde mand efterlod sig. Forlovere var Berthel Thomasen (hendes tidl. svigerbror) i Vester Hassing og Lars Nielsen i Vadum Torp. Han giftede sig 2. gang med Mette Pedersdatter (se #51), datter af Peder Pedersen Bak og Johanne Marie Jensdatter, den 14 sep 1788 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forlovere var Peder Pedersen i Døskov og Christen Nielsen Huulgaard i Vester Hassing (de er fætter og kusine). Han og Maren Laursdatter blev trolovet den 22 mar 1805 i Hals sogn han er da enkemand af Vesterhassing og hun er pige (givetvis fra Hals). Som forlovere stod Peder Nielsen og Peder Sørensen. Derudover står der i kirkebogen at "Forestående Anmeldelse til Ægteskab mellem N. N. Hald og Maren Laursdatter er med fælles Samtykke ophørt, og den eengang skeete Tillysning bliver igien at aflyse". Dette underskrives den 20. marts samme år af enkemanden selv (med påholden pen) og de bemeldte Forlovere. Han og Ellen Marie Jensdatter blev trolovet den 7 jun 1805 i Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da enkemand af Vester Hald i Vester Hassing og hun er pige af Hals sogn. Forlovere var Peder Nielsen Huulgaard og Christian Stephensen, begge af Vester Hassing. Han døde den 15 sep 1805 i Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 55 som enkemand men med et foranstående ægteskab idet han 3½ måned tidligere var blevet forlovet med sin kommende tredie kone (han havde jo stadig små børn). Kirkebogen skriver: "Formedelst Fæstemandens Sÿgdom og Øÿensvaghed har Brÿllupet været udsat, og derefter paahaldt Enkemandens haard Sÿgdom, hvoraf han ved Døden afgik den 15de September forinden Copulationen kunde blive fuldbÿrdet". Han blev begravet den 22 sep 1805 på Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred.
Han tiltrådte militærtjeneste i sep 1776 som landsoldat hos det Falsterske infanteriregiment. Han var fæstegårdmand på Øster Hald, Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, Øster Hald lå på matrikel nummer 28 og hørte under Langholt, men var inden da en ældgammel selvejergård. Oprindeligt var Hald en gård med to familier der var sat (i 1662) til hartkorn 9-1-1-1. Vejen til Hvolgaard og Kjærsgaard gik mellem de to Haldgårde; men oprindelig har Øster Hald vist ligget vest for vejen, så at Vester Hald er den oprindelige Hald. Begge Haldgårde er i dag nedbrudte og lå på begge sider af det der i dag er Elsamvej på strækningen mellem Tranekær/Fr. Jensensvej og Halsvej. Han fæstede Øster Hald i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred den 12 mar 1781 efter endt militærtjeneste, for livstid, af Langholt gods på hartkorn 3 tdr. 4 skp. Gården overtager han efter afdøde Peder Thomsen og en af betingelserne for at overtage den er, at han gifter sig med Peder Thomsens enke (Johanne). Desuden skal han andrage faderlig omsorg for Peder Thomsens efterladte, umyndige børn og sørge for føde, klæder og deres underholdning indtil de når en alder hvor de selv kan erhverve sig deres brød fra fremmede. I landgilde skal han betale 3 rigsdaler samt spinde hør til en værdi af 2 mark (eller evt. betale 2 mark). Derudover skal han forrette hoveri for 2/3 gård. Desuden skal han naturligvis være sin hosbonde lydig, overholde kongens forordninger og love samt holde sin gård og jorderne i forsvarlig stand. Han og Johanne Larsdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da bonde og gårdbeboer med én tjenestekarl og én tjenestepige. Hos dem bor hendes datter af første ægteskab Maren og hans datter af første ægteskab Margrethe. Han og Mette Pedersdatter deler bedsteforældre, nemlig ægteparret Anne Pedersdatter og Peder Jensen, gårdfæster af Skorstensgården i Vester Hassing. Da de således er søskendebørn får de den 27. juni 1788 en gratis ægteskabsbevilling af kongen. Han og Mette Pedersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor hans datter af første ægteskab Margrethe samt fællesbørnene Niels, Johanne og Ane Margrethe. Derudover har de en tjenestekarl. Niels' bo blev skiftet den 27 sep 1805 og har følgende ordlyd: Anno 1805 den 27 sept. mødte ifølge gjordte Anmeldelse at Gaardfæster Niels Nielsen Hald i Vesterhassing paa Langholt ved døden var afgangen, skifteforvalteren F: S: Hr. Proprietair Lanng til Langholt med Christen Storholm Ibidm, med tiltagne 2 vitterligheds og vurderingsmænd, Sognefoged Peder Andersen Sand, og Gaardmand Christen Andersen begge af Vesterhassing Bye for at registrere og vurdere den afdødes efterladenskaber til paafølgende skifte og deling mellem arvingerne, som blev anmeldt at være: Børn af 1.st ægteskab a. en datter Margrethe gift med Peder Olesen i Staae - Børn af 2. ægteskab a. en søn Niels 14 Aar gammel - b. en Datter Johanne Marie, 10 Aar gl. - c. en Do Anne Magrete 8 Aar gl. - alle hjemme i Starboen. Som Formynder for sine umyndige arvinger, blev ansadt deres fød værge og farbroder Peder Nielsen Hvolgaard i Vesterhassing Bye; medens saavidt var tilføedt, mødte Hr. T Fanøe fra bemeldte Vesterhassing Bye og erklærede at være mødt som laugværge for et i Huuset værende fruentimmer, kaldet Ellen Marie Jensdatter, som med den Afdøde var forlovet og havde attraaet med hinanden at indlade sig i Ægteskab men formedelst opkomne svagheder i Huuset, var vielsen ikke registeret, uagtet den befalede tillysning allerede tvende gange var skeet, og Brylluppet bestemt, han troede derfor og paastaar, at hun under dette skifte blev betragtet som den afdødes Enke - Skifteholderen troede derimod ikke, at ovenmeldte Fruentimmer kunde under dette Skifte betragtes som den afdødes enke, fordi de havde attraaet at indgaa Ægteskab saameget mindre som hun ifølge forordningen af 19 de sept 1783, under intet Paaskud maatte drage i Huus til sin Forlovede inden vielsen var foregaaet, og altsaa ikke ved denne forretning kunde statuere, at hun burde behandtes som Enke og hvorpaa registrerings og vurderingsforretningen i overværelse af foranstaaende blev fremmet saaledes: I Storstuen et Fuurbord paa eege fod 1r 1 Do bænk 2 m Kistebænk 2 m 1rd 4m et fuurskab hvori intet befandtes 3m 8s en tabylet 1m 4m 8s et grønmalet fuurskab hvori heller intet befandtes 4 m 8s et vognskrin 1m I Østerstuen 1 fuur Bord paa kryds Fod 2 m 1 Stol med Halm sæde 10 s 2m 10s 1 gl eege skrin 1 m 1m På et fastslaget Sengested 1 rød og hvid olmerdugs Overdybe 2 r 2 m 1 graae vadmels vaar 1r 3rd 2m 2 grøn og hvid olmerdugs Hovedpude 1m 2 Hørlærredslagener 1r 1rd 1m I Dagligstuen 1 fuur Bord 2 m 8 s 2 ds Bænke 2 m 4m 8s 1 jern bilægger 12rd 1 stoel med halmsæde 8 s 12r 8s 5 hyldefjæl 1m 4s 1 forfad? 4s 1fuur skab 12s 1 do 1m 8s 3m 12s 1 stueuhr 3m 3m På et indlukket Sengested 1 rød og hvis olmerdugs Overdyne 1rd 4m 1 graae bolster Underdyne 3m 3 hovedpuder 4m 8s 2rd 5m 8s 2 blaarlærredslagener 3m 8s 3m 8s En dito Seng 1 rød og grøn olmerdugs Overdyne 1rd 1 m 8 s 1 graae olmerdugs Underdyne 3m 1rd 4m 8s 2 olmerdugs Hovedpuder 1m 8s 2 blaarlærreds Lagner 1m 8s 3m I Kjøkkenet 1 Kobber Kjeddel i grubbe paa ½ Tøndes Ruum 5rd 2 jerngryder 1 rd 2m 1 jernpande og ensigte 2m 1 malkesprippe 12s 1rd 4m 12s 1 spand 6s 1 lille fuur Bryggerkar 1m 1 fuur Bærkar? 1m 2m 6s 1 gl standtønde? 4 s 1 Haandqværn 2m 1 lille Bord 8s 1 Sold 1m 3m 12s 2 sold 1m 1m Paa et indlukket Sengested 1 blaae og hvid olmerdugs Overdyne 1rd 1 do Underdyne 3m 1 graae hverkens Vaar 2m 1rd 5m 2 blaarlærreds Lagener 1m 8s 1m 8s I et lille Kammer 2 eege Øltønder 5m 1 Ølanker 1m 8s 2 halm Løbe 1 m 1rd 1m 8s 1 Dejtrug 1m 1 salthoug 3m garnvinder 10s 4m 10s 1 Loftstige 8s 8s Den døde Mands Klæder 1 blaae Klædes Kjole 4 rd 1 do klædes Trøje 2rd 2m 6rd 2m 1 graae klædes Kjole 3rd 1 do Trøje 1 rd 2m 4rd 2m 1 graae vadmels Kjole 2rd 1 blaae vadmels Trøje 1 rd 2m 3rd 2m 1 blaae Ulden damaske Undertrøje 1rd 3m 1rd 3m 1 kallemankes Brystdug med 12 sølvknapper 1 rd 3 m 1par blaae vadmels Buxer 5m 2rd 2m 1 stribet Trøje og Brystdug 1rd 2m 1 graae vadmels kjole 1m 8s 1rd 3m 8s 1 graae vadmels Trøje 2m 1 par Skindbuxer med 7 sølvknapper 1 rd 12s 1rd 2m 12s 1 par skindbuxer 12s 1 sort foerhue? 3m 3 par strømper 3m 1rd 12s 2 hørgarns og 4 blaargarns skjorter 2rd 4m 2rd 4m Paa Loftet 1 stk kornsække 1rd 1 Ti?? 12 s 1rd 12s 1 gl Ost?? 4s 4s I Gaarden Bæster 1 sort stjerne Hoppe 6 Aar 26rd 1 bruun Hoppe 4 Aar 18 rd 44rd 1 sort do 12 Aar 14rd 1 bruun do 2 Aar 12rd 26rd 1 sort do 15 Aar 10 rd 1 sort blistet hest 4 Aar 14rd 24rd Fæe Chræaturer 1 graae hjælmet koe 10 aar 12 rd 1 Do ringed 12 Aar 10 rd 22rd 1 sort ringed kqwiee i 2. Aar 12 rd 1 rød hjelmet qwiekoe 8rd 19rd 2 sort ringed qwier i 2. AAr 12rd 1 rød hjelmer studkalv 4rd 16rd 1 graaehjelmet qwiekalv 3rd 5stk faar a 10m 8rd 2m 11rd 2m desuden blev anmeldt at boen tilhørde 3 lam som var bleven forvildet i marken og de ikke vidstehos hvem de var eller hvor de var 1 hvid galtgris 2rd 2m 8s 2rd 2m 8s Gårdens redskaber 1 beslagen vogen med host?? og lov samt have og hække 18rd 18rd 1??vogn med møgfjel samt 1 ?+ hække 9rd 1 ploug med tilbehør 3rd 2m 12rd 2m 1 harve med jerntænder 2rd trækketøj til 2 Bæster 2rd 3m 4rd 3m Trækketøj til 4 Bæster 2rd 1 slæde 10m 1 møgbaaer 1m 8s 2rd 5m 8s 1 slibesteen med jernaxel 3m 1 stige 10s 2 høleer med seegl 2rd 2rd 3m 10s 4 river 1m 2s 1 høebaar 1m 3 spader 2m 8s 2 jern??? 4m 5m 4s 3 skoule 1m 2s 1 ??stoel 10s 1 øxe 1m 8s 3m 4s 1 hammer 1 hovtang 1 spiggerbaare 1 saug 1 hugjern 1 ??? 1rd 1rd 1 hakkelseskiste med kniv 4m 2 plejler 1 t 1 kostskoul 1m 5m 1 ???? 3m 8s 3m 8s Rede penge eller videre løsøre forefandtes ikke, eller blev paavidt og tilstedeværende samt Børnenes Formynder erklærede ikke at vide noget deri starboen til Indtægt at bringe - altsaa blev det i dag registreret og vurderet til 275rd Hr Fanøe begjærede protokollen følgende tilføjed Enken Ellen Marie Jensdatter med sin i dag antagen laugværge, maatte for det førsteerbødigst bede skifteholderen at tilføre i deres forretning, hvilket dato Enkemanden sal Niels Nielsen ved døden var afgl, da det nu ikke var angivet? og dernæst at forespørge: hvilken dato skiftet igen mentes foretaget, da hverken enken eller lavværge kendte nogen dto, siden skifteretten ikke i dag var mødt til den i Loven befalede tid, forresten måtte Fanøe Reformere Enkens lovlige Ret, for hvad ulovligt der enten allerede kunde være skeet, eller herefter maatte vorde hende tilføjet Skifteholderen kunde ikke i dag tilkjendegive Hr Fanøe, hvilken Dag Enkemanden Niels Nielsen ved døden var afgl, da samme dødsfald ikke var anmeldt for ham Endeligt skifte: Anno 1805 den 9. december intraf 12 ugges dagen efter Niels Nielsen Halds dødsfald i Vesterhassing, hvordan Skifteforvalteren hr Propriatair Lanng til Langholt mødte med de ved Registrerings og Vurderingsforretningen ???? Vurderingsmænd Sognfogden Peder Andersen Sand og Gaardmand Christen Andersen af Vester Hassing. Peder Nielsen Hvolgaard var som Fød Værge mødt på de umyndiges Vegne og Peder Olesen af Stade paa sin Hustrus Vegne v. navn Magrethr Nielsdatter. - I relation til den ved Skiftesamlingen sidst skeete Anmeldelse betræffende 3 Lam som på den tid fandtes forvildet og fraværende blandt andre Faareflokker, fordrede Skifteretten en Rigtighed af Gaardens nærværende, om de nu maatte være bragt tilstede, og paa den maade noget Sterboet at beregne. - Pigen paa Stedet Ellen Marie Jensdatter forklarede: at de omspringe(nde) Lam rigtig igjen var kommen tilstede - men derimod af nødvendighed igjen slagtet til huusholdningens vedligeholdelse - De tilstedeværende Værger og formyndere tilstoed i alle deele den afgivne Forklarings Rigtighed hvorved denne Post saaledes er berigtiget - Af Skifteforvalteren blev fremlagt til protokollens Indlemmelse Med: Fol??? og Ailens følge i sin Tid tvende Publicationer og indkaldelse til samtlig dette Stevbo i navnlige? Maade Vedkommende, saavel i Jydske efterretninger som ved Aflæsning ved saavel Vester Hassing som Dronninglunds kirkestevne, i hvilke anførdt tvende Sogn, skifteretten var bleven underrettet af Stevnboets Arvinger, at den afdøde havde Handel og Afregning med Beboerne. Paa grund af disse Publicationer paaraabte nu skifteforvalteren, om nogen maatte være i Dag tilstede ved Skiftet, der under samme havde noget i navnlige Maader at anbringe, da de dermed vilde fremkomme og melde sig. - Jens Andersen Landvad af Dronning Lund Sogn fremsted og fordrede som han hos den afdøde havde tilgode for et og andet som Leveret afdøde med 1rd 5m endvidere fordrede næstmeldte paa sin Søn Anders Jensens Vegne i forbemeldte Landvad som denne hos den Afdøde paastaaes at have til gode paa en Handel om den Deel Qreaturer 10rd 5 m 8 s Christen Laustsen paa Nør Langvad i? Hellevad Sogn mødte ligeledes og fordrede betalt 1 halv lad Vogn, for et aars Tid siden leveret den Afdøde med 3 Rd 2 m Anders Sørensen af Torskolen fordrede for en en aars Stud. Nød?? han har følge og leveret den Afdøde ved Nye Aars Dags Tid 1805 6 R 2 m og videre fordrede næstmeldte for i Lad Vogn leveret paa samme Tid som Ovenmældte Christen Laustsen har leveret sin 3 rd fremdeles fordrede han paa hans faders vegne Søren Hansen for en deel træe -Vare 2 rd Christen Stephensen i Vesterhassing fordrede paa sin søns vegne kontant?? ved Juules Tid 1804 5 rd Christen Kilds I Vester Hassing fordrede tilgodehavende paa en heste handel 3 rd Kort Sørensen af bemeldte Vesterhassing fordrede laante Penge 2 rd Thomas Levisen paa Hassinggaard fordrede paa sill 1 rd ??? paa Stedet s: Wad fordrede for en fjerdring Sill som var den Afdøde leveret sidst afvigte vinter 2 rd Jens Hovgaard fordrede paa sin Søn Nielsen Jensens Vegne som han f.d ved Afregning med den Afdøde angaaende denne Sill Fiskers kom tilgode 6 rd 5 m 9 s den afdødes søster Maren Nielsdatter fra Schouhuuset her i Sognet fordrede en sum hun havde laant den Afdøde i rede penge 13 rd Da nu ingen af de sig her i Dag anmeldte conditioner har frembragt nogen Beviiser som godtgjør denne anmeldte fordringers Rigtighed saa blev disse fordringer stykviis oplæst for arvingernes tilstædeværende Værger og formyndere med tilføjet forespørgsel fra skifteretten, om de med at kan give nogen paalidelig og sandfærdig Forklaring og tilstaaelse om bemeldte Arvingers Ritige Tilvendelse og sandfærdiheder. - Børnenes formynder Peder Nielsen Hvolgaard deres farbror Jens Nielsen Hovgaard saavel som den siden sidste skiftesamling i ægteskab indtraadt Magrethe Nielsdatters Mand Peder Olesen forklarede samtlige, at de var ganske udvidende om Rigtigheden af den her i Dag her i Boet fra forskellige giorte Paakrav; dag tilstaaer Peder Hvolgaard, at den af hans Søster Maren Nielsdatter anmeldte fordring paa 13 rd medfødte Sandhed; ligesaa var det ham of bekjendt at Xsten Kildsen her i Byen i anledning en Hest Handel forrige Vinter kom 3 rd til gode, men hvorvidt dette siden er blevet udbetalt, derom kunde han aldeles intet forklare. - Peder Olesen anmeldte at hans nuhavende(?) kone Magrethe Nielsdatter ved skiftet efter hendes afdøde Moder Johanne Laursdatter som var i Ægteskab med nu afdøde Niels Nielsen Hald, var tillagt som moderens Arv 1 sengs klæder bestaaende af 2 dyner 2 pudder 1 pudevaar og i par Hørgarns Lagener; deraf tilstoed han at have modtaget af hendes sl. fader i levende live sidste sommer den over Dyne og resten befandtes endnu her i Boet, hvilke han med Skifteslutningen paastod sig udleveret. - Stevboens vedkommende formynder og den Afdødes broder Jens Nielsen Hovgaard bestaae rigtigheden af det anbragte. - Pigen Maren Ollesdatter af Stade meldte sig og fordrede et halv aars løn, forfalden til sidst afvigte 1. november med 6 rd Efter Skifterettens tvende sinde tydelig paaraab meldte sig ingen med ???tor i Dag derunder at anbringe, saa da ey videre samme til Endskab kan foretages forinden Gaardens Bygnings og Besætnings Brystfældighed er bestemt og de fordringer decideret hvortil Gaardens Ejer finder sig berettiget i analogi med forordringen af 8 juni 1787 der ikke kan finde sted foruden det i Huuset værende Foder for det medste er tilende , der nu for tiden ikke kan lade sig bestemme, saa bliver skifte ???? foretagelse imidlertid udsat, da Stevboets vedkommende til tiden skal blive kundgjort naar saadant igen kan skee og hvad dag skiftet til videre befordring og endskab kan foretages - hvad der i dag under dette skiftes session er passeret bekræftet med samtlige hænders underskrift - - Datum utsupra Som formynder Peders Nielsen Paa min kones Vegne Peder Olesen Peder Andersen Christen Andreasen Lanng Anno 1806 onsdagen d. 3de Decbr blev skiftet efter afdøde gaardfæster paa Langholt Gods i Vesterhassing Sogn og Bye Niels Nielsen Hall, som her i Protocollen Folie 81 er blevet begyndt og Folie 84 fortsat, men hidtil dels formodelst mangel paa den ved skifteslutnings nødvendige syns og taxationsforretning efter forordning af 8. juni 1787 over den afdødes fæstegaards Bygning og Besætning og dels, formedelst, at endeel hidtil har udestaaet og endnu udestaar ubetalt af auctionssummen for det ved auction bortsolgt Boet tilhørende Løsøre og Effecter, har været uforrettet efter foregaaende Publication her ved Vesterhassing Sogns Kirke foretaget, om muligt til endelig slutning af Godseieren Proprietaer Lang til Langholt som skifteforvalter i overværelse af 2 til sig tagne Testes: Sognefoged Peder Andersen Sand og Gaardmand Christen Andreas af Vesterhassing Sogn og Bye, i foranmeldte Sognefoged Peder Andersenss paaboende gaard. Ved forretningen var mødt de umyndige arvingers forhen til stæde værte Føed Værge og formynder gaardmand Peder Nielsen Hvolgaard her af Vesterhassing Bye ligesom og paa sin Kones vegne forhen anmeldte Peder Olesen af Stade i hvis overværelse forretningen blev begyndt og fremmes som følger - Skifteforvalteren fremlagte en indkaldelse til Sterfboets vedkommende i Vesterhassing Sogn om skifteforetagelse og mulige slutning i Dag. Indkaldelsen som med paategnet tilstaaelse for bekiendgiørelse findes forsynet blev for Skifteretten oplæst og derpaa taget til indlemmelse i protocollen under No Folie - Retten paaraabte om nogen i Dag var mødt videre end anmeldte, som i navnlig Maade maatte have noget at erindre dette Sterfboe vedkommende - fra den i Sterfboegaarden sig opholdende quindemenneske Ellen Marie Jensdatter blev fremlagt til læsning og Skifteactens Indlemmelse en Kongl. allernaadigst Bevilling dateret Frederiksborg Slot den 30 Marts 1806 - hvorved bem. Ellen Jensdatter skal ansees som Enke efter den afdøde Niels Nielsen og hendes efter dødsfaldet fødte Barn Mette Kirstine, ligeledes ansees som ægte Barn og arving efter den afdøde. Bevillingen blev allerunderdanist læst Copie deraf til protocollens indlemmelse modtaget og Bevillingen selv med paategning herom tilbageleveret - Skifteretten underrettede skifteboet vedkommende, at Boets uden og indendøres Løsøre og Effecter ifølge arvingernes begiæring, er siiden sidste skiftesamling ved offentlig auction bortsolgt, og opløbet til den summa ------ 135 rd 5 m som berigtes med hoslagte attest fra stedets auctions Directeur H. Herredsfoged Hasselbach i Nørre Sundbye, for icke at besvære boet med forretningens beskrivning in forma - ??? attest eller Quittering listes? Folie under No. - Skifteretten forespurgte sig hos de mødte arvinger om de siiden sidste skiftefrsamling hafte opdaget noget i naunlige maader, som videre kunne komme Boet tilgode, hvortil de samtlige svarede nej. Boets hele indtægt er da alene hvis som ved auction som ovenmeldt er bortsolgt, der tilløb anførte summa 135 R 5 m Skifteforvalteren foretog sig dernæst Boets gield hvis anmeldt og tillige lovlig beviist ere, til endelig liqvidation og slutning, men som Skifteforvalteren, der tillige er eier af den afdødes Fæstegaard, har lovlig og prioriteret fordring her i Boet for Bygning og Besætning mangler samt restene Kong. Skatter for sidste ½ aar til 1 mai 1806, , saa maa i slig anledning, og paa Grund af forordningen af 1. juni 1807 ?(1) stedets Dommeren S. H. Herredfoged Hasselback af Nørre Sundbye reqvirert til møde her i dag, for her efter siterede forordning at modtage Protocollen, samt beviiseligheden for disse Godseierens ovennevnte Fordringers rigtighed og paakiende disses fortie?? Rett og prioritet. til den ende fremlagde Proprietaer Lanng til eftersyen og Skifteactens vedhæftelse en ved en Kiers/ Hvetboe Herreds ret efter foregaaende lovlig Indstevning Endelig afhiendet Syn og taxations forretning over afdøde Niels Nielsen Halls Fæstegaard Øster hald dens Bygning og besætning efter hvis udviisende den afdødes stefboe tilkommer at tilsvaue i Bygning og Besætnings Mangel den sum 92 rd 3 m 4 s -med videre fremlagde propiertair Lanng specificeret Regning over resterende Kong. Skatter af bemeldte Øster Hald fra fæsterens død og indtil 1.mai 1806, neml. januar,april quataller med de med samme tillige følgende smaae Skatter i alt paa Summa 7 - 2 - 9 Sidstnevnte fordring begiærede Lanng controvers med den afdødes Qvitanse Bog, der befindes i de umyndige Arvingers værges ejene, og efter at saadant er skeet, paastoed hand sig disse 2 summer med 99 rd 5 m 13 ½ s forlods af Boet sig tilkiendt 1. prioritets Rett. Paa Stædets almindelige dommer, Herredsfoged Hasselback Vegne i hans fuldmægtig Procurator Hasselbalck indtraadt her under skiftet for at afgive Kiendelse over de hovbondelige fordringers gyldighed og bestemme dens fortrinsret - Det fæsteren under 12 marts 1787 meddelte fæstebrev blev til Oplysning foreviist og deraf erfares den afdøde fæsters forpligtelse til at svare skatte, i vedligehold i Bygning og Besætning med videre. Da altsaa fæsteren har tiltraadt Stædet før forordningen af 8 juni 1787 udkom, blev de ældre forordringer for denne kiendelse at tage til Regel, og i saa henseende tage oplysning af den her foreviiste, nu ved fæsterens død, afholdte synsforretning - I Overensstemmelse hermed bliver, saaledes Begrænset Omkostninger og den prioriterede folkeløn beholder sin lovmedholdelige prioritet, afgivet følgende Kiendelse - 1. Hovbonden bør være berettiget til at udtage den til arbeide ved Stedet forefundne og afskiønnede Besætning samt Inventarium, og for samme mangel giøre sig Erstatning med 3 m 2. Ved at konferere den anførte Restance af Kongelige Skatter med den afdøde fæsters qvitteringsbog, befindes sommes udførelse rigtig, hvorfor Hovbonden tilkendes udlæg paa samme beløb her af Boet med = 7 rd 2 m 9½ s 3. Ligeledes bør Hovbonden være berettiget til det udstrøede sæde= og fødekorn her ved Stædet, da fæsteren var forbunden til at aflevere samme i lovforsvarlig stand, og for sommes ansatte mangel gjorde sig udlæg med 6 rd 4. Endelig kiendes hovbonden berettiget til at giøre sig udlagt af Boet det beløb, som udgiør den paa Bygningerne omsat brystfældig med = 86 rd 4 m Hvilke forordninger Hovbonden saaledes kiendes berettiget til gjøre sig udlagte heraf Boet saa at den første udlæggelse fuldt ud for den ande, denne før den tredie og saa fremdeles alt i overensstemmelse med lov og anordninger K Hasselbalck. Efter at forestaaende kiendelse var afgiort og herredsfogeden befuldmægtiget var aftraad, modtog stifteforvalteren paanye skifteprotocollen. Den bemeldte specification paa at kongl. resterende skatter blev antaget til protocollens indlemmelse. Folie under No - - da aftenen paatrængede, saa bælev skiftets videre fremme udsat til i morgen formiddag kl 9 slet, atter at foretage paa Langholt skriverstue til mulig slutning, hvor alle i dag mødte skiftet vedkommende, tillige med de 2 brugte vitterlighedsmænd paaligges og tilvares at give møde - hvad i dag passeret er bekræftet med underskrift Datum Vesterhassing Uthimo Lanng som vitterlighedsmænd Skifteforv. Peder Andersen Christen Andreasen (fol 96) Anno 1806 torsdagen den 4 de decb. blev efter udsættelse her i aftes skiftet efter afdøde gaardfæster Niels Nielsen Hald i Vester Hassing atter foretaget til endelig slutning paa Langholts Skriverstue af Godseieren Propritær Lanng som skifteforvalter, i overværelse af de i gaar brugte vitterlighedsmænd Sognefoged Peder Andersen Sand og Christen Andreasen af bmd Vester Hassing. Paa de umyndiges vegne var mødt i deres formynder Peder Nielsen Hvolgaards svagheds tilfælde hans Broder gaardmand Jens Nielsen Hougaard i Vester Hassing. Efter hvis i gaaer passerede sees Boets heele Indtægts Summer at beløbe til summe 135 rd 5 m siiger et hundrede fem og tredive Rigsdaler og fem Mark - Udgifter som derimod hviler paa Stærvboet blev dernæst forelagt til Liqvidation mod Indtægten, for ifølge af samme at bringe i Erfaring hvorvidt noget derefter maatte overskyde fra de saaledes Prioriterede og lovlig godtgiorte fordringer, til arvelig skifte og deling mellem arvingerne - og meldte da den i dag mødte Wærge for de umyndige at Pigen Maren Ollesdatter der forhen under Skiftet har fordret ½ aars løn forfalden omtrent ved Niels Halds Død eller kort Tiid efter med 6 Rd, var tilfredsstillet med 4 rd deraf - pigens Broder Peder Olesen som nærværende ved skiftet gjentog samme Declaration, udføres altsaa denne som Prioritenet fordring Boet til koste 4 rd, -, - Enken efter Niels Hald Ellen Marie Jensdatter fordrede forlods af Boen den afdødes besgravelsesbekostning som hun havde udlagt med 10 rd, - , - Skifterforvalteren tilkommer hernæst i følge forestaaende Rettens Kjendelse at udlægge af Boet til betaling saasom a. De befundne mangler ved Gaardens Inventarium - , 3m, - b. Kongelige Skatter 7 rd, 2m , 9½ s c. Det manglende Sæde- og Fødekorn 6 rd, - , - d. Bygnings Brystfældighed 86 rd, - , 4s beløber 99rd, 5m,13½s Transport 113rd 5m 13½ s Fra Auctions Directøren Hr Herredsfoged Hasselbalth i Sundbye blev fremlagt en qvitteret Regning paa hans Sallarium for Auctons Holdelse over Stervnboets Løsøre, lydende paa summe 3 rd, 3m, 4½s bemeldte Regning blev taget til protocollens Indlemmelse No Viidere var i anledning næstmeldt Auction følgende Udgift at beregne Boet saasom udlagt for 4 Auctions Clacaters Puplication med Halls, Øster og Vester Hassing samt Horsens og Hammer Kyrker - , 1m, 4s Budleie med næstmeldt Clacater forud i Incacationsgebyr udlagt a 2 m 2 rd, 4m, 4s gjør 2 rd, 5m, 8s for videre at bringe i Erfaring hvorvit Boet maatte findes tilstrækelig til de prioriterede fordringers betaling blev hernæst Skiftets bekostning udført saaledes a) en Publication i de Aalborg Jydske Aviser til Stefboets Arvinger udstod saavelsom til sammes debi & kreditorer, derfor efter qvittering her fremlagt til protokollation under No. Folio -, 3m, 12s b) for en indkaldelses oplæsning ved Dronninglund Kirke no og Budleie -, 2m, - c) Skifte Brevets beskrivning ansættes for 5 ark a 3m 2 rd, 3m, - d) for udstæd Proclame 1 rd, - , - e) Vitterlighedsmændene for deres umage for 4 skiftemøder og den 5. med udlæg til auction a 2 m 3 rd, 2m, - f) Til Justit Fondat efter Forordning af 25. jan 1805 -, 2m, 11s g) ????? Hr Mad???lasse efter Forordning af 13. jan- 1742 1 rd, - , 11s h) Stemplet papir til Skiftebrevets beskrivning 3 s -, 5m, 1s beløber ___________ 10 rd, 1m, 3s forinden videre blev avangeret meldte sig gaardmanden Jens Jensen Kiær af Vester Hassing og fordrede som hand hos den afdøde kom tilgode, 10 r, til beviis for sine krav anmeldte han, at disse 10rd var ham tilstaaet af den afdøde selv ved skiftehold efter hans sidst afdøde hustru Mette Pedersdatter den 11 dec. 1804, og Børnenes i Dag mødte Formynder Jens Jensen Hougaard tilstoed at det som anmeldt rigtig forholdt sig 130 rd 3 m 13 s Akifteforvalteren foretog sig at eftersee skifte-Protocollen, og fandt Folio 71 under anførte Dato det giorte krav at forholde sig rigtig, altsaa udførers samme boet tillagt 10, - , - Ved at efterses hvad under dette skifte fra først til sidst er passeret, da befindes at endeel Creditorer har meldt sig med fordring paa større og mindre summer, men ingen beviis er der ført, som loven befaler efter død Mand fremlagt, ja end icke de umyndiges værge har kundet tilstaae og bekræfte samme. Den eeneste Fordring, som kand paa saadan maade komme i betragtning, er en næst nævnte med Jens Jensen Kiærs, men som det med Indtægt og de prioriterede Fordringers summer sammenholdelse er Synbahr, at kund derfra overskyde 4, 1, 3, saa bliver disse overskydende fire Rigsdaler Een Mark tree skilling udlagt Jens Jensen Kiær til afdrag paa hands fordring. – Skifte Retten lod lydelig paaraabe om nogen videre var mødt som i navnlige maade hafte noget her under dette skifte at anbringe, men ingen i saa maade meldte sig – Skifteforvalteren resolverede næst at Reservere enhver vedkommendes Rett endelig at slutte dette skifte, da som sagt ingen var mødt med noget derunder videre at erindre, og hvorved samme saaledes til beskrivning er sluttet og til endebragt – Til stadfæstelse under samtlige vores hænders underskrift - Datum Langholt den 4. december 1806. Lanng. Som overværende Vitterlighedsmænd Peder Andersen Christen Andreasen Som i Dag mødt Formynder for de umyndige Jens I N Nielsen.

Børn af Niels6 Nielsen Hald og Mette Pedersdatter (se #51) var:
 •       i.   Johanne Marie5 Nielsdatter blev født i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred. Hun blev døbt den 25 dec 1788 i Vester Hassing kirke, Kær herred, båret til dåben af Dorte, Peder Nielsens hustru sammesteds. Faddere var Christen Nielsen, Cort Sørensen, Lars Larsen og Johanne, Lars Larsens stifdatter, alle af Vester Hassing. Hun døde den 15 apr 1789 i Vester Hassing sogn, Kær herred.


 •       ii.   Johanne Marie Nielsdatter blev døbt den 10 jan 1790 i Vester Hassing kirke, Kær herred, båret til dåben af Maren Nielsdatter i Huulgaard. Faddere var Christen Nielsen Huulgaard, Jens Nielsen Hougaard, Lars Larsen Gaden og Maren, Jens Smids datter, alle af Vester Hassing. Hun døde den 21 jan 1790 i Vester Hassing sogn, Kær herred.


 •       iii.   Niels Nielsen blev født i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred. Han blev døbt den 1 nov 1792 i Vester Hassing kirke, Kær herred, båret til dåben af Ane Nielsdatter, Knud Simonsens hustru på Haurkrogen. Faddere var Jens Nielsen Hougaard, Christen Nielsen Huulgaard, Peder Nielsen og Maren Nielsdatter af Huulgaard, alle af Vester Hassing. Han giftede sig med Maren Simonsdatter, datter af Simon Sørensen og Johanne Nielsdatter, den 19 apr 1824 i Øster Hassing kirke, Kær herred.
        Han og Maren Simonsdatter boede i Ulsted sogn. Han og Maren Simonsdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Langtved, Ulsted sogn, Kær herred, han er da gårdmand med to tjenestekarle og en tjenestepige. Hos dem bor børnene Johanne Margrethe, Niels Peter og Mette Marie. Han og Maren Simonsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Langtved, Ulsted sogn, Kær herred, han er da gårdmand med én tjenestekarl. Hos dem bor børnene Johanne og Niels Peter. Han og Maren Simonsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Langtved, Ulsted sogn, Kær herred, han er da gårdmand med en tjenestepige og en tjenestedreng. Hos dem bor børnene Niels Peter og Johanne Margrethe. Han og Maren Simonsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Langtved, Ulsted sogn, Kær herred, han er da gårdmand med én tjenestekarl. Hos dem bor deres endnu ugifte børn Johanne og Niels Peter samt et plejebarn Marie (2 år). Han og Maren Simonsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Langtved, Ulsted sogn, Kær herred, han er da gårdmand. Hos dem bor deres ugifte søn Niels og de har en tjenestepige og en tjenestekarl.


 •       iv.   Johanne Marie Nielsdatter blev født i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred. Hun blev døbt den 16 okt 1794 i Vester Hassing kirke, Kær herred, barnebærer var Ane Nielsdatter, Knud Simonsens hustru af Haurkrogen. Faddere var Christen Nielsen Huulgaard, Jens Hougaard, Peder Huulgaard og Maren Nielsdatter, Christen Huulgaards stifdatter, alle af Vester Hassing. Hun døde den 30 nov 1794 i Vester Hassing sogn, Kær herred.


 •       v.   Johanne Marie Nielsdatter blev født i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred. Hun blev døbt den 10 jan 1796 i Vester Hassing kirke, Kær herred, båret til dåben af Dorte Andreasdatter, Peder Nielsens hustru sammesteds. Faddere var Peder Christensen Hald, Jens Nielsen Huulgaard og stifdatter Maren Nielsdatter, alle af Vester Hassing.


 •     25  vi.   Ane Margrethe Nielsdatter.


 •       vii.   NN Nielsen blev født i mar 1804 i Vester Hassing sogn, Kær herred. Han/hun døde i mar 1804 i Vester Hassing sogn, Kær herred. Han/hun blev begravet den 25 mar 1804 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.51. Mette6 Pedersdatter (Peder Pedersen, #102) blev døbt den 6 jan 1760 i Vester Hassing kirke, Kær herred, båret til dåben af Peder Pedersens hustru i Trankiær. Faddere var Peder Jensen og Niels i Skorstensgaarden i Vester Hassing, Christen i Brønden og Mette Pedersdatter af Vester Hassing. Forældrene er af Vester Hassing. Hun giftede sig med Niels Nielsen Hald (se #50), søn af Niels Pedersen og Magrethe Nielsdatter, den 14 sep 1788 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun blev begravet den 25 mar 1804 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, som Niels Halds hustru. Sammen med hende begraves et 8 dage gammelt hjemmedøbt barn.
Hun og Niels Nielsen Hald deler bedsteforældre, nemlig ægteparret Anne Pedersdatter og Peder Jensen, gårdfæster af Skorstensgården i Vester Hassing. Da de således er søskendebørn får de den 27. juni 1788 en gratis ægteskabsbevilling af kongen. Mette's bo blev skiftet den 24 apr 1804 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, og lyder som følger: Anno 1804 d. 24 april indfandt sig i Stervboen i Vester Hassing Bye hos Niels Nielsen Hald, gaardfæster på Langholt Godt, efter hans sammesteds afdøde Hustrue Mette Pedersdatter paa Skifteforvalteren S. T. Herr Proprietair Lanng til Langholt, hans vegne, fuldmægtig Rafn her ibidem med tiltagne Vitterlighedsmænd Sognefoged Peder Andersen og Gaardfæster Christen Andreasen, begge af Vesterhassing Bye for som rette 30'th Dagen efter bemeldte afdøde at foretage lovlig Registrering og Vurdering til paafølgende Skifte og Deeling imellem Enkemanden og den afdødes i Ægteskab med Enkemanden Niels Nielsen Hald, aulede 3 umyndige børn, nemlig a) en Søn Niels 11 Aar, b) en Datter Johanne Marie 7 Aar og c) en Datter Ane Margrethe 5 Aar gl. Ved Forretningen var tilstæde Enkemanden Niels Nielsen Hald og paa de 3 Umyndiges Vegne deres nærmeste paa Mødrenes Side beslægtede Gaardmand Peder Nielsen, Hvolgaard her af Vesterhassing Bye, der som Værge for benævnte Umyndige af Skifteforvalteren blev paalagt at beopagte(?) disses Tarv her under Skiftebehandlingen. Ovennævnte Vitterlighedsvidner blev tillige som Vurderingsmænd af Skifteforvalteren udmeldte, hvornæst i disses Overværelse Forretningen blev fremmet som følger: I Dagligstuen. 1 Fure Bord paa Fod 2m, ditto bænk 8s, 2 træstole 12s -, 3m, 4 s 1 Rød Malet Fure Skab 2 m, 1 Fure Slagbænk 1m 8s, 4 stk. malkehylder 1m, 1 grøn mahlet Skab 3m 1 viiserværk 2m 8s 1r, 4m, - 1 Jern Bilægger Kakkelovn 8r, - , - På et fast Sengested 1 rød og hvid Olmerdugs Overdyne 1r, 4m , - 1 hvid hvergarns Under Ditto 1r, - , - 1 blaae og hvid olmerdugs Pude 12s, wn hvid hvergarns do 8s - , 1m, 4s 1 paar blaarlærreds lagener - , 1m, 8s Lateris 13r, 2m, - I Storstuen 1 fure Bord paa Foed 3m 8s 1 Kiste - Bænk 24s - , 5m, - 1 træe Stoel 8s - , - , 8s 1 fure Dragkiste med 4 skuffer, Laas og Nøgel 1 ditto Klæde - Kiste med Laas og Nøgel 1 ditto Kisteskriin med laas og Nøgel Udi ovenmeldte 2 Kister og et skriin blev forefundes den Salig Afdødes Gang-Klæder og Linned, hvilket Ebkemanden erklærede at ville give hans med den Salig Afdøde aulede 2 Pigebørn - ligeledes at give dem benævnte 2 Kister og 1 Skriin og desaarsag begjærede Enkemanden at disse Ting maatte blive uden for Registrering og Vurdering - Børnenes fødte Værge erklærede sig med Enkemandens Begjæring at nære nøyet og desaarsag forbigik Skifteforvalteren for denne gang at lade benævnte ting registrere og vurdere. 1 grøn mahlet Skab med Laas og Nøgel - , 2m, 8s 1 Ditto do uden Laas og Nøgel - , 1m, 8s 1 Tabolet 1m 8s, 1 Krus med Træe Laag 8s - , 2m, - Udi Øster Stuen 1 fure Bord paa Fod -, 1m, 8s Paa et fast Sengested 1 rød og hvid Olmerdugs Overdyne 2r, 1 hvid hvergarns Under - Ditto 1r 2m, 1 rød og grøn Olmerdugs - Pude med Betræk 2m, 1 ditto uden Betræk 12s 3r, 4m, 12s 1 par blaarlærreds lagener - , 3m, - videre 1 Vognskriin 8s, 1 Øll Anker 2s, - , 1m, 8s Udi et lidet Kammer. 2 stk sild - Fjerdinger 1m, 1 Kjerne 6s - , 1m, 6s Udi Nordre Kammer 1 Øll - Tønde 2m, 1 Øll - Tragt 2s, 2 stk Halmløbe 10s - , 2m, 12s 1 gryn-Bøtte 6s, 1 Loft - Stige 6s - , - , 12s Paa Loftet 3 stk. Korn - Sække 2m, 2 Sold 1m, 1 Halm Sold 10s - , 3m, 10s 1 ??? - Hæk -, - , 2s Videre forefandtes paa Loftet endeel tærsken Korn af Rug, Byg og Haure, hvilket Vurderingsmændene skønnede at være tilstrækkeligt til den nu forestaaende foraars-Sæd samt til Tærekorn for de til Gaardens Drift nødvendige Folk indtil Indavlingen skeer. I Kjøkkenet 1 Jern - Gryde 2m, 1 Jern-Rist og ditto Pande 8s, 1 Ildtang 6s -, 2m, 14s 1 gl Bord 6s, 1 Haand - Quarn 1m, 1 Spand 6s, 2 Stripper 12s (jeg får det til 2m 8s MEN se summen) - , 3m, 8s 1 Bærkurv - , - , 10s I Bryggerset. 1 Bryggekar beskadiget 10s, 1 Ballie 6s, 1 liden Stoel 2s - , 1m, 2s 1 Kobber Kedel i Grue paa ½ Tønde? Rum 3r, 2m, - I Stalden 1 bruun Hest 4 Aasr 20r, 1 Ditto Hoppe 3 Aar, 18r, 1 sort Ditto 10 Aar 16r, 1 bruun Hoppe 10 Aar 13r, 1 sort Hest 15 aar 6r 73r, - , - I Koe - Huuset 1 sort ringet Koe 8 Aar 12r, 1 do do 10 Aar 10r, 1 graabroget ditto 10 Aar 10r, 1 graae ditto 11 Aar 8r 40r, - , - 1 sort broget Quie 1 Aar 3r 2m, 5 stk Faar, hvoraf de 2 stk med Lam 8r 2m 11r, 4m, - I Vognhuuset 1 jernbeslagen Vogn med rød mahlet Afsæt - hække??? 16r, - , - 1 Træe Vogn med Hækker, Møgfejle (?), Reebe og Læsestang etc. 6r, - , - 5 stk Møgfejle(?) - , 2m, 8s 1 ploug med Tilbehør 3r, 2 Harver med Jern Tænder 3r, 4 stk høleer med Drag 2r 4m, 4 River 1m 4s 8r, 5m, 4s 3 Spader 4m, 3 Greebe 18s, 2 Træe - Skoule 8s -, 5m, 11s 1 Slibesteen med Jern - Axel 4m, 2 Olejler og 1 Kasteskoul 8s -, 4m, 8s 1 Tag - Reebe 2s, 1 Gaard - Stige 12s - , - , 14s 1 Sæt Drættetøy til 2 Heste med Lædder - Puder 2r, - , - Drætte - tøy til 4 Heste med Side Pudder 1r, 4m, - 1Øxe 1m 8s, 1 Saug 10s, 1 Hammer og en Houg - Tang 8s - , 2m, 10s 1 Lægt - Nauer (?), 1 S??????? 1 Hug - Jern - , - , 14 s ----------------------------------- 188r, 1m, 4s Da intet videre forefandtes at registrere og vurdere og de tilstædeværende erklærede ey vidste videre at angive dette Boe tilhørende, som til Indtægt kan blive at beregne, blev Enkemanden paalagt at være Ansvarlig for det i Dag registrerede og Vurderede, hvilket han lovede - dernæst anmeldte Enkemanden følgende gæld at hæfte paa Boet, nemlig Jens Jensen Kier i Vesterhassing Bye tilgode 10r Christen Pedersen i Suddergaard i Dronninglund Sogn 10r Enkemanden fordrede hernæst for din salig Hustrus Begravelse som af ham var bekostet 10r Paa Tilspøgende erklærede Vedkommende at de ey havde noget mod den paa Boets Ejendele ansatte Vurdering at erindre(?). Da Ingen for i Dag havde videre under denne Session at erindre blev dette Skiftes videre fremme udsat indtil Godseierens Fordringer for gaarden Brøstfald og Besætning i Følge Forordningen af 8 juni 1787 kan blive bestemt, hvornæst denne Session blev hævet og med Hænders Underskrift bekræftet Datun ut Supra Paa S. T. Herr Skifteforvalterens Vegne Peter M. Rafn Enkemanden På de umyndiges Vegne Niels Nielsen Peder Nielsen Som Vitterligheds og Vurderingsmænd Peder Andersen Christen Andersen Overgaard med ført Pen.


52. Laurs6 Rasmussen blev født i 1766. Trolovelsen mellem Johanne Nielsdatter og Laurs Rasmussen blev deklareret den 27 jul 1792 i Torslev sogn, Dronninglund herred. Han giftede sig med Johanne Nielsdatter (se #53), datter af Niels Sørensen og Anne Hansdatter, den 1 dec 1792 i Torslev kirke, Dronninglund herred, hun er da af Østergyden i Vraae. Som forlovere (caut.) stod Søren Andersen i Vestergård i Trye og Peder Andersen i Nørebek i Wraae.
Han er den 1 dec 1792 også nævnt med navnet Laurids Rasmussen. Han var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Vrågårds mølle, Torslev sogn, Dronninglund herred, og tjener da ejeren af møllen som bestyrer af stedet.

Børn af Laurs6 Rasmussen og Johanne Nielsdatter (se #53) var:
 •     26  i.   Søren5 Larsen.


 •       ii.   Peder Laursen blev døbt den 7 jun 1795 i Hjemmet, Vr. Gyden, Torslev sogn, Dronninglund herred, som faddere ved dåben stod Jens Andersen i Tr. Bakken, Jens Nielsen Rebach i Vraae, Ane Christensdatter Vr. Smdgaard samt Ane Pedersdatter. Moderen introduceret i kirken den 12. juni samme år.


 •       iii.   Else Laursdatter blev døbt den 16 mar 1800 i Vrå, Torslev sogn, Dronninglund herred, faddere ved dåben var Erich i Fieldgården, Jens Nielsen Høngaard, Maren Nielsdatter Vr. Gyden samt Maren Christensdatter. Moderen introduceret den 16 marts.53. Johanne6 Nielsdatter (Niels Sørensen, #106) blev døbt den 15 jun 1766 i Torslev kirke, Dronninglund herred. Hun giftede sig med Laurs Rasmussen (se #52) den 1 dec 1792 i Torslev kirke, Dronninglund herred.


54. Mads6 Jensen (Jens Nielsen, #108) blev født på Vrå Vestergaard. Han blev døbt den 1 dec 1771 i Torslev sogn, Dronninglund herred, faddere var Nicolaj Nielsen Bøkergård, Niels Madsen Gyden, Maren Povlsdatter Smedegård og Dorthe Andersdatter, alle af Vraae. Han giftede sig med Elisabeth Kirstine Jensdatter (se #55), datter af Jens Pedersen Dahl og Anne Christensdatter, den 8 maj 1796 i Torslev kirke, Dronninglund herred, han er da ungkarl og hun er pige. Forlovere var Anders Pedersen i Vraae og Laurs Nielsen i Skavange. Han døde den 23 okt 1832 i Torslev sogn, Dronninglund herred, i en alder af 60 som husmand i Vrå. Han blev begravet den 28 okt 1832 på Torslev sogn, Dronninglund herred.
Han er i okt 1832 også nævnt med navnet Westergaard.

Børn af Mads6 Jensen og Elisabeth Kirstine Jensdatter (se #55) var:
 •       i.   Jens5 Madsen blev født i Daal, Torslev sogn, Dronninglund herred. Han blev døbt den 23 okt 1796 i Torslev kirke, Dronninglund herred, faddere var Jens Nielsen Vr. Vestergaard, Jens Pedersen i Daal, Anne Jensdatter Vr. Vestergaard, Anne Marie Jensdatter __. Han giftede sig med Kirsten Eriksdatter før 1 feb 1845 da de ses som ægtepar på denne dato.
        Han og Kirsten Eriksdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Mølfollen, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da fæstehusmand og hos dem bor datteren Maren. Han og Kirsten Eriksdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Møllehallen, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da træskomand. Han og Kirsten Eriksdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Mølfællen, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da husmand, daglejer og træskomand. Han og Kirsten Eriksdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Skoven, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da husmand og træskomager.


 •     27  ii.   Ane Marie Madsdatter.


 •       iii.   Mariane Madsdatter blev født på Vr. Vestergaard, Torslev sogn. Hun blev døbt den 26 okt 1800 i Torslev kirke, Dronninglund herred, faddere var Anders Pedersen i Vraae, Christen Andersen i Wolsted, Maren Jensdatter i Daal, Maren Andersdatter i Vr. Søndergaard.


 •       iv.   Mariane Madsdatter blev født på Vr. Vestergaard, Torslev sogn. Hun blev døbt den 10 mar 1802 i Torslev kirke, Dronninglund herred, faddere var Søren Hansen Vangkier, Niels Madsen Vr. Gyden, Anne Jensdatter i Volsted, Maren Andersdatter i Vr. Søndergaard. Hun døde den 15 dec 1886 i Torslev sogn, Dronninglund herred, i en alder af 84 som Carl Chr. Jensens Svigermoder af L. Ødegårdsmark. Hun blev begravet den 22 dec 1886 på Torslev kirkegård, Dronninglund herred.
        Hun var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Langmoseholt, Torslev sogn, Dronninglund herred, hun er da bosiddende i et hus, er enke og ernærer sig af hænderne. Hos hende bor børnene Lars og Elisabeth. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Sønder Langmoseholt, Torslev sogn, Dronninglund herred, hun er da enke, inderste og daglejer med børnene Lars og Elisabeth boende hos sig. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Sønder Langmoseholt, Torslev sogn, Dronninglund herred, hun er da inderste og væver med datteren Elisabeth boende hos sig. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Sønder Langmoseholt, Torslev sogn, Dronninglund herred, hun er da igen inderste og væver med datteren Elisabeth boende hos sig. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Vraagaardshus, Torslev sogn, Dronninglund herred, hun står da som værende fraskilt væverske med datteren Elisabeth boende hos sig samt en ugift daglejer.


 •       v.   Niels Madsen blev født på Vr. Vestergaard, Torslev sogn, Kær herred. Han blev døbt den 23 jun 1805 i Torslev kirke, Dronninglund herred, faddere var bla. Lars Larsen Michelstrup, Johanne Marie Jensdatter i Vr. Skole, Mette Hansdatter i Torslev Præstegaard.


 •       vi.   Mette Marie Madsen blev født på Vr. Vestergaard, Torslev sogn, Kær herred. Hun blev døbt den 9 nov 1806 i Torslev kirke, Dronninglund herred, faddere var Laurs Laursen Michelstrup, Christen Andersen, Wolsted, Maren Jensdatter i Vraae, Malene Larsdatter i Wraae.


 •       vii.   Kirsten Marie Madsen blev født på Vr. Vestergaard, Torslev sogn, Kær herred. Hun blev døbt den 3 apr 1809 i Torslev kirke, Dronninglund herred, faddere var Lars Larsen i Michelstrup, Anders Pedersen i Vraae, Anne Jensdatter i Volsted, Anne Pedersdatter i Vraae Gyden.


 •       viii.   Mette Marie Madsen blev født i Vraa. Hun blev inddøbt den 6 jul 1810 og døbt i Torslev kirke den 5. august. Faddere var Laurs Laursen Michelstrup, Povel Laursen Høystrupgaard, Mads Krogh Fieldgaard, Anne Andersdatter i Vraae. Hun giftede sig med Jens Christian Nielsen den 24 apr 1827 i Torslev kirke, Dronninglund herred. Hun døde den 18 dec 1886 i Torslev sogn, Dronninglund herred, i en alder af 76 som aftægtskone i Bærbakhus hos svigersønnen Rasmus Peder Nielsen. Hun blev begravet den 26 dec 1886 på Torslev kirkegård, Dronninglund herred.
        Hun og Jens Christian Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Store Krogenshus, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da daglejer. Hendes mor (som er almisselem) bor hos dem og det samme gør sønnerne Niels Peter, Carl Christian, Mads Christian og Jens Christian. Hun og Jens Christian Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Bærbak, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da husmand og daglejer. Hos dem bor sønnerne Carl Christian, Mads Christian og Jens Christian samt hendes moder Elisabeth som er almisselem. Hun og Jens Christian Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Bærbak, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da træskomand og hos dem bor sønnen Jens Christian. Hun og Jens Christian Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Bærbak, Skoven, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da husmand og hos dem bor en plejedatter Elisabeth Kirstine Caroline Jensen 3 år gl., født i Torslev sogn.


 •       ix.   Jens Christian Madsen blev født på Vr. Vestergaard, Torslev sogn, Kær herred. Han blev inddøbt den 15 maj 1813 og døbt i Torslev kirke den 8 juli. Faddere var Simon Jensen Hørgaard, Peder Madsen ibid., Karen Christensdatter i Hamerholt, Anne Andersdatter i Vraae.


 •       x.   Niels Christian Madsen blev født på Vr. Vestergaard, Torslev sogn, Kær herred. Han blev døbt den 27 dec 1815 i Torslev kirke, Dronninglund herred, faddere er Lars Larsen Michelstrup, Anders Christensen Vr. Skole, Anne Jensdatter, Wolsted og Karen Larsdatter __.55. Elisabeth Kirstine6 Jensdatter (Jens Pedersen, #110) blev født i Daal, Torslev sogn, Dronninglund herred. Hun blev døbt den 26 dec 1773 i Torslev kirke, Dronninglund herred, faddere var Poul Mørk Gleerup, Hans Rudolf Deichman, Jomfru Mette __ og søster Anne Marie Gleerup alle af Thorslev Præstegaard. Hun giftede sig med Mads Jensen (se #54), søn af Jens Nielsen og Anne Povelsdatter, den 8 maj 1796 i Torslev kirke, Dronninglund herred. Hun døde den 20 dec 1849 i Rævbakkenshus, Torslev sogn, Dronninglund herred, i en alder af 75 som almisselem af alderdom. Hun blev begravet den 25 dec 1849 på Torslev kirkegård, Dronninglund herred.
Hun blev konfirmeret i 1790 i Torslev kirke, Dronninglund herred.


56. Christen6 Christensen Kirkeskov (Christen Jensen, #112) blev døbt den 5 okt 1788 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, barnebærer var Inger Christensdatter af Tauns__ i Skæve sogn. Faddere var Jens Jensen og Christen Christensen begge af Kirkeskoven, Jørgen Pedersen af Bredkær og Kirsten Jensdatter af Kirkeskoven. Forældrene er ligledes af Kirkeskoven. Han giftede sig med Kirsten Johansdatter (se #57), datter af Johan Mogensen og Kiersten Pedersdatter, den 5 dec 1812 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, efter at have meldt sig til ægteskab den 6. november. Han er da ungkarl og fra Kirkeskoven og hun er tjenestepige tjenende i Clausholm. Begge er af Hellevad sogn og begge havde de haft naturlige kopper. Forlovere var Mogens Johansen, gårdmand i Hallund og Christen Thrane, skoleholder i Ørum. Han døde efter 1 feb 1855 da han og hans kone da lever på aftægt hos sønnen Niels Peter. Hun ses alene, men gift, i de efterfølgende folketællinger.
Han boede den 9 sep 1812 i Aså, Dronninglund sogn, (ved sin mors skifte) hvor han er i tjeneste. Han tilgik Serritslev sogn, Børglum herred, i 1818 fra Hellevad sogn som indsidder. Vi må antage at resten af familien er med ham, trods at de ikke står nævnt i tilgangslisten. Han afgik fra Serritslev sogn, Børglum herred, i 1819 som indsidder, til bedre kår i eget hus. Selvom hans hustru ikke står nævnt i afgangslisten sammen med ham må vi antage at hun og resten af familien følger med samtidig. Han tilgik Vrejlev sogn, Dronninglund herred, i 1820 fra Serritslev sogn. De skal være husfolk på Bastholm mark og han ses i tilgangslisten som værende snedker og tømmermand. Hun må da være mere end halvejs gennem svangerskabet med sønnen Simon. Han og Kirsten Johansdatter afgik fra Vrejlev sogn, Dronninglund herred, i dec 1826 de er da husfolk på Bastholm mark. Af afgangslisten ses at de tager til Ringstedbrønd i Dronninglund sogn. Han og Kirsten Johansdatter må kort efter være flyttet til Lille Svendstrup, Katholm, Hellevad sogn, da de ses boende her som selvejerhusfolk og han driver snedkererhverv mellem jun 1830 og feb 1850. Han og Kirsten Johansdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Katholm, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da husmand og snedker. Hos dem bor børnene Johannes, Simon, Niels og Johanne. Han og Kirsten Johansdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Lille Smidstrup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da snedker. Hos dem bor datteren Johanne. Han og Kirsten Johansdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Lille Svendstrup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da tømmermand. Hos dem bor datteren Johanne og sønnen Niels Peter som er faderens medhjælper. Han og Kirsten Johansdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Katholm, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da snedker og ejer af huset og hos dem bor deres datter Johanne som går til hånde og sønnen Niels Peter som er ude som soldat.

Børn af Christen6 Christensen Kirkeskov og Kirsten Johansdatter (se #57) var:
 •       i.   Johannes Christian5 Christensen blev født den 5 feb 1816 i Ørum, Ørum sogn, faderen er da fæstehusmand og snedker. Han blev døbt den 9 feb 1816 i Hjemmet, Ørum, Ørum sogn, og publiceret i kirken den 15. april. Faddere var Daniel Smeds hustru Ane Sofie Madsdatter i Ørum by, disses datter Ane Danielsdatter, skolelærer Daniel Lassen fra Smed i Ørum, ungkarl Peder Johansen hjemme hos broderen Mogens Johansen, fæstegårdmand i Hallund. Han giftede sig med Inger Knudsdatter. Han døde den 6 feb 1882 i Langagerhus, Kinnerup mark, Horsens sogn, Kær herred, i en alder af 66 som gift aftægtsmand. Han blev begravet den 14 feb 1882 på Horsens kirkegård, Kær herred.
        Han og Inger Knudsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Langagerhus, Horsens sogn, Kær herred, og han er da jordbruger. Han og Inger Knudsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Langagerhus, Horsens sogn, Kær herred.


 •       ii.   Jens Peter Christensen blev født den 16 mar 1818 i Serritslev sogn, Børglum herred, forældrene er indsiddere af Bachen. Han blev døbt den 16 apr 1818 i Hjemmet, Serritslev sogn, Børglum herred, dåben bekræftet i kirken den 19. april. Faddere var Ane Laursdatter, husmand Peder Andersens hustru af Lille Smersted, Else Madsdatter på Mølskovgård i Ugilt sogn, gårdmand Christen Kieldsen af Kalum og Peder Wilsiig af Kalum Nørgaard samt tjenestekarl Jens Johansen i Hallund sogn.
        Han blev konfirmeret i 1832 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, og han og forældrene er da af Lille Svendstrup på Katholm mark.


 •       iii.   Simon Martini Christensen blev født den 8 apr 1820 i Vrejlev sogn, Dronninglund herred, forældrene var husmandsfolk fra Bastholm mark. Han blev døbt den 10 apr 1820 i Hjemmet, Vrejlev sogn, Dronninglund herred, dåben bekræftet i kirken den 16. juli. Faddere var Kjerstine Madsdatter fra Stougaard i Rønneberg, Kjersten Madsdatter sammesteds, Christen Andersen fra Tollerup, Peder Johansen fra Hallun sogn og Jens Christensen fra Stougaard i Rønneberg. Han døde den 11 jul 1836 i Lille Svendstrup, Hellevad sogn, i en alder af 16 af skade i det højre knæ, forvoldet ved et stød på knæskallen. Han blev begravet den 17 jul 1836 på Hellevad kirkegård.


 •     28  iv.   Niels Peter Christensen.


 •       v.   Mette Kierstine Cecilie Christensdatter blev født den 19 dec 1824 i Vrejlev sogn, Dronninglund herred, forældrene var husmandsfolk fra Bastholm mark. Hun blev døbt den 4 apr 1825 i Vrejlev kirke, Dronninglund herred, faddere var Maren Magrethe Madsdatter fra Rønneberg, Zidsel Pedersdatter fra Grønderup, Anders Nielsen fra Bastholm, Jens Nielsen fra Bastholm og Hans Pedersen fra Rønneberg. Hun døde den 23 dec 1829 i Svendstrup, Hellevad sogn, Dronninglund herred, i en alder af 5 af mæslinger. Faderen er da snedker og selvejergårdmand. Hun blev begravet den 3 jan 1830 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.


 •       vi.   Johane Katrine Christensdatter blev født den 31 aug 1826 i Dronninglund sogn, Dronninglund herred, forældrene var ved dåben indsiddere i Rindstedbrønd. Hun blev døbt den 2 sep 1826 i Hjemmet, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, faddere var Anne Poulsdatter, Løgholtsleed, Johanne Johansdatter og Mogens Johansen fra Hallund, Peder Johansen, Qvistelholtsmark, Ole Christian Christensen, Ørum skole. Dåben publiceret i kirken 2. juledag (26. december) og moderen introduceret samme dag. Hun døde den 6 mar 1909 i Aalborg, Vor Frue sogn, i en alder af 82 som ugift alderdomsunderstøttet. Hun blev begravet den 11 mar 1909 på Almen kirkegård, Aalborg.


 •       vii.   Kresten Peter Krestensen blev født den 2 jun 1830 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, forældrene er ved fødslen selvejerhusfolk i Svendstrup ved Katholm. Han blev døbt den 3 jun 1830 i Hjemmet, Hellevad sogn, Dronninglund herred, dåben nåede ikke at blive publiceret da han døde inden. Han døde den 5 jun 1830 i Hellevad sogn, Dronninglund herred. Han blev begravet den 12 jun 1830 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.57. Kirsten6 Johansdatter (Johan Mogensen, #114) blev født den 30 apr 1787 i Voer sogn, Dronninglund herred, forældrene er da af Bitteby. Hun blev døbt den 6 maj 1787 i Voer kirke, Dronninglund herred, faddere var Johanne, Jacob Jensens hustru, Magrethe Mogensdatter, Nils Ørum i Bittebye, Ib Pedersen i Aggersted og Jens i Lem. Hun blev født i 1789 i Voer sogn. Hun giftede sig med Christen Christensen Kirkeskov (se #56), søn af Christen Jensen og Mette Christensdatter, den 5 dec 1812 i Hellevad kirke, Dronninglund herred. Hun døde den 27 maj 1873 i Stagsted, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, i en alder af 86 hvor hun da boede som fattiglem og aftægtskone, men angives ellers at være fra Katholm i Hellevad sogn. Hendes fødested opgives til at være Hallund by, hvilket ikker er korrekt, men hun har dog boet der som barn. Hun blev begravet den 2 jun 1873 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.


.
58. Jens6 Knudsen boede i dec 1812 i Dorfgade, Dronninglund sogn, ved datteren Mette Maries dåb, men derudover vides intet om hans herkomst eller videre skæbne.

Børn af Jens6 Knudsen og Maren Nielsdatter (se #59) var:

.
59. Maren6 Nielsdatter boede i Dorfgade, Dronninglund sogn, ved datteren Mette Maries dåb, men derudover vides intet om hendes herkomst eller videre skæbne.


60. Lars6 Sørensen blev født cirka 1755. Trolovelsen mellem Dorte Larsdatter (se #61) og Lars Sørensen blev deklareret den 4 jan 1786 i Vester Hassing sogn, Kær herred. Han giftede sig med Dorte Larsdatter, datter af Lars Madsen og Anne Kirstine Pedersdatter, den 11 maj 1786 i Vester Hassing kirke, Kær herred, (Dom. 5. Epiph.). Han er da ungkarl, hun er pige og begge er af Gandrup. Forlovere var Peder Larsen i Gandrup og Jens Povelsen i Øster Hassing. Han døde efter 1 feb 1801 da han lever ved folketællingen dette år.
Han og Dorte Larsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, han nyder da almisse og går i dagleje. Hos dem bor børnene Lars, Niels, Christen og Mariane.

Børn af Lars6 Sørensen og Dorte Larsdatter (se #61) alle døbt i Vester Hassing kirke, Kær herred, var:
 •       i.   Lars5 Larsen blev døbt den 9 apr 1786 og blev båret til dåben af Mette Sørensdatter på Østeraae. Som faddere stod Peder Larsen i Kiersgård i Vester Hassing. Derudover stod Anders Mikaelsen Hald og Christen Madsen, begge af Gandrup, samt Ane Marie Ottesdatter i Knølgård. Moderen blev introduceret 3. søndag efter påske (7. maj). Forældrene er da af Gandrup i Vester Hassing sogn. Han blev begravet den 14 maj 1786 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, Datoen læst som 4. søndag efter Påske.


 •       ii.   Søren Larsen blev døbt den 7 okt 1787 og båret til dåben af Mette Thomasdatter, Lars Nielsens hustru i Gandrup. Som faddere stod Peder Larsen tjenende i Kiærsgård, Lars Christensen, Anders Hald og Karen Bertelsdatter tjenende Niels Andersen, alle af Gandrup. Moderen introduceret 21. søndag efter Trinitatis, dvs. 28. oktober. Han blev begravet den 8 feb 1801 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.


 •       iii.   Lars Larsen blev døbt den 10 okt 1790 og båret til dåben af Ane, Gregers Poulsens datter, Gandrup. Som faddere stod Peder Larsen i Kiersgård, Peder Rytter i Gandrup, Niels Jensen ved Lars Nielsen ligeledes i Gandrup og Mette Sørensdatter på Østerå. Moderen introduceret 24. søndag efter Trinitatis, dvs. 14. november 1790.


 •       iv.   Niels Larsen blev døbt den 18 aug 1793 og båret til dåben af Johanne, Niels Andersens datter fra Gandrup. Som faddere stod Peder Larsen i Kiærsgård, Niels Gundersen, Niels Christensen og Ane, Grægers Poulsens datter, alle af Gandrup. Forældrene er ligeledes af Gandrup.


 •     30  v.   Christen Larsen.


 •       vi.   Mariane Larsdatter blev døbt den 2 jun 1800 og blev båret til dåben af Else Sørensdatter. Som faddere stod Thomas, Niels Thomsens søn af Gandrup og Ingeborg, Peder Jensens datter af Nerup. Forældrene er da af Gandrup.
        Hun blev konfirmeret i 1816 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun havde ved sin konfirmation allerede haft naturlige kopper.61. Dorte6 Larsdatter (Lars Madsen, #122) blev døbt den 24 apr 1757 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Gandrup. Barnebærer var Dorethe Jensdatter og faddere var Jacob Nielsen, Anders Larsen af Gandup, Niels Nielsen Kiersgaard, Johanne Nielsdatter af Gandrup. Moderen havde første kirkegang den 22. maj. Hun giftede sig med Lars Sørensen (se #60) den 11 maj 1786 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun døde efter 1 feb 1801 da hun lever ved folketællingen dette år.


62. Peder6 Lauersen (Lars Christensen, #124) blev døbt den 13 apr 1788 i Vester Hassing kirke, Kær herred, og båret til dåben af Maren Christensdatter, Peder Thomasens hustru af Vester Hassing. Faddere var Jens Berthelsen (morbror) og Anders Christensen, Berthel Thomsen (morfar) og datter Karen Berthelsdatter (moster), alle af Gandrup. Forældrene er ligledes af Gandrup. Han giftede sig med Marianne Christensdatter (se #63), datter af Christen Christensen og Karen Eriksdatter, den 26 maj 1817 i Vester Hassing kirke, Kær herred, og han er da ungkarl af Striben og hun er pige af Ny Striben. Forlovere var gmd. Peder Erichsen i Ny Striben (hendes morbror) og gmd. Niels Jensen af Vester Hassing. Han og Marianne Christensdatter blev skilt mellem 1845 og 1850 da de ses som ægtepar ved folketællingen i 1845, men ses som fraskilte i 1850 og fremefter. Han døde mellem 1 feb 1860 og 1 jan 1879 da han lever på aftægt hos datteren Karen Maria på Striben i Vester Hassing i folketællingen i 1860 og hans fraskilte kone dør i 1879 som enke efter ham (trods at de altså er skilt).
Peder Lauersen's forældre er valgt ud fra at Peder i så tilfælde har opkaldt sin første datter efter sin moder samt at en fadder og barnebærer (Karen Magrethe Larsdatter) til mange af Peder's børn i så tilfælde ville være hans søster. Ligeledes ses faderen med tilnavnet Pallisgaard ved denne søster Karen Magrethes fødsel og en Lars Christensen fra Pallesgaard er fadder for en af Peder's børn. Dette er sandsynligvis én og samme person. Andre gange ses denne blot benævnt som Lars Christensen og er sandsynligvis en far til Peder. Dog skal bemærkes at en Johan(nes) Larsen fra Øster Hassing også står fadder til nogle af Peder's børn, dette kunne være en bror - men i så tilfælde er forældrene Lars Christensen (Raunskov) og Ane Kirstine Pedersdatter. Han og Marianne Christensdatter afgik fra Øster Hassing, Øster Hassing sogn, Kær herred, i 1830 til Klekgaard. Han og Marianne Christensdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da tømmermand. Hos dem bor børnene Peder, Jens, Lars, Karen Maria og Ane Kirstine. Han og Marianne Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da tømmermand. Hos dem bor børnene Sidsel (som ernærer sig ved fruentimmersyning), Karen Marie og Christen. Han og Marianne Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da tømmermand og hos dem bor sønnerne Peder (som er møllerbyggersvend) og Anders. Han var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da hus- og tømmermand og det står noteret at konen er rejst fra ham. Hos ham bor sønnerne Peder Christian og Jens (begge hjempermitteret fra landtjenesten) samt sønnen Anders Christian. Hos ham bor husholdersken og enken Karen Margrethe Pedersdatter. Han var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da fraskilt tømmermand. Hos ham bor sønnen Anders og en 71-årig enke, Ane Margrethe Pedersdatter som er hans husholderske.

Børn af Peder6 Lauersen og Marianne Christensdatter (se #63) var:
 •       i.   Sidsel Cathrine5 Pedersdatter blev født den 2 nov 1817 i Øster Hassing sogn, Kær herred, faderen er da husmand af Øster Hassing. Hun blev døbt den 16 nov 1817 i Øster Hassing kirke, Kær herred, som faddere stod pigen Woldborg Jørgensdatter af Øster Hassing, Karen Magrethe Larsdatter af Gandrup, gårdmand Peder Eriksen af Striben, Gunder Nielsen af Gandrup og Christen Christensen i Staae.
        Hun tjente hos Sidsel Cathrine Pedersdatter i folketællingen i Østerheden, Hals sogn, Kær herred, den 1 feb 1845. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Gandrup, Øster Hassing sogn, Kær herred, og er da ugift huspige.


 •       ii.   Peder Christian Pedersen blev født den 15 jun 1819 i Øster Hassing sogn, Kær herred, faderen er da husmand af Øster Hassing. Han blev døbt den 4 jul 1819 i Øster Hassing kirke, Kær herred, som faddere stod pigen Karen Magdalene Larsdatter af Gandrup Haver, D. Mariane Pedersdatter af Gandrup, gårdmand Peder Eriksen af Striben, husmand Lars Christensen Pallesgaard af Gandrup Haver og Anders Christensen.
        Han var den 1 feb 1845 møllebyggersvend.


 •       iii.   Laurs Peter Pedersen blev født den 4 maj 1821 i Øster Hassing sogn, Kær herred, faderen er da husmand af Øster Hassing. Han blev døbt den 5 maj 1821 i Hjemmet, Øster Hassing sogn, Kær herred, og igen i kirken den 11. juni. Som faddere stod pigen Karen Magrethe Laursdatter af Gandrup; Mette Thomsdatter af Striben. Peder Erichsen, Striben, Peder Andersen Kilen af Østerhassing, Laurs Christensen af Gandrup.


 •     31  iv.   Karen Maria Pedersdatter.


 •       v.   Jens Pedersen blev født den 24 aug 1823 i Øster Hassing sogn, Kær herred, faderen er da husmand af Øster Hassing. Han blev døbt den 31 aug 1823 i Hjemmet, Øster Hassing sogn, Kær herred, og senere i kirken den 19. oktober. Som faddere stod gårdmand Christen Christensens hustru Birthe Laursdatter fra Staae. Pigen Else Christensdatter fra Aistrup. Peder Erichsen fra Striben. Husmand Laurs Christensen fra Gandrup samt husmand Anders Christensen.


 •       vi.   Ane Kirstine Pedersdatter blev født den 2 jul 1829 i Øster Hassing sogn, Kær herred, faderen er da husmand af Øster Hassing. Hun blev døbt den 2 aug 1829 i Øster Hassing kirke, Kær herred, som faddere stod gårdmand Johan Lauersens hustru Maren Kirsten Christensdatter, pigen Margrethe Mortensdatter af Øster Hassing, gårdmand Laurs Christensen, indsidder Jens Pedersen af Knurheden per Gandrup og gårdmand Christen Christensen af Staae.


 •       vii.   Lars Pedersen blev født i 1832.


 •       viii.   Christen Pedersen blev født den 23 sep 1835 i Vester Hassing sogn, Kær herred, faderen er da husmand af Gandrup. Han blev døbt den 25 okt 1835 i Vester Hassing kirke, Kær herred, som faddere stod gårdmand Johan Larsens hustru Maren Kirstine Christensdatter i Kirkegaarden, pigen Ane Marie Larsdatter, Stae, selvejergårdmand Peder Rasmussen, gårdmand Christen Olesen og husmand Jens Pedersen, alle af Gandrup.


 •       ix.   Anders Christian Pedersen blev født den 4 jul 1840 i Vester Hassing sogn, Kær herred, faderen er da husmand af Gandrup. Han blev døbt den 13 sep 1840 i Vester Hassing kirke, Kær herred, som faddere stod bla. pigen Maren Christensdatter og Johanne Margrethe Pedersdatter og Peder Rasmussen, alle af Gandrup.63. Marianne6 Christensdatter (Christen Christensen, #126) blev døbt den 16 jun 1799 i Vester Hassing kirke, Kær herred, som uægte barn af Karen Erichsdatter i Striben. Båret til dåben af Mogens Christensens hustru af Tranholm. Dåbsvidner var Ole Pedersen af Vester Hassing, Lars Erichsen af Nejst (hendes morbror), Jens Jensen af Tranholm og Maren Magrethe Christensdatter af Striben. Udlagt barnefader var Christen Christensen i Nejst i Brønderslev sogn. Hun giftede sig med Peder Lauersen (se #62), søn af Lars Christensen Pallisgaard og Zidsel Berthelsdatter, den 26 maj 1817 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun og Peder Lauersen blev skilt mellem 1845 og 1850 da de ses som ægtepar ved folketællingen i 1845, men ses som fraskilte i 1850 og fremefter. Hun døde den 1 jan 1879 i Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 79 som enke efter Peder Larsen i Gandrup. Hun blev begravet den 12 jan 1879 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
Hun var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Gaaser, Øster Hassing sogn, Kær herred, og er da fraskilt tjenestepige hos mølleforpagter Jeppe Christiansen og hustru Marie Magdalene Brygger. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, og er da husholderske hos enkemanden Jens Chr. Sørensen. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, som fraskilt huskone.


7. generation64. Anders7 Christensen Bugge (Christen, #128) blev født i 1670 i Øster Tørslev sogn. Han giftede sig 1. gang med Else Rasmusdatter i 1708 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred, med sig ind i ægteskabet bringer hun tre børn fra sit tidligere ægteskab med Niels C. Lassen. Ved indgåelsen af ægteskabet overtager Anders fæstet på gården, hvor Else nu sidder som enke. Han giftede sig 2. gang med Johanne Jørgensdatter (se #65) i 1716. Han blev begravet den 13 okt 1754 på Øster Tørslev kirkegård, Nørhald herred, han er da af Tørring.
Han fæstede matr. nr. 7 et fæste han overtager efter sin far. Han bliver dog frasat fæstet i 1697 pga. armod. Han fæstede matr. nr. 9 i 1708 på betingelse af at han ægter enken Else Rasmusdatter og forsørger hendes tre børn.

Børn af Anders7 Christensen Bugge og Johanne Jørgensdatter (se #65) var:
 •     32  i.   Jørgen6 Andersen Bugge.


 •       ii.   Birgitte Andersdatter Bugge blev født i 1720 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Hun giftede sig med Ole Nielsen den 13 dec 1756 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred. Hun døde den 20 mar 1758 i Råby sogn, Gjerlev herred.


 •       iii.   Jens Andersen Bugge blev født i 1721 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Han giftede sig med Kirsten Nielsdatter den 16 mar 1756 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred. Han giftede sig med Maren Pedersdatter den 25 jun 1779 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred. Han døde den 30 jul 1803 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred.


 •       iv.   Christen Andersen Bugge blev født den 28 jun 1722 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred.


 •       v.   Maren Andersdatter Bugge blev født i 1723 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Hun giftede sig med Niels Poulsen den 9 dec 1742. Hun døde i Tjæreby, Gimming sogn, Støvring herred. Hun blev begravet den 6 okt 1791 på Gimminge kirkegård, Støvring herred.


 •       vi.   Christen Andersen Bugge blev født i 1724 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred.65. Johanne7 Jørgensdatter blev født i 1691 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Hun giftede sig med Anders Christensen Bugge (se #64), søn af Christen Christensen Bugge, i 1716.


70. Christen Jensen7 Als blev født i 1695 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Han giftede sig med Else Christensdatter (se #71), datter af Christen Pedersen Smed og nn NN. Han døde den 21 mar 1763 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred.

Børn af Christen Jensen7 Als og Else Christensdatter (se #71) var:
 •       i.   Margrethe Christensdatter6 Als blev født den 5 dec 1728 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred.


 •       ii.   Karen Christensdatter Als blev født den 17 dec 1730 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Hun giftede sig med Poul Nielsen Ahm den 30 nov 1756 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred.


 •       iii.   Jens Christensen Als blev født i 1734 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Han giftede sig med Anne Cathrine Mortensdatter i 1768 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Han døde den 15 aug 1784 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred.


 •     35  iv.   Anne Christensdatter Als.71. Else7 Christensdatter (Christen Pedersen, #142) blev født i 1698 i Lindbjerg, Harridslev sogn, Støvring herred. Hun giftede sig med Christen Jensen Als (se #70).


78. Anders7 Christensen (Chresten Rasmussen, #156) blev døbt den 3 dec 1705 i Tvede sogn, Nørhald herred. Han giftede sig med Kirsten Jensdatter (se #79), datter af Jens Andersen, den 25 jan 1748 i Linde kirke, Nørhald herred, og han er da af Schalmstrup og hun er af Lindgaarde. Han døde i Schalmstrup og blev begravet den 14 jun 1797 på Tvede kirkegård, Nørhald herred.

Børn af Anders7 Christensen og Kirsten Jensdatter (se #79) alle døbt i Tvede kirke, Nørhald herred, var:
 •       i.   Ane6 Andersdatter blev født i Schalmstrup, Tvede sogn og døbt den 3 nov 1748 og forældrene er da af Schalmstrup. Frembåret af Christen Møllers kone i Giessing mølle og ?? Jensens hustru gik med. Faddere var ?? brødre Niels Møller i Lindgaards Mølle, Niels og Søren Jensen i Lindgaarde, Christen Møller i ?? Mølle , mandsfadder af Schalmstrup.


 •       ii.   Christen Andersen blev født i Schalmstrup, Tvede sogn og døbt den 3 okt 1751 og båret af Niels Jensens kone i Lindgaarde. Med fulgte Christen Christensens kone i Hald. Faddere var Søren Jensen i Lindgaarde, Niels Møllers hustru i Lindgaarde Mølle, Christen Møller i Hiørn Kær Mølle, Jens Nielsen i Tvede, de andre faddere af Schalmstrup.
        Han var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Schamlstrup, Tvede sogn, Nørhald herred, som ugift gårdmand sammen med sin søster Ane og fader (enkemand) og fire tjenestefolk.


 •     39  iii.   Karen Andersdatter.79. Kirsten7 Jensdatter (Jens Andersen, #158) blev døbt den 28 dec 1713 i Tvede kirke, Nørhald herred. Hun giftede sig med Anders Christensen (se #78), søn af Chresten Rasmussen og Karen Larsdatter, den 25 jan 1748 i Linde kirke, Nørhald herred. Hun døde i Schalmstrup og blev begravet den 2 jan 1784 på Tvede kirkegård, Nørhald herred.


88. Johann Daniel7 Feldmann (Hermann, #176) blev døbt den 15 apr 1726 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen, og dåbsvidner er Mons. Joh. Daniel Drop, mons. Joh. Jobst Richter og j. Anna Margretha Mejer. Han giftede sig 1. gang med Maria Adelheid Frohmeier den 18 jan 1747 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen, men hun må være død kort tid efter, for han gifter sig igen lidt over et år senere. Han giftede sig 2. gang med Catharina Maria Kampmeier (se #89), datter af Herman Henrich Kampmeier og Anna Cathrina Lührmann, den 14 maj 1748 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen.

Børn af Johann Daniel7 Feldmann og Catharina Maria Kampmeier (se #89) alle født i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen, var:
 •     44  i.   Gerhard Vilhelm6 Feldmann.


 •       ii.   Anton Rudolph Feldmann blev døbt den 21 nov 1752.


 •       iii.   Regina Elisabeth Feldmann blev døbt den 12 jun 1754. Hun giftede sig med Johann Wilhelm Maier den 4 mar 1778 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen.


 •       iv.   Christina Gertruth Feldmann blev døbt den 20 apr 1757.


 •       v.   Gerdt Hinrich Feldmann blev døbt den 17 dec 1759.


 •       vi.   Margareta Gertruth Feldmann blev døbt den 20 feb 1761.


 •       vii.   Henrich Christian Feldmann blev døbt den 30 okt 1763.


 •       viii.   Johann Rudolph Feldmann blev døbt den 7 okt 1764.89. Catharina Maria7 Kampmeier (Herman, #178) blev døbt den 29 apr 1725 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen, dåbsvidnerne er desværre svært læselige. Hun giftede sig med Johann Daniel Feldmann (se #88), søn af Hermann Hennrich Feldmann og Anna Maria Nostheide, den 14 maj 1748 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen.


90. Friderich7 Wilhelm blev født cirka 1711 da han ved folketællingen i 1787 angives at være 76 år gammel og i mandtallet i 1769 angives at være 58 år gammel. Han giftede sig med Anna Margrethe Sørensdatter (se #91), datter af Søren Madsen og Maren Lauridsdatter Winther, den 23 jan 1744 i Vor Frue kirke, Odense, Han er da af Ritmester Seitzes Compagnie efter udgivne friseddel af Kierteminde dat. 8. november og hun er af Vor Frue Sogn. Som vidner på at "intet findes deres Egteskab hinderlig" forsikrer underskriverne hendes Stiffader Niels Jørgensen og Lavrits Sørensen hendes broder. En friseddel udstedtes uden betaling af Kompagnichefen, når han skønnede, at "Karlens" Alder, Opførsel og Husholdning saa vel som "Kvindemenneskets" Skikkelighed, Vindskibelighed samt gode Navn og Rygte gjorde det sandsynligt, at begge Parter kunde være tjente med den attraaede Forening. Kompagnichefens faderlige myndighed var så stor, at han kunne hindre ægteskabet, hvis hans dom over de forlovede var ugunstig. Men var hans samtykke og frisedelen erhvervet, foreviste man sidstnævnte for provsten/præsten ved kirken, der forsynede sedlen med sit vidisse. Den påtegnede attest trådte nu i stedet for trolovelsesceremonien. Det er derfor at der ved denne vielse ikke anføres forlovere men blot vidner. Han blev begravet den 24 jan 1795 på Vor Frue kirkegård, Odense, Odense herred, som pensionist i de fattiges jord. Alderen er da angivet til 79 år, hvilket betyder at han kan være født i 1716.
Han er i nov 1743 også nævnt med navnet Friedrich Wilhelm Hagen. Han er den 23 jan 1744 også nævnt med navnet Frederich Wilhelm Kugen. Han var sandsynligvis rytter i 2. fynske kyrasserregiment i Kerteminde, idet der lå en eskadron af disse garnisoneret i Kerteminde fra 1730. Han og Anna Margrethe Sørensdatter var med i mandtallet den 15 aug 1769 i Nørre kvarter, Odense, og står da benævnt som gift, aftakket rytter og pensionist, 58 år gammel med en 60-årig hustru (dette kan dog ikke helt passe) og en 12-årig datter (må være datteren Maren). Hos dem bor en dragon med hustru og datter. Han og Anna Margrethe Sørensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 på Sortebrødre kirkegård, matr. nr. 536, Odense, han er da pensionist.

Børn af Friderich7 Wilhelm og Anna Margrethe Sørensdatter (se #91) var:
 •       i.   Christian Friderich6 Frederiksen blev døbt den 28 mar 1744 i Kerteminde som en liden søn af rytter Friderich Wilhelm og hustru Margretha Sørensdatter. Frembåret til dåben af rytter Madtz Andersens hustru, Jacob Baldtzerstens pige Ane Elisabeth gik hos. Faddere var rytter Hans Nansen, Svendborg og rytter Andreas Cardenal.


 •       ii.   Søren Frederiksen blev døbt den 5 feb 1746 i Kerteminde kirke, Bjerge herred, som en liden søn af rytter Friderich Wilhelm og hustru Margrethe Winther. Frembåret til dåben af rytter ?? hustru Margrethe, rytter Mathias Müllers hustru Mette gik hos. Faddere var Peter Sewest, Christian Frederich, og rytter Henrich Setteman.


 •     45  iii.   Maren Frederiksdatter.91. Anna Margrethe7 Sørensdatter (Søren Madsen, #182) blev døbt den 28 okt 1721 i Vor Frue kirke, Odense, som datter af Søfren Madsen. Mons. Brorsens Kiæreste bar barnet. Faddere var Jacob Christensen, Mons. Christens Kiæreste (kone) fulgte, Mons. Grube, Hans Søfrensen og Anna Caterina. Anna Margrethes fødeår stemmer fint med Odense købstads folketælling 1787, men ses ved sin død at skulle være født i 1702! I begge tilfælde nævnes hun sammen med sin mand Friederich Wilhelm (et rimeligt usædvanligt navn), så det være det samme ægtepar der er tale om. Hun giftede sig med Friderich Wilhelm (se #90) den 23 jan 1744 i Vor Frue kirke, Odense. Hun blev begravet den 13 mar 1796 på Vor Frue kirkegård, Odense, Odense herred, som enke efter Frederic Vilhelm i de fattiges jord. Alderen er da (fejlagtigt) angivet til 94 år.
Hun er også nævnt med navnet Ana Margrethe Winther.


92. Andreas7 Balzer (Andreas, #184) blev døbt den 3 feb 1715 i Evang. Luth. kirche, Friedrichstadt, Slesvig, og vidner var mdm. Ann Margaret Wetker, Major Ladert og Berendth Davids. Han giftede sig med Elisabeth Barckmann (se #93), datter af Henrick Barckmann og Elisabeth, den 22 dec 1743 i Evang. Luth. kirche, Friedrichstadt, Slesvig.
Han er i 1715 også nævnt med navnet Anton Andreas Balzer. Han og Elisabeth Barckmann boede i 1780 i Friedrichstadt, Slesvig.

Børn af Andreas7 Balzer og Elisabeth Barckmann (se #93) var:

93. Elisabeth7 Barckmann (Henrick, #186) blev født den 25 maj 1722 i Friedrichstadt, Slesvig. Hun blev døbt den 28 maj 1722 i Evang. Luth. kirche, Friedrichstadt, Slesvig, og vidner var Catharina Hansen, Albert Schoosmanns og Nicolaus Klossed. Hun giftede sig med Andreas Balzer (se #92), søn af Andreas Balzer og Anna, den 22 dec 1743 i Evang. Luth. kirche, Friedrichstadt, Slesvig.
Hun er i 1722 også nævnt med navnet Bargmann. Hun og Andreas Balzer boede i 1780 i Friedrichstadt, Slesvig.


94. Carl Christoph7 Rhode giftede sig med Anna Dorothea Classen (se #95) den 13 maj 1749 i Evang. Luth. kirche, Glücksburg, Slesvig, og han er da Fischmeister og hun er fra Rüde.
Han var fischmeister, som det hedder på tysk, hvilket må svare til det danske fiskemester. I artiklen "Kongens fiskehoveri" i årbogen "Alle tiders Nordsjælland" fra 2017 side 115 beskrives opgaverne for en nordsjællandsk fiskemster: Et stort og omfattende hoveri var ferskvandsfiskeriet. Ferskvandsfisk var en luksusspise, der var højt værdsat ved hoffet. Til at varetage dette fiskeri i bl.a. Frederiksborg, Kronborg og Københavns Len, blev der fra slutningen af 1500-årene ansat en Kongelig Majestæts Fiskemester, og fiskeriet reguleredes ved kongelige forordninger. Ligesom med jagten i Nordsjælland betragtedes ferskvandsfiskeriet som en herlighed, der var forbeholdt kronen. [...] Navnene på de første mange fiskemestre ved de nordsjællandske len fra 1579 til 1636 havde tyskklingende navne. Det antyder, at kunsten at opdrætte fisk ikke var en færdighed, der var blevet udviklet og kultiveret i de danske klostre gennem middelalderen, men var kommet fra Europa i løbet af renæssancen sammen med indførelsen af karpen. Fra 1630’erne kendes fiskemestre i Nordsjælland med både danske og tyske navne Fiskemesterens hovedopgave var todelt. For det første stod han for flytningen af fisk mellem søer og damme, som var en vigtig og nødvendig pleje af fiskebestandene. Hertil kom en jævnlig flytning af fiskeredskaber, vod og både fra sø til sø, der krævede ekstra vogne og hesteforspand. Vedligeholdelse af dæmningerne ved dammene behøvede ofte mange folks arbejde og tilførsel af tømmer og lermaterialer. For det andet skulle fiskemesteren følge med hoffet, når dette drog rundt på Sjælland, og have sine fiskeredskaber ved hånden, så der altid kunne leveres frisk fisk [...] På Christian 4.s tid (1588-1648) havde Kronborg Len til tider ansat fiskere, gravere og kuske til at hjælpe fiskemesteren. Fra Frederik 3.s tid (1648-1670) blev fiskeriet forpagtet af fiskemestre på åremål med en lang række betingelser. Man må antage at Carl Christophs arbejdsopgaver og betingelser var lignende de her beskrevne, blot med Hertugen af Glücksborg som herre (i tiden omkring 1750 var det Frederik af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (1701-1766)).

Børn af Carl Christoph7 Rhode og Anna Dorothea Classen (se #95) var:

95. Anna Dorothea7 Classen giftede sig med Carl Christoph Rhode (se #94) den 13 maj 1749 i Evang. Luth. kirche, Glücksburg, Slesvig.
Hendes giftenavn var Rode.


96. Jens7 Jensen Kiær (Jens Sørensen, #192) blev født den 31 maj 1734 i Hvorup sogn, Kær herred og døbt den 3 jun 1734 i Hvorup kirke, Kær herred, faddere var Niels Pedersen Skræder, Jens Madsen, Jens Pedersen, Anne, Thomas Kaarslunds hustru, alle ibidm, Maren, Thorsten? Andersens Datter i Gildsig. Han giftede sig med Karen Jensdatter (se #97), datter af Jens Sørensen Kilde og Johanne Rasmusdatter, den 4 jan 1767 i Vester Hassing kirke, Kær herred, efter forudgående trolovelse den 14. november. Han var da ungkarl og hun pige, begge af Vester Hassing. Forlovere var Christen Kiær i Vester Hassing og Christen ved Damen, sammesteds. Trolovelsen mellem Ane Kirstine Christensdatter og Jens Jensen Kiær blev deklareret den 30 mar 1787 i Vester Hassing sogn, Kær herred. Han giftede sig 2. gang med Ane Kirstine Christensdatter, datter af Christen Nielsen Kalstrup og Ingeborg Olesdatter, den 8 maj 1787 i Vester Hassing kirke, Kær herred, trolovere var Svend Kalstrup og Hans Jørgensen, begge af Vester Hassing. Han blev begravet den 23 sep 1810 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
Han bliver faderløs allerede inden han er født og moderen (Maren Ollesdatter) gifter sig igen med Jacob Pedersen. Men Maren Ollesdatter dør da Jens er godt 4 år gammel og Jens og hans bror Jacob er nu forældreløse men bor hos stedfaderen Jacob Pedersen og dennes nye kone Anne Andersdatter. Men da stedfaderen dør fire år senere i 1742 står Anne nu tilbage med to drenge (på 8 og 11 år) som hun intet reelt forhold har til. Det ses af skiftet efter Jacob at drengene får deres del af arven men at hun ligledes søger at skille sig af med dem idet hun undskylder med at "hendes tilstand ej tillod hende at kunne underholde dennem, og de i disse dyre aaringe havde kostet hende og hendes salige mand meget og de ikke den ringeste tjeneste der imod af dennem haver haft" og 'at hun og hendes Mand haver til denne Tid og haver underholdet disse 2 Børn med frie Kost som har været dem til stor Byrde nu disse dyre aaringer og holdt dem i Skoele, saaledes at den ældste Søn foruden sin Børnelærdom har lært at skrive og de derimod ingen Tieneste af dennem haver haft og endnu af deres rige Arv lidet eller intet dertil er tilstrækkeligt, begierede derfor at maatte denne stor Byrde blive befriet, heldst hun selv deruden haver 2 smaa spæde Børn'. Det ender dog med at børnene bliver hos hende (hun indså sikkert at hun ellers skulle af med deres arv til dem). Han er i nov 1767 også nævnt med navnet Jens Jensen Hvorup dette tilnavn optræder ved fødslen af hans første børn og er antageligvis givet til ham fordi han stammer fra Hvorup sogn. Senere, da han er veletableret og ikke længere er ny i Vester Hassing, får han tilnavnet Kiær. Han var fæstegårdmand på Kjær, Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, gården var beliggende på matrikel nummer 19 og var allerede i 1662 ejet af Aalborg hospital. Kjær skal endelig ikke forveksles med en anden gård, Kjærsgaard, som også lå i Vester Hassing by. Kjær lå der hvor Fuglestræde i dag løber sammen med Smallegade/Rolighedsvej. Han og Ane Kirstine Christensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da bonde og gårdbeboer og hos dem bor hans børn af første ægteskab Jens, Søren, Johanne og Else Marie samt deres fælles datter Karen. Han var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da bonde og gårdbeboer og hos dem bor hans sønner af første ægteskab Jens og Søren (som er enroulleret matros) samt fællesbørnene Christen, Jens og Karen og en enkelt tjenestepige.

Børn af Jens7 Jensen Kiær og Karen Jensdatter (se #97) var:
 •     48  i.   Jens6 Jensen Kiær.


 •       ii.   Maren Jensdatter blev døbt den 2 sep 1770 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var bla. Giertrud Jensdatter Krogs, Anne Jensdatters, Anders Jensen og Svænd Kalstrup.
        Hun er sandsynligvis død inden sin moder da hun ikke nævnes som arving i skiftet efter denne.


 •       iii.   Christen Jensen blev døbt den 16 aug 1772 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var bla. Mette, Berthel Thomsens kone, Anne Jensdatter og Lars Krog, alle af Vester Hassing. Han døde den 1 jul 1787 i Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 14.


 •       iv.   Søren Jensen Kiær blev døbt den 28 feb 1774 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var bla. Anne Jensdatter, Johane Jensdatter og Jens Andersen Mand, alle af Vester Hassing. Han giftede sig med Johanne Sørensdatter Hou den 2 jul 1802 i Vester Hassing kirke, Kær herred.


 •       v.   Jacob Jensen blev født den 2 dec 1775 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred og døbt den 10 dec 1775 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var Magrethe Anders Snedkers kone, Johane, Sørens hustru i Hoeker, Lars Krog, Jens Mand, og Lars Christensen i Trankær i Vester Hassing. Han døde den 19 dec 1779 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 4.


 •       vi.   Johanne Cathrine Jensdatter blev døbt den 9 nov 1777 i Vester Hassing kirke, Kær herred, og båret af Maren Sørensdatter. Faddere var Søren Andersen i Hækken, Søren Jensen Dalsgaard, Anders Snedker, og Johanne Jensdaatter Mann, alle af Vester Hassing. Hun giftede sig med Peder Hansen den 19 feb 1809 i Mou kirke, Fleskum herred, efter at have anmeldt sig til ægteskab den 30. december året før. Han er da enke - og gaardmand af Schillet og hun er pige af Vesterhassing tjenende i Høstemarch. Forlovere var Søren Jensen Moue og Jens Pedersen.
        Hun var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, som tjenestepige hos provst Ryges enke, pensionist Henriette Marie Lorentsen.


 •       vii.   NN NN blev født cirka 4 okt 1778 i Vester Hassing sogn, Kær herred, da Karen Jensdatter bliver introduceret efter fødslen på denne dato. Han/hun døde cirka 4 okt 1778 i Vester Hassing sogn, Kær herred, kun én dag gammelt og udøbt.


 •       viii.   Else Marie Jensdatter blev døbt den 11 feb 1781 i Vester Hassing kirke, Kær herred, og båret af Johanne Jensdatter, Søren Andersens hustru i Vester Hassing. Faddere var Berthel Thomasen, Jens Andersen Mand, Stephan Christensen og Dorthe (Anders Larsens Daatter) alle af Vester Hassing.
        Hun var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Hassinggaard, Vester Hassing sogn, Kær herred, som tjenestepige hos bonde og gårdbeboer Levi Jensen og hustru Margrethe Thomasdatter.


 •       ix.   Jacob Jensen blev døbt den 23 jun 1782 i Vester Hassing kirke, Kær herred, Båret til dåben af Johanne Jensdatter (Søren Hækkes hustru). Faddere var bla. Lars Jensen Krog, Svend Kalstrup og Anne Sørensdatter, tjenende i Skorsteengaarden. Han døde den 28 mar 1787 i Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 4.97. Karen7 Jensdatter (Jens Sørensen, #194) blev døbt den 24 feb 1743 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Vester Hassing by. Faddere var Inger Rasmusdatter og Niels Michelsøns daatter i Staae. Soldat Mads Rasmussen i Staae. Jens Andersøn og Peder Lauritsøns i Vester Hassing by. Hun giftede sig med Jens Jensen Kiær (se #96), søn af Jens Sørensen og Maren Ollesdatter, den 4 jan 1767 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun blev begravet den 25 jul 1784 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, (Dom. 7. p. Trin.) som Jens Kiærs hustru af Vester Hassing.
Karen's bo blev skiftet den 18 aug 1784 i Aalborg hospital og skiftet har denne ordlyd: Anno 1784 den 18 august indfandt sig på Aalborg Hospitals Vegne og efter Hospitalforstanderen, Højædle og velbårne hr Justitsraad Traps Fuldmægtig Hr Holms begjæring underskrevne Andreas Handrup fra Vester Hassing udi Hospitalsfæstebonden Jens Jensen Kiærs i fæstehavende Huus og Gaard i Vester Hassing Bye for i overværelse af 2 tiltagne uvillige vurderings og vitterlighedsmænd navnlig Hans Jørgensen og Svend Christensen begge af bemeldte Vester Hassing for der at holde en lovlig registrering og vurderingsforretning efter benævnte Jens Jensens ved døden afgangne Hustrue sal: Karen Jensdatter overalt hvis samme sted fandtes til paafølgende skifte og deeling mellem ham som enkemand paa den ene og hands med den Sal: kone i Ægteskab sammen auflede Børn, som ere 1 Søn Jens 17 Aar, 1 Søn Christen 12 Aar, 1 Søn Søren 10 Aar 1 Ditto Søn Jacob 2 Aar 1 Datter Johanne Cathrine 6 Aar, 1 Datter Else Marie 4 Aar gl, alle hiemme i stervnboen paa den anden side - ved forretningen var til stede Enkemand eft bemeldte Jens Jensen, for saavel paa egne som sine børns Vegne at observere skiftets lovlige behandling ligesom og var mødt for at optage Børnenes lovligeTarv under skiftet Deres morbroder Anders Jensen Snedker i bemeldte Vester Hassing i hvilke med bemeldte overværelse S.Forretningen blev begyndt. I Dagligstuen 1 Fuur Bord med Egefood 2m 2 Fuur Bænker 4s 5 Mælkehylder 6s 1 Jern Kakkelovn med do food 6rd 4m 2 Stole den ene med Halm den anden med træsæde 6s 2 Hylder 2s 1 gl. Træ Kakkelsovnsramme 2s 1 liden Kobberkeddel 3m 1 messing Lysestage 6s 1 Boutallie 2s 2 små sengesteder, det ene med blåtavlet omhæng 3m På det ene Sengested 1 Rød og blaae Olmerdugs Overdyne 2m 1 do underdyne 1m 1 hvid Bolster Pude 8s 1 par blaae lærreds lagener 1m På det andet Sengested 1 rød og blaa olmerdugs overdyne 1rd 2m 1 hvid do underdyne 4m 1 rød og blaa olmerdugs hovedpude med hørgarns overbetræk 1m 8s 1 hvid bolster do 8s 1 par blaae lærreds lagener 2m 3 gl Bøger 2m Et lidet kammer ved stuen 2 gl Hynder 2m I den anden Stue 1 fuur Boerd paa Eege Pæle 1m 8s 2 fuur Bænke og 1 do Forsæt 12s 5 smaa Hylder 4s stribet hværkens Bordklæde 1m 4s 1 gl Bænkehynde 8s 1 Garn Vinder og 1 do stoel 2s 2 smaa skilderier 2s 1 gl fuur Skab uden laas 6s deri intet at skrive 1 eege Hængeskab uden Laas 1m 8s deri ey holler noget uden af Børnenes Linned 1 lidet kisteskrin med Laas 6s derudi intet at registrere gl eege jernbunden Skrien med Laas uden Baandet 4s 1 fuur klædeskab med 2 døre uden Laas 1rd 1m derudi intet uden nogle af Enkemandens gangklæder 1gl eege Kandeskab med 2 Døre samt Laas og en Nøgle 5m 3s 1 Lygte og 1 Bliktragt 2s 2 blaae og hvide porcelainsfade og en gl tintallerken 8s 1 blaae og hvid steenkruus 8s 1 Hagel? 6s 4 stk Bouttellier 6s 1 Høelee 10s 1 gl Lynglee 4s 1 Naver og noget jernragelse 3s 1 gl eege kiste med Laas uden Hængsler 3m deri intet at registrere uden nogle gamle ubrugelige klude 1 brunmalet eegekiste med fuur Laag samt Laas og Hængsler 1rd 2m Deri intet uden noget af Børnenes Linned og Klæder 1 guulmalet fuurkiste med Laas og hængsler 2rd Deri den Sal: kones Linnet og Klæder 1 gl rød og hvid Cartuns Kaabe 4s 1 gl do 4s 1 hvid ulden nattrøj 8s 1 hværkens skiørt 2m 1 rød cartuns trøye 10s 1 rød og hvid stribet hværkens Livstyk 8s 1 rød og grøn hværkens Skiørt 2m 1 trykket wadmels do 2m 8s 1 grøn trykket hværkens do 8s 1 blaae ulden damaskes kaabe 5m 1 brun hværkens skiørt 1m 8s rød og hvidstribet hværken til et skiørt 2m 1 blaae blommet tobordes trøye 3m 1 sort stoffes kioel 4m 1 sort nakket hovedstyk 4s 1 do fløyels Hovedstyk 4m 1 Hørlærreds dreils Serviette 4s 1 liden klædekurv 6s 1 hvid hørlærreds forklæde 8s 2 sorte Fløyels Pandender 12s 2 do silke Damaskes huer 12s 1 kammerdugs halsklæde 12s 1 par do Ærmer 4s 1 hvid ???dugs Forklæde 4s 1 hvid kram lærreds halsklæde og 1 par do ærmer 6s 2 hørgarns halsklæde hviide 1m 2s 1 hvis kammerdugs hue 4s 2 snipper 2s 1 blaae og hviid tavleret hørlærreds Forklæde 12s 1 rød og hvid strikket hværkens Trøye og Skiørt 2m 8s 1 do livstykke 8s 2 paar sorte uldne Strømper 12s Forestaaende den Sall: Kones Kiste og gangklæder samt Linned begierede Enkemanden tillagt de 2 smaa Pigebørn om Boen det kunde tilstrække I Vester Stuen 1 Fuur forslage til Sengesteder 8s Paa det ene sengested 1 blaae og hvidstribet Olmerdugs Overdyne 2m 4s 1 hvid bolster Underdyne 1m 8s 1 blaae og gulstribet olmerdugs Hovedpude 8s 1 rød og grøn do 6s 1 paar blaarlærreds lagner 2m Paa det andet sengested 1 grøn og hvidstribet Olmerdugs Overdyne 2m 3s 1 gl hvid og graae vadmeels underdyne 1m 8s 1 rød og hvid stribet olmerdugs Hovedpude 1m 1 par gl blaar lærreds lagner 3s 1 gl fuur bagetrug 8s 1 gl træe soel 2s I et Kammer udi Stuen 1 haand qwærn med behør 1m 8s 1 skind Sold 6s 1 halmløbe 4s 1 sælge?? 4s 1 eege Anker 8s 1 Fuur ølltragt 2s 1 gl Eege Øel Tønde 4s 1 gryde Kubbe?? 2s 1 par smaae korn sække 1m 1 salt Houg 12s 1 lofte Stie 6s 1 spinderok 8s Paa loftet var intet at skrive I Kiøkkenet 1 Ildklemme 6s 1 Pande og en Rist 10s 1 Jerngryde 1m 8s 1 træe Skovl og 1 Drifttroug??? 4s en deel leerkar som med de øvrige i huuset værende leerkahr kunde være af Værdje 1m 4s I Fremmerset 1 Spand og 1 Strippe 4s 1 Fuur Bæhr Kahr 10s 1 eege Øeltønde 1m 1 stand Tønde og fuur Kahr 8s 1 eege Kahr ???? 1 Kobber kedel i Grue I H???? Rumm 4 rd I gaarden 1 træevogn med Hække og behør 5rd 1 do med behør 1m 4s 1 ploug med alt tilbehør 2rd 1 hørive med jerntænder 4m 1 høbore 8s 4 træe Grebe med Jern skal samt 2 Skovle 8s 3 Spader 1m 8s I Laden 1 hakkelseskiste med Kniv 1m 1 do pleyl og 1 kost Skovl 6s 2 jern Forker 8s I hughuuset 1 stor skovl 4s 1 øxe 1 hammer 1 hougtang 1m 8s 1 Naver 1 Spigerboer med Skaft 8s 1 Hugjern 4s 2 Høeleer Drage??? 4s 4 River 8s 1 Høelee 3m Bæester 1 sort blisset hest 5aar 16rd 1 sot og brun do 8 aar 9rd 1 graae oeg 18 aar 5rd 1 sort Mæhr plag 2 aar 10rd 1 graae do 2 aar 10rd Fæe qreaturer 1 hviid koe 9 aar 6rd 4m 1 hvid qwie Koe 3 aar 5rd 1 sort koe 10 aar 6rd 1 sort do 4 aar 6rd 3m 1 sort ringet Quie 3 aar 3 rd 1 sort hjelmet stud 3 aar 6rd 1 sort og hvis hjelmet kalv 4rd Faar 8 st Faar med 4 Lam ?? over hoved 5m 10rd Sviin 1 hviid Soe 1 aar 3rd Bier 5 Stade a hv 1 rd 5rd Paa tilspørgende erklærede Enkemandet Jens Jensen samt øvrige tilstedeværende at dennem indtet videre var bevidst denne starvboe tilhørende end hvis allereede Rigistreret og Vurderet og thi er da forbemelte Registrerede og Vurderede effecter, efter vurderingen opløber til den summa 150rd 4m s Og som Andreas Handrup af Skifte Forvalteren Fuldmægtig Hr Holm icke var begieret til at foretage sig videre ved dette Skifte denne Siide end hvis allerede sked er da hand selv det første mulige ville møde for at bringe det til en endelig slutning, saa blev ey heller for denne gang videre foretaget men Skiftet saaledes udsadt indtil videre . Imidlertid blev enkemanden tilholdt at være ansvarlig for alt det foran Registrerede og Vurderede indtil endelig Skifteslutning foretoges, hvilken hand og belovede, og saaledes blev dette skifte for denne Ende endt som herved med Hænders Underskrift bekræftet. Datum Starvboet i Vesterhassing ut supra Handrup Paa egne vegne Jens Jensen som Børnenes morbroder og tilsynsværge Andes Jensen Som Overværende vurdering og vitterlighedsmænd Hans Jørgensen Svend Christensen Anno 1784 den 23 november mødte på Aalborg Hospitals vegne Hospitalsforstanderen SF Hr, justitsraad Traps Fuldmægtig John Holm fra Aalborg Kloster med 2 vitterlighdsmænd navnlig Hans Jørgensen og Svend Christensen begge af vester hassing udj Aalborg Hospitals bonden Jens Jensen Kiær hand huus og Gaard for efter forhenskevne Registrering og vurdering efter hands ved Døden afgangne kone Karen Jensdatter i dag at bringe Skiftet til endelig slutning samt skifte og deeling imellem Enkemanden førbemeldte Jens Kiær paa den ene og hands med den Sal. Kone i Ægteskab sammen aulede og foran under dette Skifte specificerede 6 Børn paa den anden Side. Og var til den Ende nærværende Enkemanden bemeldte Jens Kiær paa egne og sine umyndige Børns Vegne ligesom og var tilstede ved dette skifte Børnenes Morbroder Anders Jensen Snedker af Vester Hassing for de umyndige Børns gavn og viste som fød Værge under Skifte at iagtage og blev saa udj forbemeldte overværelse med Skiftet foretaget som efter følger: Efter den passerede Registrering og Vurderings Forretning er forbemeldte Starnboets Effekter og Formue i alt opløben til 150rd 4m 8s Derimod anføres Starnboets Gield og besværing, der er som følger: 1) Besætningen Til Steder som staar for hartkort 3 - 4 - 1 tilforordres til auflingens Drift og Fortsættelse 4 gode Vogn og Ploug Bæster a følg. nuværende pris for 16 rd 64 rd 2 vogne med behørende reskab 20rd 1 ploug 3rd 2m 1 Harve med Jerntænder 2rd 2m ---------------------- 89rd 4m 2) Brøstfældighed a) Raalingen bestaar af 7 Bindinger og befindes her Tømmer, Tag Loft, Vinduerne og Dørre med andre Bygnings matirialer forfalden saa samme ikke kand ansættes ringere end 3rd til hver bindings istandsættelse, der bliver 21rd b)Laden 7 Bindinger er ligesaa en deel forfalden og til alt behørende reperation og kan istandsættes ringere end 2rd 3m pr Binding 17rd 3m c) Fæhuset 7 Bindinger befindes ligeledes brøstfældigt saa samme icke kand bekostes i forsvarlig stand ringere end 1rd 2m pr Binding 9rd 2m d) Koehuusets 5 Bindinger er og noget forfalden og ey kand repereres under 5rd ------------------------ 52 rd 5m 3) Skatter og Landgilde Restancer October qvartal 1784 2rd 6s Folkeskat 8s Veypenge 4s ---------------------------------- 2rd 1m 2s Landgilde forfalder til Mortens Penge 1rd 4m 8s Byg 2 tønder 2 s a tønden 2rd 4rd 1m 12s ----------------------------------- 5rd 5m 4s = 8rd 6s 4) Sæde og Tærekorn Hvad dette Slags anbelanger da er Kornet i Laden af Vurderingsmændene anseet tilstrækkeligt til Føden og forestaaende Aars Vaarsæd, og altsaa er indtet des Aarsag og foran under Skiftet beregnet til nogen indtægt ligesom og icke heller her beregnes noget udgift men begge dele mod hverandre at Ballancere 5) Boet skyldig Gield. Enkemanden antager at være skyldig til Hans Pedersen i Vester Hassing reede laante Penge 7rd og til Ellen Madsdatter ibid af ???? 3rd 6) Begravelsesomkostninger Enkemanden tilkendegav hands Sal Kones begravelse havde kostet ham ?? er 7rd og fordrede dermed lige vederlag til sin Begravelse thi ??????????? 7rd Paa Skifterettens tilspørgende declarerede Enkemanden og andre herværende at dennem aldeles indtet videre vare bevidst, som kunde blive Skiftet endten til Indtægt eller Udgift at beregne end hvis foran Registreret og vurderet samt til Udgift anført er. Summe Stervboens Gield og Besværing bedrager sig ialt til 167rd 3m 6s Efter at saaledes var forrettet og befunden at Stervboens Gield og besværing langt overgaaer dens Formue, da Kand indtet blive til nogen Skift og Deeling imellem Enkemanden og hands umyndige Børn. Saa blev Enkemanden opl?melte Jens Jensen Kiær paa begiæring /: da hand fremdeles vil beboe Stædet :/ hele Stervboens foran beskrevne Effecter og Formue overleveret og under hand anbetroed hvorimod hand forpligter sig til at være ansvarlig for Huusenes Brøstfældighed, Skatte og Landgields Restancer samt drage ald faderlig Omsorg for sine smaae umyndige og uopdragne Børn dennem med Klæde, Føde, Skolegang og anden Christelig Opdragelse forstaa indtil de deres Brød kan fortiene, samt til Børnenes fornødne Klæders underholdning at anvende deres Sal: Moders Klæder som dennem nyttige og best kunde være dog med Fød Værges Opsyn ligesom og Enkemanden at holde hr Skifteforvalteren for alt hvad deraf dette Skifte havde at erindre og Enkemanden tillige med Fød Værgen var begierende at dette Skifte maatte sluttes paa deres anmodning hermed sluttet og tilendebragt som med underskrift bekræftet Datum Skiftestedet i Vester hassing den 3. november 1784 Paa egne og mine umyndige Børns vegne underskriver Jens Jensen Som Børnenes Morbroder og Fød Værge underskriver Anders Jensen Som overværende Vitterlighedsmænd underskriver Hans Jørgensen Svend Christensen.


98. Jens7 Poulsen Smed blev født i 1733 hvis man skal tro på aldersangivelsen ved hans død, men er også set med fødeåret 1721 i folketællingen 1787. Han giftede sig med Maren Ottesdatter (se #99), datter af Otto Jensen og Maren Nielsdatter, før 1 jul 1787 da de er gift ved folketællingen på denne dato. Desværre mangler Dronninglund kirkebog indførslerne for trolovelse og vielse i perioden 1759-1776, så det har ikke været muligt at finde vielsen dér, men de er antageligvis viet i slutningen af 1760'erne. Han døde i 1813 i Vester Hassing sogn, Kær herred.
Han og Maren Ottesdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da husmand og bysmed. Hos dem bor børnene Maren og Poul. Han og Maren Ottesdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da smed og jordbruger. Hos dem bor sønnen Poul og dennes hustru Ane og deres søn Jens.

Børn af Jens7 Poulsen Smed og Maren Ottesdatter (se #99) var:
 •     49  i.   Maren6 Jensdatter.


 •       ii.   Poul Jensen blev døbt den 14 aug 1774 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Vester Hassing. Dåbsvidner var var Anne Ottesdatter af Gierøe i Dronninglund sogn, Kiersten, Jens Skræders hustru:, Bertil Tomsen og Svænd Lundborg i Vester Hassing og Niels Otesen af Trÿe. Han giftede sig med Ane Jacobsdatter før 1 feb 1801 da de er gift ved folketællingen dette år. Han døde den 25 jul 1851 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 76 som aftægtemand hos Jens Poulsen sammesteds. Han blev begravet den 1 aug 1851 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.99. Maren7 Ottesdatter (Otto Jensen, #198) blev døbt den 25 jan 1747 i Dronninglund kirke, Dronninglund herred, forældrene er da af Trye. Dåbsvidner var Peder Pedersen i Trye, Peder Larsen ibd., Jens Larsen i Bolle, Peder Christensens kone Inger i Trye, Peder Pedersens datter i Trye. Hun giftede sig med Jens Poulsen Smed (se #98) før 1 jul 1787. Hun døde den 14 mar 1816 i Vester Hassing, Vester hassing sogn, i en alder af 69 som enke efter Jens Poulsen. Hun blev begravet den 24 mar 1816 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.


100. Niels7 Pedersen (Peder Nielsen, #200) blev døbt den 29 nov 1716 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Skorstensgaarden. Faddere var Niels Thomasens hustru i Hassing Hougaard, Bodel Pedersdatter i Tvangsgaard, Tomads Jensen i Hassinggaard, Peder Ibsen i Trankjær og Peder Andersen i Skorstensgaarden. Han giftede sig med Magrethe Nielsdatter (se #101), datter af Niels Jensen og Maren Nielsdatter, den 2 feb 1749 i Vester Hassing kirke, Kær herred, efter forudgået trolovelse den 11. oktober året før. Han er da af Skorstensgaarden og hun af Hougaarden. Forlovere var Jens Pedersen i Hald og Christen Nielsen Hougaard. Han blev begravet den 20 jun 1773 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, som beboer af Hvolgaard i en alder angivet til 57½ år.
Niels og Magrethe fæster i perioden mellem okt 1749 og 1770 (hvor de får børn) hans fødegård Skorstensgaarden, Vester Hassing sogn, Kær herred, I 1770 vides Niels at fæste den halve gård og den anden halvdel fæstes af Anders Pedersen. Om han altid kun fæster den halve gård vides ikke, men der har gennem historien næsten altid været to fæstere på Skorstensgarden. Han fæstede Hvolgaard i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred i 1773 senere. Niels' bo blev skiftet den 15 jun 1773 på Langholt, Horsens sogn, Kær herred, værdien af boet opgøres til 179 Rbd., men der er gæld for 184 Rbd. Ordlyden er som følger: Anno 1773 den 15. juni efter at fæstebonden Niels Pedersen i Hulgård i Vester Hassing Sogn og Bye hans dødelige afgang, aftenen næst forhen var tilkiendegiven, indfandt sig på Herskabet, Højvelbaar Hr Andreas Scheel til stamhuuset Birkelse og Langholt, Deres Kongelige Majestæts højtbestaltede Cammer-herre, Amtmand over Dronningborg Silkeborg og Mariager Amter hans Vegne, efter given Naadig Ordre Jens Jepsen fra Langholt udi forbenævnte afdødes i fæste haft gaard for at holde en lovlig Registrerings og forseiglings Forrættning over alt, hvad derudi forefandtest til paafølgende lovlig skifte behandling for alle vedkommende og arvingerne, som ere Enken Margaretha Nielsdatter paa den ene Side og de med hendes afdøde Mand forhen i ægteskab sammen auflede Børn paa den anden Side, nemlig een Søn Niels Nielsen - 24 Aar, een søn Peder Nielsen 22 Aar, een ditto Søn Jens Nielsen, 15 Aar een Datter Anne Nielsdatter, 12 Aar og een Datter Maren Nielsdatter, 14 Aar, alle hiemme værende hos Moderen. Og blev da i overværelse af 2 gode Danne Mænd Peder Pedersen af Dyschou og Bertel Pedersen i Vester Hassing Bye forrettet som følger.- I Dagligstuen befandtes: 1 Für Bord på Kryds Fod " - 2 - " Tvende gamle Bænke " - " - 8 Eet gammelt Führ Skab " - 1 - 4 Een Brun steen Ko?? " - " - 2 2 Træe Stoele med Halm Sæde " - " - 8 1 ditto med Fiel - Sæde udi " - " - 8 Nok Een ditto " - 1 - " Een Træe Lyse Stage 1 Thin Brik og 1 ???? " - " - 10 2 ???? Mælke Fiæle " - " - 10 Derpaa 8 st. steen fade a 2/ " - 1 - " 2 Store Skaaler eller Kovse " - " - 4 1 Jern Lampe 6 sk. 1 paar Karer 4. mk. " ' 3 - 6 1 Jern Bilægger Kedelovn 6 - 4 - " Een Jern Plade i Væggen ved Kedelovnen som har sadt der førend Fæsteren kom til Stædet og altsaa ei vurderes. På Sengen 1 Rød stribet olmerdugs overdyne 2 - " - " 1 hvid olmerdugs underdyne 1 - 4 - " 1 Rød stribet olmerdugs Puddre(?) med boert " - 2 - " 1 hvid(?) olmerdugs Pude 1 - 2 - " 2 blaar lærreds lagner " - 5 - " I Kammerstuen Et Sengested 1 Rød og blaae stribet olmerdugsdyne 1 - 4 - " 1 guul stribet olmerdugs underdyne 1 - " - " 1 blaaestribet Hoved Pude " - 2 - " _____________ Latriis 17 - 4 - 12 Kolonneskift Transport 17 - 4 - 12 1 Hvid olmerdugs Hoved Pude " - 3 - " 1 hør og 1 blaar lærreds ditto / c. lagner " - 5 - " I Storstuen paa en Seng 1 Rød stribet olmerdugs overdyne 1 - " - " 1 Vadmel underdyne " - 2 - " 1 olmerdugs pude med overtræk " - 2 - " 1 hør og 1 blaar lærreds lagen " - 4 - 8 2. Ludede Für Bænke " - 2 - " 1 gammel foldebænk uden klæder " - " - 12 1 Brun mahlet führ Kiste med Laas Derudi Den Afdødes Gang Klæder 1 blaae Vadmels Kiortel 1 Sort Klædes Kiortel 1 Brun Vadmels Trøje 1 Hvid Vadmels ditto 1 par nye Vadmels Bukser 1 par nye hvide ditto 1 gammel Callemanches(?) Brøstdug 1 stribet Hværkens Brøstdug 1 par blaa Kirkestrømper 1 par Skoe med Mæssing Spænder 1 Hatt, et par Handsker 1 Hørgarns Skiort 2 Blaar Lærreds ditto 4 hvide Halsklude Denne Kiste, samt den Afdøde Mands Klæder begiærede Enken at maatte værde DrengeBørnene tillagt Latriis 22 - " - " Transp. 22 - " - " Efter deres Sal. Fader, saa som De kunne da ei forvente sig Anden Arf. Og hvilken Jepsen og paa Høje Herskabets vegne approberede. 1 Brun mahlet Führ Kiste. Derudi havde Enken sine Klæder forvaret. - Og som hun samme Kiste havde Eiet (der er noget ulæseligt indsat fra linien nedenunder) førend hun kom i Ægteskab ?????? ???? , blev bemelte på hendes Begiæring forbigaaet. - 1 Rød mahlet Führ skab, 1 eege? skrin og 1 gl. vognskrin alle 3 dele 1 - " - " I Brøggerset! 1 kaaber Brøggers Kieddel 2 - " - " 1 ??????kar, 1 spand, 1 ballie " - 3 - " 3 stand Tønder 24s 1 skaade? og en Rags? 4s " - 1 - 12 I Kiøkenet! 1 Haandqværn 24s 1 Degnetrug 24s " - 3 - " 1 Halm Løb? , 1 Kiærne og 1 Garn Vindel " - 1 - " 1 Strændtræe 4s 1 ???????????? 4s " - " - 8 2 Stripper 8s 1 Rist 2s 1 Pande 8s " - 1 - 2 1 Halm Sold 4s 2 sold 24s " - 1 - 12 1 Løb 4s 1 Ildklemme og en kiedel skiær?? " - 2 - 4 Paa Loftet! 1½ tønde Rug, 1½ tønde Byg 1 ? malt 1 ??? er fortæret, frig??? der blev indhøstet? - 1 gammel ??? Kæde 4s 1 gl ???? " - 3 - 4 2 stiger 24s 6 tm høj halmbord 24s " - 3 - " ???????????????????????????????? samt ??????? til ?????? - vogne 1 - " - " (kolonneskift) I Gaarden 222 ? 1 træe Vogn med ?????? paa 6 - " - " 2 andre Vogne med pormadan fiel og Høkker??? samt fiel til den ???? VOGN 8 - " - " 1 Ploug med tilbehør 16 2 harver 20 nl 6 - " - " 1 høvl? med skær 10s 4 ditto uden skær " - 1 - " 1 skovl 6 s 4 spader med skafter 3m " - 3 - 6 2 Høe?????? med ??? 2 Rbd 2 ?????????????? 8/ 2 - " - 8 Hiuls fælleder til et par hiul " - 1 - 8 3 gammel stader? 6s 6 river 18/ 1 skiærekiste ig knif 3½ m " - 5 - " 1 paar pleiler 6s 2 forker 1 m 1 saug 6s " - 1 - 12 1 slibesteen med jernaxel 3 m 1 baandkniv 6s " - 3 - 6 1 Hammer 5 s 1 Knibtang 5s 1 Høebaare 1m " - 1 - 10 Bester 1 graae Hoppe 18 aar 4 Rd 2 m 1 sort ditto 17 Aar 3 R 7 - 2 - " 1 Hoppe 7 Aar 10 R 1 sort ???føll 5 R 4 m 15 - 4 - " 1 Bru?? Hop 5 aar 12 R 1 brunt hesteføl 4 R 16 - " - " 1 stor stiernet hoppe 4 Aar 17 R 1 graae ditto 3 Aar 14 R 31 - " - " 1 brun Hæst 3 Aar som Enken beretter at hendes mand i levende live havde givet hans ældste Søn Niels Nielsen fordi hand ingen Løn havde fået i al den Tid han havde været hjemme hos Faderen, altsaa som Sønnen tilhørende forbigaaet 1 sort skiæmmelt Hest Eet Aar 7 - " - " Qvæg 1 sort hielmed Koe 6 Aar 8 - " - " 1 sort koe giennem ????? 6 Aar 10 - " - " 1 grie Kalv 4 R een ditto 14 m 6 - 2 - " 5 faar og 2 Lam 7 - " - " et Svin høvd 2 - " - " 2 ???stænger samt ??????? til 2 vogne " - 3 - " ----------------------- 179 - 4 - 10 Og da Indtet Videre var at forefinde, Enken tilmed erklærede, at hun var ????? [jeg får det til eyvidende, hvad jeg ikke kan få til at give mening] noget ydermere Vidende af hvad Nafn nævnes kunde, saa bleve denne Forrettning dermed ???? Sluttet??? og skiftet???? Behandling af fremstaae til 30 Dagen som indfalder den Juli næstkommende, imidlertid foretager Enkes sig ike nogen Handling mod de herved Stedet værende Chreathiiver eller afhandler det allermindste af hvilken bekendt er, men befordre Stedets Drift saa at for denne ???? tiid ???? paae bæste maade. Og saa kunde bekræftes med Hænders underskrift hvad i Dag forrættet er. Datum Uthupra J Jepsen. Som ovennævnte Rigistrerings og Vitterligheds Mænd ved Denne Forrettning - Bertel Pedersen Peder Pedersen. Anno 1774 den 19. Marts mødte udi Skærfboen efter afg. Niels Pedersen i Hulgaard paa Skifte-Forvaltoren Hans Excellence Hr Andreas Scheel, Ridder, Deres Kongelige Majestæts Cammer-Herre, Amtmand over Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter, Herre til Stamhuuset Birchelse og Landholt Hans Vegne Jens Jepsen fra Langholt for at tage Stærfboen under Lovlig Vurdering og Taxation med viidere hvad der kand være at Eragt(??) til Skiftets Endelige Sluttning, imellem Enken Margareta Nielsdatter på den Eene og hendes med den afdøde Mand i Ægteskab Sammen Auflede Børn, der forhen er nafngivet, paa den anden Side. Og blev da i overværelse af Enken med hendes antagne Laugværge, [her er sat plads af til navnet, men det mangler], samt Peder Pedersen på Bakken, som de umyndige Børns Formynder og værge ved 2 uvillige og i slige ???-Stærvboer Kyndige Mænd nafnlig Bertil Pedersen af Kiersgaard og Peder Pedersen i Hulgaard forrettet saaledes som følger:1.Blev(?) Stærvboens forhen legisterede Affecter af Løsøre og Chreaturer efter ført udi den Orden samme Specificerede. Og med Eenhvær post antegnet den Vurdering og Værdie som samme efter bæste Skiønsomhed syndest at kunde Bestaae af, der i alt beløber sig til dene Summa 179.4.10. 2. Det til gaarden I u (er det et pund-tegn) auflede Korn af alle slags, Andsaae samtlige Vedkommende for at være til forbrug (blækklat) til Sæde og saa(??) Korn, samt Skatter og Folk-Lønne med Videre deslige, hvorfor der i dette tilfælde bliver Stærvboen ej noget at beregne endten til Indtægt eller udgift. Og som Enken eller øvrige ??????? erklærede, at der var ei Meere var at beregne Skærvboen til Indtægt End Før(?) skrevet(?) Da bliver samme fuld beløb at slutte med omstaaende 179.4.10. skriver eet hundrede halv fierdesens tiuge og Nie Rigsdaler 4 Mark og Tie Skilling. Derimod Blandt Stærvboens(?) Udgield og Besværing at andføre saaledes som følger: 1. Til gaarden der staar for 67 T(Tønder?) 2 sk Land beholdningen paa grund af allernaadigste forordning samt i betragtning af gaardens jorders Vidtløftige beliggende, i R R væres (hvad betyder det) ved 8 dage Bestaa a 12 R efter denne pris 96, " ; " En god vogn til ???? 12 R arbejdsditto 16 R 1 Harve 2 Een ploug 2 R 4 M 32, 4, " 2. Brøstfældigheden paa gaarden bliver dernæst efter dens nødvendighed at uudføre saaledes a) Rollingshuuset som bestaar af 11 bindinger behøver til forbedring 10 læst straaeTag a 4 M ½ Tylt dobbelt 12/allen(?) til Timmer og stolper 2 R 1 Tylt Enkel ditto 1 M 10, 2, " b) Lade-huuset bestaaende af 9 Bindinger stoer Bygning Erfordres til Forbedring 19 Læst ?? a 4 M een tylt 16/allen(?) a 3 s. En Tylt Dobelt n/alen 3 M, 2 tykke cirkel ditto 20 S 25, ", " (ovenstående har jeg øjensynlig læst forkert, da jeg ikke kan få summen til at stemme) 4 tykke lægter a 4M 8 S pr tylt enn tyldt Fiel a 10 M 4, 4, " c) Det syndrer huus norden til behøver følgende Reparation. Paa Sam(?) en tylt en??? 12 allinger (?) 10 M og 3 læs Straaetag a 4 M og 2 ialt udgives 3, ", " 3. Angav Enken at hendes afdøde Mands begravelse havde kostet hende 8, 4, " 4. Dette Skift Breve Bekostning dertil 3 stk stempel Papir a 24 skilling = 4, 8, " Beskrivning paa 5½ ark Papir a 3 M 2, 4, 8 Summa Boens Besværing og Udgift ialt 184, 3, " Og da Enken erklærer ej at være noget bortskyldig, eller at der hæftede videre gield på Stærvboen end som nu anført er, saa bliver da sammes udgiord og be?æring at slutte med den summa 184 R 3 M - skriver eet hundrede fiirs sinds tiuge og fiire Rigsdaler fiir mark, hvor af Erfahres at intet bliver til Skift og deeling Imellem Enken og arfvingerne, thi blev alt saa det Registrerede og Vurderede Reserveret og udlagt i Herskabets prioriterede fordringer og Enken over alt værdet til Raadighed, saa som hun Erklærer at forblive ved gaarden, og holde sig hendes sal. mands fæstebrev efterrettelig samt opdrage hendes umyndige børn efter ævne saaledes som hun for Gud og Øvrighed kunde være bekiendt. I følge af hvilken Erklæring hun begiæret skiftet sluttet og tilendebragt. Thi blev altsaa paa Enkens Erklæring, siden intet viidere var at erindrer, dette sluttet og tilendebragt og med samtlige hænders underskrift Stadfæstet Datum Utsupra Paa Skifterattens Vegne J Jepsen På Børnenes vegne som deres Farbroder Peder Pedersen Bach Paa Enkens vegne som Laugværge Z. Blanbois Som Vurdering- og Vitterlighedsmænd Bertil Pedersen, Peder Pedersen.

Børn af Niels7 Pedersen og Magrethe Nielsdatter (se #101) var:
 •     50  i.   Niels6 Nielsen Hald.


 •       ii.   Peder Nielsen blev født i 1752 i Vester Hassing sogn, Kær herred. Han giftede sig med Dorthe Andreasdatter. Han blev begravet den 16 mar 1832 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
        Han og Dorthe Andreasdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor børnene Margrethe og Niels samt en tjenestekarl.


 •       iii.   Ane Nielsdatter blev født mellem 1752 og 1754 for at kunne passe ind i børneflokken. Hun blev begravet den 11 aug 1754 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, som "en liden datter" i Skorstensgaarden.


 •       iv.   Jens Nielsen blev døbt den 28 sep 1755 i Vester Hassing kirke, Kær herred, båret af Else Magrethe Hougaard. Fadder var Niels Madsen. Forældrene var af Skorstensgaarden. Trolovelsen mellem Inger Pedersdatter og Jens Nielsen blev deklareret den 5 nov 1783 i Vester Hassing sogn, Kær herred. Han giftede sig med Inger Pedersdatter, datter af Peder Mortensen Colding og Maren Cortsdatter, den 7 dec 1783 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forlovere var Christen Nielsen af Hvolgaard og Peder Mortensen af Hougaard, begge af Vester Hassing. Parret får ingen børn men Niels har dog et uægteskabligt barn (Niels Jensen Hougaard, f. 1783 i Ulsted) med Kirsten Jensdatter fra Ulsted. Han døde den 24 dec 1835 i Hougaard, Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 80. Han blev begravet den 3 jan 1836 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
        Han og Inger Pedersdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da bonde og gårdbeboer. De har da en tjenestepige og en tjenestekarl samt hendes forældre på aftægt. Han og Inger Pedersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, som bonde og gårdbeboer. Hos dem bor to tjenestekarle (den ene også er rekrut) samt én tjenestepige. Han og Inger Pedersdatter lavede testamente den 1 mar 1806 E7(?) 1.ste Classe for sum paa 100 rd til 200 rd incl I allerunderdaniste For???ning (Forventning) til Hans Majestæts allernaadigste Confirmation har vi underskrevne ægtefolk, jeg Jens Nielsen fæster til et Sted i Vesterhassing Sogn og Bye af Langholt Gods og jeg Inger Pedersdatter, bemeldte Jens Nielsens ægtehustru af indbyrdes Kjærlighed og gensidig Omsorg for hinandens Vel, da vi ingen Livs Arvinger nu have eller efter naturens Orden kan vente, og da vi ingen Formue videre ejer end hvad vi ved vores Fliid og Stræbsomhed har for hværvet os, Besluttet at oprette ligesom vi ogsaa hermed oprette følgende Testamente og Bestemmelse at når en af os ved Døden afgaar, skal den efterlevende ægtefælle beholde det hele Boe uregistreret, uvurderet og uden skifteholdelse i nogen Maade imod at den efterlevende ægtefælle betaler de Strax (?) 10 Rd skriver tie Rigsdaler til Deeling efter Loven imellem den først Afdød Ægtefælles Arvinger, skal den længstlevende være berettiget til at eje og besidde det hele Boe uden nogen fordring eller Tiltale af den først afdødes Arvinger og hvad enten den længstlevende indlader sig i nyt Ægteskab eller døer i eenlig Stand, skal den først afdødes Arvinger ei have mere at fordre eller kræve end de allerede oppebaaren 10 Rd. Dette vor Testamente have vi ei alene selv med fuld Overlæg og med Fornuftens fulde brug underskrevet og Forseglet, men det er desuden af 2 mænd Christen Sørensen boende i Hougaard Mølle og Thomas Fanøe boende i Vesterhassing Bye, som vi have formaaet til at være overværende underskrevne og Forseglet til Vitterlighed. Vester Hassing Sogn og Bye d. 1st marts 1806 Jens Nielsen Inger Pedersdatter med paaholdt pen med paaholdt pen.


 •       v.   Maren Nielsdatter blev døbt den 10 jun 1759 i Vester Hassing kirke, Kær herred, Båret til dåben af Peders hustru af Bakken i Vester Hassing. Faddere var Peder Pedersen i Trankier, Anders Pedersen, Niels Nielsen og Maren Pedersdatter i Trankier, alle af Vester Hassing. Hun blev begravet den 1 mar 1767 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, det er dog en antagelse at det er Maren Nielsdatter det drejer sig om da kirkebogen ikke skriver andet end et 8 år gammelt pigebarn af Niels Pedersen og Magrethe Nielsdatter.


 •       vi.   Anne Nielsdatter blev døbt den 10 jan 1762 i Vester Hassing kirke, Kær herred, barnebærer var Niels Nielsens hustru i Vester Hassing. Faddere var Peder Pedersen i Trankiær, Anders i Skorstensgaarden, Peder Pedersen på Barken og Else Hansdatter, alle af Vester Hassing. Forældrene er da af Skorstensgaarden. Trolovelsen mellem Knud Simonsen og Anne Nielsdatter blev deklareret den 9 mar 1790 i Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da af Haurkorgen og hun af Vester Hassing. Hun giftede sig med Knud Simonsen den 30 maj 1790 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forlovere var Christen Nielsen Huulgaard og Jens Nielsen Hougaard, begge Vester Hassing.


 •       vii.   Magrethe Nielsdatter blev døbt den 2 sep 1764 i Vester Hassing sogn, Kær herred, faddere var Anne Jensdatter Peders hustru i Trankiær og Else Hansdatter Foltved i Vester Hassing, Svænd_ Svændsen i V. H. Anders Poulsen (?) i Skorstensgården og Peder Pedersen på Backen i V. H. Forældrene er af Skorstensgården.


 •       viii.   Anders Nielsen blev født i 1767 i Skorstensgården, Vester Hassing sogn, Kær herred.101. Magrethe7 Nielsdatter (Niels Jensen, #202) blev døbt den 16 dec 1725 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var Jeppe Andersens hustru W.H., Karen Hansdatter i præstegården, Jørgen Poulsen i W. H., Lauritz Nørgaard, Rasmul Madsen i Stae. Forældrene er af Lauen. Hun giftede sig med Niels Pedersen (se #100), søn af Peder Nielsen og Anne Pedersdatter, den 2 feb 1749 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun giftede sig med Christen Nielsen den 5 nov 1775 i Vester Hassing kirke, Kær herred, (Dom. 21. p. Trini.) efter forudgået trolovelse den 30. december året før. Hun er da enke og af Hvolgaard. Forlovere var Iver Madsen af Vester Brønderslev og Peder Pedersen Bak i Vester Hassing. Hun blev begravet den 2 jun 1800 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, som enke af Huulgaard.


102. Peder7 Pedersen Bak (Peder Nielsen, #200) blev døbt den 16 aug 1722 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Skorstensgaarden. Faddere var Peder Ibsens hustru i Trankjær, Anne Cathrine Justdatter i Mulles, Christen Sørensen i Dalsgaard, Christen Nielsen i Hougaarden og Søren Christensen. Trolovelsen mellem Johanne Marie Jensdatter og Peder Pedersen Bak blev deklareret den 18 apr 1752 i Vester Hassing ogn, Kær herred, han er da af Backen og hun af Vester Hassing. Han giftede sig med Johanne Marie Jensdatter (se #103), datter af Jens Andersen og Maren Nielsdatter, den 1 nov 1752 i Vester Hassing kirke, Kær herred, han er da af Backen og hun af Vester Hassing. Forlovere var Jens Poulsen i Hald og Niels Nielsen fra Vester Hassing. Parret får ingen børn ud over datteren Mette. Han blev begravet den 2 jul 1780 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
Han er den 16 aug 1722 også nævnt med navnet Peder Pedersen. Han fæstede sandsynligvis Bakken, Vester Hassing sogn, Kær herred det tyder hans tilnavn Bak ihvertfald på. Gården ligger på matrikel nummer 44 og er dannet omk. 1730 af to småsteder. Gården hørte i 1656 under Hougaard, senere under Elkjær og Langholt. Udflyttet vesten for byen og er senere kendt som Bakgården. Peder's bo blev skiftet og værge for datteren er Bertel Thomsen og værge for enken Anders Jensen. Skiftet har følgende ordlyd: Anno 1780 d. 2 august som Rette 30. dagen efter afgangne Peder Pedersen i Vester Hassing Sogn og Bye paa Langholt Gods indfandt sig paa Herskabets J.T. Hr Justitsraad Valeur til Langholt hans Vegne Fuldmægtig Jens Karrbarek paa bemeldte Langholt udi Stervboen efter fornævnte afgangne Peder Pedersen for at foretage og holde en lovlig Registrerings og Vurderings Forretning til videre paafølgende Skifte og Deeling holdelse imellem den af afdødes efterladte Enke Johanne Marie Jensdatter paa den ene og den sal Mands efterladte eneste Barn og Arving Mette Pedersdatter paa den anden Side, Paa hvilke umyndige arvingers Vegne var tilstæde Velagte Dannemand Bertel Thomsen her af Vester Hassing som nærmeste og efter Loven Føed Værge, saa var og mødt Enkens antagne Laugværge Anders Jensen fra Byen hvor da i overværelse af tveende medhørende Vitterligheds og Vurderingsmænd nafnlig Peder Pedersen fra Dyrscou og Christen Nielsen af Hvolgaard blev forrettet som følger: I Stoer Stuen 1 Fuur Bord med aaben Fod 1m 8 s 1 Dito Bænk 8s 3 Stole med Halmsæder 12 s 4 Tallerkkner og 2 Kovs 4 s 2 Fuur Kiste med Hængsel med Laas og Nøgle 2 rd derudi den sal mands gang Klæder 1 Blaae Vadmels Kiole 4 m 1 Skind Væst med Mettal Knap 1 rd 5 s 1 graae Vadmels Dito 5 m 1 Stribet Undertrøye 3 m 1 Do Brystdug 1 m 8 s 1 par Gule Skindbuxer 1 m 8 s 1 Sort Vadmels Kiole og 1 par do Buxer 1 rd 1 Blaae Vadmels trøye 3 m 1 par gule Skind Buxer 1 m 1 Par Vadmels Do 12 s 1 Par Vadmels Do 1 m 8 s 2 stk Hørgarns Skjorter 3 m 6 stk laargarns Do 3 m 3 stk Hørlærreds Halsklude 8 s 1 gl hat 12 s 1 par skoe med Metal Spænder 12 s I Daglig Stuen 1 Fuur Bord med 2 Do. Bænk 12 s 1 Bilægger Kakkelovn 3 rd 1 Deigne trug 8 s 3 stk glasflasker 1 rivejern 1 uld sæq og 3 smaa Spir 1 m 16 stk malke sæder og 2 stav kar 1 m 4 s 2 stole med halmsæder 6 s Paa et opslagen sengested var enkens klæder, hvilken hun paastod uvurderet og da barnets formynder ej havde noget derimod at erindre blev saadan Enkens paastand af Skifteretten consenteret. Paa et udstod sengested 1 rødstribet olmerd: overd: 4 m 1 bolster underdyne 5 m 2 stribet olmerd: puder 1 m 1 gl skindtrøje 12 s 1 hvid vadmels trøje 8 s 1 stribet trøje 4 s 2 blaa huer og et gl hetteslag 8 s I Søndes Stuen Et opslagen sengested derpaa 1 rødstribet olmerdugsdyne 1 rd 2 m 1 gl bolster underdyne 1 m 3 gl hovedpuder 1 m 1 par blaarlærreds lagener 2 m I et lidet Kammer i øster Stuen 1 eege øltønde 12 s 2 stk ??dinger 8s 1 gl Heggel 1 spindrok og en gl ???? 2 m I Fremmerset 1 kaaberkedel i gruepen paa 1 tønde rum 2 rd 3 stk bryggerkar 1 m 8 s 1 Stand Tønde 4 s 1 Borkar 2 stripper og 1 spand 12 s 1 Sold, 1Løb og 2 solde 8 s 5 stk skindsække 1 m 8 s Paa loftet befandtes intet korn mere end til fornødendhed til føde og sæd indtil det nye avls kand naaes ??? sig intet til vurdering at andføre Gaards redskab 1 gl Vogn og Harve 2 rd 1 gl dito 2 rd 1 plov med land jern og skaft samt Drætte og Tøy til 4 Bester 1 rd 1 Kierv Baare 12s 1 Foerreb 1 Krogerreb og 1 Bage Reb 1m 1 gl Haar Svøb 12s 2 stk hestetøy og 4 stk Koetøyer 1m 8s 1 par vogn Hække 8s 2 stk høeleer med Drag 5m 1 Tørre pude og et par spader 1m 8s 2 grebe og 1 skovl 8s 6 stk Limer 6s 2 Plejler 2s 1 gl Hvirvel Steen med Træaxel 2s 1 gl Hørive med jerntænder 4m 1 skiere Kiste med Kniv 1m 1 koste Skovl 2s 1 lo Stang 8s 1 gl Saug 1 øxe, 1 Baand Kniv, 1 Hammer, 1 Hovtang og 1 ?ore 2m Levende Kreaturer Bæster 1 brun Hoppe 7 Aar 6 rd 4m 1 sort dito 13 Aar 4 rd 4m 1 hvid dito 16 Aar 4 rd 1 Sort Brun dito 18 Aar 1 rd 4m 1 heste Plag 1 Aat 3 rd Kiør 1 sort Stiernet 6 Aar 4 rd 4m 1 Sort Ringet 8 Aar 4 rd 1 sort Giered 7 Aar 4 rd 1 Sort Hielmed 8 Aar 5 rd 1 2 aars Stud 2 rd 2 aarig Stud Kalv 2 rd Faaer 4 stk Faaer med Lam 5 rd 2m Gies 4 stk gies 3m -------------------------------------------- Summa 74 rd 4m 10s Paa tilspørgende Declerede Enken med lawgværge, at de ej vidste nogen ting mere end hvis allerede Vurderet om, de være sig Sølv Reede penge tilstaaende Giæld eller andet af hvad Navn nævnes kand altsa beløber stærnboens Formue sig til den Summa Indtægt 74 rd 4m 10s . Derimod blev Boets Udgiæld og Herskabets prioritedede Fordringer andført og af Mændene Taxeret som følger: 1: Brøstfældigheden a: Laden som er 8 Bind, der til ville efter Mændenes skiønende og Nøyeste overlæg behøves pr Bind 4m 5rd 2m b: Sønder Huuset 5 Bind a 2m 1rd 5m c: Norder Huuset 9 Bind a 4m 6rd d: Raalingen 7 Bind a 5m 5rd 5m 2: Besætningen . Dertil ville efter Stedets h:korn behøves 4 Drættefærdige plovg bæster a 10 rd 40rd 1 Vogn med behør 4 rd 1 plov med behørig Drætte og Tøy til 4 Bæster 2rd 1 harve 2rd 3: Begravelses bekostning foregav Enken at have kostet i alt 4rd Derimod paastod Enken at Boen i følge Loven til hendes begravelse tillige med mandens 4rd 4: Skiftets Bekostning for semplet Kopier 4m 8s Beskrivning på 4 ark a 3m 2rd -------------------------------------- Summa Udgift 77 rd 3m 8s Da Stærvboens Indtægt ej kand tilstrække til samms Udgift sees deraf at intet kand blive til arvelig deeling imellem Enken og Arvingen, men Herskabet er og bliver første Prioritet i den Registrerede og Vurderede Boe for saavidt samme kand tilstrække og for det manglende reserveres Herskabets lovlige Regres til Enke som paa til spørgende Declarerede at vedblive Stedet og efterleve hendes sal. Mands Fæstebrev, samt udreede i rette Tiide, hvad hun bør. Enken fremstod ved Skiftet og declarerede at omendskiønt Stervboens Indtægt ej kunde tilstrække til sammes udgift, ville hun dog give hendes Datter som eneste arving efter den sal Mand en skikkelig Seng saaledes som blandt Bønder Brugelig er, samt hendes sal. faders kiste, med hvilken Enkens kierlige tilbud arvingens Formynder fandt sig fornøjet. Siden Enken som forhen meldt har Declareret at vedblive Stedet blev Stevnboens Ejende hende overleveret, til lovlig Medfart og behandling indtil videre. - Enken med Laugværge var dernæst begierende at skiftet uden videre henstand maatte sluttes, da de lovede og forsikrede at holde saa vel skifteforvalteren som alle andre vedkommende Anger og Kravsløs for alt hvad af dette skifte i nogen maade kand Det sendere flyde eller falde Paa grund af Enkens og Laugværges giorte declaration blev Skiftet sluttet og tilendebragt : Datum ut Sutora På skifteforvalterens Vegne J Kaerebeck Paa Enkens Vegne som Laugværge Anders Jensen Paa den umyndige arvings Vegne som Formynder Bertel Thomsen Som Vitterligheds og Vurderingsmænd betyder Peder Pedersen Christen CRNIS Nielsen.

Børn af Peder7 Pedersen Bak og Johanne Marie Jensdatter (se #103) var:

103. Johanne Marie7 Jensdatter (Jens Andersen, #206) blev døbt den 14 sep 1732 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var Karen Hansdatter fra Aalborg, Cort Povelsen, Niels Nielsen, Otte Pedersen, Laurits Jensen, alle af Vester Hassing. Forældrene var ligeledes af Vester Hassing. Hun giftede sig med Peder Pedersen Bak (se #102), søn af Peder Nielsen og Anne Pedersdatter, den 1 nov 1752 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun blev begravet den 21 okt 1781 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, som enke.


106. Niels7 Sørensen blev født cirka 1739 i følge folketællingerne i 1787 og 1801. Han giftede sig med Anne Hansdatter (se #107) før 1 jul 1787 da de er viet ved folketællingen dette år.
Han og Anne Hansdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Vraa, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da bonde og gårdbeboer. Han var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Hejselt hovedgård, Torslev sogn, Dronninglund herred, her arbejder han som gift tjenestekarl.

Børn af Niels7 Sørensen og Anne Hansdatter (se #107) var:

107. Anne7 Hansdatter blev født i 1729 ifølge folketællingen 1787. Hun giftede sig med Niels Sørensen (se #106) før 1 jul 1787.


108. Jens7 Nielsen blev født cirka 1737 ifølge folketællingen i 1787. Trolovelsen mellem Anne Povelsdatter og Jens Nielsen blev deklareret den 16 nov 1764. Han giftede sig med Anne Povelsdatter (se #109) den 1 jan 1765 i Torslev kirke, Dronninglund herred, han er da af Vraa Gyden og hun er enke af Vraa Vestergård. Forlovere var Jens Hansen Gyden og Søren Madsen Søndergård, begge af Vraa. For at kunne vies skulle parret have kongelig ægteskabsbevilling for slægtsskabs skyld, men hvorledes de er beslægtede vides ikke.
Han og Anne Povelsdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Vraa, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor hendes børn af første ægteskab Thomas og Lars (Larsen) samt deres fælles børn Anne og Mads. Han og Anne Povelsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Vrå, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor sønnen Mads og dennes kone Elisabeth Kirstine samt disses børn Anne Marie og Mariane. Derudover bor hendes barnebarn Kirsten Thomasdatter samt to tjenestekarle og en tjenestepige hos dem. Han var bonde og gårdbeboer i Vrå, Torslev sogn, Dronninglund herred, ved folketællingen den 1 feb 1801 hvilket også var tilfældet ved folketællingen i 1787. Det var han sandsynligvis på Vrå Vestergaard idet hans kones første mand var fæster på denne gård ved sin død. Vestergård, eller Nørre Gyden som den også kaldes, har matr.nr.13 i Vrå mfl. Nørre Gyden blev efter 1844-matriklen sat til hartkorn 5 skp. 0 fjk, 2½ alb. og gl. skatten var 5 rd. 43 sk. Allerede på et tidligt tidspunkt hørte parcellerne 7e Vrå 3-1, 12 vestlig 1-0-0, 23 sydvestlig 1-2 1/4 til Nørre Gyden.

Børn af Jens7 Nielsen og Anne Povelsdatter (se #109) var:
 •       i.   Maren6 Jensdatter blev født i Vraa, Torslev sogn. Hun blev døbt den 12 jan 1766 i Torslev sogn, Dronninglund herred, faddere var Niels Madsen i Gyden, Jens Hansen sammesteds, Maren Povelsdatter i Smidgård og Maren Pedersdatter i Bøkergård.


 •       ii.   Niels Jensen blev født i Vraa Vestergaard, Torslev sogn. Han blev døbt den 19 jul 1767 i Torslev kirke, Dronninglund herred, faddere var Niels Madsen i Gyden, Jens Hansen sammesteds, Maren Povlsdatter i Vraa Smedegård samt Dorethe Andersdatter i Vraa. Han døde i Vraa Vestergård, Torslev sogn, Dronninglund herred. Han blev begravet den 10 jan 1773 på Torslev kirkegård, Dronninglund herred.


 •       iii.   Anne Jensdatter blev født i Vraa Vestergaard, Torslev sogn. Hun blev døbt den 27 mar 1769 i Torslev kirke, Dronninglund herred, og født i Vraa Vestergård. Faddere var Niels Madsen i Gyden, Jens Jensen Holmen, Maren Povelsdatter Smedegård og Mette Nielsdatter Bøkergård.


 •     54  iv.   Mads Jensen.109. Anne7 Povelsdatter blev født cirka 1735 ifølge folketællingen i 1787. Hun giftede sig med Lars Thomsen den 30 okt 1757 i Torslev kirke, Dronninglund herred, han bor da i Vraa Vestergård og hun er af Vraa Smedegård. Forlovere er Jens Nielsen i Nyholm i Hørby sogn og Niels Madsen i Vraa Gyden. Hun giftede sig 2. gang med Jens Nielsen (se #108) den 1 jan 1765 i Torslev kirke, Dronninglund herred.


110. Jens7 Pedersen Dahl blev født i 1737 da han ved sin begravelse ses at være 70 år gammel. Han giftede sig med Anne Christensdatter (se #111), datter af Christen Hansen og Karen Andersdatter, den 3 okt 1762 i Torslev kirke, Dronninglund herred, efter forudgående trolovelse den 3. marts. Han er da ungkarl og kusk i Præstegården, hun er kokkepige i Præstegården. Forlovere var Christen Nielsen Klarup, pigens stedfader, og Christen Andersen, avlskarl i Præstegården. Han døde i Dahl, Torslev sogn, Dronninglund herred. Han blev begravet den 7 jun 1807 på Torslev kirkegård, Dronninglund herred.
Han var bonde og gårdbeboer på Dahl, Torslev sogn, Dronninglund herred, i 1770. Han og Anne Christensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Daalgaard, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem børnene Christen, Anders, Sidsel og Maren samt en tjenestepige. Han og Anne Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Dal, Torslev sogn, Dronninglund herred, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor datteren Maren og hendes søn Jens Madsen samt fire tjenestefolk.

Børn af Jens7 Pedersen Dahl og Anne Christensdatter (se #111) alle døbt i Torslev kirke, Dronninglund herred, var:
 •       i.   Peder6 Jensen blev født i Dal, Torslev sogn, Dronninglund herred. Han blev døbt den 9 okt 1763 faddere var Thomas Nielsen Daal, Christens Pedersen Mosen, Maren Thomasdatter Daal, Ide Pedersdatter Daal i Vange. Han blev begravet den 14 jan 1770 på Torslev kirkegård, Dronninglund herred.


 •       ii.   Christen Jensen blev født i Dal, Torslev sogn, Dronninglund herred. Han blev døbt den 17 nov 1765 faddere var bla. Anders i Wolsted, Christen Smid, Højstrup, Maren Nielsdatter i Fuglsang. Han døde den 18 jul 1839 i en alder af 73.
        Han blev konfirmeret i 1785 i Torslev kirke, Dronninglund herred.


 •       iii.   Anders Jensen blev født i Dahl, Torslev sogn, Dronninglund herred. Han blev døbt den 31 mar 1768 faddere var Anders Christensen Fladbirk, Jacob Nielsen Dahl, Maren Thomasdatter Dahl, Maren Lauritzdatter Præstens.
        Han blev konfirmeret i 1785 i Torslev kirke, Dronninglund herred.


 •       iv.   Else Jensdatter blev født i Dahl, Torslev sogn, Dronninglund herred. Hun blev døbt den 4 mar 1770 faddere var Christen __ Kirketerp, Hans Hansen Højen, Maren Christensdatter Dahl, Else Thomasdatter Dahl. Hun døde i Dahl, Torslev sogn, Dronninglund herred. Hun blev begravet den 2 jul 1770 på Torslev kirkegård, Dronninglund herred.


 •       v.   Else Cathrine Jensdatter blev født i Dahl, Torslev sogn, Dronninglund herred. Hun blev døbt den 12 maj 1771 faddere var Christen Pedersen H. Mose, Christen Olesen Riis, Maren Christensdatter Daal, Maren Lauersdatter i Thorslev Præstegaard. Hun døde i Dahl, Torslev sogn, Dronninglund herred. Hun blev begravet den 10 jan 1773 på Torslev kirkegård, Dronninglund herred.


 •     55  vi.   Elisabeth Kirstine Jensdatter.


 •       vii.   Maren Jensdatter blev født i Dahl, Torslev sogn, Dronninglund herred. Hun blev døbt den 1 okt 1775 faddere var Christen Nielsen Kirketerp, Niels Nielsen Kiæret, Maren Christensdatter Klarup (hendes moster), Karen Madsdatter Fladbirk.


 •       viii.   Else Jensdatter blev født i Dahl, Torslev sogn, Dronninglund herred. Hun blev døbt den 31 aug 1777 faddere var bla. Christen Christensen Klarup (hendes morbror). Hun døde i Dall, Torslev sogn, Dronninglund herred. Hun blev begravet den 21 sep 1777 på Torslev kirkegård, Dronninglund herred.111. Anne7 Christensdatter (Christen Hansen, #222) blev døbt den 14 nov 1736 i Tårs kirke, Børglum herred, som datter af Christen Hansen og Karen Andersdatter af Klarup. Faddere var Christen Stephansen af Morild, Christen Larsen af Heiselbak, Knud Stephansen Mosen, Anne Stephansen af Klarup og Kirsten Ollesdatter sammesteds. Hun giftede sig med Jens Pedersen Dahl (se #110) den 3 okt 1762 i Torslev kirke, Dronninglund herred. Hun døde den 2 maj 1815 i Dahl, Torslev sogn, Dronninglund herred, i en alder af 78. Hun blev begravet den 15 maj 1815 på Torslev kirkegård, Dronninglund herred.
Hun boede den 6 mar 1760 i Heiselt som tjenestepige ved sin faders død. Hun er i 1762 også nævnt med navnet Anne Christensdatter Klarup hvilket må være da hun stammer fra Klarup, Tårs sogn.


112. Christen7 Jensen (Jens Christensen, #224) blev døbt den 3 sep 1745 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, som Jens Christensens og Anne Christensdaatters barn af Kirkeskoven. Barnebærer var Mette Jensdatter ved Ledet i Skæve sogn. Fadderne var Peder Lund i Allerup, Niels Skreder i Allerup, Jens Pedersen i Allerup og Maren Eriksdatter af Allerup. Trolovelsen mellem Mette Christensdatter og Christen Jensen blev deklareret den 25 nov 1770. Han giftede sig med Mette Christensdatter (se #113), datter af Christen Simonsen og Ane Pedersdatter, den 20 okt 1771 i Hellevad kirke og han er da husmand og ungkarl, hun er pige af Allerup, datter af Christen Simonsen. Parret bor i Kirkeskov. Han døde den 4 mar 1825 i Nørre Kirkeskoven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, i en alder af 79 som aftægts- og enkemand. Han blev begravet den 13 mar 1825 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.
Han og Mette Christensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Kirkeschoven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da bonde og husmand. Hos dem bor børnene af første ægteskab Anne, Maren, Inger og Anne. Han og Mette Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Kierkeskou, Hellevad sogn, Dronninglund herred, han er da gårdfæster og bonde. Hos dem bor døtrene Inger (som står noteret som "Stammer stærkt") og Anna Margrethe, samt sønnen Christen og et plejebarn Christen Hansen (4. år) som plejes for betaling.

Børn af Christen7 Jensen og Mette Christensdatter (se #113) var:
 •       i.   Peder6 Christensen blev døbt den 28 feb 1773 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, frembåret af Inger Christensdatter (Peder Jørgensens hustru) af Røgelhede. Faddere var Simon Christensen af Allerup, Hans Jensen af Boved, Jens Mortensen af Kirkeskoven og Maren Christensedatter sammesteds. Forældrene er ligeledes af Kirkeskoven. Han giftede sig med Ane Laursdatter. Han døde den 3 jul 1865 i Slettingen, Skæve sogn, Dronninglund herred, i en alder af 92 som enkemand og aftægtsmand fra Knudseje hos sin søn Christen Pedersen af Slettingen. Han blev begravet den 11 jul 1865 på Skæve kirkegård, Dronninglund herred.
        Han fæstede Årkeledet i Skæve, Skæve sogn mellem 28 dec 1807 og 6 sep 1815 efter at Laurs Jensen fradøde det. Stedet er et gadehus på 0-2-1-2 htk. Da han fratræder det overtages det af Jens Jensen Karmisholt. Han boede den 9 sep 1812 i Årkerledet, Skæve sogn, ved sin mors skifte.


 •       ii.   Anne Christensdatter blev døbt den 13 aug 1775 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, barnebærer var Johanne Andersdatter af Allerup. Faddere var Jens Mortensen af ??, Jens Mortensen af Kirkeskoven, Peder Hansen sammesteds og Maren Christensdatter af Ørum. Forældrene er da af Kirkeskoven. Hun giftede sig med Jens Christensen Aagaard den 27 dec 1805 i Ørum kirke, Dronninglund herred, og han er da ungkarl af Nymarkshus og hun er enke af Ørum skole.
        Hun og Jens Christensen Aagaard boede den 9 sep 1812 i Nymarkshus, Ørum sogn, ved hendes mors skifte.


 •       iii.   Maren Christensdatter blev døbt den 18 jul 1779 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, barnebærer var Anne ??datter af Svinhaven i Voer sogn. Faddere var Hans Jensen i Bovet, Jens Mortensen i Kirkeskoven, Jens Jensen sammesteds og Birgitte Pedersdatter i Kieldall. Hun giftede sig med Christen Lauridsen Thrane den 5 jul 1805 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, han er da enkemand af Ørum skole og hun er pige af Kirkeskoven. Forlovere var Christen Jensen (hendes far) og Christen Knudsen. Hun døde den 31 dec 1863 i Nejsigbro, Øster Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 84 som enke af alderdom. Hun blev begravet den 10 jan 1864 på Øster Hassing kirkegård, Kær herred.
        Hun og Christen Lauridsen Thrane boede den 9 sep 1812 i Ørum skole, Ørum sogn, ved hendes mors skifte. Hun var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Tækkegård (den gamle skolebygning), Ørum sogn, Dronninglund herred, og lever da af vævning. Hos hende bor børnene Simon Peter Thrane (bødker) og Mette Marie Thrane (skræderske). Hendes mand nævnes mærkværdigvis ikke i folketællingen. Hun og Christen Lauridsen Thrane var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Ørum skole, Dronninglund herred, hos den nye skolelærer Ole Peter Jørgensen. Christen ses nu som adskediget skolelærer, sikkert pga. alder. Hos dem bor også datteren Inger (gift) sammen med dennes børn Marie Margrethe (6), Mette Marie (4), Maren Kirstine (2) og Martheline (1). Hun og Christen Lauridsen Thrane var med i folketællingen den 1 feb 1845 i et hus. Han er da pensioneret skolelærer og hos dem bor barnenarnet Marie Margrethe (datteren Ingers datter) som plejebarn. Hun og Christen Lauridsen Thrane var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Ørum skole, Ørum sogn, Dronninglund herred, hos skolelærer og kirkesanger Christen Torbensen Holm og dennes familie. Hos dem bor også sønnesønnen Christen Larsen.


 •       iv.   Inger Christensdatter blev døbt den 20 mar 1782 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, barnebærer var Inger Christensdatter af Røgelhede. Faddere var Anders Hansen af Kirkeskoven, Jens Mortensen sammesteds, Jens Jensen sammesteds og Birgitte Christensdatter af Kieldall. Forældrene er da af Kirkeskoven.
        Hun boede den 9 sep 1812 på Bøgsted, Astrup sogn, dette som ugift tjenestetyende ved sin mors skifte.


 •       v.   Anna Margretha Christensdatter blev født den 13 feb 1786 i Hjemmet, Kirkeskoven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, dåben bekræftet i kirken den 19.samme måned. Barnebærer var Maren Nielsdatter af Svinhaven i Voer sogn. Faddere var Anders Hansen af kirkeskoven, Christen Christensen sammesteds, Jens Jensen sammesteds og Kirsten Jensdatter sammesteds. Forældrene er da af Kirkeskoven. Hun giftede sig med Christen Christensen den 26 dec 1811 han er da ungkarl og hun er pige. Forlovere var hendes fader Christen Jensen af Kirkeskoven og Jørgen Pedersen af i Skæve Aunsciøt i Skæve sogn. Hun giftede sig 2. gang med Peder Christensen Holdensgård den 23 okt 1814 han er da ungkarl af Albæk sogn og hun er enke. forlovere var Christen Nielsen af i Voer sogn og ?? Christensen i Skæve sogn. Hun døde den 27 jun 1874 i Stagsted, Skæve sogn, Dronninglund herred, i en alder af 88 som gårdmandskone og enke. Hun blev begravet den 2 jul 1874 på Skæve kirkegård, Dronninglund herred.
        Hun og Christen Christensen boede den 9 sep 1812 i Kirkeskoven, Hellevad sogn, ved hendes mors skifte (som de boede hos). Hun og Peder Christensen Holdensgård var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Stagsted, Skæve sogn, som gårdmandsfolk sammen med hendes søn Christen af første ægteskab og deres fælles børn Mette Kirstine, Anders, Jens og Ane Kirstine. Fra bogen Vendelboerne der hjalp sig selv (Stagsted mordene): Tiltalte No. 8 Ane Margrethe Christensdatter Gaardmand Peder Christensens Hustrue af Østergaard i Stagsted har tilstaaet, hvad iøvrigt ogsaa findes bestyrket under Sagen, at hun, uagtet hun indsaae, at det ommeldte Tog, da det udgik fra Østergaard, efter de trufne Forberedelser, kunde udarte til Voldsomheder, og Ulykker derved afstedkommes, ikke destomindre gav sit Minde til, at Personerne til To­get medtoge og afbenyttede den hende og Mand til­hørende Lygte, og; at hun, da Politiet fra Sæby ind­fandt sig paa Østergaard for at erholde bemeldte Lygte udleveret til Oplysning under Sagen, fremtog én anden Lygte fra Sideværelset, som hun vilde af­levere, uagtet hun vidste, at det ikke var den rigtige, hvilken hun først efter at være givet alvorligt Tilhold om det Ansvar, hun udsatte sig for, skaffede tilveie. For dette Forhold vil Tiltalte, der er 57 Aar gl. og ikke forhen har været tiltalt eller straffet, være at an-see med en Straf, der efter Omstændigheder og ifølge Grundsætningerne i Forordn. 4de Oct. 1833 in specie §§ 27 og 29 vil være at bestemme til Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage. Hun og Peder Christensen Holdensgård var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Stagsted, Skæve sogn, som gårdmandsfolk sammen med sønnen Jens og datteren Ane Kirstine.


 •     56  vi.   Christen Christensen Kirkeskov.113. Mette7 Christensdatter (Christen Simonsen, #226) blev døbt den 15 dec 1743 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, og angives da som Christen Simonsens og Anne Pedersdatters Barn fra Allerup. Barnebærer var Johanne Pedersdaatter i Piilgaards Mølle. Fadderne var Laus Pedersen i Piilgaards Mølle, Svend Christensen, Morten Tomsen, Maren Jensdatter, Jens Halskous hustru, alle fra Allerup. Hun giftede sig med Christen Jensen (se #112), søn af Jens Christensen og Ane Christensdatter, den 20 okt 1771 i Hellevad kirke. Hun døde den 26 sep 1809 i Kirkeskoven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, i en alder af 65. Hun blev begravet den 7 okt 1809 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.
Hun blev konfirmeret den 13 apr 1760 i Hellevad kirke og hun er da hos sin far i Allerup. Mette's bo blev skiftet den 9 sep 1812 i Knudseje og Dybvad hun angives da som husfæsterinde af Kirkeskoven g.m. Christen Jensen.


114. Johan7 Mogensen (Mogens Johansen, #228) blev født den 25 dec 1755 i Voer sogn, Dronninglund herred og døbt i Voer kirke, Dronninglund herred, faddere var Jens Andersen, Oluf Pedersen, Søren Sørensen, Anne Nielsdatter, Stephan Rasmussens hustru Mette Andersdatter, alle i Vesterskov. Han giftede sig med Kiersten Pedersdatter (se #115), datter af Peder Ibsen og Maren Poulsdatter, den 18 okt 1778 i Voer kirke, Dronninglund herred, efter forudgående trolovelse den 23. juni. Forlovere var Christen Jensen og Jens Rasmusen (hans svoger) i Dronninglund sogn. Han døde den 13 apr 1830 i Hallund sogn, Dronninglund herred, i en alder af 74. Han blev begravet den 25 apr 1830 på Hallund kirkegård, Dronninglund herred.
Han fæstede i Vesterskov, Voer sogn, Dronninglund herred den 7 maj 1778 et "hus i Vesterskov i Voer på 0-3-1-0 tdr. hartkorn, som hans mor Mogens Johansens enke nu godvilligt afstår på vilkår at han forsørger hende med nødtørftig husværelse og ophold så længe hun lever og efter døden en sømmelig begravelse. Indfæstning 20 rdl". Han benævnes ved samme lejlighed som "befunden udygtig til indrullering". Han og Kiersten Pedersdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Vestergården fjerding, Vesterskov, Voer sogn, Dronninglund herred, han er da husmand og tækker. Hos dem bor børnene Mogens, Maren og Kirsten samt en 75-årig enke Kirsten Mogensdatter som inderste. Han fæstede i Ørndal, Voer sogn, Dronninglund herred den 21 jul 1790 " hidtil i Vesterskov, som han med tilladelse fraflyttede, umatrikulerede Ørndal i Voer med indkastet jord, som Niels Nielsen Holbech sidst beboede. I indfæstning er intet betalt". Samme dato ses ovenmeldte Niels Nielsen Holbech "sidst i Ørndal i Vesterskov, [et] hus i Vesterskov i Voer på 0-3-1-0 tdr. hartkorn, som Johan Mogensen sidst beboede. I indfæstning er intet betalt.". De to har altså byttet fæste. Han og Kiersten Pedersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Hallund, Hallund sogn, Dronninglund herred, han er da bonde og gårdmand. Hos dem bor børnene Mogens, Peder, Jens, Maren, Kiersten, Johanne og Karen.

Børn af Johan7 Mogensen og Kiersten Pedersdatter (se #115) var:
 •       i.   Mogens6 Johansen blev født den 25 dec 1779 forældrene var da af Bitteby. Han blev døbt den 1 jan 1780 i Voer kirke, Dronninglund herred, faddere var bla. Dorthe Mogensdatter i Bittebye, Magrethe Mogensdatter sammesteds, Mads Hansen i Aller Eendele, Ib Pedersen i Enodden. Han døde den 26 aug 1839 i Hallund, Hallund sogn, Dronninglund herred, i en alder af 59 som ugift karl og aftægtsmand. Han blev begravet den 8 sep 1839 på Hallund kirkegård, Dronninglund herred.
        Han var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Hallund, Hallund sogn, Dronninglund herred, som ugift gårdmand med sin søster Maren (også ugift) som husholderske. Derudover bor der på gården en tjenestekarl, en tjenestepige og en tjenestedreng.


 •       ii.   Maren Johansen blev født den 31 mar 1781 forældrene var af Bittebye. Hun blev døbt den 8 apr 1781 i Voer kirke, Dronninglund herred, faddere var Dorthe Mogensdatter i Bittebye, Malene Esbensdatter i K. Eendel, Niels Andersen, Ole Olesen i Bittebye, og en Pedersen i Aggersted. Hun døde den 16 dec 1781. Hun blev begravet på Voer kirkegård, Dronninglund herred.


 •       iii.   Maren Johansdatter blev født den 20 jan 1783 forældrene var af Bitteby. Hun blev døbt den 26 jan 1783 i Voer kirke, Dronninglund herred, faddere var Dorthe Mogensdatter i Jespersgaard i Dronninglund sogn, Magrethe Mogensdatter i skolen, Niels Andersen Smed i Bitteby, Ib Pedersen i Agersted, Søren Hendrichsen i Præstegården. Hun døde den 13 feb 1856 i Hollensted, Hallund sogn, Dronninglund herred, i en alder af 73 af alderdomssvaghed som aftægtspige. Hun blev begravet den 24 feb 1856 på Hallund kirkegård, Dronninglund herred.


 •       iv.   Peder Johansen blev født den 30 nov 1785 forældrene var af Vesterskov. Han blev døbt den 9 jan 1786 i Voer kirke, Dronninglund herred, faddere var Magrethe Mogensdatter i Vesterskov, Bodil Andersdatter sammesteds, Ib Pedersen i Agersted, Jens Larsen i Lem og Niels Andersen i Vesterskov. Han døde den 27 mar 1786. Han blev begravet på Voer kirkegård, Dronninglund herred.


 •     57  v.   Kirsten Johansdatter.


 •       vi.   Peder Johansen blev født den 12 maj 1790 forældrene var af Vesterskov. Han blev døbt den 16 maj 1790 i Voer kirke, Dronninglund herred, faddere var Johanne Christensdatter i Skovmølle, Bodil Andersdatter i Vesterskov, Jens Hermansen i Vestergaardens skole, Niels Andersen Smed i Vesterskov og Niels Christensen tjenende i Svinehaugen. Han giftede sig med Else Christensdatter. Han døde den 31 jan 1857 i Kvisselholt mark, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, i en alder af 66 som husmand af en unavngiven sygdom. Han blev begravet den 9 feb 1857 på Dronninglund kirkegård, Dronninglund herred.
        Han var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Dronninglund sogn, Dronninglund herred, og han er da snedker.


 •       vii.   Jens Johansen blev født den 6 mar 1793 forældrene er af Bettebye. Han blev døbt den 10 mar 1793 i Voer kirke, Dronninglund herred, faddere var Johanne Christensdatter i Skovmølle, Bodil Andersdatter i Bittebye, Jens Hermandsen sammesteds, Thomas Christensen i lille Tranget og Christen Sørensen i Vesterskov. Han giftede sig med Anne Poulsen den 12 dec 1819 i Dronninglund sogn, Dronninglund herred. Han døde den 26 feb 1879 i Dronninglund sogn, Dronninglund herred, i en alder af 85 som aftægts- og enkemand på Gjerå mark. Han blev begravet den 6 mar 1879 på Dronninglund kirkegård, Dronninglund herred.


 •       viii.   Johanne Johansdatter blev født den 31 aug 1797 forældrene var af Bittebye. Hun blev døbt den 3 sep 1797 i Voer kirke, Dronninglund herred, faddere var Karen Christensdatter i Skovmølle, Dorthe Jensdatter i Vesterskov, Christen Jensen og Anders Jensen og Jens Hermandsen skoleholder alle sammesteds. Hun giftede sig med Niels Thomsen den 12 dec 1818 i Skæve kirke, Børglum herred, og han (17½ år) er da hos sine forældre i Mølhaven og hun er til huse sammesteds. Forlovere var Thomas Nielsen i Mølhaven og Niels Christensen i Snoren.
        Hun og Niels Thomsen var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Mølhaven, Skæve sogn, Dronninglund herred, og han er da husmand og daglejer. Hun og Niels Thomsen var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Svampen, Hellum sogn, Børglum herred, og han er da husman der lever af sin jord. Børnene Rasmus, Peder Christian Kirstine og Karen Marie bor hos dem. Hun og Niels Thomsen var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Svampen, Hellum sogn, Børglum herred, og han er da husmand. Børnene Peder Christian og Karen Marie bor hos dem.


 •       ix.   Karen Johansdatter blev født den 2 maj 1800 forældrene var af Vesterskov. Hun blev døbt den 11 maj 1800 i Voer kirke, Dronninglund herred, faddere var Anne Pedersdatter i Svinehaugen, Karen Ollesdatter i Eendelen, Jens Hermandsen skoleholder, Niels Christensen i Lille Tranget, Poul Christensen i Lille Eendeles. Hun blev begravet den 12 feb 1804 på Hallund kirkegård, Dronninglund herred.115. Kiersten7 Pedersdatter (Peder Ibsen, #230). [+] og døbt den 2 apr 1757 i Voer kirke, Dronninglund herred, faddere var Knud Christensen i Skoven, Jens Christensen i Agersted, Christen Poulsen i L. Eendeel, Kirsten Christensdatter Henrik Thomsens hustru i Knarren, Karen Hansdatter på Eenodden. Hun giftede sig med Johan Mogensen (se #114), søn af Mogens Johansen og Kirsten Andersdatter, den 18 okt 1778 i Voer kirke, Dronninglund herred. Hun døde den 5 jun 1827 i Hallund sogn, Dronninglund herred, i en alder af 70. Hun blev begravet den 12 jun 1827 på Hallund kirkegård, Dronninglund herred.


122. Lars7 Madsen blev født cirka 1721 da han angives at være 57 år gammel ved sin død. Han giftede sig med Anne Kirstine Pedersdatter (se #123), datter af Peder Sørensen Hyrde og Dorthe Pedersdatter, den 26 jan 1749 i Vester Hassing kirke, Kær herred, efter forudgående trolovelse den 22. november året før. De er begge af Gandrup. Forlovere var Anders Jensen på Vesterheden og Lars Nielsen i Gandrup. Han døde i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred. Han blev begravet den 23 aug 1778 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
Han og Anne Kirstine Pedersdatter boede i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred. Han er i aug 1778 også nævnt med navnet Lars Madsen Slot der kan dog være tvivl om det er den samme Lars Madsen idet han kun ses med dette navn ved sin dødsindførsel i kirkebogen.

Børn af Lars7 Madsen og Anne Kirstine Pedersdatter (se #123) var:
 •       i.   Niels6 Larsen blev døbt den 2 mar 1755 i Vester Hassing kirke, Kær herred, båret til dåben af Søren Jensens hustru i Gandrup. Faddere var Niels Larsen, Thøger Larsen, Søren Terp og Johanne Nielsdatter, alle af Gandrup. Forældrene er da af Gandrup.


 •     61  ii.   Dorte Larsdatter.


 •       iii.   Peder Larsen blev døbt den 14 okt 1759 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Gandrup. Barnebærer var Søren Jensen og faddre var Søren Terp i Gandrup og Johanne Nielsdatter i Gandrup. Moderen introduceret den 25. november.


 •       iv.   Else Larsdatter blev døbt den 2 sep 1764 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Gandrup. Faddere var Karen Rasmusdatter, Lars ?? hustru i Gandrup, Magrethe Sørensdatter, Niels Larsen af Gandrup og Christen Jensen af Brønden, Moderen introduceret den 23. september.


 •       v.   Mette Larsdatter blev døbt den 12 apr 1767 forældrene er da af Gandrup. Faddere var Zidsel Andersdatter, Johane Nielsdatter af Gandrup, Christen i Brønden, Simon Bundgaard af Horsens og Niels Ra_skov.123. Anne Kirstine7 Pedersdatter (Peder Sørensen, #246) blev døbt den 9 aug 1722 i Vester Hassing kirke, Kær herred, som datter af Peder Sørensen Hyrde og Dorthe Poulsdatter i Gandrup. Faddere var bla. Anders Sørensens hustru i Gandrup. Hun giftede sig med Lars Madsen (se #122) den 26 jan 1749 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun døde efter 1 jul 1787 da hun lever sammen med datteren Dorthe ved folketællingen på denne dato.
Hun er i 1767 også nævnt med navnet Anne Hyrde og navnet må stamme fra hendes fader. Hun var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, og lever da som enkekone og får almisse af kirkeblokken. Hos hende bor datteren Dorthe som spinderske.


124. Lars7 Christensen Pallisgaard (Christen Andersen, #248) blev født i Pallisgaard. Han blev døbt den 23 apr 1758 i Øster Hassing kirke, Kær herred, båret til dåben af Gundes hustru i Gandrup. Faddere var Christen Andersen i Gandrup, Christen Christensen og Lars Andersen i Øster Hassing samt Karen Rasmusdatter af Gandrup. Han giftede sig med Zidsel Berthelsdatter (se #125), datter af Berthel Thomsen og Karen Christensdatter, den 2 okt 1785 i Vester Hassing kirke, Kær herred, (Dom 19:p: Trin) efter forudgået trolovelse den 13. august. Ved trolovelsen er han ungkarl af Øster Hassing og hun er pige (tilsnigelse, da de har fået barn) af Gandrup. Forlovere var Jens Andernse Pølmand i Gandrup og Peder Thomasen i Gandrup. Han døde den 31 mar 1840 i Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 81 som aftægtsmand af Knorheden. Alderen er da fejlagtigt angivet til at være 86 år. Han blev begravet den 8 apr 1840 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
Han og Zidsel Berthelsdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da bonde og husmand. Hos dem bor hendes fader, kurvemager Berthel Thomsen. Han og Zidsel Berthelsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da husmand med jord. Hos dem bor børnene Peder og Margrethe. Han og Zidsel Berthelsdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Knorheden, Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da husmand som lever af sin jordlod. Hos dem bor datteren Maren Margrethe (som lever af skræddersyning) og dennes børn Lars Christian, Petrea samt en pige der er i skrædderlære. Lars' bo blev skiftet den 3 apr 1840.

Børn af Lars7 Christensen Pallisgaard og Zidsel Berthelsdatter (se #125) var:
 •       i.   Christen6 Larsen blev født den 6 aug 1786 i Vester Hassing sogn, Kær herred, forældrene er da af Gandrup. Han blev begravet den 20 aug 1786 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, båret af Karen Berthelsdatter for Niels Andersen i Gandrup. Faddere var Christen Madsen, Jens Berthelsen for Jens Thomasen, Niels Christensen for Peder Michelsens enke og Karen, Ole Ajstrups steddatter, alle af Gandrup.


 •     62  ii.   Peder Lauersen.


 •       iii.   Karen Magrethe Larsdatter blev døbt den 4 maj 1794 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er ved dåben af Gandrup, Båret af Karen Berthelsdatter (moster) af Gandrup. Faddere var Christen Madsen af Nerup, Ove Nielsen Skomager, Anders Christensen og Karen Sørensdatter af Gandrup. Moderen introduceret 1. juli. Hun giftede sig med Jens Pedersen før 18 feb 1834. Hun døde efter 1 feb 1870 da hun da lever (som enke) på aftægt hos datteren Petrea og dennes mand Thomas Jespersen i Gandrup (Vester Hassing sogn).
        Hun og Jens Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da husmand og lever af sin jordlod. Hos dem bor børnene Petrea og Lars Christian samt hendes far enkemand Lars Christensen (86 år) på aftægt.125. Zidsel7 Berthelsdatter (Berthel Thomsen, #250) blev døbt den 13 nov 1757 i Vester Hassing kirke, Kær herred, og båret til dåben af Anne Christensdatter i Uldsted. Faddere var Michel Christensen og Anders Larsen af Gandrup samt Andreas Larsen i Vester Hassing og Anne Pedersdatter i Tilen. Forældrene er af Gandup. Hun giftede sig med Lars Christensen Pallisgaard (se #124), søn af Christen Andersen og Magrethe Jensdatter, den 2 okt 1785 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun døde den 4 aug 1836 i Knorheden, Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 78 som kone til aftægtsmand Lars Christensen af Knorheden. Hun angives da fejlagtigt at være 82 år gammel. Hun blev begravet den 10 aug 1836 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.


.
126. Christen7 Christensen er ved sin datter Mariannes dåb i jun 1799 af i Nejst, Øster Brønderslev sogn. Derudover kendes intet til ham.

Børn af Christen7 Christensen og Karen Eriksdatter (se #127) var:

127. Karen7 Eriksdatter (Erik Pedersen, #254) blev døbt den 1 okt 1780 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, forældrene er da af Nejst. Faddere var Claus i Neist, Jacob Larsen på Kraghede, Thomas Olufsen ibm. Væverens Hustrue i Sundbye, Ide Jensdatter og Marie Pedersdatter af Folsted.
Hun giftede sig med Anders Poulsen den 16 nov 1816 i Sebber kirke, Slet herred, og han er da tjenestekarl og hun er inderste i Barmer. Forlovere er Thomas Furboe og Søren Larsen, begge af Barmer. Hun døde den 28 dec 1835 i Skjelhuset, St. Ajstrup sogn, Slet herred, i en alder af 55. Hun blev begravet den 3 jan 1836 på Store Ajstrup kirkegård, Slet herred.
Hun boede ved folketællingen den 1 feb 1801 på Striben, Vester Hassing sogn, Kær herred, hos sin broder Peder og dennes kone og børn. Hun og Anders Poulsen var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Kyø skjeldhus, Store Ajstrup sogn, Slet herred, og hus dem bor børnene Marie og Erik, samt en plejedatter Ane Petrea Andersdatter.


8. generation128. Christen8 Christensen Bugge blev født i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Han giftede sig med nn nn.
Han fæstede matr. nr. 7 og 8 og matr. nr. 7 overgår senere til sønnen Anders og matr. nr. 8 til sønnen Jens.

Børn af Christen8 Christensen Bugge og en ukendt ægtefælle var:
 •       i.   Jens7 Christensen Bugge blev født i 1680 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Han giftede sig med nn nn den 10 okt 1720 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred. Han giftede sig 2. gang med Maren Rasmusdatter den 10 okt 1728 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred. Han døde den 17 nov 1748 i Hem sogn, Onsild herred.
        Han fæstede matr. nr. 8 et fæste han overtager efter sin far.


 •       ii.   Anna Christensdatter Bugge blev født i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Hun giftede sig med Søren Jensen Thorsen i 1699 i Øster Tørslev kirke, Gjerlev herred. Hun døde den 12 jan 1755 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred.


 •     64  iii.   Anders Christensen Bugge.


 •       iv.   Christen Christensen Bugge blev født i 1701 i Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred. Han giftede sig med nn nn. Han døde den 11 aug 1776 i Tørring, Øster Tørslev sogn, Gjerlev herred.142. Christen8 Pedersen Smed blev født i 1644 i Harridslev sogn, Støvring herred. Han giftede sig med nn NN (se #143). Han døde i 1729 i Harridslev sogn, Støvring herred.

Børn af Christen8 Pedersen Smed og nn NN (se #143) var:
 •       i.   Maren7 Christensdatter blev født i 1682 i Lindbjerg, Harridslev sogn, Støvring herred. Hun giftede sig med Rasmus Nielsen i 1731 i Harridslev sogn, Støvring herred. Hun døde i 1749 i Hald sogn, Nørhald herred.


 •       ii.   Anne Christensdatter blev født i 1684 i Harridslev sogn, Støvring herred. Hun giftede sig med Anders Christensen. Hun døde i 1749 i Harridslev sogn, Støvring herred.


 •       iii.   Dorthe Christensdatter blev født i 1686 i Lindbjerg, Harridslev sogn, Støvring herred. Hun giftede sig med Jens Jensen Harboe den 6 jul 1721 i Harridslev sogn, Støvring herred. Hun døde i 1753 i Lindbjerg, Harridslev sogn, Støvring herred.


 •       iv.   Mette Christensdatter blev født i 1690 i Lindbjerg, Harridslev sogn, Støvring herred. Hun giftede sig 1. gang med Peder Jørgensen Møller den 15 okt 1713 i Lindbjerg, Tvede sogn, Nørhald herred. Hun giftede sig 2. gang med Christian Jensen Møller den 2 jun 1720 i Albæk sogn, Støvring herred. Hun døde den 9 apr 1741 i Gjessinggaard mølle, Tvede sogn, Nørhald herred.


 •       v.   Peder Christensen blev født i 1692 i Lindbjerg, Harridslev sogn, Støvring herred. Han giftede sig med Maren Andersdatter i 1735 i Harridslev sogn, Støvring herred. Han døde i 1772 i Lindbjerg, Tvede sogn, Støvring herred.


 •       vi.   Edel Christensen blev født den 7 apr 1695 i Lindbjerg, Harridslev sogn, Støvring herred. Hun giftede sig med Mikkel Jonasen den 7 nov 1734 i Tvede sogn, Nørhald herred. Hun døde i 1749 i Hvidsten, Gassum sogn, Nørhald herred.


 •     71  vii.   Else Christensdatter.


 •       viii.   Morten Christensen blev født i 1702 i Lindbjerg, Harridslev sogn, Støvring herred. Han døde i 1703 i Lindbjerg, Harridslev sogn, Støvring herred.


 •       ix.   Kirsten Christensdatter blev født i 1704 i Lindbjerg, Harridslev sogn, Støvring herred.143. nn8 NN blev født i 1648 i Harridslev sogn, Støvring herred. Hun giftede sig med Christen Pedersen Smed (se #142).


156. Chresten8 Rasmussen blev født i 1639 i følge aldersangivelsen ved sin død. Han giftede sig med Karen Larsdatter (se #157). Han døde i Schalmstrup og blev begravet den 10 okt 1717 på Tvede kirkegård, Nørhald herred, og angives da at være 78 år gammel.

Børn af Chresten8 Rasmussen og Karen Larsdatter (se #157) var:

157. Karen8 Larsdatter blev født i nov 1678 i følge aldersangivelsen ved sin død. Hun giftede sig med Chresten Rasmussen (se #156). Hun døde i Schalmstrup og blev begravet den 14 feb 1768 på Tvede kirkegård, Nørhald herred, og angives da at være 89 år og 3 måneder gammel.


158. Jens8 Andersen.

Børn af Jens8 Andersen og en ukendt ægtefælle var:

176. Hermann Hennrich8 Feldmann giftede sig med Anna Maria Nostheide (se #177) den 9 okt 1710 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen.
Han er i 1710 også nævnt med navnet Hermann Hennrich Veltmann.

Børn af Hermann Hennrich8 Feldmann og Anna Maria Nostheide (se #177) alle født i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen, var:
 •       i.   Eberhard Henrich7 Feldmann blev døbt den 9 feb 1713 og dåbsvidner var Bernhard Maÿer, Ernst Nosthede, Jr.Regina __ Nie__.


 •       ii.   Regina Gerdrudt Feldmann blev døbt den 6 maj 1716 og dåbsvidner var Regina Clara Cappelman m.fl.


 •       iii.   Maria Elsebem Feldmann blev døbt den 9 mar 1720 og dåbsvidner var Maria _örner, Anna Elsabem Nostheÿde. Johan Rolff Reder, Johan Rolff Berenförde.


 •       iv.   Maria Gærdrudt Feldmann blev døbt den 17 nov 1723 men dåbsvidnernes navner er svært læselige.


 •     88  v.   Johann Daniel Feldmann.177. Anna Maria8 Nostheide giftede sig med Hermann Hennrich Feldmann (se #176) den 9 okt 1710 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen.


178. Herman Henrich8 Kampmeier (Herman Kampmaÿer, #356) blev døbt i okt 1696 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen. Han giftede sig med Anna Cathrina Lührmann (se #179) vielsen og hendes dåb er dog ikke fundet i St. Marien kirche i Osnabrück, så det er sandsynligvis sket i et andet sogn eller by.

Børn af Herman Henrich8 Kampmeier og Anna Cathrina Lührmann (se #179) alle født i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen, var:
 •     89  i.   Catharina Maria7 Kampmeier.


 •       ii.   Johann Hinrich Kampmeier blev døbt den 21 sep 1726 og dåbsvinder var Gerd Hinrich Niehus, Joh. Jost Narthus, Anna Margretha Peistrup. Han giftede sig med Anna Gerdrut Polkotten den 6 feb 1760 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen.


 •       iii.   Anna Cathrina Kampmeier blev døbt den 24 feb 1730 og dåbsvidner var Anna Cathrina Lürman hos Guggel, Anna Christina Westrups, fr. Hellerman, Herman Wilm Maÿer. Hun giftede sig med Dieterich Helemann den 27 mar 1759 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen.


 •       iv.   Cathrina Margretha Kampmeier blev døbt den 6 mar 1734 og dåbsvidner var bl.a. Anna Margretha Narthuss og Catharina Margretha __ hos Joh. Wilm. Lindlage.


 •       v.   Friderich Arnold Kampmeier blev døbt den 10 jul 1741 og dåbsvidner var bl.a. Arnold Henrich Lange og Gerhard Friderich Gulig.


 •       vi.   Anna Regina Kampmeier blev døbt den 30 dec 1744. Hun giftede sig med Johan Marnche Knollenburg den 17 sep 1766 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen.179. Anna Cathrina8 Lührmann giftede sig med Herman Henrich Kampmeier (se #178), søn af Herman Kampmaÿer og Catharina Goldmeyer.


182. Søren8 Madsen giftede sig med Maren Lauridsdatter Winther (se #183). Han blev begravet den 28 sep 1731 på Vor Frue kirkes kirkegård, Odense.
Han var vognmand i Odense.

Børn af Søren8 Madsen og Maren Lauridsdatter Winther (se #183) begge født i Vor Frue kirke, Odense, var:
 •       i.   Lauritz7 Sørensen blev døbt den 15 jul 1714 som søn af vognmand Søfren Madtzen. Mag. Friderich Christian von Havens kone bar barnet. Jacob Mortensens Raadmand hans kone gik hos. Faddere var Hans Ollufsen skomager, en Karl Laurs Skrædder Svend samt Boel Madsdatter. Han giftede sig med Anna Elisabeth Michelsdatter, datter af Michel Michelsen og Anna Margrethe Hansdatter, den 26 jun 1736 i Ryslinge kirke Sammen fik de tre overlevende børn, to piger og én dreng. Begge piger blev gift med rebslagere. Han blev begravet den 29 dec 1791 på Vor Frue kirkegård, Odense, og skrives da at være 86 år og 5 måneder gammel, hvilket ikke helt stemmer med at han er født i 1714.
        Han boede i 1761 på Sortebrødre Torv 23, Odense, ved brandforsikringen dette år. Han står som ejer af huset. Han og Anna Elisabeth Michelsdatter var med i mandtallet i 1769 i Øster eller Over kvarter, Odense, som hustru, en søn og en datter samt en tjenestepige. Han var rebslagermester i Odense og grundlægger (7. november 1736) det der bliver Roulunds fabrikker idet han 7. november 1736 får borgerbrev som netop rebslager. Han var med i folketællingen den 1 jul 1787 på Sortebrødre kirkegård, Odense, som ugift rebslagermester (han er just blevet enkemand en måned i forvejen). At Lauritz Sørensen kun er 22 år gammel da han får borgerbrev og starter virksomhed er noget usædvanligt og fremkalder uundgåeligt den tanke at der måske er sket en forveksling mellem to stk. Laurits (Sørensen) Winther. Informationerne om Laurits skal derfor tages med forbehold. Han er i dec 1791 også nævnt med navnet Lars Vinter Rebslager.


 •     91  ii.   Anna Margrethe Sørensdatter.183. Maren8 Lauridsdatter Winther blev født cirka 1680 da hun ved sin død angives at være 84 år gammel. Hun giftede sig med Søren Madsen (se #182). Hun giftede sig 2. gang med Niels Jørgensen mellem 28 sep 1731 og 23 jan 1744. Hun blev begravet den 20 apr 1764 på Vor Frue kirkes kirkegård, Odense, som Søren Winthers enke i de fattiges jord. Søren er dog hendes første mand. Der burde have stået Niels Jørgensen, hendes 2. mand.
Hun boede i 1761 i Claus Bergs gade 7, Odense, her bor hun til leje som enke hos kromand Poul Hansen. Maren's bo blev skiftet i 1765 hos Byfogeden, Odense, heraf fremgår det at Friedrich Wilhelm er hendes svigersøn.


184. Andreas8 Balzer giftede sig med Anna (se #185).
Han var i 1715 i Friedrichstadt skomager (schuster).

Børn af Andreas8 Balzer og Anna (se #185) var:

185. Anna8 giftede sig med Andreas Balzer (se #184).


186. Henrick8 Barckmann giftede sig med Elisabeth (se #187) før maj 1722.

Børn af Henrick8 Barckmann og Elisabeth (se #187) var:

187. Elisabeth8 giftede sig med Henrick Barckmann (se #186) før maj 1722.
Hun er også nævnt med navnet Catharina er muligvis et ekstra eller andet navn for hendes, da det ses overstreget ved datteren Elisabeths dåb.


192. Jens8 Sørensen blev født cirka 16 okt 1694 da han ved sin død skrives at være 39 år, 2 måneder og 2 dage gammel. Han giftede sig med Maren Ollesdatter (se #193), datter af Olle Ibsen og Maren Christensdatter, den 9 aug 1722 i Hvorup kirke, Kær herred. Han døde den 18 dec 1733 i Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred.
Han fæstede den 13 dec 1721 den halvgård, som Olle Ibsen formedels høj alderdom og svaghed ej længere kunne besidde, mod efter gjort løfte at forsyne Olle Ibsen med frit huusværelse og fornødent ophold og ægte datteren Maren Ollesdatter. Han fæster under Aalborg hospital og angives at være født i Vester Hassing. Jens' bo blev skiftet den 14 jul 1734 og afholdes under Aalborg hospital da han er fæster under disse. Han efterlader sig hustru og to børn: Jacob (3 år) og Jens (4 uger).

Børn af Jens8 Sørensen og Maren Ollesdatter (se #193) var:
 •       i.   Søren7 Jensen blev døbt den 27 jun 1723 i Hvorup kirke, Hvorup sogn, vidne var bla. Jens Nielsen, Jens Bertelsen, Bertel Jensen??, alle af Hvorup, Bodild, Nicolays Majers i Sundbye. Forældrene var da af Hvorup. Han blev begravet den 27 apr 1727 på Hvorup kirkegård, Kær herred.


 •       ii.   Maren Jensdatter blev døbt den 11 mar 1725 i Hvorup kirke, Kær herred, forældrene er da af Hvorup. Hun blev begravet i jan 1727 på Hvorup kirkegård, Kær herred.


 •       iii.   Søren Jensen blev født cirka 27 apr 1727 i Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred, da han ved sin begravelse ses at være 4 år, 7 måneder, 2 uger og 5 dage gammel. Han blev begravet den 16 dec 1731 på Hvorup kirkegård, Kær herred.


 •       iv.   Oluf Jensen blev døbt den 21 aug 1729 faddere var Niels Pedersen Skræder Jens Nielsen Hvorup Peder ?? Ibidem, Bodild Nicolaj Pedersen ?? Maren Peder ?? i Sundbye. Forældrene var da af Hvorup. Han blev begravet den 30 dec 1731 på Hvorup kirkegård, Kær herred, Hun er da skrevet til at være 2 år, 4 måneder, 3 uger og 5 dage gammel.


 •       v.   Jacob Jensen blev født den 15 nov 1731 i Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred og døbt den 25 nov 1731 i Hvorup kirke, Kær herred, faddere var bla. Skipper Mads Madsen af Aalborg, Anders Olufsen af Uttrup, Bodild H af Nicolaj Gudmunsen i Sundbye og Anne Marie Christensdatter.


 •     96  vi.   Jens Jensen Kiær.193. Maren8 Ollesdatter (Olle Ibsen, #386) blev døbt i okt 1689 i Hvorup sogn, Kær herred, faddere var bla. Lauritz From, Laust Pedersen, Ane, Søren Jensens og Karen Jensdatter. Hun giftede sig med Jens Sørensen (se #192) den 9 aug 1722 i Hvorup kirke, Kær herred. Hun giftede sig 2. gang med Jacob Pedersen efter 1733 da hendes første mand dør i december dette år. Hun døde i 1737 i Hvorup sogn, Kær herred.


194. Jens8 Sørensen Kilde blev født den 2 jul 1711 i Vester Hassing sogn, Kær herred. Han giftede sig med Johanne Rasmusdatter (se #195), datter af Rasmus Madsen og Anne Madsdatter, den 1 jan 1731 i Vester Hassing kirke, Kær herred, efter forudgået trolovelse den 11. oktober. Han er da soldat og hun er fra Præstegården. Forlovere var Mads Nielsen og Rasmus Madsen i Staae. Han blev begravet den 21 apr 1783 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, han står da noteret som boende ved Kilden i Vester Hassing og værende 72(!) år gammel.
Han boede i 1778 og frem til sin død på Kilden, Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, som er en fæstegård under Langholt beliggende på matr. nr. 41. Gården eksisterer ikke længere.

Børn af Jens8 Sørensen Kilde og Johanne Rasmusdatter (se #195) var:
 •       i.   Nicolai7 Jensen blev døbt den 15 jul 1731 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Vester Hassing og faderen er soldat. Faddere var bla. Svend Bendtsens hustru i Vester Hassing, Maren Nielsdatter, Rasmus Madsen i Staae og Christen Smid i Vester Hassing.


 •       ii.   Anne Marie Jensdatter blev døbt den 22 mar 1733 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Vester Hassing by. Faddere var Jens Pedersens hustru, Niels Nielsen, Christen Smid og Jens Jensen, alle af Vester Hassing. Mads Rasmussen i Stae.
        Hun er også nævnt med navnet Anne Mette Jensdatter.


 •       iii.   Søren Jensen blev døbt den 25 sep 1735 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Vester Hassing by. Faddere var Rasmus Madsøns hustru i Staae, Anders Ibsøn i Vester Hassing, Hans Madsøn og Mads Rasmussen i Stae.


 •       iv.   NN NN blev født i 1737.


 •       v.   Karen Jensdatter blev døbt den 22 feb 1739 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Vester Hassing by. Faddere var Rasmus Madsens hustru i Staae, Jens Andersøn, Jens Jacobsøn Smid, Peder Pedersøn og Niels Lauritsøn alle i Vester Hassing by. Hun døde den 8 mar 1739 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred.


 •       vi.   Anders Jensen blev døbt den 1 maj 1740 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Vester Hassing by. Faddere var bla. Rasmus Madsøns hustru i Staae og Jørgen Møllers stiftdatter navnlige Ide her i byen, Jens Andersøn, og Simon Thomasøn alle i Vester Hassing.
        Han er i aug 1784 også nævnt med navnet Anders Jensen Snedker ved sin søster Karens skifte.


 •     97  vii.   Karen Jensdatter.


 •       viii.   Giøde Jensdatter blev døbt den 21 mar 1745 i Vester Hassing kirke, Kær herred, Faddere var Rasmus Madsøns hustru i Staae og Giertrud Nielsdatter i Staae. Christen Smid og Jens Jensen Skræder her i byen. Hun giftede sig med Søren Pedersen. Hun døde efter 1 feb 1801 da hun bor i Stae sammen med sin mand Søren Pedersen ved folketællingen på denne dato.
        Hun og Søren Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Stae, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor deres to børn Jens og Elsebeth samt en tjenestekarl (som også er nationalsoldat) og en tjenestepige.


 •       ix.   Johanne Jensdatter blev døbt den 2 jul 1747 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Vester Hassing by. Faddere var Mads Rasmussens hustru i Staae, Karen Pedersdatter og Rasmus Madsøns datter i Staae. Rasmus Madsøn i Staae, Niels Nielsøn i Vester Hassing by, Jens Krog. Hun giftede sig med Søren Andersen den 2 apr 1776 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun døde den 27 jan 1815 i Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 67. Hun blev begravet den 5 feb 1815 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
        Hun og Søren Andersen var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor deres ugifte børn Johanne, Anders og Jens samt barnebarnet Johanne Jensdatter og en tjenestekvinde.


 •       x.   Rasmus Jensen blev døbt den 27 apr 1749 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Vester Hassing by. Faddere var en pige Sine? Rasmusdatter af Staae, Christen Smeds datter her fra byen (Vester Hassing) Maren Catrine - Rasmus Madsen i Staae, Jens Krog og Christen Smed her i byen (Vester Hassing). Han døde den 14 nov 1753 i en alder af 4.195. Johanne8 Rasmusdatter (Rasmus Madsen, #390) blev født i 1703 i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, da hun ved sin død angives at være 76 år gammel. Fødslen kan dog ikke findes indført i Vester Hassing kirkebog, hverken under børn født inden eller udenfor ægteskab. Fødeåret 1710 er set i sekundære kilder. Hun giftede sig med Jens Sørensen Kilde (se #194) den 1 jan 1731 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun døde i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred. Hun blev begravet den 23 dec 1779 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, som Jens Sørensens hustru af Vester Hassing.
Hun forældre er anslået ved hjælp af navnene på Johanne's børns faddere. Heriblandt optræder bla. hendes far Rasmus Madsen, hendes bror Mads og hendes farbror Hans.


198. Otto8 Jensen blev født i 1703 da han i 1753 ses at være 50 år gammel. Han giftede sig med Maren Nielsdatter (se #199) før okt 1734 da de på det tidspunkt får en datter som ægtefolk.
Hans efternavn er usikkert da det er svært læseligt (ved dåben af datteren Maren). Han fæstede den 29 aug 1733 en gård af Moltke. Dette ses af den overleveringsforretning som blev lavet, da denne overtog Dronninglund. Han boede i jan 1747 i Trye, Dronninglund sogn, Dronninglund herred.

Børn af Otto8 Jensen og Maren Nielsdatter (se #199) alle døbt i Dronninglund kirke, Dronninglund herred, var:
 •       i.   Ane7 Ottesdatter blev døbt den 3 okt 1734 faddere var Niels Jensen Dalen, Jens Nielsen i Trye, Jens Larsen, Kirsten Lars Jensens kone i Boller og Jens Per Persens kone i Trye. Forældrene er da af Trye.


 •       ii.   Niels Ottesen blev døbt den 22 sep 1737 faddere var Lars Jensøn, Jens Larsøn i Bolle, Jens Nielsøn i Trye, Anna Pedersdatter i Trye og Maren Larsdatter i Bolle. Forældrene er da af Trye.


 •       iii.   Marie Ottesdatter blev døbt den 7 jun 1746.


 •     99  iv.   Maren Ottesdatter.199. Maren8 Nielsdatter blev født i 1707 da hun i 1753 ses at være 46 år gammel. Hun giftede sig med Otto Jensen (se #198) før okt 1734.


200. Peder8 Nielsen giftede sig med Anne Pedersdatter (se #201), datter af Peder NN, den 5 jun 1713 i Vester Hassing kirke, Kær herred, efter forudgået trolovelse den 22. januar. De er begge da af Trankiær. Forlovere var Peder Pedersen i Trankiær og Niels Thomsen i Hougaard. Han blev begravet den 1 jan 1745 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, hans aldersangivelse er da svær at læse men det ender på 4 så han er sandsynligvis født omkring 1670, 1680 eller 1690.
Han var gårdfæster på Skorstensgården, Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han vides at være fæster på gården sammen med Peder Andersen Sand i 1710. I 1731 ser det ud til at fæstet af hele gården er blevet overtaget af (Peder Andersens søn?) Anders Pedersen Sand. Gården får efterhånden navn efter Sand-slægten og bliver fra omkring 1800 i stedet benævnt som Sanden. I øvrigt er der en fæster Niels Mortensen på gården i 1683, dette kunne være Peders far. Fem år senere, i 1688, og sandsynligvis nogle år inden Peder overtager den, står gården til hartkorn 5-0-0-0. Den var ved matriklen i 1844 beliggende på matrikelnummer 39 og er i dag nedlagt og udstykket til villakvarterer.

Børn af Peder8 Nielsen og Anne Pedersdatter (se #201) var:
 •       i.   Anne7 Pedersdatter blev døbt den 6 maj 1714 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Skorstensgaarden. Faddere var Niels Thomadsen i Hougaarden, Christen Pedersen, soldat i Vester Hassing, Peder Jensen i Hald i Vester Hassing, Peder Andersen i Skorstensgaarden. Moderen introduceret den 3. juni.


 •     100  ii.   Niels Pedersen.


 •       iii.   Magrethe Pedersdatter blev døbt den 3 mar 1726 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var Peder Ibsens hustru, Maren Pedersdatter, Mads Nielsen, Peder Andersen, Michel Christensen, alle af Vester Hassing. Forældrene var af Skorstensgården. Hun giftede sig med Niels Nielsen, søn af Niels Jensen og Maren Nielsdatter, den 22 jun 1755 i Vester Hassing kirke, Kær herred.


 •       iv.   NN NN blev født i 1721 i Skorstensgården, Vester Hassing sogn, Kær herred. Han/hun døde i 1721 i Skorstensgården, Vester Hassing sogn, Kær herred.


 •     102  v.   Peder Pedersen Bak.201. Anne8 Pedersdatter (Peder NN, #402) blev født i 1690 da hun ved sin død ses at være 58 år gammel. Hun giftede sig med Peder Nielsen (se #200) den 5 jun 1713 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun blev begravet den 4 jun 1748 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, som enke på Skorstensgaarden efter Peder Nielsen sammesteds.


202. Niels8 Jensen blev født i 1672. Han giftede sig med Maren Nielsdatter (se #203), datter af Niels Marquarsen og Johanne Andersdatter, den 8 aug 1717 i Ørum kirke, Dronninglund herred, han er da af Laden og hun af Kraghedegaard. Han døde på Hougaard, Vester Hassing sogn, Kær herred. Han blev begravet den 2 feb 1735.
Han er også nævnt med navnet Niels Jensen Vammen.

Børn af Niels8 Jensen og Maren Nielsdatter (se #203) var:
 •       i.   Magrethe7 Nielsdatter blev døbt den 1 maj 1718 i Ørum kirke, Kær herred, faddere var Knud Jensen G i Lauen, Karen Nielsdatter af Ørum Sogn, Jeppe Andersen i Laune, Niels Nielsen i V Hassing, Jørgen Michelsen i Staae. Forældrene var af Lauen. Hun blev begravet den 22 maj 1718 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, kun 3 uger gammel.


 •       ii.   Jens Nielsen blev døbt den 30 apr 1719 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var Knud Jensen hustru i Lauen, Peder Christensens datter i ????, Las K__Mand i ??, Niels Pedersen og Jep Andersen i Lauen. Forældrene var af Lauen. Han døde før 1754 idet hans søskende dette år meddeler ved skiftet efter deres mor at han er død derovre i Vestindien.


 •       iii.   Johanne Nielsdatter blev døbt den 16 mar 1721 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var Levi Christensens hustru i Staae, Christen Laustsen og Rasmus Madsen i Staae. Anders Jensen udi Wester Aslund. Forældrene var af Laaen[Østerladen]. Hun giftede sig med Anders Mortensen Colding den 21 feb 1743 i Vester Hassing kirke, Kær herred, og forudgående trolovet den 30. november. De benævnes da Anders Mortensøn Colding og Johanne Nielsdatter i Houggden. Forlovere var Jens Thomasøn i Toftegaard og Jens Andersøn Nør i Byen. Hun blev begravet den 30 dec 1798 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, som enke af Busken i Vester Hassing, hvor hendes datter Maren og husbond Anders Andersen er fæstere.


 •       iv.   Niels Nielsen blev døbt den 2 aug 1723 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var Knud Jensens hustru i Lauen, Jeppe Andersens hustru i Lauen, Søren Jensen i Vadum og Laurits Nielsen ??Mand i V H. Forældrene er af Lauen. Han giftede sig med Magrethe Pedersdatter, datter af Peder Nielsen og Anne Pedersdatter, den 22 jun 1755 i Vester Hassing kirke, Kær herred, efter forudgået trolovelse den 25. marts. Han er da af Hougaard og hun af Skorstensgaarden. Forlovere var Niels Pedersen af Skorstensgaarden og... (intet mere er skrevet).
        Han boede i 1754 på Hougaard, Vester Hassing sogn, Kær herred, ved sin mors død.


 •     101  v.   Magrethe Nielsdatter.


 •       vi.   Else Magrethe Nielsdatter blev døbt den 6 mar 1729 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var Jeppe Andersens Enke og datter i Lauen, Mads Nielsen Heilist i Staae, Søren Jensen af Vadum, Anders Jensen W - ?? i Staae. Forældrene er da af Lauen.
        Hun opholder sig ved sin mors død i 1754 på Vestergaard.


 •       vii.   Johanne Marie Nielsdatter blev født i 1734 i Hougaard, Vester Hassing sogn, Kær herred. Hun blev døbt den 10 okt 1734 i Vester Hassing kirke, Kær herred, og faddere var sognepræstens søster og sal. Hr. Søren Hortulanus datter. Monsr Guddi Colding, Niels Hellisen, Søren Jensen fra Vadum. Hun døde i 1735 i Hougaard, Vester Hassing sogn, Kær herred. Hun blev begravet den 7 apr 1735 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.203. Maren8 Nielsdatter (Niels Marquarsen, #406) blev døbt den 17 sep 1693 i Ørum kirke, Dronninglund herred, vidner var Niels Petersen i Krandhedegrd, Hans Knudsen på Skoubachen, Peder Knudsen i Lær Kraghede, Anne Nielsdatter af ???sted i Al??? Sogn, Anne Olesdatter af Kraghede. Forældrene var da af Kraghedegård. Hun giftede sig med Niels Jensen (se #202) den 8 aug 1717 i Ørum kirke, Dronninglund herred. Hun giftede sig 2. gang med Peder Mortensen Colding den 8 dec 1737 i Vester Hassing kirke, Kær herred, efter forudgået trolovelse den 14 december året før. Forlovere var bla. Jens Thomsen i Toftgaard. Hermed lader det til at Peder bliver fæster på Hougaard. Hun blev begravet den 21 jul 1754 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, som hustru til Peder Colding. Alderen er da fejlagtigt angivet til 65 år.
Maren's bo blev skiftet den 28 okt 1754 og skiftet har følgende ordlyd: Anno 1754 sd. 28 october havde jeg underskrevne Peder Zeuthen ved Langholt paa Sal O??? Leutmant Halckurs umyndige arvingers formynder Højædle og Velbaarne Hr. JustistRaad Hofman til Schierildgaard hans Vegne indfunden mig i Sterfboet i Vester Hassing hos Peder Mortensen i Hovgaard paa Langholt Gods for der at holde lovlig Registrering og Vurdering samt naar Boets Bevieslig og Prioriteds Gield er fradragen Skifte og Deeling efter bemeldte Peder Mortensens Hustru Maren Nielsdatter som boede og døde samme stæds Imellem Enkemanden Peder Mortensen Kolding paa den ene Side og den Sal Kones efterladte Børn nemlig: een Søn Niels Nielsen 32 Aar, een daatter Johanne Nielsdatter gift med Andreas Colding i bemeldte Vester Hassing, Margrethe Nielsdatter gift med Niels Pedersen i Skorstensgaarden i samme Bye, een søn Jens Nielsen som uden arvinger skal være død i Vestindien, og en datter ugift, nafnlig Else Nielsdatter, tiener i Vestergaard i Liengdrup?, for den eene umyndige blev ansadt hendes broder Niels Nielsen som formynder og tilsiunsværge paa den anden Side. Hvor da udi i Overværelse af Arvingerne og tiltagne tvende Vurderingsmænd Jens Thomsen i Hassingsgaard og Niels Madsen i Vesterhassing er følgende forrettet: I Storstuen 1 lang Furbord 3m 2 Furbænke 1m 1 Forsæt?? 4 s 1 Pabelskab 3Rd 1 liden Furskab 1 m 1 Kistebenk 8s I en udskud Seng fandtes 1 olmerdugs overdyne 3m 1 gl bolster Underdyne 3 m 8s 1 Rødstribet Pude 12s 2 Blaargarns Lagner 1m 8s I Dagligstuen 1 Jernkakkelovn 5 Rd 1 gl. Furskab 3m 1 Furbord med Fod 1m 8s 2 Fur benker 12s 1 lidet Furskab i Vægen 1m Paa een Seng fandtes 1 gl Olmerdugsdyne 2m 1 gl Vadmels Underdyne 1m 8s 1 stribet Hovedpude 1m Een dito Seng En stribet Olmerdugsdyne 1Rd 1 bolster Undersdyne 1Rd 1m 1 Hovedpude stribet med pudevaard 1m 8 s 2 Lagner 1m 14 Melkebøtter a 3s er 2m 10s 1 stoel med Halmsæde 4s 1 mangel fiel og Træe 4s 1 gl Pande 2s 1 Kruus uden laag 6s 1 Klæder Børste 2s 36 ?? uld a 6s 1rd 1m 8s 8 ?? blaargarn a 3s 1m 8s I Vester Stuen 1 Furkiste 1 rd 4m 1 sengested 1m 8s I Kielderen 1 Fur deietrug 1m 1 salthaug?? 1m 1 Øltønde 2m 1 mindre dito 1m 4s 1 gl Furkiste 1m 1 Furballe 8s 1 Vognskrin 1m 1 Senup Quern 8s 1 Træe Kande 6s 1 Fur Kierne 8s 1 Fierding? 8s 2 ??? 1m 1 Furbøtte 2s 1 Madkurv 4s 1 grynkubbe? 8s 1 strippe 6s 3 sold 15s 1 garn vinde 3s 26 ?? hamptvind a 6s 1rd 2m 8s 8 ?? Blaar a 3s 1m 8 ?? skoggarn a 3s 1m 1 ostesæk 4s Nogle stikke af 2 gamle rokke 4s I Kammerer i Siden af Storstuen 1 Rokke til at spinde paa 4m 1 Sadel 1rd 4m 1 tjeregryde og 2 tiere dito 4s I Kykkenet 1 Jerngryde 5m 1 Rist 1m 1 Braspande 1m 1 Ildklemme 8s 1 kedelskee 10s 1 Løgte 4s 1 Ostekar 2s 1 Balle 8s 1 Fur strippe 4s 1 Quægkop 1s 1 Kovs 1s 1 Fad 2s I Brøgerset 1 Qvern 1m 8s 1 Kaaberkiedel 4rd 4m 1 lidet bøgekar 2m 1 mask tønde 2s 1 Øltragt 4s 4 Lamskind a 2s 8s 1 Sold 8s 1 hummel Sie 2s 1 gannel Stie 2s 1 Dito Loftstie 6s 1 lidet Kar 4s 1 liden Kierne 8s 4 sække a 8s 2m 1 gl Kurv 2s 3 Høeleer med Drag a 4 m 2rd 1 Dito uden Drag 2m 2 Spade a 12 s 1m 8s 1 skoved Greber a 12s 1m 8s 2 Navre? 1m 8s 1 Baandkniv 8s 1 Øxe 8s 1 Hammer 2s 2 Jernforke 1m 1 gammel Skærekniv 10s 1 Sav 1m 4s 4 Hesteskoe 12s 1 liden Kaaber haandkiedel 1m 8s 1 Bliktragt 2s 1 lidet Kar 2m 1 Knibetang 4s 1 ?? vende 2s I Gaarden 1 Vogn med fuldt Behør gl. 5rd 1 dito 2rd 1 dito med sæletoy 1rd 1 Plov med Behør 3rd 1 Harve 1rd 1 dito 1rd 1 Slibsteen 12s 1 Skerekiste med Knif 3m 3 gl ubrugelig hjul 12s 1 par slede meeder 1m ???? boor 1m 1 gl Stie 4s 1 Trug 4s 4 River a 4s 1m 1 Møgboer 1m 2 Plejle 6s 1 hvolskovl 2s 2 uskoved Grebe 6s 2 Skovle 4s Creaturer 1 sort Hoppe 9 Aar 9rd 1 sorbrun hoppe 5 Aar 6rd 4m 1 sortbrun Hoppe 5 Aar 6rd 1 rød Hoppe 5 Aar 7rd 1 brun Hoppe 3 Aar 4rd 2m 1 brun Hoppe 4 Aar 4rd 1 dito Hoppe 11 Aar med Føl 4rd 4m 1 brun dito 11Aar med Føl 4rd 4m 1 blaaegraae Aaringsplag 4rd 1 blakked Hoppe 11 Aar 3rd 2m Fæe Creaturer 1 graae hvid halset Koe 5 Aar 4rd 4m 1 sorthielmet dito 11 Aar 3rd 4m 1 sort hielmet koe 6 Aar 3rd 1 sort hielmet dito 7 Aar 2rd 4m 1 sort hielmet og en graae dito a 1 rd 4 m 3rd 2m 1 graae hvidhalset Qvie 1rd 1 graae grimet Qvie 5m 1 sort hielmet og 1 sort hvidhalset Stud 2 Aar 4rd 4m 1 sort ravned? Stud 2 Aar 2rd 1 sorthvis halset Qvie 1 Aar 1rd 1m 2 spæde Kalve sort hielmed 4m 1 sort hielmed Stud ?? 1 Aar 1rd 1 sort Qvie 2 Aar 1rd 4m 7 Faar a 4m 4rd 4m 2 stk 2 Aars galt Svin 2rd 2m 2 stk 1 Aars Galtsvin 1rd 4m 1 Soesvin i andet Aar 5m SkifteRetten tilspurde Nærværende om de vidste videre Sterfboet til Indtægt at beregne end opført er de det da saaledes vilde opgive som de selv i sin Tid agter at forsvare hvortil de samtlig svarede Ney i videre at være vidende end opført er undtagen Kornet i Laden som Vurderingsmændene nøye ansaae og syntest da at samme kunde være tilstrækkelig til Fødekorn og Sædekorn samt til Kongelig Skatter hvoraf at udrede til auflet igen kan ventes, men ingen Deel tilstrækkelig endten til Landgilde Penge dette Aar eller Folkeløn, som af andre Ting vil udredes. Og alt saa bliver hverken Kornet beregnet til Indtægt eller Kongelige Skatter, Føde eller Sædekorn til Udgift, men heele Sterfboens Indtægt bliver Derud Summa 149rd 12s Derimod bliver Boets Udgift og Besværing. Huusets Brøstfældighed 1. 1. Stuehuset bestaar af 10 fag dertil behøves baade til Tømmer, Tag, Loft, Vinduer og Dørre om det nogenledes skal føres i stand a Fag 3 rd er 30rd 2. Laden er i god stand og dertil behøves for nærmeste Tied ingen Brøstfældighed at tage. 3. Det Øster Huus bestaar af 18 fag, der af er der 10 fag saaledes i Stand, at de kand repareres a Fag 4 m er 6rd 4m De andre 8 Fag er gandske brøstfældig dertil behøves baade til Tømmer, Tag og Arbeidsløn a Fag 1 rd 5m er 16rd 4m 4. Det vestre Huus bestaar af 7 Fag som er meget brøstfældig dertil behøves baade til Tømmer, Tag og Arbeidsløn a Fag 2rd er 14rd 2. Stædet som bestaar af 6 tl 5 sk dertil behøves om samme forsvarlig skal dyrkes 8 dygtige Plovbæster a 10 rd er 80rd Een god fuldkommen Rejse? Vogn 10rd Een Arbeidsvogn med Behør 9rd Een Plov med Behør 3rd 2m 3. Et Aars Landgilde 1754 10rd 1m 8s 4. Folkeløn som er ubetalt Een Pige i Høst Johanne Pedersdatter 1rd 2m En dito Karen Laursdatter 2rd ------------------------------------------------- 3rd 2m 5. Stifsønnen Niels Nielsen fordrede at have Tilgode i Sterfboet baade for sin tilgode Høstløn og for laant Penge 16 rd 3m, hvilke Penge Enkemanden tilstod saaledes rigtig at være, som udføres med 16 rd 3m 6. Enkemanden angav at være skyldig til een og anden som hand laant haver 10rd 4m 7. Enkemanden fordrede Vederlag imod hans Sal Kone for Begravelse bekostning, som hand giorde beregning paa at have kostet 6rd 8. Skiftets Beskrivelse og stempled Papir ialt 3rd 4m 8s Skifteretten tilspurgte Enkemanden og Tilstædeværende, om de vidste videre Sternboet til Udgift at beregne end opført er de det da nu vilde angive som de selv i sin Tied agter at forsvare hvortil alle samtlig svarede Ney ej videre at være vidende. Og blev da Boets Udgift 222rd 1m Naar Indtægten sættes imod Udgiften sees at der ey bliver noget til Deeling, siden Sterfboets Indtægt ikke paa 73rd 4s nær kand strække til dets Udgift, og altsaa understoed Skifteretten sig ikke i at udlægge Noget endten til Arvingerne eller Creditorer, men alt at forblive til Herskabets lov danne Prioriteret Prætentioner og saaledes er dette Skifte sluttet og afhandlet Datum ut Supre Enkemanden Som Skifteforvalter Peder Mortensen P. Zeuthen Paa Egne og min Søster Vegne Niels Nielsen Paa min Kone Margrethe Nielsdatters Vegne Niels Pedersen Paa min Kone Johanne Nielsdatters Vegne Anders Mortensen Vurderingmændene Jens Thomasen, Niels Madsen.204. Peder8 Nielsen giftede sig med Anne Pedersdatter (se #201), datter af Peder NN, den 5 jun 1713 i Vester Hassing kirke, Kær herred, efter forudgået trolovelse den 22. januar. De er begge da af Trankiær. Forlovere var Peder Pedersen i Trankiær og Niels Thomsen i Hougaard. Han blev begravet den 1 jan 1745 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, hans aldersangivelse er da svær at læse men det ender på 4 så han er sandsynligvis født omkring 1670, 1680 eller 1690.
Han var gårdfæster på Skorstensgården, Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, han vides at være fæster på gården sammen med Peder Andersen Sand i 1710. I 1731 ser det ud til at fæstet af hele gården er blevet overtaget af (Peder Andersens søn?) Anders Pedersen Sand. Gården får efterhånden navn efter Sand-slægten og bliver fra omkring 1800 i stedet benævnt som Sanden. I øvrigt er der en fæster Niels Mortensen på gården i 1683, dette kunne være Peders far. Fem år senere, i 1688, og sandsynligvis nogle år inden Peder overtager den, står gården til hartkorn 5-0-0-0. Den var ved matriklen i 1844 beliggende på matrikelnummer 39 og er i dag nedlagt og udstykket til villakvarterer.

Børn af Peder8 Nielsen og Anne Pedersdatter (se #201) var:
 •       i.   Anne7 Pedersdatter blev døbt den 6 maj 1714 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Skorstensgaarden. Faddere var Niels Thomadsen i Hougaarden, Christen Pedersen, soldat i Vester Hassing, Peder Jensen i Hald i Vester Hassing, Peder Andersen i Skorstensgaarden. Moderen introduceret den 3. juni.


 •     100  ii.   Niels Pedersen.


 •       iii.   Magrethe Pedersdatter blev døbt den 3 mar 1726 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var Peder Ibsens hustru, Maren Pedersdatter, Mads Nielsen, Peder Andersen, Michel Christensen, alle af Vester Hassing. Forældrene var af Skorstensgården. Hun giftede sig med Niels Nielsen, søn af Niels Jensen og Maren Nielsdatter, den 22 jun 1755 i Vester Hassing kirke, Kær herred.


 •       iv.   NN NN blev født i 1721 i Skorstensgården, Vester Hassing sogn, Kær herred. Han/hun døde i 1721 i Skorstensgården, Vester Hassing sogn, Kær herred.


 •     102  v.   Peder Pedersen Bak.205. Anne8 Pedersdatter (Peder NN, #402) blev født i 1690 da hun ved sin død ses at være 58 år gammel. Hun giftede sig med Peder Nielsen (se #200) den 5 jun 1713 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun blev begravet den 4 jun 1748 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, som enke på Skorstensgaarden efter Peder Nielsen sammesteds.


206. Jens8 Andersen (Anders Nielsen, #412) blev født cirka 6 maj 1685 da han angives til at være 78½ år gammel ved sin død. Trolovelsen mellem Maren Nielsdatter og Jens Andersen blev deklareret den 25 maj 1725 i Vester Hassing ogn, Kær herred. Han giftede sig med Maren Nielsdatter (se #207), datter af Niels Nielsen og Inger Poulsdatter, den 18 apr 1726 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forlovere var hendes far Niels Nielsen samt hendes morbror Cort Poulsen. Han blev begravet den 20 nov 1763 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
Han fæstede den 16 feb 1727 en halvgård på hartkorn 4-2-3-½ af Aalborg hospital. Han er da soldat under en oberst i Hr. kaptajn Behns kompagni, som anbefaler ham. Han overtagen den halvgård, som Jørgen Poulsen (hans stedfader) formedels alderdom og uformuenhed ej længere kan besidde mod at forsyne Jørgen Poulsen med nødtørftig klæde og føde, så længe han lever og give ham en sømmelig jordfæstelse, og Jørgen Poulsen skal stå ham til tjeneste efter evne. Jens' bo blev skiftet den 20 dec 1763 og han er da stadig fæster under Aalborg Hospital.

Børn af Jens8 Andersen og Maren Nielsdatter (se #207) var:
 •       i.   Margrethe7 Jensdatter blev døbt den 26 dec 1725 i Vester Hassing kirke, Kær herred, Faddere var Jeppe Andersens hustru og Birgitte Erichsdatter. Peder Nielsen, ?? og Peder Madsen, alle af Vester Hassing.


 •       ii.   Nn Nn blev født i 1727 men var dødfødt. Kønnet er ikke kendt.


 •       iii.   Anders Jensen blev døbt den 25 jul 1728 i Vester Hassing kirke, Kær herred, Faddere var Niels Jensens hustru i Laaen Anna Ollufsdatter, Christen Christensen, Lars Sørensen, alle i Vester Hassing. Forældrene er ligeledes af Vester Hassing.


 •       iv.   Niels Jensen blev døbt den 27 mar 1731 i Vester Hassing kirke, Kær herred, Faddere var Rasmus Hansens hustru og Johanne Jensdatter, Cort Poulsen, La?? i Colding og Thomas ?? alle i Vester Hassing.


 •     103  v.   Johanne Marie Jensdatter.


 •       vi.   Niels Jensen blev døbt den 20 feb 1735 i Vester Hassing kirke, Kær herred, Faddere var Skipper Rasmus ?? hustru, Niels Nielsen, Niels ??, Jens Jensen, Jensen, alle i Vester Hassing.


 •       vii.   Mette Marie Jensdatter blev døbt den 29 mar 1736 i Vester Hassing kirke, Kær herred, Faddere var Peder Olufsens hustru og Laus Lausens hustru, Niels Nielsen, Peder Pedersen, og Jens Skræder, alle af Vester Hassing.


 •       viii.   Niels Jensen blev døbt den 1 mar 1739 i Vester Hassing kirke, Kær herred, Faddere var Svend Bendtsens hustru og Ingeborg Olufsdatter i Dalsgaard, Christen ??, Peder Pedersen, Jens Jensen Krog, alle i Vester Hassing by.


 •       ix.   Poul Jensen blev døbt den 10 mar 1743 i Vester Hassing kirke, Kær herred, Faddere var Niels Nielsens hustru ?? i byen, Rasmus ?? Smid, Jens Jensen Krog, Christen Nielsen Kalstrup, alle af Vester Hassing - det samme gælder forældrene.


 •       x.   Inger Jensdatter blev døbt den 14 jan 1748 i Vester Hassing kirke, Kær herred, Faddere var Niels Nielsens kone i Vester Hassing by, Karen Nielsdatter, Peder Gergaards steddatter Magrethe ??, ?? i Ellerne og Stae.207. Maren8 Nielsdatter (Niels Nielsen, #414) blev døbt den 29 dec 1707 i Vester Hassing ogn, Kær herred, Faddere var ?? Pedersens hustru i V.H. Peder Sørensen i V. H. Cort Povelsen ibidem, Peiter Pedersen ibid. Forældrene er af Vester Hassing. Hun giftede sig med Jens Andersen (se #206), søn af Anders Nielsen og Maren Jensdatter, den 18 apr 1726 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun døde i maj 1793 i Vester Hassing, Kær herred, i en alder af 85.


222. Christen8 Hansen blev født cirka 1688. Han giftede sig med Anne Steffensdatter. Trolovelsen mellem Karen Andersdatter og Christen Hansen blev deklareret den 16 feb 1736. Han giftede sig med Karen Andersdatter (se #223) den 17 okt 1736 i Tårs kirke, Børglum herred, kirkebogen skriver dog brudens navn som Anne Hansdatter, men dette dreje sig om en skrivefejl fra præstens side da gommen står som Christen Hansen Clarup og denne ved sin død er gift med en Karen Andersdatter og ved sit skifte ses som have værende gift to gange. Han døde i Klarup, Tårs sogn, som gårdmand. Han blev begravet den 20 jan 1760 på Taars kirkegård, Børglum herred.
Christen's bo blev skiftet den 6 mar 1760 i Aas, Tårs sogn, han er da gårdmand i Klarup, gift med Karen Andersdatter, hvis lavværge er Niels Christensen af Morild. Børn af 1. ægteskab: Hans Christensen, boende i Bakken i Jerslev sogn, Christen Christensen, 32 år, tjenende på Gudumlund, Anders Christensen, 30 år, hjemme. Af 2. ægteskab: Stephen Christensen, 18 år, hjemme, Anne Christensdatter, 22 år, tjenende på Heiselt, Kirsten Christensdatter, 20 år, tjenende hos Anders Christensen i Stendal, Maren Christensdatter, 15 år, hjemme, Karen Christensdatter, 12 år, Dorthe Christensdatter, 9 år, Maren Christensdatter, 6 år, Johanne Christensdatter, 3 år, alle hjemme. Formynder deres ældste broder. Samlet gæld var 167.0.0., heraf restancer på landgilde og skatter ca. 110.0.0. Gårdens hartkorn 3.?.3.1. samt skovskyld 3 skp. 3?

Børn af Christen8 Hansen og Karen Andersdatter (se #223) var:
 •     111  i.   Anne7 Christensdatter.


 •       ii.   Kirsten Christensdatter blev døbt formodentlig aug 1738 i Taars kirke, Børglum herred, dog står dette ikke direkte i kirkebogen men må antages på bagrund af følgende: Parret Christen Hansen og Maren Christensdatter af Clarup får på denne dato døbt et barn Hans. Dette kan ikke passe da Christen Hansen Clarup da er gift med Karen Andersdatter og at deres søn Hans på dette tidspunkt stadig er levende og ca. 12 år gammel. Samtidig ses Karen Andersdatter af Clarup introduceret den 5. oktober samme år, hvilket betyder at hun da har født kort forinden. Der ses ingen introduktion for Maren Christensdatter. Trolovelsen mellem Niels Pedersen og Kirsten Christensdatter blev deklareret den 24 sep 1773 i Taars sogn, Børglum herred, han er da af Mølgaard og hun er af Clarup. Forlovere var Christen Nielsen af Clarup (hendes stedfader) og Ole Pedersen af Lørslev.
        Hun boede den 6 mar 1760 i Stendal som tjenestepige hos broderen Anders Christensen.


 •       iii.   Steffen Christensen blev døbt den 30 okt 1740 i Tårs kirke, Børglum herred, som søn af Christen Hansen og Karen Andersdatter af Clarup. Faddere var Peder Thomsen Steendahl, Niels Olesen Rop-h., Jens Stephansen i Kiæret, Ane Stephansdatter i Clarup samt Zidsel Larsdatter i Taars. Trolovelsen mellem Barbara Nielsdatter og Steffen Christensen blev deklareret den 8 apr 1766. Han giftede sig med Barbara Nielsdatter i Taars kirke forlovere var Søren Pedersen af Morrild og Christen i Klarup (sikkert hans far). Han døde i 1791 i Klarup, Taars sogn.
        Han fæstede Klarup skov, Tårs sogn den 16 feb 1766 et halvt hus på 2 skpr. hartkorn som Anders Jensen fradøde. Tilhører Sejlstrup og velædle Seig. Christoffer Jerboe til Ås. Ægter enken. Har opsyn med Klarup skov. Leverer årlig 16 limer eller koste, 18 sk. i spindepenge, eller spinder, hvad ham leveres, og hvert år i høstens tid leverer her på gården en skæppe røde bær, kaldet kryslinger. Gamle Peder Christensen beholder som før et stykke jord vesten for rollingen til kålhave. Han boede den 2 jun 1773 i Vrejlev mølle som tjenestekarl. Steffen's bo blev skiftet den 9 maj 1791 i Sejlstrup han boede da i Klarup, Taars sogn og er gift med Barbara Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Jensen. Børn: Christen Steffensen, tjenende i Klarup, 23 år, Mads Steffensen, 19 år, hjemme. Deres formynder er Mogens Nielsen af Klarup (antageligvis en bror til Barbara). Boet har meget sparsomt med indbo, 2 køer, 5 får, 2 lam, Indtægt 16.2.10. Gæld og brøstfald 27.0.6. Enken forbliver i fæstet.


 •       iv.   Maren Christensdatter blev døbt den 21 apr 1743 i Tårs kirke, Børglum herred, som datter af Christen Hansen og Caren Andersdatter af Clarup. Faddere var Christen Olesen Clarup, Peder Thomsen Steendahl, Morten Heilesen Morild, Maren Jensdatter Heiselbak og Maren Michelsdatter Clarup. Hun giftede sig med Peder Thøgersen, søn af Thøger Pedersen og Anne Pedersdatter, den 16 dec 1774 i Jerslev kirke efter forudgået trolovelse den 4. november. Han er da fra Svennum (hvor hun også har tjent). Ingen forlovere er angivet.
        Hun boede den 2 jun 1773 i Svennum, Jerslev sogn, som tjenestepige.


 •       v.   Karen Christensdatter blev døbt den 13 feb 1746 i Tårs kirke, Børglum herred, som datter af Christen Hansen og Karen Andersdatters barn i Clarup. Faddere var Anders Christensen, Peder Thomsen i Steendahl, Christen Larsen i Heiselbak, Ane Stephansdatter i Clarup samt Ane Pedersdatter i Morild. Hun giftede sig med Christen Falquorsen.
        Hun og Christen Falquorsen boede den 2 jun 1773 på Tidemandsholms gods.


 •       vi.   Dorthe Christensdatter blev døbt den 10 aug 1749 i Tårs kirke, Børglum herred, som Christen Hansen og Karen Andersdatters barn i Clarup. Faddere var Peder Thomsen i Steendahl, Christen Christensen Nyegaard, Heile i Morild, Johanne Nielsdatter i Steendahl samt Maren Pedersdatter i Vogdrup. Hun giftede sig med Kjeld Jacobsen i 1772 efter forudgået trolovelse den 24. januar 1772. Forlovere var bla. Christen i Clarup.
        Hun og Kjeld Jacobsen boede den 2 jun 1773 i Taars.


 •       vii.   Maren Christensdatter blev født cirka 1753 men dåben er ikke fundet i kirkebogen. Men hendes mor Karen Andersdatter er introduceret i kirken den 11. juni dette år. Hun giftede sig med Mogens Nielsen den 7 nov 1782 i Taars kirke, Børglum herred, (samme dag som søsteren Johanne) efter forudgået trolovelse den 1. september samme år. Forlovere var Anders Christensen i Svenstrup (hendes bror) og Poul Sørensen i Taars.
        Hun boede den 2 jun 1773 i Klarup, Tårs sogn, hos sin stedfader.


 •       viii.   Johanne Christensdatter blev døbt den 11 apr 1756 i Taars kirke, Børglum herred, som Christen Hansen og Maren (Christensd.) Andersdatters barn i Clarup. Den kvinde der er introduceret i Taars kirke er dog Karen Andersdatter, så præsten har lavet fejl. Faddere var Morten Nielsen af Krogen, Christen Christensen i Hjortheden (Sortheden?), Hans Olesen Clarup, Ane Christensdatter ibid (Johannes storesøster) samt Ane Jensdatter sammested. Hun giftede sig med Niels Jensen den 7 nov 1782 i Taars kirke, Børglum herred, (samme dag som søsteren Maren). De er da begge af Klarup. Forlovere var Jens fra Dahl i Torslev sogn (hendes svoger, gift med søsteren Anne) samt Peder Thøgersen fra Svennum i Jerslev sogn. (også en svoger, gift med søsteren Maren).
        Hun boede den 2 jun 1773 i Klarup, Tårs sogn, hos sin stedfader.223. Karen8 Andersdatter blev født cirka 1710 ifølge folketællingen 1801. Hun giftede sig med Christen Hansen (se #222) den 17 okt 1736 i Tårs kirke, Børglum herred. Hun giftede sig 2. gang med Christen Nielsen, søn af Niels NN og Anne Nielsdatter, den 2 nov 1760 efter forudgået trolovelse den 12. maj. Forlovere var Thomas Christensen fra Graum og Niels Madsen fra Klarup. Hun døde den 30 mar 1806 i Morild, Tårs sogn.


224. Jens8 Christensen blev født cirka 1710. Han giftede sig 1. gang med Ane Christensdatter (se #225) men hun døde kort efter. Trolovelsen mellem Kirsten Jensdatter og Jens Christensen blev deklareret den 24 mar 1747. Han giftede sig 2. gang med Kirsten Jensdatter den 29 okt 1747 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, og han er da af Kirkeskoven og hun er af Røgelhede. Forlovere var Mads Jensen i Svinhaven og Anders Nielsen i Spaanhede. Trolovelsen mellem Anne Margrethe Pedersdatter og Jens Christensen blev deklareret den 22 okt 1755. Han giftede sig 3. gang med Anne Margrethe Pedersdatter den 27 dec 1755 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, han er da af Kiercheskoven og hun er af Allerup. Forloverne Lars Thomsen af Allerup og Jens Skræder paa Rimmen. Han døde i Kirkeskoven, Hellevad sogn, Dronninglund herred. Han blev begravet den 16 maj 1790 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.
Han fæstede i Kirkeskov, Hellevad sogn, Dronninglund herred et hus på 1 (skp). 3 fjk. som han afstår pga. alderdom og skrøbelighed til sin søn Jens Jensen 2. maj 1785. Han går derefter på aftægt hos Jens. Han er nok søn af den Christen Jensen af Kirkeskoven, der bliver begravet 1 januar 1746, 84 år gl. (men som vist ikke er født i Hellevad). Han var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Kirkeskoven, Hellevad sogn, Dronninglund herred, som enkemand. Hos ham bor sønnen Jens (angives som bonde og husmand) med hustru Inger, samt Jens' datter Kirsten.

Børn af Jens8 Christensen og Ane Christensdatter (se #225) var:

225. Ane8 Christensdatter blev født i nov 1722. Hun giftede sig med Jens Christensen (se #224). Hun døde i Kirkeskoven, Hellevad sogn, Dronninglund herred. Hun blev begravet den 22 dec 1745 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.


226. Christen8 Simonsen blev født cirka 1699. Han giftede sig med Ane Pedersdatter (se #227) den 30 sep 1731 i Hellum kirke han er da af Allerup og hun er af Piilgaard. Trolovelsen mellem Anne Nielsdatter og Christen Simonsen blev deklareret den 16 jan 1756. Han giftede sig 2. gang med Anne Nielsdatter den 14 nov 1756 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, han er da af Allerup og hun af Trædholt. Forlovere var Jens Simensen i Refdahl og Peder Madsen i Svinehafven. Han døde i Allerup. Han blev begravet den 25 jan 1776 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.
Hans far er sandsynligvis Simon Christensen i Allerup. Hans søskende kan være Maren Simonsdatter i Ågård (g.m. Otte Jensen), Margrethe Simonsdatter i Kraghedegård (g.m. Lars Jensen) og muligvis også Christen Simonsen i Ågård (g.m. Maren Pedersdatter). Men han er noget yngre end dem og der kan derfor være tale om halvsøskende.

Børn af Christen8 Simonsen og Ane Pedersdatter (se #227) alle døbt i Hellevad kirke, Dronninglund herred, var:
 •       i.   Inger7 Christensdatter blev døbt den 13 nov 1735 som Christen Simensens og Anne Pedersdatters barn af Allerup. Barnebærer var Karen Olufsdatter af Dronninglund sogn. Faddere var Kirsten Jensdatter af Allerup, Thomas Larsen, Jens Nielsen, Svend Christensen alle af Allerup. Hun giftede sig med Peder Sørensen den 25 dec 1760 i Hellevad kirke, Dronninglund herred.
        Hun blev konfirmeret den 29 apr 1753 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, og hun er da af Allerup. Hun og Peder Sørensen var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Ravnsholt, Skæve sogn, Dronninglund herred, som bonde og gårdbeboer sammen med børnene Christen og Mette samt to tjenestekarl, en tjenestepige og en tjenestedreng.


 •       ii.   Mette Christensdatter blev døbt den 11 feb 1738 og angives som Christen Simonsens og Anne Pedersdatters Barn i Allerup. Faddere var Lars Pedersen i Piilgaard, Jens ...esen [ikke Svendsen] fra Aagaard og Christen Olesen af Allerup. Barnebærere var Maren Simonsdatter, Enken i Aagaard og Johanne Pedersdatter sc. Peder Larsens Datter i Piilgaard. Hun blev begravet den 7 sep 1738 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.


 •       iii.   Simon Christensen blev døbt den 4 jul 1739 som Christen Simensen og Anne Pedersdatters barn af Allerup. Fadderne var Morten Thomsen, Morten Jensen, Christen Jensen af Allerup. Kvindefaddere var Maren Simonsdttr i Aagaard, Inger Ambdisdatter i Allerup. Han giftede sig med Johanne Andersdatter den 8 nov 1772 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, og han er da fæstebonde af Allerup og hun (Johanna Andersdatter) bliver ægteviede af Hr Schmidt. Forloverne var Niels Larsen i Hellumlund og Lars Mogensen i Allerup. Han blev begravet den 8 aug 1773 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred, og han er da af Allerup.
        Han blev konfirmeret den 6 apr 1755 i Hellevad kirke, Dronninglund herred, og han er da af Allerup.


 •     113  iv.   Mette Christensdatter.


 •       v.   Peder Christensen blev døbt den 30 jul 1747 som Christen Simonsens og Anne Pedersdaatters Barn af Allerup. Barnebærer var Anne Pedersdaatter af Pilgaards Mølle. Fadderne var Svend Christensen af Allerup, Hans Chrystel ibid., Peder Olufsøn ibid. og Inger Nielsdaatter ibid. Han blev begravet den 24 nov 1748 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.227. Ane8 Pedersdatter blev født cirka 1703. Hun giftede sig med Christen Simonsen (se #226) den 30 sep 1731 i Hellum kirke. Hun døde i Allerup, Hellevad sogn, Dronninglund herred. Hun blev begravet den 9 apr 1752 på Hellevad kirkegård, Dronninglund herred.


228. Mogens8 Johansen (Johan Hermandsen, #456) blev født i 1711 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han giftede sig med Kirsten Andersdatter (se #229) den 13 dec 1739 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han døde den 2 dec 1775 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han blev begravet den 10 dec 1775 på Voer kirkegård, Dronninglund herred.
Mogens' bo blev skiftet den 11 jan 1776 han er da af Vesterskov i Voer, gift med Kirsten Andersdatter. Børn: Johannes Mogensen, 20 år, hjemme, Anne Mogensdatter gift med Christen Madsen, Krattet i Hellum, Johanne Mogensdatter gift med Peder Sørensen, Faldt i Dronninglund, Dorethe Mogensdatter, 25 år, og Margrethe Mogensdatter, 18 år, hjemme. Antaget værge, Peder Sørensen i Faldt. Lavværge: Peder Christensen i Vesterskov.

Børn af Mogens8 Johansen og Kirsten Andersdatter (se #229) alle født i Voer sogn, Dronninglund herred, var:
 •       i.   Anne7 Mogensdatter blev født den 26 jul 1740. Hun giftede sig med Christen Madsen i følge hendes fars skifte. Hun døde den 5 dec 1836 i Svinhaugen, Voer sogn, Dronninglund herred, i en alder af 96 og er da indsidder hos sin søn i sammesteds. Hun blev begravet den 11 dec 1836 på Voer kirkegård, Dronninglund herred.
        Hun og Christen Madsen boede i jan 1776 i Krattet, Hellum sogn, i følge hendes fars skifte.


 •       ii.   Johanne Mogensdatter blev født den 10 dec 1742. Hun giftede sig med Peder Sørensen den 11 okt 1767 i Voer kirke, Dronninglund herred, og han er da af Ørsøe i Dronninglund sogn og hun er af Vesterskov. Forlovere er Oluf Sørensen i Ørsøe og Christen Jensen i L. Tranget. Hun døde mellem 1 jul 1787 og 1 feb 1801 da hendes mand er enkemand ved folketællingen 1801.
        Hun og Peder Sørensen boede i jan 1776 i Faldt, Dronninglund sogn, i følge hendes fars skifte. Hun og Peder Sørensen var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Rosenby, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, og han er da husmand og smed.


 •       iii.   Maren Mogensdatter blev født den 29 mar 1745.


 •       iv.   Christen Mogensen blev født den 8 feb 1747. Han døde den 31 okt 1748 i en alder af 1.


 •       v.   Christen Mogensen blev født den 19 aug 1749. Han døde den 22 sep 1758 i en alder af 9.


 •       vi.   Dorthea Mogensdatter blev født den 11 maj 1751. Hun giftede sig med Michel Jespersen den 30 sep 1781 i Voer kirke, Dronninglund herred, og han er da af Jespergård i Dronninglund sogn og hun er fra Bittebye. Forlovere var Jacob Jensen i Vesterdorf og Niels Nielsen og Bitteby. Hun døde i mar 1797 i Jespersgård, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, i en alder af 45. Hun blev begravet den 26 mar 1797 på Dronninglund kirkegård, Dronninglund herred.


 •       vii.   Jens Mogensen blev født den 6 nov 1753. Han døde den 1 sep 1758 i en alder af 4.


 •     114  viii.   Johan Mogensen.


 •       ix.   Magrethe Mogensdatter blev født den 21 jan 1758. Hun døde den 28 nov 1836 i Vesterskov, Voer sogn, Dronninglund herred, i en alder af 78 og er da aftægtskone. Hun blev begravet den 4 dec 1836 på Voer kirkegård, Dronninglund herred.229. Kirsten8 Andersdatter blev født i 1711. Hun giftede sig med Mogens Johansen (se #228), søn af Johan Hermandsen og Anne Mogensdatter, den 13 dec 1739 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun døde den 21 nov 1793 i Voer sogn, Dronninglund herred.
Hun står som enearving 8 jan 1758 efter Johanne Thomasdatter i Vesterskov i Voer, gift med Jens Hansen den 8 jan 1758.


230. Peder8 Ibsen (Ib Pedersen, #460) blev født i 1709 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han giftede sig med Maren Poulsdatter (se #231), datter af Poul Christensen og Birgitte Sørensdatter, den 2 nov 1738 i Voer kirke, Dronninglund herred, efter forudgået trolovelse den 3. juli. Forlovere var Hans Madsen på Enodden og Knud Christensen ved Skællet. Han døde den 8 maj 1776 på Enodden, Voer sogn, Dronninglund herred. Han blev begravet den 16 maj 1776 på Voer kirkegård, Dronninglund herred.
Han fæstede Enodden, Voer sogn, Dronninglund herred den 23 nov 1731 som er på 2 tdr. hartkorn, "og som hans far Ib Pedersen påbor. Han kan det ikke til fuldkommen brug antage, så længe hans gamle forældre selv vil alene råde og er mægtige for deraf at svare, men tjene dem trolig og vel og med kærlighed og lydighed dem omgås og siden efter deres frivillige opladelse dem ved stedet på en skikkelig måde forsørge. Fri for indfæstning. Gamle Ib Pedersen skal af al evne sætte sin anden søn Mads Ibsen i drift og stand ved Niels Laursen og Peder Ellings øde gård i Agersted by, som han har fæstet.". Peder's bo blev skiftet den 8 aug 1776 på Voergaard, Voer sogn, Dronninglund herred, han er da fra Enodden i Voer, gift med Maren Poulsdatter, død hos sønnen Ib Pedersen, 36 år. I skiftet nævnes også han andre levende børn, nemlig Karen Pedersdatter gift med Christen Laursen, Bakken i Voer, Anne Pedersdatter gift med Jens Rasmussen, Ørsø i Dronninglund, Birgitte Pedersdatter, 26 år, Kirsten Pedersdatter, 19 år, og Maren Pedersdatter, 14 år, hjemme hos moderen. Ældste broder Ib var værge for søskende. Lavværge var Hans Sørensen i Enodden.

Børn af Peder8 Ibsen og Maren Poulsdatter (se #231) var:
 •       i.   Karen7 Pedersdatter blev født den 17 aug 1739 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun blev begravet den 23 okt 1739.


 •       ii.   Ib Pedersen blev født den 24 okt 1740 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han giftede sig med Karen Andersdatter, datter af Anders Hansen. Han døde den 22 aug 1822 i en alder af 81.
        Han fæstede Enodden, Voer sogn, Dronninglund herred den 29 maj 1775 "på 2 tdr. hartkorn, som hans far Peder Ibsen godvilligt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Forældrene nyder fri husværelse og ophold til nødtørftighed så længe de lever, når det ikke kan være mig eller stedet til nogen fornærmelse". Han benævnes ved denne lejlighed som gående landsoldat. Han boede i aug 1776 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han og Karen Andersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Enodden, Voer sogn, Dronninglund herred, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor børnene Else, Maren, Kirsten og Anna samt hans moder Maren Poulsdatter.


 •       iii.   Karen Pedersdatter blev døbt den 17 apr 1743 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun giftede sig med Christen Laursen før aug 1776. Hun giftede sig med Hans Pedersen efter 1787 i følge hendes skifte. Hun døde den 16 feb 1799 i en alder af 55.
        Hun og Christen Laursen boede i aug 1776 på Backen, Voer sogn, Dronninglund herred. Karen's bo blev skiftet den 20 mar 1799 i Voergaard og er da af Bakken i Agersted, gift med Hans Pedersen. Afdødes børn (med Christen Laursen): Peder Christensen, 18 år, Ingeborg Christensdatter, ugift hjemme. Kurator: Jens Laursen i Lem. Værge: morbroder Ib Pedersen i Enodden.


 •       iv.   Anne Pedersdatter blev født den 3 nov 1745 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun giftede sig med Jens Rasmussen den 24 okt 1773 i Voer kirke, Dronninglund herred, og han er da enkemand fra Ørsø og hun er fra Eenodden.
        Hun og Jens Rasmussen boede i aug 1776 i Ørsø, Dronninglund sogn, Dronninglund herred.


 •       v.   Birgitte Pedersdatter blev født den 4 jul 1748 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun blev begravet den 24 okt 1748.


 •       vi.   Birgitte Pedersdatter blev født den 7 feb 1750 i Voer sogn, Dronninglund herred og døbt den 15 feb 1750 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun døde den 15 nov 1815 i en alder af 65.


 •       vii.   Maren Pedersdatter blev født den 13 feb 1753 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun døde den 12 maj 1757 i en alder af 4.


 •       viii.   Poul Pedersen blev født den 5 mar 1756 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han blev begravet den 6 maj 1756.


 •       ix.   Maren Pedersdatter blev født den 3 nov 1761 i Voer sogn, Dronninglund herred.


 •     115  x.   Kiersten Pedersdatter.231. Maren8 Poulsdatter (Poul Christensen, #462) blev født cirka 1716. Hun giftede sig med Peder Ibsen (se #230), søn af Ib Pedersen og Karen Madsdatter, den 2 nov 1738 i Voer kirke, Dronninglund herred. Hun døde den 14 nov 1804 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun blev begravet den 18 nov 1804 på Voer kirkegård, Dronninglund herred.


246. Peder8 Sørensen Hyrde giftede sig med Dorthe Pedersdatter (se #247) den 21 okt 1714 i Vester Hassing kirke, Kær herred, efter forudgået trolovelse den 26. maj. Han er da af Gandrup og hun er af Vester Hassing. Forlovere var Peder Sørensen og Anders Sørensen udi Gandrup.
Han oprindelse er ubekendt, men stammer sandsynligvis fra Hyrde i Horsens sogn (jf. hans tilnavn "Hyrde").

Børn af Peder8 Sørensen Hyrde og Dorthe Pedersdatter (se #247) begge født i Vester Hassing kirke, Kær herred, var:
 •       i.   Anne Kirstine7 Pedersdatter blev døbt den 10 feb 1715 som datter af Peder Sørensen Hyrde og Dorthe Pedersdatter i Gandrup. Faddere var Thomas Jensens hustru i Gandrup, Jens Müllers datter, Anders Cock i Gandrup, Jens Sørensen sammesteds, Jens Christensen i Brønden. Hun blev begravet den 28 apr 1720 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.


 •     123  ii.   Anne Kirstine Pedersdatter.247. Dorthe8 Pedersdatter giftede sig med Peder Sørensen Hyrde (se #246) den 21 okt 1714 i Vester Hassing kirke, Kær herred.


248. Christen8 Andersen giftede sig med Magrethe Jensdatter (se #249).
Han var gårdmand i Pallisgaard, Øster Hassing sogn, Kær herred.

Børn af Christen8 Andersen og Magrethe Jensdatter (se #249) begge født i Øster Hassing kirke, Kær herred, var:
 •       i.   Magrethe7 Christensdatter blev født i Pallisgaard. Hun blev døbt den 23 feb 1755 båret af Maren __. Faddere var Christen Andersen i Gandrup, Jens Christensen og Mads Nielsen og Gjertrud Andersdatter. Hun giftede sig med Christen Madsen.


 •     124  ii.   Lars Christensen Pallisgaard.249. Magrethe8 Jensdatter giftede sig med Christen Andersen (se #248).


250. Berthel8 Thomsen blev født cirka 1717 da han angives til at være 74 år gammel ved sin død. Trolovelsen mellem Karen Christensdatter og Berthel Thomsen blev deklareret den 1 aug 1747 i Vester Hassing sogn, Kær herred. Han giftede sig med Karen Christensdatter (se #251) den 17 sep 1747 i Vester Hassing kirke, Kær herred, han er da tjenende i Langtved og hun er pige af Gandrup. Forlovere var Jeppe i Langtved og Jens i Pilen. Han blev begravet den 23 mar 1791 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, som enkemand af Gandrup.
Han var kurvemager boende hos datteren Sidsel i Gandrup, Vester Hassing sogn, Kær herred, ved folketællingen i 1787.

Børn af Berthel8 Thomsen og Karen Christensdatter (se #251) alle døbt i Vester Hassing kirke, Kær herred, var:
 •       i.   Ane7 Berthelsen blev døbt den 19 nov 1747 faddere var Christen Nielsens kone Ane Michelsdatter på Holtet, tjenestepige Ane Pedersdatter i ??gaarden, Christen Michelsen i Gandrup, Anders Larsens søn i Gandrup ??, Niels Christensen i ??


 •       ii.   Jens Berthelsen blev født den 19 jan 1755 og båret til dåben af Micel Christensens hustru. Faddere var Andreas i Overgaard, Gunde Nielsen, Søren Hedegaard og Ane Christensdatter af Gandrup.


 •     125  iii.   Zidsel Berthelsdatter.


 •       iv.   Karen Berthelsdatter blev døbt den 28 sep 1760 og båret til dåben af Mikkel Christensens hustru i Gandrup. Faddere var Jens Bojer og Christen Nielsen af Gandrup og Anne Jensdatter af Piilen i Øster Hassing. Forældrene var da af Gandrup.251. Karen8 Christensdatter blev født cirka 1722 da hun er 61 år gammel ved sin død. Hun giftede sig med Berthel Thomsen (se #250) den 17 sep 1747 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun blev begravet den 23 jan 1784 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, (Dom: sept) som Berthel Thomasens hustru af Gandrup.


254. Erik8 Pedersen (Peder Jensen, #508) blev døbt den 5 sep 1723 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, (XV a Trin. 1723). Faddere var Diegne Konen Johanne J., Bertel Jensøn, Peder Madsøn, Maren Jensdatter, Mette Jensdatter. Han giftede sig med Anne Marie Jensdatter (se #255), datter af Jens Sørensen og Magrethe Laursdatter, den 2 nov 1773 i Ajstrup kirke, Kær herred, med sig ind i ægteskabet tager han sønnen Peder som han har fået udenfor ægteskab med Sara Larsdatter. Han blev begravet den 30 sep 1803 på Øster Brønderslev kirkegård, Børglum herred, som enkemand.
Han blev konfirmeret i 1742 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, som søn af Peder Jensen af Kraghede. Han bliver offentligt absolveret den 4 sep 1763 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, for at have fået barn udenfor ægteskab med Sara Larsdatter. Kirkebogen skriver således: "Eric Pedersen af Wraae gods, beboer udi Neist, for bedreven Løsagtigheds synd med ovenmeldte Sara Larsdatter". Han og Anne Marie Jensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred, han er da grdmand på en ½-gård. Hos dem bør hans søn Peder samt fællesbørnene Lars, Jens, Anders og Karen samt en tjenestekarl, en tjenestedreng, to tjenestepiger og en hyrdepige. Han var gårdmand på ½-gård på Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred.

Børn af Erik8 Pedersen og Anne Marie Jensdatter (se #255) var:
 •       i.   Lars7 Erichsen blev døbt den 24 jul 1774 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, forældrene er da af Neist. Faddere var Jens i Folsted. Jens Andersen på Kraghede. Peder Pedersen Neist. Anne Pedersdatter af Caiholm. Maren Pedersdatter og Maren Sørensdatter. Begge af Neist. Han giftede sig med Karen Jensdatter cirka 1792. Han giftede sig 2. gang med Else Magrethe Berthelsdatter, datter af Berthel Larsen og Johanne Christensdatter, den 8 nov 1796 i Øster Gierndrup, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred, med Allernaadigst Bevilling til at holde Stue Bryllup. Forlovere var deres fædre Bertel Larsen i Øster Gierndrup og Erich Pedersen i Neist i Kraghede. Han døde den 7 jul 1826 i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred, i en alder af 51.
        Han boede i jun 1799 i Nejst ved sin niece Mariannes dåb. Han og Else Magrethe Berthelsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred, han er da bonde og gårdmand. Hos dem bor børnene Claus, Karen og Berthel samt hans søskende Jens, Anders og Margrethe. Derudover en tjenestekarl og to tjenestepiger samt hans fader på ophold. Han bliver på et tidspunkt mellem maj 1810 og jun 1812 selvejer efter at have været gårdfæster i Nejst.


 •       ii.   Nn Erichsdatter blev født formodentlig mar 1776 i Øster Brønderslev sogn, Børglum herred, men var dødfødt. Hun blev begravet den 10 mar 1776 på Øster Brønderslev kirkegård, Børglum herred.


 •       iii.   Jens Erichsen blev døbt den 1 jun 1777 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, forældrene er da af Neist. Faddere var Gl. Jens Folsted. Claus i Neist. Jacob Larsen. Anne Sørensdatter og Kirsten Jørgensdatter, alle af Kraghede. Han blev begravet den 3 nov 1777 på Øster Brønderslev kirkegård, Børglum herred.


 •       iv.   Jens Erichsen Kjær blev døbt den 18 okt 1778 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, forældrene er da af Neist. Faddere var Claus Christensen, Jacob Larsen, Jens Andersen. Johanne Jensdatter af Tronholm og Maren Pedersdatter af Folsted. Han giftede sig med Birthe Jensdatter den 9 okt 1807 i Hallund kirke. Han giftede sig 2. gang med Ane Jensdatter den 28 jan 1811 i Vadum kirke, Kær herred. Han døde den 24 maj 1863 i Vadum sogn, Kær herred, i en alder af 84.


 •     127  v.   Karen Eriksdatter.


 •       vi.   Anders Erichsen blev døbt den 22 feb 1784 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, forældrene er da af Neist. Faddere var Jacob Larsen af Kraghede. Lars Jensen af Folsted. Jens Andersen ad Kraghede. Anne Jensdatter af Wester Gierndrup og Kirsten Larsdatter af Heeden i Ajstrup Sogn. Han giftede sig med Mette Christensdatter. Han døde den 21 jun 1858 i Dronninglund sogn, Dronninglund herred, i en alder af 74.
        Han og Mette Christensdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Ørsø, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, han er da husmand og børnene Lars Peder og Ane Johanne bor sammen med dem. Han og Mette Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Ørsø, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, han er da arbejdsmand og de har et plejebarn boende. Han og Mette Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Hønborg, Dronninglund sogn, Dronninglund herred, han er da husmand og lever af sin jordlod. Hos dem bor et plejebarn Lars Christian Larsen (1 år, f. i Dronninglund sogn) samt et 14-årigt almisselem Ane Cathrine Rasmusdatter (f. i Dronninglund sogn).


 •       vii.   Peder Erichsen blev døbt den 23 jul 1786 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, forældrene er da af Neist. Faddere var Jacob Larsen paa Kraghede. Lars Jensen af Folsted og Anders Jensen af Neist. Maren Sørensdatter af Neist og Anne Jensdatter af Kraghede. Han blev begravet den 10 sep 1786 på Øster Brønderslev kirkegård, Børglum herred.


 •       viii.   Magrethe Erichsdatter blev døbt den 1 feb 1789 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, forældrene var da af Neist. Faddere var Jacob Laursen og Thomas Olufsen af Kraghede. Laurs Jensen Folsted i Ajstrup Sogn. Maren Sørensdatter og Anne Jensdatter. Hun giftede sig med Johan Martin Astrup den 12 sep 1813 i Neist, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, hos Brudens Broder Lars Erichsen. Kirkebogen skriver: De bleve ægteviede hiemme i Huuset, da de havde løst Vielsebrev, og fremlagt fornødne Beviiser for, at intet var til Hinder i deres ægteskab. Der blev i denne Anledning betalt 3 rd. 3 m. til Fattigkassen og ligesaameget til Skolekassen. Hun døde den 6 nov 1859 i Hospitalet, Aalborg, i en alder af 70 som enke efter landmåler Astrup. Hun blev begravet den 12 nov 1859.255. Anne Marie8 Jensdatter (Jens Sørensen, #510) blev døbt den 5 maj 1748 i Ajstrup kirke, Kær herred, forældrene er da af Folsted. Faddere var Lars Nielsens hustru af Scavang, Kirsten Sørensdatter af Folsted, Anders Poulsen i Brandborg, Niels Lauritsen af Schavang og Jeppe Pedersen af Kiersgaard.
Hun giftede sig med Erik Pedersen (se #254), søn af Peder Jensen og Karen Andersdatter, den 2 nov 1773 i Ajstrup kirke, Kær herred. Hun døde i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Hun blev begravet den 3 mar 1791 på Øster Brønderslev kirkegård, Børglum herred.


9. generation356. Herman9 Kampmaÿer giftede sig med Catharina Goldmeyer (se #357) den 17 okt 1691 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen.

Børn af Herman9 Kampmaÿer og Catharina Goldmeyer (se #357) begge født i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen, var:
 •       i.   Anna Maria8 Kampmaÿer blev døbt i 1693. Hun giftede sig med Johann Jobst Lührmann den 10 maj 1726 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen.


 •     178  ii.   Herman Henrich Kampmeier.357. Catharina9 Goldmeyer giftede sig med Herman Kampmaÿer (se #356) den 17 okt 1691 i St. Marien kirche, Osnabrück, Niedersachsen.


386. Olle9 Ibsen blev født cirka 7 feb 1642 i Hvorup da han ved sin begravelse ses at være 86 år, 2 måneder, 1 uge og 4 dage gammel. Han giftede sig med Maren Christensdatter (se #387). Han blev begravet den 18 apr 1728 på Hvorup kirkegård, Kær herred.
Han fæstede Byrisgaard i Hvorup den 14 maj 1679 som er den bolig, som Christen Madsen tidligere beboede og fradøde. Han må beholde alt, hvad Christen Madsen efterlader sig til gårdens brystfældighed mod, at han giver enken nødtørftig ophold. Desuden angives i fæstebrevet at Olle er født i Hvorup. I Aalborg Hospitals jordebog fra 1693 er gårdenes tilstand angivet, og under Hvorup er ved Olle Ibsens fæste på hartkorn 3-1-1-1, nævnt at det er af ganske ringe vilkår. Gården har gl. matr. nr. 11 og nyt matr. nr. 8.
Han var i Hvorup sogn, Kær herred, fæstegårdmand under Aalborg hospital. Han står i matriklen i 1688 med en Christen Madsen som forgænger på gården. Den 23 nov 1708 var der en stor strid mellem Hvorups bymænd, fordi nogle af dem ikke havde vedligeholdt deres part af bymarkens gærder og "lukker". Peder Mortensen i Bundgaard vidnede at for ca. 40 år siden, da Christen Justesen boede i den gård (V. Kragelund), som Niels Andersen og Jens Christensen nu bor på, da lukkede hans folk diget på østsiden af Nymark, og han kan mindes tre mænd som har boet der siden Christen Justesen; men han er ikke vidende om at nogen af dem har ladet lukke (hegne). Olle Ibsen (Byrisgård) vidnede, at han kan mindes 30 år, og da har Østergåds mænd holdt omstridte lukke i orden. Han og Maren Christensdatter boede ved hendes død i aug 1712 i Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred.

Børn af Olle9 Ibsen og Maren Christensdatter (se #387) var:
 •       i.   Christen8 Ollesen blev født i 1678. Han døde mellem 1737 og 1742.


 •       ii.   Anders Ollesen blev født i 1683. Han døde før sep 1777 da han i skiftet efter søsteren Margrethe på denne dato benævnes at være død.
        Han var landsoldat da hans moders bo skiftedes i sep 1712. Han boede i Nørre Uttrup, Hvorup sogn.


 •       iii.   Bodild Ollesdatter blev døbt den 5 feb 1688 i Hvorup kirke, Kær herred, faddere var bla. Jep Ollesen, Stephan Jørgensen og Christen Andersen. Hun giftede sig med Niels Pedersen Skræder den 27 sep 1728.


 •     193  iv.   Maren Ollesdatter.


 •       v.   Margrethe Ollesdatter blev døbt den 11 mar 1694 i Hvorup kirke, Kær herred, faddere var bla. Peder Mortensen, Peder Andersen, Jens Christensen og Birgitte, Stephen Jørgensens. Hun giftede sig med Christen Pedersen i 1740 i Hvorup kirke, Kær herred, sammen får de ingen børn. Hun døde i 1777 i Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred, hos stedsønnen Peder.
        Margrethe's bo blev skiftet den 20 sep 1777 og har følgende ordlyd: Anno 1777 d. 20 sept. indfandt sig paa? Hosbondens? S.T Hr Krigsraad Glærup til Rødslet Vang p.p.? hans Vegne Jørgen Aalbye fra Rødslet med tvende Vitterligheds og Vurderings Mænd nafnlig Mads Jensen og Laurs Andersen begge af Hvorup udi Staefboen hos Peder Christensen i samme Bye for at registrere og vurdere efter hans Stifmoder Magrethe Ollufsdatter, Christen Pedersens Hustrue som nogen Tiid forhen var død samme Stæds og hvor hun var til huuse og med hendes Mand bemeldte Christen Pedersen nød livs? Ophold, til ??????? påfølgende Skifte og Deeling imellem enkemanden bemeldte Christen Pedersen og hans sal. Kones arvinger som? ingen Livsarvinger var efterladt, hvilket blev angivet at være hendes Sødskendes Børn? nemlig?: Søster til den afdøde Maren Ollesdatter, boende i Hvorup og efterladt sig en søn Jens Jensen 1søn, boende i Vester Hassing og er myndig, en Broder til den afdøde naflig Anders Ollesen som boede i Uttrup men er død og har efterladt sig Børn 1 søn Olle Andersen tienende paa ?????? 31 aar 1 datter gift med Anders Nødgaard i Sundbye 1 do Johanne Andersdatter enke efter sal Niels Poulsen boende og i Sundbye, hvilke tvende sidste ved denne Forretning alleene var mødt da de andre var udeblevne uagtet at de derom til i Dag at møde var indkaldne med Peder Christensen ?? saaledes paa den eene ???? ?????? paa den anden sidde, thi blev da Staefboens ??????? ????? tagen under Registrering og Vurdering og befandtes efter enkemandens anvisning saaledes ???? ???? 1 muherk ???? -,4,- 1 blaa Damask Kaabe med ???? -,4,- 1 grøn Stoffes Trøie -,4,- 1 blaae stoffes ???? -,1,8 1 stribet hverkens kioul -,4,8 1 s???? af ?its -,2,- 1 sort Flane Kioul -,3,- 9 blaalærreds Særker -,3,- 2 gl vadmels ???? -,1,- 1 gl brun hverkens Trøie -,-,8 1 gl Muffe -,-,4 nogen smaa ???? -,4,8 1 hvid ????? forklæde -,2,- 1 liden ???? 1 par Handsker -,-,6 1 gl skind Bul -,-,2 1 gl blaa Bul 1 par Skoe -,-,8 4 hverkens omhæng ???? 1 blaa striben Dyne -,1,- 1 hvid vadmels dito -,1,4 2 huvedpuder ?? -,-,4 1 par blaa lagener -,-,3 .387. Maren9 Christensdatter blev født cirka 23 apr 1653 da hun ved sin begravelse ses at være blevet 59 år, 3 måneder, 3 uger og 3 dage gammel. Hun giftede sig med Olle Ibsen (se #386). Hun blev begravet den 12 aug 1712 på Hvorup kirkegård, Kær herred.
Maren's bo blev skiftet den 27 sep 1712 og har følgende ordlyd: Anno 1712 den 27 september vare på Kong Mai Rettens og Aalborg Hospitals vegne Borgmester og Hospitalsforstander Mathias Juul udi Aalborg udi Forfald hans tiener Niels Nielsen med 2 Tiltagne Vurderingsmænd Lars Madsen og Jens Pedersen, begge boende i Horup med hverandre forsamlede udi Olle Ibsens huus og Boe i forannævnte Horup at holde Registrering og Vurdering, Skifte og Deling efter hans afgangne Hustru Maren Christensdatter imellem Olle Ibsen paa den ene og deres tilsammen auflede 5 Børn, nevnlig Christen Ollesen 34 Aar, Anders Ollesen 29 Aar landsoldat, Boeld Ollesdatter 23 Aar, Maren Ollesdatter 22 Aar og Margrethe Ollesdatter 18 Aar gammel alle paa den anden side og alle vare hjemme i Boet og ved denne Forretning overværende, hvor da blev forrettet og afhandlet som følgende: Indboe en gammel Kaaber Kiedel vurderet til 2 M, en Jerngryde 3 , en mindre Dito 2 M, 1 gl Fuurbord med aaben Fod 4 M . . . . . . . Ialt vurderet til 117 rd 1 m og 10 s. Boet findes skyldig i 262 rd. Således befandtes den bortskyldige Gæld langt at overgaae Boets Formue, saa intet til deling mellem Faderen og Børnene kunne blive, og som Olle Ibsen lover foranførte Fordring og Krauf at komme efter og lade huuset reparere forsvarligt, blev Forretningen afsluttet . . . . .


390. Rasmus9 Madsen (Mads Christensen, #780) blev født cirka feb 1678 i Vester Hassing sogn, Kær herred, da han angives at være 86 år og 28 uger gammel ved sin død. Han giftede sig med Anne Madsdatter (se #391) den 17 okt 1706 i Vester Hassing kirke, Kær herred, efter forudgået trolovelse den 14 juli. De er da begge af Vester Hassing. Forlovere var bla. Anders Madsen i Foltveds mølle. Han giftede sig 2. gang med Ellen Lauridsdatter den 1 jan 1712 i Vester Hassing kirke, Vester Hassing sogn, efter forudgået trolovelse den 9 september. De er da fra Stae. Forlovere var Peder Andersen af Stae og Laurids Jensen. Han blev begravet den 12 aug 1764 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, han angives da at være fra Stae.

Børn af Rasmus9 Madsen og Anne Madsdatter (se #391) var:
 •     195  i.   Johanne8 Rasmusdatter.


 •       ii.   Kiersten Rasmusdatter blev døbt den 17 jul 1707 i Vester Hassing kirke, Kær herred, forældrene er da af Staede. Faddere var Magrethe Poulsdatter i Staae, Anders Madsøn i Foltveds mølle, Laus Jensen i Staae, Morten Sørensøn udi Vester Hassing.


 •       iii.   Mads Rasmussen blev født i Stae, Vester Hassing sogn, Kær herred. Han blev døbt den 30 dec 1708 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var Karen Thomsdatter i Laaen, Anne Nielsdatter, Peder Nielsen i Laaen og Anders Madsen. Moderen introduceret den 10 marts 1709. Han giftede sig med Maren Pedersdatter den 12 dec 1745. Han blev begravet den 25 mar 1787 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.391. Anne9 Madsdatter giftede sig med Rasmus Madsen (se #390), søn af Mads Christensen Bødker og Mette Laursen, den 17 okt 1706 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun blev begravet den 20 maj 1711 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, som Rasmus Madsens hustru af Staden.
Hun efternavn er sandsynligvis Madsdatter, men det er meget utydeligt ved hendes dødsindførsel i kirkebogen.


402. Peder9 NN.

Børn af Peder9 NN og en ukendt ægtefælle var:
 •     201  i.   Anne8 Pedersdatter.


 •       ii.   Bodil Pedersdatter blev født cirka 1694 i Vester Hassing sogn, Kær herred. Hun giftede sig med Peder Ibsen den 21 jun 1715 i Vester Hassing kirke, Kær herred.
        Hun og Peder Ibsen boede i Trankær, Vester Hassing sogn, Kær herred.406. Niels9 Marquarsen blev født cirka 1659 da han ses at være 76 år gl. ved sin død. Han giftede sig med Johanne Andersdatter (se #407) den 28 aug 1692 i Ørum kirke, Dronninglund herred, de er da begge af Kraghedegaard. Han blev begravet den 27 jul 1735 på Ørum kirkegård, Dronninglund herred, han er da af Kraghedegaard.
Han fæstede Kraghedegaard, Ørum sogn en halvgård på Hartkorn 4 td 3 skp 2 fjk 2 alb. Han er i apr 1700 også nævnt med navnet Marchussen. Niels' bo blev skiftet den 18 nov 1735 på Børglum kloster han ses da som Niels Marqworsen, gift med Johanne Andersdatter i Kraghedegaard. Deres børn: Anders Nielsen, 40 år, gevorben soldat i København, Karen Nielsdatter, gift med Niels Nielsen i Vester Hassing, Maren Nielsdatter, forhen gift med Niels Jensen i Vester Hassing, Inger Nielsdatter, gift med Hans Christian Jensen i Kraghedegaard. Enkens laugværge Lars Jensen af Kraghedegaard. Skiftevidner Søren Christensen af Lyngdrup og Jacob Sørensen af Teckegaard.

Børn af Niels9 Marquarsen og Johanne Andersdatter (se #407) var:
 •     203  i.   Maren8 Nielsdatter.


 •       ii.   Anders Nielsen blev døbt i 1695 i Ørum kirke, Dronninglund herred, (Fer III Paschat) vidner var Thomas Stephensen af Nør Raunstrup, Christen Simonsen i Aagaard, Niels Ottesen i Kraghedegaard, Giske Pedersdatter af Bredkiær ??grd og Anne Thomasdatter af Lille Kraghede. forældrene er da af Kraghedegaard.
        Han var gevorben soldat i København i nov 1735.


 •       iii.   Karen Nielsdatter blev døbt den 24 okt 1697 i Ørum kirke, Dronninglund herred, vidner var Jens Ottesen i Ørum Niels Olsen i Kongstedgrd, Peder Hanssen i Lille kraghede, Giske Pedersdatter i Bredkiærgaard og Anne Nielsdatter i Nør Raunstrup. Forældrene var da af Kraghedegaard. Hun giftede sig med Niels Nielsen den 26 jun 1735 i Ørum kirke, Dronninglund herred, efter forudgået trolovelse den 8. april. Han er da af Vester Hassing og hun af Kraghedegaard. Forlovere var Jørgen i Kierlingbroe og Peder Laussen (Hansen) i Lille Kraghede. Hun døde før maj 1794.
        Hun og Niels Nielsen boede i nov 1735 i Vester Hassing sogn, Kær herred.


 •       iv.   Inger Nielsdatter blev døbt den 14 apr 1700 i Ørum kirke, Dronninglund herred, vidner var Thomas Stephensen af Nørre Raustrup, Peder Kiærulf af Øster Kraghede, Jep Jacobsen af Kiellingbroe, Gior Nielsdatter af Lyngdrup, Cidzell udaf Bjornholm. Forældrene var af Kragheedegaard.
        Hun og Hans Christian Jensen boede i nov 1735 på Kraghedegaard, Ørum sogn, Dronninglund herred.


 •       v.   Marcus Nielsen blev født i 1702 i Kraghedegaard, Ørum sogn.407. Johanne9 Andersdatter blev født cirka 1656 da hun angives at være 82 år gammel ved sin død. Hun giftede sig med Niels Marquarsen (se #406) den 28 aug 1692 i Ørum kirke, Dronninglund herred. Hun døde i Hougaard, Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred, her må hun have boet på aftægt hos datteren Maren. Hun blev begravet den 21 maj 1738 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.


410. Peder9 NN.

Børn af Peder9 NN og en ukendt ægtefælle var:
 •     201  i.   Anne8 Pedersdatter.


 •       ii.   Bodil Pedersdatter blev født cirka 1694 i Vester Hassing sogn, Kær herred. Hun giftede sig med Peder Ibsen den 21 jun 1715 i Vester Hassing kirke, Kær herred.
        Hun og Peder Ibsen boede i Trankær, Vester Hassing sogn, Kær herred.412. Anders9 Nielsen blev født cirka 10 jan 1653 da han ved sin død angives at være 42 år gammel på nær tre uger. Han giftede sig med Maren Jensdatter (se #413). Han døde i dec 1694 i Vester Hassing, Kær herred. Han blev begravet den 20 dec 1694 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.

Børn af Anders9 Nielsen og Maren Jensdatter (se #413) var:
 •       i.   Anne8 Andersdatter giftede sig med Jens Ibsen.
        Hun og Jens Ibsen boede i jul 1723 i Meilsted ved hendes mors skifte.


 •       ii.   .
        Niels Andersen boede i jul 1723 i Hvorup ved sin mors skifte.


 •       iii.   .
        Jens Andersen boede i jul 1723 i Uttrup ved sin mors skifte.


 •       iv.   Karen Andersdatter giftede sig med Jost Nielsen.
        Hun og Jost Nielsen boede i jul 1723 i Hvorup ved hendes mors skifte.


 •     206  v.   Jens Andersen.


 •       vi.   Maren Andersdatter blev født cirka 1687 da hun ved sin moders skifte angives at være 36 år gammel.


 •       vii.   Mette Andersdatter blev født i 1693 da hun ved sin moders skifte angives at være 30 år gammel.


 •       viii.   Niels Andersen blev født cirka 1694 da han ved sin mors skifte angives at være 29 år gammel.
        Han boede i jul 1723 i Hvorup hvor han tjener sin svoger Jost Nielsen.413. Maren9 Jensdatter blev født i 1649. Hun giftede sig med Anders Nielsen (se #412). Hun giftede sig 2. gang med Jørgen Poulsen efter 1694 efter at hendes første mand Anders dør. Jørgen overtager dermed gården efter Anders. Hun døde i maj 1723 i Vester Hassing, Kær herred.
Maren's bo blev skiftet den 7 jul 1723 og skiftet har følgende ordlyd: Anno 1723 den 27de juli var på kongelige majestæt, retten og Aalborg Hospitals vegne forstander Johannes Juul i Aalborg tillige med 2 vurderingsmænd, Laurs Nielsen og Niels Pedersen af Vester Hassing mødt udi Jørgen Poulsens Huus og Boe i bemeldte Vester Hassing at holde Registrering og Vurdering samt Skifte og deling efter hans afgangne Hustru Maren Jensdatter imellem Jørgen Poulsen på den ene og foranførte sal: Kones 8 Børn, nemlig Niels Andersen boende i Hvorup, Jens Andersen boende i Uttrup, Ane Andersdatter gift med Jens Ibsen i Mejelsted, Maren Andersdatter 36 Aar, Mette Andersdatter 30 Aar, Jens Andersen 32 Aar gammel, alle 3 værende hjemme i Stefboen, Karen Andersdatter gift med Jost Nielsen i Hoerup, og Niels Andersen 29 år tienende Jost Nielsen i bemeldte Hoerup, ved hvilken forretning var mødt Jens Andersen på egne og samtlige sine fraværende og umyndige søskendes vegne, hvor da efter Enkemanden og Børnenes forvisning er forrettet og handlet som følger, Indboe i Stuen 1 gl bord med skab under vurderet for 3 mark, 1 ægge kiste jernbaand og laas 4 Rd, 1 gl ægge dito uden jern og laas i støkker 2 mark, 1 fuhr skab med 2 døre 3 mark, 1 gl raaden skab med 4 romme 2 mark, 1 Benk 8 skilling, 1 fold benk af fuhr 1 mark 8 skilling, 1 træstol 8 skilling, 1 hegel 4 skilling, 1 hiulrok 3 mark, 1 dito 1 mark er 4 mark. I Kiøckenedt 1 qværn med sold og Selde 4 mark, 1 jerngryde 4 mark, 1 standtønde 6 skilling, 1 gl dito 4 skilling er 10 skilling 2 ølltønder 2 mark, 4 stoufkar? og 2 træskaaler 1 mark 2 skilling, 2 stripper og 1 spand 1 mark, 1 slibesteen med jernaxel 3 mark 8 skilling, 1 jern kiedelskee 1 mark, 1 sigte og 1 ildklemme 1 mark, 8 skilling, Sengekleder i enkemandens seng, bestaaende af 2 Vadmeels Dyner, og 1 puude samt 2 blaargarns lagener i alt vurderet for 3 rd. Drengens seng en vadmeels underdyne, en olmerdugs overdyne, 1 puude og 2 blaagarns lagener, tilsammen for 2 Rd. Den salig kones gangklæder. 1 sort vadmelskiortel 4 mark, 1 gl sort klædes skiørt 1 mark 8 skilling, 1 gl sort Callmankes Hue 8 skilling, 1 sort forklæde 6 skilling, 1 blaa persed Skiørt 4 mark, Lintøy og Andet 1 hørgarns drejels dug af 1 breede 6 allen lang halvsleden 4 mark 8 skilling, 1 flamsk houde? 8 skilling 1 dito 8 skilling.Ploug, vogen og andet aulsredskab, en arbeidsvogn med hekker kurve og reedskab 2 Rd 4 mark, 1 gl møgvogn med reedskab 1 Rd 4 mark, 1 ploug med jern og drelxr 1Rd 2 mark, 1 jern og 1 træharve 4 mark 8 skilling, 2 høeleer med drauge 1 Rd 1 skeirknif med kiste 3 mark 3 spader 2 mark 1 fork 8 skilling 1 saug 1 mark 1 øxe og en hammer 2 mark, 2 spegeboere og 1 naver 12 skilling, 1 agstol 12 skilling, 1 høeborre 112 skilling. Bæster og qvæg 1 brun stiernet øeg 15 aar med føll 4 Rd 4 mark 1 sortbrun øeg 10 aar med foel 6 rd 4 mark 1 graa øeg 9 Aar 5 Rd, 1 sort mærplag 3 aar 5 rd 2 mark, 1 sort ringet koe 14 aar 2 Rd 4 mark, 1 sort stiernet dito 8 aar 4 Rd, 1 sort grimed dito 6 aar 3 Rd 4 mark, 1 graa hielmed dito 5 aar 4 Rd, 1 sort hielmed studNød 3 aar 2 Rd 4 mark, 2 sorte qvier 3 aar begge 4 Rd 2 kvie Nød 2 aar 2 Rd 4 speekalve a 4 mark er 2 Rd 4 mark, 7 faar med 7 lam for 4 Rd 4 mark 2 eet aars svin med 4 grise 1 Rd 1 mark, 1 gaas med aatte unger 3 mark 8 skilling. Paa tilspørgelse af skifteformanden erklærede Enkemanden Jørgen Poulsen, Sønnen Jens Andersen og de 2 tilstedeværende døttre at dennem ej videre var besidst denne sterfboe at tilføre end hvis allerede registreret og vurderet er. Summa bedrager da Boets ganske registrerede midler og formue i alt til 80 Rd 3 mark 2 skilling. Derimod bortskyldige gæld til gårdens besætning efter kongl allernaadiges forordning af 15 januar 1701 behøves 6 plougbester a 10 Rd er 60 Rd 1 arbeidsvogn 10 Rd 1 ploug med jern og dretter 2 Rd 4 mark 1 harve 4 mark, er 73 Rd 3 mark. Brøstfældigheden, huusene paa gaarden nemblig laden, raalingen, Nødhuuset, stalden og høehuuset befindes noget tømmer og en deel paa tag forfaldig udi. Det anseet og taxeret ej at kand repareres med tømmer, tag og arbeidsløn under 20 Rd . Sønnen Jens Andersen fordrede til gode havende løn i boen 12 Rd . Resten nærværende aars juli qvartal a tønder 2 mark 8 skilling som beløber 1 Rd 4 mark 14 skilling. Skyldig til Borgmester Mathias Juul udi Aalborg for skatter landgil. 4 Rd. Summa Bedrager da boens bortskyldige gield udi alt til 111 Rd 14 skilling. Efter at saaledes som forenmelte forrettelse var, infandtes den bortskyldige gield at overgaa boens formue saa intet til skifte og deeling imellem faderen Jørgen Poulsen og Børnene kunde blive, og da bemelte Jørgen Poulsen formedels sin alderdom ei kand sees God for Stedet lengere lovligt at forestaa og bruge blev for Sønnen Jens Andersen aftalt at foretage skifte i fæste, i hvilke henseende alle foranrørte boes registrerede Midler sammen blev overleveret og betroed, uden nogen udlæg til bortskyldig gied at giøre, hvor imod bemelte Jens Andersen lover ej allene at bringe og holde Stedets Bygning og Besætning i forsvarlig stand, men endog enhver for sin indførte fordring med forderligst? at fornøje, om endskiøndt han ej den til i Boen fuldkommen væderlaug har bekommen, i øfrigt og overalt lover at holde skifteforvalteren samt andre vedkommende for denne forretning uden skade i allemaade, hvilket saaledes sluttelig er til lovlig ende bragt, bekræftes med egnes hænders underskrift . Actum sterfboet Utsupra.


414. Niels9 Nielsen (Niels NN, #828) blev født cirka 1657 da han ved sin begravelse angives at være 69 år gammel. Trolovelsen mellem Inger Poulsdatter (se #415) og Niels Nielsen blev deklareret den 23 dec 1707. Han giftede sig med Inger Poulsdatter, datter af Povel Jørgensen, den 13 jan 1709 i Vester Hassing kirke, Kær herred, de er da begge af Vester Hassing og har tre uger forinden fået datteren Maren. Forlovere var Christen Jensen og Peder ?? i Vesterhassing. Han blev begravet den 27 apr 1726 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, og må således være død blot et par dage efter sin datter Marens vielse.
Han fæstede Hvolgaard, Vester Hassing sogn, Kær herred den 18 jun 1710 af Aalborg Hospital. Det er en halvgård og gården er da på hartkorn 3-3-2-2 og har en besætning på 3 bæster, 1 stud, 3 køer og 6 får. Med i fæstet indgår også er vognplov og en harve. Fæstet overtager han efter sin afdøde svigerfader: Han skal nemlig (om Gud vil) også ægte datteren af enken på gården (hvilket allerede er sket 1½ år tidligere). Niels' bo blev skiftet den 13 jun 1726 og ifølge dette efterlader han sig sin kone Inger Poulsdatter, hvis lavværge bliver Cort Poulsen og de to børn Maren og Niels hvis formynder for begges vedkommende er Marens mand Jens Andersen af Vester Hassing. Desuden ses af skiftet at Niels i 1705 havde begravet sin bror Jens Nielsen og bekostet begravelsen. Da der ingen Jens Nielsen er fundet begravet i Vester Hassing i dette år må vi antage at Niels ikke er fra dette sogn. Skiftet (der er fra Aalborg Hospital) har følgende ordlyd: Anno 1726 dend 13 juni vare paa Kong. Majest. rettens og Aalborg Hospitals vegne Hospitalforstander Johannes Juhl af Aalborg udi lovlig forfald paa hans vegne Poul Poulsen som Fuldmægtig tillige med 2 vurderingsmænd Niels Pedersen og Søren Madsen Kolding af Vester Hassing mødte udi afgangne Niels Nielsens Stevnboe i bemeldte Vester Hassing for at holde Registrering og Vurdering samt Skifte og deeling efter bemelte dend sal: Mand imellem hans efterladte Enke Inger Poulsdatter paa den eene, og deres med hinanden sammen auflede Børn, nemlig Niels Nielsen 14 år, hiemme i Boen og Maren Nielsdatter gift med Jens Andersen i foranførte Vester Hassing. Ved hvilken Forretning var mødt Cort Poulsen som Laugværge på Enkens Vegne , ligesaa mødte Jens Andersen af Vester Hassing paa sin hustrue Marens Nielsdatters og som Anordnede Formynder paa Sønnen Niels Nielsen deres Vegne, udJ hvis samt Børnenes Overværelse efter forevisning er forrettet som følger Bester og Qvæg: 1 brun øeg med Føl 7 Aar 8 rd, 1 sort dito 5 Aar 6 Rd 4m, 1 sort Hest Plag 4 Aar 5 Rd 2m, 1 bruun øeg 20 aar 1 rd 2m, 1 Sort dito 18 Aar 1 Rd 2m, 1 sort hielmet Koe 10 aar 4Rd, 1 sorthielmet dito 8 Aar 3 Rd, 1 sort hielmet dito 7 Aar 3Rd 2m, 1 sort ringed studeød i 2. aar 2Rd, 1 rød qwie 2 Aar 1Rd 2m, 1 spee kalv 1m 8s, 1 gl gaaes med 3 gieslinger 1m 8s, 2 svine polter 1rd. Indboe: i Storstuen 1 egbord med aaben fod 4Rd 8m, 1 fyer Kiste med laas 1 Rd 2m, 1 gl dito med Laas 3m, 1 lidet bord med aaben Foed 12s, 1 træstoel 8s, 2 fyhr benke 1m, 1 lidet skab 12s. I Lille Stuen: 1 liden Jern Kakkel Oven 4 Rd, 1 eggeskrin 1m, 1 fyhr Bord 12s, 2 Hollands Steen Fade 2m, 3 tallerkener 3m 8s. I Forstuen?: 1 fyhr Skab med 4 stk rummer 4m. I Brøgerset: 1 Kaaber Kiedel i grue paa 3 fierdinger 10 Rd 4m, 1 Jern Gryde paa 1½ Kande 2m 8s, braspande 8s, Ildklamme 6s, 1 jern Kiedel Skee 4s, 1Qvern med Sold og Selde 1 Rd 2m, 1 steen krus med tinlaag 1m 8s, 10 træstorkar a 4s er 2m 8s, 1 halvtønde 4s, 1 bænker 6s, 2 Stripper 12s, 1 halv tønde 1 læg tg og 2 standtønder 2m, 1 Ballie 8s, 1 Rivjern 2s. Sengekleder: 1 Bolster Underdyne med fyld 1 rd 2m, 1 Overdyne med Fyld 1 Rd 2m, 2 lagener 3s, 1 Puude med Vohr og 1 dito uden vohr 2m, 1 broged Sengeklæde 1m 4s, 1 hiemgjort broged omheng bestaaende af 4 stk og en kappe tilsammen 3m, Børnenes Seng bestaaende af 2 gamle dyner 1 puude og 2 blaargarns lagener der sammen vurderet for 2 Rd. Dend Sal. Mands Kleder: Befandtes faae og af ringe Værdie, hvor fore samme uden Vurdering Sønnen Niels Nielsen til kleder blev over levered og foræred af Moderen og Jens Andersen. Ploug Vogne og Redskab: 1 Arbeidsvogn med Reedskab 4 Rd, 1 gl møgvogn med fiel 2 Rd, 1 ploug med behør 1 Rd 4m, 1 harve med jerntender og en træ dito 1 rd 2m, 1 Skierekniv med Kiste 2m 8s, 1 gl opslidt høelee med droug 12s, 2 gravspader med skafter 1m 8s, 2 øxer 2m 8s, 1 hammer 4s, 1 Slibesteen med træaxel 8 s. Visse tilstaaende gield, Christen Nielsen i Vester Hassing Annammed i forvaring for den Sal: Mand 20 Rd hvorudi ermelte Christen Nielsens Søster Johanne Nielsdatter har Giived pandt og forsikring for 10 Rd 4 s som dend Sal: Mand der gield til hende var skyldig, hvilke her fra afgaar og alt saa udføres Resten som nu til Enken Inger Povelsdaatter i Stevfboed er leveret med 9 rd 5 m 12 s. Sal: Niels Nielsen lodte sin Broder Jens Nielsen som i Ao 1705 ved døden er afgangen begrave og til hans begravelse udgived 9 Rd, hvilke nu af hans arvinger til bemelte Enke Inger Povelsdatter er betalt og her boet til Indtægt føres 9 Rd, sal Niels Nielsen tilkommer udi arv efter sin broder afgangne Jens Nielsen som dend imellem Arvingerne d. 13 Juni 1726 giorde deelingsforretning udviiser Reede Penge som til Enken Inger Povelsdaatter er betalt og her boet til gode anføres 3 Rd 8s - Nok til faldne Udgifter tilstaaende gielde som her efter findes anført 1 Rd 3m 8s. Uvisse tilstaaende gield, den sal: Mand tilkommer udi arv efter sin Broder Jens Nielsen som forhen meldt er, og ved deeling efter ham af arvingerne for uvisse er anført hos efterskrevne Laurs Sørensen i Vester Hassing 1 sld 3 m 7 s Cort Povelsen ibm 2 m 1s er 1 rd 3 m 8 s . Sal Anders Sørensen på Vester Heden i Vester Hassing Sogn og Hustru Anne Nielsdatter skyldig for bekennen? korn samt laante Rede Penge af Sal Niels Nielsen 13 Rd 3 m . Mads Laursen i Vester Hassing skyldig 3 rd 4 m 10 s., Cort Poulsen i Vesterhassing efterholdte Registrering skyldig Rede penge 6 Rd 4 m nok for 4 skp Rug og 3 skp Byg 1 rd 2 m 12 s er 8 rd 12 s . Bertel Laursen i Ulsted angaves at være skyldig til boet paa egne vegne som han skal have loved at svare 2 rd 1 m til haabe 5 Rd 3 m, Søren Laursen i Øster Hassing skyldig efter forskrivning af 7 may 1683 22 sld, men som manden i Ao 1713 ved døden er afgangen i ringe tilstand, hvor hans efterladte bo ej højre end til paa bondestæds besætning der efter Kongl. Maj's allernaadigste forordning af 15 jan. 1701 første er prioritered haver kundet opløbe, der og desforuden dend tid da dette var hans kong. Maj's Ryttergaards udj skiftet efter Søren Laursen er falden kiendelse, at samme forskrivning som ei efter loven i saa lang en tid findes at være søgt eller forrergid? ej burde Ansees af nogen Kraft, saa kand denne sterfboe efter slig omstændighed nu ei nogen efter forberørte forskrivning /: som tilforn er underkiendt:/ have at fordre men vedkommende bør herudj uden aldeles for tiltalefri at være - Saa formedelst ingen lovlig beviis om dend øvrige forhenmeldte sterfboets tilstaaende gield befandtes er skiftet des aarsag opsadt til d 22 November 1726, inden hvilken tid enken og arvingerne besørger fornøden beviis om gielden at erlange - eller og Debotorerne til dend opsadte tiid til sterfboed lovlig at lade indkalde; hvor da Anno 1726 d. 22 November alle mødte udj Sterfboed paa Hospitalsforstanderen Johanne Juuls Vegne er melte Poul Poulsen som fuldmægtig til lige med vurderingsmændene Niels Pedersen og Søren Madsen Colding af Vester Hassing for skiftet til lovlig endskab at befordre. Men som arvingerne ikke endnu nogen beviis om den tilstaaende gields Rigtighed haver kunnet erholde og ingen af debitorerne i Sterfboet Mødte, altsaa er skiftet fremdeeles tagen udj opsættelse til d. 18 february 1727 inden hvilke tiid enken ved 2 mænd lader reqvirere hos Debitorrerne, hvorvidt de af Gielden tilstaar eller benegter - Anno 1727 d 18 february indfandt sig atter udj Sterfboet paa Skifteforvalteren Hospitalsforstander Johannes Juuls vegne Poul Poulsen, fuldmægtig tillige med vurderingsmænd Niels Pedersen og udi dend nu ved døden afgangne Søren Madsen Kolding hans sted Jens Thommesen Toftgaard af Vester Hassing, hvor da for Skiftretten mødte Niels Pedersen og Jørgen Poulsen som forklarede at de begge den (dato mangler, men der er afsat plads til den) 1726 paa Sterfboet Vegne var hos efterskrevne Debitorer for gielden at indfordre, og desken? beskaffenhed for enhver nøjagtig at undersøge hvor da af den bleven forretted, og denne gield til hvor som følger, Anders Sørensens søn Søren Andersen paa Vester Heede tilstoed at være skyldig de hans Sal fader Anders Sørensen anførdte 13 Rd 3 M, hvilke er melt Søren Andersen lovede ved Tiid og lehlighed til Sterfboet at ville betale, Mads Laursen i Øster Hassing skyldig 3 Rd 4 M 10 s, Bertel Laursen Ulsted skyldig 2 Rd 2 m, som af dem begge blev tilstanden, Laurs Sørensen i Vester Hassing skyldig 1 Rd 1 m 7 s. Peder Laursen Ulsted 5Rd 3 m, Ovenstaaende Laurs Sørensen benegtede den ham anførte fordring, og den sidste nemblig Peder Laursen i Ulsted i ligemaade med foregivende at have contrareigning mod sterfboed hvorefter han formeent sig der at have fordring, men aldeeles inted til Sterfboed at være skyldig, thi blev da af skifteforvalteren en efterslig for anførte beskaffenhed denne Søgning og Dispute med ovenanførte 2. mænd her viist ved lands Lov og Rett at afhandle. Hernest blev Enken ved hendes laugværge Cort Poulsen samt Børnene og deres værge tilspurgt om de vidste noget videre denne sterfbooe tilhørende, som burde registreres og vurderes, hvortil de samtlig og enhver for sig svarede nej, ej videre i saa maade at være bevidste end hvis allerede angivet og specificeret er. Summa bedrager da det gandske Boes registrerede og vurderede visse Midler sig til 101 Rd 5 m og 14 s og uvisse tilstaaende gield = 34 Rd 4 m 14 s. Bortskyldig gield besatningen til stædets ansætelig efter Kongl. May's allernaadiste Forordninger behøres 4 ploug bester a 13 Rd 2m er 53 Rd 2 m 1 ploug ligeledes 4 rd 1 harve 4 Rd 4 m er 71 rd 2 m . Brøsfældigheden stædets ayning?? befindes overalt baade paa tømmer og tag eendel Brystfældighed er anseet og taxeret ej forsvarlig at repereres under 50 Rd. Enken fordrede lige vederlaug med hendes sal. Mands Begravelse som haver kostet 10 Rd, skyldig til Aalborg Hospital afgifter for Aar 1725 som er 5 Rd 3 m juli kvartal Matricalskat 1726 1 Rd 2 m 11 s. Tieneste Drengen fordrede et Aars tilgodehavende løn 3 Rd 2 m, 3 ark stemplet papir til denne forretning a 1 m 8 s er 4 m 8 s, for denne forretning at forfærdige 1 Rd 3 m , Vurderingsmændene 4 m (resten forsvundet i margin) er 2 Rd 5 m 8 s. Summa bedrager da boets bortskyldige gield Udi alt til 144 Rd 3 m 3 s . Efter saaledes som foranmeldt forrettet var, og da der befandtes at ded bortskyldige gield overgaar boets formue saa indtet til skifte og deeling mellem Enken og Børnene kunne blive, blev med bemeldte Enke Inger Poulsdatter, samt Enkens antagne laugværge Cort Poulsen sluttet og forafskrevet, at som hun her annammede og til sig taged alle foromrørte Boets Registrerede Midler, Reede Penge, Løsøre og Creaturer uden nogen udlæg til bortskyldig gield og selv besørger den tilstaaende gield sig tilgode inddreven, saa lover og tilforpligtiger hun sig der imod allene at være ansvarlig det stædets Bygning og Besætning med fordeligst skal vorde bragt i forsvarlig stand, men endog enhver sin medførte krav fornøjlig med Reede Penge at betale som Skifteforvalteren samt andre vekommende for denne forretning skal være og blive uden skade i allemaade at saaledes er forretted og afhandled, bekrefter med egne hænders underskrift Actom steefboed Utsupra.

Børn af Niels9 Nielsen og Inger Poulsdatter (se #415) var:
 •     207  i.   Maren8 Nielsdatter.


 •       ii.   Niels Nielsen blev døbt i 1711 i Vester Hassing kirke, Kær herred, faddere var Anders Aalborgs h? i WH., Maren Jensdatter af Aalborg?, Peder Sørensen i VH, Cort Povelsen i WH og Christen Nielsen ibid. Forældrene er da af Vester Hassing.415. Inger9 Poulsdatter (Povel Jørgensen, #830) blev født cirka 1670 da hun ved sin begravelse angives at være 74 år gammel. Hun giftede sig med Niels Nielsen (se #414), søn af Niels NN, den 13 jan 1709 i Vester Hassing kirke, Kær herred. Hun blev begravet den 15 nov 1744 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
Inger's bo blev skiftet den 10 dec 1744 i Vester Hassing, Kær herred, og skiftet har følgende ordlyd: Efter afgangne Inger Pouelsdatter Niels Nielsens Enke i Vester Hassing. Anno 1744 den 10. december vare paa Kongl. Mas. Rættens og Aalborg Hospitals Vegne, Hospitalsforstander Johannes Juul i Aalborg, hans fuldmægtig Pouel Hassing, tillige med 2 tiltagne vurderingsmænd Niels Michelsen og Søren Nielsen, begge af Vester Hassing forsamlede udi Hospitalsbonden Jens Andersen udi bemeldte Vester Hassing hans huus for at holde registrering og vurdering samt skifte og deeling efter foranførte Jens Andersens hustrus moder sal: Inger Poulsdatter som hos dennem ved døden er afgangen mellem hendes 2 efterladte børn og arvinger som er Niels Nielsen af bemeldte Vester Hassing og Maren Nielsdatter foranførte Jens Andersens hustru, men som Jens Andersen og hustru paa den ene og Niels Nielsen, for skifte Retten tilkiendegav at de havde deelet alt, hvad den sal: kone sig hafde efterladt som var en gl. koe, 2 faaehøfder, nogle gamle og ringe gange- og sængeklæder imellem hinanden i 2 lige deele, saa at Eenhver hafde faaet sin halve part, hvor imod Jens Andersen paa sin hustrus vegne ikke kunde have tilfalden mere end een søster lod og dog hafde faaet lige saa meget af den sal. kones efterladte som Niels Nielsen, intet forlangede for den bekostning som hand haver haft ved den sal: kones jordefær, mens samme af henfald uden nogen arveting derfore af Niels Nielsen at nyde, og arvingerne tillige erklærende, at den sal. kone ikke til nogen var noget skyldig, saa blev dette skifte saaledes sluttet og afgiort, da Niels Nielsen og Jens Andersen som begge har --------være vel fornøiet --------- og --------------- sig at holde skifteforretningen alle med------------- fra----------------- i allemaade, at saaledes er --------------------------- sluttet og i ald venlighed af--------- bekræfter enhver for sig med egen skrevne underskrift. Vester Hassing Utsuma, P. Hassing Niels Pedersen ----------- Niels Nielsen Søren Nielsen Maren M N D Nielsdatter Jens Andersen.


456. Johan9 Hermandsen blev født i 1670 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han giftede sig med Anne Mogensdatter (se #457) i Voer kirke, Dronninglund herred. Han døde den 27 jan 1742 i Voer sogn, Dronninglund herred.

Børn af Johan9 Hermandsen og Anne Mogensdatter (se #457) var:
 •       i.   Herman8 Johansen giftede sig med Kirsten Laursdatter. Han giftede sig 2. gang med Karen Jensdatter. Han døde i 1772 i Mosen, Albæk sogn.
        Herman's bo blev skiftet den 19 maj 1772 i Voergaard enken er Karen Jensdatter, Mosen i Albæk. Børn: Johan Hermansen, 15 år, Jens Hermansen, 12 år, Kirsten Hermansdatter, 26 år, Karen Hermansdatter, 23 år. Fra Herman Johansens. 1. ægteskab: Karen Hermansdatter, 31 år, gift med Søren Poulsen, Sanden i Albæk, Anne Hermansdatter, 28 år, tjener enken i Hvol i Albæk. Værge: farbroder Mogens Johansen i Vesterskov. Tilsynsværge: Christen Christensen, Bjergene i Albæk.


 •     228  ii.   Mogens Johansen.457. Anne9 Mogensdatter blev født i 1670 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun giftede sig med Johan Hermandsen (se #456) i Voer kirke, Dronninglund herred. Hun døde den 19 jan 1742 i Voer sogn, Dronninglund herred.


460. Ib9 Pedersen (Peder NN, #920) blev født i 1667 i Voer sogn, Dronninglund herred, ifølge aldersangivelsen ved hans død. Han giftede sig med Karen Madsdatter (se #461). Han døde den 29 dec 1750 i Enodden, Voer sogn, Dronninglund herred. Han blev begravet den 1 jan 1751 på Voer kirkegård, Dronninglund herred.
Han fæstede senest 1707 Enodden, Voer sogn, Dronninglund herred idet der den 5. februar dette år laves skifte efter "Ib Pedersens formand i Enodden ved navn Bertel Michelsen Tydsk. Boet kunne ikke strække til stedets konservation.".

Børn af Ib9 Pedersen og Karen Madsdatter (se #461) var:
 •       i.   Mads8 Ibsen blev født i 1707. Han giftede sig med Mette Jensdatter den 17 feb 1732 i Voer kirke, Dronninglund herred, og forlovere var hans far Ib Pedersen af Enodden og Christen ?? af ?? hede. De blev trolovede den 30. december året før og han er da af Agersted.
        Han fæstede cirka 1731 i Agersted en ødegård som tidligere er fæstet af Niels Laursen og Peder Elling. Hans fader "skal af al evne sætte ham i drift og stand", idet denne overlader sin egen gård, Enodden, til den yngre søn Peder. Fæstet holder han til den 2. november 1740, idet fæsteprotokolen for Voergaard da skriver: "Jens Christensen [hans kommende svigerbror?], født på godset, halvgård i Agersted by i Voer, [fæster den gaard] som Mads Ibsen ej længer kan besidde. Hartkorn 2-4-0-0 tdr. Da gården ikke befindes i fuldkommen stand på bygninger og besætning bygger jeg ham et stykke rollingshus til forestående sommer og skaffer ham fire bæster til ploven, hvoraf ham er leveret to. Fritaget for hoveri til foråret 1741, siden gør han hoveri af et helbol, upåklagelig og lige med naboen Mads Ibsen". Jens Christensen må dog løbe fra sit løfte da der den 25. maj 1742 laves ny fæstekontrakt på gården: "Hans Nielsen, født i Agersted, halvgård i Agersted by på 2-4-0-0 tdr. hartkorn, som Mads Ibsen sidst har haft i fæste. Befindes ikke i fuldkommen stand på bygninger og besætning og et stykke rollingshus opbygges for ham og ham gives bæster og køer.".


 •     230  ii.   Peder Ibsen.


 •       iii.   Mette Ibsdatter blev født i 1711. Hun giftede sig med Jens Christensen den 12 feb 1741 efter annonceret trolovelse den 9 november året før. Forlovere var Christen Ibsen af ?? og Christen ?? af ?? Hun døde den 1 mar 1761 i Agersted, Voer sogn, Dronninglund herred, og angives da at være 50½ år gammel.
        Mette's bo blev skiftet den 30 mar 1761 i Voergaard og er da af Agersted i Voer, gift med Jens Christensen. Børn: Ib Jensen, Karen Jensdatter, Anne Jensdatter og Maren Jensdatter, hjemme hos faderen (de glemte den yngste, Christen Jensen, f. 1752, der blev fæster af St. Tranget).461. Karen9 Madsdatter blev født i 1666 i Voer sogn, Dronninglund herred, ifølge aldersangivelsen ved hendes død. Hun giftede sig med Ib Pedersen (se #460), søn af Peder NN og NN NN. Hun døde den 1 dec 1739 i Enodden, Voer sogn, Dronninglund herred. Hun blev begravet den 6 dec 1739 på Voer kirkegård, Dronninglund herred.


462. Poul9 Christensen blev født i 1680 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han giftede sig med Birgitte Sørensdatter (se #463) i Voer sogn, Dronninglund herred. Han døde den 14 aug 1750 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han blev begravet den 23 aug 1750 på Voer kirkegård, Dronninglund herred.

Børn af Poul9 Christensen og Birgitte Sørensdatter (se #463) var:
 •       i.   Inger8 Poulsdatter blev født i 1710 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun giftede sig med Hans Madsen den 26 nov 1730. Hun døde den 11 apr 1762.


 •       ii.   Magrethe Poulsdatter blev født i 1713 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun giftede sig med Knud Christensen den 12 jun 1735. Hun døde den 11 apr 1762.


 •     231  iii.   Maren Poulsdatter.


 •       iv.   Christen Poulsen blev født den 24 okt 1718 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han giftede sig med Karen Madsdatter den 8 okt 1752. Han giftede sig 2. gang med Karen Christensdatter den 28 okt 1764. Han døde den 11 feb 1810 i en alder af 91.


 •       v.   Jørgen Poulsen blev født den 26 mar 1722 i Voer sogn, Dronninglund herred.


 •       vi.   Sophie Poulsdatter blev født den 5 jul 1724 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun blev begravet den 21 jan 1725.


 •       vii.   Niels Poulsen blev født den 8 aug 1725 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han døde den 22 sep 1725.


 •       viii.   Søren Poulsen blev født den 8 aug 1725 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han døde den 22 sep 1725.


 •       ix.   Sophie Poulsdatter blev født den 16 jun 1727 i Voer sogn, Dronninglund herred.463. Birgitte9 Sørensdatter blev født i 1696 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun giftede sig med Poul Christensen (se #462) i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun døde den 20 feb 1758 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun blev begravet den 26 feb 1758 på Voer kirkegård, Dronninglund herred.


508. Peder9 Jensen blev født i 1679. Han giftede sig med Karen Andersdatter (se #509), datter af Anders Pedersen og Kirsten Svendsdatter, den 8 feb 1705 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, han er da af Neist og hun af Stubdrup. Han døde i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Han blev begravet den 22 nov 1747 på Øster Brønderslev kirkegård, Børglum herred, og hans alder angives da til at være 68 år, 3 måneder, 1 uge og 2 dage.
Han var iflg. C. Klitgaard "Hallund Sogn" s. 96 født i Hallund i 1675, søn af Jens Pedersen Kjærulf og bror til Maren Jensdatter, som 1692 blev gift med sognepræsten i Ø. Brønderslev, Jens Pedersen Brøndlund. Men præstekonens bror Peder Jensen døde 1719, bgr. 16/11 i Ø. Brønderslev, 44 år, så Peders ophav skal nok søges andetsteds.

Børn af Peder9 Jensen og Karen Andersdatter (se #509) alle døbt i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, var:
 •       i.   Laurids8 Pedersen blev født i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Han blev døbt den 24 jun 1706 forældrene er da af Neist. Dåbsvidner var Karen Andersdatter, Anders Pedersøn, Peder Pedersøn, Maren Jensdatter, Kirsten Thomsdatter.


 •       ii.   Jens Pedersen blev født i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Han blev døbt den 2 dec 1708 forældrene er da af Neist. Dåbsvidner var Gøede Jensdatter, Thomis Thomsøn, Bertel Jensøn, Anne Laursdatter, Maren Jensdatter.


 •       iii.   Anders Pedersen blev født i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Han blev døbt den 25 okt 1711 forældrene var da af Neist. Dåbsvidner var Præste Konen Maren Jensdatter, Mag. Sten Kierul, Las Andersøn, Gøede Henrichsdatter, Karen Nielsdatter. Han døde i 1743 i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred.


 •       iv.   Peder Pedersen blev født i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Han blev døbt den 15 jul 1714 forældrene er da af Neist. Dåbsvidner var Maren P. Brøndl., Peder Madsøn, Bertel Jensøn, Mette Jensdatter, Maren Jensdatter. Han døde i 1783 i Kajholm, Rubjerg sogn.


 •       v.   Kirsten Pedersdatter blev født i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Hun blev døbt den 13 sep 1716 forældrene er da af Neist. Dåbsvidner var Præste Konen Maren J., Peder Madsøn, Las Andersøn, Anne Christensdatter, Karen Nielsdatter. Hun blev begravet den 25 mar 1717 på Øster Brønderslev kirkegård, Børglum herred.


 •       vi.   Beate Pedersdatter blev født i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Hun blev døbt den 16 jan 1718 forældrene er da af Neist. Dåbsvidner var Præste Konen Maren J., Las Andersøn, Laurs Pedersøn, Gøede Henrichsdatter, Johanne Jensdatter.


 •       vii.   Kirsten Pedersdatter blev født i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Hun blev døbt den 22 sep 1720 forældrene er da af Neist. Dåbsvidner var Gøede Henrichsdatter, Peder Madsøn, Christen Thomsøn, Maren Jensdatter, Mette Jensdatter. Hun døde i 1743.


 •     254  viii.   Erik Pedersen.


 •       ix.   Maren Pedersdatter blev født i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Hun blev døbt den 2 jun 1726 (Dn. Exaudi). Forældrene er da af Neist. Dåbsvidner var Karen Nielsdatter, Marten Jensøn, Las Andersøn, Johanne Jensdatter, Gøede Henrichsdatter. Hun giftede sig med Jacob Hansen den 21 sep 1775 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred.


 •       x.   Anne Pedersdatter blev født i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Hun blev døbt den 4 maj 1729 forældrene er da af Neist. Dåbsvidner var Giøe Henrichsdatter, Las Andersen, Søren Christensen, Boeld Christensdatter, Maren Jensdatter. Hun giftede sig med Lars Thomsen den 2 maj 1756 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred.509. Karen9 Andersdatter (Anders Pedersen, #1018) blev født i Stubdrup, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Hun blev døbt den 11 feb 1687 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, forældrene er da af Stubdrup. Dåbsvidner var Laurids Pedersøn, Las Jenssøn, Maren Pedersdatter Br., Maren Therchildsdatter. Hun giftede sig med Peder Jensen (se #508) den 8 feb 1705 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred. Hun døde i 1755 i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Hun blev begravet den 16 sep 1755 på Øster Brønderslev kirkegård, Børglum herred.


510. Jens9 Sørensen giftede sig med Johanne Poulsdatter. Han giftede sig 2. gang med Magrethe Laursdatter (se #511) før apr 1745 da de er viet ved datteren Johanne's dåb.

Børn af Jens9 Sørensen og Magrethe Laursdatter (se #511) var:
 •       i.   Johanne8 Jensdatter blev døbt den 19 apr 1745 i Ajstrup kirke, Kær herred, som Jens Sørensens og hustru Margrethe Lauritzdatters barn af Folsted. Faddere var Lauritz Nielsens hustru af Scavang i Torslev Sogn og Karen Christensdatter i Kiersgaard, Søren Christensen(?) og Lauritz Lauritzen på Kraghede og Anders Poulsen i Brandborg.


 •       ii.   Lauritz Jensen blev døbt den 10 feb 1747 i Ajstrup kirke, Kær herred, som Jens Sørensen og hustru Magrete Lausdatters Barn af Folsted. Faddere var Laurits Nielsens hustru og Kirsten Jensdatter af Scanvang, Søren Christensen på Kraghede, Mads Lasgaard og Niels Lauritsen af Scavang.


 •     255  iii.   Anne Marie Jensdatter.


 •       iv.   Lauritz Jensen blev døbt den 4 apr 1751 i Ajstrup kirke, Kær herred, som Jens Sørensen og hustru Magrete Lauridsdatters barn af Folsted. Faddere var Laurids Nielsens hustrue i Schavang og Jens Sørensens datter Kiersten i Folsted, Anders Poulsen i Branborre, Søren Christensen på Kraghede og Jens Lauritsen af Schavang.


 •       v.   Magrethe Jensdatter blev døbt den 8 mar 1752 i Ajstrup kirke, Kær herred, som Jens Sørensen og Magrete Laursdatters barn af Folsted. Faddere var Christen Sørensens hustru af Kraghede og Jens Folsteds daatter Kiersteine, Anders Poulsen af Brandborg, Niels Lauridsen af Schavang og Hans Andersen.


 •       vi.   Lauritz Jensen blev døbt den 25 aug 1754 i Ajstrup kirke, Kær herred, som Jens Sørensen og hustru Magrete Lausdatters barn i Folsted. Faddere var Søren Christensens hustru på Kraghede og Jens Folsteds datter Ide, Anders Povlsen i Brandborg, Christen Madsen og Søren Andersen i Brandborg.511. Magrethe9 Laursdatter giftede sig med Jens Sørensen (se #510) før apr 1745.


10. generation780. Mads10 Christensen Bødker giftede sig med Mette Laursen (se #781).

Børn af Mads10 Christensen Bødker og Mette Laursen (se #781) alle født i Vester Hassing sogn, Kær herred, var:
 •       i.   Laurs9 Madsen blev født i 1680.


 •       ii.   Hans Madsen blev født i 1682. Han døde efter 25 sep 1735 da han står fadder til nevøen Søren på denne dato. Han er da af Stae.


 •     390  iii.   Rasmus Madsen.781. Mette10 Laursen giftede sig med Mads Christensen Bødker (se #780).


828. Niels10 NN.

Børn af Niels10 NN og en ukendt ægtefælle var:
 •       i.   Jens9 Nielsen døde i 1705.


 •     414  ii.   Niels Nielsen.830. Povel10 Jørgensen blev født i feb 1631 da han ved sin død angives til at være 65 år og 4 måneder gammel. Han blev begravet den 8 jun 1696 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred.
Han fæstede Mandstrup, Vester Hassing sogn, Kær herred i 1682 da han ifølge kronens jordebog dette år betaler fæsteafgift for ejendommen med dette navn. Mandstrup var en mindre gård der i 1700 blev langt under Hvolgaard som den lå syd for.

Børn af Povel10 Jørgensen og en ukendt ægtefælle var:
 •     415  i.   Inger9 Poulsdatter.


 •       ii.   Cort Poulsen blev født cirka 1683 da han er 54 år gammel ved sin begravelse. Han giftede sig med Anne Sørensdatter, datter af Søren NN. Han blev begravet den 22 dec 1737 på Vester Hassing kirkegård, Kær herred, han er da af Vester Hassing.
        Han fæstede Hvolgaard i Vester Hassing, Vester Hassing sogn, Kær herred den 11 mar 1716 som er halvparten af den gård, som hans fader Povel Jørgensen tidligere fæstede som hans moder siden beboede og nu har forladt. Således fæster han og hans svoger Niels Nielsen hver sin halvdel af Hvolgaard. Cort's bo blev skiftet den 21 dec 1737 på Aalbog hospital og angives heri at efterlade sig enken Ane Sørensdatter samt børnene Søren (12 år) og Maren (14 år). Ligeledes nævnes hans kones bror Christen Sørensen i Schindberg, Ø. Hassing. Værge er Niels Nielsen i V. Hassing.920. Peder10 NN blev født cirka 1635 i Voer sogn, Dronninglund herred. Han giftede sig med NN NN (se #921) cirka 1666 i Voer sogn, Dronninglund herred.

Børn af Peder10 NN og NN NN (se #921) var:

921. NN10 NN blev født i 1639 i Voer sogn, Dronninglund herred. Hun giftede sig med Peder NN (se #920) cirka 1666 i Voer sogn, Dronninglund herred.


1018. Anders10 Pedersen (Peder NN, #2036) blev født i 1644 i Stubdrup, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Han giftede sig med Karen Laursdatter, datter af Laurs Jensen og Maren Jensdatter, den 27 maj 1677 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred. Han giftede sig 2. gang med Kirsten Svendsdatter (se #1019), datter af Svend Ibsen og Maren Olufsdatter, den 9 jul 1686 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred, og må have kongebrev derpå da de er beslægtede: Jerslev tingbog skriver: Laurs Jensen i Stubdrup paa sin Bror Anders Pedersens Vegne begærede Vidne om, hvor ledes Anders Pedersen og sl Svend Ibsen af Nejst og Maren Olufsdat. sst deres Datter Kirsten Svendsdatter er beslægtede. Navng. vidner, at de begge er beslægtede i 3. Led som Søskendebørn. Ligeledes skrives der i Aalborg bispearkiv: Anders Pedersen Stubdrup og Kirsten Svendsdatter på Nejst i Ø: BR. S maa udi Ægteskab sammen komme uanset de hverandre i Tredie Led er beslægtede. Københavns Slot den 26.12.1686 Tinggsvidner Karl Laurits Jensen J. Stubdrup på sin Broders (måske er det en brodersøn) ibid. Vegne, begæerde hvor nær forn. Anders Ibsen og sl. Svend Ibsen af Neist og Maren Olufsdatter ibm deres Datter Kirsten Svendsdatter er med hverandre beslegtede. Der føres flere Vidner, der alle vidner, de ikke er nærmere beslegtede end i tredie Led.
Han blev begravet den 22 dec 1717 på Øster Brønderslev kirkegård, Børglum herred, og angives da at være fra Stubdrup og 73 år gammel.

Børn af Anders10 Pedersen og Kirsten Svendsdatter (se #1019) var:
 •     509  i.   Karen9 Andersdatter.


 •       ii.   Kirsten Andersdatter blev født i Stubdrup, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Hun blev døbt den 5 jun 1689 i Øster Brønderslev kirkegård, Børglum herred, (Fer. 3 Pentacost). Forældrene var da af Stubdrup. Dåbsvidner var Laurids Pedersøn, Las Jensøn, Niels Lauridsøn, Maren Pedersdatter Brønd., Anne Svendsdatter. Hun døde formodentlig jun 1689 kun 15 dage gammel.


 •       iii.   Maren Andersdatter blev født i Stubdrup, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Hun blev døbt den 17 jul 1692 i Øster Brønderslev kirkegård, Børglum herred, forældrene er da af Stubdrup. Dåbsvidner var Laurids Pedersøn, ?? Jensøn, Maren Jensdatter, Anne Svensdatter. Hun blev begravet den 14 aug 1692 på Øster Brønderslev kirkegård, Børglum herred, kun 4 uger gammel.1019. Kirsten10 Svendsdatter (Svend Ibsen, #2038) blev født i 1651 i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Hun giftede sig med Anders Pedersen (se #1018), søn af Peder NN og nn nn, den 9 jul 1686 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred. Hun døde i 1700 i Stubdrup, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred. Hun blev begravet den 26 jul 1700 på Øster Brønderslev kirkegård, Børglum herred.


11. generation2036. Peder11 NN giftede sig med nn nn (se #2037). Han døde cirka 1650.

Børn af Peder11 NN og nn nn (se #2037) alle født i Stubdrup, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred, var:
 •       i.   Mads10 Pedersen blev født cirka 1642.


 •     1018  ii.   Anders Pedersen.


 •       iii.   Johanne Pedersdatter blev født cirka 1650. Hun giftede sig med Søren Pedersen den 14 jun 1674 i Øster Brønderslev kirke, Børglum herred.2037. nn11 nn blev født cirka 1620. Hun giftede sig med Peder NN (se #2036). Hun giftede sig 2. gang med Jens Laursen.


2038. Svend11 Ibsen giftede sig med Maren Olufsdatter (se #2039). Han døde i 1670 i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred.
Han var fæster på Neistgaard, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred.

Børn af Svend11 Ibsen og Maren Olufsdatter (se #2039) var:
 •       i.   Svend10 Svendsen.


 •       ii.   Erik Svendsen døde efter mar 1672 da han på denne dato giver arveafkald efter sin far til Laurs Pedersen af Neist.


 •       iii.   Birgit Svendsdatter giftede sig med Tomas Jensen. Hun døde efter mar 1672 da hendes mand giver arveafkald efter hendes far på hendes vegne på denne dato.
        Hun og Tomas Jensen boede i mar 1672 i Hvilshøj.


 •     1019  iv.   Kirsten Svendsdatter.


 •       v.   Oluf Svendsen blev født cirka 1663 da han er 8 år gammel da han af våde skyder sin nye stedfaders mor ved sin mor og stedfaderens bryllup. Han døde før mar 1672 da hans bror ved sit arveafkald også giver arveafkald på "sin salig bror Oluf Svendsens" vegne.2039. Maren11 Olufsdatter blev født i 1625 på Striben, Vester Hassing sogn, Kær herred. Hun giftede sig med Svend Ibsen (se #2038). Hun giftede sig 2. gang med Laurids Pedersen, søn af Peder Berthelsen og Gyde Simonsdatter, den 4 jun 1671 han er da fra Striben og overtager Neist. Ved festlighederne blev der på trediedagen skudt æressalver med pistoler og brudens 8-årige søn Oluf fik fat i en af dem og skød af våde brudgommens mor så hun blev dræbt. Maren døde i 1707 i Nejst, Kraghede, Øster Brønderslev sogn, Børglum herred.