Aner til K. C. M. Kristensen

1. generation
Karlo C. M. Kristensen
Karlo C. M. Kristensen

1. Karlo Christian Martinus1 Kristensen (Laurits, #2) blev født den 23 mar 1915 i Vestergade 36, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, forældrene er da endnu ugifte og døbt den 5 okt 1929 i Nørresundby kirke, Kær herred, ved sin konfirmation af Provst Gregersen. Som fadder stod arbejdsmand Løths hustru og hans fader. Navngivet af bedstefaderen den 2. marts 1916. Han giftede sig med Annalise Hougaard Andersen, datter af Herman August Andersen og Else Jensine Jensen, den 3 aug 1940 i Rådhuset, Aalborg. Han døde den 1 feb 1985 på Skadestuen, sygehus syd, Aalborg, i en alder af 69. Han blev bisat den 6 feb 1985 fra Østre kirkegård, Aalborg, og hans urne nedsat i fællesgraven på Nørresundby kirkegård.
Han er i store træk opdraget de første 3-4 år hos sin morfar og mormor (og ses i folketællingen i 1921 - da hos sine forældre - endda med deres efternavn, Nielsen), indtil hans forældre cirka 1920 flyttede til i Godthåbsgade 13, Nørresundby. Han blev konfirmeret den 5 okt 1929 i Nørresundby kirke, Nørresundby, Kær herred. Han tog mellemskoleeksamen (gennemsnit mg) på Nørresundby mellem- og realskole den 28 jun 1930 og senere realskoleeksamen (gennemsnit mg÷) i 1931 samme sted. Han boede den 29 dec 1932 i Godthåbsgade 13, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, hos sine forældre. Han fik svendebrev den 8 maj 1939 som typograf (sætter) og "Antaget med Ros" efter at have stået i lære fra 1934 til 1939 hos bogtrykker S. Hempel, Aalborg. Aalborg tekniske skole angiver (den 10 februar 1939) på attesten for vidnesbyrd ved indstilling til svendeprøven at "Han har været en særdeles flink Elev, og hans Opførsel paa Skolen har været særdeles tilfredsstillende". Efter svendeprøven fortsatte han med at arbejde hos Søren Hempel. Han boede den 6 nov 1939 på Toldbogade 27, 5. sal., Aalborg. Karlo og Annalise lejede sig efter deres vielse ind på Præstevænget 3, 1. sal., i Nørresundby. Den 1 jun 1952 flyttede de sammen med deres to børn (som de havde fået i mellemtiden) til Sandagervej 14, Nørresundby, hvor Karlo boede indtil sin død og Annalise boede her derefter indtil hun flyttede i plejebolig. Karlo fik gennem tiden hele fire hjerneblødninger, den første allerede i 1961 og igen i 1976, 1977 og 1982, hvilket resulterede i at han måtte benytte invalidebil pga. dårlig gang. Han opretholdte dog i lang tid sit arbejde hos Søren Hempels eftf. Han var kunstnerisk anlagt og malede flere malerier, gerne fra postkort. Desuden var Karlo udmærket til at lave tryllekunster og han underholdte gerne børnebørnene med disse kunster. Han var den 9 feb 1971 ifølge sit pas 163 cm. høj, skaldet med en smule lysblond hår og grågrønne øjne. Ved fornyelsen af passet den 15/4-1981 var håret dog blevet gråt.


2. generation
Laurits A. M. Kristensen
Laurits A. M. Kristensen

2. Laurits Anton Marinus2 Kristensen (Christen Christensen, #4) blev født den 1 okt 1891 i Bustrup, Lem sogn, Rødding herred, faderen er da arbejdsmand og forældrene bor i Bustrup. Han blev døbt den 19 okt 1891 i Hjemmet, Lem sogn, Rødding herred, og fremstillet i kirken den 15 november 1891. Som faddere stod Pige Karen Marie Kristensen, Bustrup. Pige Gertrud Sørensen, Rønbjerg. Ungkarl Peder Olsen Kærgaard, Ejstrup. Murer Peder Visholm, Ramsing. Hmd. Kristen Josefsen sammesteds. Han giftede sig med Larsine Petrea Nielsen (se #3), datter af Christian Nielsen og Marie Magdalene Pedersen, den 10 maj 1917 i Thinghuset, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, han er da ungkarl og arbejdsmand, hun er ugift af Nørresundby. Som forlovere stod hendes far, arbejdsmand Christian Nielsen, Nørresundby og arbejdsmand Viggo Andersen, Vejgaard. Han døde den 2 dec 1963 i Nørresundby i en alder af 72 han var da velfungerende både mentalt og fysisk, bortset fra luftproblemer og lidt gangbesvær. Laurits' urne blev nedsat den 12 dec 1963 på Nørresundby kirkegård efter kremering den 4. december.
Han var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Vennersborg, Ferslev sogn, Fleskum herred, (Rævedalsvej 80). Han er da tjenestekarl hos Anders Christian Rytter. Han er kommet til sognet i 1910 fra Sønderholm sogn. Han var gennem tiden arbejdsmand, havnearbejder og mekaniker. Da han boede hos sine forældre var han tjenestekarl samme sted som sin far (i hvert fald Buderupholm og Store Restrup). I sine tidlige 20'ere var han kusk og tjenestekarl på gården Striben i Vester Hassing sogn. Under dette ophold fik han en datter med en gårdmandspige. De blev dog aldrig gift da hendes far modsatte sig at en god gårdmandspige skulle giftes med en arbejdskarl. Datteren døde da hun var i skolealderen. Han havde under arbejde på havnen fået en foderkagesæk i hovedet, og havde som følge deraf senere svært ved at arbejde.
     Laurits og Larsine boede i perioden mellem 1920 og sep 1945 på Godthaabsgade 13, Nørresundby, indtil Larsine's død hvorefter Laurits boede der alene. Inden da havde de afstikkere til Østerbro i Aalborg (sandsynligvis Kjellerupsgade) i Aalborg, hvortil de flyttede lige efter deres vielse. Derefter flyttede de til Vestergade 63/65 ved gartnerforretningen (meget senere restaurant 'Den gamle gartner') som var ejet af 'Den Sorte Præst' (Chr. Nielsen) og derefter lejede de sig sandsynligvis ind på Godthaabsgade 20. Huset på Godthaabsgade 13 købte Laurits sidst i 20'erne for 7000 kr, indtil da havde de bare boet til leje. Han og Larsine Petrea Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Godthaabsgade 20, stuen, Nørresundby, og han er da arbejder på syrefabriken og gødningsfabriken. Familien bor til leje ses at være kommet til kommunen fra Aalborg kommune i 1918. Hos parret bor børnene Karlo, Edith og Ebba. Han var i en halv snes år, frem til starten af 30'erne, skipper på egen fiskekutter "Johanne". Han fiskede hovedsagligt i Limfjorden og på Jyllands østkyst ud for Limfjorden. Han skødes den 25 maj 1922 Godthaabsgade 13, Nørresundby, af sin svigerfar Christian Nielsen. Der er året forinden (1. juli) lavet pantebrev i Husmandskreditforeningen på 4.400 kr. med 1. prioritet i huset. Dette pantebrev aflyses 30. juni 1964. Han og Larsine Petrea Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1925 i Godthåbsgade 13, Nørresundby, han er da ejer af huset, invaliderentenyder og får hjælpekasseunderstøttelse. Hos dem bor børnene Karlo, Edith, Ebba og Erik.
     Laurits kom hjem en aften med en lille kæp i øret. Godthåbsgade nr. 13 fik først toilet under trappen engang i 50'erne, og det var først i tyverne mens der stadig var das i porten ved siden af i nr. 11. På et tidspunkt skulle Laurits hilse på 'Ulrik' og løb ud og brækkede sig i spanden. Han opdagede slet ikke at tænderne røg med ud. Det gjorde Petrea heldigvis og fik dem fisket op og renset. Pigerne fik strenge ordrer om ikke at sige noget. Der gik 8 dage inden pigerne fik besked om at gå ind og sige til ham, at nu kunne han godt give en skilling til slik - hvis der var råd til druk var der også råd til slik.
     Laurits fik den 31 okt 1945 udstedt næringsbrev som mekaniker på adressen Godthaabsgade 13, Nørresundby, helt præcist var han cykelmekaniker og blev i almindelig omtale kaldet mirakelsmeden. Han rodede med radioer, symaskiner, cykler og motorcykler og havde selv en smuk Nimbus samt en NSU med uoriginal hydraulisk (wanderer) forgaffel. Det var en farlig motorcykel hvorpå man kunne brænde benene fordi cylindre og udstødning var ubeskyttede. Laurits tog gerne denne motorcykel når han skulle på besøg hos broderen Aage i Klarup. På et tidspunkt i midten af 1950'erne var han ansat som arbejdsmand ved udgravningen af Lindholm høje og var her også opsynsmand efter normal arbejdstid. Han tjente også lidt ekstra lommepenge ved at fortælle turister og gæster om udgravningerne og deres historie. Han havde på Godthåbsgade 13 en pragtfuld frugthave med masser af dejlige frugter. Men han var lidt nærig med at dele ud af dem og børnene og børnebørnene fik kun lov til at spise og tage af de nedfaldne frugter. Selv gemte han de gode frugter i kælderen, hvor de næsten altid endte med at rådne væk. Han skøder den 18 apr 1958 i Godthaabsgade 13, Nørresundby, til Peter Kristiansen og sælger herved sit hjem gennem de seneste godt 36 år. Salgsprisen er 20.000 kr. På samme dato udstedes der pantebrev til Laurits på 10.795,23 kr.Pantebrevet aflyses 20/6-1964, sikkert efter endt skifte efter Laurits. Han flyttede i maj 1958 til Alderdomshjemmet "Elmely", Nørresundby, hvor han skulle komme til at tilbringe de sidste år af sit liv. Da han flyttede dertil og huset blev solgt, blev han ret mopset, da han regnede ud at han havde betalt huset 42 gange og stadig skyldte 200 kr.

Børn af Laurits Anton Marinus2 Kristensen og Larsine Petrea Nielsen (se #3) var:
 •     1  i.   Karlo Christian Martinus1 Kristensen. • Edith Kristensen
  Edith Kristensen

 •       ii.   Edith Kristensen blev født den 30 aug 1917 i Kjellerupsgade 2 3. sal, Aalborg, Vor Frue sogn, Fleskum herred, og navngives den 17. august året efter. Forældrene står noteret som værende baptister og døbt den 17 okt 1931 i Nørresundby kirke, Kær herred, af Provst Gregersen. Som faddere stod tobaksarbejder Loths hustru, Aalborg samt hendes fader. Hun giftede sig med Robert Pedersen, søn af Marinus Pedersen og Johanne Marie Jensen, den 22 maj 1951 i Aalborg. Hun døde den 19 maj 2007 i en alder af 89. Hun blev bisat den 24 maj 2007 fra Nørresundby kirke og begravet i fællesgraven på kirkegården.
        Hun og Robert Pedersen boede cirka 1952 på Præstevænget 3, Nørresundby, overtog taglejligheden hos murer Sørensen efter Karlo og Annalise Kristensen. Hun og Robert Pedersen boede cirka 1963 i Anton Bastsvej 2, Løkken, ved siden af Løkken badehotel. Her boede de i 14 år. Hun boede i sep 2000 i Toftevej 56, 1. th., 9400 Nørresundby, her havde hun boet i en del år. Hun boede Forchhammersvej 23 1., 9000 Aalborg, ved sin død. • Ebba Kristensen
  Ebba Kristensen

 •       iii.   Ebba Kristensen blev født den 29 okt 1919 i Godthaabsgade 20, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred og døbt den 30 sep 1933 i Nørresundby kirke, Kær herred, af pastor Rørdam Bonnevie. Som faddere stod tobaksarbejder Karl Johan Løth og hustru Dagmar, Falstersgade 6, Aalborg, samt faderen. Navngivet af faderen den 19. januar 1921. Hun er borgerligt viet med Johannes Haslund, søn af Peder Christian Rasmussen Haslund og Ane Dorthea Marie Nielsen, den 2 mar 1940 på Rådhuset, København. Hun døde den 21 apr 1994 på Sygehus Nord, Aalborg, i en alder af 74. Hun blev begravet på Ny kirkegård, Nørresundby.
        Hun og Johannes Haslund boede cirka 1950 på Godthåbsgade 14, Nørresundby, i Johannes' fars hus; de boede ovenpå og Johannes' far Peder nedenunder. De ses boende der frem til i hvert fald 1969. • Erik Kristensen og Gertrud
  Erik og Gertrud Kristensen

 •       iv.   Erik Kristensen blev født den 4 jan 1922 i Godthåbsgade 20, Nørresundby, faderen er da arbejdsmand af Nørresundby. Han blev døbt den 4 apr 1936 i Nørresundby kirke, Kær herred, af sognepræst Carl Nielsen. Faddere var tobaksarbejder Karl Johan Löth og hustru Dagmar, Falstergade 6, Aalborg, samt faderen og moderen. Han giftede sig med Gertrud Kirstine Jensen, datter af Jens Christian Jensen og Ingeborg Fuglsang, den 8 feb 1947 i Nørresundby kirke. Han døde den 20 jan 1996 i Aalborg i en alder af 74.
        Han var mellem 1946 og 1950 fængselsbetjent for tyske krigsfanger i Sønderjylland. Han og Gertrud Kirstine Jensen boede cirka 1950 i Holbergsgade 9, over gården, Aalborg. Han var ansat på Tekstilfabrikken, Kastetvej, Aalborg. • Ella Kristensen
  Ella Kristensen

 •       v.   Ella Kristensen blev født den 9 feb 1926 i Godthaabsgade 13, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred. Hun blev døbt den 17 okt 1931 i Nørresundby kirke, Kær herred, af Provst Gregersen. Som faddere stod handelsmand Herluf Andersens hustru samt hendes fader. Hun blev borgerligt viet med Knud Erling Schjøtt, søn af Niels Christian Schjøtt og Anna Johanne Marie Lauridsen, den 28 dec 1943 i Borgmesterkontoret, Nørresundby. Hun døde den 20 apr 2008 på Sygehuset, Aalborg, i en alder af 82. Hun blev bisat den 25 apr 2008 fra Vodskov kirke.
        Hun solgte Spirella korsetter og BH'ere. Hun og Knud byggede eget hus i Lindholm på Lærkevej (nu Sanglærkevej) 6 og flyttede hertil ca. 1955. De flyttede derefter til Viaduktvej 21 (også Lindholm - ses her i vejviseren i 1960). Hun og Knud Erling Schjøtt boede Plovhusene 2, Vodskov. • Werner Kristensen
  Werner og Rita Kristensen

 •       vi.   Werner Kristensen blev født den 4 jul 1930 i Godthåbsgade 13, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, forældrene er da af Godthåbsgade 13 i Nørresundby og faderen er arbejdsmand. Han blev døbt den 17 okt 1931 i Nørresundby kirke, Kær herred, af provst Gregersen. Som faddere stod tobaksarbejder Carl Johan Loth og hustru, Aalborg. Han giftede sig med Ritha Thora Nielsen, datter af Theodor Nielsen og Gerda Marie Pedersen, den 27 mar 1954 i St. Markus kirke, Aalborg, vielsen forrettet af pastor Sv. Ebbe Jacobsen. Han er da ungkarl og arbejdsmand af Godthåbsgade 13 i Nørresundby og hun er pige og tobaksarbejder af St. Markus sogn, Signalvej 8. Vidner er parrets fædre. Han døde den 2 feb 2020 i Lindholm plejehjem, Nørresundby, i en alder af 89 hvor han sov stille ind som far, svigerfar, morfar, bedstefar og oldefar. Han blev bisat den 10 feb 2020 fra Nørresundby kirke.
        Han og Ritha Thora Nielsen boede i 1969 i Digmannsvej 3, Nørresundby, bygningerne er ejet af Nørresundby kommune. Han og Ritha Thora Nielsen boede Vesterbrogade 9, 3. sal, dør 53, 9400 Nørresundby. Han boede Bendtsensvej 13 1, 5, Nørresundby, i ældreboliger ejet af Sundby-Hvorup boligselskab.


 •       vii.   NN Kristensen blev født den 15 sep 1935 i Godthaabsgade 13, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, forældrene er da af Godthåbsgade 13 i Nørresundby og faderen er havnearbejder. Han døde den 18 sep 1935 i Nørresundby sogn.
L. Petrea Nielsen
L. Petrea Kristensen (f. Nielsen)

3. Larsine Petrea2 Nielsen (Christian, #6) blev født den 24 jun 1895 på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred. Hun giftede sig med Laurits Anton Marinus Kristensen (se #2), søn af Christen Christensen og Inger Marie Laustsen, den 10 maj 1917 i Thinghuset, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred. Hun døde den 26 sep 1945 i Aalborg kommunehospital, Fleskum herred, i en alder af 50 af en blodprop og bor da sammen med sin mand på Godthåbsgade 13 i Nørresundby. Han er da havnearbejder. Hun blev begravet den 3 okt 1945 på Nørresundby kirkegård af Provst Carl Nielsen som forestod begravelsen.
Hun var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Vestergade 8, forhus, Nørresundby, som tjenestepige hus gæstgiver Jacob Clausen og hustru Louise. Hun arbejdede på et tidspunkt på Sækkefabrikken, Rørdal, (måske Nordisk Ventil Sække Co.). Men der har fra 1931 været sækkefabrik for både Dansk Andels Cementfabrik og for Aalborg Portland i Nørresundby, så det kan nok tænkes at hun måske også har arbejdet på en af disse.


3. generation
Christen Christensen
Christen Christensen

4. Christen3 Christensen (Christen Jørgensen, #8) blev født den 20 jun 1855 i Vester Grønning, Grønning sogn, Salling Nørre herred og døbt den 12 aug 1855 i Grønning kirke som faddere stod pigen Maren Madsdatter og pigen Cathrine Christensdatter, gårdmanden Hans Nielsen, Christen Petersen Thordal, ungkarl Jens Jensen Bøvling, alle af Vester Grønning. Han giftede sig med Inger Marie Laustsen (se #5), datter af Laust Christian Jensen og Ane Marie Aagesdatter, den 23 nov 1888 i Aars kirke, Års herred, han er da ungkarl af Vester Grønning og hun er pige af Pisselhøj. Som forlovere stod Laust Jensen af Pisselhøj (hendes far) og maltgjører Poul Kristian Jensen, Aars. Han døde den 17 jan 1930 i Klarup, Klarup sogn, Fleskum herred, i en alder af 74 som aldersrentenydende. Han blev begravet den 24 jan 1930 på Klarup kirkegård, Fleskum herred, af sognepræsten i Klarup.
Han voksede op i Grønning hos sin moder og stedfar, da hans far døde allerede fire måneder inden Christen blev født. Han blev konfirmeret den 24 apr 1870 i Grønning kirke med karaktererne 'ringe kundskab og meget god opførsel.' Han afgik fra Vester Grønning den 1 nov 1871 til Dølby som tjenestedreng. Han tilgik Grønning sogn den 8 nov 1872 efter endt tjeneste i Dølby. Han tiltrådte militærtjeneste den 15 jan 1878 i Randers hos 5. dragonregiment. Under tjenesten får han den 10. juli 1879 en krigsretsdom. Han stoppede sin militære karriere den 28 sep 1879 og genindkaldes for en måned den 13/8-80 og 28/8-81. Han fik mellem 1879 og 1912 adskillige domme og bliver første gang straffet under sin militær tjeneste. Her blev han straffet for syv forskellige gange efter arbitrær (skønsmæssig) kendelse ifølge en krigsretssag af 10. juli 1879 for bedragerisk forhold og for vedvarende uorden med nedsættelse (degradering) til de meniges 2. klasse og 2*5 dages simpelt fængsel på vand og brød. Dette er første dom ud af otte som Christen får gennem tiden. Den næste sag starter med tyverier og nye bedragerier et par år senere: Den 12. eller 13. oktober 1881 stjal Christen et får fra Anders Graves Mark på Lyby hede nord for Hægens mølle idet han rykkede tøjret op, hvori det stod, og bragte det til sin daværende vært P. Hansen i Brogade. Christen havde også tidligere solgt et får til P. Hansen under foregivende af, at han havde et hos sine forældre i Grønning. Han gik fra Skive kl. 2 til 3 om eftermiddagen og kom tilbage med fåret, kort efter at det var blevet mørkt. Allerede før han gik hjemmefra havde han besluttet sig til at stjæle fåret. P. Hansen forklarede, at han havde købt fåret af Christen for 14 kr., hvoraf Christen havde modtaget 4 kr. Christen forklarede, at der ikke var aftalt nogen bestemt pris for fåret, men at Hansen som vederlag for det kun havde lovet ham kost. Fåret tilhørte Anders Graves arvinger, og disse påstår sig at skulle have erstatning på 30 kr, for hvilket Christen intet har at indvende. Den 18. november 1881 stjal Christen ved aftenstid to fåreskind ud af en dynge skind som lå i feldbereder P. C. Falkenbergs baggård i Skive. Straks derefter solgte han dem tilbage til Falkenberg for fire kr. Skindene viste sig at være indleveret til forarbejdning hos Falkenberg af J. Chr. Bligaard i Hindborg. Skindene vurderes til at have en værdi af hhv. 1,50 kr. og 2,50 kr., i alt 4 kr., som Falkenberg vil have erstattet. Sommeren 1881, mens han tjente hos P. Axelsen i Skive, solgte Christen et cylinderur til værtshusholder Godtfredsen i Skive for 12 kr. Uret var betroet ham af tjenestepige Jørgine Madsine Møller idet han skulle bortbytte det for et andet ur eller ringe sådan at hun til enhver tid kunne få uret tilbage hvis en byttehandel ikke faldt på plads - det skulle ikke sælges for penge. Pengene for uret brugte han på egne fornødenheder. Uret blev tilbageleveret til Jørgine Madsine Møller og hun forlangte ikke nogen erstatning. Ligeledes i sommeren 1881, mens han var kusk hos avlsbruger P. Axelsen i Skive, kørte Christen et parti trævarer ud til karetmager Nissen på Bilstrup og skulle her opkræve betaling for varerne. Christen opkrævede 8,74 kr. eller 6,74 kr. for meget. Han har senere tilbagebetalt 2 kr. men har forbrugt resten. Da hverken P. Axelsen eller karetmager Nissen forlanger Christen straffet og da han ikke kan siges at have overtrådt straffelovens §254, bliver Christen ikke straffet for dette forhold. I august 1881 skulle Christen i tjeneste ved 5. dragonregiment i Randers (han var genindkaldt) og havde til brug i tjenesten lånt et kapselur i sølvkasse af sin daværende husbond P. Axelsen. Uret afhændede eller bortbyttede han til boelsmand Christian Simonsen i Bilstrup for et kukkeur mod yderligere at levere Simonsen et får og 2 kr. kontant. Handlen blev gjort allerede inden at Christen havde lånt kapseluret af P. Axelsen og skulle fuldbyrdes inden Christens afrejse til Randers. Christen havde fortalt P. Axelsen at han havde arvet uret fra sin bedstefader og at det var hos urmageren. Kapseluret blev ikke afleveret til aftalt tid og Simonsen ville ikke udlevere kukkeuret uden først at modtage kapseluret. Da Christen fra Randers sendte ham uret sendte Simonsen Christen kukkeuret. Fåret og de 2 kr. blev først givet til Simonsen efter at Christen var hjemvendt fra Randers. Kukkeuret solgte Christen for et nysølvsur og 13 kr. kontant. Kapseluret, der blev vurderet til 6 kr. blev afleveret af Chr. Simonsen til P. Axelsen, der frafaldt erstatningskrav. Den 19. november 1881 fik Christen 25 øre fra værtshusholder Hansens kone Karen Rasmussen i Skive. For de 25 øre skulle han købe hvedebrød, men han købet i stedet på kredit på Hansens regning hos bager Dahl. Ligledes fik han en anden gang 9 eller højst 25 øre af Karen Rasmussen som han skulle købe fløde for, men igen købte han i stedet på kredit på Hansens regning hos mælkekusken. Både bageren og mælkekusken afkrævede senere deres tilgodehavender af værtshusholder Hansen. Værtshusholder Hansen forlanger Christen straffet for sine bedragerier. Endvidere bliver Christen sigtet for bedrageri på et lån på 10 Kr. hos værtshusholder Chr. Kjærgaard i Skive indgået i december 1880 og ved tilegnelse af 50 øre som værtshusholder Hansens kone, Karen Rasmussen, i november 1881 havde givet ham til indkøb af et rugbrød. Desuden sigtes han for forsøg på bedrageri, dels ved at have rettet begæring til bager Dahl i Skive om et lån på 6 eller 8 kr. og dels ved en anmodning fra ham til marskandiser P. O. Berg i Skive om lån af et gevær samt for tyveri af et fåreskind som han solgte til købmand Terkildsen i Skive. Vidnernes forklaring samt Christens benægtelse af disse forhold gør at han ikke findes skyldig i disse forhold. Dommen falder den 12 maj 1882 i Skive købstads ekstraret hvor Christen bliver dømt efter straffelovens §§229.1, 228 og 253, sammenholdt med §62, for tyveri og bedrageri. Dommen lyder på ét års forbedringshusarbejde samt 30 kr. i erstatning til Anders Graves arvinger og 4 kr. til feldbereder P. Falkenberg. Desuden skal han betale sagens omkostninger og 25 kr. i salær til anklager (prokurator Pasbjerg) og 15 kr. til forsvarer (prokurator Munksgaard). Christen påbegynder sin afsoning i Vridsløselille den 25. maj 1882 (dom #6654) og ved indsættelsen beskrives han som i god sundhedstilstand, 64" høj (1,67 meter) og med en vægt på 152 pund (76 kilo), stærke lemmer, let svejrygget og hjulbenet, brunt hår og blå øjne. Efter udstået straf tog Christen tilbage til sine forældre i Grønning og render inden der er gået en måned straks ind i nye problemer: Christen bliver af en Peder Christian Vistisen bedt om at hjælpe denne med at afhente og befordre en risbunke som Vistisen har købt på en auktion på Eskjær den 21. februar. Vistisen kører ind i skoven efter risene og Christen går til gartneren for at melde at brændet nu bliver afhentet. Da Christen senere kommer ud til Vistisen beklager denne sig over at der mangler noget træ i bunken hvorefter de saver 5 træer ned, nemlig 2 kirsebærtræer og 3 asketræer, som de lægger i bunken. Vistisen forklarer at de i skoven sammen blev enige om at begå tyveriet og Christen erkender under førhøret den 7. marts da også at have begået tyveri, og retten finder det ikke formildene at Christen forklarer at det skete på Vistisens opfordring (Christen fik også noget af brændet). Træerne vurderes til 5 kr. Peder Christian Vistisen, der er født den 19. september 1843, er ikke tidligere straffet, det samme kan man ikke sige om Christen. Af denne grund straffes Christen hårdere end Vistisen og får en dom i Salling herreders ekstraret den 6. april 1883 efter straffelovens §230 jvf. §§234 og 47 for skovtyveri og idømmes 3*5 dage på vand og brød – Vistisen får kun 5 dage. Sammen skal de udrede sagens omkostninger samt betale 5 kr. til proprietær Schütte på Eskjær, 15 kr. til forsvarer, overretsprokurator Munksgaard (som Christen har fået hjælp af før), og 10 kr. til anklager, overretsprokurator Isacsen. Ikke længe efter løsladelsen får Christen tjeneste på Vindum Overgård hos proprietær Rendtorff. Her genoptog han straks sin kriminelle løbebane hvilket ender med en ny retssag i Viborg begyndelsen af 1884: På Vindum Overgård fik han en dag til opgave at køre et læs til Viborg og blev ved samme lejlighed ordret til at sørge for at få fortoldet en pakke for Rendtorff, en pakke som Rendtorff for nogen tid siden havde bedt købmand W. Sandberg fortolde og som skulle komme fra Tyskland. Rendtorff gav Christen en seddel til købmand Sandberg hvorpå Sandberg blev bedt om at fortolde kassen som var kommet med jernbanen. Da Christen nåede frem til købmanden fik han af handelskommis Lars Christian Jensen at vide at de ikke havde tid til at fortolde pakken og han bad Christen om selv at gå til toldhuset og fortolde pakken, trods det at de selv havde aftalt og fået brev fra Rendtorff om at de skulle fortolde pakken. Udstyret med fragtbrevet gjorde Christen som kommisen bad om og på toldhuset fik han udleveret pakken mod at betale tolden på 47 øre. Christen fik kvittering på de udlangte beløb. Han gik derefter tilbage til købmand Sandberg med pakken. I stuen ved siden af købmandsbutikken stod der fjer og pen og Christen så chancen til at skrive et 1-tal foran de 47 øre og gik herefter ind i butikken med kvitteringen og bad om at få beløbet refunderet. I butikken undrede de sig over beløbets størrelse, men da Christen påstod at beløbet var korrekt fik han refunderet 1 kr. og 47 øre. – kommisen tænkte at det nok var en fejl gjort på toldkontoret. Nogen tid senere kom proprietær Randtorff til Christen og spurgte til kvitteringen da også han mente at der var noget galt med beløbet. Som tidligere påstod Christen stadig at have betalt 1 kr. og 47 øre. Rendtorff gav Christen en chance indtil middag til at sige hvis han havde hort noget forkert, men Christen vendte ikke tilbage til Rendtorff om sagen. Ved henvendelse på toldkammeret (velsagtens af købmand Sandberg) erfaredes imidlertid at kvitteringen var forfalsket, hvilket blev meddelt Rendtorff, der udbetalte Sandberg det udbetalte beløb. Rendtorff selv frafaldt erstatningskrav ved retssagen. Christen indrømmede ved retssagen i Viborg at have gjort som beskrevet ovenfor og havde i øvrigt brugt pengene. Men dette forhold var ikke det eneste han blev sigtet for ved retssagen i Viborg i 1884: Imellem jul og nytår 1883 var Christen i Viborg og var her inde hos marskandiser Albrektsen og spurgte til om han kunne få et sæt tøj. Albrektsen ville ikke give ham et sæt uden et kautionsbevis fra Christens husbond hvori der stod at husbonden ville holde beløbet tilbage i Christens løn og derfor spurgte Christen den 30. december sin husbond (proprietær Rendtorff på Vindum Overgård) om et sådant bevis. Rendtorff indvilligede i at udstede et sådan kautonsbevis og udskrev et bevis på 20 kr med tilbageholdelse i lønnen som skulle udbetales 1. maj. Rendtorff forklarer at Christen selv bad om et bevis på 20 kr. selvom Christen blev advaret om at dette ikke ville være nok til et sæt tøj og at tøjet ville blive derefter. Christen selv mener dog han ikke bad om noget bestemt beløb, men vil ikke benægte at det kan være foregået sådan. Under alle omstændigheder retter Christen i sit kammer 2-tallet til et 8-tal således at beviset nu lyder på 80 kr., men han benægter at det hele tiden har været hans mening at gøre det. Han drager senere på dagen til Viborg hvor han i mørkningen begiver sig hen til marskandiser Albrektsen og udleveret beviset til ham, uden at Albrektsen (på grund at mørket) bemærker noget ved beviset. Albrektsen ser dog at erklæringen er underskrevet af Rendtorff. Christen får udleveret et sæt tøj bestående af en frakke til 25 kr., en vest til 4 kr., bukser til 13 kr., en hat til 3 kr., en bluse til 2,50 kr., en humbuk (en permanent bunden sløjfe) til 75 øre, tre kraver til 3,50 kr., to par manchetter til 1,50 kr. og knapper til 1,25 kr.– samlet pris er 54,50 kr. Næste morgen opdager Albrektsen at der er rettet i kautionsbeviset (”der for øvrigt var temmelig kjendelig”) og han skriver derfor allerede samme dag (den 31. december) til proprietær Rendtorff der modtager brevet samme dag og som skriver tilbage at beviset må være forfalsket. Rendtorff melder derefter Christen til herredskontoret og ligledes melder Albrektsen ham til politiet (og står i øvrigt med en politibetjent på banegården flere aftner i træk for at ville pågribe ham). Inden Rendtorff når at modtage brevet fra Albrektsen forlader Christen Vindum Overgård nytårsmorgen da han havde fået lov til at få fri i to dage for at besøge sin far på Salling. Imidlertid bliver han nødt til at blive en dag længere da vejret ikke tillader at rejse. Da han endelig kommer tilbage til Vindum Overgård siger staldkarl Niels Peter Stensen til Christen at han skal sørge for at komme væk da politiet har været der efter ham. Christen griber sit nye tøj og drager straks til Rudsholm og derefter med tøjet til Randers hvor han går til sypigen Karen Nielsen som han kender fra sin tid som dragon i byen. I skyndingen på vej væk fra Vindum Overgård pantsætter Christen sin kuffert med tøj til røgterdrengen Thomas Olsen hvem han skylder 2 kr. (han købte et par støvler til 3 kr. og har allerede tilbagebetalt 1 kr.). Røgterdrengen mener dog at Christen forærede ham kufferten med indhold. Christen bliver i Randers i nogen tid hvorefter han tager til Viborg og melder sig selv og bliver indsat i arresten. Christens kuffert med indhold bliver senere fremskaffet til retssagen og indeholder 1 hat, 1 par bukser, 2 halstørklæder, 1 par træsko, 1 par træskostøvler, 1 børste samt nogle kraver og manchetter og en tegnebog. Desuden bærer Christen under forhøret trøjen og bukserne fra Albrektsen og er i besiddelse af hatten. Christen forklarer at have byttet frakken og vesten bort for 14 kr. til en ubekendt person på en beværtning i Randers, sandsynligvis i Sørensens beværtning i Vestergade, men helt sikkert i Vestergade. For træskostøvlerne fra kufferten skylder Christen husmand Niels Birk 1 kr. for, hvorfor træskostøvlerne tilbageleveres. Det øvrige indhold i kufferten får Christen udleveret, dog bemærker han at hatten og træskoene nu er brugt så meget at de er helt værdiløse . Derudover tilføjer han at der også må befinde sig en frakke og en trøje som tilhører ham og hvis ikke, så må de være stjålet. De beklædningsdele der stammer fra marskandiser Albrektsen bliver vurderet og tilbageleveret til ham og trods at alle beklædningsdelene nu er brugt og har tabt i værdi så frafalder Albrektsen krav på erstatning. Ud over ovennævnte forhold har Christen en dag bragt et ur til istandsættelse for tjenestekarl Niels Peter Eskildsen og for dette forlangt 1,15 kr., trods at han kun havde betalt 50 øre for det; han fik imidlertid kun udbetalt 1 kr., som han har forbrugt. Eskildsen frafalder krav på erstatning. Derudover erkender Christen at have lånt 12 kr. af sin morbror garter Peter Severin Jensen i Sct. Ibs gade 12 i Viborg men at disse penge skulle bruges til betaling af fragt på nogle pakker, nemlig de pakker som han skulle hente for proprietær Rendtorff på Vindum Overgård. Da han ikke mente selv at have penge nok til betaling af fragten (købmanden gav ham ikke penge med) bad han sin morbror låne sig pengene og viste denne fragtbrevene. Meningen var at morbroderen skulle få pengene senere samme dag, da der senere på dagen skulle komme en anden vogn fra Vindum Overgård (bla. med oste til Peter Severins søn). Det lykkedes dog ikke Christen at skaffe pengene og han vendte ikke tilbage til morbroderen samme dag, som det ellers var aftalt. Senere lykkedes ham at skaffe pengene, men da Christen ikke siden har haft mulighed for at komme til Viborg har han ikke kunnet tilbagebetale dem til sin morbror. Christen forklarer under forhøret at han ikke havde til hensigt at franarre Peter Severin de 12 kr. Peter Severin kræver ikke erstatning og ønsker ikke Christen tiltalt og da retten ikke kan finde bevist at Christen havde til hensigt at franarre sin morbror pengene får Christen da heller ikke dom for dette forhold. For ovennævnte forhold bliver Christen efter egen tilståelse og vidnerne forklaringer i Viborg købstads ekstraret den 10. maj 1884 dømt for falsk og bedrageri efter straffelovens §268 jvfr. §274 og §251 og får ét års forbedringshusarbejde samt han skal udrede sagsomkostningerne, derunder et salær på 15 kr. til både forsvarer og anklager (hhv. overretsprokurator og kancelliråd Møller og overretsprokurator Fasting). Han bliver indsat i Vridsløselille den 18. maj 1884 for at afsone straffen (dom #7460) og bliver løsladt igen den 17. januar året efter. Ved indsættelsen bemærkes som særligt kendetegn at højre langefinger er beskadiget. Mens at Christen har afsonet i Vridsløselille har en Ane Christine Henriksen født en søn (Adolph Henrik Boetius Christensen) den 21. september 1884 i Christens hjemsogn Grønning, en søn hvis fader udlægges til at være Christen. Ane Christine har ligeledes tjent på Vindum Overgård omkring nytår 1883-84. Christen og Ane Christine gifter sig aldrig. Den 9. juli 1898 falder der endnu en dom over Christen, denne gang for uhjemlet besiddelse af tyvekoster. Det koster ham denne gang 2x5 dage på vand og brød. Sagen kommer af, at der midt i maj 1898 bliver stjålet 5 eller 6 høns hos gårdejer Mads Peder Larsen i Bilstrup – 1 hvid, 2 eller 3 brunlige, og 2 sorte. Mistanken retter sig mod Christen. Christen nægter sig skyldig og fastholder at de fem høns som han i midten af maj (vist nok den 17.) solgte til skorstensfejer Hansen for 1,50 kr./stk. var nogle han selv havde avlet sidste sommer - i al fald den fire af dem. Den femte var måske nok en af hans gamle høner. Han forklarer, at alle disse høns havde han haft gående på loftet siden midten af februar, da familien på det tidspunkt var blevet udsat af deres tidligere hus, som havde haft nagelfast hønsehus. Hønsene har imidlertid nøjagtigt samme udseende som de savnede, hvilket den frastjålnes hustru under ed forklarer: Særligt den lille sorte høne er hun sikker på er deres. Christens kone har berettet, i modstrid med sin mands forklaring, at hønsene havde gået på loftet siden november sidste år, da hønsehuset skulle brændes. Først da hun i retten bliver konfronteret med sin mands forklaring forandrer hun sin forklaring. Desuden har ingen naboer bemærket at familien havde haft høns gående, trods at de kun bor 30-50 alen (ca. 20-30 meter) derfra og at Christens hustru i øvrigt til stadighed havde købt æg hos en nabo, i den tid hvor hønsene skulle have gået på loftet. Derudover har arbejdsmand L. P. Larsen af som vidne forklaret at Christen til ham havde forklaret, at hønsene var nogle han havde haft gående på loftet siden en brand i Bilstrup den 26. april. Samme forklaring havde køberen af hønsene, skorstensfejer Hansen, fået af Christen; hønsene skulle være nogle som Christen havde huset for den brandlidte Mads P. Pedersen. Med disse vidneudsagn og Christen og hustruens ikke-samstemmende forklaringer finder retten det godtgjort at Christen er fundet i uhjemlet besiddelse af tyvekoster, men at det dog ikke kan bevises at det er Christen som har stjålet hønsene. Foruden de 2x5 dage i fængsel skal Christen udrede omkostninger, derunder salær til aktor Overretssagfører Jacobsen og Defensor Prokurator Pasbjerg, henholdsvis 12 kr. og 10 kr. Da hønsene, der er vurderede til 1,25 kr. pr. stk., er tilbageleveret Mads Peder Larsen, har han frafaldet krav på erstatning. Sidst kendte dom som overgår Christen bliver afsagt den 24. oktober 1912 i retten i Nørresundby, hvor han som 57-årig får en dom for hæleri på 20 dages fængsel på sædvanlig fangekost. Ved samme retssag anklages og dømmes hans arbejdskammerater Peder Engelbreckt Christensen (*10 Sep 1888 i Vrensted Sogn, tidl. straffet 2 gange), Laurits Peter Hansen (*22 April 1892 i Ajstrup Sogn, tidl. straffet én gang) og Kristen Villiam Oskar Kristensen (*4 Juli 1890 i Sulsted Sogn, tidl. straffet én gang) for tyveri. Sagen tager sin begyndelse en lørdag i slutningen af august eller første halvdel af september 1912, hvor alle de involverede sammen med de andre arbejdere gik hjem efter arbejde på gården Vangs (Sulsted sogn) marker. Talen blandt de nu tyveri-anklagede faldt på, at ejeren, proprietær Hoff, der havde solgt gården og skulle fraflytte den, ikke havde brug for alt det fjerkræ der var på gården og at det kunne være rart at få noget godt at spise. Christen overhørte samtalen og indskød at hans kone nok skulle tilberede fjerkræet for dem, hvis de kunne få fat på noget. Ved middagstid samme lørdag tager ovennævnte Peter og Laurits to høns i laden, idet de slår dem med en kæp og river hovedet af dem. Om formiddagen næste dag tager de endnu tre høns på samme måde og drager til Christens hus, hvor hans kone tilbereder dem til et godt måltid som indtages samme dags eftermiddag. Flere af arbejderne på gården deltog i måltidet. Den følgende fredag tager Peter og Laurits på samme måde en høne og en and i laden, og Laurits tager sammen med en dreng ved navn Jens Chr. Corfixen (kaldet Bek) endnu en and dagen efter. En af Christens sønner henter, efter aftale med faderen, anden og hønen fra om fredagen, og Peter og Laurits kommer om lørdagen med den ekstra and. Om søndagen tilbereder Christens kone fjerkræet som igen bliver indtaget sammen med flere af arbejderne på gården, deriblandt også ovennævnte Kristen Villiam. Kristen Villiam’s brøde består i, at han en dag i begyndelsen af september, sammen med en anden arbejder på gården, Marius Øster, også slår en høne ihjel i laden. Om aftenen tager Kristen hønen med hen i polak-huset, hvor han plukker og koger den og senere indtager den i selskab med Marius Øster. Marius Øster er i øvrigt også eftersøgt i sagen, men er ikke fundet. Desuden har Peter Engelbreckt gjort sig skyldig i tyveri af en terræn-kikkert, men omstændigheder herom er irrelevante for sagen mod Christen. For disse gerninger bliver Christen, som tidligere nævnt, idømt 20 dages fængsel, hvilket også overgår Laurits Peter Hansen og Kristen Villiam Oskar Kristensen (dog udsættes dommens fuldbyrdelse for ham og straffen bortfalder efter 5 års forløb under de i midlertidig straffelov af 1 april 1911 §20 indeholdte betingelser). Peter Engelbreckt Christensen får forbedringshusarbejde i 1 år. Derudover skal alle fire dele omkostningerne for sagen samt salær til aktor, sagfører Olesen, 12 kr. og til defensor, sagfører Wieze, 10 kr. Han var også kendt som Gendarm Christen hvilket med nogen sandsynlighed kan bero på at han på et tidspunkt kunne have været gendarm idet gendarmerne blev hvervet blandt soldater der havde aftjent deres værnepligt (hvilket Christen jo havde). Gendarmkorpset blev oprettet 27. oktober 1885 med det formål at yde de civile myndigheder understøttelse til opretholdelse af den offentlige sikkerhed. Lønnen var på 800 kr./år (en bondekarl fik dengang 150-180 kr./år + kost og logi). Gendarmerne var dog ildesete blandt befolkningen på landet. Korpset blev nedlagt igen 7. oktober 1894 (v. Estrups fald).
     Christen Christensen og Inger Marie Laustsen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Matrikelnr. 24a, Hedemarken, Skive sogn, i et ensomt beliggende hus sammen med datteren Hansine. De bor til leje hos og sammen med arbejdsmand Jeppe Christian Mortensen. Christen ses at ernære sig som jordarbejdsmand. Han og Inger Marie Laustsen boede den 15 nov 1891 i Bustrup, Lem sogn, Rødding herred, da sønnen Laurits bliver født. Han og Inger Marie Laustsen boede i jun 1899 i Haxholm, Houlbjerg sogn, Houlbjerg herred, på det tidspunkt hvor sønnen Kristen bliver født. De må være flyttet hertil en gang efter 1895 da datteren Elisabeth er født i Skive landsogn. Han og Inger Marie Laustsen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Arbejderbolig under Moesgaard, Mårslet sogn, Ning herred, og han er da arbejdsmand. Der angives da at de har fire levende børn og ét dødt (hvilket endnu ikke er identificeret). De er kommet til sognet samme år fra Aarslev sogn. Han og Inger Marie Laustsen er flyttet til i Beder sogn, Ning herred, i sep 1903 da sønnerne Aage og Viggo bliver født. Familien er i maj 1908 flyttet til i Buderupholm, Buderup sogn, Hornum herred, hvor Christen Christensen arbejder som standkarl, sønnen Laurits som tjenestekarl og datteren Hansine (som får sønnen Kristen Viggo og bliver gift dér) som kokkepige. Familien var dog ikke sene til at flytte til Store Restrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, hvor de ses at bo mellem sep 1909 og jun 1911 her arbejder Christen igen på herregården og det samme gælder sønnen Laurits. Han og Inger Marie Laustsen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Store Restrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, og hos dem bor børnene Christen og Aage Julius. Han er da daglejer ved landbruget og hun er malkekone. De er kommet til sognet i 1907 fra Vokslev. Han og Inger Marie Laustsen boede endeligt på Julivej 11, Klarup, Klarup sogn, Fleskum herred, i 1916 (matr.nr. 17A) og frem til deres død. Han og Inger Marie Laustsen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Klarup sogn, Fleskum herred, og er da lige flyttet til byen. Huset har de købt for 350 kr. i oktober året før Ved folketællingen ses Christen at have en årlig indkomst på 400 kr., hvoraf 4 kr. betales i kommuneskat. Han og Inger Marie Laustsen var med i folketællingen den 1 feb 1921 på Matr. nr. 17A, Klarup, Romdrup-Klarup sogn, de ses at være flyttet hertil i 1915 fra Søraa. Hos dem bor sønnen Kresten (kommet til byen i 1920 fra Fredericia) samt barnebarnet Inger Kristense. Han og Inger Marie Laustsen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i matr. nr. 17a, Klarup, Klarup sogn, Fleskum herred, og de nyder da aldersrente. Hos dem bor sønnen Aage (som er tjenestekarl) og barnebarnet Inger Kristense. Christen efterlod sig intet testamente og enken bad om skifterettens samtykke til at hensidde i uskiftet bo, hvilket blev givet.

Børn af Christen3 Christensen og Inger Marie Laustsen (se #5) var:

  Andrea Ingvardsen
  Andrea Ingvardsen og Niels Pedersen

 •       i.   Andrea2 Ingvardsen blev født den 14 apr 1887 i Pisselhøj, Aars sogn, Års herred, faderen er da af Hvorvarp i Ulstrup sogn. Hun blev døbt den 8 maj 1887 i Aars kirke, Års herred, som faddere stod gårdmand Laust Jensens hustru (Ane Marie Aagesdatter - hendes mormor), pige Mette Marie Jensen, hendes morbrødre ungkarl Jens Kristian Laustsen og ungkarl Ove Laustsen, alle af Pisselhøj. Derudover også ungkarl Anton Kristian Olesen, Sjøstrup. Hun giftede sig med Niels Pedersen, søn af Niels Pedersen og Birthe Thomsen, den 9 sep 1910 i Aars kirke, Års herred, vielsen forrettet af sognepræst Mølgaard i Aars. Han var da ungkarl og husmand af Munksjørup i Bjørnsholm sogn og hun var pige af Aars. Forlovere var hans fader Niels Pedersen af Ertebølle i Strandby sogn og hendes morfar og plejefar partikulier Laust Jensen af Aars sogn og by. Hun døde den 16 dec 1964 i Sygehuset, Løgstør, Løgstør sogn, Slet herred, i en alder af 77 som enke af Ranum by (hvilket også var sidste fælles bopæl) og blev begravet den 19 dec 1964 på Ranum kirkegård.
        Hendes efternavn må stamme fra moderen, idet Andrea er uægte født og således har fået efternavn efter moderen fornavn. At dømme efter kirkebøgerne så sættes Andrea i pleje hos sin morfar og mormor og forbliver her indtil hun bliver gift. Andrea Ingvardsen må dog have nogen kontakt med sine søskende da hendes bror Kristen finder sig en brud (Anna) i Bjørnsholm sogn, hvor Andrea og Niels bor efter deres vielse. Derudover sender Andrea og Niels også lykønskningskort til hendes bror Laurits' bryllup. Hun blev konfirmeret den 14 apr 1901 i Års kirke, Års herred, hun er da af Pisselhøj og får karakteren 'meget god' i både kundskab og opførsel. Hun og Niels Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i matr. nr. 7, Munksjørup, Bjørnsholm sogn. Hun og Niels Pedersen boede mellem 1916 og 1940 på Fiskergårdsvej 6, Munksjørup, og sandsynligvis også både før og efter denne periode (familien er flyttet til kommunen i 1910). Dette ses af folketællingerne i de to yderår. Ligeledes ses af folketællingerne at de bor på matr. nr. 4f, hvilken svarer til tidligere nævnte adresse. Hun og Niels Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1921 på Matr. nr. 4f, Munksjørup, Overlade sogn, Aars herred, her bor de som jordbrugere sammen med deres fire børn. Hun og Niels Pedersen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i matr. nr. 4f, Munksjørup, Overlade sogn, Slet hered. Hun og Niels Pedersen boede ved hans død i okt 1950 på Sportsvej 3, Ranum. • H. N. T. Christensen & Marinus
  Hansine N. T. Jepsen (f. Christensen) og Marinus Jepsen

 •       ii.   Hansine Nikoline Theodora Christensen blev født den 21 sep 1889 i Skive, Hindborg herred, forældrene er da af Skive hedemark. Hun blev døbt den 15 dec 1889 i Skive kirke, Hindborg herred, faddere var moderen, arbejdsmand. P. Frandsen, Skive Hedemark, arbejdsmand Jens Severin Kristensen (hendes farbror), V. Grønning, ungkarl Michael Kristensen, Skive Hedemark, banearbejder Jeppe Chr. Mortensen (hos hvem familien bor til leje) sammesteds. Hun giftede sig med Jens Marinus Jepsen, søn af Jens Kristian Jepsen og Elvine Cecilie Pedersdatter, den 10 sep 1909 i Støvring kirke, Buderup sogn, Hornum herred, vielsen forrettet af sognepræst M. Plesner. Forlovere var hendes far (da af Store Restrup i Sønderholm sogn) samt arbejdsmand Søren Austrup Nielsen i Lundhuset. Jens og Hansine havde mødt hinanden til en høstfest og ved vielsen tjente de begge på Buderupholm, han som tjenestekarl og hun som kokkepige. Deres vielsesattest siger at de er gift samme dato blot i 1908, men man kan på attesten se at årstallet er rettet. Hun døde den 21 sep 1944 i Shevlin township, Clearwater county, Minnesota, USA, i en alder af 55 efter flere ugers sygdom pga. hjertet. Hun blev begravet den 25 sep 1944 på Bagley kirkegård, Clearwater county, Minnesota, USA, og der bringes følgende nekrolog: Funeral services were held Monday at the St. Pauls Lutheran Church for Mrs. Marinus Jepsen who passed away the previous Thursday at her home in Shevlin Township. Rev. Fred Sommars officiated at the service and the Cease Funeral Home was in charge of arrangements. Interment was made in the Bagley Cemetery. Mrs. Jepsen had been ill for several weeks, the immediate cause of death being heart disease. Death came at 11 a.m. Thursday September, 21st, at the age of 55 years. Mrs. Hansine Jepsen was born September 21, 1889, in Denmark. She grew to young womanhood in that country where her marriage to Martinus Jepsen occurred on September 10, 1909. They resided in Denmark only a few moew years and came to the United States in 1912, settling in Viborg, North Dakota. They made their home there until 1935 when they came to Clearwater County and have resided here since. She is survived by her husband and four sons and four daughters. The children are: Mrs. Ingvald Hankins of Madison, South Dakota; Mrs. Leona Jacobson, Salem, Oregon; Louella and Doris at home; Vigg Jepsen of Astoria, Oregon; Jens Jepsen of Salem, Oregon; Henry Jepsen of Lengby; and Harvey Jepsen in a Navy Fleet Hospital. Two sons have preceded her in death.
        Hun blev konfirmeret den 4 okt 1904 i Malling kirke, Ning herred, af sognepræst Anker Friis. Hun og Jens Marinus Jepsen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Store Restrup, Sønderholm sogn, Hornum herred, og hos dem bør børnene Viggo og Ingrid. Han er da kreaturvogter og hun er malkekone. De er kommet til sognet i 1910. Hun og Jens Marinus Jepsen immigrerede den 7 nov 1912 til South Dakota, USA, med skibet C. F. Tietgen fra København med ankomst til New York den 20. november. De havde på det tidspunkt tre børn. Senere flyttede de til Minnesota hvor de blev involveret i at rydde skovområder til landbruget. Efter Hansines død flyttede familien vestpå til Oregon og og slog sig til sidst ned længere mod nord, i staten Washington. I begge disse stater var de involveret i skovbrug - et fag de havde lært i Minnesota. Hun og Jens Marinus Jepsen boede den 20 apr 1918 i Hurley, South Dakota, USA. Hun og Jens Marinus Jepsen var med i folketællingen i apr 1930 i Walshtown, Yankton county, South Dakota, USA, sammen med børnene Viggo, Ingrid og Jens.


 •     2  iii.   Laurits Anton Marinus Kristensen. • A. M. Elisabeth Christensen
  A. M. Elisabeth Christensen

 •       iv.   Ane Marie Elisabeth Christensen blev født den 24 jan 1895 i Bilstrup, Skive landsogn, forældrene var af Bilstrup og faderen arbejdsmand. Hun blev døbt den 1 sep 1895 i Skive kirke faddere var gårdmand Kristen Laursens hustru Birthe Marie, Bilstrup. Pige Else Laursen, Bilstrup. Smed Jeppe Christian Pedersen, Bilstrup. Gaardmand Mads Peder Pedersen, Bilstrup og fiskehandler Peder Andersen, Skive. Hun giftede sig med Villads Christian Andersen, søn af Viktor Cilius Frangelev Andersen og Pouline Villadsen, den 19 nov 1920 i Klarup kirke, Fleskum herred, af sognepæsten. Han er da ungkarl og tjenestekarl på Bjørum i Vadum og hun er pige af Klarup. Forlovere var hendes far, husejer Kristen Kristensen af Klarup, samt kreaturhandler Johan Niels Kristian Johansen, Romdrup.
        Hun var også kendt som Lise. Hun var også kendt som Lisbeth. Hun blev konfirmeret den 3 apr 1910 i Sønderholm kirke, Hornum herred, og hun er da af Store Restrup. Det samme er hendes forældre som angives som arbejdsmand Kristen Kristensen på Store Restrup og hustru Inger Marie Laursen. Hun får "mg" i både kundskab og forhold. Hun var tjenestepige i folketællingen den 1 feb 1911 i matr. nr. 7b, Frejlev, Frejlev sogn, Hornum herred, hos gårdejer Lars Peter Lyngby og hustru Kirsten. Hun er ankommet fra Vokslev i 1909. Hun og Villads Christian Andersen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Stapris, Sulsted sogn, Kær herred, og de bor da hos hans forældre i "Ny Haab". Han er da arbejdsmand. Hun og Villads Christian Andersen boede i okt 1924 i Sulsted ved hendes nevø Adolfs dåb i Klarup hvor de begge står faddere. Hun og Villads Christian Andersen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i matr. nr. 40b, Sulsted, Sulsted-Ajdrup, Kær herred, og han arbejder da ved landbruget. Hos dem bor adoptivsønnen Otto. Adressen svarer i dag (2010) til Byrholtvej 34. Hun og Villads Christian Andersen boede i Vestbjerg bakker, Sulsted, Sulsted sogn, Kær herred, og havde inden da boet i Nørre Halne. Hun og Villads Christian Andersen boede i jan 1930 i Sulsted ved hendes faders skifte. Hun og Villads Christian Andersen var den 16 sep 1932 involveret i et alvorligt uheld på Vestbjerg bakke. De var på vej hjem fra Hvorup efter at have hentet et læs rughalm og og det ene svingeltræ sprang, hvilket gjorde at vognen væltede. Elisabeth kom ind under læsset og slog den ene skulder og fik hjernerystelse. Hun blev bragt hjem af en bil der kom forbi og lægen blev tilkaldt. Hun lå de følgende dage alvorligt syg. • K. J. Kristensen & familie
  Kristen J. Christensen og hans kone Magda samt tre af deres børn

 •       v.   Kristen Jørgensen Kristensen blev født den 29 jun 1899 i Haxholm, Houlbjerg sogn, Houlbjerg herred og døbt den 15 jul 1899 i Hjemmet, Houlbjerg herred, dåben publiceret i kirken den 8. oktober 1899. Faddere var husmand Peder Christian Christensen af Houlbjerg, indsidder Rasmus Kjeldsen af Haxholm, Houlbjerg sogn, gårdmand Jens Sørensens hustru. Kirsten Marie Sørensen af Vrangstrup, Grauslev sogn, alle af Houlbjerg herred. Han giftede sig med Anna Christine Christensen, datter af Oluf Karl Marinus Kristensen og Ane Marie Jensine Kirstine Andersen, den 8 dec 1923 i Vedsted sogn og blev viet af sognefogeden i Vedsted. Vielsen blev lyst hos dommeren i Nørresundby. Han var ved vielsen tjenestekarl i Snested og hun var pige i Brobygaard. Vidner var husmand Willads Chr. Andersen (hans svigerbror) i Sulsted og fodermester Oluf Karl Marinus Krestensen (hendes far), Rovkjærgaard. Han døde den 16 dec 1991 i Ishøj i en alder af 92.
        Han blev konfirmeret den 5 okt 1913 i Vester Hassing kirke, Kær herred, han er da hjemmehørende på Striben hos sine forældre. Faderen er da arbejdsmand. Han var ved børnene Adolf, Ejvind og Inger's fødsel set som værende arbejdsmand i Klarup, Klarup sogn, Fleskum herred. Han og Anna Christine Christensen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Klarup, Klarup sogn, Fleskum herred, og han er da arbejdsmand. Hos dem bor sønnen Adolf. Han boede på et tidspunkt på landet ved landevejen til Hvorupgård. Flyttede senere til Sjælland (en haveforening i Brøndbyøster) hvor han også tidligere havde boet. Lige efter krigen flyttede de til Nørhalne og boede på et tidspunkt derefter på Møn (sandsynligvis sidste opholdssted). Han boede i jan 1930 i Romdrup, Romdrup sogn, Fleskum herred, ved sin faders skifte. Han og Anna Christine Christensen boede ved datteren Ingers konfirmation cirka 1945 i Mjel, Nørre Tranders sogn, Fleskum herred. • Aage J. Christensen
  Aage Julius Christensen - "Gendarm Aage"

 •       vi.   Aage Julius Christensen blev født den 25 sep 1903 i Gl. Mariendal, Beder sogn, Ning herred, faderen er ved dåben forkarl. Han blev døbt den 26 sep 1903 i Gl. Mariendal, Beder sogn, Ning herred, af sognepræsten. Fremstillet i Malling kirke den 26. december. Faddere var husmand Peder Rasmussen og hustru Marie Rasmussen, Nederfløjstrup, pige Petra Olsen, Aars og gårdejer Peder Sørensen, Nederfløjstrup. Han giftede sig med Magda Johanne Kristine Thomsen, datter af Kristian Thomsen og Marie Thomsen, den 6 apr 1933 i Klarup sogn. Han døde den 2 maj 1963 i Gl. Klarup, Klarup sogn, Fleskum herred, i en alder af 59 og angives da som arbejdsmand og blev begravet den 6 maj 1963 på Klarup kirkegård, Fleskum herred, af sognepræst Tage Nielsen.
        Han blev konfirmeret den 30 sep 1917 i Romdrup kirke, Fleskum herred, og tjener da hos gårdejer Peder Bastholm i Romdrup. Han boede i jan 1930 i Klarup, Klarup sogn, Fleskum herred, ved sin faders skifte. Han boede mellem 1933 og 1950 på Julivej 11, Klarup, Klarup sogn, Fleskum herred. Han var også kendt som Gendarm Aage tilnavnet skulle være overtaget efter faderen.


 •       vii.   Viggo Ferdinand Christensen blev født den 25 sep 1903 i Gl. Mariendal, Beder sogn, Ning herred, faderen var ved dåben forkarl. Han blev døbt den 26 sep 1903 i Gl. Mariendal, Beder sogn, Ning herred, fremstillet i Malling kirke den 26. december. Faddere var pigerne Sevrine Sørensen, Fløjstrup og Andrea Ingversen (hans storesøster), Aars, ungkarl Rasmus Bera Olsen, Hadsten og gårdejer Søren Peter Rasmussen, Nederfløjstrup. Han døde den 13 mar 1904 i Gl. Mariendal, Beder sogn, Ning herred. Han blev begravet den 20 mar 1904 på Beder kirkegård, Ning herred, af sognepræsten.
Inger Marie Laustsen
Inger Marie Christensen (f. Laustsen)

5. Inger Marie3 Laustsen (Laust Jensen, #10) blev født den 8 mar 1861 i Aars sogn, Års herred, faderen er da gårdmand af Pisselhøj. Hun blev døbt den 10 mar 1861 i Hjemmet, Års sogn, dåben bekræftet Års kirke den 2. maj 1861. Som faddere stod Gdm. Aage Sørensens datter Kirstine (hendes moster) og Gdm. J. Jensens datter Maren i Pisselhøi, Gdm. Aage Sørensen (hendes morfar) og Ungk. Søren Aagesen (hendes morbror), begge af Ullitz og Gdm. Jacob Jensen i Pisselhøi. Hun giftede sig med Christen Christensen (se #4), søn af Christen Jørgensen og Ane Jensine Lund, den 23 nov 1888 i Aars kirke, Års herred. Hun døde den 8 jan 1935 i Klarup, Klarup sogn, Fleskum herred, i en alder af 73 som aldersrentenyder. Hun blev begravet den 15 jan 1935 på Klarup kirkegård, Fleskum herred, af sognepræsten i Klarup.
Hun opholdt sig ved sin broder Peder Christian's dåb den 28 mar 1878 i Østerbølle. Hun var tjenestepige i Jelstrup, Havbro sogn, Års herred, i jun 1886 hos gårdmand Morten Jensen ved nevøen Peder Christian Laustsens dåb, hvor hun står fadder. Inger Marie's bo blev skiftet i Aalborg civilret men der fremlægges erklæring om at der intet er at skifte.Christian Nielsen
Christian Nielsen - "Den sorte præst"

6. Christian3 Nielsen (Niels, #12) blev født den 12 feb 1866 i Saltum sogn, Hvetbo herred, faderen er da husmand af Nørre Saltum. Han blev borgerligt viet med Marie Magdalene Pedersen (se #7), datter af Peder Jensen og Nicoline Petrea Jørgensdatter, den 5 jan 1887 i Kær herred. Han døde den 30 jun 1947 på Alderdomshjemmet, Aalborg, i en alder af 81 som aldersrentenyder, dette på en mandag. Han blev derefter, om onsdagen (kl. 18:30), ført fra Aalborg alderdomshjem (hvor han havde boet på stue 43) til baptistkirken 'Bethel' i Niels Ebbesensgade i Aalborg. Han blev bisat fredag den 4 jul 1947 kl. 14:30 fra baptistkirken 'Bethel' og blev begravet uden gejstlig medvirken på Nørresundby kirkegård, Kær herred.
Han var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Bjørnkærgaard, Biersted sogn, Kær herred, som tjenestetyende hos Jacob Wichfeldt Nyholm og hustru. Han var mellem 5 jan 1887 og 20 okt 1906 husmand på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred. Han og Marie Magdalene Pedersen fik 12 børn, heraf er 6 døde og 6 levende ved folketællingen i 1930. Han og Marie Magdalene Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, han er da arbejdsmand. Hos dem bor børnene Niels Christian og Kirstine Petrea. Han og Marie Magdalene Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Matr. nr. 42d, Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, han er da husejer og de har boet i sognet siden 1887. På samme matrikel (og dermed sikkert i samme hus) bor også lærerinde Else Marie Pedersen, daglejer Jens Marinus Thomsen med sin kone Johanne Kirstine Pedersen, samt disses to plejebørn Eleonora Kirstine Jørgensen og Anders Marinus Pedersen. Han og Marie Magdalene Pedersen med i folketællingen den 1 feb 1906 på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, han ernærer da familien som husmand. Han var baptist og blev pga. sit mørke hår og spidsskæg samt at han var læg-prædikant kaldet 'den sorte præst'. Inden oprettelsen af baptistkirken i Lindholm var Christian med til at døbe menighedens medlemmer i Lindholm å. Det hed sig i folkemunde at at Christian anbefalede de unge piger at lade vinduet stå åben om natten, så ville helligånden komme til dem. Det siges også at Christian Nielsen var glad for unge piger, så måske var det ikke kun helligånden der kom og besøgte dem om natten. Han og Marie Magdalene Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Godthaabsgade 15, Nørresundby, og de ses da ar være flyttet til kommunen i 1907 fra Vadum. Han er jordarbejdsmand. Han og Marie Magdalene Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Lindholm, stationsbyen, Sundby sogn, Kær herred, og han er da arbejdsmand der svarer 15 kr. i kommuneskat. Hos dem bor børnene Lars Peter, Anine, Karl Martinus og barnebarnet Karlo Kristian (som fejlagtigt står opført med efternavnet Nielsen). Han og Marie Magdalene Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Vestergade 67a, Nørresundby, og han er da handelsmand og ejer af huset (som må være købt ml. 1916 og 1921 da de ikke ejer huset i 1916). Familien er kommet til kommunen i 1910 fra Vadum sogn. Hos dem bor et plejebarn, Andreas Mors (f. 2/12-1911 i Nr. Sundby), samt en logerende Else Marie Pedersen (f. 31/5-1838 i V. Vraa) og derudover deres sønner Lars Peter og Karl Marthinus (begge er arbejdsmænd) og datteren Anine. Han og Marie Magdalene Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1925 i Vestergade 62, kvisten, Nørresundby, og bor da til leje hos arbejdsmand N. Vestergaard (opr. fra Saltum) og familie. Han ernærer sig da som handelsmand og de ses at have boet på Vestergade 69 den 1. november året før. Han ses da også som ejer af netop Vestergade 69 og derforuden nr. 71. Han var ved sin kones død i jun 1937 ejendomshandler i Vestergade 69. Han og Marie Magdalene Pedersen boede i jun 1937 i Vestergade 69, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, (ved hendes død) her havde de været nabo til Nørresundby baptistmenigheds menighedshus på Vestergade 67 i gården (menighedshus i perioden 1905-1922). Han var trods sit dystre øgenavn og udseende (han manglede tænderne) en vældig rar mand.

Børn af Christian3 Nielsen og Marie Magdalene Pedersen (se #7) var:
 •       i.   Niels Christian2 Nielsen blev født den 4 okt 1887 i Vadum sogn, Kær herred. Han døde den 16 jul 1890 i Vadum sogn i en alder af 2. Han blev begravet den 22 jul 1890 på Vadum kirkegård, Kær herred. • Kristine P. Nielsen og familie
  Kristine P. Nielsen, hendes mand Andreas og deres datter Inger

 •       ii.   Kristine Petrea Nielsen blev født den 15 jan 1890 i Vadum sogn, Kær herred. Hun giftede sig med Andreas Andreasen, søn af Frederik Christian Andreasen og Inger Marie Nielsen, den 7 nov 1912 i Tinghuset, Nørresundby. Hun døde i 1971 og blev begravet på Øster Svenstrup kirkegård.
        Hun og Andreas Andreasen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Sønder Skovsgaard 1f, Sønder Skovsgaard mark, Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, hos hans forældre. Han er da cementarbejder hos cementstøber Bak i Brovst og svarer i kommuneskat 3,33 kr. Hos dem bor også deres datter Inger Magrethe. Hun og Andreas Andreasen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Matr. nr. 1f, Sønder Skovsgaard mark, Øster Svenstrup sogn, og han er da ved landbruget. De er kommet til kommunen i 1913 fra Sundby-Hvorup kommune. Hos dem bor datteren Inger Margrethe. Hun og Andreas Andreasen var med i folketællingen den 1 feb 1925 i Sønder Skovsgaard 1f, Sønder Skovsgaard mark, Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, og han ernærer sig da ved landbruget. Hos dem bor datteren Inger Magrethe (12 år) samt hans far (på aftægt), Matriklen svarer til adressen Nr. Skovsgaard 24, 9460 Skovsgaard. • Marie M. Nielsen og Poul
  Marie M. Nielsen og hendes mand Poul

 •       iii.   Marie Margrete Nielsen blev født den 22 mar 1892 på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred. Hun giftede sig med Poul Poulsen, søn af Poul Poulsen og Signe Rasmine Jensen, den 5 apr 1913 i Nørresundby kirke, Kær herred, han er da ungkarl og snedker af Nørresundby og hun er pige, tilhørende baptistmenigheden. Forlovere var Jens Martinus Poulsen, snedkersvend af Nørresundby, og hendes far Christian Nielsen, arbejdsmand af Nørresundby. Hun døde den 13 nov 1969 i Alderdomshjemmet, Lindholmsvej 24, Nørresundby, i en alder af 77 folkepensionist og enke efter sin mand, snedkersvend Poul Poulsen (sidste fælles bopæl på Rødbrovej i Lindholm). Hun blev begravet den 17 nov 1969 på Kirkegården, Nørresundby, som baptist.
        Hun og Poul Poulsen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Skovvej 29, forhus, kvisten, Nørresundby, hvor de bor til leje sammen med sønnen Poul Ejnar. Han er da snedkersvend ved Ryesgades fabriker med en indkomst på 1118 kr/år og uden formue. Han har svaret 27 kr. i kommuneskat. Hun og Poul Poulsen boede på Rødbrovej, Lindholm, (som inden da hed Grønnevej). Hun og Poul Poulsen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Grønnevej 8, Lindholm forstad, Sundby sogn, Kær herred, og han er da cementarbejder. Hos dem bor børnene Poul Ejnar og Kamma. Hun boede i mar 1957 i Lindholmsvej 38, Lindholm.


 •       iv.   Niels Christian Nielsen blev født den 30 jul 1893 på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred. Han døde den 24 dec 1914 i Vestergade 36, Nørresundby, i en alder af 21 og er da ugift arbejder. Han blev begravet den 29 dec 1914 på Nørresundby kirkegård.


 •     3  v.   Larsine Petrea Nielsen.


 •       vi.   NN Nielsen blev født den 11 maj 1897 på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, døde dagen efter og begravet den 15 maj 1897 på Vadum kirkegård, Kær herred. • Ane M. (Anna) Nielsen & Aksel
  Ane M. (Anna) Nielsen og hendes mand Aksel

 •       vii.   Ane Marie Nielsen blev født den 2 maj 1898 på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred. Hun giftede sig med Axel Christian Nielsen, søn af Niels Kobbersmed Nielsen og Michaline Kristensen, den 18 nov 1919 i Nørresundby kirke og han er da ungkarl og maskinsnedker af Aalborg og hun er pige af Godthaabsgade 20, Nørresundby. Forlovere var hendes far handelsmand Christian Nielsen af Vestergade 67 og hans far murer N. K. Nielsen, Aalborg. Hun døde den 23 dec 1966 i Kommunehospitalet, Aalborg, i en alder af 68 på medicinsk afdeling III, som folkepensionist og enke med bopæl på Schleppegrellsgade 20 i Aalborg. Hun blev begravet den 27 dec 1966 på Almen kirkegård, Aalborg.
        Hun og Axel Christian Nielsen boede den 13 apr 1943 i Schleppegrellsgade 20, Aalborg, da de skødes huset på denne dato og betaler 28.500 kr. for det. Huset overtages af hans enke da han dør (og senere af hans svigersøn Ernst Hansen og senere igen af hans barnebarn Kurt Hansen). Ved hendes overtagelse af ejerskabet ses af tingbogen at hun også overtager matr. nr. 1153 (Dannebrogsgade 30) hvor de tidligere har boet.


 •       viii.   Lars Peter Nielsen blev født den 11 maj 1900 på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred. Han døde den 5 apr 1929 i Kommunehospitalet, Aalborg, i en alder af 28 som ugift arbejdsmand. Han blev begravet den 11 apr 1929 på Nørresundby kirkegård uden jordpåkastelse.
        Han var med i folketællingen den 1 feb 1925 i Vestergade 69, Nørresundby, i kælderen, sammen med broderen Karl. Han ses da at være arbejdsmand. Huset ejes af deres far. • Nina og Charles
  Anine (Nina) og Charles Sass Jensen med en af deres døtre

 •       ix.   Anine Nielsen blev født den 10 aug 1901 på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, og ikke døbt da forældrene var baptister. Hun giftede sig med Charles Henrik Sass Jensen, søn af Lorents Vaage Sass Jensen og Martha Margrethe Larsen, den 7 maj 1927 i Borgmesterkontoret, Nørresundby, Han er da snedkersvend af Aalborg og hun er fabriksarbejderske af Nørresundby. Vielsen blev forrettet af borgmester A. C. Jacobsen. Vidner var hendes far, handelsmand Chr. Nielsen af Nørresundby, samt kæmner R. Møller, Nørresundby. Det oplyses at evt. børn vil blive opdraget i folkekirkens tro. Hun døde i maj 1978 i en alder af 76. Hun blev bisat fra Bethel, Aalborg, den 23 maj 1978.
        Hun var med i folketællingen den 1 feb 1925 i Vestergade 69, Nørresundby, som fabrikarbejderske, logerende på 1te sal hos repræsentant Christen Albert Johansen og familie. Huset ejes af hendes far Chr. Nielsen og i samme bygning bor hendes brødre Lars Peter og Karl Martinus. Hun og Charles Henrik Sass Jensen købte ejendommen i Priorgade 26, Aalborg, cirka 1943 (der hvor plejehjemmet nu ligger). Inden da havde de boet i Kayerødsgade. • Karl M. Nielsen & Herta
  Karl M. Nielsen, hans kone Herta og deres to sønner

 •       x.   Karl Martinus Nielsen blev født den 19 jan 1903 på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred. Han giftede sig borgerligt med Marie Pedersen den 5 jun 1937 i Aalborg men de fik kun kort tid sammen. Han giftede sig 2. gang med Hertha Hansine Andersen, datter af Jens Kristian Andersen og Thyra Nielsen, den 4 okt 1942. Han døde den 6 sep 1963 i Aalborg, Vor Frelsers sogn, i en alder af 60 som gift tobaksarbejder af Dannebrogsgade 30, Aalborg. Han blev begravet den 10 sep 1963 på Nørresundby kirkegård.
        Han var ansat på C. W. Obel, Aalborg. Han var med i folketællingen den 1 feb 1925 i Vestergade 69, Nørresundby, i kælderen, sammen med broderen Lars Peter. Han ses da at være arbejdsmand. Huset ejes af deres far. Han og Hertha Hansine Andersen boede i Vestbyen, Aalborg.


 •       xi.   Jens Christian Nielsen blev født den 18 apr 1905 på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred. Han døde den 22 jun 1905 på Østerhalne enge. Han blev begravet den 27 jun 1905 på Vadum kirkegård uden præstelig betjening da forældrene var baptister.


 •       xii.   Jens Christian Nielsen blev født den 20 okt 1906 på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred. Han døde den 11 feb 1914 i Vestergade 36, Nørresundby, i en alder af 7. Han blev begravet den 17 feb 1914 på Nørresundby kirkegård af præsten ved baptistkirken i Aalborg.
Marie Magdalene Pedersen
Marie Magdalene Nielsen (f. Pedersen)

7. Marie Magdalene3 Pedersen (Peder Jensen, #14) blev født den 13 dec 1863 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred. Hun blev borgerligt viet med Christian Nielsen (se #6), søn af Niels Nielsen og Maren Jensdatter, den 5 jan 1887 i Kær herred. Hun døde den 27 jun 1937 hjemme i Vestergade 69, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, i en alder af 73 og blev dagen efter sin død ført fra hjemmet til Baptistkirken (hvilket må være den i Lindholm). Hun blev begravet den 30 jun 1937 på Nørresundby kirkegård, Kær herred, Begravelsen foregik kl. 14:30 fra baptistkirken, og foregik uden jordpåkastelse.
Hun var i pleje hos sin moster Kristine ved folketællingen den 1 feb 1870 i Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred. Hun havde en grøntforretning i Vestergade i Nørresundby i baggården var der vist selskabs- eller mødelokaler. Hun var baptist.


4. generation8. Christen4 Jørgensen (Jørgen Christensen, #16) blev født den 16 jun 1818 i Dommerby sogn, Fjends herred, forældrene er da bønderfolk i Dalsgaardshus. Han blev døbt den 17 jun 1818 i Dalsgaardshus, Dommerby sogn, som faddere stod Jens Jensen og hustru. Jeppe Jensen, Knud Sørensen og Wistie Jacobsen, alle bønderfolk i Dommerby sogn. Han giftede sig med Ane Jensine Lund (se #9), datter af Niels Peter Nielsen Lund og Else Marie Pedersdatter Hvass, den 5 nov 1844 i Skive kirke han er da ungkarl og igen smedesvend hos Lauge Bilgrav i Skive, hun er tjenestepige hos snedker Iisager sammesteds. Som forlovere stod Christens mester smed Lauge Bilgrav og skomager Lars Axelsen begge af Skive. Han døde den 21 feb 1855 i Grønning sogn, Salling Nørre herred, i en alder af 36. Han blev begravet den 4 mar 1855 på Grønning kirkegård, Salling Nørre herred.
Han blev konfirmeret i 1833 i Højslev kirke, Fjends herred, og tjener da hos Hr. Skow på Baadsgaard. Kundskab og opførsel vurdreres til hhv. "udemærket godt" og "meget sædelig". Hvornår han er kommet til Baadsgård er ubekendt. Han var med i folketællingen den 18 feb 1834 på Baadsgaard, Staarup, Højslev sogn, Fjends herred, og tjener da stadig hos Christen Skow. Han tilgik Ørslevkloster sogn den 1 nov 1834 med sig bringer han 'godt' i skudsmål. Han skal tjene i Hald hos Jørgen Christensens søn (antageligvis hans storebror Thomas). Han forlader stedet efter et år. Han var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Østergade 59 nordre side, Skive, Hindborg herred, som læredreng hos smedemester Lauge Bilgrav. Han er kommet til Skive fra Ørslevkloster den 5. oktober 1835 for netop at stå i lære som smed hos Lauge Bilgrav. Han afgik fra Skive den 30 jun 1842 til København for at være soldat. Han var på afrejsetidspunktet stadig hos L. Bilgrav men nu som smedesvend, altså må han være blevet udlært en gang mellem 1840 og 1842. Christen tilgik Skive igen den 7 okt 1844 fra København (sandsynligvis efter endt soldatertid). Blot fire dage efter ankomsten anmelder han sig selv og Ane Jensine til ægteskabs indgåelse en lille måned senere. Han og Ane Jensine Lund flyttede til Vester Grønning, Grønning sogn, Salling Nørre herred, den 10 nov 1844 fra Skive som smedefolk - blot fem dage efter deres vielse. Christen virker som smed i Vester Grønning indtil sin død. Han og Ane Jensine Lund var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Vester Grønning, Grønning sogn, Nørre herred, som lejere og smedefolk hos ugifte væverske Dorthe Nielsdatte. Han og Ane Jensine Lund var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Vester Grønning, Grønning sogn, Salling Nørre herred, som husmands- og smedefolk sammen med deres tre børn Jørgine, Niels og Thomas. Han og Ane Jensine Lund var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Vester Grønning, Grønning sogn, Salling Nørre herred, som husmands- og smedefolk med deres fire børn. Sønnen Jens er kommet til siden sidste folketælling og sønnen Christen er på vej, en søn som Christen Jørgensen dog ikke når at se da han dør fire måneder inden sønnens fødsel og blot tre uger efter folketællingen.

Børn af Christen4 Jørgensen og Ane Jensine Lund (se #9) var:
 •       i.   Jørgine Dortea3 Christensen blev født den 4 mar 1845 i Grønning sogn, Salling Nørre herred, forældrene er ved dåben af Vester Grønning. Hun blev døbt den 4 maj 1845 i Grønning kirke, Salling Nørre herred, som faddere stod gårdmand Christen Jensen Fojens kone af Vestergrønning og pigen Karen Madsdatter. Gårdmand Mikkel Nielsen, murmester Anders Christensen og ungkarl Mads Peter Christensen. Hun døde den 22 sep 1863 i Krejbjerg, Krejbjerg sogn, Rødding herred, i en alder af 18 som tjenestepige hos Mariane Heiselberg. Hun blev begravet den 27 sep 1863 på Grønning kirkegård, Salling Nørre herred, efter anmodning fra kapellan Møller i Breum.
        Hun ses i folketællingen i Saustrup, Oddense sogn, Hindborg herred, den 1 feb 1860 tjenende hos som tjenestepige hos gårdmand Peder Christian Jensen. Hun afgik fra Oddense sogn, Hindborg herred, den 1 nov 1862 til Krejbjerg sogn (hvornår og hvorfra hun er kommet til Oddense sogn er ukendt). I Krejbjerg sogn skal hun tjene for M. Heiselbergs enke i Krejbjerg.


 •       ii.   Niels Christian Christensen blev født den 16 nov 1846 i Grønning sogn, Salling Nørre herred, forældrene er ved dåben af Vester Grønning. Han blev døbt den 31 jan 1847 i Grønning sogn, Salling Nørre herred, som faddere stod boelsmand Christen Jensens hustru og pigen Ane Jensdatter, murmester Anders Christensen, Gårdmand Mads Christian Pedersen og Hans Nielsen, alle af Vestergrønning. Han giftede sig med Bodil Marie Jensen, datter af Jens Christian Hansen og Vibeke Thorsdatter, den 14 apr 1874 i Hindborg kirke, Hindborg herred, han er da ungkarl og kudsk på Astrup i Grinderslev sogn og hun er pige og skrædderske af Hindborg (hos forældrene). Forlovere var hendes far, husmand Jens Christian Hansen, og gårdmand Kristen Jakobsen Nedergaard, begge af Hindborg. Parret ses ved folketællingen i 1901 at have fået tre børn. Han døde den 3 aug 1930 i Øster Breum, Grinderslev sogn, Nørre herred, i en alder af 83 som enkemand, aldresrentenyder og forhenværende murer. Skifteretten i Skive er blevet orienteret på dødsdatoen. Han blev begravet den 7 aug 1930 på Grinderslev kirkegård, Nørre herred.
        Han blev konfirmeret den 7 apr 1861 i Grønning kirke, Salling Nørre herred, med vurderingen 'god kundskab og opførsel'. Han tjener da hos Sti Sørensen i Vester Grønning. Han og Bodil Marie Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Mogenstrup, Grinderslev sogn, Nørre herred, som indsiddere og han er murer. Hos dem bor børnene Jens Christian og Christen. Han og Bodil Marie Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Breum, Grinderslev sogn, Nørre herred, som husmandsfolk sammen med sønnerne Christen og Valdemar. Han og Bodil Marie Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i matr. nr. 4k, Breum, Grinderslev sogn, Nørre herred, og han er da murermester. Han og Bodil Marie Jensen med i folketællingen den 1 feb 1906 i matr. nr. 17, Breum, Grinderslev sogn, Nørre herred, og han er da husmand og murermester og hun er syerske. Han og Bodil Marie Jensen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Breum, Grinderslev sogn, Hindborg herred.


 •       iii.   Thomas Martin Christensen blev født den 17 aug 1849 i Grønning sogn, Salling Nørre herred, forældrene er ved dåben af Vester Grønning. Han blev døbt den 14 okt 1849 i Grønning kirke, Salling Nørre herred, som faddere stod Ane Cathrine Madsdatter og Else Kirstine Mikkelsdatter. Gårdmand Mikkel Nielsen, Hans Nielsen og Sti Sørensen, alle af Vestergrønning. Han giftede sig med Ane Marie Jensen, datter af Jeppe Smed Jensen og Else Marie Olesdatter, den 16 jul 1904 i Østerild kirke, Hillerslev herred, efter forudgående lysning i november året før. Forloverer var husmand Kristen Andersen af Østerild og husmand Ole Kristen Andersen af Østerild. Ved vielsen er han ungkarl og formand af Hovsør, hun er pige af Østerild. Han døde den 4 jul 1915 i Østerild, Østerild sogn, Hillerslev herred, i en alder af 65 som forhenværende husmand med efterlevende kone. Han blev begravet den 9 jul 1915 på Østerild kirkegård, Hillerslev herred, fra Østerild kro kl. 2.
        Han var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Vester Grønning, Grønning sogn, som plejebarn hos gårdmand Jens Jensen og hustru Else Marie Christensen. Han blev konfirmeret den 3 apr 1864 i Grønning kirke han er da af V. Grønning og får karaktererne 'temmelig god kundskab og meget god opførsel.' Han afgik fra Grønning den 1 nov 1865 til Lyby. Han returnerer herfra tre år senere. Han afgik fra Vester Grønning den 1 nov 1869 til Kaastrup i Oddense sogn. Han var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Kaastrup og Ramsing distrikt, Oddense sogn, Hindborg herred, som tjenestekarl hos gårdmand Søren Jespersen og hustru Dorthe Marie Sørensen. Han tilgik Hem sogn den 1 nov 1870 fra Oddense sogn. Han tiltrådte militærtjeneste den 25 apr 1872 hos Artilleriets konstabler (nr. 2034). I lægdsrullen ved indskrivningen i 1864 ses han at være 64 tommer høj, dvs. 1,67 m. Han stoppede sin militære karriere den 30 jul 1873. Han tilgik Skive købstad den 6 nov 1877 fra Oddense. Han skal tjene Jens Just. Han afgår igen 29. nov. 1878 til Rønbjerg. Han var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Vestergade 7-8 (forhus), Skive, som ugift træhandler hos værtshusholder Jørgen Pedersen. Han var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Tobøl, Guldager sogn, Skast herred, Ribe amt, og han er da noteret som ugift landmand, midlertidigt opholdende sig i sognet. Hvor han egentligt bor er der desværre ikke noteret noget ned om. Han boede den 8 jul 1893 i Aarhusgade 62, 1. sal, København, idet han da ankommer fra Skads til denne adresse. Han skal bo hos en Henriksen. Den 1. maj året efter flytter han til Silkeborggade 2, 2. sal og endeligt udskrives han af Københavns politis registerblade den 4. maj 1895. Han ses at være ugift formand. Han og Ane Marie Jensen med i folketællingen den 1 feb 1906 i matr. nr. 14c, Harboøre kirkeby, Harboøre sogn, Vandfuld herred, og han er da formand ved kystarbejdet. Adressen er i dag Søndergade 42, Harboøre. Han og Ane Marie Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Østerild kær, Østerild sogn, Hillerslev herred, og han er da landbruger og kommet til sognet i 1906 fra Harboøre. Hos dem bor enken Else Maria Olesen (f. 13/5-1835 i Østerild) som er bedstemoder og lever af sin formue. Thomas Martin's bo blev skiftet den 16 jan 1916 og noteret i Hillerslev-Hindborg herreders skifteret efter at der er blevet afholdt privat skiftesamling den 6. januar og boet er herefter udleveret til fortsat privat skifte. Arvingerne er enken Ane Marie Jensen af Østerild samt hans søskende a) Niels Christian Christensen i Breum, b) husejer Jens Severin Christensen i Grønning, c) husejer Christen Christensen af Klarup. Aktiver i boet var som følger: 1) Hus stående på lejegrund vurderet til 500 kr. 2) Løsøre vurderet til 256 kr. 3) Indestående i Thisted bank + renter 2033,10 kr. 4) Udestående fordring 2000 kr. I alt 4789 kr. 10 øre Passiver var: a) Begravelsen 150 kr. b) Løs gæld 442 kr. c) Omkostninger ved besigtigelse af en af afdøde afsluttet ejendomshandel 105,44 kr. d) Registrering og vidnegebyr 10 kr. e) Porto 2 kr. f) ½% af 4800 kr. 4 kr. g) Boets repartition og opgørelse 95,78 kr. I alt 809 kr. 22 ø. Boets nettobeholdning er da 3979,88 kr. Efter yderligere gebyrer m.v. er der 3970,88 kr. tilbage. Heraf tager enken 1985,44 som boeslod og 661,81 som arvelod (og der betales herefter arveafgift), i alt 2647,25 kr. De resterende 1323,63 kr. deles ligeligt mellem hans brødre, således at disse (efter arveafgift) hver får 425,21 kr.


 •       iv.   Jens Severin Christensen blev født den 13 feb 1852 i Grønning sogn, Salling Nørre herred, forældrene er ved dåben af Vester Grønning. Han blev døbt den 9 mar 1852 i Grønning sogn, Salling Nørre herred, som faddere stod pigerne Johanne Jensdatter og Thermine Jensdatter. Gårdmand Hans Nielsen og Sti Sørensen samt murmester Anders Christensen. Alle af Vester Grønning. Han giftede sig med Bodil Olesen, datter af Ole Petersen og Birthe Marie Andersen, den 18 apr 1876 i Torum sogn, Salling Nørre herred, og han er da ungkarl af Vester Grønning og hun er af Sovbæk. Forlovere var hendes far, husmand Ole Pedersen af Sovbæk og hans stedfader, husmand og smed Kristen Hansen af Vester Grønning. Han døde den 18 jan 1941 i Øster Lyby, Lyby sogn, Salling Nørre herred, i en alder af 88 som aldersrentenyder og enkemand efter Bodil Olesen. Han blev begravet den 25 jan 1941 på Grønning kirkegård, Salling Nørre herred, af Pastor Hansen, Jebjerg.
        Han blev konfirmeret den 8 apr 1866 i Grønning kirke og er da af Vester Grønning. Han fik karakteren 'meget god i kundskab og meget god i opførsel.' Han afgik fra Øster Grønning, Grønning sogn, den 8 nov 1867 til Lyby sogn. Han tilgik Vester Grønning, Grønning sogn, den 13 nov 1871 fra Lyby sogn. Han og Bodil Olesen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Vester Grønning, Grønning sogn, Nørre herred, hos dem bor hans bror Christen.
       Jens Severin Christensen og Bodil Olesen var meget fattige mennesker, der i mange år af deres liv har modtaget fattighjælp, senere alderdomsunderstøttelse. I kommunens fattigprotokol 1885-97 er ”Severin Krestensen, Grønning ” indført fra 1896, hvor han modtog hele 109,20 kr i hjælp. Året efter fik han for 1897 kun 48,48 kr. (pakke 423/1) Ifl. protokol 1898-1908: 1898: 6 Td Rug, 1½ Td Byg 3,76 kr 1899: 126,22 kr 1900: 150,75 kr 1901: 7½ Td Rug 113,28 kr 1902: 8 Td Rug 115,19 kr 1903/04 7 Td 6 Skp Rug 202,80 kr 1904/05 ” 153,71 kr 1905/06 ” 84,30 kr 1906/07 77,32 kr. 1907/08 181,74 kr. 1909/10 modtager han i oktober ifl. 3 bilag: Brød 39,20 Brænde 2,50 Brød 54,60 1910/11: 1/4 Contant 10,00 1/6 do 15,00 1/7 do 15,00 ” do for Brød 26,00 1/2 11 ” 23,40 Lægen 22,00 Skive Apotek 19,15 Roslev do 2,30 Brød 16,30 = 140,75 Også 1911/12 betales kontant for brød samt for læge og medicin, i alt 49,60 kr 1912/13 er udbetalt 10 kr ”Contant til Lægen i Henhold til Fd §44”, samt 128,50 kr ”Contant til Sygehuset . . .” og 10 kr ”Contant til Lægen . . .” - i alt 148,50 kr. Heraf har Jens S. Kristensen tilbagebetalt 20 kr I sognerådets forhandlingsprotokol lægges hvert år en ”Forsørgelsesplan” for det kommende år. I protokollen 1901-10 er Severin Kristensen hvert år på listen: For 1902 ”6 Brød Ugentlig om Vinteren og 3 Brød Ugentligt om Sommeren” For 1903 ”6 Brød Ugentlig om Vinteren og 4 Brød Ugentlig om Sommeren" For 1904-1908: Årligt 3 brød vinter, 2 brød sommer. 8/9 1905: ”Der tildeles Severin Kristensen i Grønning en Konfirmationshjælp af 10 Kroner”. 1/10 1907: ”Ydet Severin Kristensen, Grønning 10 kr i Konfirmationshjælp til sin søn, Jens”. 19/9 1908: ”Severin Kristensen en begravelseshjælp, 30 kr." For 1909/10 tildeles 4 brød vinter og 2 brød sommer. For 1910/11 tildeles 2 brød vinter og 2 brød sommer. Endelig findes Severin Kristensen nævnt i Hovedbog 1907-1909/10 for Grinderslev-Grønning Kommune over indtægter og udgifter til fattigvæsen, alderdomsunderholdelse, skole og vejvæsen (423/4): 1907-08 14/6 Ekstra Understøttelse 10,00 21/6 Understøttelse for Juli Maanet 10,00 7/8 ” ” August ” 10,00 25/9 Konfirmationshjælp 10,00 7/10 Lægeregning 6,00 8/10 Brødregning fra L. Jensen 36,50 Medicin fra Skive Apotek 7,59 Sygehusregning for Sønnen Martin 38,00 Brødregning fra Laurits Jensen 53,65 = 181,74 1908-09 Begravelseshjælp 30,00 Lægeregning 13,11 Brød 42,65 Brød 51,10 = 136,86 Forhandlingsprotokol 1910-22: Mødet 8.5.1910, Pkt. 8: Der bevilgedes Severin Christensen Grønning en Fattigunderstøttelse paa 15 Kroner. Mødet 15.8.1910, Pkt. 9: Der bevilgedes Severin Christensen V.Grønning en Fattigunderstøttelse paa 15 Kroner. Mødet 21.3.1911, Pkt. 12: Fattigplanen for det følgende Aar lagdes. Bl.a.: Severin Christensen 1 Brød om Sommeren 2 om Vinteren. Mødet 4 og 5.3.1912, Pkt. 17: Fattigplanen for det kommende Aar lagdes som følger: (Severin Christensen er ikke på listen). Mødet 19.12.1912: Legater uddeltes som følger Bl.a.: Fru Rewentlovs og Forvalter Majgaards Legat (uddelt i alt 9 kr 60 øre i 4 portioner. Bl.a. til Severin Kristensen, Grønning 3 Kr. 40 øre Mødet 17.3.1913, Pkt. 11: I Henhold til Fd. §44 vedtages det at betale Jens Severin Kristensen Sygehusophold 128 Kr 50 øre. - 20 Kr som han selv betaler. Pkr. 20: (fattigplanen, ikke på listen). Mødet 13.12.1913: pkt. (--): (Legater) Fru Rewentlovs og Forvalter Majgaards Legat: (9,60 kr i 4 portioner): Bl.a.: Severin Kristensen, Grønning 2 Kr 40 øre. Mødet 9.3.1914, Pkt. 21: (fattigplanen, ikke på listen) Derefter 1920-22: Mødet 24 og 26.2.1921, Pkt. 6: Andragende fra Severin Kristensen Grønning om tillæg til hans Understøttelse paa grund af hans Hustrus Sygdom. Bevilgedes 200 Kr. Mødet 8.4.1921, Pkt. 5: Andragende fra Severin Kristensen, Grønning om Tillæg til hans Understøttelse. Bevilgedes 80 Kr. mdl. Mødet 26.5.1921, Pkt. 7: Andragende fra Severin Kristensen Grønning om en ekstra Hjælp paa Grund af Sygdom. Bevilgedes 50 Kr. indtil 1. Juni. Mødet 19.12.1921: Der bevilgedes samtlige Fattig- og Alderdomsunderstøttede en ejstra Hjælp til Jul på 10 Kr. pr. Husstand. Mødet 27.3.1922, Pkt. 10: Samtlige Alderdomsunderstøttelser reguleres som følger: Bl.a.: Severin Kristensen til 80 kr. (De 34 understøttede er fra 8 kr til 80 kr, to får max. på 80 kr.) Pkt. 11: Samtlige Fattigunderstøttelser reguleres om følger: (13 understøttede mellem 20-90 kr.). Han og Bodil Olesen med i folketællingen den 1 feb 1906 i matr. nr. 13a, Vester Grønning, Grønning sogn, Salling Nørre Herred, han ernærer da familien som daglejer ved landbruget. Han og Bodil Olesen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Matr. nr. 13e, Grønning sogn, han står da noteret til at lide af "nervegigt" og får alderdomsunderstøttelse. Hos dem bor to plejebørn: Børnebørnene Ketty Marie Kristensen (f. 8/1-1910) og Kristian Andersen (f. 8/2-1909) samt sønnen Jens Peter. Han og Bodil Olesen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Matr. nr. 13e, Grønning, Grønning sogn, Salling Nørre herred, hun står til at have haft bopæl i kommunen siden 1879. Hos dem bor datteren Nielsines børn Kristian Andersen og Ketty Marie Kristensen som plejebørn. Han og Bodil Olesen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Grønning, Grønning sogn, Nørre herred, og han er da alderdomsunderstøttet. Barnebarnet Ketty Marie bor hos dem (husassistent). Han har skøde på matr 13e (1/4 album hartkorn) tinglyst 21/12-1906. I 1940 overtager sønnesønnen Jens Severin Carl Christensen ejendommen ved skøde af januar 1940, læst 9/2. Købesummen er 500 kr, hvilket svarer til overtagelse af gælden. Desuden skal sønnesønnen svare en årlig livrente på 60 kr., med halvdelen i juni og december termin. Adressen svarer til Muslingevej 7.


 •     4  v.   Christen Christensen.9. Ane Jensine4 Lund (Niels, #18) blev født den 16 maj 1816 i Viborg, Viborg domsogn, Nørlyng herred, faderen er da bødkermester. Hun blev døbt den 16 maj 1816 i Hjemmet, Viborg domsogn, Nørlyng herred, dåben bekræftet i Viborg Domkirke den 1. august. Som faddere stod bedemand Bresgaards kone Dorte, Murmester Brönbecks kone Zecillie, kjøbmand Sørensen og kjøbmand Holmgaard. Hun giftede sig med Christen Jørgensen (se #8), søn af Jørgen Christensen og Dorte Marie Christensdatter, den 5 nov 1844 i Skive kirke. Hun giftede sig 2. gang med Christen Hansen, søn af Hans Mortensen og Mette Kirstine Christensdatter, den 8 apr 1870 i Grønning kirke, Salling Nørre herred, han er da ungkarl og smed af Vester Grønning, hun er enke efter smed Christen Jørgensen. Som forlovere stod Svend Carl Nielsen, smed i Vestergrønning samt Jens Jensen Haldborg, gårdmand i Vestergrønning. Hun døde af alderdom den 5 jan 1895 i Grønning sogn, Salling Nørre herred, i en alder af 78. Hun blev begravet den 13 jan 1895 på Grønning kirkegård, Salling Nørre herred, af Stockholm.
Hun kom i 1824 efter hvad hun selv fortæller allerede som 8-årig i tjeneste hos smed Niels Vilhelm Dollerup i Viborg og blev i tjeneste hos ham i 5 år som barnepige. Derpå kom hun i tjeneste hos Jomfru Stantemager i Viborg hvor hun forblev i 2 år og blev konfirmeret. Hvor hun derefter har tjent forbliver gemt og glemt i hendes skudsmålsbog som sikkert ikke eksisterer længere (dog fortæller folketællingerne lidt om det). Derudover nævner hun at hun i et halvt år har lært skræddersyning hos Madam Koustrup i Viborg fra maj til november 1840. Hun blev konfirmeret i 1831 i Sortebrødre kirke, Viborg, med karakteren temmelig godt forb. og sædelig. Hun var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Rosenstræde 83, Viborg købstad, Nørlyng herred, som inderste hos enken Ane Marie Bertelsen og arbejder da hos kortefabriqveur Philipsen. Adressen svarer i dag til matrikelnummer 86 og er beliggende i Rosenstræde 9. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Sct. Mathiasgade, nordre side, 249, Viborg, som tjenestepige hos gæstgiver og snedker Fred. Chr. Preisler. Hun tilgik Skive den 4 nov 1840 fra Viborg. Her skulle hun tjene hos byfoged Horn. Hun afgår igen den 2. november året efter til Eskjær, men står skrevet som havet tjent hos farver Kondrup. Under sit et-årige ophold i Skive må hun have mødt smedesvenden Christen Jørgensen som hun senere bliver gift med. Hun blev den 4 maj 1842 i en alder af 25 beskrevet (ved et forhør for tyveri) som havende blå øjne, sort hår og et glat, rødmosset ansigt. Hun var iført en grønternet hvergarnskjole, et uldent, violet kastetørklæde med frynser, et blåternet tvist forklæde, et sort kamelgarns tørklæde med gule, grønne og hvide blomster samt med bort og frynser. Endeligt havde hun trætøfler på fødderne. Hun fik den 12 jan 1843 en højesteretsdom for tyveri hos proprietær Grønbeck på Eskjær (i Grinderslev sogn) af bl.a. bøger, tørklæder, handsker, et sølvfingerbøl og et guldbånd. Dommen lød på 2*5 dages vand og brød. Hun og Christen Hansen var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Vester Grønning, Grønning sogn, Salling Nørre herred, i et hus. Han står da som værende logerende smed (de bliver gift to måneder senere). Hun er enke og forsørges da af fattigvæsnet. Hos dem bor hendes søn Christen. Hun og Christen Hansen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Vester Grønning, Grønning sogn, Salling Nørre herred, hos dem bor barnebarnet Jensine Sevrine. Hun og Christen Hansen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Vester Grønning, Grønning sogn, han er da grovsmed. Hos dem bor børnebørnene Adolph (uægte søn af sønnen Christen) og Jensine Sevrine.


10. Laust Christian4 Jensen (Jens Christensen, #20) blev født den 23 nov 1827 på Hestbækgaard, Blære sogn, Års herred og døbt den 24 nov 1827 i Hjemmet, Blære sogn, Års herred, dåben bekræftet i kirken den 10. februar 1828. Som faddere stod gårdmand Rasmus Poulsens i Pugholm i Aars sogn og hustru Karen Kirstine Jensdatter. Christen Christensen, Anders Nielsen. Husmand Knud Christensen af Blære. Moderen blev ligeledes introduceret den 10. februar 1828. Han giftede sig med Ane Marie Aagesdatter (se #11), datter af Aage Sørensen og Inger Marie Nielsdatter, den 10 aug 1858 i Ullits kirke, Gislum herred, han er da ungkarl og gårdmand af Pisselhøj, hun er pige af Ullits. Som forlovere stod bla. gårdmand Peder Christensen af Lilleårs og gårdmand Aage Sørensen af Ullits (Ane Marie's fader). Han døde den 16 apr 1915 i Aars, Aars sogn, Aars herred, i en alder af 87 som partikulier (dvs. lever af sin opsparing) og fhv. gårdmand. Aalborg amtstidende skriver om ham i avisen den 19. april 1915: Aars, 17. April Dødsfald. Et af Aarsegnens ældste Mennesker, forhenværende Gaardejer Laust Jensen, Pisselhøj, er i Dag afgaaet ved Døden i en Alder af 87½ Aar. Afdøde var Veteran fra 3-Aars Krigen. Siden han afstød Ejendommen i Pisselhøj, har han været bosat i Aars, hvor han boede sammen med en Datter. .Han blev begravet den 23 apr 1915 på Aars kirkegård, Aars herred, af sognepræsten i Blære sogn.
Han var veteran fra tre-årskrigen og det kan i lægdsrullen ses at han var indkaldt tre gange, hhv. i 1849, 1850 og 1860 (sidste gang var han soldat i Aars) mellem 1848 og 1850. Han tilgik Gislum sogn den 1 nov 1848 fra sin stedfaders gård i Refshale i Års sogn. Han tilgik Store Binderup den 1 nov 1849 fra Gislum sogn. Han var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Store Binderup, Binderup sogn, Gislum herred, som tjenestekarl hos gårdmand Niels Christensen og hustru Ane Nielsdatter. Han og Ane Marie Aagesdatter var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Pisselhøj, Aars sogn, Aars herred, han er da gårdmand og hos dem bor datteren Mette Marie og en tjenestekarl. Han og Ane Marie Aagesdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Pisselhøj, Aars sogn, Aars herred, og han er da gårdbruger. Hos dem bor børnene Mette Marie, Jens Christian, Aage og Christen. De har ingen tjenestefolk. Han og Ane Marie Aagesdatter var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Aars, Aars sogn, Års herred, han er da gårdejer. Børnene Jens Chr., Niels, Peder Chr., Christine og Nielsine bor hjemme hos dem. Han og Ane Marie Aagesdatter var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Pisselhøj, Aars sogn, Aars herred, han står da igen som gårdejer og hos dem bor børnene Aage, Nielsine og Peder Christian samt barnebarnet Andrea (mor er datteren Inger Marie). Han og Ane Marie Aagesdatter var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Matr. nr. 3a, Pisselhøj, Aars sogn, Aars herred, og han er da gårdejer (gårdens navn er i dag Grangård og er beliggende på Morumvej 84). Han har været i sognet siden 1858. Hos dem bor børnene Jens Chr. (landarbejder), Christine og Nielsine, samt barnebarnet Andrea. Pigerne ernærer sig alle ved husgerning. Han var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Aars, Aars sogn, Aars herred, som husfader sammen med datteren Christine og dennes datter Petra. Han har taget bopæl i sognet i 1863. Laust Christian's bo blev skiftet men han efterlader sig intet til arvingerne.

Børn af Laust Christian4 Jensen og Ane Marie Aagesdatter (se #11) var:

  Familiefoto
  Mette Marie Laustsen med sin mand Anton Christian Olsen

 •       i.   Mette Marie3 Laustsen blev født den 3 maj 1859 i Pisselhøj, Aars sogn, Års herred, faderen er da gårdmand. Hun blev døbt den 8 maj 1859 i Hjemmet, Aars sogn, Års herred, dåben bekræftet i kirken den 13. juni 1859. Som faddere stod Gårdmand Aage Sørensen og hustru Inger Marie i Ullits (hendes mors forældre), Gårdmand Anders Jensen og hustru fra Pisselhøj. Derudover Gårdmand Peder Christensen i Refshale. Moderen introduceret 13. juni 1859. Hun giftede sig med Anton Christian Olsen, søn af Ole Sørensen og Ane Cathrine Andersen, den 5 jul 1887 i Aars kirke hun er da pige af Pisselhøj og han er ungkarl af Sjøstrup. Forlovere var hendes far, gårdmand Laust Jensen, Pisselhøj, og husmand Andreas Frederiksen, Nyrup, Gislum. Hun døde den 8 jun 1939 i Aars, Aars sogn, i en alder af 80 og hun er da enke efter rentier Anton Kristian Olsen. Sidste fælles bopæl var i Aars. Hun blev begravet den 13 jun 1939 på Aars kirkegård.
        Hun er ved fødslen noteret som heddende Jensen. Flere ting var dog rettet i indskrivningen, så det kan dreje sig om en fejl (eller hun har bare fået faderens efternavn). Hun blev konfirmeret den 5 okt 1873 i Haubro kirke, Aars herred.


 •     5  ii.   Inger Marie Laustsen.


 •       iii.   Jens Christian Laustsen blev født den 20 feb 1864 i Pisselhøj, Aars sogn, Års herred, faderen er da gårdmand. Han blev døbt den 28 feb 1864 i Hjemmet, Aars sogn, Års herred, dåben blev bekræftet i Aars kirke den 16. maj. Som faddere stod bla. Pigen Ane Margrethe Aagesen i Ullits (hans moster) og Jacob Jensen, Gårdmand Aage Sørensen (hans morfar) i Ullits og Chr. Jensen i Pisselhøj. Moderen introduceret den 23. april 1864. Han giftede sig med Jensine Elisabeth Jensen, datter af Niels Kristian Jensen og Else Marie Sigvardsen, den 23 nov 1901 i Havbro sogn. Han døde den 28 jan 1910 i Jelstrup, Havbro sogn, i en alder af 45 og blev begravet den 3 feb 1910 på Havbro kirkegård, Års herred, af sognepræst Ammitzbøl.
        Han var i jun 1901 i Pisselhøj, Aars sogn, gårdmand. Han var fra 1904 og fremefter gårdmand i Havbro sogn. Han var med i folketællingen den 1 feb 1906 i matr. nr. 2d, Jelstrup, Havbro sogn, Års herred, og han er da gårdejer. Børnene Anna Marie (f. 1902) og Niels (f. 1904) bor hos dem, ligeom hans far Laust Chr. Jensen også bor der (han er enkemand). De har en enkelt tjenestepige. • Ove og hustru Ane
  Ove Laustsen og hustru Ane

 •       iv.   Ove Laustsen blev født den 4 aug 1866 i Aars sogn, Års herred, faderen er da gårdmand af Pisselhøj. Han blev døbt den 19 aug 1866 i Hjemmet dåben blev bekræftet i Aars kirke den 28 oktober 1866. Som faddere stod Gårdmand Jacob Jensen Daller, hans moster Maren Kirstine i Pisselhøj, Skræderpige Ane Marie Nielsdatter i Sjøstrup, Gårdmand Ove Sørensen og Ungkarl Søren Ovesen, begge af Ullits. Derudover stod også Husmand Jens Pedersen i Pisselhøj som fadder. Moderen introduceret den 29. oktober 1866. Han giftede sig 1. gang med Anna Cathrine Jørgensen, datter af Lars Peter Jørgensen og Ane Kirstine Sørensen, den 13 dec 1898 i Gislum kirke. Han giftede sig 2. gang med Ane Jørgensen, datter af Didrik Jørgensen og Jensine Pedersen, den 31 okt 1911 i Gislum sogn. Han døde den 9 nov 1937 i Aars i en alder af 71 som fhv. husmand i Aars.
        Han betegnes mellem 1900 og 1916 som husmand i Gislum, Gislum sogn. Han var med i folketællingen i 1921 i St. Binderup, Binderup sogn, og ses da som landmand.


 •       v.   Christine Laustsen blev født den 18 aug 1869 i Aars sogn, Års herred, faderen er da gårdmand af Pisselhøj. Hun blev døbt den 17 okt 1869 i Aars kirke som faddere stod Jens Larsen, Mette Marie Jensen i Svenstrup, Gårdmand Jacob Jensen, Maren Kirstine Jacobsdatter i Pisselhøj, Gårdmand Ove Sørensen fra Ullits, S. Ovesen sammesteds og Søren Christian Jacobsen. Moderen introduceret 17. oktober 1869. Hun døde den 4 dec 1944 i Aars, Aars sogn, Aars herred, i en alder af 75 som ugift aldersrentenyderske af Tingvej 27. Hun blev begravet den 9 dec 1944 på Aars kirkegård, Aars herred.
        Hun blev konfirmeret den 30 sep 1883 i Aars kirke, Aars herred, hun er da af Pisselhøj og får dommen "god kundskab og meget god opførsel".


 •       vi.   Nielsine Laustsen blev født den 18 mar 1872 i Aars sogn, Års herred, forældrene er da gårdmandsfolk i Pisselhøj. Hun blev døbt den 31 mar 1872 i Hjemmet, Aars sogn, Års herred, dåben bekræftet i Aars kirke den 20. maj 1872. Som faddere stod Gårdmand Jens Jensens datter Maren i Pisselhøj og Gårdmand Jens Larsens datter Mette Marie. Gårdmand Jacob Jensen, Gårdmand Anders Jensen og Ungkarl Jens Christian Poulsen, alle af Pisselhøj. Moderen introduceret 28. april 1872. Hun døde den 29 jan 1919 i Aars, Aars sogn, Aars herred, i en alder af 46 som ugift syerske i Aars by. Hun blev begravet den 25 jan 1919 på Aars kirkegård, Aars herred.
        Hun blev konfirmeret den 12 sep 1886 i Aars kirke, Aars herred, hun er da af Pisselhøj og får dommen "god kundskab og meget god opførsel". Hun var med i folketællingen den 1 feb 1906 i Matr. nr. 3a, Pisselhøj, Aars sogn, hos gårdejer Jens Andersen og hustru Sørine. Hos dette par bor også Nielsines niece Petra Vind. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Aars, Aars sogn, Aars herred, som ugift husejerinde.


 •       vii.   Niels Laustsen blev født den 14 feb 1875 i Aars sogn, Års herred, forældrene er da gårdmandsfolk i Pisselhøj. Han blev døbt den 26 mar 1875 i Aars kirke som faddere stod Gårdmand Jens Chr. Poulsen og kone fra Pisselhøj, Anders Jensen Dallers kone fra samme sted. Derudover Poul i Svenstrup og Ungkarl Morten Andersen i Pisselhøj. Moderen introduceret den 26. marts 1875. Han døde den 25 nov 1889 i Pisselhøj, Aars sogn, i en alder af 14. Han blev begravet den 3 dec 1889 på Aars kirkegård.
        Han blev konfirmeret den 14 apr 1889 i Aars kirke, Aars herred, han er da af Pisselhøj og får dommen "god kundskab og meget god opførsel".


 •       viii.   Peder Christian Laustsen blev født den 22 mar 1878 i Aars sogn, Års herred, forældrene er da gårdmandsfolk i Pisselhøj. Han blev døbt den 28 mar 1878 i Hjemmet, Aars sogn, Års herred, dåben blev bekræftet i Aars kirke den 18. april 1878. Som faddere stod Gårdmand Peder Christensen og kone Mette i Refshale, pigen Inger Marie Laustsen i Østerbølle (hans storesøster), Gårdmand Anders Jensen og Gårdmand Jens Christian Poulsen i Pisselhøj. Moderen introduceret den 18. april 1878. Han døde den 3 feb 1896 i Pisselhøj, Aars sogn, i en alder af 17. Han blev begravet den 10 feb 1896 på Aars kirkegård.
        Han blev konfirmeret den 24 apr 1892 i Aars kirke, Aars herred, og han er da af Pisselhøj og får karakteren mg i både kundskaber og forhold.11. Ane Marie4 Aagesdatter (Aage Sørensen, #22) blev født den 11 sep 1837 i Ullits sogn, Gislum herred, faderen er da gårdbruger af Ullits. Hun blev døbt den 1 okt 1837 i Ullits kirke, Gislum herred, som faddere stod bla. Jens Pedersens hustru Margrethe Sørensdatter Tandrup. Pigen Gertrud Sørensdatter af Ullitz og Smed Søren Christensen. Hun giftede sig med Laust Christian Jensen (se #10), søn af Jens Christensen og Mette Larsdatter, den 10 aug 1858 i Ullits kirke, Gislum herred, han er da ungkarl og gårdmand af Pisselhøj, hun er pige af Ullits. Som forlovere stod bla. gårdmand Peder Christensen af Lilleårs og gårdmand Aage Sørensen af Ullits (Ane Marie's fader). Hun døde den 17 jun 1903 i Pisselhøj, Aars sogn, Aars herred, i en alder af 65. Hun blev begravet den 22 jun 1903 på Aars kirkegård, Aars herred, af sognepræst Sidenius i Gislum.


12. Niels4 Nielsen (Niels Skiønning, #24) blev født den 10 jun 1819 på Aaemark, Serridslev sogn, Børglum herred, forældrene er da husmandsfolk af Aaemark. Han blev døbt den 13 jun 1819 i Hjemmet, Serridslev sogn, Børglum herred, dåben blev bekræftet i Serridslev kirke den 5. september 1819. Som faddere stod pigen Maren Pedersdatter fra Østergraae, Dorthe Lisbeth Nielsdatter i Jerslev sogn, husmand Niels Skiønning sammesteds, Anders Christensen, gårdmand i Holt samt Peder Andersen sammesteds. Han giftede sig 1. gang med Ane Johanne Christensdatter, datter af Christen Nielsen Grønborg og Christiane Nielsdatter, den 13 mar 1840 i Serridslev kirke, Børglum herred, han er da ungkarl fra Aaemark og hun er pige fra Serritslev. Forlovere var hans far Niels Christian Schiønning på Aaemark samt Simon Andersen (hendes stedfader) fra Serritslev. Han giftede sig 2. gang med Maren Jensdatter (se #13), datter af Jens Pedersen og Karen Marie Pedersdatter, i 1862 de er højst sandsynligt borgerligt viet da de begge er baptister. Han døde den 28 dec 1895 på Knøsgård, Åby sogn, Kær herred, i en alder af 76 som husfæster af Knøsgaard i Åby, uden at efterlade sig noget. Dødsanmeldelsen blev foretaget af hans søn Christian Nielsen den 30. december. Han blev begravet den 3 jan 1896 på Åby kirkegård, Åby sogn, Kær herred, som baptist og blev derfor begravet uden jordpåkastelse.
Han blev konfirmeret den 6 apr 1834 i Serridslev kirke, Serridslev sogn, Børglum herred, og fik dommen 'gode kundskaber flittig og sædelig.' Han var baptist. Han og Ane Johanne Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Nørresaltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, som husmandsfolk og han er skomager. Deres fire børn Marie, Christen, Niels Christian og Christine bor hos dem. Han og Ane Johanne Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Nørre Saltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, hans er da husmand og murermester. Hos dem bor deres børn Marie, Christen, Niels Christian, Christine, Simon og Ansine. Derudover bor der en ugift murersvend Peder Christian Christensen hos dem. Han og Ane Johanne Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Nørre Saltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, han er da husmand, murermester og skomager. Børnene Christen, Niels Christian, Christine, Simon, Ansine og Marie bor hos dem. Han og Ane Johanne Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Nørre Saltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, han er da husmand og murermester. Hos dem bor børnene Christen, Marie, Simon og Ansine. Han og Maren Jensdatter tilgik Klostergaardshede, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, i apr 1869 fra Saltum sogn som husmandsfolk. Han og Maren Jensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Skjødsholm, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, og han er murer og husejer. Familien er noteret som baptister. Han og Maren Jensdatter afgik fra Jetsmark sogn, Hvetbo herred, i 1873 til Aaby sogn som skomagerfolk. Han og Maren Jensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Knøsgaard, Åby sogn, Kær herred, han er da murer. Hos dem bor børnene Jens Peter, Anne Johanne Katrine, Peder Christian, Ansine og Mette Margrethe samt hendes moder som enke og aftægtskone. Han og Maren Jensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Åby, Åby sogn, Kær herred, han er da husmand. Døtrene Ansine og Mette bor da hjemme og hos dem bor et 12-årigt plejebarn Hans Johan Olevius Balken (12 år), født i Løgstør.

Børn af Niels4 Nielsen og Maren Jensdatter (se #13) var:
 •       i.   Martha3 Nielsen blev født den 6 mar 1863 i Saltum sogn, Hvetbo herred, faderen er da husmand af Nørre Saltum. Hun døde den 4 maj 1864 i Nørre Saltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, i en alder af 1. Hun blev begravet den 11 maj 1864 på Saltum kirkegård, Hvetbo herred. • Martin Nielsen

 •       ii.   Marthin Nielsen blev født den 18 sep 1864 i Saltum sogn, Hvetbo herred, faderen er da husmand af Nørre Saltum. Han giftede sig med Sørine Axelsen, datter af Axel Petersen og Kathrine, cirka 23 maj 1894 i Kær herreds tinghus han er da af Vodskov og hun er af Horsens. Han døde den 23 dec 1949 i Østergade 53, Nørresundby, i en alder af 85 som enkemand og aldersrentenyder. Adressen var også sidste fælles bopæl. Han blev begravet den 29 dec 1949 på Nørresundby kirkegård uden gejstlig medvirken.
        Han og Sørine Axelsen med i folketællingen den 1 feb 1906 i Lindholm, Sundby sogn, Kær herred, og han ernærer sig ved landbrug og som murer. De har deres to drenge til at bo hos sig. Han og Sørine Axelsen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Østergade 53, Nørresundby, og han er da murersvend hos Jensen i Nørresundby. Han har en formue på 1000 kr., en indkomst på 1200 kr. og betaler 6,65 kr. og 96 kr. i hhv. stats- og kommuneskat. Hos dem bor sønnerne Theodor Marius (tømrerlærling hos Andersen i Nørresundby) og Niels Aksel. Han var baptist og var med til at nystifte Nørresundby baptistmenighed den 24. juni 1917 og indtrådte i menighedens første menighedsråd. Han og Sørine Axelsen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Østergade 53 st., Nørresundby, sammen med sønnerne Theodor og Niels. Han er selv ejer af huset og lejer kælderen og 1. sal ud. Han står som værende arbejdsløs murersvend. Familien er kommet til kommunen fra Sundby-Hvorup kommune i 1907. Han og Sørine Axelsen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Østergade 53, forhus, stuen, Nørresundby, han er da murermester på adressen og i øvrigt ejer af huset. Han er imidlertid ikke til stede ved tællingen, men befinder sig hos murermester Clemmensen på Lindholmsvej 25. Hos parret bor sønnen Niels Aksel (som er cykelhandler) samt en logerende, arbejdsmand Jens Dam Pedersen (f. 28/1-1876 i Aaby sogn) på arbejde på Hvoruptorp (tidl. boet i Skraagade).


 •     6  iii.   Christian Nielsen.


 •       iv.   Jens Peter Nielsen blev født den 5 jun 1867 i Saltum sogn, Hvetbo herred, faderen er da husmand af Nørre Saltum. Han blev døbt den 11 nov 1892 i Sct. Mortens kirke, Randers, og faddere var træhandler Kristen Sørensen, bager Hans Peter Sørensen, gæstgiver Jens Kristensen, alle af Randers. Han tager ved lejligheden yderligere navnet Martin, som han ellers ikke tidligere er navngivet med. Han giftede sig med Karen Nielsen, datter af Niels Christian Christensen og Axeline Johanne Thomsen, den 16 nov 1892 i Sct. Mortens kirke, Randers, log han er da ungkarl af Randers (Løveapoteket) og hun er pige af Vestergade 10, Randers. Forlovere var gartner Laurits Hansen og kusk Peter Chr. Nielsen (hans bror?), begge af Vestervang, Randers. Han døde den 6 feb 1936 i Viborgvej 30, Randers, i en alder af 68 på sin bopæl, som fhv. købmand. Han blev begravet den 11 feb 1936 på Randers kirkegård.
        Han og Karen Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Hobrovej 2, Randers, og han er da detailhandler. Han er kommet til sognet i 1890 fra Aabybro og hun i 1888 fra Asferg. De har en enkelt jenestepige. Han og Karen Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Skibsstræde 1, Randers, og han er da købmand. Han er kommet til sognet i 1890. Børnene Niels Magnus (manufakturlærling), Emme Emilie (trikotage), Margrethe Axeline (bypige) og Karen Emilie bor hos dem. Han og Karen Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i Skibsstræde 1, Randers, og han er da jern- og metalhandler med en årlig indtægt på 4000 kr. og ingen formue Han svarer 75,90 kr. og 333 kr. i skat til hhv. staten og kommunen. Hos dem bor børnene Emma Emilie (ekspeditrice i trikotage), Magrethe Axeline (ekspeditrice i skotøj) og Karen Emilie som hjælper til i huset. Han og Karen Nielsen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i Østergrave 5, Randers, og datteren Karen Emilie bor hos dem sammen med dennes datter. Han er da købmand. Han og Karen Nielsen boede i feb 1936 i Viborgvej 30, Randers.


 •       v.   Ane Nielsen blev født den 12 feb 1869 i Saltum sogn, Hvetbo herred, faderen er da skomager af Nørre Saltum.


 •       vi.   Ane Johanne Katrine Nielsen blev født den 27 jan 1871 i Jetsmark sogn, Hvetbo herred, faderen er da husmand og murer på Klostergaardshede. Hun giftede sig med Jens Peter Jensen, søn af Jens Christian Jensen og Johanne Marie Christensdatter, den 14 okt 1892 i Nørresundby tinghus han er da af Vedsted og hun er af Knøsgaard. De tilhører begge baptistsamfundet. Forlovere var Jens Chr. Jensen og hendes far Niels Nielsen. Hun døde den 21 mar 1902 i Haldager, Vadum sogn, Kær herred, i en alder af 31 som indsidderkone sammesteds. Hun blev begravet på Aaby kirkegård, Kær herred.
        Hun tjente hos Ane Johanne Katrine Nielsen i folketællingen i Erikasminde, Aaby, Aaby sogn, Kær herred, den 1 feb 1890. Hun og Jens Peter Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Haldager, Vadum sogn, Kær herred, på et sted ejet af hofjægermester Skeel. Han er da arbejdsmand ved agerbrug. Der er kommet til sognet i 1900 og har inden da boet i Lindholm.


 •       vii.   Peder Christian Nielsen blev født den 24 aug 1872 i Jetsmark sogn, Hvetbo herred, faderen er da husmand og murer af Klostergaardshede. Han giftede sig med Anine Oline Agnes Knudsen, datter af Peder Knudsen og Hansine Sørensen, den 31 aug 1893 i Tingstedet, Løgstør, og han er da ungkarl og fisker af Næsby og hun er pige sammesteds. Han døde den 8 mar 1947 i Sygehuset, Løgstør, i en alder af 74 som enkemand og husejer i Overlade. Han blev begravet den 14 mar 1947 på Overlade kirkegård, Slet herred.
        Han og Anine Oline Agnes Knudsen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Markjorder, matr. nr. 93k, Løgstør, og han er da ejer af matriklen. De er kommet til byen i 1896 fra Næsby. Han og Anine Oline Agnes Knudsen med i folketællingen den 1 feb 1906 i matr nr. 2b, Ravnstrup, Løgsted sogn, Slet herred, og han er da ved landbruget. Han og Anine Oline Agnes Knudsen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i matr. nr. 2b, Ravnstrup, Løgsted sogn, Slet herred, og han er da boelsmand. Han og Anine Oline Agnes Knudsen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i matr. nr. 11b, Munksjørup, Overlade sogn, Slet herred, og han er da landbruger. Han og Anine Oline Agnes Knudsen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i matr. nr. 8e, Overlade, Overlade sogn, Aars herred, og han arbejder da ved landbruget. Han og Anine Oline Agnes Knudsen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i matr nr. 3l, Overlade, Slet herred, og han er da ejendomskommisær.


 •       viii.   Ansine Nielsen blev født den 16 jun 1874 i Åby sogn, Kær herred, faderen er da skomager af Knøsgaard. Hun blev borgerligt viet med Jens Christian Jacobsen, søn af Jacob Jensen og Margrethe Pedersdatter, den 3 mar 1899 i Kær herred og han er da af Gjøl og hun er af Ø. Halne enge. Forloverattesten er underskrevet af hans far, husmand Jacob Jensen, Gjøl, og hendes bror husmand Christian Nielsen, Ø. Halne enge. Hun døde den 16 jul 1944 i Knudsgade 7, Aalborg, i en alder af 70 som aldersrentenyder. Hun blev begravet den 20 jul 1944 på Nørresundby kirkegård uden jordpåkastelse, da hun tilhørte frimissionen.
        Hun og Jens Christian Jacobsen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Fredericiagade 17, Aalborg, og han er da arbejdsmand. De er kommet til byen året før. Hun og Jens Christian Jacobsen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i Thistedvej, Lindholm, Nørresundby sogn, Kær herred, og de er kommet til kommunen i 1918 fra Øland. Han er cementarbejder. Hos dem bor børnene Margrethe, Johanne, Peter, Karen, Otto, Edmund og Karl. Hun og Jens Christian Jacobsen var med i folketællingen den 5 nov 1925 i matr nr. 2a, Gl. Lindholm, Sundby sogn, Kær herred, sammen med deres børn. Adressen svarer i dag [2018] til Frederik Raschs Vej 10. Ét år forinden har de boet Fjordvej 14 i Lindholm. Han er cementarbejder. Hun og Jens Christian Jacobsen boede i mar 1934 i Løkkevej 13, Lindholm.


 •       ix.   Mette Margrete Nielsen blev født den 28 jun 1876 i Åby sogn, Kær herred, faderen er da murer. Hun døde den 13 aug 1890 i Aaby sogn, Kær herred, i en alder af 14. Hun blev begravet den 20 apr 1890 på Aaby kirkegård, Kær herred, uden jordpåkastelsen, da faderen er baptist.13. Maren4 Jensdatter (Jens Pedersen, #26) blev født den 16 nov 1834 i Åby sogn, Kær herred, forældrene er da indsiddere af Vedsted. Hun blev døbt den 30 nov 1834 i Åby kirke, Kær herred, som faddere stod pigen Johanne Christensdatter i Mumgaard, Gjertrud Pedersdatter i Kugl., Jeppe Pedersen af Biersted, gårdmand Hans Pedersen af Nørh., og husmand Chresten Andersen Vedsted. Hun giftede sig med Niels Nielsen (se #12), søn af Niels Christian Nielsen Skiønning og Ane Nielsdatter, i 1862. Hun døde den 12 feb 1908 i Vestergade 69, Nørresundby, Nørresundby sogn, Kær herred, i en alder af 73 hos sin søn Christian, som alderdomsunderstøttet af Nørresundby. Hun blev begravet den 19 feb 1908 på Åby kirkegård, Åby sogn, Kær herred, uden jordpåkastelse da hun var baptist.
Hun blev konfirmeret i 1849 i Åby kirke, Kær herred, fik dommen 'Kundskaber temmelig gode og meget god opførsel.' Hun var baptist. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Matr. nr. 81, Aaby, Aaby sogn, Kær herred, som indsidder hos enken Mathilde Christensen, som også ejer huset. Hun ses at have 7 levende børn og 2 er døde og lever af alderdomsunderstøttelse.Portræt
Peder Jensen ca. 1897

14. Peder4 Jensen (Jens Pedersen, #28) blev født den 25 jan 1818 i Vadum sogn, Kær herred og hjemmedøbt den 25 jan 1818, dåben bekræftet i Vadum kirke den 1. marts 1818. Som faddere stod Dorthea Mortensdatter og Jens Christian Pedersen, selvejergårdmand, og hustru i Vadum Torp, Anne Pedersdatter, tjenestepige i Vadum præstegård, Jens Christian Pedersen, selvejergårdmand i V. Torp., Jens Lassen, indsidder i Korringen, Laurs Pedersen, ungkarl i Torpegaard. Faderen er da selvejerhusmand i V. Halne. Han blev borgerligt viet med Nicoline Petrea Jørgensdatter (se #15), datter af Jørgen Nielsen og Johanne Pedersdatter, den 2 nov 1853 i Kær herred og som vidner underskriver Eskild Jensen (hans yngre bror) og Lars Madssøn, hendes stedfar. Han døde den 11 nov 1897 på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, i en alder af 79 som aftægtsmand, sandsynligvis hos datteren Jensine Mathilde og dennes mand Jens, da disse har overtaget hans ejendom efter ham. Han blev begravet den 18 nov 1897 på Vadum kirkegård, Kær herred, begravelsen var ikke kirkelig da han var baptist.
Han blev konfirmeret i 1832 i Vadum kirke, Kær herred, han bor da hos forældrene i Vesterhalne. Dommen siger 'meget gode kundskaber udmærket flittig og sædelig.' Han var baptist og var en af de fire første personer til at blive døbt som baptist i Vadum sogn den 19 maj 1849, to af de andre personer var hans mor Maren og hans yngre bror Eskild. De har været nogle af de første til at udnytte den af grundloven i 1849 nyligt fastsatte religionsfrihed som i §70 siger: Ingen kan på grund af trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen borgerpligt. Sammen med sin kone Petrea dannede Peder et missioninteresseret hjem på Østerhalne enge, og en del af deres børn og børnebørn flyttede i 1924 til Nørresundby menighed. Han og Nicoline Petrea Jørgensdatter var vævere. Han og Nicoline Petrea Jørgensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, han er da væver og husmand og hos dem bor sønnen Jens samt tre tjenestepiger, hvoraf den ene er hendes storesæster Kirstine Marie. Han og Nicoline Petrea Jørgensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand og væver og hos dem bor børnene Jens, Johanne og Lars samt en væverpige. Han og Nicoline Petrea Jørgensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, han er da væver med to væverlærlinge og børnene Johanne, Lars, Jørgen, Jens Christian og Jensine Mathilde boende hos sig. Han og Nicoline Petrea Jørgensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, de er da husmandsfolk og vævere med en væverpige samt børnene Johanne, Jensine Mathilde, Ane, Anders Peter og Christian Marinus boende hos sig. Han og Nicoline Petrea Jørgensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, som husmandsfolk med børnene Ane, Anders Peter og Christian Marinus.

Børn af Peder4 Jensen og Nicoline Petrea Jørgensdatter (se #15) var:
 •       i.   Jens3 Pedersen blev født den 21 okt 1854 i Vadum sogn, Kær herred, faderen er da husmand af Vesterhalne. Han blev ikke døbt da forældrene er baptister. Han døde af skarlagensfeber i en alder af 12 den 23 nov 1866 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred og blev begravet den 30 nov 1866 på Vadum kirkegård, Kær herred.


 •       ii.   Johanne Pedersen blev født den 3 sep 1856 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da husmands- og væverfolk fra Vesterhalne. Hun døde i 1936.


 •       iii.   Lars Pedersen blev født den 2 aug 1858 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da husmandsfolk og vævere af Vesterhalne. Han blev ikke døbt da forældrene er baptister. Han giftede sig med Mary Hansen, datter af Niels Hansen og Anne K. Pedersen, den 1 jul 1883 i Harlan, Shelby county, Iowa, USA.


 •       iv.   Jørgen Christian Pedersen blev født den 10 sep 1860 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da vævere og husmandsfolk af Vesterhalne. Han blev ikke døbt da forældrene er baptister. Han giftede sig med Helene Nielsen, datter af Niels Johansen og Kirstine Nielsdatter, den 21 dec 1886 i Vadum kirke, Kær herred, han er da ungkarl af Østerhalne enge og hun er pige af Vesterhalne enge. Forlovere er hans far husmand Peder Jensen og hendes far husmand Niels Johansen af Vesterhalne enge. Han døde den 1 feb 1936 i Vester Hassing sogn, Kær herred, i en alder af 75 som aldersrentenyder af Vester Hassing sogn. Han efterlader sig sin hustru. Han blev begravet den 7 feb 1936 på Vadum kirkegård, Kær herred, af baptistpræst Grarup i Aalborg.
        Han og Helene Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, han er da tømrer. Hos dem ses børnene Jens Peder og Kirstine. Han og Helene Nielsen var baptister. Han og Helene Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Matr. nr. 54, Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, og han er da selv ejer af huset og er husmand. Han og Helene Nielsen med i folketællingen den 1 feb 1906 i Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand. Hjemme hos dem bor børnene Niels, Nikoline Petrea, Anton, Ane Maria, Alfred, Magnus, Lars Chr. og Eskil Martinus. Han og Helene Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, og han er da boelsmand og landbruger. Han er returneret til sognet i 1885.


 •       v.   NN Pedersen blev dødfødt den 24 dec 1862 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da husmandsfolk og vævere af Vesterhalne. Han døde den 24 dec 1862 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, og var dødfødt. Han blev begravet den 29 dec 1862 på Vadum kirkegård, Kær herred.


 •     7  vi.   Marie Magdalene Pedersen. • portræt
  Jens Christian Pedersen

 •       vii.   Jens Christian Pedersen blev født den 28 mar 1866 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da husfolk og vævere i Vesterhalne. Han blev ikke døbt da forældrene er baptister. Han blev døbt i 1899 i Woodbine, Harrison county, Iowa, USA. Han giftede sig med Karoline Vilhelmine Charlotte Johansen, datter af Johannes Schultheise og Sine Marie Olesen, i 1891. Han døde den 15 mar 1938 i Dunlap, Harrison county, Iowa, USA, i en alder af 71. Han blev begravet den 17 mar 1938 på Mt. Pleasant kirkegård, Dunlap, Harrison county, Iowa, USA.
        Han immigrerede i 1889 til USA. Han blev tildelt statsborgerskab i USA i 1896. Han og Karoline Vilhelmine Charlotte Johansen var med i folketællingen den 2 apr 1930 i Dunlap, Harrison county, Iowa, USA, og han er da tømrer med arbejde hos forskellige.


 •       viii.   Jensine Mathilde Pedersen blev født den 11 dec 1868 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da husmandsfolk og vævere fra Vesterhalne. Hun blev borgerligt viet med Jens Christian Johansen, søn af Jens Jacob Johansen og Helene, den 19 nov 1891 i Kær herred og han er da af Aaby mose og hun af Østerhalne. De tilhører begge det baptistiske trossamfund. Forlovere var hendes far Peder Jensen samt hendes onkel, rokkedrejer Jens Chr. Christensen. Hun døde den 17 apr 1941 i Biersteds mose, Aaby-Biersted sogn, i en alder af 72 som enke efter Jens Christian Johansen. Sidste fælles bopæl var Vadum sogn. Hun blev begravet den 23 apr 1941 på Vadum kirkegård, Kær herred, af baptistpræst Gotfred Pedersen, Nørresundby.
        Hun og Jens Christian Johansen overtager overtager hendes fars ejendom i Østerhalne enge og han begynder da en søndagsskole med god tilslutning. Denne søndagsskole bestod til 1942, da hele egnen blev lagt ind under flyvepladsen. Hun og Jens Christian Johansen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Matr. nr. 57, Østerhalne enge, Vadum sogn, og han er da ejer af huset. Hendes mor Nicoline bor hos dem på aftægt og familien er baptister. Derudover har det et plejebarn, Karl August Petrus Svendsen (f. 1-8-1887 i Aalborg). Hun og Jens Christian Johansen var med i folketællingen den 1 feb 1906 i Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, han er da gårdmand og hos dem bor deres børn samt hans svigermoder (på aftægt). Hun og Jens Christian Johansen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, og han er da gårdejer og landbruger. Hun og Jens Christian Johansen var med i folketællingen den 1 feb 1916 i matr. nr. 7b m.fl., Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, og han er da ved landbruget. Han har en årlig indkomst på 900 kr. og en formue på 6000 kr. I skat betaler han 5,30 kr. til staten og 17,72 til kommunen. • portræt
  Ane Pedersen og ægtemand Niels Pedersen

 •       ix.   Ane Pedersen blev født den 19 nov 1871 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da husmandsfolk og vævere af Vesterhalne. Hun giftede sig med Niels Pedersen cirka 1895 i Omaha, Nebraska, USA. Hun døde den 9 okt 1940 i Missouri Valley, Iowa, USA, i en alder af 68.
        Hun immigrerede i 1891 til USA.


 •       x.   Anders Peter Pedersen blev født den 6 mar 1875 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da husmandsfolk og vævere af Vesterhalne. Han døde cirka 1924. • Portræt
  Portræt af Christian Marinus Pedersen

 •       xi.   Christian Marinus Pedersen blev født den 7 okt 1878 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da vævere af Vesterhalne. Han giftede sig med Olava Louise Seierø, datter af N. Seierø og Christiana Mayland, den 13 jan 1909 i Boyer, Crawford county, Iowa, USA. Han døde den 28 jun 1950 i Dunlap, Iowa, USA, i en alder af 71.
        Han og Olava Louise Seierø boede den 12 sep 1918 i RFD #5, Dunlap, Harrison county, Iowa, USA, og han er da selvstændig farmer. Han er blevet amerikansk statsborger og beskrives som værende høj af bygning, medium bygget, med blå øjne og lysebrunt hår og uden fysiske mén.
Portræt
Nicoline Petræa Jørgensdatter

15. Nicoline Petrea4 Jørgensdatter (Jørgen Nielsen, #30) blev født den 14 okt 1833 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da af Mortens skovhus og faderen er husmand. Hun blev døbt den 27 okt 1833 i Vadum kirke, Kær herred, som faddere stod madam Skou fra Petersborg, jomfru Dorthea Præg fra Sundby, Hr. Jens Skou fra Petersborg, skolelærer Skou fra Uttrup og vævemester Krabe fra Sundby. Hun blev borgerligt viet med Peder Jensen (se #14), søn af Jens Pedersen og Maren Malene Eskildsdatter, den 2 nov 1853 i Kær herred. Hun døde den 7 mar 1909 på Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, i en alder af 75 som aftægtskone. Hun blev begravet den 16 mar 1909 på Vadum kirkegård, Kær herred, uden deltagelse af en præst da hun var baptist.
Hun blev konfirmeret i 1848 i Vadum kirke, Kær herred. Hun og Peder Jensen var vævere. Hun var baptist.


5. generation16. Jørgen5 Christensen (Chresten Andersen, #32) blev døbt den 22 apr 1781 i Lundø kirke, Fjends herred, båret af Jørgen Skous hustru. Dåbsvidner var Niels Jensen, Simon Nielsen, Poul Nielsen, Karen Nielsdatter og Anna Sørensdatter, moderen introduceret den 24. maj. Han giftede sig med nn nn om hvem der endnu ikke vides noget. Han giftede sig 2. gang med Dorte Marie Christensdatter (se #17), datter af Christen Christensen Bech og Maren Knudsdatter, den 20 aug 1812 i Estvad kirke, Ginding herred, efter at have meldt sig til ægteskab den 20. juni. Han er da enkemand af Dommerby og hun er pige af Lundhede. Forlovere var hendes stedfar Thomas Lauritzen af Lundhede og Niels Frederiksen Smed af Estvad. Han døde den 18 sep 1861 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, i en alder af 80 som aftægtsmand af alderdom. Han hans og hustru ses da netop også på aftægt hos datteren Mette Marie og dennes mand Niels i Hald Søndermark ved folketællingen i 1860. Han blev begravet den 29 sep 1861 på Ørslevkloster kirkegård, Fjends herred.
Han og Dorte Marie Christensdatter boede mellem dec 1813 og 1828 ifølge Dommerby kirkebog som bondefolk på følgende lokaliteter ved deres børns fødsler (kronologisk rækkefølge): Vester Dalsgaard, Dalsgaard og Dalsgaardshus. Dette kunne være én og samme lokalitet, men kunne også være flere forskellige. Han og Dorte Marie Christensdatter tilgik i 1828 Sønmark, Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, fra Højslev som husmandsfolk sammen med sønnen Christen. De ældre børn Thomas og Mariane er sandsynligvis allerede ude at tjene. Han og Dorte Marie Christensdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, som husmandsfolk sammen med børnene Thomas og Mette. Han og Dorte Marie Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, som gårdmandsfolk med børnene Thomas, Mariane og Mette og en enke Inger Larsdatter på aftægt. Han og Dorte Marie Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, som gårdmandsfolk med samme børn som sidst. Enken fra sidste folketælling er ikke længere hos dem. Han og Dorte Marie Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 på Torp, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, sammen med datteren Mariane (væverske) og hendes datter Christiane. Han og Dorte Marie Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Ørslevkloster sogn, Fjends herred, som gårdmandsfolk. Hos dem bor døtrene Mette Marie, Mariane (og dennes datter Christiane) og sønnen Thomas med sin kone Marie.

Børn af Jørgen5 Christensen og Dorte Marie Christensdatter (se #17) var:
 •       i.   Thomas4 Jørgensen blev døbt den 19 dec 1813 i Dommerby sogn, Fjends herred, forældrene er da af Vester Dalsgaard. Han giftede sig med Marie Christensen før 1 feb 1855 da de er viet ved folketællingen dette år. Han døde den 22 maj 1883 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, i en alder af 69 som fattiglem og enkemand. Han blev begravet den 30 maj 1883 på Ørslevkloster kirkegård, Fjends herred.
        Han var teglbrænder i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, ved folketællingen den 1 feb 1845. Han og Marie Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Hald søndermark, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, som gårdmandsfolk sammen med deres to børn Christen og Mariane. Han var med i folketællingen den 1 feb 1880 på Ørslevkoster hovedgård, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, i en alder af 66, som gift tjenestekarl hos propritær Anders Herskind.


 •       ii.   Mariane Jørgensdatter blev født den 21 jun 1814 i Dommerby sogn, Fjends herred, forældrene er da bønderfolk af Dommerby. Hun blev døbt den 21 jun 1814 i hjemmet, Dommerby sogn, Fjends herred, som faddere stod Michel Jensens hustru Jacobi Christensdatter i Holmgaard, Jens Jensen sammesteds, Knud Sørensen og Wistie Jacobsen af Dalsgaard, alle bondefolk.
        Hun var væver den 1 feb 1845 i Hald, Dommerby sogn, Fjends herred, ved folketællingen dette år.


 •       iii.   Christen Jørgensen blev født den 18 feb 1816 i Dommerby sogn, Fjends herred, forældrene er da bønderfolk af Dalsgaard. Han blev døbt den 19 feb 1816 i Hjemmet, Dommerby sogn, Fjends herred, som faddere stod Jens Jensens hustru og Jens Jensen af Holmgaard, Knud Sørensen og Wistie Jacobsen af Dalsgaard, alle bondefolk. Han døde den 8 maj 1816 i Dommerby sogn, Fjends herred. Han blev begravet den 12 maj 1816 på Dommerby kirkegård, Fjends herred.


 •     8  iv.   Christen Jørgensen.


 •       v.   Mette Christine Jørgensdatter blev født den 13 feb 1821 i Dommerby sogn, Fjends herred, forældrene er da bønderfolk i Dalsgaardshus. Hun blev døbt den 14 feb 1821 i Dalsgaardshus, Dommerby sogn, Fjends herred, som faddere stod Jens Jensens enke i Holmgaard, Knud Sørensen, Wistie Jacobsen og hustru, Niels Pedersen, alle bondefolk i Dommerby sogn. Hun døde den 30 aug 1822 i Dommerby sogn, Fjends herred, i en alder af 1. Hun blev begravet den 3 sep 1822 på Dommerby kirkegård, Fjends herred.


 •       vi.   Mette Jørgensdatter blev født den 2 aug 1823 i Dommerby sogn, Fjends herred, forældrene er da bønderfolk af Dommerby. Hun blev døbt den 2 aug 1823 i Hjemmet, Dommerby sogn, Fjends herred, som faddere stod Knud Sørensen og hustru, Wistie Jacobsen, Thomas Jensen og Christen Jeppesen, alle bondefolk af Dommerby.


 •       vii.   Mette Marie Jørgensdatter blev født den 10 nov 1828 i Ørslevkloster sogn, Fjends herred, forældrene er boelsfolk af Hald. Hun blev døbt den 16 nov 1828 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred, faddere var giordemoderen Abelone Iversdatter, Johan Berthelsens hustru fra Høislef, Niels Berthelsen af Hald, Johan Brøchner (jordemoderens mand) fra Høislef og Hans Olesen Bach af Hald. Hun giftede sig med Niels Jensen mellem 1 feb 1855 og 1 feb 1860. Hun døde den 12 feb 1895 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, i en alder af 66 som enke af Hald. Hun blev begravet den 19 feb 1895 på Ørslevkloster kirkegård, Fjends herred.
        Hun blev konfirmeret i 1842 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred, med anmærkning om 'meget god opførsel og meget god kundskab.' Hun og Niels Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Hald søndermark, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, sammen med deres datter Else Marie og med hendes forældre på aftægt hos dem. Hun og Niels Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, som husmandsfolk sammen med deres datter Jørgine. Han ernærer sig da som boelsmand i et hus. Hun og Niels Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, sammen med datteren Jørgine og et plejebarn under fattigforsørgelse Nielsine Kristine Petrine Nielsen (f. ca. 1879 i Højslev sogn).17. Dorte Marie5 Christensdatter (Christen Christensen, #34) blev døbt den 7 aug 1785 i Estvad kirke, Ginding herred, båret af sin søster Else. Faddere var Frands Madsen, Chr. Sørensen, Jens Nielsen og Ane Kisum af Estvad. Hun giftede sig med Jørgen Christensen (se #16), søn af Chresten Andersen og Anna Jacobsdatter, den 20 aug 1812 i Estvad kirke, Ginding herred. Hun døde den 3 mar 1866 i Ørslevkloster sogn, Fjends herred, i en alder af 80 af alderdom som enke efter aftægtsmand Jørgen Christensen i Hald.


18. Niels Peter Nielsen5 Lund (Niels Pedersen, #36) blev døbt den 9 aug 1789 i Hersom kirke, Rinds herred, som Niels Nafndrups (Navndrup er en lokalitet i nabosognet Vester Bjerregrav) barn af Ørris, som inden var hjemmedøbt. Faddere var præstens kone Marie Krestine Holst som bar barnet og degnens kone gik hos. De andre faddere var Niels Villumsen, Tomas Olesen og A. Skamriis, alle af Ørris. Han giftede sig med Else Marie Pedersdatter Hvass (se #19), datter af Peder Jacobsen Hvass og Anne Jensdatter Wisborg, den 18 aug 1815 i Viborg domkirke, Nørlyng herred, han som ungkarl og bødkersvend af Viborg og hun som enke efter bødker og graver Jens Rind. Som forlovere stod Bødkermester Laurits Grönbek og Kjøbmand Holmgaard. Han giftede sig 2. gang med Kirstine Sørensdatter Lund i 1827 i Viborg domkirke han er da enkemand og bødker og hun pige. Som forlovere stod skomagermester Peder Langeland og snedkermester Niels Thestrup. Desværre kunne de ikke fremlægge de forlangte attester og parret udgik af trolovelse og ægteskabet må derved være blevet erklæret ugyldigt. Ved deres søn Carl Christians fødsel ses de således ikke som værende gift da Niels blot bliver udlagt som barnefader. Han giftede sig med Kirstine Sørensdatter Lund den 12 dec 1833 i Viborg, Viborg domsogn, Nørlyng herred. Han døde den 24 sep 1849 i Viborg, Viborg domsogn, Nørlyng herred, i en alder af 60 som almisselem. Han blev begravet den 28 sep 1849 i Viborg, Nørlyng herred.
Han blev konfirmeret den 9 apr 1809 i Klejtrup kirke, Rinds herred. Han havde været syg af børnekopper. Han boede fra den 16 maj 1816 frem til sin død i Viborg, Viborg domsogn, Nørlyng herred, Her virkede han som bødkermester størstedelen af sit liv, men er de sidste år set som daglejer og dør som almisselem. Han fik borgerskab som bødker den 21 sep 1824 i Viborg, Nørlyng herred. Han og Kirstine Sørensdatter Lund var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Rosenstræde 81, Viborg købstad, Nørlyng herred, som bødker. Adressen har i dag matrikelnummer 83 og er beliggende på det nuværende Rosenstræde 3. Han og Kirstine Sørensdatter Lund var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Gravene vestre side, Viborg, Nørlyng herred, som bødker og lejer hos avlsmand Laust J. Krogh. Han og Kirstine Sørensdatter Lund var med i folketællingen den 1 feb 1845 i St. Mogensgade 58.3, Viborg, Nørlyng herred, som daglejer.

Børn af Niels Peter Nielsen5 Lund og Else Marie Pedersdatter Hvass (se #19) alle født i Viborg, Viborg domsogn, Nørlyng herred, var:
 •     9  i.   Ane Jensine4 Lund.


 •       ii.   Nicoline Petrine Lund blev født den 19 nov 1817 faderen er da bødker. Hun blev døbt i Hjemmet, Viborg, Viborg domsogn, Nørlyng herred, og dåben bekræftet i Viborg domkirke den 30. august 1818. Som faddere stod bla. Madam Holmgaard, Elisabet Friis og Bedemand Bresgaard. Hun døde pludseligt den 20 jan 1892 i København i en alder af 74 og hun er da jomfru af Brohusgade 6. Hun blev begravet den 28 jan 1892 på Østre kirkegård, København.
        Hun blev konfirmeret i 1832 i Sortebrødre kirke, Viborg. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Nørregade No. 45, Litra A, kælderen til højre, København, som sypige hos høker-enken Kirstine Guldager (f. Jørgensen). Enken har en datter boende som er født i Viborg, så måske Nicoline kender enken fra hjembyen? Hun boede i 1875 i København ved sin bror Jens Christians skifte. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Brohusgade 6, forhus, 1. sal, Udenbys Klædebo kvarter, som ugift, 62-årig og baptist. Adressen er beliggende på matr. nr. 1109. Hun bor hos en Frants Koffer og hustru Pauline. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1885 i Brohuusgade 6 1. sal, mat. 1109, København, og lever da af sin pension, ugift.


 •       iii.   Jens Christian Lund blev født den 10 sep 1819 faderen er da bødker. Han blev døbt i Hjemmet, Viborg, Viborg domsogn, Nørlyng herred, og dåben bekræftet i Viborg domkirke den 28. november 1819. Som faddere stod Snedker Thostrups kone Magrethe Windelin på apoteket. Murermester Grønbæk og Bedemand Bredsgaard samt Joseph Ricter. Han giftede sig med Maren Sørensdatter, datter af Søren Christensen Skomager og Karen Pedersdatter, den 21 apr 1855 i Ålum kirke, Sønderlyng herred. Han giftede sig med Rasmine Pedersen. Han døde den 3 mar 1875 i Svinding, Ålum sogn, Sønderlyng herred, i en alder af 55 af brystsvaghed som husmand. Han blev begravet den 8 mar 1875 på Ålum kirkegård, Sønderlyng herred.
        Jens Christian's bo blev skiftet i 1875.


 •       iv.   Niels Peter Lund blev født den 16 apr 1821 faderen er da bødker. Han blev døbt den 16 apr 1821 i Hjemmet, Viborg, Viborg domsogn, Nørlyng herred, og dåben bekræftet i Viborg domkirke den 5. december 1821. Som faddere stod bla. Madame Bredsgaard, Jomfru Mette Windelin, Peder Langeland og Snedker Thostrup. Han giftede sig med Ane Christensdatter den 12 jun 1848 i Ålum Kirke, Ålum sogn, Sønderlyng herred, han er da stenhugger og daglejer af Svinding og hun er Mogens Sørensens plejedatter i Svinding. Forlovere var Gårdmændene Christen Nielsen, Jens Germansen og Christen Rasmussen begge af Svinding. Han døde den 1 dec 1892 i Fattiggården, Over Fussing, Øster Bjerregrav sogn, Sønderlyng herred, i en alder af 71 som enke- og husmand. Han blev på grund af sygdom overflyttet til Fattiggården og døde der. Han blev begravet den 7 dec 1892 på Øster Bjerregrav kirkegård, Sønderlyng herred.
        Han tilgik Ålum sogn, Sønderlyng herred, den 11 maj 1840 fra Viborg med godt skudsmål. Han skal tjene hos en Nørgaard. Han boede efter 11 maj 1840 i Foussingø Vasehus, Ålum sogn, Sønderlyng herred, hos forpagter Bertel Nørgaard. Han boede den 29 nov 1845 i Svinding, Ålum sogn, Sønderlyng herred, hvor han tjener hos Jens Germansen. Han og Ane Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Svinding, Ålum sogn, Sønderlyng herred, hos dem bor børnene Else Marie og Kirsten Marie samt hendes tidligere plejeforældre som indsiddere. Han er da husmand og daglejer. Han og Ane Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Svinding, Ålum sogn, Sønderlyng herred, sammen med børnene Else Marie, Kirsten Marie, Mogens Christian og Nicoline samt hendes tidligere plejefar Mogens Sørensen og dennes hustru Else Pedersdatter (som aftægtsfolk). Han og Ane Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Ålum, Ålum sogn, Sønderlyng herred, han er da husmand og daglejer. Hos dem bor børnene Nicoline og Mogens Christian. Han og Ane Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Overfussing, Bjerregrav sogn, Sønderlyng herred, hos dem bor deres ugift søn Mogens Christian.


 •       v.   Christian Lund blev født den 18 dec 1822 faderen er da bødker. Han blev døbt den 19 dec 1822 i Hjemmet, Viborg, Viborg domsogn, Nørlyng herred, og dåben blev bekræftet i Viborg domkirke den 21. september 1823. Som faddere stod Bager Bruuns kone, Marie Grønbæk, Jens Alstrup, Peder Langeland og Bedemand Hans Bredsgaard. Han døde den 24 nov 1825 i Viborg i en alder af 2. Han blev begravet den 1 dec 1825 på Domsognets kirkegård, Viborg.


 •       vi.   Caroline Lund blev født den 2 jun 1825 og døbt den 3 jun 1825 i Hjemmet, Viborg, Viborg domsogn, Nørlyng herred, men død før dåben blev bekræftet i kirken. Hun døde den 19 jun 1825 i Viborg, Viborg domsogn, Nørlyng herred, af slag (dvs. slagtilfælde). Hun blev begravet den 23 jun 1825 på Viborg domsogn, Nørlyng herred.19. Else Marie Pedersdatter5 Hvass (Peder, #38) blev født den 14 maj 1789 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred og døbt den 1 jun 1789 i Viborg domkirke, Nørlyng herred, som faddere stod bla. Karen Jacobsdatter, Jens Hvas, Jens Jensen og Johannes Jensen. Moderen blev introduceret den 12. juni. Hun giftede sig med Jens Sørensen Rind cirka 1809 men det har ikke været muligt at finde vielsen i nogen kirkebøger i Viborg. Da han arbejder ved tugthuset er de sandsynligvis viet dér, men kirkebøgerne for Viborg tugthus er desværre brændte. Hun giftede sig 2. gang med Niels Peter Nielsen Lund (se #18), søn af Niels Pedersen Navndrup og Ane Pedersdatter, den 18 aug 1815 i Viborg domkirke, Nørlyng herred. Hun døde den 6 dec 1825 i Viborg, Viborg domsogn, Nørlyng herred, i en alder af 36 af brystkatar. Hun blev begravet den 12 dec 1825 i Viborg, Viborg domsogn, Nørlyng herred.
Hun havde været syg af børnekopper. Det lader til at Else og Jens allerede har lært hinanden at kende før folketællingen i 1801. På dette tidspunkt bor der en gadepige ved navn Else Marie hos Jens Sørensen Rind og dennes første kone. Dette kunne meget vel være Else Marie Pedersdatter Hvass da alderen passer fint og da det lader til at hendes forældre ikke bor sammen ved folketællingen dette år. Da Jens Sørensen's første kone dør, ser det altså ud til at han gifter sig med den gadepige som han tidligere har taget sig af. Hun blev konfirmeret den 21 apr 1805 i Gråbrødre kirke, Viborg, (1. søndag efter påske) og er da hos Jens Rind.


20. Jens5 Christensen blev født cirka 1773 ifølge folketællingen i 1834. Han giftede sig 1. gang med Kirsten Nielsdatter. Han giftede sig 2. gang med Mette Larsdatter (se #21), datter af Lars Mogensen og Hylleborg Michelsdatter, den 8 sep 1826 i Ejdrup kirke, Aars herred, han som gårdmand af Hestbechgaard, hun som pige af Eidrup. Forlovere var gårdmand Niels Nielsen Langdahl af Eidrup og gårdmand Anders Nielsen Kyneb af Troulstrup. Han døde den 11 aug 1838 i Hestbækgaard, Blære sogn, Års herred. Han blev begravet den 19 aug 1838 på Blære kirkegård, Års herred.
Han og Kirsten Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Troulstrup mark, Blære sogn, Aars herred, han er da husmand med jord og går i fast tjeneste. Han havde haft naturlige kopper inden vielsen med Mette. Han og Mette Larsdatter boede på Hestbechgaard, Blære sogn, Aars herred, som gårdfolk. Gården havde ved matriklen i 1844 matrikelnummer 13 og står i nye hartkorn til 4 Tdr. 2 sk. Tidligere stod den til 3 Tdr. 7 sk. 2 fdk. 1 13/18 alb. Den gl. skat er sat til 27 Rd. 3 sk. Gården er i dag beliggende pp Fælledvej 15, 9600 Aars, tæt ved Blære stationsby. Han og Mette Larsdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Hestbechgaard, Blære mark, Blære sogn, Års herred, han er da gårdmand og hos dem bor børnene Lars Christian, Niels Christian, og Christen samt to tjenestekarle og en tjenestepige. Jens' bo blev skiftet den 11 sep 1838 i Hestbekgaard, Blære sogn, Aars herred, Skiftet har følgende ordlyd: Aar 1838 den 11. September indfandt sig i Skifteforvalterens Secretair, Herredsfoged Danenskjolds forhold ved Politiforretningen hans ?? fuldmægtig L. H. Spliid i Hestbekgaard i Blære sogn for at paabegynde Skifte efter afg. Selveiergaardmand Jens Christensen, efter hvem det i Dag er 30. Dagen. Som Vidner og Vurderingsmænd vare tilstæde Sognefoged Christen Sørensen og Gaardmand Laust Johansen begge af Blære. Stervboenken Laursdatter med Lavværge Gaardmand Niels Nielsen Langdahl af Trælborggaard var tilstæde og opgav den Afdødes Arvinger at være: 1 hans i et tidligere Ægteskab avlede Datter Karen Kirstine Jensdatter, gift med Gaardmand Rasmus Poulsen i Pugholm; 2 hans i Ægteskab med Stervboenken avlede 3de Børn, nemlig: a. en Søn Laust Christian Jensen, 10 Aar gammel, b. en Søn Niels Jensen, 8 Aar gl. c. en Søn Christen Jensen, 6 Aar gl. Som Værge for disse Umyndige var tilstæde Gaardmand Christen Johansen af Blære og paa sin Kones vegne mødte Rasmus Poulsen af Pugholm. I samtlige Ovennævntes Overværelse bleve Fælledsboets Eiendele registrerede og af Vidnerne vurderede saaledes: I Dagligstuen Et langt Bord 1 - - En Gl. Skammel - - 8 Et Viseværk 1 - - En Lysestag - - 6 En Mæss. Lysestage - 1 - Paa et fast Sengested En gl. Olmerd. Dyne 1 - - 2 gl. Puder 1 - - Et blaastribet Vaar - 3 - 2 Træstole - 3 - Paa et Ditto En gl. Blaarl. Lagen - 2 - En Gl. Olmerd. Dyne 1 - - 2 gl. Puder - 4 - En gl. Underdyne 1 - - Et Sengegardin - 2 - En Børneseng med Klæder 1 - - En Jern Bil. Kakkelovn 10 - - I et Kammer Et Spisebord 1 4 - Et gl. Skab 1 - - 5 Leerkar og 6 Leertalerkener - 1 8 En blaamalet Kiste med Laas og Nøgle 2 3 - deri: En blaa Vadmels Frakke 2 4 - Et Par graa Knæbuxer - 4 - Et Par blaa do 1 - - En stribet Hverg. Vest - 3 - En do do - 2 - 6 Blaarl. Skjorter 3 - - Et Par Strømper - 1 8 Et Par Støvler - 4 - En gl. Hat - 2 - En gl. bunden Trøie - 2 - En gl. lang do - 3 - Et Par Strømper - - 12 Resten af Mandens klæder er rendt til Børnene 2. gl. Stole - 2 - Noget Gaatøi - 2 - Paa et løst Sengested En gl. Hørg. Lagen - 2 - En rødstr. Olm. Dyne 3 - - 2 do Puder 1 - - En do Underdyne 1 2 - Et Sengegardin - 2 - 2 sorte Flasker, 2 hvide Tallerkener og 1 Glas - 1 12 I et Kammer 11 forskl. Leerkar - 2 - En Salttønde - 1 - En Lygte - 1 8 3 gl. Fjerdinger og et Trug - 2 - Et gl. Bord - 1 - I Kjøkkenet 7 forskel. Leerkar - 1 - En Øltønde 1 - - 2 S__skaaler og en Potte - 1 - 3 Stripper - 4 8 En Jernpande - 2 - 4 forskel. Grydlapper - 1 - En Ildklemme - - 12 En Jernrist - - 8 I Bryggerset En Kobberkjedel i Grube paa 3/4 Tdrs. Rum 10 - - En Slatbøtte - - 8 En gl. Salttønde - 1 - 2 Flatter - 1 8 Et gl. Bryggerkar - 3 - Et Barekar - 2 - En gl. Tønde - 1 8 En gl. Strippe - - 4 En Svindetøde - 2 - En Tapstool - - 4 Paa Loftet En Barnestool - 1 - En Osthakke - - 6 Noget Jernragelse - 1 - 2 Rokker 1 - - Gl. Strentetræ og Garnvinde - 1 - 3 gl. Løbe og en Træbøtte - 10 - Et gl. Kar - 1 - 6 gl. Sække 1 - - En gl. Tønde og en gl.Ballie - - 12 En gl. Ploug med Tilbehør 2 3 - Et Sæt Studeredskab - 2 - Et Sæt gl. Hestetøi - 4 - 3 Bistader 3 - - 2 gl. Høleer med Drag 1 - - 4 River - 2 - En Spade - 2 - Et Sæt Hestetøi 1 - - En Skjerestool - 1 - Øxe, Hammer, Knibetang, Saug og Høvl 1 - - En Tjærekande - - 8 En Harve med Jerntænder 2 - - En do med Trætænder 1 - - En halv besk. Vogn med Lider, Skravl og Møgfjæl 12 - - En beslagen Do. med Lider, Skravl og Afsæt 20 - - En Fork - 1 - 2 Solde - 3 - 2 Pleile - 1 8 Greb og Skovl - 2 8 En graa Stud 12 - - En sort do 12 - - 2 Høleerer - 2 - Hakkekiste og Kniv 1 - - En gl. Tønde - - 8 En Hjulbaare - 1 - En Faarekrybbe - 2 - En sort Stude__ 8 - - En graa do 8 - - En graa gl. Qvie 6 - - En Greeb 3 - - En bruun Hest, 10 Aar 12 - - En sort Plag, 3 Aar 35 - - En sort Koe, 13 Aar 10 - - En rød do, 9 Aar 15 - - En sort do, 9 Aar 12 - - 2 Studekalve 6 - - 10 Faar a 10 16 4 - 10 Lam af 5 8 2 - Stervbogaarden med Jorder af Htk. 3 Td. 7 Skp. 2 Fdkr. 1 13/18 Alb. samt en Parcel No. 5 paa Langdals Mark af Htk. 3 Skp. 2 Alb. paa hvilke Eiendomme Enken fremlagde Skjøder af ?? 24. Marts 1814 og 14. Septbr 1827 læste 8. April 1812 og 7. Novbr. 1827 med vedhæftede Kjøbekontracter blev med Sæd, Aul, Gjødning og Ildebrændsel vurderet for 800 Rd.. Enken fremlagde dernæst følgende Boet tilhørende Obligationer nemlig: 1. fra Gaardmand Jacob Christensen i Blære af 8. Decbr. 1819 læst 23. Febr. 1820 for Sølv 200 Rd. 2. fra Ditto af 30. Septbr. 1820, læst 4. Octbr. s. A. for 30 Rd. Tilsammen Sølv 1304 Rd. 2 Mk. 12 Sk. Videre erklærede Enken at Boet ikke er eiende. De fremlagte Skjøder med Købekontracter og de fremlagte Obligationer indtaget paalydende. Med den paa det Registrerede satte Vurdering havde Ingen af Boets Vedkommende noget at indvd. hvis aarsag Mændene med deres Underskrift bekræfte sammen at være skeet efter Samvittighed og bedste Skjønnende. Saasandt hjælpe dem Gud og Hans hellige Ond. Christen Sørensen Lars Johansen Enken anmeldte at ingen gjæld paahviler Boet, men at den Afdødes Begravelse har kostet 30 Rd. som hun paastaar sig godtgjort samt en lige Sum udlagt til sit eget Begravelse. Paa Broderlod __ Enke. Enken begjærede Skiftet snarest muligt sluttet og Boet sig til fri Raadighed og extraderet imod at tilsvare den Arv som Børnene kunne tilkomme. Da ingen havde videre i Boet at andrage, blev Forretningen hævet og underskrevet, __ Rasmus Poulsen havde erklæret intet at have mod Boets Extradition til Enken. Spliid Mette Laursdatter (m. p. P) Niels Nielsen Som Lavværge: Christen Johansen Rasmus Poulsen (m. p. P.) Christen Sørensen Christen Johansen Lars Johansen.

Børn af Jens5 Christensen og Mette Larsdatter (se #21) var:
 •     10  i.   Laust Christian4 Jensen.


 •       ii.   Niels Christian Jensen blev født den 10 aug 1830 i Blære sogn, Aars herred, forældrene er da af Hestbækgaard. Han blev døbt den 13 aug 1830 i Hjemmet, Blære sogn, Aars herred, og publiceret i kirken den 3. oktober (moderen introduceret samme dag). Som faddere stod gårdmand Niels Nielsen og hustru Ane Kirstine Larsdatter, Inger Marie Michelsdatter, husmand Knud Christensen, gårdmand Niels Staade, de sidste af Blære.


 •       iii.   Christen Jensen blev født den 31 aug 1832 i Blære sogn, Aars herred, som eneste overlevende tvilling. Han blev døbt den 3 sep 1832 i Hjemmet, Blære sogn, Aars herred, dåben senere bekræftet i kirken den 14. oktober (moderen introduceret samme dag). Som faddere stod gårdmand Rasmus Poulsen og hustru Karen Kirstine Jensdatter af Aars sogn, gårdmændene Niels Baade og Anders Nielsen Kyneb, Blære sogn, Anders Langbechs datter Karen af Eidrup sogn. Han giftede sig med Mette Kjerstine Christensen, datter af Christen Nielsen og Johanne Marie Hansdatter, den 23 nov 1866 i Sønderup kirke, Hornum herred, han er da ungkarl og gårdmand af Gundestrup og hun er ungpige opholdende sig hos gårdmand Jens Knudsen Buus af Pleilstrup. Forlovere var gårdmand Peder Christensen af Lille Aars og gårdmand Jens Buus af Pleilstrup. Han giftede sig 2. gang med Ane Kirstine Frandsdatter, datter af Frands Sørensen og Mette Christine Poulsdatter, den 15 dec 1885 i Års kirke, Års herred, Han er da enkemand af første ægteskab og gårdmand i Gundestrup og hun er pige af Gundestrup. Forlovere var husmand Frands Sørensen fra Gundestrup og gårdmand Niels Kristensen, Rebstrup. Han døde den 28 jun 1903 i Gundestrup, Aars sogn, Aars herred, i en alder af 70. Han blev begravet den 1 jul 1903 på Aars kirkegård, Aars herred, af sognepræst Ammitzbøl som gårdmand i Gundestrup, Aars sogn og herred.
        Han og Mette Kjerstine Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Gundestrup, Aars sogn, Aars herred, han er da gårdejer og hos dem bor børnene Jens Christian, Johanne Marie, Mette Marie samt en enke Maren Kirstine Nielsdatter som nyder aftægt. Han og Ane Kirstine Frandsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Gundestrup, Aars sogn, Aars herred, han er da gårdejer og hos dem bør sønnerne Jens Christian og Niels Peter.


 •       iv.   NN Jensen blev født den 31 aug 1832 i Blære sogn, Aars herred, som tvilling. Forældrene er da af Blære mark. Han døde den 31 aug 1832 idet han var dødfødt.21. Mette5 Larsdatter (Lars Mogensen, #42). Hendes dåb blev bekræftet den 17 apr 1796 i Ejdrup kirke, Års herred, Som faddere stod Lars Mann, Niels Jensen, Lars Skomager og Niels Langdahl, alle af Blære. Nielsens kone af Lille Astrup bar barnet. Faderen er da gårdmand. Hun giftede sig med Jens Christensen (se #20) den 8 sep 1826 i Ejdrup kirke, Aars herred. Hun giftede sig 2. gang med Peder Christensen Overvad, søn af Christen Pedersen Overvad og Mette Katrine Poulsdatter, den 30 nov 1838 i Blære kirke, Aars herred, efter forudgående tillysning den 28. oktober. Han var da ungkarl og hun enke efter afdøde gårdmand Jens Christensen på Blære mark. Som forlovere stod gårdmændene Jens Pedersen, Revhale i Aars sogn og Jeppe Iustsen på Blære mark. Hun døde den 22 sep 1860 i Refshale, Aars sogn, Aars herred, i en alder af 64 som hustru til gårdmand Peder Christensen. Hun blev begravet den 2 okt 1860 på Aars kirkegård, Aars herred.
Hun og Peder Christensen Overvad var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Hestbechgaard, Blære sogn, Aars herred, han er da gårdmand. Hos dem bor hendes børn fra tidligere ægteskab, Laust Christian, Niels Christian, og Christian samt en tjenestepige. Hun og Peder Christensen Overvad var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Blære, Blære sogn, Års herred, han er da gårdmand. Hos dem bor hendes børn Laust Christian, Niels Christian og Christen samt samme tjenestepige som ved tidligere folketælling (Karen Andersdatter). Hun og Peder Christensen Overvad afgik fra Hestbækgaard, Blære sogn, Aars herred, i 1847 til Refshale i Aars sogn. Med sig har de hendes børn fra tidligere ægteskab samt en tjenestepige (Ane Cathrine Andersdatter, 20 år gl.). Peder ses i afgangslisten at være sognefoged og med sig får hele husstanden skudsmålet 'Retskaffent forhold.' Hun og Peder Christensen Overvad tilgik Refshale, Aars sogn, Aars herred, den 16 apr 1847. Hun og Peder Christensen Overvad var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Refshale, Aars sogn, Aars herred, han er da gårdmand med én tjenestepige. Hendes sønner Niels og Christen bor hos dem. Hun og Peder Christensen Overvad var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Aars, Aars sogn, Aars herred, og han er da gårdmand. Hos dem bor hendes søn Niels (Chrsitian) Jensen, 25 år samt to tjenestefolk Ane Kathrine Andersen og Niels Jepsen. Hun og Peder Christensen Overvad var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Refshale, Aars sogn, Aars herred, han er da gårdmand og hos dem bor hendes søn Christen samt en tjenestepige og en tjenestedreng.


22. Aage5 Sørensen (Søren Laursen, #44) blev født den 17 feb 1807 i Ullits sogn, Gislum herred, som søn af husmand Søren Laursen og hustru Ane Sørensdatter af Ullits. Han blev døbt den 30 mar 1807 i Ullits kirke, Gislum herred, efter forudgået hjemmedåb. Som barnebærer stod pigen Maren Christensdatter og som faddere Peder Sørensen, Søren Hansen, Laurs Sørensen og Ane Marie Christensdatter, alle af Ullits. Han giftede sig med Inger Marie Nielsdatter (se #23), datter af Niels Nielsen Otsen og Maren Christensdatter, den 27 dec 1834 i Ullits kirke, Gislum herred, han er da ungkarl af Ullits, hun er tjenestepige sammesteds. Som forlovere stod gårdmand Niels Nielsen af Østrup (hendes far) og Niels Thomasen fra Ullits (hos hvem hun tidligere har tjent). Han døde den 21 jan 1881 i Ullits sogn, Gislum herred, i en alder af 73 som aftægtsmand. Han blev begravet den 30 jan 1881 på Ullits kirkegård, Gislum herred.
Han blev konfirmeret den 31 okt 1823 af Thiesbye. Han tilgik Gedsted sogn, Rinds herred, i 1825 fra fødesognet Ullits. Han afgik fra Gedsted sogn, Rinds herred, i 1827 og drager mod fødesognet Ullits. Han var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, han er da gårdbruger og hos ham bor aftægtsparret Ole Sørensen og Ane Sørensdatter (hans stedfar og mor) samt en tjenestepige, Maren Sørensdatter, som med al sandsynlighed er hans søster. Trods at hans stedfader endnu har fæste på gården lader det altså til at Aage er den der reelt driver gården. Han fæstede Skræddergården, Ullits sogn, Gislum herred den 13 dec 1839 efter sin stedfader som havde overtaget fæstet på gården den 19 okt 1821 efter sin kones (Ane's) første mand (og Aages fader) Søren Laursen. Fæstet hører under Lerkenfeldt og der udstedes et fæstebrev med flg. ordlyd: Mathias Kjeldsen til Lerkenfeldt steder og fæster hermed til Aage Sørensen den Gaard i Ullits Sogn og Bye, som Ole Sørensen sidst har havt i Fæste, som staar for Hartkorn Ager og Eng 3 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr., der uforandret er det samme som i forrige Fæsters Tid, fornævnte Aage Sørensen sin Livstid i Fæste maa nyde, bruge og beholde paa følgende Conditioner: 1. Fæsteren tilpligtes at opfylde den imellem ham og Faderen (stedfaderen) Ole Sørensen oprettede Aftægtskontrakt, dog uden Byrde eller Pligt for Gaardens Ejer (godsejer) om uformuenhed skulde forbyde Opfyldelse heraf. 2. Da Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium samt Aulingen er ham overleveret efter vedhæftede Syns- og Taxationsforretning, saa bliver han pligtig at vedligeholde samme og saaledes at det ved Dødsfald eller anden Fratrædelses Tilfælde kan afleveres i ligesaa god Stand som fornævnte Forretning udviser. 3 Alle kongelige Skatter og Contributioner samt alle andre offentlige Afgivter og Byrder af Gaarden med Underliggende) som nu ere eller herefter allernaadigst vorder paabudne, haver han til rette Forfaldstider at betale uden at paadrage sig Restance. 4. Gaardens tilliggende Ejendomme haver Fæsteren paa lovlig Maade at dyrke, drive og behandle og Intet deraf til Upligt bruge eller bortleje. 5. I Landgilde leverer Fæsteren aarlig til hvert Aars Mortensdag: Een Tønde Syv Skjepper Een 1/2 Fdkr. Rug, Syv Skjepper to 3/4 Fdkr. Byg, og Fire og Fyrgetyve Skilling Sølv, 2 stk. Høns samt 25 æg paa hvilken Landgilde han ej kan erholde nogensomhelst Haandsret til Frietagelse. Desuden forretter han Hoverie og Rejser til Lerkenfeldt, første Deel af Halve Gaard og sidste Deel af 45/56 Gaardspart ligesom hans Formand og Naboer i Overensstemmelse med den for Godset indgangne og af Amtets høje Øvrighed approberede Hoverieforening af 23. Martz 1794 samt underkaster sig den af mig paabegyndte og 22 attennende (vist et fremmedord for forrentende) Forandring i Hoveriet af Agermarkens nye Inddeling, hvortil jeg under 6te Juni 1829 har erholdt det høikongelige Rentekammers Tilladelse. En gjenpart af Hoveriforeningen vedhæftes dette Fæstebrev. Forøvrigt retter Fæsteren sig efter hans Kongelige Majestæts Allernaadigste Lov og Anordninger, viser sin Hosbonde eller dennes Udsendte Hørighed og Lydighed, alt under dette sit Fæstes Fortabelse. Til Bekræftelse under min Haand og Segl Lerkenfeldt den 13de December 1839 M. Kjeldsen Original-fæstebrevet læst ved Rinds-Gislum Herreders Ret Tordagen den 19. December 1839 og protocolleret. Test Jansen. Ligelydende Fæstebrev med vedhæftet Syns- og Overleveringsforretning samt Gjenpart-Hoveriforening har jeg modtaget og forpligter mig til i alle Henseender at opfylde Samme, hvilket herved vidnesfast bekræftes med min Underskrivt. Lerkenfeldt den 24. December 1839 Aage Sørensen Til Vitterlighed K.Nielsen Christen Jensen Som det fremgår af fæstebrevets påtegning, skulle der inden dettes udstedelse foretages en syns- og vurderingsforretning vedr. gårdens bygninger og deres tilstand samt den til gården hørende besætning og redskaber, idet fæsteren til enhver tid skulle stå til ansvar over for herskabet med hensyn til stand og værdi af de udleverede bygninger etc. Syns- og vurderingsforretningen havde fundet sted den 26. november 1839, hvor de udpegede syns- og taksationsmænd Anders Møller og Morten Christensen synede og takserede gårdens bygninger, besætning og inventar, medens såvel godsejeren som Aage Sørensen selv var tilstede. Det hedder her: 1) Indhuset (stuehuset) vesten i Gaarden vender i Syd og Nord med Enderne, bestaaer af 10 Fag bygget af Fyr Over- og Undertømmer, Straatække, indrettet 6 Fag til 2 Stuer og Gang, forsynet med Loft, Vinduer og Døre og 4 Fag til Kjøkken og Bryggers. Mangler: 2 Spændtræer á 6 Al. 4 Mark 8 stk. 9 Al. Træ til Ben og Bjælker á 5 Rdlr. 2 Mark 2 Tylt Lægter 4 Rdlr. 6 stk. 9 Al. til Stolper á 4 mark 4 Rdlr. Arbejdsløn 2 Rdlr. 2) Laden sønden i Gaarden bestaaer af 11 Fag, bygget af samme Materialier som Ind-huset. Uden Mangler. 3) Et Huus norden i Gaarden, bestaaer af 10 Fag, bygget af samme Materialier som forrige Huuse, indrettet til Heste- og Fæstald samt Faarestie. Uden Mangler. Summa Bygfæld (istandsættelsespris for de 3 længer) 16 Rdlr. Besætningen blev os forevist og befandtes som følger: 1 rød Hoppe, 13 Aar gl. 20 Rdlr. 1 rød Do., 5 Aar gl. 20 Rdlr., 1 brun Hoppe, 3 Aar 25 Rdlr., 1 Plovstud i 5. Aar 20 Rdlr., 3 Køer, 6,7 og 8 Aar gl. 30 Rdlr., 1 Qvie 7 Rdlr., 3 Kalve 8 Rdlr., 12 Faar á 8 Mark (ialt) 16 Rdlr., 1 beslagen Vogn med Tilbehør og Drættetøi 20 Rdlr., 2 Møgvogne 8 Rdlr. 3 Plov med Tilbehør 3 Rdlr., 1 Harve 1Rdlr.4 Mark, Lader og Slu-av m.v. til 2 vogne 1 Rdlr. 3 Mark. Det Fornødne af Høleer, Spader, Grebe, Kornsække, Halckelseskiste med Kniv m.m. (ialt) 5 Rdlr. Summa Besætning (og redskaber) 185 Rdlr. 1 Mark. Sluttelig hedder det i synsforretningen: Med denne Besætning skjønne vi, at Gaardens Drift og det deraf pligtige Hoverie kan bestrides. Fæsteren erklærede at have modtaget Gaarden med sin fulde Avl og saaledes ogsaa at have det fornødne Føde- og Sædekorn. Han og Inger Marie Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Ullits sogn, Gislum herred, han er da gårdmand og sammen med dem bor børnene Søren, Ane Marie og Maren Kirstine samt to tjenestekarle (Søren og Peder Sørensen) samt stedfaderen Ole Sørensen og moderen Ane Sørensdatter som aftægtsfolk. Han skødes den 23 jan 1845 Skræddergården, Ullits sogn, Gislum herred, fra ejeren af Lerkenfeldt som var gået i gang med at sælge ud af fæstegodset og det på yderst lempelige vilkår med en pris på knap 200 rdlr. pr. tønde hartkorn (en på de tider lav pris). Gården har gammel matr.nr. 3, nyt matr.nr. 16a og er beliggende på det der i dag er adressen Ullitshøjvej 122. Gården beskrives dette år af Proprietær Kieldsen på Lerkenfeldt som:

"Aage Sørensens Gaard Matr. 16, ibid [Ullits Bye], Gardsplads med Enghave sydvest i Byen med Indlod vesten for Byen, en Englod i store Bløder og en Tørvelod i Kalvekiær begge sønden for Byen, en Græsningslod ved Aaen, en Aaekrog østen for Aaen samt en Hedemark paa Troelsmark sydøst for samme. Samme gammelskat og Hardtkorn 3 Tdr. 4 Skp. 0 Fjk. ½ Alb." Købekontrakten er underskrevet den 8. februar 1844 og da ses Aage Sørensen at have købt gården til selveje i henhold til en parterne imellem den 8. februar 1844 oprettet købe-kontrakt, hvori det indledningsvis hedder: „Jeg Mathias Kieldsen sælger hermed til Aage Sørensen den af ham hidtil i Fæste havte Gaard i Ullitz Sogn og Bye under Lerkenfeldts Gods med Alt dens tilliggende ufrit Ager og Engs Gammel Hartkorn 3 Tdr. 3 Skpr. 1 Fjdkr. efter den nye Matricul No. 16 3 Tdr. 4 Skpr. 0 Fjdkr. 1/2 Alb. tillige med den ved samme værende tilhørende Besætning og Inventarium for Kjøbesum 700 rbdlr. Sølv paa følgende Vilkaar." Det fremgår, at jagtrettigheden fortsat skulle tilhøre godset, og ligeledes fiskerettigheden i de til gården grænsende åer og bække. Bemærkelsesværdigt var det, at godsejeren Mathias Kjeldsen ved salget af fæstegårdene fastholdt retten til at kræve gratis hoveriarbejde fra de nye selvejere, sålænge han eller hustruen levede, og da han først døde 1880 og hustruen 1896, blev det til mange års arbejde for godset uden betaling. Herom hedder det i købekontraktens punkt 3-6: „3) Saalænge Sælgeren eller Hustru leve og Begge eller Een af dem ejer Lerkenfeldt Gaard eller underliggende Mølle er Kjøberen eller Gaardens efterkommende Ejere pligtig at forrette Naturalarbejde Aarlig saaledes: a) Fra Gaarden, Studestalden eller Møllen at udkjøre og aflæsse paa hvilket Sted i Mar-ken det paavises, 16 Læs Gjødning af almindelig Størrelse i Tidsrummet fra Bygsæden er endt til Kornhøstens Begyndelse. b) At forrette til Hovedgaarden eller Møllen 3 Dages Arbejde, hvoraf 2de i Kornhøsten og den 3die til hvilken anden Tid forlanges med fuldkommen arbejdsføre Mennesker samt med egne Arbejdsredskaber og paa egen Kost efter Tilsigelse paa Aftens Varsel c) At afgive 2de Rejser, den Ene paa 2 å 3 Mile og den Anden paa 4 á 5 Mile fra Lerkenfeldt eller Møllen og paatage som Læs 31/2 Td. Rug, 4 Tdr. Byg, 5 Tdr. Havre eller andre varer i Forhold dertil. d) Kjøberen i Forening med hele Lerkenfeldt Godses Bønder deltager som forhen i Bjergningen med Mejning, Røgtning og Hjemkørsel af Kornafgrøden paa den saakaldte Gjædsted Nørgaards Eng efter Omgang og Tilsigelse som forhen er skeet efter den da gjeldende Hoveriforening. I det Tilfælde, at Sælgeren eller hans Enke maatte afhende Lerkenfeldt Gaard og Mølle ophører Disse Naturalarbejder, men er Kjøberen eller Ejeren af den hermed solgte Gaard i det Sted pligtig at betale til Sælgeren eller Enke, saalænge Een af dem lever, aarlig 3 Rbdlr. til hvert Aars sidste May, hvilket og skal være Tilfældet, dersom Sælgeren eller Enke paa anden Grunde maatte ophæve Arbejdets Forrettelse in natura. 4) Dersom Sælgeren i dette eller senere Aar skulle faa i Sinde at opføre en nye Lade og flere Bygninger ved Møllen samt en Broe og Vej eller Vases Omlægning over Aaen fra Møllen til Gaardens Østergaard (?), da er Kjøberen i Forening med Godsets øvrige Bønder i Forhold til deres Gaards part efter den førgjeldende Hoveriforening pligtig at for-rette de Kjørsler, som maatte udfordres til Materialiers Hentelse, Hjemkjørsel, Dæmning og Afkjørsel samt det fornødne Haandlangerarbejde, indtil Bygningerne, Broen og Vasen er fuldstændig; og dersom Bygninger ved Hovedgaarden, naunlig af Laden maatte nedtages til Brug for de ved Møllen opførende, skal Materialiernes Hentelse til Ladeendens Igjenopsættelse ligeledes være indbefattet under foranførte Arbejde. Dog maa Vejlængden efter Materialierne ikke overstige 4 Mile hvad Tømmer og Fjel angaaer og 2 á 3 Mile hvad Muursteen betræffer. - Foranførte Arbejde maa ikke forlanges udført i den almindelige Sædetid, Korn- eller Høehøsten. Det er en selvfølge, at saafremt dette Bygningsarbejde ikke er fordret i nærværende Sælgers eller Kones Ejetid, bortfalder det ganske. 5) For Udredelsen af det i foranstaaende 3die og 4de Poster bestemte Arbejde hæfter den solgte Ejendom med første prioritet; og forrettes Arbejdet ikke efter Tilsigelsen, er Vedkommende underkastet samme Tvangsmidler, som for almindeligt Hoveriarbejdes Forsømmelse er bestemt ved Lovgivningen. 6) Det pligtige Hoverie overensstemmende med den approberede Hoveriforening forrettes som hidtil indtil 1844 Aars Udgang, ligesom og Bygsæden nedlægges af Kjøberen i Foraaret 1845, hvorimod Havresæden er ham aldeles uvedkommende. Det endelige skøde på gården til Aage Sørensen ses udstedt den 21. november 1844 og tinglyst den 23. januar 1845. Hvorledes Aage Sørensen har skaffet pengene til købet er uvist, men han ses ikke at have lånt penge til det.
     Aage Sørensen og Inger Marie Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, han er da gårdejer og sammen med dem bor børnene Søren, Ane Marie, Maren Kirstine, Ane Margrethe og Niels Christian samt en tjenestekarl. Hans moder, der stadig er på aftægt, er siden sidste folketælling blevet enke. Han og Inger Marie Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Ullits sogn, Gislum herred, han er da gårdmand og sammed med dem bor børnene Søren, Niels Chr., Laust Chr., Ane Marie, Maren Kirstine, Ane Margrethe samt hans moder på aftægt og en tjenestekarl. Han og Inger Marie Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Ullits, Ullits sogn, Kær herred, som gårdmandsfolk sammen med børnene Søren, Niels Christian, Laust Christian, Peder, Ane Marie og Ane Margrethe. Han og Inger Marie Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Ullits sogn, Gislum herred, han er da gårdmand og børnene Søren, Maren, Ane Margrethe, Laurs og Peder bor hos dem. Han og Inger Marie Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, og han er da gårdmand. Hos dem bor sønnerne Aage og Laust Christian, barnebarnet Inger Marie Laustsdatter og de har én tjenestepige. Der læses skøde den 8 jan 1874 fra Aage Sørensen til sønnen Søren. Dette sker i forbindelse med udstykningen fra matr 16a (Skræddergården) til matr. 16b som Søren bebygger. Ved samme lejlighed skrives der aftægtskontrakt fra Søren og Laust Aagesen til faderen Aage og hans hustru, der for Sørens vedkommende er nærlæst til 500 rdl. med 1. prioritet i 16a og 16b for resten af aftægten. Ejendommen på matr. 16b er i dag nedrevet (hvilket skete omkr. 1965) Forinden havde han den 26. november 1873 fået Indenrigsministeriets tilladelse til at dele gården således, at hovedparcellen fik matr. nr. 16a med et hartkorn på 2 tdr. og den frastykkede ejendom matr. nr. 16b med et hartkorn på 1 td. 4 skpr. 1/2 alb., altså 11/2 td. På den frastykkede ejendom var der opført nye bygninger. Aage Sørensen afhændede derpå de to gårdsparter ifølge skøder af hhv. 2. januar og 6. januar 1874. Selve hovedparcellen matr. nr. 16a afhændedes til den ældste søn Søren formedelst 900 rdlr., medens lillebroderen Laust skulle betale 1400 rdlr. for sin part. Herefter skulle de to brødre i fællesskab yde en nærmere bestemt aftægt til forældrene, hvilken aftægt vurderedes til i alt 800 rdlr. for en 5-årig periode og således, at Søren skulle udrede aftægten for 500 rdlr. og Laust for 300 rdlr. Hertil kom imidlertid, at Søren fik pålagt nogle separatydelser, måske fordi han havde fået sin gårdspart billigere. Om aftægten hedder det i øvrigt: 1) Indtil den nedenfor nævnte Aftægtsbolig er fuldført og tjenlig til Beboelse, forbeholde vi os at blive boende sammen med vore Sønner som hidtil og at nyde Kosten sammen med dem ligesaagodt som de selv erholder den, og skulle de da i samme Tid forsyne os med Alt, hvad vi iøvrigt behøve til Livets Fornødenheder. 2) Inden Udgangen af Mai Maaned 1874 skulle Aftægtsyderne være forpligtede til at have indrettet og istandsat til min og Hustrus Beboelse de 4 vestlige Fag af det søndre Hus i Sørens Gaard (matr. nr. 16a), og forbeholde vi os bemeldte 4 Fag Hus til Aftægtsbolig for os vor Levetid. - Boligen indrettes saaledes, som jeg og Hustru nærmere bestemme det, saa at den kan afgive en tæt og hyggelig Leilighed for os efter Egnens Skik og Brug og forsynes med en ny Kakkelovn. - Den vedligeholdes af Aftægtsyderne vor Levetid i god, beboelig Stand. 3) Fra den Tid, da vi indflytte i denne Aftægtsbolig, skulle Aftægtsyderne være forpligtede til Aarlig at levere der i gode og sunde Varer følgende Naturalpræstationer, nemlig: 4 Tdr. Rug, 2 Tdr. Byg og 1 Td. Malt med Halvdelen hver 1. Mai og 1. Nov., 3 Tdr. Kartof-ler i rette Opgravningstid, 31/2 Lispund (28 kg) Mellemflæsk om Efteraaret inden Jul, 3 Lispund Smør med 1/2Del eller 4 Pd. den første Dag i hver Maaned, 3 Lispund Ost med Halvdelen St. Hansdag og Mikkelsdag, 8 Pd. Lys om Efteraaret inden Jul, 12 p. (potter af ca. 1 liter) Brændevin, nemlig 6 Potter til Jul, 4 P. til Paaske og 2 til Pinse, 2 01(160) Sild med Halvdelen Foraar og Efteraar, 1 01 flynder, 1 Skp. Salt, 1/2 Pk. Tvist og 8 Pd. Hør om Efteraaret, 200 Stk. Grønkaal, der sættes sammen i Haven om Efteraaret paa sædvanlig Maade, 6 Rdlr. i rede penge om Efteraaret til Mikkelsdag, endvidere efter vort nærmere Forlangende 12 Snese Æg, 5 Pd. Rulleskraa, 3 pd. Candis, 3 Pd. Melis, 2 Pd. Puddersuk-ker, 3 Pd. Kaffe, 11/2 Pd. Cicorie (kaffeerstatning), 1 Skpr. Ærter, 4 pd. Sæbe og 4 Pd. Soda. 4) Aftægtsyderne ere endvidere forpligtede til aarlig at fodre og græsse 5 Faar for os om Sommeren tilligemed deres Yngel, og de, som vi agte at slagte, skulle græsses sammen med Aftægtsydernes egne Slagtefaar. — Ligeledes skal Aftægtsyderne forsyne os med fornødent Fodtøj. 5) Min Søn Søren Aagesen skal være pligtig til daglig i Tidsrummet fra 15. Mai til 15. September at levere os i vor Aftægtsbolig 4 Potter (liter) nymalket Melk og den øvrige Tid af Aaret 2 Potter daglig. 6) I Rette Tid bjærget og frit sat i Hus i vor Aftægtsbolig leverer Aftægtsyderne os aarlig 12 Læs Skudtørv á 30 Snese pr. Læs og 12 Læs Fladtørv á 9 Snese pr. Læs samt 1 Læs Lyng, hvilket alt skal være tørt og forsvarligt Ildebrændsel. 7) Til og fra Aftægtsboligen forbeholde vi os Ret til fri og uhindret færdsel i enhver Henseende, ligsom og Afbenyttelse af Gaardens Brønd og lignende for os fornødne Becivemmeligheder. 8) Vort Korn skal Aftægtsyderne besørge frit bragt til og fra Mølle, de skulle endvidere, naar vi forlange det, lade bage og brygge for os, samt besørge vort Tøj vadsket og istandsat og i enhver ... Pleie og Opvartning, Hjælp og Omsorg, særlig i Sygdoms og Svagheds tilfælde. — Naar en af os ved Døden afgaaer, er den Lengstlevende berettiget til at fæste et Menneske til sin Opvartning, og Aftægtsyderne skulle da koste og lønne Vedkommende, dog ikke med høiere Løn end den almindelige paa den Tid. 9) Min Søn Søren Aagesen skal være pligtig til paa Forlangende at afgive anstændig Befordring til os 2 gange aarlig, for at vi kunne besøge vor Familie. Ligeledes skal han i paakommende Tilfælde, naar vi forlange det, hente og hjemkjøre Præst og Læge, samt tillige betale Læge og Medicin. 10) Naar vi ved Døden afgaae, skulle Aftægtsyderne lade os hæderlig og anstændig begrave efter Egnens Skik og Brug, og tilfalder da vore Efterladenskaber ved den Længstlevendes Død Aftægtsyderne, medmindre vi forinden skulle have disponeret anderledes herover. 11) Naar den Ene af os ved Døden afgaaer, bortfalder følgende Præstationer: 1 Tønde Rug, 1 tønde Byg, 2 Skpr. Malt, 1 Lispund Smør, 1 Lispund Flæsk, 4 Snese æg, 1 Lispund Ost, 2 Pund Hør, Græsning og Foder tiil 2 Faar med Yngel samt 2 Potter Melk fra den 15. Mai til 15. Sept. daglig. 12) Naar vi flytte ind i vor Aftægtsbolig, have vi Ret til foruden vore Kister og Gangklæder samt Sengested med Sengeklæder at medtage de Dele af Gaardens Indbo, Kjøkken og Bryggerredskab, som maatte være fornødne til at danne en hyggelig og god Bolig for os, og som vi med Billighed kunne gjøre Krav paa. 13) Det skal til enhver Tid staae os frit for at fraflytte Aftægtsboligen og tage Ophold andetsteds, men bortfalder i saa Fald vor Ret til fri Bolig, Melk, Ildebrændsel, Rejser, Pleje og Opvartning, istedet for hvilke Præstationer Aftægtsyderne da aarlig skal betale os 20 Rdlr. med Halvdelen hver 1. Mai og 1. November. — De øvrige Præstationer leveres os derimod, hvor vi forlange det indenfor en Afstand af 2 Miil, men leveres da, hvis ikke anden Bestemmelse er truffen, kun 2 Gange aarlig. Skulde vi atter faae isinde at tage Ophold i Aftægtsboligen, skal dette være os tilladt, og vi nyde da paany Aftægten som foran bestemt. 14) Af de i denne Aftægtskontrakt betingede Præstationer skal min Søn Laust Aagesen aarlig præstere som sin Andel 13 Skpr. Rug, 6 Skpr. Byg, 3½ Skpr Malt, 10 Skpr. Kartofler, 1½ Lispund flæsk, 1½ Lispund Smør, 2 Lispund Ost, 5 Snese Æg, 2 Pund Lys, 5 Læs Skudtørv og 5 Læs Fladtørv, hvorimod samtlige øvrige Ydelser forsaavidt ikke anderledes heri er bestemt, bliver at præstere af Aftægtsyderne i Forhold til det paa deres Gaarde hvilende Hartkorn. 15) Samtlige heri nævnte Præstationer blive altid at udrede forud for den kommende Tid og forsaavidt Dagen for Leveringen ikke er bestemt, men kun Tiden paa Aaret, da dette skal ske, blive de at levere paa nærmere anfordring af Aftægtsyderne. Man kan måske undre sig over, at Aage Sørensens søn Søren fik overdraget hoved-parcellen for 900 rdlr., medens lillebroderen Laust for en gård, der var en halv tønde mindre, skulle svare 1400 rdlr. Forklaringen er dog nok at finde i den omstændighed, at den oprindelige gård matr. nr. 16a, Skræddergården, som overgik til den ældste søn Søren, har haft nogle ældre og måske delvis forfaldne bygninger, medens den frastykkede parcel, matr. nr. 16b, som overgik til sønnen Laust, må have haft helt nyopførte bygninger og hertil kommer den omstændighed, at Søren ikke blot skulle svare en større andel af aftægten på grund af sin gårdsparts størrelse, men herudover havde ekstra forpligtelser. I øvrigt sad Søren Aagesen (I.) blot som ejer af Skræddergårdens hovedparcel i 8 år, hvorpå han efter faderens død den 1. marts 1882 ved et udstedt mageskifteskøde afhændede gården til Christen Jensen Vakker af Krogstrup i V. Hornum sogn. Med i overdragelsen fulgte gården matr. nr. 16a med bygninger, 2 tdr. hartkorn jorder, beholdninger af gødning, ildebrændsel og fourage, og til gengæld overtog Søren Aagesen en lidt mindre ejendom i Krogstrup. I mageskifteskødet er gården i Ullits værdisat til 8800 kr., i øvrigt med en prioritetsgæld på 5000 kr., medens ejendommen i Krogstrup sattes til 5000 kr. og havde en prioritetsgæld på 2000. Ved handelen fik Søren Aagesen udbetalt 800 kr. i kontanter, og det besluttedes, at overtagelsen skulle finde sted den 11. juni 1882. Køberen Christen Jensen Vakker synes imidlertid at have været en dygtig handelsmand, for allerede den 17. april 1882 videresolgte han gården til en Mads Christian Christensen formedelst ikke mindre end 12600 kr. Han var den 20 dec 1876 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, aftægtsmand. Han indgår den 15 feb 1877 lejekontrakt med Laust Kristensen på 1 skp. tørvejord af matr.nr. 17b "saa længe Tørvejord findes", mod betalt leje 200 kr. Efter hans død i 1881 deles Skræddergården (matr.nr. 16) mellem to af hans sønner, Søren og Laust Aagesen. Søren beholder hovedparcellen (matr. 16a) og Laust får udmarken (matr. 16b).

Børn af Aage5 Sørensen og Inger Marie Nielsdatter (se #23) alle født i Ullits sogn, Gislum herred, var:
 •       i.   Søren4 Aagesen blev født den 28 sep 1835 og var syg ved fødslen. Faderen var da tjenestekarl af Ullits. Han blev døbt den 29 sep 1835 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, dagen efter sin fødsel og dåben publiceret i kirken den 25. oktober. Som faddere stod pigerne Ane Marie Nielsdatter af Østrup, Petrine af Ullits. Ungkarl Niels Nielsen, Østrup. Peder Sørensen, Christen Sørensen, Niels Holm, alle af Ullitz. Han giftede sig med Lene Kirstine Christensen, datter af Christen Sørensen og Else Catrine Jensdatter, den 31 jan 1873 i Strandby sogn, Gislum herred, han er da fra Ullits og hun er af Strandby Vestergaard. Forlovere var gårdmand Poul Christensen i Strandby og Vestergaard samt husmand Christen Hansen i Gjettrup, Farsø sogn. Han giftede sig 2. gang med Christiane Jensen, datter af Jens Jensen og Gertrud Larsdatter, den 8 feb 1881 i Ullits kirke, Gislum herred, og han er da enkemand og gårdmand af Ullits og hun er pige af Hole, Louns sogn, tjenende hos Søren. Forlovere var gårdmand Laust Aagesen (hans bror) og gårdmand Søren Sørensen, begge af Ullits. Han døde den 9 maj 1919 i Gøttrup, Farsø sogn, i en alder af 83 som aldersrentenyder og enkemand i Gøttrup. Han blev begravet den 15 maj 1919 på Farsø kirkegård, Gislum herred.
        Han og Lene Kirstine Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, han er da gårdejer og børnene Else Katrine, Ane Marie, Aage Christian og Inger Marie bor hos dem. Desuden er hans fader på aftægt og de har en tjenestekarl og to tjenestepiger. Søren Aagesen overtager Skræddergården ved sin faders død og overlader den udskiftede parcel matr. 16b til sin broder Laust således a Søren Aagesen beholder hovedparcellen og Laust får udmarken. Han laver den 1 mar 1882 mageskifte på Skræddergården, Ullits sogn, Gislum herred, til Christen Jensen Vakker af V. Hornum sogn. Med i overdragelsen fulgte gården, jorder, gødning, brændsel og foder. Søren modtager derfor en lidt mindre ejendom i Krogstrup. Gården i Ullits er værdisat til 8800 kr. (og med en prioritetsgæld på 5000 kr.), hvorimod ejendommen i Krogstrup er værdisat til 5000 kr. (med en prioritetsgæld på 2000 kr.). Derudover får Søren udbetalt 800 kr. Overtagelsen skal finde sted den 11 juni. Christen Jensen videresælger dog gården allerede inden overdragelsen, den 17. april, til Mads Chr. Christensen . Ved denne handel sælges gården for ikke mindre end 12600 kr.


 •     11  ii.   Ane Marie Aagesdatter.


 •       iii.   Maren Kirstine Aagesdatter blev født den 7 jan 1840 og døbt den 2 feb 1840 i Ullits kirke, Gislum herred, frembåret af pigen Ane Marie Nielsdatter og gårdmand Anders Christensens hustru Bodil Nielsdatter af Ullits. Jens Pedersen fra Fadelrup. Ungkarl Niels Nielsen af Østrup. Søren Christensen, smed i Ullits, Anders Christensen, gårdmand i Ullits. Hun giftede sig 1. gang med Christen Hansen, søn af Hans Pedersen og Ane Kirstine Pedersdatter, den 28 dec 1864 i Farsø kirke, Gislum herred, han er da ungkarl af Grønnerup, Strandby sogn, og hun er pige af Ullilts. Forlovere var husmand Poul Andersen af Myrhøi og gårdmand Aage Sørensen af Ullits. Hun giftede sig 2. gang med Jens Peter Christensen, søn af Christen Sørensen og Else Catrine Jensdatter, den 15 apr 1876 i Farsø kirke, Gislum herred, han er da ungkarl og hun er enke efter husmand Christen Hansen. Forlovere var gmd. Poul Christensen i Strandby Vestergaard og husmand Poul Andersen i Myrhøj. Han er bror til sin svigerbror Sørens hustru Helene/Lene. Hun døde den 11 sep 1909 i Farsø sogn i en alder af 69.
        Hun og Jens Peter Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Gjøttrup, Farsø sogn, Gislum herred, han er da husmand og sammen med dem bor børnene Maren Kirstine, Hans Christian, Aage, Ane Kirstine, Ane Marie og Ingvart. Hun og Jens Peter Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Gjøttrup, Farsø sogn, Gislum herred.


 •       iv.   Ane Margrethe Aagesdatter blev født den 2 jan 1842 faderen er da gårdmand af Ullits. Hun blev døbt den 23 jan 1842 i Ullits kirke, Gislum herred, som faddere stod bla. Laurs Sørensens hustru Karen Marie Jensdatter af Ullits. Karen Christensdatter af Alstrup sogn, Ole Sørensen og Laurs Sørensen alle af Ullits. Moderen introduceret samme dag. Hun giftede sig med Søren Christiansen, søn af Christian Christensen og Ane Marie Sørensdatter, den 15 jul 1865 i Ullits kirke, Gislum herred, han er da ungkarl af Gjedsted og hun er pige af Ullits. Forlovere var husmand Christian Christensen i Uldsted og gårdmand Aage Sørensen i Ullits. Hun døde den 8 nov 1910 i Svingelbjerg kirkedistrikt, Vesterbølle sogn, i en alder af 68.
        Hun og Søren Christiansen købte i 1865 en parcel fra Vesterris i Testrup, hvorpå de boede i 38 år. De flyttede cirka 1903 til matr. nr. 7b, Farsø og før 1910 til matr. nr. 6o, Svingelbjerg.


 •       v.   Niels Christian Aagesen blev født den 21 mar 1843 faderen er da gårdmand af Ullits. Han blev døbt den 22 mar 1843 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, og dåben publiceret i kirken den 16. april. Som faddere stod gårdmand Jacob Jensens hustru Ane Marie Nielsdatter af Piselhøi, Aars sogn. Pigen Inger Marie Sørensdatter af Knustrup, Westerbølle sogn, anførte Jacob Jensen af Piselhøi, Peder Sørensen, gårdmand Søren Christensen, Smed, og Anders Ullitz, alle af Ullitz. Han døde den 14 feb 1863 i Ullits i en alder af 19 efter at være kommet syg hjem til sin fader fra sin tjeneste i Viborg og "ombragte sig ved hængning".


 •       vi.   Laust Christian Aagesen blev født den 4 apr 1848 faderen er da gårdmand af Ullits. Han blev døbt den 21 apr 1848 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, dåben publiceret den 1. juni. Som faddere stod gårdmand Mads Thomsen og datter Inger. Gårdmand Niels Chr. Jensen og hustru, Johanne Jensdatter samt boelsmand Laust Christensen, alle af Ullits. Moderen introduceret den 21. april. Han giftede sig med Karen Kirstine Jensen, datter af Jens Simonsen og Maren Jensdatter, den 12 dec 1872 i Testrup kirke, Rinds herred, han er da ungkarl tjenende hos sin fader i Ullits og hun er af Thestrup. Forlovere var Gårdmand Jens Simonsen i Thestrup og Gårdmand Aage Sørensen i Ullits. Han døde den 22 feb 1929 i Vestermarken, Viborg, i en alder af 80 som fhv. gårdejer og aldersrentenyder og blev begravet den 27 feb 1929 på Simested kirkegård, Rinds herred.
        Han blev konfirmeret i Foulum kirke. Laust Christian Aagesen overtager ved faderens død i 1881 matr. 16b efter sin broder Søren. Han og Karen Kirstine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i matr. nr. 16b, Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, sammen med børnene Sørine, Laurits og Kristiane. Han er da gårdmand. Han og Karen Kirstine Jensen med i folketællingen den 1 feb 1906 i Matr. nr. 16b, Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, han er da gårdejer. Han og Karen Kirstine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1911 i matr. nr. 16b, Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, og han er da landbruger. Han og Karen Kirstine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1921 i matr. nr. 5a, Hverrestrup, Simested sogn, Rinds herred, han angives da som partikulier. De er flyttet til kommunen i 1917.


 •       vii.   Peder Aagesen blev født den 26 maj 1854 faderen er da gårdmand af Ullits. Han blev døbt den 26 maj 1854 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, samme dag som sin fødsel. Dåben publiceret i kirken den 10. september og moderen indladt den 2. juli. Som faddere stod gårdmand Niels Holm Sørensens hustru i Ullits, Poul Christensens hustru i Strandbygaard. Husmand Laust Sørensen, gårdmand Niels Holm Sørensen i Ullits og gårdmand Poul Christensen, Strandbygaarde. Han døde den 5 sep 1924 i Sygehuset, Farsø, i en alder af 70 som ugift, forhenværende arbejdsmand og almisselem af Ullits.
        Han var med i folketællingen i 1916 i Ullits og fik da fattighjælp. Han var med i folketællingen i 1921 i Fovlum og modtog da også fattighjælp.23. Inger Marie5 Nielsdatter (Niels Nielsen, #46) blev født i Østrup og døbt den 20 dec 1812 i Vognsild kirke, Gislum herred, efter forudgået hjemmedåb i Østrup. Frembåret til dåbens publikation af Christen Byrgesøns kone fra Gislum. Faddere var Christen Espersens kone i Østrup, Christen Justesen i Nyrup, Christen Byrgesen i Gislum, Christen Nielsen og Christen Espersen i Østrup. Hun giftede sig med Aage Sørensen (se #22), søn af Søren Laursen og Anne Sørensdatter, den 27 dec 1834 i Ullits kirke, Gislum herred. Hun døde den 13 dec 1876 i Ullits i en alder af 63 som hustru til aftægtsmand Aage Sørensen. Hun blev begravet den 20 dec 1876 på Ullits kirkegård, Gislum herred.
Hun blev konfirmeret i 1827 i Vognsild kirke, Gislum herred, og er da af Østrup. Hun ses i folketællingen den 18 feb 1834 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, som tjenestepige hos gårdmand Niels Thomasen og hustru Bodil Marie Jensdatter. Hos dem tjener også hendes da kommende svigerbror Peder Sørensen.


24. Niels Christian Nielsen5 Skiønning (Niels Schiønning, #48) blev døbt den 6 apr 1795 i Jerslev kirke, Børglum herred, Som faddere stod Christian Andersen og Per Nielsen på Heden. Derudover Christian Bødker, Jerslev, Christian Lauersens hustru i Mellerup samt Maren Pedersdatter i Herup. Forældrene er da af Heden og faderen skomager. Trolovelsen mellem Ane Nielsdatter og Niels Christian Nielsen Skiønning blev deklareret den 22 okt 1814 i Jerslev sogn, Børglum herred. Han giftede sig med Ane Nielsdatter (se #25), datter af Niels Christensen Væver og Ane Sørensdatter, den 30 dec 1814 i Jerslev kirke, Børglum herred, ved vielsen er han karl, tjenende hos forældrene i Flybjerg og hun er tjenende på Abildgaard. Forlovere var hans fader Niels Skiønning (med påholden pen) og gårdmanden Niels Jepsen i Flybierggaard. Han døde den 12 dec 1886 i Serritslev sogn, Børglum herred, i en alder af 91 som aftægtsmand. Han blev begravet den 22 dec 1886 på Serritslev kirkegård, Børglum herred.
Han og Ane Nielsdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 på Aaemark, Serritslev sogn, Børglum herred, han ernærer sig da som husmand og skomager. Hos dem bor Niels, Niels Christian, Christian og Marie. Han og Ane Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 på Aaemark, Serritslev sogn, Børglum herred, han ernærer sig da som husmand og skomager. Hos dem bor børnene Niels Christian, Christian og Ane Marie. Han og Ane Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 på Hjelmsted hede, Serritslev sogn, Børglum herred, og ernærer sig da som husmandsfolk og han som skomager. Hos dem bor børnene Niels Christian Christian, Dorthe, Marie og Maries datter Ane Marie. Han og Ane Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 på Aaehede, Serritslev sogn, Børglum herred, som husmandsfolk. Han ernærer sig da som skomager med en lærerdreng Christen Sørensen (24 år) fra Jerslev. Hos dem bor datteren Marie og dennes søn Anders Christian (4 år) og plejebarn Ane Marie Pedersdatter (6 år). Han og Ane Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 på Aaemark, Serritslev sogn, Børglum herred, han er da aftægtsmand og skomager og de bor sammen med barnebarnet Ane Marie. Niels Christian Nielsen's bo blev skiftet efter 12 dec 1886 men han efterlod sig intet.

Børn af Niels Christian Nielsen5 Skiønning og Ane Nielsdatter (se #25) var:
 •       i.   Ane Marie4 Nielsdatter blev døbt den 5 feb 1815 i Jerslev kirke, Børglum herred, og som faddere stod Christen Jørgensens hustru Helle Jensdatter af Vester Mellerup og Niels Christian Nielsens hustru af Lille Flybjerg (hans farmor) samt Bertil Poulsens hustru i Vester Mellerup. Forældrene opholder sig da hos faderens forældre i Lille Flybjerg. Hun giftede sig med Peder Johansen Zimmermann, søn af Johan Gottleb Zimmermann og Karen Mortensdatter, den 3 jan 1840 i Serritslev kirke, Børglum herred. Hun døde den 23 aug 1875 i Pebberdalen, Vesteraa Mark, Serritslev sogn, Børglum herred, i en alder af 60 efterladende sig sin mand. Hun blev begravet den 29 aug 1875 på Serritslev kirkegård, Børglum herred.
        Hun og Peder Johansen Zimmermann var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Hjelmsted hede, Serritslev sogn, Børglum herred, han er da husmand og daglejer. Hun og Peder Johansen Zimmermann var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Aaehede, Serritslev sogn, Børglum herred, som husmandsfolk (han er daglejer) sammen med datteren Johanne Catrine.


 •       ii.   Dorthe Nielsdatter blev født den 1 apr 1817 i Serridslev sogn, Børglum herred, forældrene er da indsiddere af Holt. Hun blev døbt den 3 apr 1817 i Hjemmet, Aaemark, Serridslev sogn, Børglum herred, dåben konfirmeret i kirken den 13. april 1817. Som faddere stod tjenestepigen Ane Marie Olesdatter af Skel, tjenestepigen Dorthe Lisbeth Nielsdatter af Lille Flyeberg, Niels Skiønning, husmand sammesteds, Søren Christian Nielsen tjener sammesteds, gårdmand Anders Christensen af Holt. Hun giftede sig med Peder Pedersen. Hun døde den 4 dec 1903 i Vesteraa mark, Serridslev sogn, Børglum herred, i en alder af 86 som enke og aftægtskone. Hun blev begravet den 11 dec 1903 på Serridslev kirkegård, Børglum herred.
        Hun og Peder Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Serritslev, Serritslev sogn, Børglum herred, og de er da husmandsfolk.


 •     12  iii.   Niels Nielsen.


 •       iv.   Marie Nielsdatter blev født den 31 jul 1821 i Serridslev sogn, Børglum herred, forældrene er da husmandsfolk af Aaemark. Hun blev døbt i aug 1821 i Hjemmet, Serridslev sogn, Børglum herred, dåben konfirmeret i kirken den 25. december 1821. Som faddere stod bla. pigerne Maren Pedersdatter og Johanne Marie Jensdatter af Østeraae, Anders Nielsen og ungkarl Niels Ovesen af Østeraae.


 •       v.   Niels Kristian Nielsen blev født den 15 jul 1823 i Serridslev sogn, Børglum herred, forældrene er da husmandsfolk af Aaemark. Han blev døbt den 16 jul 1823 i Hjemmet, Serridslev sogn, Børglum herred, dåben bekræftet i Serritslev kirke den 23. november 1823. Faddere var husmand Søren Christian Nielsen Skjønnings hustru Ane Sørensdatter i Røde hus Hune sogn, pige Else Marie Jensdatter i Østeraae, husmand Søren Christian Nielsen Skjønning af Røde huus i Hune sogn, husmand Søren Pedersen i Flyeberg i Jerslev sogn samt ungkarl Anders Madsen. Han giftede sig med Ane Margrethe Pedersdatter, datter af Peder Jensen og Zidsel Ovesdatter, den 27 dec 1844 i Serritslev. Han døde den 1 jun 1869 i Serritslev i en alder af 45.
        Han blev konfirmeret i 1838 i Serritslev kirke, Børglum herred.


 •       vi.   Christian Niels Nielsen Skiønning blev født den 2 aug 1825 i Serridslev sogn, Børglum herred, forældrene er da husfæstere af Aaemark. Han blev døbt den 3 aug 1825 i Aaemark, Serridslev sogn, Børglum herred, dåben bekræftet i kirken den 26. december 1825. Som faddere stod ungpigen Ane Pedersdatter og Johanne Marie Jensdatter af Østeraae. Hans onkel, fæstehusmand Søren Nielsen Skiønning fra det røde hus (Rødhus?) i Hune sogn. Fæstehusmand Søren Pedersen fra Flyberg i Jerslev sogn og selvejerhusmand Anders Nielsen af Melhaven mark. Han giftede sig 1. gang med Ane Christine Sophie Lund, datter af Claus Pedersen Lund og Mette Jensdatter, den 30 dec 1851 i Serritslev kirke, Børglum herred. Han giftede sig 2. gang med Ane Dorthea Jørgensdatter den 27 jul 1888 i Vrå kirke, Børglum herred, han er da enkemand fra S. Vrå som indleder sit 2. ægteskab og hun er pige af S. Vrå. Forlovere var Anders Nielsen og Christian Peder Pedersen. Han døde den 17 sep 1897 i Vraa sogn, Børglum herred, i en alder af 72 af dødsanmeldelsesprotokol og skifteprotokol fremgår, at enken Ane Dothea, f. Jørgensen, får tilladelse til at sidde i uskiftet bo, herunder, at børnene af Christian Nielsen Schjønnings første ægteskab anerkender dette.
        Han blev konfirmeret i 1840 i Serritslev kirke, Børglum herred, med anmærkningen 'temmelig god kundskab og god opførsel.' Han er nævnt i lægdsrullen i 1844 og anføres da at være 19 år gl. og 54 3/4 tommer høj, boende hjemme og let __. Han nævnes igen i 1847 hvor han anføres med samme data (dog 22 år gl.) samt at være udtaget til 'trænkusk' eller 'trænkonstabel'. Han blev indkaldt til millitæret i 1849 og deltager i tre-års krigen. I lægdsrullen i 1850 betegnes han som værende betydelige kalveknæet. Han bliver udskrevet af lægdsrullen i 1864 da han i 1857 anføres at være afskediget dette år. Han og Ane Dorthea Jørgensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Sønder Vraa, Vraa sogn, Børglum herred, han lever da som murer og hos dem bor deres lille søn Niels Christian.25. Ane5 Nielsdatter (Niels Christensen, #50) blev døbt den 19 aug 1787 i Tolstrup kirke, Børglum herred, faddere var Chresten Andersen, Jacob Pedersen, Johanne Christensdatter, Johanne Pedersdatter. Hun giftede sig med Niels Christian Nielsen Skiønning (se #24), søn af Niels Schiønning og Dorte Sørensdatter, den 30 dec 1814 i Jerslev kirke, Børglum herred. Hun døde den 8 mar 1855 på Vesterå hede, Serritslev sogn, Børglum herred, i en alder af 67 og efterlader sig sin mand, skomager og aftægtsmand Niels Christian Nielsen Schjønning. Hun blev begravet den 18 mar 1855 på Serritslev kirkegård, Børglum herred.


26. Jens5 Pedersen (Peder Andersen, #52) blev født i Fristrup, Åby sogn, Kær herred. Han blev døbt den 31 maj 1807 i Åby kirke, Kær herred, som faddere stod Ane Andersdatter, Gunild Kristensdatter, Peder __om, Niels Kristensen og Peder Holland. Han giftede sig med Karen Marie Pedersdatter (se #27), datter af Peder Sørensen Smed og Johanne Maria Jensdatter, den 5 sep 1834 i Åby kirke, Kær herred, efter at være anmeldt dertil den 5. juli. Han er da ungkarl på Bjerget og hun pige af Vedsted. Som forlovere stod husmand Simon Andersen i Aabye og Ove Esbensen i Vedsted. Han døde den 6 maj 1875 i Åby sogn, Kær herred, i en alder af 67 af vattersot. Han blev begravet den 14 maj 1875 på Åby kirkegård, Kær herred.
Han blev konfirmeret i 1823 i Aaby kirke, Kær herred, med dommen 'Kundskab temmelig god, opførsel sædelig og anstændig'. Han er da fra Aastrup. Han var baptist og var sandsynligvis en af de første til at blive døbt i Biersteds baptistmenighed. Han og Karen Marie Pedersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Aabye, Åby sogn, Kær herred, sammen med børnene Peder, Maren og Peder Christian. Han er da husmand. Han og Karen Marie Pedersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Knøsgaard, Åby sogn, Kær herred, han er da husmand og lever af sin jord. Hos dem bor børnene Peder og Maren. Han og Karen Marie Pedersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Knøsgaard, Aaby, Aaby sogn, Kær herred, han er da husmand og lever af sin jordlod. Hos dem bor en plejesøn Jens Nielsen (1 år, født i Aaby sogn) samt et almisselem Gjertrud Pedersdatter (62 år, født i Jetsmark sogn). Han og Karen Marie Pedersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Knøsgaard, Aaby skoledistrikt, Aaby sogn, Kær herred, og han er igen husmand der lever af sin jordlod. Plejebarnet Jens og almisselemmet Gjertrud bor stadig hos dem og der er kommet endnu et almisselem til, nemlig Else Jensdatter (90 år, født i Vadum sogn). Han og Karen Marie Pedersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Knøsgaards enge, Aaby skoledistrikt, Aaby sogn, Kær herred, han er da stadig husmand og hos dem ses plejesønnen Jens og almisselemmet Gjertrud stadig boende. Han og Karen Marie Pedersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Knøsgaard huset, Åby sogn, Kær herred, som jordbrugere på udflyttergårdene på Aaby Mark.

Børn af Jens5 Pedersen og Karen Marie Pedersdatter (se #27) alle født i Åby sogn, Kær herred, var:
 •       i.   Peder4 Jensen blev født den 28 aug 1831 faderen er da af Bjørnum i Aaby sogn og moderen er af Vedsted i Åby sogn. Han blev døbt den 4 sep 1831 i Åby kirke, Kær herred, som faddere stod Ane Njelsdatter, gårdmand Anders Andersens kone i Vedsted, pigen Ane Marie Pedersdatter på Birkelse, tjenestekarl Peder Andersen, Vedsted, Chresten Andersen Houen og huusmand Simon Andersen i Aabye. Han giftede sig med Bergithe Cathrine Nielsdatter, datter af Niels Christian Andersen og Ane Marie Christensdatter, den 6 okt 1857 han er da ungkarl og smed af Østerhalne hede og hun er pige sammesteds. Forlovere var husmand Niels Christian Andersen, Østerhalne hede, og husmand Søren Christensen, sammesteds. Han døde den 21 sep 1901 i Biersted, Biersted sogn, Kær herred, i en alder af 70 som enkemand og levede da af alderdomsunderstøttelse. Han blev begravet den 27 sep 1901 på Biersted kirkegård, Kær herred.
        Han blev konfirmeret i 1847 i Åby kirke, Kær herred, med dommen 'Temmelig god kundskab, meget opmærksom og __ i Opførsel'. Han er da fra Knøsgaard hos sine forældre. Han og Bergithe Cathrine Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Knøsgaards enge, Aaby sogn, Kær herred, som smede- og husmandsfolk med sønnen Peder Christian og datteren Ane Marie. Han tiltrådte militærtjeneste den 18 jan 1864 og deltog i krigen i 1864 som menig i 21. regiment, 6. kompagni. Han blev hjemsendt igen den 30. maj samme år. Han blev ikke såret eller taget til fange og var ved ansøgning om erindringsmedalje berettiget til at modtage denne. Han og Bergithe Cathrine Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Aaby mark udflyttergårde, Knøsgaard, som husmands- og smedefolk. Han får tilskud af fattigkassen. Han og Bergithe Cathrine Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Knøsgårds Kjær, Aaby sogn, Kær herred, som smede- og husmandsfolk. Hos dem bor børnene Nielsine Kristine, Ane Johanne, Petrea, Karen Marie, Ane Marie (gift) og Ane Dorthea. Han var smed i Biersted i maj 1881. Han var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Biersted, Biersted sogn, Kær herred, som enkemand og smed med husholderske (Ane Marie Hansen, 48 år, født i Gjøl).


 •     13  ii.   Maren Jensdatter.


 •       iii.   Peder Christian Jensen blev født den 14 okt 1837 forældrene er da indsiddere af Vedsted. Han blev døbt den 19 nov 1837 i Åby kirke, Kær herred, som faddere stod Maren Njelsdatter, gårdmand Hans Pedersen Doun, pigen Gjertrud Pedersdatter Biersted, ungkarl Jeppe Pedersen, Biersted, tjenestekarl Erik Pedersen og husmand Chresten Andersen i Vedsted. Han døde den 8 jun 1841 i Knøsgaard, Aaby sogn, Kær herred, i en alder af 3. Han blev begravet den 13 jun 1841 på Aaby kirkegård, Kær herred.27. Karen Marie5 Pedersdatter (Peder Sørensen, #54) blev døbt den 14 nov 1806 i Hjemmet, Åby sogn, Kær herred, frembåret i kirken den 16. november. Som faddere stod Karen Sørensdatter, Ane Maria Jensdatter, Jens Nørgaard, Lauritz Gundersen og Simon Nielsen. Hun blev født den 14 nov 1806 i Aaby, Åby sogn, Kær herred, forældrene er da af Åby. Hun giftede sig med Jens Pedersen (se #26), søn af Peder Andersen og Maren Hansdatter, den 5 sep 1834 i Åby kirke, Kær herred. Hun døde den 7 maj 1881 i Knøsgaard, Åby sogn, Kær herred, i en alder af 74 her boede hun på aftægt ved folketællingen i 1880 sammen med datteren Maren og dennes mand Niels. Hun blev begravet den 14 maj 1881 på Åby kirkegård, Kær herred.
Hendes død blev anmeldt den 7 maj 1881 men der vides på dødstidspunktet ikke om der efterlades noget. Senere ses det at hendes efterladenskaber ikke har indbragt noget ved auktion og at arvingerne (hendes tre børn) derfor ikke arver noget.


28. Jens5 Pedersen (Peder Jensen, #56) blev døbt den 22 sep 1785 i Vadum kirke, Kær herred, som faddere stod Anders Mortensens hustru (hans tante) i Haldager, Mette Pedersdatter sammesteds, Søren Nielsen, Søren Christensen og Niels Christensen. Han giftede sig med Maren Malene Eskildsdatter (se #29), datter af Eskild Christensen og Ane Christensdatter, den 1 dec 1816 i Vadum kirke, Kær herred, han er da ungkarl af Torpgaard, hun er pige af Vesterhalne. Som forlovere stod Laurs Pedersen selvejergaardmand i Østerhalne og husfæster Christen Eskildsen (hendes halvbror) i Wadum. Han døde den 6 apr 1846 i Vadum sogn, Kær herred, i en alder af 60 som selvejerhusmand. Han blev begravet den 11 apr 1846 på Vadum kirkegård, Kær herred.
Han og Maren Malene Eskildsdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand og hun er væver. Hos dem bor børnene Peder, Ane Margrethe og Eskild samt hendes moder, almisselem Ane Christensdatter, og en ugift væverske. Han og Maren Malene Eskildsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, og igen er de hhv. husmand og væver. Sønnen Peder som bor hos dem er ligledes væver og derudover bor børnene Eskild og Ane Margrethe også hos dem. Derudover bor hendes moder Ane hos dem (almisselem) samt en tjenestepige. Han ejer ved matriklen i 1844 matrikel 30, Vesterhalne by, Vadum sogn, Det er ifølge den gamle matrikel sat til 2 Skp., men er ved den nye sat op til 3 Skp. 1 Fdk. 1 3/4 Alb. Den gamle skat er sat til 1 Rd. 68 Sk. Denne matrikel ligger på den sydlige side af Vester Halne vej ved nr. 107, der hvor Skærsigvej og Vester Halne vej løber sammen (nuværende matr. nr. 14a og 14f). Han og Maren Malene Eskildsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand. Hos dem bor børnene Peder, Eskild og Ane Margrethe som alle er vævere. Derudover har de en tjenestepige. Jens' bo blev skiftet den 29 apr 1847 på Herredsfogedkontoret, Nørresundby, Kær herred, og skiftet har følgende ordlyd: Aar 1847 den 29 April blev nedsat en Skifteret paa HerredsfogedContoiret i Nørre sundby af Skifteforvalteren Overauditeur Timm i Overværelse af __ og Ostenfeld som Vidner og blev da foretaget Boet efter Huusmand Jens Pedersen af Vesterhalne i Vadum Sogn. I Skifteretten mødte den Afdødes Enke Maren Malene Eskildsdatter tilligemed hen des antagne Laugværge Gaardmand Christen Eskildsen af Vadum og begjerede at Skifte maatte blive afholdt eftersom Hun havde opgivet sin ved Anmeldelse af hendes Mands dødsfald tilkjendegives Bestemmelse om at ansøge om Bevilling til at hensidde i uskiftet Bo. Hun opgav Afdødes Arvinger at være deres fælles sammenaulede Børn nemlig. 1. en Søn Peder Jensen. 29 Aar gl. opholdende sig i Hjemmet 2. en do Eskild Jensen. 24 Aar gl. sammesteds; og 3. en datter Ane Margrethe Jensdatter. 21 Aar, ligeledes Hjemme Flere Arvinger efterlader den Afdøde ikke. Peder Jensen og Eskild Jensen vare mødte, ligesom ogsaa Gaardmand Jens Christian Pedersen af Wadum torp mødte som født Værge for den ugifte Datter og Kurator for den mindreaarige Søn. Enken, der ønskede at Skifte og Deling maatte foretages i dag, opgiør det fælleds Boes Eiendele at bestaa af 1. Stervbohuset i Vesterhalne Bye med Bygning og underliggende Eiendomme staaende for Hartkorn gl. Matr. 2 Skp, ny Matr 3 Skp 2 Fk 3/4 Alb tilhørende den Afdøde efter Mageskifteskjøde af 21 Novbr 1845 hvilket Skjøde blev foreviist - som hun anslog til Værdi 500 Rbd. 2. Besæting og Løsøre saasom 2de Køer, 2 Faar og udvendig Inventarium, Indbo af Bohave, Sengeklæder, Kjøkkenredskaber m.m. som hun alt anslog til en Værdi af 120 Rbd Tilsammen 620 Rbd Videre forsikrede Enken at det fælleds Bo ikke eier hverken af fæste Eiendommen udestaaende Fordringer, Løsøre eller andet hvorimod hun anmeldte være bortskyldig til Gaardmand Thomas Larsen i Lagergaard den Sum 100 Rbd. ifølge udstædt Obligation af 21 Novbr 1845 med 1ste Prioritet i Huset, Aul og Afgrøder men videre Gjæld eller Besvær hviler der ikke paa Boet Den myndige saavelsom mindreaarige Søn og Værgen erklærede at de fandt den af Enken ansættelse af Værdien paa Boets saavel faste som løse Eiendele for passende og overeensstemmende med Nutidens gangbare Priser og Skifteforvalteren fandt ex officio ikke noget derimod at erindre. Den anmeldte Gjæld blev erkjendt for at være rigtig. Samtlige Vedkommer de ønskede at Opgjørelse i dag maatte finde Sted og Enken med Laugværge fremsatte Begjæring om at Boets rørlige og urørlige Eiendele maatte blive hende extraderede til Eiendom og fri Raadighed imod at hun tilsvarer de paa Boet hvilende __ __ __ uanmeldt Gjæld tilsvarer de udlæggende __ __ betaler Skifteomkostningerne og iøvrigt holder Skifteretten og andre Vedkommende anger og __løse i enhver henseende. Enke med Laugværge erklærede der__ at hun __ paa den hende tilkommende Godtgjørelse af det fælleds Bo for for hendes Begravelse i sin Tid ved at lige Beløb som Mandens har kostet, ligesom hun ogsaa frafaldt den hende efter Forord. af 21de Mai 1845 tilkommende Arveret, hvorimod de øvrige Vedkommende ikke kunde havde noget at erindre. I Henhold til det Anførte blev Boet af Skifteretten optget til __ og saaledes opgjort. A Indtægt Vurderingssummen for Boets Eiendele efter den forud idag skete Ansættelse: 620 Rbd B Udgivt 1. Gjæld til Gaardmand Thomas Laurien i Lagesgaard efter den forud idag skete Anmeldelse: 100 Rbd 2. Skifte Omkostninger a. Sallarium 6 Rbd 3 mk 1 sk b. Boskrivelse 1 Rbd - 4 sk c. Bekræftelse - 5 mk - d. Justitsfondet 1 Rbd 4 mk 1 sk e. Kongens Kiiste 1/3 deel 2 Rbd 1 mk. - f. Justitsfondet deraf - 2 mk. 10 sk g. Stempel Papir til Skiftebrevet 4 Rbd - - h. 2 Rbd - 1 sk 18 Rbd 4 118 4 Beholdning 501 Rbd 2 mk Hvoraf Enken Maren Malene Eskildsdatter udlægger det halve med 250 Rbd 4 mk Igjen 250 Rbd 4 mk hvorfra drager den ved __ 8 Feb 1810 befalede ½ __ afgift med 1 - 1 - 8 Resten 249 Rbd 2 mk 8 sk deles mellem Børnene saaledes 1. Sønnen Peder Jensen fuldmyndig 99 Rbd 4 mk 9 3/5 sk 2. Do Eskild Jensen mindreaarig 99 Rbd 4 mk 9 3/5 sk 3. Datteren Ane Margrethe Jensdatter ugift 49 Rbd 5 mk 4 4/5 sk som udgjør __ Med opgjørelsen erklærede de Vedkommende at være tilfredse Enken erklærede at hun af Godhed for sin Datter vilde af egen Boeslod forhøie hendes Arv til i alt 100 Rbd skriver eet hundrede Rigsbankdaler ligesom ogsaa hver af Sønnernes Arv til fulde 100 Rbd. Sønnerne erklærede at de ikke under Skiftet fordrede Udbetaling af de til dem udlagte Summer og de vilde __ komme overenns med Enken om Sikkerhed derfor, de fordrede ikke Renter af Summerne __ __ indestod hos Moderen, der paa Anfordring forpligtede sig til at udbetale summen. Enken ombad at Datterens Arvesum maatte blive indestaaende hos hende med __ og Sikkerhed i Boets Eiendele __efter den __ ud prioriterede Gjæld af 100 Rbd __ hvilken Sikkerhed Værgen ansaa Arvesummen for fuldkommen begtrygget. Paa Grund heraf blev for Datteren Ane Margrethe Jensdatter Arvesum og Gave i Alt 100 Rbd givet Udlæg og Sikkerhed i Stervbohuset i Vesterhalne By med Jorder af Hartkorn gl. Matr 2 Skp ny Matr 3 Skp 2 Fdk 3/4 Alb. Avl og Afgrøde Besætning, Ind og Udbo af alle Slags, med Prioritet __ 100 Rbd. En Skifteextrakt bliver __ __ paa Enkens Bekostning. Af den udlagte Arvesum til Datteren bliver at svare Renten fra Deb. Enken gjentog dernæst sin Begjæring om Boets Extradition og under __ __ af hende med Laugværge paatagne forpligtelser blev Boets Eiendele af alle Slags extraderede Enken til Eiendom og fri Raadighed. Skiftet __ hermed for sluttet og det Passerede __ og underskrevet. Skifteretten hævet Timm Maren Malene Eskildsdatter m.f.p. Peder Jensen Christen Eskildsen Eskild Jensen Jens Christian Pedersen m.f.p. Som Vidner __ Østenfeld.

Børn af Jens5 Pedersen og Maren Malene Eskildsdatter (se #29) var:
 •     14  i.   Peder4 Jensen.


 •       ii.   Anne Magrethe Jensdatter blev født den 19 jun 1820 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da selvejergårdfolk af Vesterhalne. Hun blev døbt den 20 jun 1820 i Hjemmet, Vadum sogn, Kær herred, dåben blev bekræftet i Vadum kirke den 23. juli. Som faddere stod Birgithe Christensdatter, Christen Eskildsens hustru i Wadum. Pigen Bodil Pedersdatter i Torpgård. Jens Christiansen, selvejergårdmand i Torpet, Bertel Hansen gårdfæster i Westerhalne og Ungkarl Laurs Pedersen i Torpet. Hun giftede sig med Lars Peter Lytmann, søn af Carl Lytmann og Bodil Marie Larsdatter, den 11 nov 1849 i Vadum kirke, Kær herred, og han er da ungkarl og tjenestekarl i Nørre Tranders sogn og hun er pige af Vesterhalne. Forlovere var Ole Nielsen Føltved (den kendte baptist-prædikant og -præst) fra Aalborg og Jens Christian Pedersen fra Torpet. Hun døde den 21 feb 1881 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, i en alder af 60 og efterlader sig sin mand. Hun blev begravet den 1 mar 1881 på Vadum kirkegård, Kær herred, som baptist.
        Hun blev konfirmeret i 1835. Hun var væver. Hun og Lars Peter Lytmann var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand og hendes moder Maren Malene bor hos dem på aftægt og forsørges af dem. Hun og Lars Peter Lytmann var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand (baptist) og hos dem bor hendes moder stadig på aftægt. Derudover er der kommet et plejebarn til: Peder Chr. Larsen (5 år gl.). Hun og Lars Peter Lytmann var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, han er da stadig husmand og hendes moder er endnu på aftægt. Hun og Lars Peter Lytmann var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, han er da jordbruger og hendes moder bor stadig på aftægt hos dem. Hun og Lars Peter Lytmann var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand og hus dem bor hans bror Johan Henrik (gift) samt en tjenestepige. Hun og Lars Peter Lytmann var baptister (hun bliver døbt i 1849). • ægtepar
  Eskild Jensen og hustru Marie Nielsdatter

 •       iii.   Eskild Jensen blev født den 22 dec 1822 i Vester Halne, Vadum sogn, Kær herred og døbt den 22 dec 1822 i Hjemmet, Vadum sogn, Kær herred, dåben bekræftet i kirken den 5. januar 1823. Han blev 1. gang borgerligt viet med Johanne Marie Christensdatter den 13 apr 1851. Han giftede sig 2. gang med Marie Nielsdatter, datter af Niels Nielsen og Ane Johanne Christensdatter, den 12 apr 1865 i Hvetbo herreds tingsted, Blokhus, han er da husmand, enkemand og væver af Kalsensgård mark og hun er af Saltum sogn. Forlovere var gårdmand Simon Krogh Kristensen af Fruensgård og hendes far husmand Niels Nielsen af Saltum. Han døde den 12 dec 1903 i Kalsensgaards Kjær, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, i en alder af 80 som husmand. Han blev begravet den 19 dec 1903 på Jetsmark kirkegård, Hvetbo herred, ved baptisterne.
        Eskild var i folketællingen den 1 feb 1845 i Vester Halne, Vadum sogn, Kær herred, væver hos sine forældre. Han blev døbt som som baptist den 19 maj 1849 af Ole Nielsen Føltved og blev dermed en af de fire første personer til at blive døbt som baptist i Vadum. To af de andre personer var hans mor Maren og hans ældre bror Peder. At han ikke skulle blive en af de passive i menigheden kan ses deraf, at han allerede fire år efter blev ordineret til prædikant. Hans ordinationsbevis er en smal strimmel papir, hvorpå der står: Den 16. oktober 1853 var storforsamling i Aalborg; blandt de flere forskellige forhandlinger blev broder Eskild, som alt længe have stået på prøve som menighedstjener, beskikket ved Guds ord og håndspålæggelse af ældste, til tillige at administrere nadvren og døbe om fornødent gøres. Føltved Eskild Jensen selv mente dog at være blevet ordineret en gang mere, nemlig den 28. september 1856, men da denne dato falder kort efter menighedens stiftelse, må det antages, at der denne gang har været tale om en særlig beskikkelse til forstanderembedet. E. Jensen varetog forstanderembedet for Jetsmark baptistmenighed fra dennes stiftelse og frem til sin død, 47 år senere.      Eskild Jensen havde en lille, tætbygget skikkelse, og med sin ofte dæmpede, indtrængende stemme var han kendt af de fleste baptister på den tid, måske ikke mindst fordi han var en hyppig gæst ved årsmøder og konferener. Således kunne der ved disse lejligheder godt lyde et: "højere", når han talte, men alle lyttede, thi der var aldrig bitterhed eller vrede at spore hos ham, men altid en varmhjertet fortale for al ægte mission. I sin egen menighed nød Eskild Jensen stor anseelse som leder og forkynder. I 47 år var han dens forstander, og hvad han i disse mange år fik lov at betyde er vel svært at sige, men at det var store ting, kendes tydeligt. Han fik lov til at medvirke til, at menighedens antal voksede fra 122 til omkring 400, han var også medvirkende til, at to nye menigheder kunne stiftes, ligesom han fik lov at opleve, at fem forsamlingshuse blev til i hans tid, nemlig på Dyrengen, på Melkær, i Brovst, i Arentsminde og i Jetsmark.      I hans sidste år fik han tunge ting at bære, hans hustru var alvorligt syg i flere år, og selv fik han stær på begge øjne og måtte opereres, men blev dog til det sidste næsten helt blind. Han var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Torpet, Vadum sogn, Kær herred, han er da husejer og væver. Hos ham bor to væversker. Han og Marie Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Sønderby, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, han er da husmand og jordbruger. Hos dem bor børnene Maren Malene, Ane Johanne, Anders Christian, Ane Margrethe og Niels. Han og Marie Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Kalesensgaards Kjær, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, han er da husejer og arbejder ved landbruget. Hos dem bor børnene Ane Johanne, Anders Christian, Ane Margrethe og Niels.29. Maren Malene5 Eskildsdatter (Eskild Christensen, #58) blev døbt den 24 sep 1797 i Vadum kirke, Kær herred, faddere var Lars Vævergaards hustru Magrethe Christensdatter i Vesterhalne, Anders Jacobsen sammesteds, Thomas Christensen i Torpet og Søren Christensen i Vadum. Forældrene er da af Vesterhalne. Hun giftede sig med Jens Pedersen (se #28), søn af Peder Jensen Skrædder og Kirsten Mortensdatter, den 1 dec 1816 i Vadum kirke, Kær herred. Hun døde den 14 dec 1875 i Vadum sogn, Kær herred, i en alder af 78, dødsfaldet blev anmeldt af hendes svigersøn Lars Peter Lytmann (hos hvem hun havde boet siden sin mands død) og der var intet at skifte. Hun blev begravet den 22 dec 1875 på Vadum kirkegård, Kær herred.
Hun blev som en af de fire første personer døbt som baptist den 19 maj 1849 i Vadum sogn, Kær herred, og blev døbt sammen med sine to sønner Peder og Eskild.


30. Jørgen5 Nielsen (Niels Christensen, #60) blev døbt den 4 maj 1783 i Vadum kirke, Kær herred, som faddere stod Lars Christensens hustru i Biersted, Kirsten Nielsdatter sammesteds, Lars Christensen i Sundbye, Erick i Biørum og Lars Nielsen i Torpet. Forældrene er da af Torpet. Han giftede sig med Johanne Pedersdatter (se #31), datter af Peder Christensen og Kirstine Madsdatter, den 11 feb 1824 i Nørre Tranders kirke, Fleskum herred, han er da ungkarl af Vadum sogn og hun er tjenestepige af Petersborg. Forlovere var Hr. Schou af Petersborg samt Christen Pedersen, væver i Hasseris. Han døde den 7 aug 1842 i Vadum sogn, Kær herred, i en alder af 59 og blev begravet den 14 aug 1842 på Vadum kirkegård, Kær herred.
Han er sikkert tvillingebror til Karen, men dennes dåb er ikke fundet i kirkebogen. Han var husfæster og skomager i Mortens skovhus, Vadum sogn, Kær herred. Han og Johanne Pedersdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Mortens skovhus, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand og sadelmager. Hos dem bor børnene Johanne Marie, Kirstine Marie og Nicoline Petrea samt Mads Pedersen, ugift almisselem. Han og Johanne Pedersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Mortens skovhus, Vadum, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand og hos dem bor bønene Johanne Marie, Kirstine Marie, Nicoline Petrea og Niels Peter.

Børn af Jørgen5 Nielsen og Johanne Pedersdatter (se #31) var:
 •       i.   Johan Peter Præg4 Jørgensen blev født den 27 okt 1824 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da husmandsfolk af Skovhuset. Han blev døbt den 27 okt 1824 i Hjemmet, Vadum sogn, Kær herred, dåben bekræftet i kirken den 1. januar 1825. Som faddere stod Madam Præg (f. Schou, g.m. bomuldsvæver Peder Præg) i Nørresundby, Ann Nielsdatter af Hvorup, Jens Schou af Nørretranders (ejer af Petersborg), Jens Christian Schou og Mads Pedersen. Han døde den 3 feb 1825 i Mortens skovhus, Vadum sogn, Kær herred og blev begravet den 6 feb 1825 på Vadum kirkegård, Kær herred.


 •       ii.   NN Jørgensdatter blev født den 4 jan 1826 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da husmandsfolk af Skovhuset og faderen er skomager. Hun døde den 4 jan 1826 i Vadum sogn, Kær herred. • Portræt
  Johanne Marie Jørgensdatter

 •       iii.   Johanne Marie Jørgensdatter blev født den 27 mar 1827 i Mortens skovhus, Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da husfæstere. Hun blev døbt den 27 mar 1827 i Vadum sogn, Kær herred, faddere var Niels Christian Jørgensens hustru af Vadskjer, Johanne Margrethe Jensdatter af Hvorup, Dreilesvæver Krabe af Sundbye, Jens Christian Pedersen Torpet og Jens Mortensen Torpet. Hun giftede sig med Erik Hermann Hansen, søn af Hans Eriksen Tack og Marthe Christensdatter Holst, den 3 nov 1853 i Budolfi kirke, Aalborg. Hun døde den 6 aug 1909 i Kenmare, Ward county, North Dakota, USA, i en alder af 82.
        Hun var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Østerbro 578a, Aalborg, hos værtshusholder Julius Schou (fra Frinderup, Viborg amt) og hustru Cathrine. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Jomfru Ane gade, 3. rode, Aalborg, hos snedker Janus Herskisca og dennes hustru Ane Maria Hjort. Hun og Erik Hermann Hansen boede i apr 1854 i Doctorens gyde, Aalborg, Fleskum herred, dette er set ved sønnen Emils dåb. Hun og Erik Hermann Hansen var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Doctorens gyde, no. 216A i gården, Aalborg, han er da snedkersvend og hos dem bor sønnen Emil Viktor. Hun og Erik Hermann Hansen boede i jun 1856 i Doctorens gyde, Aalborg, Fleskum herred, ved sønnen Johan's dåb. Han har sikkert overtaget sin nyligt afdøde moders bopæl. Hun og Erik Hermann Hansen immigrerede i 1867 til USA sammen med børnene. Hun fungerede som jordemoder og årelader og efterkommere efter hende har bl.a. hendes åreladningskniv i deres besiddelse.


 •       iv.   NN Jørgensen blev født den 16 jun 1830 i Vadum sogn, Kær herred, faderen er da husfæster af Mortens skovhus. Han døde den 16 jun 1830 i Vadum sogn, Kær herred.


 •       v.   Kirstine Marie Jørgensdatter blev født den 16 okt 1831 i Vadum sogn, Kær herred, forældrene er da af Mortens skovhus og faderen er husmand. Hun blev hjemmedøbt den 18 okt 1831 i Hjemmet, Vadum sogn, Kær herred, dåben senere bekræftet i Vadum kirke den 18. december samme år. Faddere var Gmd. Jens Nielsen Skous hustru Maren Skou af Pedersborg ved Aalborg, Maren Præg af Sundbye, Lærredsvæver Krabe af Sundbye, Gmd. Jens Tranholm af Hvorup og Jens Nielsen af Pedersborg ved Aalborg. Hun giftede sig med Jens Christian Christensen, søn af Christen Jepsen og Ellen Mortensdatter, den 7 dec 1863 i Tingstedet, Nørresundby, iflg. lov af 13. april 1851. Han er da ungkarl og rokkedrejer af Vesterhalne og hun er væverpige sammesteds. Forlovere var Christen Jeppesen af Jetsmark, husmand Lars Madsen Haugaard (hendes stedfader) af Torpet Kiær, Vadum sogn.
        Hun blev konfirmeret i 1846 i Vadum kirke, Kær herred, i påsken, med karakteren "meget gode kundskaber, flittig og sædelig". Forældrene (mor og stedfar) er da af Torpet. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Lindholm, Nørresundby sogn, Kær herred, og hun er da tjenestepige hos gårdmand Søren Larsen og hustru Margrethe Knudsdatter. Kirstine og Jens var baptister og i deres hjem afholdtes der mange møder, og hjemmet var i det hele taget et særligt samlingssted for egnens baptister, der også nød godt af deres store hesteforspand, når der skulle køres til stormøder i Jetsmark forsamlingshus. Hun og Jens Christian Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand og rokkedrejer (og baptist). Hos dem bor plejebarnet Marie Malene Pedersen (søsteren Nicolines datter) og en rokkedrejer-lærling. Hun og Jens Christian Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Vadum sogn, Kær herred, han er da igen husmand og rokkedrejer. Hos dem bor hendes stedfader Lars Madsen Haugaard samt plejedatteren (hendes søsters datter) Marie Malene Pedersdatter, en rokkedrejer-lærling samt en tjenestepige. Hun og Jens Christian Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Østerhalne enge, Vadum sogn, Kær herred, som husmandsfolk og han er da rokkedrejer med tre lærlinge, en tjenestepige samt hendes stedfader på aftægt. Hun og Jens Christian Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1901 i Matr. nr. 3i, Vester Halne enge, Vadum sogn, Kær herred, og han er da selvejerhusmand og trædrejer med to lærlinge og en tjenestepige og en tjenestekarl. Disse er tilhører folkekirken, baptister og frimurerordenen - og parret selv er baptister. De angives ikke om parret har børn, hvilket de sandsynligvis ikke har.


 •     15  vi.   Nicoline Petrea Jørgensdatter.


 •       vii.   Niels Peter Jørgensen blev født den 26 jan 1838 i Vadum sogn, Kær herred og døbt den 4 mar 1838 i Vadum kirke, Kær herred, barnebærere var moderen og pigen Johanne Magrethe Jensdatter i Hvorup. Som faddere stod kirkesanger Hendriksen og husmand Hans Hansen på Torpet hede. Han giftede sig med Nielsine Jensen, datter af Jens Christensen og Anne Margrethe Nielsdatter, den 26 mar 1861 i Hvorup kirke, Kær herred. Han giftede sig med Olivia Severine Holenbeck Olesen den 11 okt 1883 i Spencer, Clay county, Iowa, USA. Han døde den 21 jun 1891 i Spencer, Clay county, Iowa, USA, i en alder af 53.
        Han var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Østerhalne, Vadum sogn, Kær herred, som tjenestedreng hos gårdmand Lars Andersen og hustru Maren Larsdatter. Han blev konfirmeret i 1852 i Vadum kirke, Kær herred, 1. søndag i påsken. Han fik karakteren "Meget god Kundskab, sædelig Opførsel". Han afgik fra Vadum sogn, Kær herred, den 31 okt 1853 til Aalborg. Han tjente hos hos gårdmand Lars Andersen og hustru Maren Larsdatter i folketællingen i Østerhalne, Vadum sogn, Kær herred, den 1 feb 1855. Han boede i nov 1877 i Brandstrupsgade, Aalborg, og han er da værtshusholder. Han og Nielsine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Vesteraa 13, baghuset, 1.sal, Aalborg, han er da møllebyggersvend og hos dem bor børnene Ane Margrethe Marie, Johanne Marie, Jørginus Møller, Bodil Petrea, Julius Christian, Jens Møller Peter og Christian Risbrich Møller. Han og Nielsine Jensen boede i dec 1880 i Kattevad 16, Aalborg, hvilket i datiden var et af byens værste slumkvarterer, lige op af en losseplads. Han immigrerede i 1882 til Iowa, USA, kort efter sin kones død.


 •       viii.   Kirstine Jørgensdatter blev født den 26 jan 1838 i Vadum sogn, Kær herred, faderen er da husmand af Mortens skovhus. Hun blev døbt den 4 mar 1838 i Vadum kirke, Kær herred, som faddere stod Johanne Kirstine Andersdatter, skomager Christen Jacobsen, Bjørum skovhus, pigen Johanne Marie Jensdatter fra Hvorrig, husmand Niels Christensen, Bjørum mark, indsidder Niels Jensen fra Hvorrig. Hun døde den 14 feb 1839 i Mortens skovhus, Vadum sogn, Kær herred, i en alder af 1 og blev begravet den 20 feb 1839 på Vadum kirkegård, Kær herred.


 •       ix.   Jørgen Jørgensen blev født den 18 jan 1843 i Vadum sogn, Kær herred og døbt den 19 mar 1843 i Vadum kirke, Kær herred, som faddere stod seminarist Hans Jensens hustru Thomine Christine Thomsdatter på Torpet hede. Pigen Johanne Marie Jørgensdatter (hans søster) fra Aalborg, husmændene Peder Christensen og Lars Jensen Snedker på Torpet hede. Ungkarl Jens Jensen i Mortens Skovhus. Han giftede sig med Else Kirstine Jensen, datter af Jens Andersen og Else Nielsdatter, den 18 jan 1868 i Vester Hornum kirke, Års herred, han er da ungkarl og snedkersvend af Hornum, hun er pige sammesteds. Forlovere var skolelærer Kristensen og snedker Andreas Frederiksen, begge af Hornum. Han døde den 11 nov 1908 i Hornum stationsby, Ulstrup sogn, Aars herred, i en alder af 65 som snedkermester sammesteds. Han efterlader sin kone som enke. Han blev begravet den 19 nov 1908 på Ulstrup kirkegård, Aars herred.
        Han blev konfirmeret den 19 apr 1857 i Vadum kirke, Kær herred, med karakteren "Gode Kundskaber, flittig og sædelig". Han og Else Kirstine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Krogstrup, Vester Hornum sogn, Aars herred, sammen med deres børn. Han er da husmand. Han og Else Kirstine Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Krogstrup, Vester Hornum sogn, Aars herred, han er da snedker.31. Johanne5 Pedersdatter (Peder Christensen, #62) blev hjemmedøbt den 19 aug 1799 i Vinderslev sogn, Lysgaard herred og dåben bekræftet i kirken den 8. september. Fremstillet af Mette Nielsdatter i Elkiær. Øvrige faddere var Peder Danielsen, Peder Dreyer, Laurids Pedersen og Niels Danielsen i Elkiær. Forældrene er af Elkiær. Hun giftede sig 1. gang med Jørgen Nielsen (se #30), søn af Niels Christensen og Johanne Marie Jørgensdatter, den 11 feb 1824 i Nørre Tranders kirke, Fleskum herred. Hun giftede sig 2. gang med Lars Madsen Haugaard, søn af Mads Larsen og Ane Povelsdatter, den 1 jun 1846 i Vadum kirke, Kær herred, han er da ungkarl af Biersted sogn og hun er enke i Skovhuset ved Bjørum. Som forlovere stod gårdmand Ole Sørensen i Vadskjær og husmand Peder Christensen på Torpet hede. Parret bosætter sig i Mortens skovhus, hvor hun har levet med sin tidligere mand. Hun døde den 24 jan 1863 på Torpet hede, Vadum sogn, Kær herred, i en alder af 63 af vattersot. Hun blev begravet den 29 jan 1863 på Vadum kirkegård, Kær herred, med en almindelig begravelse idet hun ikke, som hendes mand, var baptist.
Hun blev konfirmeret den 17 apr 1814 i Vinderslev kirke som Peder Christensens datter af Elkiær by. Man kan undres over at Johanne er kommet ud at tjene så langt væk hjemmefra. Det er langt fra Vinderslev sogn i Viborg amt til gården Petersborg i Øster Sundby i Aalborg amt (hvor hun tjener ved sin vielse). Måske det har noget at gøre med at fruen på Petersborg (Ane Marie Sofie Frederikke Christendatter Bach) kommer fra Finderup sogn, også i Viborg amt? Petersborg var iøvrigt beliggende på det areal der i dag omkranses af Riishøjsvej, Bygholmen, Rughaven og Petersborgvej - nord for krydset mellem Sohngårdsholmsvej og Humlebakken. Hun fik gennem tiden 3 dødfødte børn. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1845 på Torpet hede, Vadum sogn, Kær herred, som husmandsenke der lever af sin jordlod. Hos hende bor børnene Jørgen, Kirstine, Nicoline og Niels Peter samt en tjenestekarl. Hun og Lars Madsen Haugaard var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Torpet, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand og skovfoged. Hos dem bor hendes børn Nicoline og Jørgen. Hun og Lars Madsen Haugaard var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Mortens skovhus, Torpet, Vadum sogn, Kær herred, han er husmand og lever af sin jordlod (og er baptist). Hos dem bor hendes søn Jørgen samt en tjenestepige. Hun og Lars Madsen Haugaard var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Torpet, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand. Hos dem bor hendes datter Kirstine Marie samt et plejebarn Emil Victor Hansen (7 år, født i Aalborg - hendes søster Johannes søn) samt en tjenestepige.


6. generation32. Chresten6 Andersen blev født cirka 1741 da han angives at være 46 år gammel ved folketællingen i 1787. Trolovelsen mellem Anna Jacobsdatter og Chresten Andersen blev deklareret den 4 jul 1766 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred, han er da skrædder af Lundø og hun er fra Hald. Han giftede sig med Anna Jacobsdatter (se #33), datter af Jacob Nielsen Smed og Johanne Christensdatter, den 4 sep 1766 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred. Han blev begravet den 27 aug 1788 på Lundø kirkegård og angives da at være 54 år gammel, hvilket betyder at han kan være født så tidligt som 1734.
Han og Anna Jacobsdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Lundø, Lundø sogn, Fjends herred, som bønder og gårdbeboere sammen med deres yngste søn Christen.

Børn af Chresten6 Andersen og Anna Jacobsdatter (se #33) alle døbt i Lundø kirke, Fjends herred, var:
 •       i.   Marie5 Christensdatter blev døbt den 21 apr 1767 sammen med sin tvillingsøster Johanne. Båret af Madame Lund i Bodsgaard. Dåbsvidner var Friderik Lund, Christian Lund, Jens Ivarsen, Christen Pedersen, Christen Nyegaard, Niels Povelsen, Anna Cathrine Johanne Jensdatter, Karen Dam og Anna Bodsgaard. Hun blev begravet den 4 jun 1767 på Lundø kirkegård, Fjends herred.


 •       ii.   Johanne Christensdatter blev døbt den 21 apr 1767 sammen med sin tvillingsøster Marie. Båret af Jørgen Scous hustru i Lundøe. Dåbsvidner var Friderik Lund, Christian Lund, Jens Ivarsen, Christen Pedersen, Christen Nyegaard, Niels Povelsen, Anna Cathrine Johanne Jensdatter, Karen Dam og Anna Bodsgaard. Hun blev begravet den 4 jun 1767 på Lundø kirkegård, Fjends herred.


 •       iii.   Marie Christensdatter blev døbt den 22 jan 1769 båret af Christen Smeds hustru i Hald. Dåbsvidner var Christen Nygaard, Niels Dam, Christen Pedersen, Johanne Jensdatter og Kirsten Dam.


 •       iv.   Johanne Christensdatter blev døbt den 4 nov 1770 båret til dåben af Niels Dams hustru. Dåbsvidner var Jørgen Christensen, Morten Ivarsen, Anders Madsen, Anna Jensdatter og Sophie Jensdatter. Hun giftede sig med Jens Jensen før 1 feb 1801 da de er viet ved folketællingen dette år.
        Hun og Jens Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Dommerby, Dommerby sogn, Fjends herred, sammen med hendes søster Jacobi som indsidder. Han ernærer sig da som husmand med jord.


 •       v.   Jacobi Christensdatter blev døbt den 7 feb 1773 båret af Jørgen Scous hustru. Dåbsvidner var Chresten Pedersen, Anders Jensen, Niels Dam, Peder Bodsgaards og Jacobs hustruer. Hun giftede sig med Jeppe Jensen den 23 nov 1810 i Dommerby kirke efter forudgået forlovelse den 20. oktober. Ved forlovelsen er han ungkarl af Dommerby og hun er pige sammesteds. Forlovere var Jeppe og Jens Jensen, begge af Dommerby sogn.


 •       vi.   Anders Christensen blev døbt den 20 nov 1774 båret til dåben af Jørgen Christensens hustru. Dåbsvidner var Christian Dam, Chresten Nygaard, Poul Pedersen, Karen Møller og Anna Jensdatter.


 •       vii.   Inger Christensdatter blev døbt den 7 dec 1777 båret til dåben af Jørgen Schous hustru. Dåbsvidner var Laust Hansen, Hans Pedersen, Poul Nielsen, Maren Nygaard og Niels Dams hustru.


 •     16  viii.   Jørgen Christensen.33. Anna6 Jacobsdatter (Jacob Nielsen, #66) blev født i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred og døbt den 8 dec 1737 i Ørslevkloster kirke som datter af Jacob Smed og hustru Johanne Christensdatter. Faddere var Inger Jacobsdatter (hendes mormor), Maren Nielsdatter, Peder __, Lars Mogensen og Thomas Christensen. Hun giftede sig 1. gang med Chresten Andersen (se #32) den 4 sep 1766 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred. Hun giftede sig 2. gang med Jeppe Jensen den 25 mar 1790 i Dommerby kirke, Fjends herred, efter forudgående trolovelse den 5. februar. Han er da af Dommerby og hun er af Lundø. Hun døde den 10 nov 1798 i Engelsholm, Højslev sogn, Fjends herred, i en alder af 60 da 10 dec 1798 er 30'te dagen efter hendes død.
Anna's bo blev skiftet den 14 nov 1798 i Stårupgård, Højslev sogn, og hun er da husmand Jeppe Jensens hustru af Engelsholm.


34. Christen6 Christensen Bech (Christen, #68) blev født i 1742. Han giftede sig med Maren Knudsdatter (se #35), datter af Knud Pedersen og Helle Pedersdatter, den 25 jun 1766 i Skive kirke, Hindborg herred, af sognepræst Hr. Wind efter forudgået trolovelse den 27. maj. Christen er da af Lundhed og Maren er af Lund. Forlovere var hendes far Knud Pedersen samt Laurs Jensen begge af Lund. Marens far Knud er ikke blot svigerfar til Christen, men også svigerbror idet Knud i 2. ægteskab er gift med Christens søster Dorthe. Han døde på Lundhede, Estvad sogn, Ginding herred. Han blev begravet den 17 jun 1787 på Estvad kirkegård, Ginding herred.
Han var gårdmand på Lundhede, Estvad sogn, Ginding herred, i jun 1787 hvilket ses af at hans kone er enke og gårdbeboer i folketællingen blot 14 dage efter at han er begravet. Christen's bo blev skiftet den 9 jun 1787 i Estvad sogn, Ginding herred, han angives da gårdfæster under Estvadgård kloster.

Børn af Christen6 Christensen Bech og Maren Knudsdatter (se #35) alle døbt i Estvad kirke, Ginding herred, var:
 •       i.   Christen5 Christensen blev døbt den 7 feb 1779 faddere var Mads Jensen, Frands Madsen, Hans Wendelboe og Inger Kisum.


 •       ii.   Knud Christensen blev døbt den 18 feb 1781 båret af hans søster. Faddere var Christen Pedersen, N. Smed, Frid. Hansen og hustru Karen.


 •       iii.   Jens Christensen blev døbt den 25 apr 1783 båret af hans søster Inger. Faddere var D. Davidsen, Michel Smed, Frands Madsen og Sidsel Kisum. Han giftede sig med Inger Stiesdatter. Han døde den 3 maj 1829 i Nikkelborg, Estvad sogn, Ginding herred, i en alder af 46 som gårdmand sammesteds. Han druknede i Nikkelborg sø. Han blev begravet den 10 maj 1829 på Estvad kirkegård, Ginding herred.


 •     17  iv.   Dorte Marie Christensdatter.35. Maren6 Knudsdatter (Knud Pedersen, #70) blev født den 25 nov 1744 i Lund, Skive landsogn, Hindborg herred, forældrene er da af Lund. Hun blev døbt den 29 nov 1744 i Skive kirke af provsten. Blev båret af Laurs Nielsens Hustrue i Winde og faddere var Jens Jensen, Lars ??sen begge af Lund. Truels Pedersen. Christens Hustru i Lund, Dorte, ?? Datter ibid, Grethe. Hun giftede sig med Christen Christensen Bech (se #34), søn af Christen Christensen Bech og Maren Thomasdatter, den 25 jun 1766 i Skive kirke, Hindborg herred. Hun giftede sig 2. gang med Niels Pedersen Krogh, søn af Peder Hansen Krogh og Margrethe Jensdatter Lund, den 18 sep 1787 i Estvad kirke, Ginding herred, efter forudgået trolovelse den 16. august samme år. Han er da af Fløndersø og hun er af Lundhede. Hun giftede sig 3. gang med Thomas Lauritsen den 21 maj 1793 i Estvad kirke, Ginding herred, efter forudgået trolovelse den 30. april samme år. Hun står som enkekone af Lundhede og han er af Lund i Skive landsogn. Hun døde den 6 maj 1832 i Lundhede, Estvad sogn, Ginding herred, i en alder af 87 som aftægtskone. Hun blev begravet den 13 maj 1832 på Estvad kirkegård, Ginding herred.
Hun var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Lundhede, Estvad sogn, Ginding herred, som enke og gårdbeboer. Hos hende bor børnene fra 1. ægteskab Christen, Knud, Jens og Dorthe, to tjenestekarle, to tjenestepiger, én hyrdedreng og en fårepige. Hun og Thomas Lauritsen var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Lundhede, Estvad sogn, Ginding herred, sammen med hendes børn Knud, Jens og Dorthe med en tjenestekarl og en tjenestepige. Han er da bonde og gårdmand.


36. Niels6 Pedersen Navndrup (Peder Tyboe, #72) blev døbt den 22 maj 1736 i Vester Bjerregrav kirke, Rinds herred, som Peder Tyboes unge søn af Navndrup. Båret af Dorthe Pedersdatter i Navndrup Mølle, med hende fulgte Anne Nørschou. De andre vidner var Anders Christensen og Jens Tyboe af Hørup, Christen Nielsen af Holries. Trolovelsen mellem Ane Pedersdatter (se #37) og Niels Pedersen Navndrup blev deklareret den 24 jun 1772 i Hersom kirke, Rinds herred, de er da begge af Ørris. Han blev begravet den 28 jun 1807 på Hersom kirkegård, Rinds herred, og er da af Ørris.
Han og Ane Pedersdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Ørris, Hersom sogn, Rinds herred, sammen med børnene Peder, Kristen, Gertrud, Sidsel og Ane Marie samt en tjenestekarl. Han er da bonde og gårdbeboer. Han og Ane Pedersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Ørris, Hersom sogn, Rinds herred, han er da husmand med jord og hos dem bor sønnen Niels.

Børn af Niels6 Pedersen Navndrup og Ane Pedersdatter (se #37) var:
 •       i.   Gertrud5 Nielsdatter blev født i Ørris, Hersom sogn, Rinds herred. Hun blev døbt den 7 mar 1773 i Hersom kirke, Rinds herred, baaren af Else Boller? af Hersomgaard. Faddere var Anders Nielsen, Niels Villumsen, Christen Jensen og Kiersten Pedersdatter alle af Ørrits. Forældrene er ligeledes af Ørris og faderen nævnes som Niels Tyboe.


 •       ii.   Peder Nielsen blev født i Ørris, Hersom sogn, Rinds herred. Han blev døbt den 21 aug 1774 i Hersom kirke, Rinds herred, degnens hustru som hende. Kiersten Pedersdatter af Hærup, Thomas Olesen, Anders Nielsen, Peder Christensen, alle af Ørris, var faddere. Forældrene er da af Ørris.


 •       iii.   Christen Nielsen blev født i Ørris, Hersom sogn, Rinds herred. Han blev døbt den 29 sep 1776 Karen Pedersdatter af Friistrup? frembar ham, Zidsel? Pedersdatter af Hornum, Anders Nielsen, Thomas Olesen, Christen Jensen, alle af Ørris, var faddere. Forældrene er da af Ørris.


 •       iv.   Peder Nielsen blev født i Ørris, Hersom sogn, Rinds herred. Han blev døbt den 19 jul 1778 i Hersom kirke, Rinds herred, Maren Pedersdatter bar barnet, Kirsten Nielsdatter, Niels Villumsen, Thomas Olesen alle af Ørris, samt Niels Pedersen fra Hersomgaard, var faddere. Forældrene er da af Ørris.


 •       v.   Zitsel Nielsdatter blev født i 1781 ifølge Hersom folketælling i 1787.


 •       vi.   Jens Nielsen blev født i Ørris, Hersom sogn, Rinds herred. Han blev døbt den 8 jul 1781 Karen Pedersdatter af Friistrup bar barnet. Mette Hansdatter, Tomas Olesen, Niels Villumsen, Anders Nielsen, alle af Ørris, var faddere. Forældrene er da af Ørris.


 •       vii.   Anna Maria Nielsdatter blev født i Ørris, Hersom sogn, Rinds herred. Hun blev døbt den 21 sep 1783 efter tidligere at være blevet hjemmedøbt. Båret af Kirsten Jensdatter stuepige ved Hersomgaard, Inger Jensdatter bryggerspige ibid. fulgte med, de øvrige faddere var Thomas Olsen, Niels Villumsen, Christen Jensen alle af Ørris. Forældrene er da af Ørris og faderen benævnes Niels Nafndrup.


 •       viii.   Ane Marie Nielsdatter blev født i Ørris, Hersom sogn, Rinds herred. Hun blev døbt den 2 okt 1785 i Hersom kirke, Rinds herred, efter tidligere at være hjemmedøbt. Karen Margrethe? fra Hersomgaard bar barnet, Else Christensdatter af præstegaarden som fulgte med – Thomas Olesen, Anders Nielsen, Niels Villumsen, alle af Ørris, var faddere. Forældrene er da af Ørris og faderen nævnes som Niels Nafndrup.


 •       ix.   Niels Nielsen blev født cirka 2 mar 1788 i Ørris, Hersom sogn, Rinds herred, da han angives at være 14 dage gammel ved sin død. Han blev begravet den 16 mar 1788 på Hersom kirkegård, Rinds herred.


 •     18  x.   Niels Peter Nielsen Lund.37. Ane6 Pedersdatter (Peder Christensen, #74) blev døbt den 5 jun 1746 i Hersom kirke, Rinds herred, båret af Maren Andersdatter af Hærup. Faddere var bla. Karen Sørensdatter Ørris, Peder Pallesen?, Christen Øster af Ørris, Anders Lang? af Hersomgaard?, og Ane Christensdatter. Hun døde den 3 jul 1809 i Ørris, Hersom sogn, Rinds herred, i en alder af 63. Hun blev begravet den 9 jul 1809 på Hersom kirkegård, Rinds herred, som Niels Pedersens enke af Ørris.


38. Peder Jacobsen6 Hvass (Jacob, #76) blev døbt den 20 aug 1758 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, og båret af Maren Pedersdatter. Som faddere stod Anne Kiølsen, Christen Clausen, Niels Poulsen og Anders Christensen. Trolovelsen for Peder Jacobsen og Anne Jensdatter Wisborg (se #39) blev deklareret den 5 jul 1787 i Viborg, Gråbrødre sogn og de giftede sig den 16 aug 1787 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, som forlovere stod Niels Hvas og Morten Nielsen (hos hvem Peder boede ved folketællingen i 1787). De når kun at få 5½ år sammen. Han døde den 12 feb 1793 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, i en alder af 34 idet han blev slået ihjel af en hest på en markedsdag. Peder døde hastigt efter at hesten faldt med ham på og han blev knust under den. I avisen "Samleren" skrives der kort efter ulykken: Her i Byen den 12te hujus i Hestemarkedet, prøvede Peder Hvas, Borger her i Byen, en Hest, som styrtede omkuld med ham paa Gaden, hvorved han fik sit Hoved saa forslaget, at han Dagen derefter døde.


Avis Ulykke Hvas 1793Han blev begravet den 18 feb 1793 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred.
Han var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Storkeredegyden 2, Viborg, Nørlyng herred, som tjeneste- og avlskarl hos vogn-, avls- og værtshusmand Morten Nielsen Rind Eller Hemmed. Han var avlsmand og får borgerskab som dette den 17 mar 1789.

Børn af Peder Jacobsen6 Hvass og Anne Jensdatter Wisborg (se #39) var:
 •       i.   Jens Jacob5 Hvass blev født den 10 jan 1788 i Viborg og døbt den 13 jan 1788 i Gråbrødre kirke, Viborg, båret af Niels Thostrups Hustru. Fadderne var Morten Nielsens steddatter Anne Christensdatter, Niels Hvas, Jens Hvas, Peder Klinge Skoemagersvend og Johannes Jensen Høvedsgaard. Han giftede sig med Ane Sophia Stikler, datter af Johan Christian Stikler og Ane Marie Poulsdatter, den 8 dec 1809 i Gråbrødre kirke, Viborg, han er da karl og hun er pige. Forlovere var Mads Sørensen Randers (hans stedfader) og Johan Stikler (hendes far?). Han døde den 31 jul 1856 i Fattighuset, Viborg, i en alder af 68 som fhv. arbejdsmand. Han blev begravet den 4 aug 1856 på Domsognets kirkegård, Viborg.
        Han og Ane Sophia Stikler var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Søndersogns kirkestræde 182, Viborg, han er da murersvend og hos dem bor børnene Hanne Kristine, Ane Kristine, Else Cathrine, Else Marie og Jacobine Ane. Han og Ane Sophia Stikler var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Leonisgade, Viborg, som murersvend med døtrene Hanne og Else samt sønnen Jens.


 •     19  ii.   Else Marie Pedersdatter Hvass.


 •       iii.   Johanne Marie Pedersdatter Hvass blev født den 3 jun 1792 i Viborg, Sønder sogn, Nørlyng herred og døbt den 15 jul 1792 i Gråbrødre kirke, Viborg, båret af Niels Thostrups Hustrue. Faddere var Kirsten Mortensdatter hos Jens Høvedsgaards enke, Harald Smed, Rasmus Hvas, Christen Kold og Jens Jensen Støstrup. Hun giftede sig med Johan Heinrich Weirauch den 28 maj 1813 i Domkirken, Viborg, han er da tømmersvend har afsked fra Prins Ferdinands regiment af 27. juli 1812. Hun er hjemmehørende hos sin moder. Begge har haft børnekopper. Forlovere var brødrene (og hendes brødre) Jacob Hvass og Peder Anders Slagter. Hun giftede sig med Christen Andersen, søn af Anders Christensen Kistrup, den 11 dec 1850 i Sortebrødre kirke, Viborg, forlovere var avlsmand J. R. Hvass og Johan Jos_sen.
        Hun og Johan Heinrich Weirauch var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Søndersogns kirkestræde 189, Viborg, han er da tømrersvend og hos dem bor deres tre sønner Frederich (20), Johan Peter (8) og Joseph Wilhelm (6). Hun og Johan Heinrich Weirauch var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Søndresogns kirkestræde østre side, Viborg, han er da daglejer og hos dem bor sønnerne Friedrich (26, væversvend), Johan Peter (15), Joseph (12), Christen Andreas (6) og en plejesøn Niels Peter (18). Hun og Johan Heinrich Weirauch var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Magelæs stræde, Viborg, han er da daglejer og driver tømrer-profession. Hos dem bor sønnerne Peter (20) og Christian (11) samt en ugift daglejer. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Liones stræde, Viborg, som husholder for Christen Kistrup, vægter ved straffeanstalten.39. Anne6 Jensdatter Wisborg blev født i 1752 i Gravle, Aalborg amt, da hun angives at være 97 år gammel ved sin død. Fødestedet angives i Folketællingen for Viborg købstad i 1845. Det kan dreje sig om Gravlev sogn, men også om stednavnet Gravle i Skelund sogn. Da hun ved sin vielse benævnes med tilnavnet Wisborg er det nærliggende at antage at det er sidstnævnte område hun stammer fra da Visborggaard ligger nær Skelund. Trolovelsen for Anne og Peder Jacobsen Hvass (se #38), søn af Jacob Rasmussen Hvass og Else Nielsdatter, blev deklareret den 5 jul 1787 i Viborg, Gråbrødre sogn og de giftede sig den 16 aug 1787 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred. Trolovelsen for Anne og Mads Sørensen Randers, søn af Søren Randers, blev deklareret den 17 sep 1800 og de giftede sig den 30 okt 1800 i Viborg, Viborg Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, med antændte lys på alteret. Han er da ungkarl og hun er enke efter Peder Hvass. Forlovere var Knud Christensen og Jørgen Skoemester. Hun døde den 25 nov 1849 i Viborg, Sønder sogn, Nørlyng herred, som fattiglem. Hun blev begravet den 30 nov 1849 i Viborg, Nørlyng herred.
Hendes bo blev skiftet samme dag som hun døde. I skifteprotokollen skrives ganske kort: Aar 1849 @ 25 Novbr: mødte Fattigforstander og Skomagermester Nielsen for Skifteretten og anmeldte, at at Fattiglem Mads Randers's Enke Ane Jensdatter, 97 Aar gl. i Morges var afgaaet ved døden uden at efterlade sig noget.


42. Lars6 Mogensen (Mogens NN, #84) blev født cirka 1757 ifølge folketællingen 1787. Trolovelsen mellem Hylleborg Michelsdatter og Lars Mogensen blev deklareret den 11 apr 1788 som forlovere stod skoleholder Søren Blok og Niels Lassen af Eidrup. Han giftede sig med Hylleborg Michelsdatter (se #43), datter af Michel Jensen og Anne Jensdatter, den 3 aug 1788 i Ejdrup kirke han var da ungkarl og hun pige. Han døde den 24 jan 1829 i Ejdrup sogn, Aars herred, som aftægtsmand. Han blev begravet den 31 jan 1829 på Ejdrup kirkegård, Aars herred.
Han var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Ejdrup, Ejdrup sogn, Års herred, han er da ugift bonde og gårdbeboer og har søsteren Ellitz (ugift, 33 år) boende hos sig samt en tjenestekarl (som også er nationalsoldat). Han og Hylleborg Michelsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Ejdrup, Ejdrup sogn, Års herred, han er da bonde og gårdbeboer og hos dem bor børnene Anne Kirstine, Anne og Mette samt en tjenestekarl og en tjenestepige.

Børn af Lars6 Mogensen og Hylleborg Michelsdatter (se #43) var:
 •       i.   Anne5 Larsen blev døbt den 2 feb 1789 i Ejdrup kirke som barnebærer var en faster fra Schrrum og faddere var Jens Michelsen og Søren Skoleholder af Eidrup samt Thomas Christensen og hustru af Kaubroe.


 •       ii.   Anne Kristine Larsdatter blev født i Ejdrup, Ejdrup sogn, Års herred, faderen var da gårdmand af Ejdrup. Hendes dåb blev bekræftet den 3 jun 1792 i Ejdrup kirke, Års herred, som faddere stod Søren Skoleholder, Niels Nielsen, Jens Smed og hustru som bar barnet.


 •       iii.   Anne Larsdatter. Hendes dåb blev bekræftet den 9 jun 1794 i Ejdrup kirke, Års herred, som faddere stod Christen Jespersen, Lars Skomager og Jens Smed af Ejdrup. Hun blev båret af Thomas Christensens hustru Anne Haubroe. Faderen var gårdmand. Hun giftede sig med Anders Nielsen før 18 feb 1834.
        Hun og Anders Nielsen var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Birkegaard, Ejdrup sogn, Års herred, sammen med børnene Karen, Niels og Anne og hendes mor Hylleborg på aftægt. Han er da gårdmand med én tjenestekarl. Hun og Anders Nielsen var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Ejdrup, Ejdrup sogn, Års herred, som aftægtsfolk hos gårdmand Niels Christensen og hustru Kirsten Marie Jacobsdatter. De har også døtrene Hylleborg og Ane Kirstine boende.


 •     21  iv.   Mette Larsdatter.43. Hylleborg6 Michelsdatter (Michel Jensen, #86) blev født cirka 1761 ifølge folketællingen i 1801. Hun giftede sig med Lars Mogensen (se #42), søn af Mogens NN og NN NN, den 3 aug 1788 i Ejdrup kirke. Hun døde den 12 okt 1834 i Ejdrup sogn, Aars herred, som aftægtskone (hos datteren Anne og dennes mand Anders) og enke efter gårdmand Lars Mogensen i Birkegaard på Ejdrup mark. Hun blev begravet den 19 okt 1834 på Ejdrup kirkegård, Aars herred.
Det antages at Michel Jensen er hendes far. Forbindelsen er knyttet via Ejdrup folketælling 1787. Her findes kun én Hylleborg Michelsdatter i Ejdrup sogn og oven i købet med rigtig alder.


44. Søren6 Laursen (Laurits Sørensen, #88) blev født den 30 maj 1773 i Ullits sogn, Gislum herred og døbt den 1 jun 1773 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, dåben senere bekræftet i kirken den 6. juni, hvor han blev båret af Søren Lauridsens datter Maren (hans faster). Faddere var morbroderen Niels Dammergaard, farbroderen Aage Sørensen, Jens Pedersen, Christen Christensen ?? og Anders Pedersens hustru, alle af Ullits. Trolovelsen mellem Anne Sørensdatter og Søren Laursen blev deklareret den 28 okt 1803 i Ullits sogn, Gislum herred, som forlovere var Christen Skamris og Thomas Madsen. Han giftede sig med Anne Sørensdatter (se #45), datter af Søren Pedersen og Sidsel Sørensdatter, den 27 nov 1803 i Ullits kirke, Gislum herred. Han døde den 20 nov 1820 i Ullits sogn, Gislum herred, i en alder af 47 som gårdmand. Han blev begravet den 26 nov 1820 på Ullits kirkegård, Gislum herred.
Han var husmand (uden der dog er fundet udstedt et fæstebrev til ham på et hus) og senere gårdmand i Ullits idet han den 24 maj 1815 fæster Skræddergården af ejeren af Lerkenfeldt og overtager dermed sin fødegård, matr. nr. 16, af hartkorn 3 tdr. 3 skpr. 1 fidkr. Fæstebrevet har følgende ordlyd: Mikkel Kjeldsen paa egne og Broder Peder Kjeldsens vegne til Lerkenfeldt og Mølgaard stæder og fæster hermed til Søren Laursen, føed i Ullitz, den Gaard i bemeldte Ullitz, som hans Fader, Laurs Sørensen til ham godvillig har afstaaet. Hvilken Gaard staaer for Agger og Eng Hartkorn 3 tdr. 3 Skpr.1 fjdkr. bemelte Søren Laursen maae nyde og beholde sin Livstiid paa følgende Vilkaar: 1) Fæsteren forsynner hans Fader Laurs Sørensen (og Hustru) med fornødden Huusværelse og Ophold efter den imellem dem selv indbyrdes oprettede Aftægtscontract, dog uden Byrde eller Pligt for Gaardens Eier, om Armod for denne Fæster skulde forbyde opfyldelse heraf. 2) Gaardens Bygninger, Besætning og Indventarium er hannem overleveret efter vedhæftet lovlig Syns- og Taxatiionsforretning, følgelig bliver han og ... altiid pligtig i fraskillelses Tilfælde at tilsvare og levere samme i ligesaa god stand ... (dokumentet be-skadiget). 3) Af Gaardens Hartkorn og Folk (folkeskat) svarer Fæsteren i rette Tiid alle Kongelige Skatter og Contributioner, som nu ere eller herefter allernaadigst paabydes - Item udi Landgilde til hvert Aars Mortensdag Rug 2 tdr., skriver Toe Tønder Rug, 1 td. Byg, skriver Een Tønde Byg, Pænge 1 Rbdlr. 2 mk., skriver Een Rigsbankdaler Toe Mark Sølv Verdie og smaae Ræsel Høns 2 stk., Æg 20 stk. (småredsel var en ydelse til herskabet, som udgjorde et tillæg til landgilden). 4) Hoverie af ½ Gaardspart og Rejser af 45/56 Gaardspart, denne Brøk om Rejserne er at forstaae til denne Gaardspart 3/4 Deel for første og naar saa Godsets Heelgaarde Rejse gaaer omkring (?), da for Ullitz' 14 Gaarde at afgive 3 Vogne, hvor udi denne Gaard er lndbegreben! Forretter Fæsteren til Lerkenfeldt efter den for Godset al Høje øvrigheden Approberede Hoverieforeening, hvoraf dette Fæstebrev hæftes forordnet bekræftet Gienpart. - Hoverie, når Fæsteren derom tilsiges. 5) Gaardens tilliggende Ejendomme haver han lovforsvarlig at drive og dyrke. 6) Naar Gaardens Bygninger bliver Assureret i Brandkassen, tilpligtes Fæsteren at betale de Aarlige saavel Ordinaire som Extreordinaire Brandkontingenter. I øvrigt forretter og forholder Fæsteren sig Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Forordninger, være mig som Hosbonde hørig og lydig, alt under dette Fæstes fortabelse. Til Bekræftelse under min Haand og Segl. Lerkenfeldt den 24. May 1815 M. Kielsen Denne Gaards Hartkorn var i den forrige Fæsters besiddelses Tiid 3 tdr. 4 skpr. 1 3/5 alb., men ved Byens Udskiftning (af landsbyfællesskabet) dette Aar blev frataget 3 fjdkr. 1 3/5 alb.! Tilstaaes af M. Kjeldsen Som det fremgår, var gårdens jordtilliggende således blevet reduceret i forbindelse med gårdenes udskiftning af landsbyfællesskabet, men kort efter ses arealet atter at være blevet forøget, og fra 1821 var hartkornet forøget til 3 tdr. 3 skpr. 1 fjdkr. I forbindelse med fæstebrevets udstedelse blev der afholdt synsforretning på gården, hvilket skete den 25. juli 1814, altså knap et år før det endelige fæstebrev blev udstedt. Her oplyses følgende om gårdens bygninger: Stuehuset var på 9 fag med udskud ved den nordre ende, opført af fyrreover- og undertømmer og indrettet med 5 fag til 2 stuer, forsynet med loft, vinduer og døre, samt 4 fag til køkken og bryggers (uden loft). Stuehuset var i øvrigt behæftet med en del mangler og skulle repareres for ikke mindre end 40 rdlr. 2 mk. Laden, beliggende mod syd i gården, bestod af 6 fag 8 alen bredt og 8 fag 7 alen bredt samt et udskud på 6 fag i den nordre ende af bygningen, som i øvrigt var i god stand og blot behøvede et halvt læs til tagreparation til en værdi af 2 rdlr. Endelig nævnes den nordre længe, der var indrettet til kreatur- og hestestald og bestod af 12 fag med udskud i den østre ende. Også denne bygning krævede en større reparation, sat til en samlet værdi af 46 rdlr. Der blev således konstateret mangler ved bygningerne til en samlet værdi af 88 rdlr. 2 mk. Det lyder af et meget stort beløb, men her må vi tage i betragtning, at den danske stat året forinden var gået fallit, så penge var ikke, hvad de havde været. Det fremgår også af værdisætningen på de fire heste på gården, som tilhørte Lerkenfeldt. Det drejede sig om en sort 5-års hest, vurderet til 58 rdlr. 2 mk., en brun 11-års hoppe til 33 rdlr., en sort 12-års hoppe til 30 rdlr. og en sort 9-års hoppe til 16 rdlr. Endvidere fik fæsteren overladt en beslagen vogn med afsæt og tilbehør, vurderet til 33 rdlr. 2 mk. to trævogne med tilbehør, 16 rdlr. 4 mk., lejrer og skrav til de to hestevogne, 5 rdlr., en plov med tilbehør og to harver, 4 rdlr. 2 mk., to spader, to grebe, en hakkelseskiste med kniv, en høfork og fire kornsække. Endelig nævnes det, at fæsteren endvidere fik overladt to køer, tre studekalve, syv får med fire lam, sat til i alt 54 rdlr., hvorefter besætning og redskaber i alt kunne opgøres til 264 rdlr. 4 mk., som fæsteren i forbindelse med overtagelsen var ansvarlig for over for herskabet. Endelig ses i synsforretningen Søren Laursen at have udstedt en erklæring om, at det fornødne fødekorn indtil høsten var tilstede på gården, medens de to vurderingsmænd oplyste, at de skønnede besætningen tilstrækkelig til gårdens drift og til det deraf pligtige hoveriarbejde for herskabet. Søren's bo blev skiftet i dec 1820 på 30. dagen efter hans død. Der skiftes mellem enken og børnene Laurs, 16 år, Aage, 14 år, Else Marie, 10 år, Grethe, 9 år, Peder, 6 år, Inger Marie, 4 år, Søren, 3 år, og Maren, 1 år gammel. Som værge for de umyndige børn mødte deres farfader Laurs Sørensen af Ullits, medens Anders Jensen, ligeledes fra Ullits, var lavværge for enken. Af værdier nævnes blot i stuen et fyrretræs bord på fod, to fyrretræs bænke, en jernbilægger kakkelovn, som var boets dyreste effekt og sattes til 14 rdlr., et sengested med tilhørende sengetøj og i køkkenet en gruekedel i kobber, sat til 4 rdlr. Om afdødes garderobe, som fandtes i en fyrretræs kiste med lås og nøgle, hedder det, at den bestod af en blå klædeskjol til 4 rdlr., en blå klædestrøje til 2 rdlr., en stribet undertrøje, et par sorte vadmelsbukser, et par grå vadmelsbukser, et par skindbukser, nogle gamle stykker klæde, et par strømper, et par vanter, to gamle skjorter og et par gamle støvler. „Den Besætning, som Fæsteren ifølge sit Fæstebrev og den derved heftede Synsforretning haver modtaget med Gaarden, blev for vidtløftighedens skyld forbigaaet, da Enken erklærede at ville være Hosbonden ansvarlig for Bygfæld (bygningernes tilstand) samt om noget af det øvrige skulle mangle." Aktiverne blev således opgjort til 35 rdlr. 5 mk. i sedler, medens passiverne langt oversteg dette beløb. Således skyldte boet Thomas Aarup i Ullits 34 rdlr., medens herskabet havde 60 rdlr. tilgode i kongelige skatter. Afdødes begravelse havde kostet 10 rdlr., og enken ønskede et tilsvarende beløb sat til side til sin begravelse. Hertil kom skifteomkostningerne, hvorpå passiverne androg 122 rdlr. 4 mk. 8 skill. i sedler. At der var tale om seddelværdi og ikke sølvværdi skyldes den omstændighed, at man efter statsbankerotten havde to værdier på rigsdaler, nemlig enten seddel-værdi eller sølvværdi, så f.eks. var aktiverne på 35 rdlr. 5 mk. i sedler blot 28 rdlr. 4 mk. i sølvværdi. Skifteforretningen slutter med følgende bemærkninger: „Heraf ses, at Boet er fallit og følgelig ingen Arv til Arvingerne, hvorpaa Formynderen og har Renunceret. Enken erklærede at ville vedblive sit Fæste, og følgelig blev samme hende tillige med Boet overleveret til fri raadighed, imod at hun tilsvarer og betaler den paa Boet heftende Gield samt baade nu og i (frem)tiden holde Skifteforvalteren fri for Krav og tiltale dette Skifte betræffende." Anne Sørensdatter sad kun som enke kort tid, hvorpå hun den 6. juli 1821 i Ullits kirke indgik ægteskab med den 45-årige Ole Sørensen, der var tjenestekarl fra Lindum, og som den 19. oktober 1821 af Lerkenfeldts daværende ejer fik fæstebrev på Skræddergården med et hartkorn på 3 tdr. 3 skpr. 1 fjdkr. I årlig landgilde skulle han til herskabet på Lerkenfeldt betale 1 td. 7 skpr. 1 ½ fjdkr. rug, 7 skpr. 2 3/4 fjdkr. byg, 2 høns, 25 æg og i kontanter 2 rigsbank mark og skill. sølv. Herudover skulle han som forgængeren Søren Laursen yde hoveriarbejde af en halvgård og rejser af næsten en helgård. Inden han fik fæstet overdraget blev der foretaget en syns- og taksationsforretning på gården, og det fremgår her, at bygningerne var de samme. Stuehuset var nu i en ganske fin stand, medens laden skulle repareres for knap 20 rdlr. og stalden for godt 30 rdlr. Af besætning på gården var der nu fire heste, 59 rdlr., tre køer, en kvie, tre kalve og seksten får, 53 rdlr., hvortil kom redskaberne, bestående af to hestevogne til hhv. 13 og 5 rdlr. samt desuden bl.a. en plov, to harver, en hakkelseskiste med kniv saml div. leer, spader, grebe etc. I alt fik fæsteren overdraget besætning og redskaber til en værdi af 111 rdlr., og han erklærede herefter, at det fornødne føde- og sædekorn forefandtes på gården.

Børn af Søren6 Laursen og Anne Sørensdatter (se #45) alle født i Ullits sogn, Gislum herred, var:
 •       i.   Laurs5 Sørensen blev født den 21 jan 1805 som søn af husmand Søren Laursen og hustru Ane Sørensdatter af Ullits. Han blev døbt den 3 mar 1805 i Ullits kirke, Gislum herred, efter at være blevet hjemmedøbt. Båret af gårdmand Laurs Sørensens hustru Inger Sørensdatter (hendes farfar og farmor). Som faddere stod Thomas Madsen, Laurs Sørensen, Niels Sørensen og Maren Andersdatter af Ullits. Han giftede sig med Karen Marie Jensdatter, datter af Jens Jensen, den 29 nov 1834 i Gedsted kirke, Rinds herred, han er da ungkarl af Gedsted (men fra Ullits) og hun er pige af Gedsted. Forlovere var gårdmændene Christen Pedersen og Jens Jensen (hendes far) af Gedsted. Han døde den 18 sep 1902 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, i en alder af 97 som enke- og fæstegårdmand. Han blev begravet den 26 sep 1902 på Ullits kirkegård, Gislum herred, af sognepræsten.
        Han blev konfirmeret den 9 apr 1821 i Ullits kirke, Gislum herred, og får karakteren 'god' i både kundskab og opførsel. Han og Karen Marie Jensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Gedsted, Gedsted sogn, Rinds herred, som husmandsfolk. Han og Karen Marie Jensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 som husmandsfolk og lever af deres jordlod. Hos dem bor datteren Mariane. Han og Karen Marie Jensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Ullits, Ullits sogn, Kær herred, som husmandsfolk sammen med datteren Mariane. Han var med i folketællingen den 1 feb 1880 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, han er da enke- og husmand og hos ham bor ægteparret Anders Christian Jensen (daglejer) og hustru Mariane Jensen og disses to sønner. Det er parrets datter, svigersæn og sønner. Han var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, han er da enke- og landmand, stadig med tidligere nævnte ægtepar boende, dog nævnes hustruen nu med efternavnet Laustsen så mon ikke det er hans datter og svigersøn?


 •     22  ii.   Aage Sørensen.


 •       iii.   Else Marie Sørensdatter blev født den 18 feb 1809 som datter af husmand Søren Laursen og hustru Ane Sørensdatter af Ullits. Hun blev døbt den 12 mar 1809 i Ullits kirke, Gislum herred, efter forudgået hjemmedåb. Barnebærer var gårdmand Niels Sørensens hustru Ane Nielsdatter af Søcbeck. Faddere var Laurs Sørensen, Søren Hansen og Ane Marie Christensdatter af Ullits samt Søren Nielsen af Søcbeck. Hun giftede sig 1. gang med Just Christensen, søn af Christen Nielsen, den 4 dec 1835 i Farsø kirke, Gislum herred. Hun giftede sig 2. gang med Niels Jacobsen den 8 aug 1851 i Farsø kirke, Gislum herred, han er da ungkarl af Engelstrup i Vindblæs sogn og hun er enke af Fandrup. Forlovere var gårdmand Jens Pedersen i Fandrup og Jacob Pedersen i Engelstrup. Hun er enke efter hans morbror. Hun døde den 15 mar 1896 i Fredberg, Farsø sogn, Gislum herred, i en alder af 87 og efterlader sig sin mand, husmand Niels Jacobsen. Hun blev begravet den 22 mar 1896 på Strandby kirkegård, Gislum herred, af sognepræsten.
        Hun og Just Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Tandrup, Farsø sogn, Gislum herred, sammen med børnene Niels og Ane Margrethe samen en væverpige. Han er da husmand der lever af sin jordlod. Hun og Just Christensen var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Fandrup, Farsø sogn, Gislum herred, sammen med børnene Niels og Ane Margrethe og en tjenestepige. Han lever stadig som husmand, af sin jordlod. Hun og Niels Jacobsen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Fredbjerg, Farsø sogn, Gislum herred, han er da husejer. Hos dem er en Karen Marie Pedersdatter som er tjenestepige og husholderske.


 •       iv.   Magrethe Sørensdatter blev født den 11 apr 1811 som datter af husmand Søren Laursen og hustru Ane Sørensdatter af Ullits. Hun blev døbt den 2 jun 1811 i Ullits kirke, Gislum herred, efter forudgået hjemmedåb. Som barnebærer stod gårdmand Christen Jensens hustru Maren Christensdatter. Faddere var Laurs Sørensen (hendes farfar), Christen Jensen, Søren Hansen og hustru Ane Mogensdatter, alle af Ullits. Hun giftede sig med Jens Pedersen før 1 feb 1845. Hun døde den 6 maj 1897 i Fandrup, Farsø sogn, Gilsum herred, i en alder af 86 hos svigerdatteren Else Marie. Hun blev begravet den 13 maj 1897 på Farsø kirkegård, Gilsum herred.
        Hun og Jens Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Tandrup, Farsø sogn, Gislum herred, han er da gårdmand. Hos dem bor sønnerne Peder og Søren samt en tjenestepige og -karl og en enke (Ane Andersdatter, 74 år) på aftægt. Hun og Jens Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Fandrup, Farsø sogn, Gislum herred, sammen med børnene Peder, Søren og Ane Margrethe samt to tjenestekarle. Han er da gårdmand. Hun og Jens Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Fandrup, Farsø sogn, Gislum herred, han er da gårdmand og hos dem bor de samme tre børn som tidligere nævnt (de tjener nu alle deres fader) samt en tjenestepige. Hun og Jens Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Fandrup, Farsø sogn, Gislum herred, han er da stadig gårdmand og børnene Søren, Ane Margrethe og Margrethe bor stadig hjemme. Hun og Jens Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Fandrup, Farsø sogn, Gislum herred, som gårdmandsfolk med sønnen Søren som medhjælper og denne med hustru og datter. Derudover en plejedatter (Margrethe Pedersen) samt en tjenestedreng.


 •       v.   Peder Sørensen blev født den 27 jan 1814 som søn af gårdfolkene Laurs Sørensen og hustru Ane Sørensdatter af Ullits. Han blev døbt den 3 apr 1814 i Hjemmet, Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, dåben bekræftet i kirken. Som faddere stod Søren Christensen og hustru Else Marie H_m, Peder Sørensen og Johannes Jacobsen, alle af Ullits.
        Han var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, hos gårdmand Niels Thomasen. Samme sted tjener hans kommende svigerinde, Inger Marie Nielsdatter.


 •       vi.   Inger Marie Sørensdatter blev født den 10 jul 1815 som søn af gårdfolkene Søren Laursen og hustru Ane Sørensdatter. Hun blev døbt den 10 jul 1815 i Hjemmet, Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, og dåben bekræftet i kirken den 22. oktober. Faddere var Inger Nielsdatter, husmand Laurs Sørensen, Johannes Jacobsen, Jens Holm, Mette Kathrine Pedersdatter, alle af Ullits. Hun giftede sig med Mads Nielsen den 28 mar 1845 i Ullits kirke, Gislum herred, og han er da enkemand after andet ægteskab og hun er pige. Forlovere var hendes bror, gårdmand Aage Sørensen og husmand Lars Nielsen, begge af Ullits. De når kun at få lidt over 4 mdr. sammen inden at han dør. Hun giftede sig 2. gang med Peder Poulsen den 22 nov 1845 i Ullits kirke, Gislum herred, og han er da ungkarl af Ullits og hun er enke efter Mads Nielsen og er af Ullits Mark. Hun døde den 29 aug 1850 i Ullits mark, Ullits sogn, Gislum herred, i en alder af 35 efter barnefødsel. Hun blev begravet den 4 sep 1850 på Ullits kirkegård, Gislum herred.
        Hun tjente hos Inger Marie Sørensdatter og Mads Nielsen i folketællingen i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, den 1 feb 1845. Hun og Peder Poulsen var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, som husmandsfolk. Han er væver.


 •       vii.   Søren Sørensen blev født den 25 feb 1818 som søn af gårdfolkene Søren Laursen og Ane Sørensdatter af Ullits. Han blev døbt den 26 feb 1818 i Hjemmet, Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, og dåben bekræftet i Ullits kirke den 30. april. Som faddere stod bla. pigen Inger Nielsdatter i Ullits og Johannes Jacobsen. Han giftede sig med Karen Nielsdatter. Han døde den 25 jun 1875 i Fragtrup, Farsø sogn, Gilsum herred, i en alder af 57 som husmand. Han blev begravet den 1 jul 1875 på Farsø kirkegård, Gilsum herred.
        Han og Karen Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Fragtrup, Farsø sogn, Gislum herred, han er da husmand og lever af sin jord. Hos dem bor deres tre børn samt et aftægtspar (Laust Knudsen og Karen Jensdatter). Han og Karen Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Fragtrup, Farsø sogn, Gilsum herred, som husmandsfolk (selvejere). Hos dem bor børnene Gjertrud Marie, Niels Christian og Inge Marie.


 •       viii.   Maren Sørensdatter blev født den 4 feb 1820 som datter af gårdfolkene Søren Laursen og Ane Sørensdatter af Ullits. Hun blev døbt den 4 feb 1820 i Hjemmet, Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, dåben bekræftet i Ullits kirke den 30. marts. Som faddere stod Inger Nielsdatter, af Foulum, Søren Nielsen tjenende i _ystrup, husmand Anders Jensen og pigen Kirsten Andersdatter af Ullits. Hun giftede sig med Poul Kristensen den 28 dec 1841 i Farsø kirke, Gislum herred, han er da ungkarl, hjemmehørende hos sin fader, gårdmand Christen Andersen i Fanderup og hun er ungpige, opholdende sig hos Just Christensen (hendes svoger) i Fanderup. Forlovere var gårdmand Jens Pedersen (hendes svoger) og Poul Pedersen i Fanderup. Hun døde den 30 nov 1897 i Strandbygaard, Strandby sogn, Gislum herred, i en alder af 77 som enke og aftægtskone hos sønnen Christen. Hun blev begravet den 8 dec 1897 på Strandby kirkegård, Gislum herred, af sognepræsten.
        Hun og Poul Kristensen var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Strandby, Strandby sogn, Gislum herred, han er da gårdbruger og hos dem bor børnene Ane Margrethe og Søren Christian samt en tjenestepige og en tjenestekarl (hendes bror Søren). Hun og Poul Kristensen var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Strandby, Strandby sogn, Gislum herred, han er da gårdmand og hos dem bor børnene Anne Margrethe, Søren Christian og Christen samt en tjenestepige. Hun og Poul Kristensen var med i folketællingen den 1 feb 1890 i Strandbygårde, Strandby sogn, Gislum herred, de er da begge aftægtsfolk.45. Anne6 Sørensdatter (Søren Pedersen, #90) blev født den 13 maj 1778 i Ullits sogn, Gislum herred, og hjemmedøbt. Faderen er da af Lindgård i Louns sogn og moderen af Ullits. Hun blev døbt den 21 maj 1778 i Ullits kirke, Gislum herred, båret af Anders Møllers datter Anne Kierstin, faddere var begge farbrødrene Jens og Chresten Pedersønner, halvsøstern Anne Sørensdatter og Peder Jensens hustru, alle af Ullits. Hun giftede sig med Søren Laursen (se #44), søn af Laurits Sørensen og Inger Sørensdatter, den 27 nov 1803 i Ullits kirke, Gislum herred. Hun giftede sig med Ole Sørensen den 6 jul 1821 i Ullits kirke, Gislum herred, han som tjenestekarl af Lindum og hun som gårdbrugerenke af Ullits. Som forlovere stod Søren Christensen og husmand Anders Jensen, begge af Ullits. Hun døde den 27 maj 1853 i Tandrup, Farsø sogn, Gislum herred, i en alder af 75 som aftægtskone af alderdomssvaghed hos et besøg hos en datter (sikkert Ane Magrethe eller Else Marie, da de begge bor i Farsø ved folketællingen i 1845). Hun blev begravet den 4 jun 1853 på Ullits kirkegård, Gislum herred.
Hun var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, som tjenestepige hos gårdmand Thomas Madsen og hans kone Maren Andersdatter. Disse står senere faddere til hendes første søn Laurs.


46. Niels6 Nielsen Otsen (Niels Christensen, #92) blev født cirka 1770 i Østrup, Vognsild sogn, Gislum herred og døbt den 4 feb 1770 i Vognsild kirke og bliver da båret af Laurs Svenskes enke Karen i Vannerup i Farsø sogn. Faddere var enkens fæstemand Peder Nielsen fra Gislum, Niels Ottesens broder fra Nyrup, Christen Sørensen fra Morum samt Jep Nielsen og Jens Christensens hustru fra Østrup. Han giftede sig med Maren Christensdatter (se #47), datter af Christen Larsen og Inger Mortensdatter, formodentlig 1801. Han døde den 11 nov 1844 i Østrup, Vognsild sogn, i en alder af 74 som aftægtsmand hos sønnen Niels Nielsen, af forstoppelse. Sønnen havde da netop overtaget fæstet på gården samme år. Han blev begravet den 20 nov 1844 på Vognsild kirkegård, Gislum herred, og hans alder angives da til 75 år.
Han er en af Niels Ottesens to sønner i Østrup som betaler bøde for følgende: "De udtog paa en voldsom maade en Stud af Christen Esbensens gaard, derfor bøde 2 rdl. De blev uddelt efter Raadføring med Medhjælperen saaledes: Næsborg Degnens Enke 1 rdl. Karen Degns 2 mk. Søren Pedersens Kirsten (i Vognsild) 2 mk. og Bente i Svoldrup fik 2 mk.". Sagen findes omtalt i Lerkenfeldts justitsprotokol samt Rinds-Gislum herreders politiprotokol i 1792.
     Niels fæstede i Østrup, Vognsild sogn mellem jan 1802 og 25 jan 1844 den gård der har matr. nr. 1a (1844 matr.) og i dag er beliggende på addressen Svoldrupvej 169. Gården er hans fødegård og kan spores tilbage til mindst 1657. Fæstet overtages af sønnen Niels Ved fæstets indgåelse har gården hartkorn 3 tdr. 4 skpr. 3 fjdkr. 2½ alb. I den anledning ses udstedt et fæstebrev med følgende ordlyd: Michel og Peder Kjeldsen til Lerchenfeldt stæder og fæster her ved til Niels Nielsen af Østrup den Gaard i bemelte Østrup, hans Fader er fra død og moderen til hannem opladt haver, staaende for Agger og Engs Hartkorn 3 Tdr. 4 Skpr. 3 Fjdkr. Alb. hvilken Gaard med tilliggende bemelte Niels Nielsen maa beholde i Fæste Sin Livs Tid på følgende Viilkaar. 1) At han forsyner sin Moder med Huusværelse, Ophold og Forplegning hendes Livstid efter den Contract, der imellem Moder og Søn er indgaaet. 2) Gaarden, Bygninger, Besætning og Inventarium holder Fæsteren vedlige i god stand i mindste saa fuldkommen, at det kand svare til det afholdte Syn, hvor af Gienpart her er vedhæftet. 3) Skal han tilbørlig drive og dyrke Gaardens tilliggende Jorder og intet deraf i nogen maade til andre at bortleje eller Laane. 4) Alle Kongelige Skatter, som nu er eller her efter paabuden vorder af Gaardens Hartkorn og der paa holdende Folk, extra og ordinaire skal Fæsteren til rette Forfalds Tider uden Restance betale. 5) Den sædvanlige Landgilde, som er Ruug 1 Td. 2 Skpr., Byg 1 Td. 2 Skpr., Penge 1 rdlr. 2 mk., Smør 1 Lispund 2½ Pund skal Fæsteren aarlig betale til forfalds Tid, nemlig Korn og Penge hver Mortens Dag og Smørret St. Hans Dag, alt uden Restance, og 6) Skal fæsteren forrette Hoverie og Reyser af 3/4 Gaard her til Lerchenfeldt efter den approberede Hoverie Foreening, hvoraf her ved er vedhæftet forordnet attesteret Fortegnelse. I øvrigt retter og forholder hand sig efter Hans Kongelige Mayestæts allernaadigste Lov og Forordninger og viser tilbørlig lydighed mod sin Hoshonder og deres udsendte, alt at efterkomme under dette Fæstes fortabelse og anden Straf. Til bekræftelse underskriver og forseiler paa egne og Broders Vegne Lerchenfeldt den 14. janr. 1802 Peder Kjeldsen Ligelydende original Fæstebrev med Hoverie Fortegnelse og Gienpart Synsforretning haver jeg underskrevne Niels Nielsen modtaget, og hvilket jeg forbinder mig i alle d.eele at opfylde og efter Leve. Dette tilstaaes under min Haand i Vitterlighedsmænds overværelse. Datum ut supra Niels Nielsen med paaholden pen. I forbindelse med overtagelsen af fæstet på fødegården blev der den 9. november 1801 foretaget en syns- og vurderingsforretning vedrørende gårdens bygninger, redskaber og besætning. Det fremgår heraf, at der var tale om en firelænget gård med et stuehus mod øst på 7 fag, en ladebygning mod nord på 13 fag, en kreaturstald mod vest på 8 fag samt en bygning mod syd på 7 fag, indrettet til stald og hølade. Selv om stuehuset blot var på 7 fag, har der dog været temmelig meget plads, idet der var udskud på hele den nordre side og på 4 fag af den søndre side samt i den vestre ende. Huset indeholdt da også to stuer, køkken og bryggers. Det fremgår, at stuehuset var en ældre bygning, opført af gamle egestolper og ellers fyrretræ. I det hele taget var bygningen „i slæt stand", og et overslag over udgifterne til tømmer, tag og arbejdsløn løb op i 38 rdlr. Kornladen derimod var i god stand, medens kreaturstalden skulle repareres for 11 rdlr. Om den sidste længe samt besætning og redskaber hedder det: Et Huus i Synder Side af Gaarden, 7 Fag, bruges til Stald og Høe Lade, bygt af Fuhre Tømmer af Størrelse som enkelte 12 Alen til Bielker, Rimmer og Stolper, 10 Alen til Sparer, Fuhr Lægter og Straae Tag i maadelig Stand og behøver: 9 stk. enkelte 12 Alen til Rimmer og Bielker 2 rdlr.1 mk. 8 skill., 6 stk. Sparer irdlr. 1 mk. 8 skill., 3 Tylter Lægter 3 rdlr., 4 Læsser Tag 8 rdrl., Arbejdsløn 2 rdlr., Summa Bygfæld 66 rdlr. 5 mk. 8 skill. (altså for alle fire længer). Derefter blev os foreviist følgende Besætning og Inventarium: Bester: 1 Sort Hæst, 12 Aar gammel 20 rdlr., 1 Rød Ko, 13 Aar gammel 16 rdlr., 1 Sort øg 14 Aar, 12 rdlr., 1. Sort blesset Hæst 6 Aar 10 rdlr., 1 Sort Mær Plag i andet Aar 10 rdlr. Gaards Redskaber: 1 Beslagen Vogn med behør 20 rdlr., 2de Træe Arbeids Vogne 9 rdlr., 1 Plov med behør 3 rdlr., 2de harver 1 rdlr., Leirer, Skrav og Læsse Stang med Reeb til 2de Vogne 2 rdlr. Summa 103 rdlr. Kornet i Laden og paa Loftet er tilstrækkelig til Indaflings Tiiden til Folk og Kreaturer, samt naar Sæd saaledes at hvad, der mangler af et slags, er til overs af et andet slags. Med denne Besætning og Inventarium skiønne vi, at Gaardens Arbejde og pligtige Hoverie kan bestrides saa vidt forordnete er. - Men her for uden blev os endnu foreviist følgende, som Fæsteren annammer: - nemlig Indboe af Borde, Bænke, Jernkakkelovn, Skabe, Sengeklæder og videre, som vi i alt Stykkevis paaskiønnede og vurderet, og i samlet Sum opløb 26 rdlr. 3 mk. Arbeids Redskaber, saa som: Høeleer, Spader, Grebe og videre der ligeledes blev paaskiønnet og efter Separat Vurdering i samlet Sum opløb 4 rdlr. 3 mk. 9 stk. Fæe Høvder (kreaturer) 46 rdlr., 25 stk. Gammel Faar 29 rdlr. Summe hvad Fæsteren modtager 209 rdlr. Fæstebrevet til Niels Nielsen (Ottesen) er vedhæftet en fortegnelse over hans forpligtelser, når det drejede sig om hoveriarbejde for herskabet. Det hedder her indledningsvis: Overens med Allernaadigste Forordning af 6te December 1799 paa det Hoverie og Rejser, som Lerkenfeldts Bonde Niels Nielsen i Østrup - Er pligtig at giøre af sin Gaardspart i Følge Hoverie Foreening af 23. Martij 1794, hvorefter Hand Svarer Hoverie og Rejser af 3/4 Gaard neml. 6 Pløye Dage, 34 Spænd Dage, 111 3/4 Gang Dage. Af hvilke Spænd Dage maae Anvendes 14 for hver Heel Gaard til Lange og Korte Rejser, Vejens Længde beregnet efter forordningen af 20. Febr. 1771 ..." Det vil altså sige, at Niels Nielsen (Ottesen) i lighed med de øvrige fæstebønder under Lerkenfeldt skulle svare et hoveriarbejde, som berørte godt 150 arbejdsdage om året. Det siger sig selv, at det var nødvendigt på en gård som hans at have mindst én tjenestekarl for at det kunne lade sig gøre. Pløjedagene var de værste, for her skulle han stille med et plovspand på fire heste, en mand til at styre ploven og en (dreng) til at køre hestene. De 34 spanddage var dage, hvor man skulle møde med to heste samt vogn til kørsel eller med andre redskaber som harve og tromle. Endelig var de godt 111 gangdage beregnet på, at fæsteren skulle stille en mand til alt forefaldende arbejde på hovmarken. Han er sandsynligvis far til den Maren der døde 19 år gammel i Østrup i 1812.
     Niels Nielsen Otsen og Maren Christensdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Østrup, Vognsild sogn, Gislum herred, han er da gårdmand med én tjenestepige og børnene Niels og Ane Marie boende hos sig. Han og Maren Christensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Østrup, Vognsild sogn, Gislum herred, han er da gårdmand med børnene Niels og Ane Marie boende hos sig samt en plejesøn Niels Laustsen (16 år). Niels' bo blev skiftet den 12 nov 1844 i Lerkenfeld men er her fejlagtigt indført og skiftet meldes at skulle være afholdt af Aalborg amt.

Børn af Niels6 Nielsen Otsen og Maren Christensdatter (se #47) var:
 •       i.   Laust5 Nielsen blev døbt den 9 maj 1802 i Vognsild kirke, Gislum herred.
        Han tjente i feb 1842 i Holme da hans moders bo bliver skiftet.


 •       ii.   Niels Nielsen blev døbt den 9 okt 1803 i Vognsild kirke, Gislum herred. Han giftede sig med Ane Katrine Nielsdatter.
        Han boede i feb 1842 i Østrup hos sine forældrer da moderens bo bliver skiftet. Han fæstede i Østrup den 25 jan 1844 fødegården, som han i øvrigt køber fri fra Lerkenfeldt måneden efter (8. februar) til en pris af 725 rbdlr. Med i handlen følger besætning, redskaber og inventar. Han skal dog stadig fortsætte med hoveriarbejde for Lerkenfeldt indtil dennes ejers (eller hustrus) død. Han og Ane Katrine Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Østrup, Vognsild sogn, Gislum herred, og han er da gårdmand. Hos dem bor deres to døtre Maren Kirstine og Karen Marie. Derudover har de en tjenestepige og en tjenestekarl. Han og Ane Katrine Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 og han er da stadig gårdmand. Siden sidst er børnene Nielsine og Jens Christian kommet til. Gården har nu tre tjenestefolk, to karle og en pige. Han og Ane Katrine Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1870 i Østrup, Vognsild sogn, Gislum herred, og er stadig gårdmand. Alle børn er hjemmeboende og siden 1850 er sønnen Christen kommet til.


 •       iii.   Just Nielsen blev født i 1805.
        Han tjente i feb 1842 i Morum da hans moders bo bliver skiftet.


 •       iv.   Christen Nielsen blev døbt den 26 nov 1810 i Vognsild kirke, Gislum herred.


 •     23  v.   Inger Marie Nielsdatter.


 •       vi.   Ane Marie Nielsdatter blev døbt den 24 jul 1814 i Hjemmet, Østrup, Gislum herred, som datter af bønderfolk og gårdbrugere Niels Ottesen og hustru Maren Christensdatter i Østrup. Dåben publiceret i kirken den 24. oktober. Faddere var bla. karl Jens Christian Jacobsen. Hun giftede sig med Jacob Jensen, søn af Karen Sørensdatter, mellem 2 feb 1842 og 22 mar 1843.
        Hun boede i feb 1842 i Østrup hos dine forældre da moderens bo bliver skiftet. Hun og Jacob Jensen var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Pisselhøj, Aars sogn, Aars herred, og han er da gårdmand. Hans moder, Karen Sørensdatter, bor da hos dem.47. Maren6 Christensdatter (Christen Larsen, #94) blev døbt den 10 sep 1769 i Farsø kirke og båret til dåben af fasteren Anne Larsdatter fra Nyrup, gift med Just Christensen. Faddere var hendes farbror Niels Larsen fra Ullits, Michel fra Fandrup, Christen Michelsen fra Farsø samt Jens Møllers hustru fra Nørhede i Farsø. Hun giftede sig med Niels Nielsen Otsen (se #46), søn af Niels Christensen Otsen og Anne Pedersdatter, formodentlig 1801. Hun døde den 18 jan 1842 i Østrup i en alder af 72 og blev begravet den 26 jan 1842 på Vognsild kirkegård, Gislum herred.
Maren's bo blev skiftet den 15 feb 1842 og ved den lejlighed nævnes arvingerne: Laust, 39 år, i tjeneste i Holme, Niels, 38 år, opholdende sig hjemme, Just, 36 år, i tjeneste i Morum, Inger Marie, gift med gårdmand Aage Sørensen, samt endeligt Anne Marie, 27 år, ugift og opholdende sig hjemme.


48. Niels6 Schiønning (Niels, #96) blev døbt den 31 aug 1771 i Hjemmet, Aalborg, Vor Frue sogn, Fleskum herred, og dåben bekræftet i Vor Frue kirke den 31. august. Som faddere stod Niels Egeschou, Mads Fibiger, Ole Haslund, Christian Brusgaard og jomfru Mette C. Milling. Faderen er da skoleholder. Trolovelsen mellem Dorte Sørensdatter og Niels Schiønning blev deklareret den 26 feb 1793 i Jerslev sogn, Børglum herred. Han giftede sig med Dorte Sørensdatter (se #49) den 11 okt 1793 i Jerslev kirke, Børglum herred, hun er da af Heeden. Han døde den 21 jul 1821 i Flyvberg, Jerslev sogn, Børglum herred, i en alder af 49 som skomager og husmand. Han blev begravet den 29 jul 1821 på Jerslev kirkegård, Børglum herred.
Han og Dorte Sørensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Flyeberg, Jerslev sogn, Børglum herred, som husmandsfolk med jord og han ernærer sig desuden som skomager. De bor sammen med børnene Niels Christian, Søren Christian og Dorthe Elisabeth.

Børn af Niels6 Schiønning og Dorte Sørensdatter (se #49) alle døbt i Jerslev kirke, Børglum herred, var:
 •     24  i.   Niels Christian Nielsen5 Skiønning.


 •       ii.   Søren Christian Nielsen blev døbt den 25 feb 1798 faddere var bla. Niels Faarups hustru i Klæstrup. Forældrene er da af Heden og faderen er skomager. Han giftede sig med Ane Sørensdatter før 18 feb 1834. Han døde den 13 nov 1862 i Rødhus, Hune sogn, Hvetbo herred, i en alder af 64 af alderdom som aftægtsmand og enkemand i første ægteskab. Han blev begravet den 24 nov 1862 på Hune kirkegård, Hvetbo herred.
        Han boede den 3 aug 1825 i Hune sogn i det røde hus (Rødhus?) som fæstehusmand, dette ved nevøen Christian Niels Nielsens dåb. Han og Ane Sørensdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Rødhus, Hune sogn, Hvetbo herred, han er da husmand og hos dem bor et tjenestebarn Dorthe Margrethe Sørensdatter (14 år) og en plejesøn Niels Christian Jacobsen (3 år). Han og Ane Sørensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Rødhus, Hune sogn, Hvetbo herred, han lever da af sin jordlod som husmand og hos dem bor plejebarnet Dorthe Marie Sørensdatter (6 år, født i Jetsmark sogn). Han og Ane Sørensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Rødhus, Hune sogn, Hvetbo herred, stadig som husmand. De har da en tjenestepige boende samt dennes 11-årige datter.


 •       iii.   Dorthe Elisabeth Nielsdatter blev døbt den 14 dec 1800 faddere var bla. Jens Nørgaards hustru i Sterup. Hun giftede sig med Søren Pedersen den 25 nov 1821 i Jerslev kirke, Børglum herred, han er da karl af Seiglstrup sogn og hun er pige af Flyvberg husene. Forlovere var enkemand Berthel Poulsen tjenende i Vester Malliriis og Poul Christensen, ejer af stedet Vangen. Hun døde den 2 dec 1862 i Vester Mellerup, Jerslev sogn, Børglum herred, i en alder af 61 som husmandsenke. Hun blev begravet den 14 dec 1862 på Jerslev kirkegård, Børglum herred.
        Hun var med i folketællingen den 1 feb 1834 i Sterup, Jerslev sogn, Børglum herred, som indsidder hos Christen Svenningsen og hustru Kirsten Thomasdatter, sammen med børnene Jens Peter, Maren, Ingeborg og Christen. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Sterup skoledistrikt, Jerslev sogn, Børglum herred, som husmandsenke sammen med børnene Ingeborg og Christen. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Bredningen, Jerslev sogn, Børglum herred, hun er da husmandsenke og lever af sit håndarbejde. Hos hende bor det unge ægtepar Jens Jacob Madsen (skomager) og Maren Sørensdatter samt disses søn Mads Severin. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Flyvbjerghuse, Jerslev sogn, Børglum herred, og står da som 'lever af sin jordlod og sit gaardarbeide.' Hun var med i folketællingen den 1 feb 1855 i Bredningen, Jerslev sogn, Børglum herred, og hun er da inderste og husmoder. Hun bor sammen med datteren Ingeborg (som er væver) samt et plejebarn, barnebarnet Mads Severin Jensen (11 år, f. i V. Brønderslev). Hun var med i folketællingen den 1 feb 1860 i Flyvbjerg, Jerslev sogn, Børglum herred, og bor da i hus. Hun "lever af sine hænders gjerning" og er enke.49. Dorte6 Sørensdatter blev født cirka 1757 ifølge folketællingen i Jerslev i 1801. Hun giftede sig med Niels Schiønning (se #48), søn af Niels Christian Schiønning og Dorthe Andersdatter Listrøm, den 11 okt 1793 i Jerslev kirke, Børglum herred. Hun døde den 21 mar 1833 i Løtte, Jerslev sogn, Børglum herred, som almisselem. Hun blev begravet den 27 mar 1833 på Jerslev kirkegård, Børglum herred.


50. Niels6 Christensen Væver blev født cirka 1751 ifølge folketællingen i Tolstrup i 1787. Han giftede sig med Ane Sørensdatter (se #51) før 1 jul 1787 da de står som ægtepar i folketællingen på denne dato.
Han og Ane Sørensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Hjermitslev, Tolstrup sogn, Børglum herred, og han ernærer sig da som husmand og rytter. Hos dem bor børnene Christen og Maren. Han og Ane Sørensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Øster Hjermitslev, Tolstrup sogn, Børglum herred, som jordløse husmandsfolk sammen med børnene Christen og Anne.

Børn af Niels6 Christensen Væver og Ane Sørensdatter (se #51) alle døbt i Tolstrup kirke, Børglum herred, var:
 •       i.   Maren5 Nielsdatter blev døbt den 7 jul 1782 faddere var Niels Pedersen, Jens Nielsen, Ole Larsen, Maren Thomasdatter og Karen Nielsdatter. Faderen står da benævnt som Niels Christensen Væver.


 •       ii.   Chresten Nielsen blev døbt den 10 jul 1785 faddere var Jacob Pedersen, Christen Jensen, Christen Andersen, Mette Jensdatter og Maren Sørensdatter.


 •     25  iii.   Ane Nielsdatter.51. Ane6 Sørensdatter blev født cirka 1751 ifølge Tolstrup folketælling i 1787. Hun giftede sig med Niels Christensen Væver (se #50) før 1 jul 1787.


52. Peder6 Andersen (Anders Simonsen, #104) blev født i Vedsted. Han blev døbt den 25 okt 1767 i Aaby kirke, Kær herred, faddere var Peder Skalld, Jens Pedersen, Anne Nielsdatter og Anne Thomasdatter. Trolovelsen mellem Maren Hansdatter og Peder Andersen blev deklareret den 8 nov 1799 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred. Han giftede sig 1. gang med Maren Hansdatter (se #53) den 29 nov 1799 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred, han er da af Vedsted og hun er af Kaas. Forlovere var Jens Poulsen af Vedsted og Svend Jensen af Sønderby. Han giftede sig 2. gang med Else Eriksdatter, datter af Erik Jensen og Else Nielsdatter, den 17 okt 1813 i Vadum kirke, Kær herred, han er da af Nørrehalne og hun er er af Vesterhalne. Forlovere var Iver Jacobsen i Vesterhalne og Clemen Jensen i Nørre Halne. Han døde den 2 apr 1850 i Nørhalne, Kær herred, i en alder af 82 som gift husfæster sammesteds, af alderdomssvaghed. Han blev begravet den 11 apr 1850 på Biersted kirkegård, Kær herred.
Han boede i maj 1797 i Fristrup som tjenestekarl. Han og Maren Hansdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Kaas, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, som husmandsfolk med jord. Han og Else Eriksdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Nørhalne, Biersted sogn, Kær herred, han er da husmand der lever af sin jordlod. Hos dem bor sønnen Erik (13). Han og Else Eriksdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Nørhalne, Biersted sogn, Kær herred, og han er da endnu husmand der lever af sin jordlod. Han og Else Eriksdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Nørhalne, Biersted sogn, Kær herred, og han er da stadig husmand med jordlod. Han og Else Eriksdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Nørhalne, Biersted sogn, Kær herred, og han er da, trods sin fremskredne alder, stadig husmand som lever af sin jordlod.

Børn af Peder6 Andersen og Maren Hansdatter (se #53) var:
 •       i.   Hans5 Pedersen blev født den 28 mar 1802 i Kaas, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, og faddere er Christen Kaasgaards hustru og Maren Sørensdatter, Peder __, Niels Broegaard i Sundbye. Han giftede sig med Maren Nielsdatter den 3 jan 1830 i Biersted kirke, Kær herred, forlovere var Gdmd. Jens Pedersen og Husmd. Peder Andersen begge af Nørhalne. Han døde den 4 feb 1877 i Nørhalne, Biersted sogn, Kær herred, i en alder af 74 som enke- og aftægtsmand hos Lars Peter Jensen.


 •       ii.   Karen Pedersdatter blev født den 27 nov 1803 i Kaas, Jetsmark sogn, Hvetbo herred. Hun blev døbt i 1804 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred, og faddere var Anders Jensens hustru i Aastrup og Niels Bierrets datter i Qvorup, Svend Jensen, anders Andersen og Niels Pedersen.


 •     26  iii.   Jens Pedersen.


 •       iv.   Anders Pedersen blev døbt den 29 mar 1809 i Aaby kirke, Kær herred, som faddere stod bla. Maren Nielsdatter, Gunild Kristensdatter og Simon Andersen. Forældrene er ved fødslen af Fristrup. Han blev begravet den 16 apr 1809 på Aaby kirkegård, Kær herred.53. Maren6 Hansdatter blev født cirka 1773. Hun giftede sig med Peder Andersen (se #52), søn af Anders Simonsen og Karen Berthelsdatter, den 29 nov 1799 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred. Hun døde i Nørrehalne, Biersted sogn, Kær herred. Hun blev begravet den 13 jun 1813 på Biersted kirkegård, Kær herred.
Maren's bo blev skiftet den 13 dec 1813 i Vang gods, Sulsted sogn, Skifte Forretning Efter Huusbeboer Peder Andersens Hustru Maren Hansdatter i Nørhalne. Aar 1813 den 13de December indfandt sig i Stervboet efter Peder Andersens Afdøde Hustru Maren Hansdatter i Nørhalne paa Skifteforvalteren Hr. Cancellie Raad Gleerup til Wang Hans Veyne Morten Colding fra bemelte Wang med tiltagen tvende Vitterligheds og Vurderings Mænd navnlig Anders Christensen og Christen Pedersen begge boende i Nørhalne for at Registere og Vurdere Boets Midler og Effekter for derefter at lovlig Skifte at slutte mellem Enkemanden paa den eene og hans med den Afdøde i Ægteskab sammenavlede Børn som er 1 Søn Hans 12 Aar, 1 Do Jens 7 Aar, 1 Datter Karen 10 Aar alle værende hieme paa den Anden Side, hvor da i overværelse af Enkemanden samt de umyndiges Formynder Klemmen Jensen Boende i Nørhalne __ Registering og Vurdering til Skiftets videre fremme blev foretaget som følger: 1 Lille Bord paa aaben Foed - 1 sk. 1 Træe Stoel med Halm sæde - 2 sk. 2 Hylde fiel - 1 sk. 2 Halm Løbe - 2 sk. 1 Spand Sold - 1 sk. 1 Gl. Dyhne uden fyld - 2 mk. 1 Gl. Hoved pude - 2 sk. 1 Gl. Lagen - 1 sk. 1 Fyhr Strippe - 1 sk. 1 Bruun hvirkens Skort og Trøye - 1 mk 1 Sorthjelmet Koe 15 Aar - 6 Rd. Da ingen videre vidste meere at angive saa blev Enkemanden samt Formynderen tilspurgt om de vidste meere at angive Boen til Indtægt, hvortil de svarede at De ei vidste meere at angive end det som er anført. Boets Indtægt 6 Rbd. 3 mk. 13 sk. Derimod blev udgifter anmeldt saaledes. Enkemanden angav at til den Afdødes Begravelse havde han laant 8 Rbd. Altsaa overstiger Udgifter Indtægten 1 Rbd. 2 mk. 3 sk. Og følgelig kan intet blive arvet. Dernæst fremstod Enkemanden og begiærede at Stærvboets tilhørende maatte overdrages ham, imod at han betaler den Giæld der hæfter og og om nogen uanmeldt Giæld skulde hæfte paa Boet, ligesom han og forbandt sig til snarest __ __ at istandsætte Huuset samt Lovet at drage omsogt for Hans Børns opdragelse, om Skiftet i Dag for omkostninger at spare maatte blive Sluttet. Skifteholderen modtog Enkemandens Tilbud og extraderede ham Boet. Saaledes bliver dette Skifte hvis omkostninger udreedes af Enkemanden og for hvis behandling Enkemanden og Formynderen holder Skifteforvalteren uden ansvar herved sluttet og tilendebragt, hvilket efter at vedkommende havde afgivet den Erklæring at de icke forlangte det Passerede beskreven hermed Bekræftet med hænders underskrift - datum utsupra. Enkemanden Peder Andersen med paaholdt Pen På Skifteforvalterens S. T. Hr. Cancellie Raad Glerups vegne M. Colding Formynderen Clemmen Jensen Overværende Vitterligheds og Vurderingsmænd Christen Pedersen med paaholdt Pen Andren Christensen med paaholdt Pen Foreviist paa Aalborg Stimtamtkontoir den 18 Feb. 1814 Efter __ F. C. Lynne __.


54. Peder6 Sørensen Smed (Søren Slot, #108) blev født den 28 jan 1776 i Thise sogn, Børglum herred og døbt den 4 mar 1776 i Thise kirke, Børglum herred, som dåbsvidner var Dorthe Sørensdatter, Johanne Pedersdatter, Niels Sørensen, Anders Pedersen og Christen Jensen. Han giftede sig med Johanne Maria Jensdatter (se #55), datter af Jens Svendsen og Karen Nielsdatter, den 18 maj 1803 i Aaby kirke, Kær herred, han er da ungkarl og hun pige. Forlovere var Jens Svendsen (hendes fader) og Jens Jensen Nørgaard. Han døde den 24 sep 1847 i en alder af 71. Han blev begravet den 3 okt 1847 på Saltum kirkegård, Hvetbo herred, som aftægts- og enkemand.
Han var den 1 feb 1801 nationalsoldat og tjenestekarl hos sin kommende svigerfader. Han og Johanne Maria Jensdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Nørre Saltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, og bor da på en gård sammen med børnene Karen, Laurs og Jens Svend samt et plejebarn Sidsel Marie (plejebarn i søns sted). Han var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Nørre Saltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, på en gård sammen med sønnerne Laurs og Søren.

Børn af Peder6 Sørensen Smed og Johanne Maria Jensdatter (se #55) var:
 •       i.   Jens5 Pedersen blev døbt den 17 jul 1803 i Aaby sogn, Kær herred, som faddere stod bla. Maren Hansdatter, Ane Marie Jensdatter, Jens Jensen og Niels Pedersen.


 •     27  ii.   Karen Marie Pedersdatter.


 •       iii.   Simon Pedersen blev født den 3 jun 1809 i Saltum sogn, Hvetbo herred og døbt den 4 jun 1809 i Hjemmet, Nørre Saltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, døbt i kirken den 14. juni og båret til dåben af degnens kone Karen Sørensdatter. Faddere var bla. Jens Svendsen (hans farfar) af Aabye og Christen Sørensen.


 •       iv.   Birthe Pedersdatter blev født den 25 feb 1810 i Saltum sogn, Hvetbo herred og døbt den 4 mar 1810 i Saltum kirke, Hvetbo herred.


 •       v.   Laurs Pedersen blev født den 27 dec 1811 i Saltum sogn, Hvetbo herred og døbt den 1 jan 1812 i Saltum kirke, Hvetbo herred, frembåret af Mad. Thorlund. Faddere var Karen Sørensdatter af Thise, Otte Jensen og Ole Nicolai alle af Nørre Saltum. Han giftede sig med Ida Marie Jørgensdatter, datter af Jørgen Moustsen og Johanne Nielsdatter, den 12 nov 1841 i Saltum kirke, Hvetbo herred, han er da gårdmand og ungkarl af Nørre Saltum, hun er ligeledes af Nørre Saltum. Forlovere er gårdmand Jens Poulsen og aftægtsmand Peder Sørensen Smed af Nørre Saltum.
        Han og Ida Marie Jørgensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Nørre Saltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, som gårdmandsfolk, hvor hans far Peder er på aftægt hos dem samt med børnene Peder og Johanne Marie (opkaldt efter bedsteforældrene). Han og Ida Marie Jørgensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Nørre Saltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, han er da gårdmand og hos dem bor deres tre børn.


 •       vi.   Margrethe Pedersdatter blev født den 23 sep 1814 i Saltum sogn, Hvetbo herred, forældrene er da af bondestand. Hun blev døbt den 24 sep 1814 i Hjemmet, Nørre Saltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, faddere var Karen Sørensdatter af Thise, Else Marie Ovesdatter ibid, Søren Møller i Hammelmose Mølle, Anders Mors, Ole Nic. Gregersen af N. Saltum, alle af bondestand.


 •       vii.   Jens Christian Pedersen blev født den 5 jun 1817 i Saltum sogn, Hvetbo herred og døbt den 5 jun 1817 i Hjemmet, Nørre Saltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, fadderne, som alle var af bondestand, var Anders Sørensen og hustru af Thise by, pigen Kiersten Ovendatter ibid, Ole N. Gregersen i N. Saltum, Christen Sørensen af Thise, Søren Ovesen ibid.


 •       viii.   Jens Svendsen Pedersen blev født den 10 sep 1822 i Saltum sogn, Hvetbo herred og døbt den 11 okt 1822 i Hjemmet, Nørre Saltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, døbt i kirken den 10. november. Forældrene er da gårdmandsfolk fra Nørre Saltum og faddere er Anders Slots hustru Karen Sørensdatter i Thise, pigen Karen Pedersdatter i Nørre Saltum, gårdmand Ole Nicolai Gregersen ibid, Christen Sørensen Møller i Thise, Jens Pedersen i Nørre Saltum.55. Johanne Maria6 Jensdatter (Jens Svendsen, #110) blev døbt den 7 maj 1780 i Aaby kirke, Kær herred, faddere var Jens Haven, Jens Andersen, Maren Svendsdatter og Johanne Nielsdatter. Forældrene er da smedefolk af Aaby. Hun giftede sig med Peder Sørensen Smed (se #54), søn af Søren Pedersen Slot og Magrethe Jensdatter, den 18 maj 1803 i Aaby kirke, Kær herred. Hun døde den 19 dec 1839 i Nørre Saltum, Saltum sogn, Hvetbo herred, i en alder af 59. Hun blev begravet den 5 jan 1840 på Saltum kirkegård, Hvetbo herred.
Johanne Maria's bo blev skiftet den 30 dec 1839 i Hvetbo herred og arvinger angives til at være hendes mand Peder Sørensen og søn ungkarl Laurs Pedersen, begge af Nr. Saltum, samt umyndige børn, ikke nævnt ved navn. Det beviliges enkemanden at hensidde i uskiftet bo.


56. Peder6 Jensen Skrædder blev født cirka 1745. Han giftede sig med Kirsten Mortensdatter (se #57), datter af Morten Andersen Vand og Anne Sørensdatter, den 14 okt 1778 i Vadum kirke, Kær herred, forlovere var Morten Vand (hendes far) og Jens Jensen i Øster Halne. Han er da af Øster Halne. Han døde den 29 jul 1826 i Østerhalne, Vadum sogn, Kær herred, som almisselem. Han blev begravet den 6 aug 1826 på Vadum kirkegård, Kær herred.
Han og Kirsten Mortensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Østerhalne, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand og skrædder. Hos dem bor børnene Jens, Else og Johanne. Han og Kirsten Mortensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Østerhalne, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand med jord og skrædder. Hos dem bor børnene Jens og Maren.

Børn af Peder6 Jensen Skrædder og Kirsten Mortensdatter (se #57) alle døbt i Vadum kirke, Kær herred, var:
 •       i.   Else5 Pedersdatter blev døbt den 17 mar 1779 som faddere stod Hans Pedersens hustru og Mette Jensdatter af Østerhalne, Søren Ladefoged, Jens Jensen og Anders Mortensen (hendes morbror). Faderen er da skrædder af Østerhalne.


 •       ii.   Ane Pedersen blev døbt den 1 apr 1781 som faddere stod Skov Peders hustru, Mette Jensdatter, Østerhalne, Søren Nielsen sammesteds, Anders Mortensen (hendes morbror) i Halager og Simon Enevold i Østerhalne. Faderen er da skrædder af Østerhalne.


 •       iii.   Johanne Cathrine Pedersdatter blev døbt den 26 dec 1782 som faddere stod Mette Jensdatter i Torpet, Else Nielsdatter sammesteds, Søren Ladefoged i Østerhalne, Anders Mortensen (hendes morbror) i Halager og Niels Christensen sammesteds. Forældrene er da af Østerhalne.


 •     28  iv.   Jens Pedersen.


 •       v.   Maren Pedersdatter blev døbt den 6 jul 1788 som faddere stod Peder Jensens hustru i Halager, Ane Jensdatter af Østerhalne, Jens Jensen sammesteds, Anders Mortensen (hendes morbror), Halager og Søren Mortensen (også en morbror) i Vadum. Forældrene er da af Østerhalne.57. Kirsten6 Mortensdatter (Morten Andersen, #114) blev døbt den 25 mar 1743 i Vadum sogn, Kær herred, faddere var Anna Andersdatter af Hvorup, Maren Andersdatter, Madz Sørensøn, Jens Bødker og Niels Pedersøn på Backen. Hun giftede sig med Peder Jensen Skrædder (se #56) den 14 okt 1778 i Vadum kirke, Kær herred. Hun døde den 1 feb 1823 i Vadum sogn, Kær herred, i en alder af 79. Hun blev begravet den 9 feb 1823 på Vadum kirkegård, Kær herred.
Hendes bo skulle skiftes den 5 feb 1823 men de myndige arvinger forlangte ikke skifte, da boets værdi var så ringe, at det ikke kunne overstige 100 rigsbankdaler sølv.


58. Eskild6 Christensen blev født cirka 1729 da han ved sin død i 1822 ses at være 93 år gammel. Han giftede sig 1. gang med Maren Larsdatter, datter af Lars Svendsen, før 1 jul 1787 da de allerede er gift ved folketællingen i dette år. Trolovelsen mellem Ane Christensdatter (se #59) og Eskild Christensen blev deklareret den 1 nov 1796 i Vadum sogn, Kær herred. Han giftede sig 2. gang med Ane Christensdatter den 11 dec 1796 i Vadum kirke, Kær herred, de er da begge af Vesterhalne. Forlovere var Lars Wævergrd i Wester Haldne og Morten Chr. sammesteds. Han døde den 30 apr 1822 i Vester Halne, Vadum sogn, Kær herred, som almisselem og aftægtshusmand.
Han og Maren Larsdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, han er da husmand og daglejer. Hos dem bor sønnen Christen samt hendes fader Lars Svendsen som inderste der nyder almisse. Han var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, han er da enkemand efter 2. ægteskab, hvilket er bemærkelsesværdigt, da hans hustru åbenbart lever helt frem til 1840 og i øvrigt ikke er fundet død i Vadum kirkebog i perioden 1797-1801, hvor dødsfaldet i så tilfælde må være sket. Han ses som husmand med jord og hos ham bor datteren Maren.

Børn af Eskild6 Christensen og Ane Christensdatter (se #59) var:

59. Ane6 Christensdatter blev født i 1758. Hun giftede sig med Eskild Christensen (se #58) den 11 dec 1796 i Vadum kirke, Kær herred. Hun døde den 17 maj 1840 i Vadum sogn, Kær herred, som fattiglem. Hun blev begravet den 24 maj 1840 på Vadum kirkegård, Kær herred.
Hun boede ved folketællingen den 18 feb 1834 i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, hos sin datter Maren Malene og hendes mand Jens. Her bor hun indtil sin død. Hun var almisselem i Vesterhalne, Vadum sogn, Kær herred, ved folketællingen den 1 feb 1840.


60. Niels6 Christensen (Christen NN, #120) blev født cirka 1735 ifølge folketællingen i 1787 og aldersangivelsen ved sin død. Han giftede sig 1. gang med NN NN før 26 okt 1777. Trolovelsen mellem Johanne Marie Jørgensdatter (se #61) og Niels Christensen blev deklareret den 26 okt 1777 i Vadum sogn, Kær herred. Han giftede sig 2. gang med Johanne Marie Jørgensdatter, datter af Jørgen Christensen Askildrup og Anna Jensdatter Munch, den 11 jan 1778 i Vadum kirke, Kær herred, hun er da fra Drastrup. Han døde den 30 apr 1814 i Mortenskov, Vadum sogn, Kær herred, og angives da som værende gartner. Han blev begravet den 6 maj 1814 på Vadum kirkegård, Kær herred.
Han boede i maj 1777 i Mortenskov som podemester. Han var gartner ved sin trolovelse den 26 okt 1777 en titel der senere skiftes til podemester. Niels var gartner på Rødslet og måske lært faget på store Restrup, eller på anden måde har haft kendskab til Store Restrup, han har så fundet en pige som meget vel kunne være en datter af det der i dag kaldes en funktionær fra godset. Eller så har Johanne Marie været pige på en af de større gårde, formentlig Bjørnum eller Rødslet. Han og Johanne Marie Jørgensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Torpet, Vadum sogn, Kær herred, han er da fattig husmand. Hos dem bor deres børn Jens, Jørgen, Niels, Anne og Karen. Han var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Torpet, Vadum sogn, Kær herred, han er da enke- og husmand med jord. Hos ham bor børnene Ane og Jens.

Børn af Niels6 Christensen og Johanne Marie Jørgensdatter (se #61) var:
 •       i.   Jens5 Nielsen blev døbt den 27 sep 1778 i Vadum kirke, Kær herred, som faddere stod Lars Christensens hustru i Biersted og Karen Jensdatter fra Wadumgaard og Lars Christensen, Niels Skøtt og Søren Vadskiær. Forældrene er da af Mortens skovhus.


 •       ii.   Anne Marie Nielsdatter blev døbt den 14 nov 1779 i Vadum sogn, Kær herred, som faddere stod Karen Jensdatter fra Biørum og Maren Pedersdatter, sammesteds. Desuden Sr. Kiær, Niels Skiøt og Niels __. Forældrene er da af Skovhuset og faderen er podemester.


 •       iii.   Ane Nielsdatter blev døbt den 24 jun 1781 i Vadum kirke, Kær herred, som faddere stod Niels Brask i Torpet, Johane Mortensdatter, Niels Skytt i Torpet og Otte Kiær sammesteds. Faderen er da podemester. Hun giftede sig med Jens Jensen Tranholm den 7 okt 1808 i Vadum kirke, Kær herred, og han er da fra Horsens sogn og hun er af Mortenskoven. Forlovere var hendes bl.a. far Niels Christensen Podemester. Hun døde den 17 jul 1845 i Hvorup, Hvorup sogn, Kær herred, i en alder af 64 som enke. Hun blev begravet den 24 jul 1845 på Hvorup kirkegård, Kær herred.
        Hun føder sit første barn som "u-ægte" og Jens bliver udlagt som barnefader, men de bliver gift og ender som gårdmandsfolk i Hvorup.


 •       iv.   Karen Nielsdatter blev født cirka 1783.
        Hun er sandsynligvis tvillingesøster til Jørgen, men hendes dåb er ikke fundet.


 •     30  v.   Jørgen Nielsen.


 •       vi.   Niels Christian Nielsen blev døbt den 26 dec 1784 i Vadum kirke, Kær herred, som faddere stod Lars Christensens hustru i Biersted, Kirsten Knudsdatter sammesteds, Niels Brasck i Torpet, Niels Skytt sammesteds og Henning Christensen i Biørum. Forældrene er da af Torpet.


 •       vii.   Christian Nielsen blev døbt den 16 sep 1787 i Vadum kirke, Kær herred, som faddere stod Rasmus Christensens hustru i Grindsted, Johanne Mortensdatter i Torpet, Niels Skytt sammesteds, Niels Brask sammesteds og Hans Christensen i Korringen. Forældrene er da af Torpet.


 •       viii.   NN Nielsen blev født den 18 jan 1789 og hjemmedøbt. Han/hun døde den 1 feb 1789 i Vadum sogn, Kær herred, kun 14 dage gammel.


 •       ix.   Jens Nielsen blev født i 1789.61. Johanne Marie6 Jørgensdatter (Jørgen Christensen, #122) blev døbt den 12 apr 1750 i Frejlev kirke, Hornum herred, som faddere stod Christen Sørensen, Jacob Claussen, Peder Jensen, Kirsten Poulsdatter (bar barnet) og Bodil Justdatter. Forældrene er da af Drastrup. Hun giftede sig med Niels Christensen (se #60), søn af Christen NN, den 11 jan 1778 i Vadum kirke, Kær herred. Hun døde mellem 1789 og 1801 da hendes mand er enkemand ved folketællingen 1801 og de får barn i 1789.
Hun blev konfirmeret den 10 apr 1768 i Sønderholm kirke, Hornum herred.


62. Peder6 Christensen blev født cirka 1753 ifølge aldersangivelsen ved hans død. Han giftede sig med Kirstine Madsdatter (se #63). Han døde den 9 okt 1827 i Vinderslev sogn, Lysgaard herred, som (aftægts)husmand i Elkjer. Han efterlader intet. Han blev begravet den 14 okt 1827 på Vinderslev kirkegård, Lysgaard herred.
Han og Kirstine Madsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Elkiær, Vinderslev sogn, Lysgaard herred, han er da husmand med jord og hos dem bor børnene Christen, Ane, Mads, Mette Katrine, Johanne samt en indlogeret almissenyder, Ane Margrethe Pedersdatter.

Børn af Peder6 Christensen og Kirstine Madsdatter (se #63) var:
 •       i.   Christen5 Pedersen blev født den 5 okt 1789 i Mistrup, Levring sogn, Lysgaard herred, om morgenen kl. 7 og hjemmedøbt den 2 apr 1790 med efterfølgende publicering af dåben i kirken den 2. april året efter. Forældrene er da af Mistrup. Han blev båret af Anders Rasmussens hustru Anne af Mistrup. Faddere var Peder Hansen af Mistrup, ungkarl Søren Pedersen og Jens Astrup fra Palstrup, Peder Rods hustru Johanne og Peder Pallesens hustru Anne, alle af Mistrup.
        Han blev konfirmeret den 13 apr 1806 i Vinderslev kirke som Peder Christensens søn i Elkiær.


 •       ii.   Ane Pedersdatter blev født den 2 apr 1793 i Mistrup, Levring sogn, Lysgaard herred, som datter af Peder Christensen Fynbo og hustru Kirstine Madsdatter og hjemmedøbt samme dag. Forældrene er da af Mistrup. Dåben publiceres i kirken den 5. maj og hun blev båret af Maren Pedersdatter af Mistrup. Faddere var Anders Rasmussen, Peder Hansen af Mistrup, Jens Jensen Overgaard, Anders Overgaards hustru Karen Lorentzdatter, og Peder Pallesens datter Maren, alle af Mistrup. Hun giftede sig med Jens Pedersen.
        Hun og Jens Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Elkjer, Vinderslev sogn, Lysgaard herred, og de er da husmandsfolk med en tjenestepige, et plejebarn, et almisselem samt en pensionærpar. Hun og Jens Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Skovhusgaard, Vinderslev sogn, Lysgaard herred, og de er da husmandsfolk med én tjenestepige. Hun og Jens Pedersen var med i folketællingen den 1 feb 1850 i Elkjer, Vinderslev sogn, Lysgaard herred, og de er da husmandsfolk med to indtingede almisselemmer.


 •       iii.   Mads Pedersen blev døbt den 30 maj 1796 i Hjemmet, Elkiær, Vinderslev sogn, Lysgaard herred, og dåben bekræftet i kirken den 19. juni. Båret til dåben af Klaus Nielsens hustru. Faddere var Peder Koriz i Skouhuus, Daniel Rasmussen, Peder Dreÿer og Niels Væver af Elkiær. Forældrene er ved dåben husmandsfolk i Elkiær.


 •       iv.   Mette Katrine Pedersdatter blev døbt den 30 maj 1796 i Hjemmet, Elkiær, Vinderslev sogn, Lysgaard herred, og dåben bekræftet i kirken den 19. juni. Båret til dåben af Peder Pallesens datter Maren. Faddere var Peder Koriz i Skouhuus, Daniel Rasmussen, Peder Dreÿer og Niels Væver af Elkiær. Forældrene er ved dåben husmandsfolk i Elkiær.


 •     31  v.   Johanne Pedersdatter.63. Kirstine6 Madsdatter blev født i dec 1761 ifølge aldersangivelsen ved hendes død. Hun giftede sig med Peder Christensen (se #62). Hun døde den 10 maj 1838 i Vinderslev sogn, Lysgaard herred, i en alder af 76 som enke efter husmand Peder Christensen i Elkjer. Hun efterlader sig intet. Hun blev begravet den 18 maj 1838 på Vinderslev kirkegård, Lysgaard herred.
Hun var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Elkjer, Vinderslev sogn, Lysgaard herred, som enke hos datteren Anne og dennes mand Jens.


7. generation66. Jacob7 Nielsen Smed (Niels Espersen, #132) blev født den 6 jan 1703 i Hald og døbt den 24 feb 1703 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred. Han giftede sig 1. gang med Johanne Christensdatter (se #67) formodentlig 1727 efter kongelig bevilling med følgende ordlyd: "Jacob Nielsen af Ørslevkloster sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led. Bevilger og tillader, at Jacob Nielsen og Johanne Christensdatter af Ørslevkloster sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. Fredensborg Slot den 9 juni Ao 1727". Han giftede sig 2. gang med Inger Andersdatter Dreyer den 16 mar 1758 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred, og de da begge af Hald.
Han var fæstebonde og grovsmed af profession, 1728 foged Ørslev Kloster Birk, 1746 foged og skriver i Højslev Birk, birkedommer i Ørslevkloster og Højslev birk og birkeskriver i Højslev birk.

Børn af Jacob7 Nielsen Smed og Johanne Christensdatter (se #67) var:
 •       i.   Inger6 Jacobsdatter blev født i Heilskov, Ørslevkloster sogn, Fjends herred og døbt den 12 dec 1728 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred, som datter af Jacob Smid. Faddere var Inger Jacobsdatter (hendes mormor), Maren Nielsdatter, Niels Jensen, Christen Christensen og Peder Jacobsen. Hun giftede sig med Jørgen Christensen den 16 jul 1755 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred, og han er da gartner på Ørslevkloster. Hun døde i 1786.


 •       ii.   Christen Jacobsen blev født i Heilskov, Ørslevkloster sogn, Fjends herred og døbt den 26 mar 1731 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred, som Jacob Smids søn. Faddere var Inger Jacobsdatter (hans mormor), Maren Nielsdatter, Christen Andersen, Christen Christensen og Peder Hansen. Han giftede sig med Bodild Pedersdatter den 1 nov 1759 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred. Han døde den 1 nov 1810 i Ørslevkloster sogn, Fjends herred, i en alder af 79.


 •       iii.   Else Jacobsdatter blev født i Heilskov, Ørslevkloster sogn og døbt den 1 jan 1734 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred, som Jacob Smids datter. Faddere var Inger Jacobsdatter (hendes mormor), Cidsel Mogensdatter, Peder ??, Niels Skræder, Christen Nielsen. Hun giftede sig med Niels Michelsen den 5 mar 1756 i Daugbjerg kirke, Fjends herred. Hun blev begravet den 24 aug 1788 på Daugbjerg kirkegård, Fjends herred.


 •       iv.   Frederica Christiane Jacobsdatter blev født i Hald, Ørslevkloster sogn og døbt den 7 okt 1736 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred, som Jacob Smed og Johanne Christensdatters datter. Faddere var __fru Berregaard, frøken Anna Cathrine ?? Hr. Captain Windtz, Hr. Hofjunker ??, Monsieur Berregaard. Hun døde i 1736.


 •     33  v.   Anna Jacobsdatter.


 •       vi.   Niels Jacobsen blev født i Hald, Ørslevkloster sogn og døbt den 23 okt 1740 i Ørslevkloster kirke, Nørhald herred, som søn af Jacob Smed og hustru Johanne Christensdatter. Faddere var Inger Jacobsdatter, Maren Nielsdatter, Hans Eliasen(?), Peder Skræder (hans farbror?) og Christen Pedersen. Han giftede sig med Karen Pedersdatter den 2 okt 1764 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred, efter forudgående trolovelse den 29. juni samme år. Han har tilnavnet Smed og er fra Hald, hun er fra Neder Lajgaard. Han blev begravet den 11 dec 1791 på Ørslevkloster kirkegård, Fjends herred.67. Johanne7 Christensdatter blev født i apr 1700 i følge aldersangivelsen ved hendes død. Hun giftede sig med Jacob Nielsen Smed (se #66), søn af Niels Espersen og Inger Jacobsdatter Nørriis, formodentlig 1727. Hun døde i Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, og angives da at være 57 år og næsten 7 måneder gammel. Hun blev begravet den 30 okt 1757 på Ørslevkloster kirkegård, Fjends herred.


68. Christen7 Christensen Bech (Christen, #136) blev født cirka 1716 på Søndergaard, Sepstrup, Sevel sogn, Ginding herred. Trolovelsen mellem Maren Thomasdatter (se #69) og Christen Christensen Bech blev deklareret den 17 aug 1741 i Estvad sogn, Ginding herred. Han giftede sig med Maren Thomasdatter, datter af Thomas Nielsen og Maren Christensdatter, den 26 okt 1742 i Estvad kirke, Ginding herred. Han døde i 1776 på Lundhede, Estvad sogn, Ginding herred. Han blev begravet den 2 jun 1776 på Estvad kirkegård, Ginding herred.
Han og Maren Thomasdatter er tip2oldeforældre til forfatterinden Marie Bregendahl (1867-1940) der i årene 1893-1900 var gift med den kendte forfatter Jeppe Aakjær. Christen var var gårdfæster under Estvadgård. Christen's bo blev skiftet den 14 jun 1776 i Lundhede, Estvad sogn, Ginding herred, og skiftet har følgende ordlyd: No. 4. Skifte Forretning efter Christen Beck i Lundheede. Anno 1776 den 15. Juni indfandt sig i Stervboen efter afgangen Christen Christensen Beck i Lundheede forvalteren fra Estvadcloster Otto Marsvin Laurberg, for paa arvingernes forlangende at antage og Behandle denne Stervboe paa lovbydende maade alt til deeling og fremme imellem Enken Maren Thomasdatter og de i dette ægteskabs auvlede og efterlevende Børn nemblig dette Stæds Fæster og Beboer Christen Christensen, een daattir Anne gift med Jens Jørgensen i Bersholm og endelig een ugift daatter Inger 16 Aar opholdende sig i Lundheede, der alle vare denne Forretning overværende, Thi var som værge og Formynder paa den ugifte Daatters vege, Niels Christensen i Sepstrup ligesom til vitterligheds og Vurderingsmænd Christen Christensen af Lund og Laurs Jørgensen af Bersholm, i hvis samtlige paahør dette __ Skifte blev foretaget og behandlet saaleedes: Mens noget hermed blev foretaged anmeldte arvingen Christen Christensen at hand meere end et hald Aar førend sin Faders Dødelige afgang havde antaged Gaarden til Brug og Beboelse alt i medfør af det ham meddelte Fæstebrev __ at __ __ Besætningen __ som __ __ var ham tilhørende saa intet i saa maade kunde blive til Registering og Vurdering uden den Salig Mands gang kleder, som hand i levende live havde uddeelt blant sine børn, ligesom den ugifte daatter foruden hvad hun med øvrige sine medarvinger af sin Salig Fader haver oppebaaret og modtaget, var bleven tillagt; __ __ __ paa 3/4 fierdinger Rom, Trende __ Fade, Tvende Messing lyse Stager, som hun saaleedes __ antaged under egen __ og derfor icke vidste at noged viidere i saafald kunde blive til Skifts og Deeling, hvilket Encken saa vel som øvrige __ arvinger tiltod saaleedes at forholde sig altså Skiønede Skifte Retten her af at denne Forretning ophæver sig selv, og at intet paa saadan Declaration kand komme til Skifte og deeling, Saa var __ saa fald ei viidere at erindre end herved paa begiering at Bestemme hvad Encken her i Stædet aarlig skulle nyde i fald omstændighederne saaleedes maatte indtræffe, at hun fra flleds bord og Huusholdning maatte finde fornøden at Separere, ligesom og om __ maatte __ hun kunde overleve nuværende Beboer saa bleve saadan __ __ __ og af arvingen __ som nu værende Beboer udloved om saa skulle indtreffe at hun ville Separeres fra Fælledsboet. Hun da skal nyde __ værelse i gaarden om __ _, een __ mod _ __, som __ __ og __ __ mod Beboernes egen, __ og __ tønde Rug og een Tønde Byg, samt 2 Rispund Flæsk og desuden hendes Sæng med __og __, bord, stole, __ og Strippe som saaleedes udleveres mod hvilke tilbug Encken og øvrige vare vel fornøyede __ dette lovede Fæsteren og Beboeren i sin tiid uden nogen vederlag at give sin Søster sin Trolovelse og Brøllup naar samme __ __ saaleedes som Hands Søster i Hands faders tiid __ og blev bekostet og da ingen indfant sig som noged havde dette Skifte og tilføere arvingerne og vare begierede at denne Forretning uden fleere Samlinger maatte sluttes. Saa blev dette Skifte saaleedes og paa foreslaaende maade sluttet og til ende bragt. Datum ut Supra Laurberg Niels Christensen Maren Thomasdatter Jens Jørgensen Christen Christensen Christen Christensen Laurs Jørgensen.

Børn af Christen7 Christensen Bech og Maren Thomasdatter (se #69) var:
 •     34  i.   Christen6 Christensen Bech.


 •       ii.   Anne Christensdatter blev født cirka 1746 på Lundhede, Estvad sogn, Ginding herred. Hun giftede sig med Jens Jørgensen, søn af Jørgen NN. Hun døde før 1 feb 1801 da hendes mand er enkemand ved folketællingen dette år.
        Hun og Jens Jørgensen boede den 19 okt 1776 i Bersholm, Estvad sogn, Ginding herred, ved hendes mors skifte på denne dato. Hun og Jens Jørgensen var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Bersholm, Estvad sogn, Ginding herred, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor to tjenestekarle, to tjenestepiger, 8 børn samt hans søster Mette (ugift, 32 år, inderste og væverste).


 •       iii.   Inger Christensdatter blev født i 1760.69. Maren7 Thomasdatter (Thomas Nielsen, #138) blev født i Bers, Estvad sogn, Ginding herred. Hun blev døbt den 6 jan 1708 i Estvad kirke, Ginding herred. Hun giftede sig med David Jensen den 11 nov 1731 i Estvad kirke, Ginding herred. Hun giftede sig 2. gang med Christen Christensen Bech (se #68), søn af Christen Christensen og Inger Nielsdatter, den 26 okt 1742 i Estvad kirke, Ginding herred. Hun døde i 1776 i Lundhede, Estvad sogn, Ginding herred. Hun blev begravet den 15 sep 1776 på Estvad kirkegård, Ginding herred.
Maren's bo blev skiftet den 19 okt 1776 i Lundhede, Estvad sogn, Ginding herred, og skiftet har følgende ordlyd: N6 Skifte Forretning efter Maren Thomasdatter i Lundheede. Anno 1776 den 19 October indfandt sig til 30 dags holdelse efter afgangne Christen Becks Encke Maren Thomasdatter som var hos Sønnen Christen Christensen Beck i Lundheede, paa Velædle Hr. Forvalter Laurbergs vegne og udi hans forhold Niels Møller fra Estvadgaard med 2de Testes nafnlig Mads Jensen og Thomas Nielsen for at Registere og Vurdere dend saglig afdødes efterladenskaber med videre til viidere paa følgende Skifte og deeling imellem hendes saavel i sidste som første ægteskab auvlede 2 Sønner og 3 Døttre __: David Davidsen Boende i Sepstrup, og Dorete Davidsdatter gift med Knud Pedersen i Lund, Christen Christensen i Lundheede, Anne Christensdatter i Ægteskab med Jens Jørgensen i Bersholm og endelig Inger Christensdatter som er hos Broderen, og da Inger Christensdatter allene er __ hehøver værgemaal, for hvem blev udset som Formynder Farbroderen Niels Christensen i Sepstrup, som sig til __antagelse og __ havde __, Saa var og __ og tilstæde Christen Christensen og Jens Jørgensen af Bersholm paa sin Hustrues vegne i hvis overværelse blev foretaget følgende. Og blev da af Christen Christen Christensen indleveret og fremlagt 2de afkald, udstæd fra David Davidsen i Hesselberg og Knud Pedersen i Lund af 29 Juni 1776 hvilke hand begjerede acten tilført under No. 1 og 2 der og __ No. 2. Junius 1776 6b: Underskrevne David Davidsen i Hesselberg __ og hermed tilstaar, at min Kierre Moeder Maren Thomasdatter Enche efter afgangne Christensen Christensen i Lundheede at have bekommen fuldkommen og fornøielig betaling, vederlag og fyldestgiørelse for den arv som ieg efter min Kiære Moeder ved hendes Dødelig afgang som i sin tiid kunde tilkomme, som ieg hermed for samme ved dette mit afkald Endelig og Fuldkommelig qvitterer, liesom ieg og bepligter mig og mine arvinger en nu eller nogentid ved __ min Moeders Maren Thomasdatters afgang, at __ nogen arvs __ i nogen maade, mens hvad hun paa den tiid maatte efterlade sig at komme hendes i sidste ægteskab auvlede børn til Beste, og det uden min tilegnelse i mindste og __ tilfælde, siden ieg som melt og i saa fald er __ fornøielig fyldestgiørelse. Der saaleedes bekræfter med min hands underskrift, ligesom ieg og haver __ de 2de hos værende dette tillige til vitterlighed at medskriver. Hesselberg den 29 Junii 1776. D. Davidsen til vitterlighed Niels Møller Morten Johansen Underskrevne Knud Pedersen i Lund udi Schive Sogn __ og hermed tilstaar at min Hustruues Moeder Maren Thomasdatter Encke af afgangne Christen Christensen i Lundheede at have bekommet fuldkommen og fornøyelig betaling vederlag og fyldestgiørelse for den arv som ieg efter min Huustrues Moeder ved Hendes Dødelige afgang i sin tiid kunde tilkomme saa ieg herved for samme ved dette mit afkald endelig og fuldkommelig qvitterer saaleedes at ieg __ eller mines arvinger skal have nogen deel i det bemelte Maren Thomasdatters __ ved hendes døedelige afgang efterlader sig, men skal komme hendes i sidste ægteskab auvlede børn til Beste, dette ieg saaleedes bekræfter med min Haands underskrift. Lund den 29. Junii 1776. Knud Pedersen Ved hvilke de haver frasagt sig ald den arv de efter den nu ved Døden afgangens Kunde tilkomme, i __ følge haver __ 3de andre arvinger med tilstædeværende formynderes overværelse imellem sig __ Skiftes og deeles hvad bemelte afdøde haver sig haver efterladt, med hvilken behandling de Decalrerede nu og i __ at være fornøyede og desaarsags til holde Skifteforvalteren med alt hvad he ri nogen maade Dependere flyde og følge fuldkommen qvit og __ __, var og begierede Skiftets slutning og til ende __; Og da de samtlige haver Declareret hermed den af den forrettede deeling at være fornøyede ligesom og at holde Skifte Forvalteren for hvad af dette i alle optænckelige maader dependere, qvit og __, Saa __ ufornøden viidne at undsætte dette Skifte __ __ hermed i følge __ og paa deres eget ansvar sluttet of til __ Datum Stervboen ut Supra Paa egne vegne Paa Forvalteren Hr. Laurbergs vegne N. Møller Christen Christenesen Paa min Huustrues vegne Paa den ugifte daatters vegne som formynder Jens Jørgensen Niels Christensen Som overværende Mads Jensen Thomas Nielsen.


70. Knud7 Pedersen (Peder NN, #140) blev født cirka 1712 ifølge folketællingen i 1787. Trolovelsen mellem Helle Pedersdatter (se #71) og Knud Pedersen blev deklareret den 22 okt 1739 i Lund, Skive landsogn, og vielsen antageligvis forrettet derefter, men datoen er ikke fundet. Ved trolovelsen er de begge fra Lund. Forlovere var Peder Jensen og Lars Jensen Snedker, begge af Lund. Han giftede sig 2. gang med Dorthe Davidsdatter, datter af David Jensen og Maren Thomasdatter, den 9 okt 1759 i Estvad kirke, Ginding herred, ved vielsen bliver Knud ikke blot svigerbror til Dorthes bror Christen, han bliver også svigerfader til Christen idet Christen er gift med Knuds datter af første ægteskab, Maren. Han blev begravet den 23 maj 1795 i Skive og kirkebogen står noteret at der blev prædiket over ham, at han var sognefoged og at han døde i en alder af 81 år.
Han og Dorthe Davidsdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Lund, Skive landsogn, Hindborg herred, han er da gårdmand og sognefoged. Hos dem bor barnebarnet Helvig Madsdatter (11 år) og hans søster Anne (72 år, ugift) som angives som "Blind og nyder af Hospitalet i Viborg". Derudover har de to tjenestekarle, en hyrdedreng samt to tjenestepiger. Han er den 27 jul 1792 en af de tre lodsejere som indkaldes til møde ang. udskiftningen af Lund. De to andre er Hr. Justitsraad Lange til Eskjær og Skivehus, samt Hr. Forvalter Laurberg på Estvadgård. Knud er da selvejer i Lund.

Børn af Knud7 Pedersen og Helle Pedersdatter (se #71) var:
 •       i.   Maren6 Knudsen blev født den 1 sep 1740 i Lund, Skive landsogn, Hindborg herred, forældrene er da af Lund. Hun blev døbt den 4 sep 1740 i Skive kirke båret af Lars Nielsens hustru Johanne Pedersdatter af Vinde. Faddere var Lars Snedker i Lund, Provstens karl Magne, Simon Kort? af Dolbye, Thomas Hansens hustru, Morten Thøgersens datter Magrethe, begge af Lund. Moderen introduceret den 9. oktober.


 •     35  ii.   Maren Knudsdatter.


 •       iii.   Else Knudsdatter blev født i 1739.71. Helle7 Pedersdatter blev født cirka 1708 da hun ved sin begravelse angives at være 48 år gammel. Trolovelsen mellem Knud Pedersen (se #70) og Helle Pedersdatter blev deklareret den 22 okt 1739 i Lund, Skive landsogn. Hun blev begravet den 26 sep 1756 i Skive.
Helle's bo blev skiftet den 18 okt 1756 på Krabbesholm hun er da af Lund. Enkemanden er Knud Pedersen og der er to børn i ægteskabet: Else Knudsdatter, 17 år, samt Maren Knudsdatter 17 år. Gården står til hartkorn 3 Td. 1 Fdk. 2½ Alb.


72. Peder Madsen7 Tyboe (Kirsten Christensdatter, #145) blev født cirka 1699 da han angives at være 69 år gammel ved sin død. Han giftede sig med Sidsel Christensdatter (se #73), datter af Christen NN, den 22 okt 1730. Han døde i Hejring, Klejtrup sogn, Rinds herred, som fattig husmand og blev begravet den 12 maj 1768 på Vester Bjerregrav kirkegård, Rinds herred.
Peder Madsen's bo blev skiftet den 8 jun 1768 i Hejring, Klejtrup sogn, Rinds herred, under Hersomgaard. Ved skiftet listes arvingerne til at være hustruen Sidsel, sønnerne Laust, tjenende Søren Andersen i ??, Niels i Hersom, Christen tjenende i Hejring, og 1 datter Anna gift med Niels Christensen i Gettrup.

Børn af Peder Madsen7 Tyboe og Sidsel Christensdatter (se #73) var:
 •       i.   Kirsten6 Pedersdatter blev døbt den 20 maj 1731 i Vester Bjerregrav kirke, Rinds herred, som Peder Madsens barn i Navnstrup i kirke ????. Anne Thomasdatter bar det. Faddere: Jens Erichsen, Niels Hørup, Christen Kvorning, Sidsel Syndergaard, Kirsten Christensdatter. Hun blev begravet den 12 aug 1731 på Vester Bjerregrav kirkegård, Rinds herred.


 •       ii.   Mads Pedersen blev døbt den 14 sep 1732 i Vester Bjerregrav kirke, Rinds herred, som Peder Tyboes efter at han for svagheds skyld var hjemmedøbt i Naundrup. Blev båret af Christen Tyboes hustru Kirsten Andersdatter af Hørup, reliqi testes: Torchild Smed ibid., Eric Pedersen af Bierregraf, Karen Christensdatter af Nørschou og Maren Andersdatter af Naundrup Mølle. Han blev begravet den 23 nov 1732 på Vester Bjerregrav kirkegård, Rinds herred.


 •       iii.   Lauritz Pedersen blev døbt den 29 nov 1733 i Vester Bjerregrav kirke, Rinds herred, som Peder Tyboes liden søn af Naundrup. Båret af Christen Tyboes hustru Kirsten Andersdatter fra Hørup, reliqvi testes: Jens Tygesen af Haugaard, Anders Møller af Hørup, Karen Christensdatter af af Nørschou og Kirsten Christensdatter af ?????
        Han boede i maj 1773 i Hejring, Klejtrup sogn, Rinds herred, ved skiftet efter sin moder.


 •     36  iv.   Niels Pedersen Navndrup.


 •       v.   Anne Pedersdatter blev døbt den 9 aug 1739 i Vester Bjerregrav kirke, Rinds herred, som Peder Tyboes datter af Navndrup, hjemmedøbt formedelst svaghed. Fremstillet i Bjerregrav kirke til dåbens konfirmation og båret af Kirsten Christendatter i Løvel? faddere var: Anders Tyboe af Hørup, Anders Busk og Christen Tyboe. Hun giftede sig med Niels Christensen. Hun døde før maj 1773 da hun i skiftet efter sin moder på dette tidspunkt angives som værende død. Kirkebogen for Skjellerup sogn er imidlertid brændt og findes først fra 1812 og registeret til skifteprotokollen for Skovsgaard gods (som Gettrup hører under) viser ingen indførsler for hende.
        Hun og Niels Christensen boede i Gettrup, Skjellerup sogn, Onsild herred.


 •       vi.   Christen Pedersen blev døbt den 6 jan 1744 som Peder Tyeboes søn i Navndrup. Fremstillet i til sin daabs konfirmation af hans hustrus søster i Løvel, som medfulgte Maren Tyboes af Hørup, de andre faddere var: Niels Andersen, Anders Jacobsen, Peder [må være fejlskrift for Anders] Tyboe af Hørup.
        Han boede i maj 1773 i Fristrup, Klejtrup sogn, Rinds herred, ved skiftet efter sin moder. Han er da tjenestekarl.73. Sidsel7 Christensdatter (Christen NN, #146) giftede sig med Peder Madsen Tyboe (se #72), søn af Kirsten Christensdatter, den 22 okt 1730. Hun døde i apr 1773 i Fristrup, Klejtrup sogn, Rinds herred, som fattig huskone.
Sidsel's bo blev skiftet den 26 maj 1773 under Hersomgaard og som arvinger udpeges sønnerne Lauritz boende i Hejring, Niels i Ørris, Christen, tjenende i Fristrup, og datteren Anna som er gift med Niels Christensen, snedker og bonde i Gettrup i Skjellerup sogn.


74. Peder7 Christensen Lund blev født cirka 1703 da han angives at være 85 år gammel ved sin begravelse. Trolovelsen for Peder og Giertrud Nielsdatter Lund (se #75), datter af Niels Lund og nn nn, blev deklareret den 25 okt 1733 og de giftede sig den 13 dec 1733 i Hersom kirke, Rinds herred. Han blev begravet den 25 aug 1788 på Hersom kirkegård, Rinds herred, og angives da at være fra Ørris.

Børn af Peder7 Christensen Lund og Giertrud Nielsdatter Lund (se #75) var:
 •     37  i.   Ane6 Pedersdatter.


 •       ii.   Karen Pedersdatter blev døbt den 27 maj 1731 i Hersom kirke, Rinds herred, som Giertrud Lunds uægte barn af Ørris. Båret af Boel Christensdatter, de andre vidner var Niels Lund (hendes morfar), Peder Pallesen, Peder Hørup, Maren Sørensdatter.


 •       iii.   Karen Pedersdatter blev født den 13 feb 1734 i Ørris, Hersom sogn, Rinds herred og døbt den 21 mar 1734 som Peder Christensens liden tvilling datter af Ørrits. Var tillige den 13. februar inddøbt. Blev båret af Kirsten Kieldsdatter af Hersom præstegård. Reliqui testes Laurits Andersen og Jens Jensen af Hersomgaard. Michel Storgaard af præstegården. Hun giftede sig med Anders Jensen den 18 okt 1763 i Klejtrup kirke, Rinds herred.


 •       iv.   Anne Pedersdatter blev født den 13 feb 1734 i Ørris, Hersom sogn, Rinds herred. Hun blev begravet den 28 mar 1734 på Hersom kirkegård, Rinds herred.


 •       v.   Maren Pedersdatter blev døbt den 26 aug 1736 i Hersom kirke, Rinds herred, som Peder Lunds unge datter af Ørrits. Båret af Kirsten Kielsdatter, de andre faddere var Peder Pallesen, Jens Roum, Anne ?????datter, Karen Vendelboe og Karen Sørensdatter.


 •       vi.   Niels Pedersen Lund blev døbt den 13 dec 1739 i Hersom kirke, Rinds herred, som Peder Lunds barn af Ørrits. Frembåret af Podemesterens hustru i H??????? Agjatha Pedersdatter og Maren Christensdatter, Peder Hørup, Peder Pallesens kone, Christen Pedersen, Vitus Jørgensen alle 4 er af Ørits.


 •       vii.   Kirsten Pedersdatter blev døbt den 20 dec 1749 i Hersom kirke, Rinds herred, som Peder Lunds barn af Ørris. Karen Sørensdatter af Ørris bar det, ?????????? ?????? hendes søster Else Sørensdatter og Kirsten Jensdatter af Hersom, de andre faddere var Christen Fisker, Lars Jacobsen Feldtoft, Niels Nielsen begge af Hersom, Christen Larsen af Ørris.75. Giertrud7 Nielsdatter Lund (Niels Lund, #150) blev født cirka 1702 da hun angives at være 84 år gammel ved sin begravelse. Trolovelsen for Giertrud og Peder Christensen Lund (se #74) blev deklareret den 25 okt 1733 og de giftede sig den 13 dec 1733 i Hersom kirke, Rinds herred. Hun blev begravet den 17 dec 1786 på Hersom kirkegård, Rinds herred, og er da fra Ørris.


76. Jacob Rasmussen7 Hvass (Rasmus Hvas, #152) blev døbt den 2 apr 1730 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, som faddere stod Jens Hjulmands datter, Willads Glarmester, Lars Nielsen, Anders Bertelsen og hustru (som bar barnet). Han giftede sig med Else Nielsdatter (se #77) den 2 nov 1753 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, efter forudgående trolovelse den 12. september. Forlovere var Peder Hvas (sikkert hans storebroder) og Peder Knap. Han blev begravet den 22 nov 1779 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred.
Han var avlsmand i Viborg og fik borgerskab som dette den 18 nov 1760.

Børn af Jacob Rasmussen7 Hvass og Else Nielsdatter (se #77) var:
 •       i.   Rasmus Jacobsen6 Hvass blev døbt den 14 dec 1753 i Gråbrødre kirke, Viborg, Nørlyng herred, båret af Peder Hvass' kone. Faddere var Anne Kierstine, Søren Willadsen, Peder Knap og Niels Scholtz. Han giftede sig med Helveg Pedersdatter. Han døde den 12 jun 1798 i en alder af 44. Han blev begravet den 18 jun 1798.
        Han fik den 14 dec 1784 borgerskab som avlsmand og var gæstgiver og avlsmand i Viborg. Han og Helveg Pedersdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Reberbanegade 1, Viborg, Nørlyng herred, han er da husbonde og avlsmand. Hos dem bor sønnen Jacob samt hans moder Else som uderholdes af ham. Derudover bor hans fasters søn Peder Ballund hos dem, denne angives som "Vanvittig, men uden Vederlag antaget og underholdes af Hosbonden". Rasmus Jacobsen's bo blev skiftet den 18 jul 1798 i Viborg.


 •       ii.   Anne Maria Jacobsdatter Hvass blev døbt den 14 sep 1755 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, båret af Anne Maria Tonboe. Faddere var Anne Kierstine Rasmusdatter, Peder Post, Andreas Emmerskou, Peder Hvas og Christen Clausen. Hun døde den 9 maj 1823 i en alder af 67 som hospitalslem. Det er dog ikke sikkert at det er den rette Anne Marie Hvass der dør på denne dato, da der ikke er angivet en alder.


 •     38  iii.   Peder Jacobsen Hvass.


 •       iv.   Anders Bertelsen Jacobsen Hvass blev døbt den 28 maj 1762 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, båret til dåben af Jacob Wettrups hustru. Faddere var Anne Kristine, Andreas Emmerskov, Niels Hvas, Niels Olufsen, smedesvend, og Peder Mortensen, skomagersvend. Han blev begravet den 7 nov 1765 på Gråbrødre kirkegård, Viborg.


 •       v.   Karen Jacobsdatter Hvass blev døbt den 29 jan 1764 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, båret af Madam Kold. Faddere var Inger Marie Lassen hos Anders Bertelsens Enkefrue, stolemager Niels Hvass, Christen Clausen. Hun giftede sig med Christopher Clausen den 8 nov 1792 i Viborg, Gråbrødre sogn, og trolovede den 18. oktober. De er da begge tjenende hos Kancelliråd Gierulf. Forlovere var Niels Hvas og Rasmus Hvas. Hun døde den 11 jun 1809 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, i en alder af 45.


 •       vi.   Maren Jacobsdatter Hvass blev døbt den 11 maj 1766 i Viborg, Gråbrødre sogn, båret af Niels Hvass' kone. Faddere var Johanne Marie Jensdatter, Peder Balund, Christen Clausen og Niels Snabe.77. Else7 Nielsdatter blev født cirka 1725 ifølge folketællingen i 1787. Hun giftede sig med Jacob Rasmussen Hvass (se #76), søn af Rasmus Pedersen Hvas og Maren Christensdatter, den 2 nov 1753 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred. Hun døde efter 1 feb 1801 da hun ved folketællingen dette år ses at være på aftægt hos datteren Karen og dennes mand Christopher Clausen i Viborg.


84. Mogens7 NN.

Børn af Mogens7 NN og NN NN (se #85) var:
 •       i.   Ellitz6 Mogensdatter blev født i 1754.


 •     42  ii.   Lars Mogensen.85. NN7 NN blev født cirka 1712 da hun ved sin begravelse angives at være 80 år gammel. Hun blev begravet den 17 jun 1792 på Ejdrup kirkegård, Års herred, som Laust Mogensens moder af Ejdrup.


86. Michel7 Jensen blev født cirka 1726 ifølge Ejdrup folketælling i 1787. Han giftede sig med Anne Jensdatter (se #87) før 1 jul 1787 da de er viet ved folketællingen på denne dato. Han døde efter 1 jul 1787.
Han var også kendt som Michel Smed i 1769. Han og Anne Jensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Ejdrup, Ejdrup sogn, Års herred, han er da smed og husmand. Hos dem bor børnene Hylleborg, Jens og Anne, samt en enke Maren Andersdatter (58 år) som nærer sig af vævning.

Børn af Michel7 Jensen og Anne Jensdatter (se #87) var:
 •     43  i.   Hylleborg6 Michelsdatter.


 •       ii.   Anna Katrine Michelsdatter blev født i 1763 i Ejdrup sogn.


 •       iii.   Jens Michelsen blev født cirka 1766 i Ejdrup sogn ifølge folketællingen i 1801. Han giftede sig med Maren Sørensdatter før 1 feb 1801.
        Han var også kendt som Jens Smed i 1801. Han og Maren Sørensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Ejdrup, Ejdrup sogn, Aars herred, han er da smed og husmand med jord. Hos dem bor børnene Søren, Michel, Peder og Anne.


 •       iv.   Anders Michelsen blev døbt den 26 dec 1769 i Ejdrup kirke, Års herred, og faddere var Niels Langdal af Ejdrup, Christen Persen og Christen Nielsen, begge af Kieldal, og Mogens Harseruns datter Mette af Ejdrup. Christen Jensens kone af Wæggersgaard bar barnet.


 •       v.   Anne Michelsdatter blev født cirka 1771 ifølge folketællingen i 1787.87. Anne7 Jensdatter blev født cirka 1726 ifølge folketællingen i 1787. Hun giftede sig med Michel Jensen (se #86) før 1 jul 1787. Hun blev begravet den 10 mar 1790 på Ejdrup kirkegård, Aars herred.


88. Laurits7 Sørensen (Søren Lauersen, #176) blev født den 1 okt 1742 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred og døbt den 7 okt 1742 i Ullits kirke, Gislum herred, båret til dåben af fasteren Else Laustsdatter. Faddere var farbroderen Niels Smed, en mosters mand Morten Sandersen, Jacob Jensen, fasteren Karen Laustsdatter og mosteren Ingeborg Oggesdatter. Trolovelsen mellem Inger Sørensdatter og Laurits Sørensen blev deklareret den 30 aug 1772 i Ullits sogn, Gislum herred, de var ved trolovelsen begge af Ullits. Han giftede sig med Inger Sørensdatter (se #89), datter af Søren Nielsen Dammergård og Maren Jensdatter, den 11 okt 1772 i Ullits kirke, Gislum herred. Han døde den 9 jan 1828 i Ullits sogn, Gislum herred, i en alder af 85. Han blev begravet den 20 jan 1828 på Ullits kirkegård, Gislum herred.
Han fæstede Skræddergården, Ullits sogn, Gislum herred den 6 aug 1773 af ejeren af Lerkenfeldt. Han overtager fæstet efter Christen Maltesen som er fradømt fæstet. Gården har hartkort 3 tdr. 1 skp. 1 fjdkr. 2 1/8 alb. og var temmeligt forsømt, hvorfror han da også får 10 rdlr. til køb af em hest, en ko, noget tømmer til 7 bindinger ladehus, samt 2 á 3 tdr. sædehavre og 2 tdr. byg, ligeledes til sædekorn. Han fæster gården indtil 1815, hvorefter gården overtages af sønnen Søren og han selv og hustruen går på aftægt hos denne. Han boede mellem 1784 og 1800 på Skræddergården, Ullits sogn, Gislum herred, Gården har gl. matr. nr 3, nyt matr. nr. 16a og er beliggende på adressen Ullitshøjvej 122. Efter udskiftningen af Lerkenfelds bøndergods i 1788 var tilendebragt i 1814 er Skræddergården en gård med 3 tnd. 3 skp. 1 fjk. hartkorn udmålt på følgende måde:
Samlet lod Specielle summer Loddets summer Summarisk udlæg alen udmål alen udmål alen udmål Agerlodden, ager og hede 445966 489871 Hede 2780 395 448796 485266 Englod 24180 7521 Kjærlod, end og hede 617812 119948 Hedelod 93440 11680 Bylod 6700 4187 Tørvlod 6380 2765 1197258 631267.

     Laurits Sørensen og Inger Sørensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, han er da bonde og gårdbeboer. De har da en tjenestepige og en tjenestekarl samt sønnen Søren boende hos dem. Han og Inger Sørensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, han er da igen bonde og gårdbeboer og igen bor sønnen Søren hos dem. Derudover har de en tjenestepige. Hans død blev anmeldt den 9 jan 1828 på Lerkenfeldt gods, Vesterbølle sogn, Rinds herred, Han døde som aftægtsmand og indsidder og boets ubetydelige ejendele blev ifølge den aftægtskontrakt han havde indgået med fæstegårdmand Olle Hammer, overdraget til denne.

Børn af Laurits7 Sørensen og Inger Sørensdatter (se #89) var:
 •     44  i.   Søren6 Laursen.


 •       ii.   NN Lauersdatter blev født den 21 okt 1774 men var dødfødt. Hun døde den 21 okt 1774 i Ullits sogn, Gislum herred. Hun blev begravet den 23 okt 1774 på Ullits kirkegård, Gislum herred.


 •       iii.   Jens Lauersen blev født i 1775 og døbt i 1775 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, og senere døbt i Ullits kirke samme år. Båret til dåben af Søren Dammergaards kone (hans mormor), faddere var Niels Dammergaard, Hans Prak, Niels Dammergaards kone og konens søster Kiersten Nielsdatter. Han døde i 1777.89. Inger7 Sørensdatter (Søren Nielsen, #178) blev født i 1749 i Ullits. Hun giftede sig med Laurits Sørensen (se #88), søn af Søren Lauersen Skrædder og Karen Oggesdatter, den 11 okt 1772 i Ullits kirke, Gislum herred, hun bærer da tilnavnet Dammergaard - efter sin far. Hun døde den 5 mar 1829 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, som enke efter aftægtsmand Laurs Sørensen af Ullits. Hun blev begravet den 15 mar 1829 på Ullits kirkegård, Gislum herred.
Hendes død blev anmeldt den 5 mar 1829 i Lerkenfeldt gods, Vesterbølle sogn, Rinds herred, af fæstegårdmand Ole Sørensen (hendes svigerdatters nye mand), hos hvilken hun boede til aftægt. Han bekostede begravelsen og fik til gengæld hendes bo. Der var efterladt så lidt at der ikke blev noget at indbetale i den kongelige kasse.


90. Søren7 Pedersen (Peder Povelsen, #180) blev født den 20 jun 1727 i Ullits sogn, Gislum herred og døbt den 24 jun 1727 i Ullits kirke, Gislum herred, og båret af Christen Povlsens pige her i byen (Ullits), Mette Christensdatter af Svingelbjerg stod hos. Faddere var Peder Smid, Christen til Søren Mortensens, Niels Bøkers søn Christen, Laust Skræders kone Karen, og Niels Iversens pige Maren. Han giftede sig med Sidsel Sørensdatter (se #91) men hun kan ikke være Sørens første hustru, da en af datteren Annes faddere i 1778 er hendes halvsøster Anne Sørensdatter. Dette første ægteskab er der imidlertid ikke fundet noget yderligere om i kirkebøgerne for Ullits, Lovns og Alstrup sogne. Han døde den 21 aug 1806 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, i en alder af 79. Han blev begravet den 31 aug 1806 på Ullits kirkegård, Gislum herred.
Han fæstede i Lovns den 5 jan 1756 et 6 fags hus under Lerkenfeldt. Han må have været gift tidligere, for da datteren Anne bliver døbt i 1778, står hendes halvsøster Anne Sørensdatter fadder. Han opholdte sig ved sin datter Annes fødsel den 13 maj 1778 på Lindgaard, Lovns sogn, Gislum herred. Han fæstede i Ullits i 1782 et hus under Lerkenfeldt. Han og Sidsel Sørensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, han er da husmand og lever af dagleje. Hos dem bor børnene Peder, Anne og Karen. Han var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, og han står da noteret som enkemand (hvilket ikke passer, hustruen lever frem til 1806) og jordløs husmand der nyder almisse.

Børn af Søren7 Pedersen og Sidsel Sørensdatter (se #91) alle født i Ullits sogn, Gislum herred, var:
 •     45  i.   Anne6 Sørensdatter.


 •       ii.   Peder Sørensen blev født den 9 jul 1780 faderen er da husmand. Han blev døbt den 9 jul 1780 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, dåben blev bekræftet i Ullits kirke den 6. august. Som barnebærer stod Anne Michelsdatter og fadderne var Jens Pedersen, Christen Pedersen, Christen Nielsen og søn Niels Christensen, og Jens Pedersens datter Anne.


 •       iii.   Karen Sørensdatter blev født den 14 jul 1783 faderen er da husmand. Hun blev døbt den 27 jul 1783 i Ullits kirke, Gislum herred, efter forudgået hjemmedåb. Faddere var Jens Poulsens datter Johanne i Øster Søchbeck som bar barnet, Peder Jensen, Christen ?? karl Thomes, Mads Kirkegaards søn Peder og Jens Pedersens datter Ane, alle af Ullits. Hun giftede sig med Johannes Jacobsen, søn af Jacob Jacobsen Wismar, den 5 feb 1809 i Ullits kirke, Gislum herred, efter trolovelse den 21. januar. De er da begge af Ullits. Forlovere var gårdmændene Christen Wandrup og Anders Søcbeck, begge af Ullits, som bevidnede at intet var til hinder for ægteskabets indgåelse. Hun døde den 28 feb 1831 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, i en alder af 47. Hun blev begravet den 6 mar 1831 på Ullits kirkegård, Gislum herred.91. Sidsel7 Sørensdatter blev født cirka 1743 da hun ved sin begravelse noteres som værende "63 Aar og nogle Maaneder". Hendes oprindelse er der desværre intet fundet på. Hun giftede sig med Søren Pedersen (se #90), søn af Peder Povelsen og Anne Andersdatter. Hun døde den 1 apr 1806 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, som hustru af husmand Peder Sørensen. Ved folketællingen i 1801 står hendes mand dog allerede noteret som enkemand, men det må dreje sig om en fejl. Hun blev begravet den 7 apr 1806 på Ullits kirkegård, Gislum herred.


92. Niels7 Christensen Otsen (Christen Nielsen, #184) blev født i Nyrup og døbt den 20 sep 1733 i Gislum kirke og blev båret til dåben af David Skræders hustru. Faddere var Niels Smed, Aage Jensen, Jens Dals søn Jens, Peder Bøes dreng Jens, Lars Baks hustru, Niels Ottesens hustru, Niels Dals datter, alle af Nyrup. Trolovelsen mellem Anne Pedersdatter (se #93) og Niels Christensen Otsen blev deklareret den 26 jan 1761 og de giftede sig den 6 apr 1761 i Vesterbølle kirke. Han blev begravet den 1 mar 1801 på Vognsild kirkegård, Gislum herred, og han er da af Østrup.
Den 6 nov 1756 bliver han udlagt til barnefader idet en tjenestepige, Karen Christensdatter Stistrup, står frem i kirken til offentligt skrifte og fik syndsforladelse "for begangen Horerie, og udlagde hun til barnefader Christen Otsens søn Niels i Nyrup; Gierningen bekiendte hun at være giort i Huuset, hvor hun er paa Etatsraad Rosencrones Gods i Nyrup". Det må dreje sig om herregården Nøragergaard og hun må have tjent på en af gårdene under dette gods.
     Niels fæstede den 19 jun 1762 i Østrup, Vognsild sogn, Gislum herred en gård af Lerkenfeldts ejer. Gården har tidligere været bortfæstet til Jens Nielsen som var blevet sat fra gården pga. armod, hvilket betyder at han ikke har været i stand til at betale afgifter til godset. Gården har hartkorn 3 tdr. 4 skpr. 3 fjdkr 2½ alb., hvilket alle gårde i Østrup havde. Niels nævnes som fæster af gård nummer 1. Han ses i 1770 ved hartkornsspecifikationen for Lerkenfeld dette år, som fæster af en gård på hk. 3-4-3-2½og den 23 okt 1794 i hoverioversigten står han til 6 pløjedage, 34½ spanddage og 111¾ gangdage.
     Niels Christensen Otsen og Anne Pedersdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Østrup, Vognsild sogn, Gislum herred, og han angives da som bonde og gårdbeboer. Hos dem bor børnene Christen, Niels og Ane samt en tjenestedreng. Han og Anne Pedersdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Østrup, Vognsild sogn, Gislum herred, stadig som bonde og gårdbeboer, med sønnen Niels, to tjenestepiger og en tjenestedreng.

Børn af Niels7 Christensen Otsen og Anne Pedersdatter (se #93) var:
 •       i.   Peder6 Nielsen blev født i 1761.


 •       ii.   Anne Nielsen blev født i 1764.


 •       iii.   Christen Nielsen blev født i 1766.


 •       iv.   Nn Nielsen blev født i 1769 og blev hjemmedøbt, men døde 1-2 dage gammel.


 •     46  v.   Niels Nielsen Otsen.93. Anne7 Pedersdatter (Peder Jensen, #186) blev døbt den 16 apr 1730 i Vesterbølle kirke. Trolovelsen mellem Niels Christensen Otsen (se #92) og Anne Pedersdatter blev deklareret den 26 jan 1761 og de giftede sig den 6 apr 1761 i Vesterbølle kirke. Hun døde i Østrup og blev begravet den 12 nov 1810 på Vognsild kirkegård, Gislum herred.


94. Christen7 Larsen (Laurits Nielsen, #188) blev født den 17 mar 1740 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred og døbt den 20 mar 1740 og båret til dåben af faderens moster Kirsten Laursdatter fra Lovns. Faddere var Jens Sørensen Skrædder fra Grynnerup, Niels Smed, Niels Pallesen, Niels Kremers hustru Maren Andersdatter og Christen Hobroes hustru Maren Pedersdatter, alle af Ullits. Han giftede sig med Inger Mortensdatter (se #95) uden dog at vielsen er fundet i hverken Farsø, Vognsild eller Ullits sognes kirkebøger. Han døde den 1 feb 1815 i Vognsild i en alder af 74 og blev begravet den 12 feb 1815 på Vognsild kirkegård, Gislum herred, og angives da som aftægtsmand og bonde.
Han fæstede i Farsø sogn i 1764 en gård under Lerkenfeldt gods. Gården var på 3 tdr., 3 skpr., 3 fjdk., 1½ alb. De bliver der dog ikke længe, da de efter 1771 ikke længere findes i Farsø. I 1778 var de flyttet til Ullits hvor han nævnes som hyrde. Han fæstede i Vesterbølle i 1782 et hus under Lerkenfeldt, som afdøde Mads Nielsens enke havde fæstet. Han og Inger Mortensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Vester Bølle, Vester Bølle sogn, Rinds herred, hvor han er husmand og "tjener bonden", dvs. er daglejer. Hos dem bor døtrene Kirsten og Sophie. De flytter i 1792 til Vognsild hvor han igen fæster et hus under Lerkenfeldt, mod årligt at betale 2 mark samt at forrette ugedagsarbejde i Lerkenfeldts have, at forrette nogle dages arbejde i korngulvene, samt at forrette løb og andre gående rejser for herskabet. Han og Inger Mortensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Vognsild, Vognsild sogn, Gislum herred, og han er da husmand med jord. Han og Inger Mortensdatter fik mindst 6 børn, hvoraf de tre ældste er født i Farsø sogn.

Børn af Christen7 Larsen og Inger Mortensdatter (se #95) var:
 •     47  i.   Maren6 Christensdatter.


 •       ii.   Morten Christensen blev født cirka 1776. Han døde i 1779 i Ullits sogn.


 •       iii.   Kirsten Christensdatter blev født i 1777.


 •       iv.   Sophie Christensdatter blev født i 1778 i Ullits sogn, Gislum herred.95. Inger7 Mortensdatter blev født mellem 1736 og 1739 i følge aldersangivelserne ved folketællingerne. Hendes herkomst er desværre ubekendt. Hun giftede sig med Christen Larsen (se #94), søn af Laurits Nielsen og Kirsten Christensdatter. Hun døde efter 1801 da hun endnu lever ved folketællingen dette år. Hendes død er dog forgæves søgt i Vognsild sogns kirkebog.


96. Niels Christian7 Schiønning (Christian, #192) blev døbt den 4 maj 1738 i Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred, faddere var Søren Rasmussens kone som bar barnet; sr. Langes kone, Præstens broder, Peder Lemming; degnens søn Lars Caspersen; sr. Carsten Simonsen, Frederikssund. Han giftede sig 1. gang med Dorthe Andersdatter Listrøm (se #97) den 26 feb 1764 i Budolfi kirke, Aalborg, som forlovere stod Oluf Cronholm (skomager) og Niels Truelsen. Trolovelsen mellem Ane Sophie Nielsdatter Mørk og Niels Christian Schiønning blev deklareret den 23 jun 1784. Han giftede sig 2. gang med Ane Sophie Nielsdatter Mørk, datter af Niels Mikkelsen Mørk og Johanne Larsdatter, den 28 aug 1784 i Hellevad sogn, Dronninglund herred, kirkebogen skriver dog den 24. august. Han er da velædel enkemand, sognedegn for Jerslev og Vester Brønderslev, hun er pige sammesteds. Forloverne var Sngr. Johannes Maaniche boende på Roeslund og for pigen hendes mosters mand Christopher Mørch, boende i Schovsted i Øster Brønderslev sogn. Han blev begravet den 23 maj 1799 på Jerslev kirkegård, Børglum herred, som sognedegn og samme dag som sin nyfødte søn Christian bliver døbt.
     Niels Christian Schiønning var silkevæver på silkevæver Jens Jensens fabrik i Aalborg i perioden mellem 1757 og 1761. Han ses i starten af denne periode at være læredreng og ses til sidst som svend, hvilket han bliver i '57 eller '58. Altså er han med al sandsynlighed startet som læredreng ca. 1753-54. Omtalte silkevæver Jens Jensen fik den 31. august i netop 1753 privilegium på at oprette og drive en silkefabrik i Aalborg og køber i 1754 Budolfi kirkes kapellanbolig (Algade 43) og nedriver yderligere 7 ejendomme mellem Algade og Skolegade. Senere skulle de opførte industribygninger danne rammen om Aalborg Klædefabrik (1814-1818) og De Smithske Jernstøberier (1834-1935). Arealet er det den østlige del af det område der rummer Danske Bank i Algade og SuperBrugsen i Vingårdsgade. Efter 1761 hører man ikke mere til fabrikken og Jens Jensen rejser uventet fra Aalborg i efteråret 1763. Noget tyder på, at Niels Christian er rejst med ham, da han og hans kone Dorthe får deres første søn (Lars Christian) i København og Niels Christian da stadig benævnes som silkevæver. Man kan spekulere på, om Niels Christian i første omgang måske er kommet til Aalborg pga. Jens Jensen og silkevævningen: Silkevæverfamilien er nemlig gamle venner af Niels' mors familie, idet Niels Christians moster Karen i 1748 vies til Gerd Bendixen i Jonas Jensen hus i Købmagergade i København og samme Jonas Jensen også er forlover ved Karens 2. ægteskab. Dette må næsten være silkevæver Jonas Jensen, som er fader til føromtalte Jens Jensen, og som drev silkevæveri i Købmagergade i København.
     Niels Christian Schiønning ses igen som silkevæver i nov 1764 i København, sandsynligvis hos silkevæverne Jonas og Jens Jensen i Købmagergade, da Jens Jensen står som fadder til Niels Christian's søn Lars Christian på dette tidspunkt. Familien bor selv i Lars Lei stræde.
     Niels Christian og familien returnerer til Aalborg efter ca. tre år i København hvor han bliver gartner og skoleholder, og således går i sin fars fodspor. I "Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger" den 15. september 1769 annonceres at "Den 8. hujus [denne måned] er Sr. Niels Schiønning antaget og beskikket til Dansk Skoleholder samt Regne- og Skrivemester i Frue Sogn i Aalborg udi den ved Døden afgn. Skoleholders Sted." . Skolen beskrives som "at den bestod af en gammel forfalden Bygning med 19 Væggerum, som Kirkeværgen paa nogle Aar havde bortlejet til den danske Skoleholder. - Ellers var der Jord til Køkkenurter og nogen Kaaljord, men ikkun tre gamle Pæretræer foruden nogle unge Blomme- og Kirsebærtræer". Gartneriprodukterne, som måske blev dyrket på den omtalte skole-jord, averterer han med i de lokale aviser. Han gik sammen med sine skoleholder-kolleger i Aalborg og lod hugge en sten som tak for en donation fra Købmand Jacob Himmerig som den 26de April 1776 donerede halvparten eller 200 Rdl, som var renten af 10000 Rdl. ved de Fattiges Inspektører uddeles til de i Aalborg værende 4 danske og 1 tysk skoleholder. Stenen er i dag opsat på Vester Mariendal skole i Aalborg. Der gives dog flere donationer bla. også den 26. april 1777 fra Studiosus Hans Pedersen Kyndes testaments 1000 Rdl, hvoraf de 5 skoleholdere i Aalborg nyder renterne, imod at hver af dem skal give 4 drenge eller piger fri undervisning i deres Christendom. Endeligt var der en donation fra Studiosus Jens Wahres testamente på 800 Rdl., hvoraf renten skulle deles ligeligt mellem de 4 skoleholdere, nemlig skoleholderen på Vor Frue kirkegård, tysk skolemester, skolemesteren ved Budolphi kirke (Grotums skole) og skolemesteren i Skolegaden (ved Fattigvæsenets skole).
     Niels Christian Schiønning blev den 17 dec 1781 degn i Vester Brønderslev og Jerslev sogne, Børglum herred. Hvervet som degn bestred han til sin død. Edsaflæggelsen findes i Aalborg bispearkiv har følgende ordlyd: Jeg underskrevne Niels Christian Schiønning, kaldet af Høyædle og Høyerværdige Hr. Doct. The. Biskop Studsgaard til at være Sogne Degn for Jerslef og Øster Brønderslef Meenigheder udi Jerslef Herred, Aalborg Stift haver aflagt den allernaadigste Anbefalede Eed som af mig paa det nøyeste. Ved Guds Bistand skal vorde efterlevet. Aalborg Bispegaard den 17. Decbr 1781 Niels Christian Schiønning.
edsaflæggelse

     Niels Christian Schiønning og Ane Sophie Nielsdatter Mørk var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Degneboligen, Jerslev sogn, Børglum herred, sammen med børnene Niels Michael og Petronelle samt to tjenestefolk og en hyrdepige.

Børn af Niels Christian7 Schiønning og Dorthe Andersdatter Listrøm (se #97) var:
 •       i.   Lars Christian6 Schiønning blev døbt den 22 nov 1764 i Vor Frue kirke, København, faderen er da silkevæver i Lars Lei stræde og hans hustru benævnes som Dorthe Liistrøm. Faddere var Jens Jensen silkevæver i Købmagergade, Jens Lorentzen snedker i Stormgaden og Jacob Ring skriverkarl (hans morbror). Maren Kirstine bemeldte Jens Lorentzsens bar barnet og Jfr. Anne Margrethe Bendixsen (hans mosters svigerinde) hos Taxadeur Walther (hans mors svigerbror) på Amalienborg. Trolovelsen mellem Maren Erichsdatter og Lars Christian Schiønning blev deklareret den 22 sep 1789 i Jerslev kirke, Børglum herred. Han giftede sig med Maren Erichsdatter den 31 okt 1789 i Jerslev kirke, Børglum herred, hun er da af Jerslev. Han døde den 17 jan 1829 i Jerslev sogn, Børglum herred, i en alder af 64 som husmand. Han blev begravet den 23 jan 1829 på Jerslev kirkegård, Børglum herred.
        Han og Maren Erichsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Jerslev, Jerslev sogn, Børglum herred, han er da husmand og bødker og hos dem bor børnene Dorthe Lisbeth, Kirstine, Niels og Christiane.


 •       ii.   Ane Margrethe Schiønning blev døbt den 14 sep 1767 i Budolfi kirke, Aalborg, gudfædre var Ole Holt, Niels Thygesen og Anders Thuesen. Derudover var fadderne Mad. Fr. Gieversis og Jomf. Ane Lorentie Giødvad. Hun giftede sig med Joseph Ludvig Fontaine, søn af Peter Joseph Fontaine og Maria Elisabeth Hansdatter, den 16 nov 1792 i Holmens kirke, København, og hun medbringer skudsmål og altergangsattest (dateret 6/11-1791) fra klokker Elers, København. Gommen er ved vielsen ungkarl og matros af 1. div. 3. comp. nr. 64. Hendes forlover var matros Friedrich Christen Fälschenberg (fra 1. div. 3. comp) og hans var Peder Joseph Fontaine matros af 1. div. 2. comp. nr. 37. Hun døde i aug 1853 i København i en alder af 85 midt under koleraepidemien, og er ikke fundet indført i nogen kirkebog, men hun nævnes i dødsanmeldelsesprotokollen over dødsboer, hvor der ikke skulle holdes skifte under 8. august 1853.
        Hun blev konfirmeret den 3 apr 1785 i Jerslev kirke, Børglum herred. Hun er ikke fundet i folketællingen i 1787 hjemme hos faderen og stedmoderen. Hun er muligvis identisk med den tjenestepige Grethe Schiønning, 20 år gammel, der sammen med 4 andre er logerende hos enkemand Jens Ruud i Borgergade 197 i København.
  Den 18 apr 1796 deserterer hendes mand Joseph fra skibet Princesse Charlotte Amalie i Porthsmouth, på vej til Kina. Dette efterlader hende som eneforsørger for datteren Anne Margrethe og hun må søge arbejde. Datteren sætter hun i pleje hos ægteparret landinspektør Carsten Ehlers og hustru Concordia. Desværre bliver Anne Margrethe mishandlet af fru Ehlers og der udfoldes en retssag mod denne i 1800, hvilket ender med at fru Ehlers indsættes i Møns tugthus. Sagen kommer kronprins Frederik (senere kong Frederik VI) for øre og påtager sig at sørge for Anne Margrethes underhold og opdragelse. Hun kommer på Skt. Petri forskole og i pleje hos en murersvend Jonas Bentzen og hustru. Den 10. september 1800 får Anne Margrethe og hendes mor fortræde for kronprinsen på Amalienborg og har vel der takket for hjælpen fra denne. Anne Margrethe vokser op og bliver gift med hørkræmmer Friederich Janson og opkalder sine to første børn (hun får fem) efter medlemmer af kongehuset: Frederik August og Caroline Amalie.


 •       iii.   Petronella Kirstine Schiønning blev døbt den 11 okt 1769 i Hjemmet, Aalborg, Vor Frue sogn, Fleskum herred, dåben bekræftet i Vor Frue kirke den 11. november. Som faddere stod Apoteker Rybner, madam Rybner, Truels Madsen, Rone Chirurgius og jomfru Juel. Hun giftede sig med Jens Sørensen, søn af Søren Jensen, den 26 jun 1790 i Jerslev kirke, Børglum herred. Hun døde den 10 apr 1842 i Hausen, Tårs sogn, Børglum herred, i en alder af 72. Hun blev begravet den 17 apr 1842 på Tårs kirkegård, Børglum herred.
        Hun og Jens Sørensen var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Hasen, Taars sogn, Børglum herred, og han er da skovfoged med jord. Hun og Jens Sørensen var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Hafen, Svenstrup skoledistrikt, Taars sogn, Børglum herred, som husmand der lever af sin jordlod. Hos dem bor sønnen Niels Christian og dennes kone Maren og deres søn Berthel. Hun og Jens Sørensen var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Hasen, Svendstrup skoledistrikt, Taars sogn, Børglum herred, han er da stadig husmand der lever af sin jordlod og sønnen Niels Christian med familien bor stadig hos dem. Derudover bor der en tjenestekarl hos dem.


 •     48  iv.   Niels Schiønning.97. Dorthe7 Andersdatter Listrøm blev født cirka 1733 da hun angives at være 50 år gammel ved sin død. Hun giftede sig med Niels Christian Schiønning (se #96), søn af Christian Larsen Schiønning og Pernille Christine Jacobsdatter Ring, den 26 feb 1764 i Budolfi kirke, Aalborg. Hun blev begravet den 25 jul 1783 på Jerslev kirkegård, Børglum herred.
Dorthe's bo blev skiftet idet følgende indkaldelse udskrives "Sognedegnen for Jerslev og Vester Brønderslev Menigheder udi Jerslev Herred, Aalborg Stift, Sr. Schiønning hans Hustru Dorte Andersdatter død 20 Jun. d.e., de som haver at gjelde eller fordre indkaldes derved til at mælde sig hos Undertegnede den 9. December førstkommende kl. 9 formiddag, da Skiftet til den Tid om mueligt agtes sluttet. Oluf Ravn, Tolstrup Præstegaard.". Desværre er de gejstlige skifter for Jerslev herred ikke bevarede så selve skiftet findes ikke længere.


104. Anders7 Simonsen (Simon Christensen, #208) blev døbt den 16 sep 1725 i Aaby kirke, Kær herred, faddere var Niels Christensen, Søren Andersen, Kirsten Sørensdatter og Maren Jensdatter. Han giftede sig med Karen Berthelsdatter (se #105), datter af Berthel Berthelsen og Johanne Pedersdatter, den 10 mar 1758 i Aaby kirke, Kær herred, forlovere var for ham hans bror Niels Simonsen i Mumgård og for hende hendes bror Jacob Berthelsen fra Vester Hjermitslev. Hun er da af Sdr. Skald.
Han fæstede det halve Kremmergaard i Aaby den 2 mar 1744 som Jens Sørensen pga. dødsfald fragår. 3 td. 7 skp. 2 fjk. Han er da af Mumgård. Han fæstede i Vedsted den 24 apr 1758 den ½ gård som Anders Christensen havde. 3 td. 2 fjk. 2/5 alb. Han angives da at være fra Mumgaard. Han beholder den til 15. november 1769, hvor Anders Laursen, som forhen beboende et sted i Aaby by på godset, fæster ½gården som Anders pga. armod og alderdom fratræder. Han fæstede i Aaby den 12 jan 1773 sit iboende rålingshus og kålhave.

Børn af Anders7 Simonsen og Karen Berthelsdatter (se #105) var:
 •       i.   Anna6 Andersen blev født i Vedsted. Hun blev døbt den 10 dec 1758 faddere er hendes morbror Berthel Berthelsen, hends farbror Niels Simonsen, Anna Nielsdatter og Inger Jensdatter. Hun giftede sig med Jens Andersen.
        Hun og Jens Andersen boede i maj 1797 i Hastrup men hun tjener i Aaby. Hun og Jens Andersen var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Aastrup, Aaby sogn, Kær herred, han er da bonde og gårdbeboer med tre tjenestekarle og en tjenestepige samt datteren Karen (28) boende hjemme.


 •       ii.   Maren Andersen blev født i Vedsted. Hun blev døbt den 21 sep 1760 faddere var hendes farbrødre Christen Simonsen og Niels Simonsen, Birgitte Andersdatter og Dortehe Clausdatter.
        Hun boede i maj 1797 i Christiansand, Norge, som tjenestepige.


 •       iii.   Berthel Andersen blev født i Vedsted. Han blev døbt den 31 okt 1762 faddere var hans farbror Søren Simonsen, Jens Pedersen, Anne Nielsdatter og Anne Michelsdatter. Han døde den 31 okt 1762 samme dag som han blev døbt.


 •       iv.   Peder Andersen blev født i Vedsted. Han blev døbt den 24 jun 1766 faddere var Jens Pedersen, hans morbror Berthel Berthelsen, Anne Nielsdatter og Anne Sørensdatter.


 •     52  v.   Peder Andersen.


 •       vi.   Simon Andersen blev født i Aaby. Han blev døbt den 4 jun 1770 faddere var Jens Pedersen og Kirsten Jensdatter samt hendes farbror Søren Simonsen og Margrethe Jensdatter. Han giftede sig med Margrethe Persdatter. Han døde den 29 maj 1849 i Aaby, Aaby sogn, Kær herred, i en alder af 78 som indsidder af alderdomssvaghed. Han blev begravet den 3 jun 1849 på Åby kirkegård, Kær herred.
        Han boede i maj 1797 i Lodhede som tjenestekarl. Han og Margrethe Persdatter var med i folketællingen den 18 feb 1834 i Åby, Åby sogn, Kær herred, og han er da gift husmand, med en plejedatter, Ane Persdatter (10 år), samt én tjenestepige. Han og Margrethe Persdatter var med i folketællingen den 1 feb 1840 i Åby, Åby sogn, Kær herred, og han er da husmand. Deres datter Johanne Catrine og dennes familie bor hos dem, og hendes mand bestyrer avlingen. Han var med i folketællingen den 1 feb 1845 i Åby, Åby sogn, Kær herred, og han er da hus- og enkemand der lever af sin jord og datteren Maren med familie bor hos ham (hendes mand Christen er daglejer). Desuden bor almisselemmet Maren Pors (81 år, f. i Bindslev sogn) hos dem.105. Karen7 Berthelsdatter (Berthel Berthelsen, #210) blev født i Skald. Hun blev døbt den 23 nov 1727 i Aaby kirke, Kær herred, og faddere var Thomas Pedersen, Søren Jensen, Johanne Sørensdatter og Anna Nielsdatter. Hun giftede sig med Anders Simonsen (se #104), søn af Simon Christensen og Anne Sørensdatter, den 10 mar 1758 i Aaby kirke, Kær herred. Hun blev begravet den 25 maj 1797 på Aaby kirkegård, Kær herred, og hun angives da at være af Vedsted.
Karen's bo blev skiftet den 23 maj 1797 på Birkelse-Rævkærgård hendes mand angives da at være Anders Simonsen, husmand af Vedsted. Arvinger er børnene Peder (27), tjenende i Fristrup, Simon (26), tjenende i Lodhede, Ane (38), tjenende i Aaby og gift med gårdmand Jens Andersen i Hastrup og endeligt Maren (35), tjenende i Christiansand i Norge. Derudover angives en broder til hendes mand, Christen Simonsen, husmand i Vedsted.


108. Søren Pedersen7 Slot (Peder Nielsen, #216) blev født den 26 nov 1747 i Thise sogn, Børglum herred, faddere var Maren Andersdatter, Maren Pedersdatter, ??, Christen Nielsen, og Christen Jensen. Han giftede sig med Magrethe Jensdatter (se #109) den 9 nov 1775 i Aaby kirke, Kær herred, efter forudgået trolovelse den 21. september. Han er da ungkarl og hun er pige. Forlovere var Jens Christensen og Povel Bentzen. Han døde den 9 mar 1829 i Thise sogn, Børglum herred, i en alder af 81. Han blev begravet den 15 mar 1829 på Thise kirkegård.
Han og Magrethe Jensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Thise, Thise sogn, Børglum herred, han er da bonde og gårdbeboer og hos dem bor børnene Maren (9), Karen (2), Christen (9) samt to tjenestefolk. Han og Magrethe Jensdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Thise, Thise sogn, Børglum herred, som bønder og gårdbeboere. Hos dem bor børnene Christen (24), Jens (9) og Karen (14) samt en dreng Per Persen (13).

Børn af Søren Pedersen7 Slot og Magrethe Jensdatter (se #109) alle født i Thise sogn, Børglum herred, var:
 •     54  i.   Peder6 Sørensen Smed.


 •       ii.   Christen Sørensen blev født den 8 jun 1777 og døbt den 20 jul 1777 i Thise kirke, Børglum herred, som dåbsvidner var bla. Søren Christensen, Jens Jensen og Niels Sørensen.


 •       iii.   Maren Sørensdatter blev født den 17 mar 1779 og døbt den 2 maj 1779 i Thise kirke, Børglum herred, som dåbsvidner var bla. Dorthe Larsdatter, Niels Sørensen, Christen Jensen og Søren Nielsen.


 •       iv.   NN Sørensdatter blev født den 5 nov 1780 men var dødfødt.


 •       v.   NN Sørensen blev født den 5 nov 1780 men var dødfødt.


 •       vi.   Maren Sørensdatter blev født den 16 dec 1781 og døbt den 27 jan 1782 i Thise kirke, Børglum herred, som dåbsvidner var Maren Larsdatter, Maren Christensdatter, Christen Jensen, Niels Sørensen og Erik Christensen.


 •       vii.   Karen Sørensdatter blev født den 28 maj 1786 og døbt den 9 jul 1786 i Thise kirke, Børglum herred, som dåbsvidner var bla. Else Larsdatter og Christen Jensen.


 •       viii.   Anders Sørensen blev født den 5 mar 1788 og døbt den 13 apr 1788 i Thise kirke, Børglum herred, som dåbsvidner var bla. Else Larsdatter, Niels Sørensen og Knud Pedersen, alle af Thise.


 •       ix.   Jens Sørensen blev født den 10 maj 1791 og døbt den 26 jun 1791 i Thise kirke, Børglum herred, som dåbsvidner var bla. Søren Jensen.109. Magrethe7 Jensdatter blev født i 1751 ifølge folketællingen i Thise i 1787. Hun giftede sig med Søren Pedersen Slot (se #108), søn af Peder Nielsen og Zidsel Andersdatter, den 9 nov 1775 i Aaby kirke, Kær herred. Hun blev begravet den 26 jan 1812 på Thise kirkegård, Børglum herred.


110. Jens7 Svendsen (Svend Jensen, #220) blev født i 1743 ifølge folketællingen i 1787. Han giftede sig med Karen Nielsdatter (se #111), datter af Niels Sørensen Hoven og Karen Simonsdatter, den 17 maj 1771 i Åby kirke, Kær herred, de er da begge af Aaby. Forlovere var Lars Jensen og Niels Andersen Haven. Han giftede sig 2. gang med Maren Jepsdatter, datter af Jeppe Pedersen, den 21 okt 1808 i Aaby kirke, Kær herred, han er da enkemand og hun er pige. Forlovere var Simon Andersen og Peder Sørensen i Nørre Saltum. Hun har tidligere tjent hos hans søster og svigerbror (Johanne og Jens). Han døde den 18 nov 1822 i Aaby, Aaby sogn, Kær herred, som husmand og smed. Han blev begravet den 24 nov 1822 på Aaby kirkegård, Kær herred.
Han og Karen Nielsdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Aaby, Aaby sogn, Kær herred, som husmands- og smedefolk. Hos dem bor datteren Johanne (8) og en enke- og aftægtsmand Lars Jensen (74). Han og Karen Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Aabye, Åby sogn, Kær herred, og ses her som husmands- og smedefolk (med jord) sammen med datteren Johanne Marie (21) samt en tjenestekarl og nationalsoldat Peder Sørensen (25). Peder og Johanne Marie bliver i øvrigt gift godt to år senere. Jens' bo blev skiftet den 22 nov 1822 i Birkelse-Rævkærgård, Kær herred.

Børn af Jens7 Svendsen og Karen Nielsdatter (se #111) var:

111. Karen7 Nielsdatter (Niels Sørensen, #222) blev døbt den 6 sep 1744 i Aaby kirke, Kær herred, forældrene er da fra Aaby. Faddere var Jens Jørgensen, Lars Andersen, Gunna Erichsdatter og Maren Andersdatter. Hun giftede sig med Jens Svendsen (se #110), søn af Svend Jensen og Johanne Jensdatter, den 17 maj 1771 i Åby kirke, Kær herred. Hun blev begravet den 7 mar 1804 på Aaby kirkegård, Kær herred.


114. Morten7 Andersen Vand (Anders Mortensen, #228) blev født cirka 1709 i Vester Halne, Vadum sogn, Kær herred, da han ses at være 80 år gammel ved sin begravelse. Han giftede sig med Anne Sørensdatter (se #115), datter af Søren Enevoldsen og nn NN, den 17 okt 1734 i Vadum kirke, Kær herred, efter forudgået trolovelse den 15. januar. Han er da af Vesterhalne og hun er af Vadum. Han blev begravet den 4 jan 1789 på Vadum kirkegård, Kær herred, og er er da af Vadum.
Han var var fæster af et husmandssted som hørte under Rødslet gods, og ernærede sig endvidere som fisker. Flere af hans børn overlever ikke, men ud af kirkebogen er det ikke muligt at se hvem af dem der dør som børn.

Børn af Morten7 Andersen Vand og Anne Sørensdatter (se #115) var:
 •       i.   Anna6 Mortensdatter blev døbt den 13 mar 1735 i Vadum kirke, Kær herred, faddere var Dorothea Jensdatter, Johanne Sørensdatter, Vadum, Morten Corneliison, Matz Sørensøn og Peter Jenses. Trolovelsen for Anna og Niels Pedersen blev deklareret den 19 mar 1771 og de giftede sig den 13 okt 1771 i Vadum kirke, Kær herred, han er da af Klithuse.
        Hun og Niels Pedersen boede i sep 1777 i Klithuuse ved hendes mors skifte. Hun og Niels Pedersen var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Klithuse, Tranum sogn, Øster Han herred, han er da bonde og husmand og hos dem bor Morten Jensen på 19 år som er en uægte søn.


 •       ii.   Lars Peder Mortensen blev døbt den 19 maj 1737 i Vadum kirke, Kær herred, faddere var Mette Andersdatter, Johanne Sørensdatter, Jens Nielsen, Jens Styggesøn og Erick Jørgensøn. Han døde den 13 okt 1737 i Vadum sogn, Kær herred.


 •       iii.   Maren Mortensdatter blev døbt den 28 sep 1738 i Vadum kirke, Kær herred, faddere var Mette Andersdatter, Johanne Sørensdatter, Enevold Simonsen, Matz Sørensøn og Bagge Nielsen. Hun giftede sig med Peder Jensen. Hun blev begravet den 21 jan 1810 på Vadum kirkegård, Kær herred, som enke af Haldager.
        Hun og Peder Jensen boede i sep 1777 i Halager. Hun og Peder Jensen var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Halager, Vadum sogn, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor datteren Mette Pedersdatter samt Marens søsters datter Ane og to tjenestekarle. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Halager, Vadum sogn, hun er da enke der bor til leje og lever af spinderi.


 •       iv.   Kirsten Mortensdatter blev døbt den 7 maj 1741 i Vadum kirke, Kær herred, faddere var Mette Andersdatter, Maren Andersdatter, Enevold Simonsen, Jens Jacobsen og Niels Christensen i præstegården. Forældrene er da af Vadet. Hun døde den 15 mar 1742 i Vadum sogn, Kær herred.


 •     57  v.   Kirsten Mortensdatter.


 •       vi.   Anders Mortensen blev døbt den 31 mar 1745 i Vadum kirke, Kær herred, faddere var Maren Andersdatter, Anna Andersdatter, Christen Sørensøn af Hvorup, Morten Broer Holt og Enevold Simonsen. Han giftede sig med Maren Andersdatter den 20 okt 1779 i Dronninglund kirke, Dronninglund herred. Han døde den 23 feb 1831 i Halager, Vadum sogn, Kær herred, i en alder af 85 som aftægtsmand.
        Han var var i følge Rødslet gods' jordebog fæster af en gård i Halager, som havde et hartkorn på 3 tdr. 3 skpr. 4 fjdkr. Han ernærede sig tillige som fisker. Han og Maren Andersdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Halager, Vadum sogn, Kær herred, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor børnene Morten og Anne samt en tjenestepige og en tjenestekarl.


 •       vii.   Søren Mortensen blev døbt den 3 dec 1747 i Vadum kirke, Kær herred. Han døde i Vadum sogn, Kær herred, som spæd.


 •       viii.   Johanne Mortensdatter blev døbt den 7 sep 1749 i Vadum kirke, Kær herred, faddere var Christen Mortensøns hustru og Anne Andersdatter, Christen Pedersøn, Søren Skræder og Jacob Nielsøn. Hun blev begravet den 28 jul 1782 på Vadum kirkegård, Kær herred, hun er da af Haldager.


 •       ix.   Søren Mortensen blev født i 1751 i Vadum sogn, Kær herred. Han giftede sig med Dorrethe Andersdatter før 1 jul 1787. Han døde den 8 jan 1821 i Vadum sogn, Kær herred, som aftægtsmand. Han blev begravet den 14 jun 1821 på Vadum kirkegård, Kær herred.
        Han og Dorrethe Andersdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Vadum, Vadum sogn, Kær herred, han er da bonde og husmand. Hos dem bor datteren Anne og hans fader som enkemand og indsidder.115. Anne7 Sørensdatter (Søren Enevoldsen, #230) blev født cirka 1709 i Vadum, Vadum sogn, Kær herred. Hun giftede sig med Morten Andersen Vand (se #114), søn af Anders Mortensen og Maren Andersdatter, den 17 okt 1734 i Vadum kirke, Kær herred. Hun blev begravet den 8 maj 1777 på Vadum kirkegård, Kær herred.
Anne's bo blev skiftet den 25 sep 1777 og hendes mand angives til at være Morten Vand (Morten Andersen Vand). Børn: Anders Mortensen 32 tjenende i Østerhalne, Vadum, Søren Mortensen 26 tjenende i Hvorup, Ane Mortensdatter gift med Niels Pedersen i Klithuuse, Maren Mortensdatter gift med Skou Peder i Halager, Kirsten Mortensdatter 35 ugift tjenende hjemme, Johanne Mortensdatter 29 tjenende i Østerhalne. Af værdier i boet kan nævnes en jernkakkelovn, et fyrretræsbord og en bænk, en fyrretræskiste og en kobberkedel samt endeligt en fiskbåd, som i øvrigt vurderedes til 3 rdr. Boets samlede værdi var blot 18 rdr., mens gælden var på 19 rdr.


120. Christen7 NN.

Børn af Christen7 NN indbefatter:
 •     60  i.   Niels6 Christensen.


 •       ii.   Jens Christensen blev født i 1737 da han angives at være 40 år gammel ved sin død. Han giftede sig med Margrethe Mortensdatter. Han døde den 4 maj 1777 i Kirchgaard, Østerhalne, Vadum sogn, Kær herred, og tjente da på Vadumgård.
        Jens' bo blev skiftet den 12 maj 1777 i Rødslet, Vadum sogn, Kær herred.122. Jørgen7 Christensen Askildrup giftede sig med Anna Jensdatter Munch (se #123), datter af Jens Laursen Munk og Johanne Christensdatter, den 29 dec 1741 i Nørholm kirke, Hornum herred, han er da af D[ras]trup.
Han har muligvis en bror Christen, da en Christen Christensen Aschildrup bliver viet til Kirsten Jensdatter i Frejlev kirke den 23. jun 1741 (parret får en søn Jens i Frejlev i 1744). Ligeledes har de måske en bror Niels som får børn i Frejlev i hhv. 1729, 1730 og 1739. Han boede i 1768 i Frejlev, Frejlev sogn, Hornum herred.

Børn af Jørgen7 Christensen Askildrup og Anna Jensdatter Munch (se #123) alle døbt i Frejlev kirke, Hornum herred, var:
 •       i.   Jens6 Jørgensen blev døbt den 19 aug 1742 faddere var Poul Christensen, Søren Jensen, Christel Askildrup og Jacob Clausen hustru. Faderen er da af Drastrup.


 •       ii.   Chresten Askildrup blev døbt den 9 aug 1744 som faddere stod Povl Christensen, Jacob Clausen, Søren Jensen og Maren Simonsdatter i Restrup brohus. Forældrene er da af Drastrup. Han giftede sig 1. gang med Margrethe Nielsdatter. Trolovelsen for Chresten Askildrup blev deklareret den 17 sep 1780 i Nørholm sogn, Hornum herred, g forlovere var Jesper Stigsøn og Ole Hansøn. Han giftede sig 2. gang med Maren Hansdatter den 19 nov 1780 i Nørholm kirke, Hornum herred.
        Han og Maren Hansdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Nørholm, Nørholm sogn, Hornum herred, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor deres fælles døtrene Margrethe og Kirsten samt to tjenestekarle og en tjenestedreng. Chresten's bo blev skiftet den 30 jan 1794 i Restrup, Hornum herred.


 •       iii.   Niels Askildrup blev døbt den 27 dec 1746 faddere var Christen Sørensen, Christen Askildrup, Søren Jensen, og Poul Christensens datter. Faderen er af Drastrup.


 •     61  iv.   Johanne Marie Jørgensdatter.123. Anna7 Jensdatter Munch (Jens Munk, #246) blev døbt den 2 apr 1702 i Nørholm sogn. Hun giftede sig med Jørgen Christensen Askildrup (se #122) den 29 dec 1741 i Nørholm kirke, Hornum herred.


8. generation132. Niels8 Espersen (Espen Nielsen, #264) blev født i 1665 i følge aldersangivelsen ved hans død. Han giftede sig med Inger Jacobsdatter Nørriis (se #133), datter af Jacob Nielsen, den 23 apr 1702 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred, og hun bor da hos farbroderen Niels Nielsen på Sortbjerggård. Han døde i Hald, Ørslevkloster sogn. Han blev begravet den 7 aug 1744 på Ørslevkloster kirkegård, Fjends herred, og angives da at være 79 år gammel.
Han var skrædder, da han gennem tiden flere gange ses med dette tilnavn. Han boede i Hald, Ørslevkloster sogn, og i følge Ørslevkloster jordebøger 1719 og 1724 bor han i et gadehus, som han skal betale smørpenge af.

Børn af Niels8 Espersen og Inger Jacobsdatter Nørriis (se #133) var:
 •     66  i.   Jacob7 Nielsen Smed.


 •       ii.   Mads Nielsen blev født i 1715.


 •       iii.   Peder Nielsen blev døbt den 20 jun 1717 i Ørslevkloster kirke, Ørslevkloster sogn, og båret af Agathe Jacobsdatter (hans moster). Faddere var Mons. Søren Hendriksen, Thyge Nielsen (kromand i Lund) , Peder Jacobsen (hans morbror) og Kirsten Christophersdatter. Han giftede sig med Mette Pedersdatter den 5 mar 1744. Han døde den 18 jul 1793 i Heilskov, Ørslevkloster sogn, i en alder af 76.
        Han var skrædder. Han boede i Heilskov, Ørslevkloster sogn, på en lille gård med hartkorn 1-3-1-1 3/4. Dette ses af Ørslevklosters jordebøger i 1760 og 1768.133. Inger8 Jacobsdatter Nørriis (Jacob Nielsen, #266) blev født cirka 1683 i Lynderup sogn, Rinds herred, i følge aldersangivelsen ved hendes død. Hun giftede sig med Niels Espersen (se #132), søn af Espen Nielsen, den 23 apr 1702 i Ørslevkloster kirke, Fjends herred. Hun døde i Hejlskov, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, og angives da at være 74 år gammel på nær 3 uger. Hun blev begravet den 9 jun 1757 på Ørslevkloster kirkegård, Fjends herred.


136. Christen8 Christensen giftede sig med Inger Nielsdatter (se #137) den 29 sep 1701 i Sevel kirke, Ginding herred.
Han fæstede Søndergaard i Sepstrup, Sevel sogn, Ginding herred i 1719 og gården havde da hartkorn 3-2-3-½.

Børn af Christen8 Christensen og Inger Nielsdatter (se #137) var:
 •       i.   Jørgen7 Christensen Søndergaard blev født i Søndergaard, Sepstrup, Sevel sogn, Ginding herred. Han blev døbt den 17 dec 1702 i Sevel kirke, Ginding herred, båret af sin farmoder, Jacob Poulsens hustru. Faddere var Jørgen Østergaardd, Niels Therchildsen og hans stifsøn Christen, Anders Pedersen i Trandum Skoubye, Karen og Mette Knudsdatter, Marta jomfruens pige, Jørgen Abildgaards hustru.


 •       ii.   Anne Christensdatter blev født i Søndergaard, Sepstrup, Sevel sogn, Ginding herred. Hun blev døbt den 9 apr 1705 i Sevel kirke, Ginding herred, båret af faderens moder, Jacob Poulsens hustru. Faddere var Christen Møllerm Mats og Jens Sepstrup, Niels Thomasens kone, Maren Christensdt, tienende Maren Dirichsdt.


 •       iii.   Dorethe Christensdatter blev født i Søndergaard, Sepstrup, Sevel sogn, Ginding herred. Hun blev døbt den 5 apr 1708 i Sevel kirke, Ginding herred, båret af Dorethe Müllers. Faddere var Mats Christensen, Jens Vestergd, i Sebstrup, Gustavus i prgd, Christen Steenholms hst, Maren Kiærgd. Hun giftede sig med Hans Mortensen Rakker. Hun giftede sig med Niels Konst i Vinde, Skive landsogn.


 •       iv.   Bodil Christensdatter blev født mellem 1709 og 1717 i Søndergaard, Sepstrup, Sevel sogn, Ginding herred. Hun giftede sig med Palle Lausøn. Hun døde i 1768 som barnløs.
        Bodil's bo blev skiftet og som arvinger blev nævnt hendes søskende: Christen Christensen Bech i Lundhede, Jørgen og Niels Søndergaard i Sepstrup, Dorethe Christensdatter og afdøde Jacob Christensen.


 •       v.   Jacob Christensen blev født mellem 1709 og 1717 i Søndergaard, Sepstrup, Sevel sogn, Ginding herred. Han døde før 1768.


 •     68  vi.   Christen Christensen Bech.


 •       vii.   Niels Christensen Søndergaard blev født i Søndergaard, Sepstrup, Sevel sogn, Ginding herred. Han blev døbt den 20 aug 1719 i Sevel kirke, Ginding herred. Han døde i 1781.137. Inger8 Nielsdatter giftede sig med Christen Christensen (se #136) den 29 sep 1701 i Sevel kirke, Ginding herred.


138. Thomas8 Nielsen blev født cirka 1680. Han giftede sig med Maren Christensdatter (se #139) den 13 dec 1705 i Estvad kirke, Ginding herred, efter forudgående trolovelse i Estvad præstegård den 3. maj. Ved vielsen er de begge af Bers.
Han var i Bers gårdmand.

Børn af Thomas8 Nielsen og Maren Christensdatter (se #139) var:

139. Maren8 Christensdatter giftede sig med Thomas Nielsen (se #138) den 13 dec 1705 i Estvad kirke, Ginding herred.


140. Peder8 NN.

Børn af Peder8 NN indbefatter:
 •     70  i.   Knud7 Pedersen.


 •       ii.   Anne Pedersdatter blev født i 1715.
        Hun boede den 1 jul 1787 i Lund, Skive landsogn, Hindborg herred, hos sin bror Knud. Hun er da ugift, blind og nyder almisse af hospitalet i Viborg.145. Kirsten8 Christensdatter blev født cirka 1662 da hun angives at være 82 år gammel ved sin død. Hun blev begravet den 29 mar 1744 på Vester Bjerregrav kirkegård, Rinds herred.

Børn af Kirsten8 Christensdatter indbefatter:

146. Christen8 NN.

Børn af Christen8 NN indbefatter:

150. Niels8 Lund blev født cirka 1670 da han angives at være 66 år gammel ved sin død. Han giftede sig 1. gang med nn nn (se #151) i feb 1702 Vi kender intet til Niels Lunds 1. hustru. Men da hans 2. hustru dør kun 36 år gammel i 1727 er der ingen tvivl om, at hun ikke er mor til Niels Lunds ældste datter Gjertrud, der er født omkring 1702. Han giftede sig 2. gang med Anne Nielsdatter før 1720. Han døde i Ørris og blev begravet den 25 mar 1736 på Hersom kirkegård, Rinds herred.

Børn af Niels8 Lund og nn nn (se #151) var:

151. nn8 nn giftede sig med Niels Lund (se #150) i feb 1702. Hun døde før 1720.


152. Rasmus Pedersen8 Hvas (Peder Jacobsen, #304) blev døbt den 7 dec 1688 i Gråbrødre kirke, Viborg, Nørlyng herred, båret af Anna Christensdatter, som faddere stod Morten Peitersen og Inger Hellisdatter. Han giftede sig med Maren Christensdatter (se #153), datter af Christen, den 6 okt 1717 i Gråbrødre kirke, Viborg, Nørlyng herred. Han blev begravet den 14 dec 1748 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred.
Han var snedker i Viborg og fik borgerskab som dette den 3 feb 1717. I forbindelse med Viborgs brand i 1726, blev byen fritaget for en del skatter og afgifter blandt andet konsumptionsafgiften. De indbyggere, der var konserverede (d.v.s. skånet) i forbindelse med branden og som var fattige håndværksfolk, avlsmænd og daglønnere skulle istedet betale en årlig fast afgift. Rasmus blev sat til at skulle betale en årlig afgift på 4 Rdl.

Børn af Rasmus Pedersen8 Hvas og Maren Christensdatter (se #153) var:
 •       i.   Peder Rasmussen7 Hvass blev døbt den 8 mar 1719 i Gråbrødre kirke, Viborg, Nørlyng herred, båret af Jacob Hvass' kone Anna Ebbesdatter. Han giftede sig med Kiersten Arrildsdatter den 7 dec 1741 i Viborg, Gråbrødre sogn, efter trolovelse den 31. oktober. Han døde den 18 feb 1758 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, i en alder af 38. Han blev begravet den 23 feb 1758 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred.
        Han var vognmand og fik borgerskab som dette i Viborg den 27. august 1743. Peder Rasmussen's bo blev skiftet i Viborg.


 •       ii.   Christen Hvass blev døbt den 13 jan 1722 i Viborg, Gråbrødre sogn, som Rasmus Snedkers søn. Båret af Kaptajn Skonnemanns søsters datter. Faddere var Jacob Hvass, Rasmus Snedkers kones broder Hans for Hans Christian Contrefager og Søren Vistis søster. Han blev begravet den 19 nov 1722 på Gråbrødre kirkegård, Viborg.


 •       iii.   Christen Rasmussen Hvass blev døbt den 30 nov 1723 i Viborg, Gråbrødre sogn, Båret af Jens Hjulmands kone. Faddere var Peder Bødker, Niels Silkemand, Jørgen Skomager, og Else Marie hos Martinus Murmester. Han blev begravet den 27 apr 1724 på Gråbrødre kirkegård, Viborg.


 •       iv.   Niels Rasmussen Hvass blev døbt den 18 aug 1727 i Viborg, Gråbrødre sogn, barnebærer var T. Spinders pige Mette Pedersdatter. Faddere var Peder Bødker, Niels Silchemand, Anders Bogbinder og Maren Jensdatter. Han blev begravet den 21 jul 1731 på Gråbrødre kirkegård, Viborg.


 •     76  v.   Jacob Rasmussen Hvass.


 •       vi.   Anne Kirstine Rasmusdatter Hvass blev døbt den 23 jan 1733 i Viborg, Gråbrødre sogn, os Peder Bødkers kone bar hende. Faddere var Jens Hjulmands ældste datter, Naman Hænsen, Lars Eskildsen, guldsmed Poul Egees. Hun giftede sig med Peder Sørensen Ballund, søn af Søren Jensen Ballund og Maren Poulsdatter Borup, den 15 dec 1763 i Gråbrødre kirke, Viborg, efter forudgået trolovelse den 28. oktober. Han er da enkemand og hun er pige. Forlovere var F. Krop og Visti Slagter. Hun døde cirka 31 dec 1773 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred. Hun blev begravet den 31 dec 1773 i Viborg, Gråbrødre sogn, som afgangne Peder Ballunds enke.


 •       vii.   Niels Rasmussen Hvass blev døbt den 29 mar 1736 i Viborg, Gråbrødre sogn, og faddere var Søren Bolduns datter Inger hos Niels Aalborg, Naaman Hænsen, Willads Glarmester og Lars Snedkersvend. Han blev begravet den 25 aug 1736.


 •       viii.   Niels Rasmussen Hvass blev døbt den 13 okt 1737 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, barnebærer var Peder Bødkers kone Kirsten Arildsdatter og faddere var Villads Glarmester, Jens Kølsen og Jens Smed. Han giftede sig med Anne Cathrine Jensdatter, datter af Jens Thuesen Holst og Marie Lauritsdatter, den 24 sep 1761 i Viborg, Gråbrødre sogn. Han giftede sig med Anne Marie Mortensdatter den 12 nov 1789 i Domkirken, Viborg. Han døde den 7 sep 1802 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred, i en alder af 64. Han blev begravet den 14 sep 1802 i Viborg, Gråbrødre sogn, Nørlyng herred.
        Han var avlsmand og fik borgerskab som dette den 7. sep. 1762. Han var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Sct. Mogensgade 34, Viborg, Nørlyng herred, han er da vognmand og avlsmand. Hos ham bor datteren Anna Marie og sønnen Jens som er avlskarl. Derudover har han en søstersøn Anders Pedersen boende som tjenestedreng samt en hyrdepige og en indkvarteret foureer (ved det Viborgske regiment).153. Maren8 Christensdatter (Christen (?), #306) blev født før 1697 i Viborg sogn, Nørlyng herred. Hun giftede sig med Rasmus Pedersen Hvas (se #152), søn af Peder Jacobsen og Kirsten Rasmusdatter, den 6 okt 1717 i Gråbrødre kirke, Viborg, Nørlyng herred. Hun døde efter okt 1737 i Viborg sogn, Nørlyng herred. Hun blev begravet den 5 mar 1768 på Gråbrødre kirkegård, Viborg.


176. Søren8 Lauersen Skrædder (Laurids Sørensen, #352) blev født i 1704 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, da han angives at være 75 år gammel ved sin død. Indførslen herfor i kirkebogen har ikke kunnet findes da kirkebogen for Ullits sogn mangler dåbsindførsler for perioden 1687-1712. Han giftede sig 1. gang med Else Nielsdatter Bødker den 4 nov 1739 i Ullits kirke, Gislum herred, efter forudgået trolovelse den 5. juli. Han giftede sig 2. gang med Karen Oggesdatter (se #177), datter af Ogge Pedersen og Gertrud Pedersdatter, den 13 nov 1740 i Ullits kirke, Gislum herred, efter at være blevet trolovet den 4. september. Han giftede sig derefter 3. gang med Mette Pedersdatter Dammergaard den 30 okt 1749 i Ullits kirke, Ullits sogn, Gislum herred, efter at være blevet trolovet den 5. oktober. Han døde den 1 jan 1779 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred.
Han får fæstebrev på Slynghøjsgaard, Ullits sogn, Gislum herred den 23 mar 1745 (dog kun den halve gård) men han har beboet gården længe inden da og sandsynligvis fæstet gården siden indgåelsen af sir første ægteskab i 1739. Fæstet overtager han efter sin far. Gården er en mindre gård på 2 tdr. 1 skp. 2½ alb og den årlige landgilde bestod af 5 skpr 3 fjdkr. rug, 7 skpr. 2 fjdkr. byg og 6 skpr. havre samt i kontanter 3 rdlr. 2 mk. 3 skill. Derudover skal han forrette rejser og kornkørsel for herskabet, i lighed med de andre fæstere. Den anden halvgård var fæstet af Jacob Jensen som i 1732 havde overtaget fæstet efter Peder Poulsen. Sørens fæste bliver overtaget af svigersønnen Hans Christensen Back i 1775. Gården har gl. matr. nr. 3 og nyt matr. nr. 12.

Børn af Søren8 Lauersen Skrædder og Karen Oggesdatter (se #177) var:
 •       i.   Else7 Sørensdatter blev født den 5 sep 1741 i Ullits sogn, Gislum herred og døbt den 10 sep 1741 i Ullits kirke, Gislum herred, barnebærer var hendes moster Anne Oggesdatter i Vesterbølle. Faddere var farbroderen Niels Smed, Chr. Bødker, Lass Nielsen, fasteren Karen Laustsdatter og mosteren Ingeborg Oggesdatter, alle af Ullits. Hun døde i 1741.


 •     88  ii.   Laurits Sørensen.


 •       iii.   Ogge Sørensen blev født den 28 sep 1744 i Ullits sogn, Gislum herred og døbt den 4 okt 1744 i Ullits kirke, Gislum herred, frembåret af sin moster Ingeborg Oggesdatter. Faddere var farbrødrene Jens Laustsen og Niels Laustsen Smed, svogeren Morten Sandersen, fasteren Anne Laustsdatter og Zidsel Rasmusdatter, Søren Tandrups kone.


 •       iv.   Else Sørensdatter blev født den 4 dec 1746 i Ullits sogn, Gislum herred, og senere døbt. Frembåret af sin moster Ingeborg Oggesdatter. Faddere var bla. farbroderen Niels Smed.177. Karen8 Oggesdatter (Ogge Pedersen, #354) blev født den 8 mar 1715 i Ullits sogn, Gislum herred og døbt den 10 mar 1715 i Ullits kirke, Gislum herred, barnebærer var Povel Christensens kone og faddere var bla. Peder Giedsted, Søren Mortensen, degnens datter Anne, Peder Byrialsens datter og Maren Nielsdatter af Ullits. Hun giftede sig med Søren Lauersen Skrædder (se #176), søn af Laurids Sørensen og Karen Jensdatter, den 13 nov 1740 i Ullits kirke, Gislum herred. Hun døde den 1 aug 1749 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, i en alder af 34.


178. Søren8 Nielsen Dammergård (Niels Christensen, #356) blev født i Svingelbjerg, Vesterbølle sogn og døbt den 30 okt 1718 i Vesterbølle kirke, Rinds herred, og faddere var Søren Andersen, Laurs Christensen fra Svingelbjerg, Mads Andersen fra Vesterbølle, samt Karen Jacobsdatter og Kirsten Jacobsdatter fra Svingelbjerg. Han giftede sig med Maren Jensdatter (se #179) men det har ikke været muligt at finde vielsen og ej heller at fastslå hvorfra hun stammer. Han døde den 4 okt 1800 i Ullits sogn, Gislum herred, i en alder af 81.
Han er sikkert søn af Niels Christensen Dammergaard i Svingelbjerg, der i 1718 får døbt en søn Søren. Dette stemmer også overens med Niels Christensen Dammergårds enkes (Inger Christensdatter) skifte i 1761 hvor der nævnes en søn Søren Nielsen i Ullits. Desuden hedder Sørens andenfødte datter Inger, og ifølge navngivningstraditionen så skulle dette være navnet på faderens moder (altså igen med reference til Inger Christensdatter). Søren omtales "af Svingelbjerg" i 1738-49 og "af Ullits" i 1765. Han fæstede Jørgensminde, Ullits sogn, Gislum herred den 3 jan 1756 med matr. nr. 10, gl. matr. nr. 9 på den adresse der i dag er Ullitshøjvej 123. Han har dog allerede beboet gården i nogen tid inden da. Gården havde hartkorn 3 tdr. 2 fjdkr. Senere fæster han også en del af gl. nr. 11 som bliver lagt ind under hans gård og således ender på 3 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. 1½ alb. Han afstod fæstet på gården den 24 maj 1778 til Chr. Mikkelsen (hans svigersøn, datteren Marens mand) mod at denne skal give aftægt og opføre et tre fags hus på gårdens grund, hvis det bliver nødvendigt. De nyder ½ aftægt af den jord Chr. Mikkelsen får fra Morten Christensens gård 4 skæpper 1 3/14 album, og af dette halve hartkorn betaler aftræderen de halve kgl. contributioner. Han og Maren Jensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, og er da hus- og aftægtsfolk. I 1788 tilstår han "med klammeri at haver forarget Menigheden og Sognepræsten Hr. Bierum ..osv været i klammeri i Nibe, og med Jens Holmgaard… følte sig uværdig til at komme til Herrens Bord ..og bøder 2 rdl. 1790 d. 30 juli".

Børn af Søren8 Nielsen Dammergård og Maren Jensdatter (se #179) var:
 •       i.   Maren7 Sørensdatter blev født i 1740. Hun giftede sig med Christen Michelsen i 1778. Hun døde den 19 nov 1785 i Ullits sogn, Gislum herred.


 •       ii.   Niels Sørensen blev født cirka 1743 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred. Han giftede sig med Ane Nielsdatter, datter af Niels Jensen og Karen Sørensdatter, den 10 okt 1774. Han døde den 12 nov 1812.
        Han og Ane Nielsdatter boede mellem 1774 og 1812 på Vester Søkbæk, Ullits sogn, Gislum herred, en gård de overtog efter Ane's far. Vester Søkbæk er beliggende på det der i dag er adressen Ullitshøjvej 52 (matr. nr. 1). Fæstebrevet har følgende ordlyd: Fæstebrev For Niels Sørensen, Gaardmand i Vester Søkbæk - September 1774. Lucia Magdalene, født i Ocssen, sal. General Major Luttchaus efterlevende Enke til Lerkenfeldt, Mølgaard og Hessel:      Gør vitterlig, at have stæd og fæst, ligesom ieg hermed i Fæste overdrager til Niels Sørensen, født i Ullits Gaarden Vester Søkbæk under Lerkenfeldt Gods bestaaende af Hardtkorn efter Matriclen 5 Tønder 2 Skæpper 1 Fjerdingkar 1 Album. 1. Antager han Gaarden med den Besætning, Ind og Udbo, Korn og Avl, samt det mig tilhørende Udlæg for Tilgodehavende for hans Kones afgangne Forældre, som for dend paa Gaarden tegne Brøstfældighed, som alt kand staae i Skrifted efter afgangne Niels Jensen og Hustrue begyndt dend 23de Februar 1773, Skrifted dend 6te October 1773, og indført udi Lerkenfeldts Protocol pag. 461 til 472. 2. Herimod betaler Niels Sørensen udi Indfæstningspenge Sezten Rigsdaler og i Tilfælde af Fratrædelse eller Dødsfald afleveres Gaarden med sine Marker fuldkommen dreven og forsvarligt opbygget saa det baade da og inden dette højst kand staae for lovlig Syn. Ligeledes skal hand og i Tilfælde af Fratrædelse levere til Gaardens Besætning 5 Stk. dygtige Bæster, 2de Kiør, 6 Stk. Faar, 1 god beslagen Rejsevogn, 1 Møivogn og en forsvarlig Ploug og fornøden Drætte Tøye. 3. Paa Nærværende Tiid svarer Fæsteren Hoverie til Lerkenfeldt af en halv Gaard lige med Ullits Beboere. Men skulde Hoverie Reglementerne allernaadigst vorde forandret, og jeg i saadan Anledning behøver heel Gaards Hoverie despenderes det af mig samme at Paalægge. 4. Saalænge nærværende Hoverie svares betaler Fæsteren foruden alle Kongelige Majestæts eller Ekstra Skatter til rette Tider og Stæder leveret, de aarlige Landgilde til hvert Aars Martiny med Rug 2 Tønder, Byg 2 Tønder og Penge Seks Rigsdaler og Fire Mark, samt dend sædvanlige Redsel efter Jordebogen. 5. Hans kones Broder Christian Nielsen, som følgelig Skifte Forretningen, hos ham forblive i sin Barndom, skal hand upaaklagelig og Kristsømmelig opdrage, og Christian Nielsens Arv Fiorten Slettedaler, som Niels Sørensen er betroet skal uden Renter betales til dend i Skiftebreved fastsatte Tiid enten udi rede penge eller Creaturer saaledes som de paa en venlig Maade kand.      Pigebarned Kirsten Nielsdatters udlagde Arv skal straks efter Formynders forlangende udleveres, ligesom og dend udi Skiftebrevet vedtagne Giæld skal promte udbetales. 6. Naar Niels Sørensen i øvrigt rætter sig efter Kongelig Majestæts Lov og Forordninger samt iagttager disse og øvrige Fæstepligter, samt er mig og mine betroede hørig og lydig skal hand paa Livs Tiid nyde dette sit Fæste. I mangel heraf er hannem forbrudt og kand undergives vilkaarlig Straf efter Lovens Medfør.                Lerkenfeldt d. 14de Januar 1774 Ligelydende Originale Fæstebrev have jeg tilligemed det anmeldte Skiftebrev modtaged og hermed reverserer mig udi alle Deele at efterleve samme til Bekræftelse haver jeg underskrevet i Overværelse af Fogden ved Lerkenfeldt og Niels Lassen af Ullitz. Lerkenfeldt d. 16de Februar 1774.                Niels Sørensen Til Vitterlighed J. Nygaard          C. O. Steilberg Niels Lassen.

       Niels' bo blev skiftet den 5 aug 1812 i Rinds-Gislum herreds ret og ordlyden for skifteforretningen er som følger: Skifteforretning i Vester Søkbæk 1812. Anno 1812 den 5. August blev Rinds-Gislum Herreds Ret sat og administreret af den ordinære Dommer og Skriver i Overværelse af Tingfører Andreas Grønhold og Niels Drejer, hvor de for Retten fremstod. Byrial Christensen og Christen Hansen af Alstrup Bye, som fremlagde Rettens til dem passerede Udmeldelse af 16. Juli sidst. Dernæst fremlagde de deres i den Anledning Afholdte Syns og Taksationsforretning udi Stervboet efter afdøde Fæster Niels Sørensen og Hustru i Søkbæk, samme Forretning lyder saaledes: Anno 1812 s. 27. Juli mødte vi undertegnede requirered Synsmand, Lægdsmand Byriel Christensen og Gaardmand Christen Hansen, begge af Alstrup i Søkbæk i Ullits sogn paa Lerkenfeldt Gods, i Stervboet efter afgangne Gaardfæster Niels Sørensen og Hustru, som ifølge Rettens Udmeldelse af 16 Juli 1812 at foretage en lovlig Syns og Taxationsforretning over førnævnte Gaard til Aflevering ved Skiftet efter benævnte afdøde fæster Niels Sørensen og Hustru.      Ved Forretningen var tilstede Kragh fra Mølgaard for at overvære og føre Pennen.      Saa ver der tilstede ved Forretningen Sønnen af afdøde, Jens Nielsen.      Og paahørte der som følger: 1. Vaaningshuset, norden i Gaarden, 13 Fag med Udskud for øster Ende, samt for 8 Fag mod nordre Ende, og 2 Fag mod søndre Side bygget af Furtømmer, Straatag og klinede Vægge indrettet til Stuehus og Frammers med Loft, Vinduer og Døre. -5 Fag indrettet til Køkken og Bryggers, befandtes i maadelig Bygningsstand og behøver Reparation:      2 Læs Tag a 10 Rbdlr.          20 Rbdlr.      2 Tylter Lægter a 10 Rbdlr.     20 Rbdlr.      1 Tylt Osel.               28 Rbdlr.      1 Karm Vinduer          8 Rbdlr.      I alt               76 Rbdlr. b. Udhusene: Laden øster i Gaarden, 12 Fag med Udskud mod søndre Ende i nogenlunde Bygningsstand og bliver til Reparation:      2 Læs Tag a 10 Rbdl.          20 Rbdlr.      1 Tylt Lægter          10 Rbdlr.      1 enkelt 12 Alen til Rem     7 Rbdlr. 2 10 Alen til Sparrer a 5 Rdl.     10 Rbdlr. I alt               47 Rbdlr. c. Laden sønden i Gaarden, 11 Fag bygget af Fur og Egetømmer i maadelig Bygningsstand, og behøver til Reparation:      5 Læs Tab a 10 Rbdlr.          50 Rbdlr.      1 Tylt Lægter          10 Rbdlr.      I alt               60 Rbdlr. d. Stald, Fæhus og Faaresti vesten i Gaarden bestaende af 13 Fag, opbygget af Furtømmer i maadelig Stand, og behøver Reparation:      1½ Læs Tag a 10 Rbdlr.          15 Rbdlr.      ½ Tylt Lægter               5 Rbdlr.      1 enkelt - 12 Alen til Rem          7 Rbdlr.      Til Arbejdsløn for 1 Tækkeman i 5 Dage      paa egen kost - 1 Rbdlr. Daglig     5 Rbdlr.      Til 1 Tømmermand i Arbejdsløn i 5 Dage a 8 Mrk.     4 Rbdlr.      1050 Favne Simer a 20 Mark          2 Rbdlr. 1 Mrk. 2 Skl.      Summa Brystfæld          214 Rbdlr. 1 Mrk. 2 Skl. Dernæst henvendte vi os til Gaardens Besætning af Vogne, Plouge, Harver og Bæster, hvilket fandtes saaledes: a. Bæsterne; 1 brun Plag - 5 Aar          200 Rbdlr.      1 sort Hest - 10 Aar          130 Rbdlr.      1 sort Hest 10 Aar          100 Rbdlr.      1 sortbrun Hoppe - 18 Aar          24 Rbdlr.                               454 Rbdlr. Gaardens redskaber: 1 beslagen Vogn med Afsæt               100 Rbdlr. 1 Ledevogn med Højfjæl, Leder og Skrav og Alt Tilbehør     24 Rbdlr. 1 Ploug m. Tilbehør               14 Rbdlr. 2 gl. Harver                    2 Rbdlr. 2 Høetræer                    9 Rbdlr. 1 Hakkekiste med Kniv                    4 Rbdlr. Summa Besætning                    153 Rbdlr. At denne forretning er foretaget efter vor Samvittighed og bedste Skønnende, det vil vi naar forlanges med vores Eed bekræfte.           Byriel Christensen          Christen Hansen.


 •     89  iii.   Inger Sørensdatter.179. Maren8 Jensdatter blev født i 1716. Hun giftede sig med Søren Nielsen Dammergård (se #178), søn af Niels Christensen Dammergaard og Inger Christensdatter. Hun døde i 1796 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred og blev begravet den 19 jun 1796.


180. Peder8 Povelsen (Povl NN, #360) blev født cirka 1690 i Alstrup. Trolovelsen mellem Anne Andersdatter (se #181) og Peder Povelsen blev deklareret den 25 okt 1716 og de giftede sig den 6 dec 1716 i Ullits kirke, Ullits sogn, Gislum herred. Han døde den 25 dec 1740 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred.
Han fæstede Slyngshøjgaard i Ullits den 30 okt 1716 (den halve gård) efter svogeren Niels efter dennes død. Fæstebrevet har følgende ordlyd: "Peder Poulsen fæster den halve gård som Niels Andersen iboede og fradøde, og nyder han til dens Besætning og Inventarium, saavel som til dens Brystfældighed salig Niels Andersens efterladte Midler, som bidrog med 64 Rigsdaler og 5 Skilling, saavel som Kornaffald og uden Strøgæld, og derimod svarer det forstrakte Sædekorn, samt Gaarden forsvarligt opbygges, og Inventarium efter kgl. Majestæts Anordning at være forsvarlig. Oktober 1716". Fæsteren af den andel halvdel af gården er Laurids Sørensen Skrøder. Gården har ny matr. nr. 12a og gl. matr. nr. 3 med nuværende adresse på Søkbækvej 35 Peder drev gården indtil 1732 hvor han antagelisvis fradømmes den og 8. juli samme år overdrages til en Jacob Jensen, født i Vesterbølle. Af dennes fæstebrev fremgår det at gårdens stuehus var fuldstændigt faldefærdigt og skal nedrives. Derudover skal laden og stalden repareres og plov og vognredskaber var i en elendig forfatning. Da der kun er to heste på gården, men der kræves fire for at drive den, får Jacob Jensen 10 rdlr. 4 mk. til køb af to heste og en ko.

Børn af Peder8 Povelsen og Anne Andersdatter (se #181) alle født i Ullits sogn, Gislum herred, var:
 •       i.   Karen7 Pedersdatter blev født den 30 sep 1717 og døbt den 3 okt 1717 i Ullits kirke, Gislum herred, båret af Anne Catrine Ørum. Faddere var Jacob Deign, Anders Pedersen, Anders Skov, Inger Hansdatter Skolemesters, Poul Skræders datter Maren.


 •       ii.   Niels Pedersen blev født den 18 feb 1719 og døbt den 22 feb 1719 i Hjemmet, Gislum herred, dåben bekræftet i kirken den 1. marts. Båret af Karen Andersdatter, faddere var Jacob Skræder, Christen Povelsen, Søren Mortensen, Laust Skræders kone, Povl Skræders datter Maren.


 •       iii.   Anders Pedersen blev født den 6 apr 1720 og døbt den 14 apr 1720 i Ullits kirke, Gislum herred, båret af Rigborg Jensdatter (hans mormor) og faddere var Christen Sørensens til Præstens, Povl Nielsen, Povl Skræder, Laust Skræders kone og deignens pige Anne.


 •       iv.   Jens Pedersen blev født den 26 apr 1722 og døbt den 3 maj 1722 i Ullits kirke, Gislum herred, båret af Jens Andersens kone i Morum. Faddere var Christen Andersen, Søren i Søkbæk, Niels Mousten, Laust Skræders kone, Povls Skræders datter Maren. Han giftede sig med Maren Poulsdatter.
        Han boede den 21 maj 1778 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, ved niecen Anne's dåb hvor han står fadder. Han var med i folketællingen den 1 jul 1787 han er da bonde og bårdbeboer. Hos dem bor børnene Niels (25 år) og Anders (15 år).


 •       v.   Christen Pedersen blev født den 29 maj 1724 og døbt den 5 jun 1724 i Ullits kirke, Gislum herred, båret af Povl Christensen hustru Kirsten Jepsdatter. Faddere var Søren Mortensen, Povls Nielsen, Poul Skræders søn Laust, Laust Skræders hustru Karen Jensdatter, Anders Skovs hustru Birgitte, Christen Sørensens datter Kirsten, alle af ullits.
        Han boede den 21 maj 1778 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, ved niecen Anne's dåb hvor han står fadder.


 •       vi.   Maren Pedersdatter blev født den 24 aug 1725 og døbt den 26 aug 1725 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, dåben bekræftet i kirken den 30. september. Båret af mosteren Maren Andersdatter og faddere var Laust Skræders søn Søren, Christen til Søren Mortensens, Christen Andersens broder Niels, deignens hustru Anne og Christen Sørensens datter Kirsten.


 •     90  vii.   Søren Pedersen.


 •       viii.   Povl Pedersen blev født den 5 apr 1729 og døbt den 7 apr 1729 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, dåben bekræftet i kirken den 22 maj. Båret af præstens datter Magdalene Christine Breum. Faddere var Christen Byrialsen, Niels Nielsen, deignens datter Anne i Ullitz, Malene Biørnsdatter i præstegården og fasteren af Alstrup Anne Povelsdatter.181. Anne8 Andersdatter (Anders Lauridsen, #362) blev født formodentlig jun 1689. Trolovelsen mellem Peder Povelsen (se #180) og Anne Andersdatter blev deklareret den 25 okt 1716 og de giftede sig den 6 dec 1716 i Ullits kirke, Ullits sogn, Gislum herred. Hun døde i 1756 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred. Hun blev begravet den 19 dec 1756 på Ullits kirkegård, Gislum herred, og angives da at være 67½ år gammel og enke efter sal. Peder Povelsen.


184. Christen8 Nielsen Ottesen (Niels Ottesen, #368) blev født cirka 1690 i Nyrup, Gislum sogn. Trolovelsen mellem Karen Christensdatter og Christen Nielsen Ottesen blev deklareret den 20 jul 1721. Han giftede sig 1. gang med Karen Christensdatter den 26 okt 1721 i Gislum kirke. Han giftede sig 2. gang med Karen Justdatter (se #185) men vielsen er ikke fundet i Gislum sogns kirkebog. Han døde i Nyrup og blev begravet den 9 jun 1768 på Gislum kirkegård.
Han fæstede i Nyrup, Gislum sogn den 18 jun 1721 halvdelen af den halvgård som hans fader fæster under Lerkenfeldt. Dermed deles fader og søn om fæstet på en halvgård på i alt hartkorn 2 tdr. 7 skp. 1 alb. og Christens fæste bliver således kun på 1 tdr. 3 skpr. 2 fjdkr. ½ alb. I indfæstning giver han fem slettedaler. I forbindelse med overdragelsen ses af herskabet på Lerkenfeldt udstedt et fæstebrev, hvori det indledningsvis hedder: Paa Deres Exellentze Høy velb. og Velbaarne Herre Hr. Vincens Lerche til Lerehenfeldt Ridder Kongl. Mayst. Geheime Etats- og Cancellie-Raid I lafver Jeg med Høy bemte (bemeldte) min Herres approbation Sted og fæst Christen Nielsen af Nyrup, med hans faders Villie og afstaaelse ½-parten af den halve Gaard hans Fader Niels Ottesen iboer, hvilken forbmt. (forbemeldte) Halve Gaard hand sin lifstid med ald dends tilliggende Eiendom til Brugelighed skal Nyde, Bruge og beholde og der af Aarlig og udi Rette Tid skal levere og ... alle Kongl. Contributioner af Stedets Hartkorn og efter min Herres Jordebog at levere aarlig og i Rette Tid Skyld og Landgilde og Arbeids Penge ... . Sidst i fæstebrevet hedder det: Til Indfæstning skal hand gifve fem Slettedaler siger fem Slettedaler som med første skal betales. I det øfrige holder hand sig Hans Kongl. Maysts allernaadigste Lov og Forordninger efterrættelig som en Fæste Bonde i alle maader. Fæstebrevet har følgende påtegning: Ligelydende fæstebref med dette er mig underskrefne Christen Nielsen leveret som Jeg mig hermed Reverserer og til forbinder i alle maader at efterlefve; til Bekræftelse under min Egen Haand med 3de bogstaver og med mig til Vitterlighed at underskrifve ombedes Gregers Knudsen paa Lerchenfeld og Niels Vognsen i Aaarup. Fæstet overtages i 1765 af sønnen Just. Efter 1724 må Lerkenfeldt gods have købt 2 tdr. hartkorn i Nyrup idet de to kvartgårde hver fik tillagt 1 td. hartkorn således at de nu hver har 2 tdr. 3 skpr. 2 fjdkr. ½ alb. Boet efter hans hustru Karen Christensdatter blev skiftet den 9 aug 1728 og passiverne blev fastsat til en værdi af 48 rdlr., hvilket var 2 rdlr. mere end aktiverne. Hendes efterladte mand fortsætter herefter i fæstet. Som formynder for de to umyndige børn mødte Christen Nielsen og Christen Nielsen Ottesens fader Niels Ottesen. Fra boets registrering og vurdering kan nævnes, at der i stuen fandtes et gammelt fyrretræs bord på åben fod, en gammel egetræs kiste med lås og nøgle, et lille fyrretræs skrin med lås og nøgle, to gamle træstole med halmsæder, et indmuret fyrretræs skab med lås og nøgle, en gammel fyrretræs hylde på væggen, hvorpå der stod ti røde stenfade, tre små sten-flasker, en rød kasse, en lysestage, otte trætallerkner, en mælkesætte og to gamle træ smøræsker. Desuden nævnes bl.a. et par sengesteder med tilhørende sengetøj. Om afdødes garderobe hedder det, at den bestod af en gammel brun hvergarns kjole, et rødt vadmelsskørt, et gammelt gråt skørt, en gammel blå trøje, en rød vadmelstrøje, en rød og hvid kartuns trøje, en rød vadmelstrøje, et gammelt kramlærreds forklæde, et gammelt blårgarns forklæde, to sorte damask huer, et par gamle hvide strømper og et par gamle sko. I et lille kammer fandtes et par tønder og en gammel ubrugelig kærne, medens der i køkkenet bl.a. var en gammel kobber gruekedel, en gammel brygger standtønde, en strippe, en gammel grynkube, et gåseløb, en gammel skovl, en fork, tre grebe, en tørve-spade, et par lyngleer, et degnkar, to sold, en økse, to river og en loftstige. Af besætning på gården nævnes en hvid 8-års hoppe, en brun 5-års hoppe og en brun plag, to køer, en kvie og tolv gamle får, „som de næsten alle er behængt med sygdom saa iche vides, hvor mange deraf kand overleve", hvorfor værdien af fårene sattes lavt. Endelig nævnes to små grise, fem høns og en hane. Af redskaber var der det sædvanlige i form af et par hestevogne, en gammel harve og en bagplov med tilbehør samt en hakkelseskiste med kniv. Boets samlede aktiver blev nu opgjort til blot 46 rdlr., og to vurderingsmænd gik derefter i gang med at vurdere bygningernes tilstand. Det hedder her, at stuehuset skulle repareres for 8 rdlr. 2 mk., laden mod nord i gården for 4 rdlr. i mk. og staldbygningen for 5 rdlr. 1 mk. To gode plovheste sattes til 8 rdlr. stykket, og plov, vogn og harver til 5 rdlr. 3 mk. Afdødes begravelse havde med ligkiste og ligprædiken kostet 3 rdlr. 2 mk., og Christen Nielsen Ottesen ønskede nu et tilsvarende beløb sat til side til sin begravelse. Hertil kom skifteomkostninger på 2 rdlr. Christen Nielsen blev nu spurgt, om han havde yderligere at tilføje, og om han skyldte herskabet penge. i form af restancer. landgilde eller andet. Endvidere blev han spurgt, om han forlangte skifteforretningen fortsat, eftersom der ikke kunne forventes at blive overskud i boet. Hertil svarede Christen Nielsen Ottesen, at han ikke skyldte nogen noget og derfor begærede skifteforretningen bragt til ende. Boets samlede passiver blev nu opgjort til 48 rdlr. og oversteg således aktiverne med ca. 2 rdlr. øjensynlig var skifteforvalteren en af de vanskelige at have med at gøre, for for at sikre balance i skifteforretningen, oplyste han nu, at Christen Nielsen Ottesens jordefærd, når den tid korn, ikke kunne koste 3 rdlr. 2 nik. således som hustruens havde gjort det, men blot 1 rdlr. 5 nik., en i sandhed yderst bureaukratisk optræden, når man tænker på, at Christen Nielsen Ottesen endnu var en ung mand. Han fik nu boet overladt, og videre hedder det i skifteforretningens afslutning. at han i forbindelse hermed skulle svare enhver sit og holde skifteforvalteren skadesløs i alle måder. Desuden skulle han love at udvise rimelig og sædelig omsorg med henblik på at opdrage sine børn i Gudsfrygt „og forsiune dem med Nødtørftig fode og klæder Indtil de blifter saa gamle de self Deres brød kand fortiene".

Børn af Christen8 Nielsen Ottesen og Karen Justdatter (se #185) var:
 •       i.   Karen7 Christensdatter blev født i 1729.


 •     92  ii.   Niels Christensen Otsen.


 •       iii.   Just Christensen blev født i 1738. Han giftede sig med Ane Larsdatter, datter af Laurits Nielsen og Kirsten Christensdatter, i 1769.
        Han fæstede i Nyrup, Gislum sogn den 26 jan 1765 halvdelen af den halvgård som hans fader tidligere havde den hele halvgård af.185. Karen8 Justdatter giftede sig med Christen Nielsen Ottesen (se #184), søn af Niels Ottesen og Anne Nielsdatter. Hendes død er ikke fundet i kirkebogen, med mindre hun er identisk med den Kirsten Justdatter af Nyrup som døde her i 1775 og blev begravet 17. december, 80 år gammel.


186. Peder8 Jensen (Jens Andersen, #372) blev født i Vesterbølle og døbt den 15 jul 1688 og blev båret af præstens hustru. Faddere var Christen Ladefoged, Christen Andersen, Mads Vestergaard, alle af Vesterbølle, samt to piger fra herregården Lerkenfeldt. Trolovelsen mellem Anna Christensdatter (se #187) og Peder Jensen blev deklareret den 8 nov 1716 og de giftede sig den 3 jan 1717 i Vesterbølle kirke. Han døde i Vesterbølle og blev begravet den 20 mar 1757 på Vesterbølle kirkegård.
Han fæstede i Vesterbølle en gård under Lerkenfeldt med hartkorn 3 tdr. 1 skp. 3 fjdkr. Han drev den indtil 1753 hvor han overlader fæstet til sønnen Christen - dog mod at beholde 4 skpr. til brug på sin aftægt.

Børn af Peder8 Jensen og Anna Christensdatter (se #187) var:
 •       i.   Anna7 Pedersdatter blev født i 1717. Hun døde 7 uger gammel.


 •       ii.   Christen Pedersen blev født i 1721.
        Han fæstede i Vesterbølle fra 1753 den gård som hans fader tidligere fæstede. Af Lerkenfeldts jordebog fremgår det at gården benævnes som nr. 1. I 1761 og 1779 får den tillagt dele af gård nr. 2 og nr. 14 således at dens hartkorn forøges til 4 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. 1 2/3 alb. Fæstet overgår i 1782 til Laust Nielsen Rytter.


 •       iii.   Jens Pedersen blev født i 1724. Han døde i 1750.


 •       iv.   Nn Pedersen/Pedersdatter blev født i 1727. Han/hun døde straks efter fødslen.


 •     93  v.   Anne Pedersdatter.187. Anna8 Christensdatter (Christen Pedersen, #374) blev født i Vesterbølle og døbt den 26 aug 1688 i Vesterbølle kirke og blev båret til dåben af præstens hustru. Faddere var Mads Nielsen Vestergaard og Oluf Espersen af Vesterbølle samt pigerne Kirsten Madsdatter, Appelone Nielsdatter og Mette Olufsdatter. Hun giftede sig med Peder Jensen (se #186), søn af Jens Andersen og Maren Christensdatter, den 3 jan 1717 i Vesterbølle kirke. Hun døde i Vesterbølle og blev begravet den 1 sep 1748.


188. Laurits8 Nielsen (Niels Poulsen, #376) blev født i Risgårde, Strandby sogn og døbt den 23 jun 1709 og blev båret af Morten Nielsens hustru fra Stistrup. Faddere var Laust Gundisen, Else Gundisdatter, Anne Jensdatter, Niels Poulsen, tjenestepigen Karen, Maren Nielsdatter og Karen Gundisdatter, alle af Risgårde. Trolovelsen mellem Kirsten Christensdatter (se #189) og Laurits Nielsen blev deklareret den 17 jul 1735 og de giftede sig den 4 sep 1735 i Ullits kirke. Han døde i Ullits og blev begravet den 2 dec 1759.
Han fæstede i Ullits den 4 jun 1734 en halvgård under Lerkenfeldt. Det fremgår af fæstebrevet, at Lars Nielsen indtil da havde været soldat, og at den tidligere fæster var Christen Sørensen, som nu havde afstået gården til Lars Nielsen med inventar og besætning. Efter herskabets bestemmelse slap Lars Nielsen for Christen Sørensens landgilderestancer. Lars Nielsen drev nu halvgården i Ullits indtil sin død, hvorefter fæstet blev overtaget af sønnen Niels i henhold til fæstebrev af 8. februar 1760. Han drev gården i 16 år og oplod så fæstet til en Peder Jensen, hvorpå han den 28. april 1776 selv fik fæste på Gedsted Nørgård, en større gård med et hartkorn på 7 tdr. 1 skp. 1 fjdkr. 2½ alb.
     Laurits Nielsen's og Kirsten Christensdatter's dødsfald virker dramatiske og tyder på en epidemi: Kirkebogen beretter at den 2. december blev Laurits Nielsen sat i en åben grav og pga. præstens svaghed blev der ikke kastet muld på. Ugen efter, den 9. december, bliver der kastet jord på graven og samtidig begraves hans hustru Kirsten Christensdatter og deres datter, den 22-årige Maren. Prædiken forrettes af pastor Krog fra Vesterbølle sogn. Således lader det til at alle de tre familiemedlemmer er ramt af sygdom, måske den samme sygdom som også tog livet af sognepræsten i Ullits, Bernt Hansen Haasum, som dør nogle måneder senere, den 10. maj 1760. Laurits' og Kirsten's bo blev skiftet hvor som arvinger nævnes børnene Niels, Christen og Ane. Boets registrering og vurdering viser, at der var tale om et temmelig spartansk bo, men en ganske pæn besætning. Således nævnes i stuen et fyrretræs bord, to gamle fyrretræs bænke, et halvt fyrretræs sengested, en gammel egetræskiste, to brunmalede skabe, en standtønde, et lille skrin, fire gamle hylder, et blåtavlet omhæng og et rødt omhæng samt det fornødne sengetøj i form af olmerdugsdyner og puder samt vadmelsdyner. I gårdens bryggers nævnes en kobberkedel, dyreste indboeffekt og vurderet til 8 rdlr., samt et bærkar og tre tønder. Af redskaber fandtes en beslagen rejsevogn, sat til 10 rdlr., to møg-vogne med behør, 2 rdlr., en plov med bebor, 1 rdlr. 2 mk. og to harver, 1 rdlr. Endelig nævnes af besætning to gode 8-års hopper, sat til 20 rdlr., to sorte 12-års heste til 16 rdlr. 4 mk. og en gammel aflægs hest til 1 rdlr. samt tre køer, 10 rdlr. 4 mk., en 2-års stud og en 2-års kvie, 5 rdlr. 2 mk., to kalve, 2 rdlr., og seksten får, 8 rdlr. Af redskaber nævnes en hakkelseskiste med kniv, to høleer med drag, to lyngleer, to spader og en slibesten. Boets samlede aktiver androg blot 96 rdlr., men passiverne oversteg dette. Stuehuset var på 6 fag og temmelig forfaldent, hvorfor der skulle 12 rdlr. til en istandsættelse. Staldens 6 fag skulle repareres for 6 rdlr. og laden på 6 fag mod øst i gården for 1 rdlr. 2 mk. Til besætning til gårdens drift behøvedes fire heste á 16 rdlr. eller i alt 64 rdlr., og hertil kom værdien af en plov og to harver, en rejsevogn i god stand, ca. 25 rdlr., en møg-vogn til 6 rdlr. samt 10 rdlr. til øvrige fornødenheder på gården. Gårdens passiver løb hermed op i 128 rdlr., hvorefter der var et underskud på 31 rdlr. 4 mk. 12 skill. Der kunne således intet blive til arv og deling, men boet blev efter aftale arvingerne imellem overladt den ældste søn Niels, der umiddelbart efter af herskabet fik fæste på gården. Man kan nok undre sig lidt over forløbet af skifteforretningen, men det var nu en gang sådan på den tid, at man ligefrem tilstræbte at undgå overskud i et fæstebondebo, idet dette jo ville betyde en forringelse af boet, idet der så skulle ske udbetaling af arv til børnene, og en forringelse af boet ville jo ramme såvel herremanden som den søn, der skulle overtage gården og svare til gælden. Det er således bemærkelsesværdigt, at to af gårdens heste var 8-års hopper, hvoraf den ene var ifolet, altså ikke blot heste, men heste i den bedste alder. Normalt sagde man, at der til driften af en fæstegård hørte 1 god hest pr. td. hartkorn, og det burde således her have været tilstrækkeligt for herskabet at forlange værdisættelsen af tre gode heste á 10 rdlr. og ikke fire heste á 16 rdlr., men det var som nævnt ikke usædvanligt, at man på den måde sikrede fremtiden.

Børn af Laurits8 Nielsen og Kirsten Christensdatter (se #189) var:
 •       i.   Niels7 Larsen blev født i 1735.
        Han fæstede i Ullits den 8 feb 1760 den halvgård som hans fader tidligere fæstede. Han oplader efter 16 år fæstet til en Peder Jensen hvorpå han den 28 apr 1776 fæster Gedsted Nørgaard som er en større gård med et hartkorn på 7 tdr. 1 skp. 1 fjdkr. 2½ alb.


 •       ii.   Maren Larsdatter blev født i 1737. Hun blev begravet den 9 dec 1759.


 •     94  iii.   Christen Larsen.


 •       iv.   Ane Larsdatter blev født i 1745. Hun giftede sig med Just Christensen, søn af Christen Nielsen Ottesen og Karen Justdatter, i 1769.189. Kirsten8 Christensdatter blev født cirka 1710 i Ullits men dåbsinførsler mangler i Ullits sogns kirkebog for denne periode. Hun giftede sig med Laurits Nielsen (se #188), søn af Niels Poulsen og Anne Laursdatter, den 4 sep 1735 i Ullits kirke. Hun døde i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred og blev begravet den 9 dec 1759.
Det må antages at hun er datter af Christen Sørensen, den tidligere fæster på den gård som hun og hendes mand overtager. Denne Christen får i 1714 en søn som også kaldes Christen og Christen Sr. dør i 1755 i Ullits og begraves 21. december samme år. Dette familierelation er dog ikke endeligt påvist. Kirsten's og Laurits' bo blev skiftet efter deres næsten samtidige død (se Laurits Nielsen).Chr. Schiønnings segl
Købmand Chr. Schiønnings segl 1735. Fra et testamente

192. Christian Larsen8 Schiønning (Laurs Ollesen, #384) blev født cirka 1704 da han angives at være 78 år gammel ved sin død. Han giftede sig med Pernille Christine Jacobsdatter Ring (se #193), datter af Jacob Ibsen Ring og Anne Margrethe Hieronymdatter, den 8 feb 1732 i Domsognet, Roskilde, hjemme i huset af domprovst Hans Buck, efter kongelig bevilling. Han angives med titlen Monsr. og hun er Madem. Han blev begravet den 3 maj 1782 i Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred, som skoleholder i Ude Sundby. Eftersom han blev begravet i kirken og ikke på kirkegården, må vi kunne udlede, at han var respekteret og værdsat i sognet.
Han var kommis før 1733 i Frederikssund hos købmand Chr. Ibsen Ring i Roskilde som drev en forretning her. Han avancerede til købmand mellem 1733 og 1739 efter at Chr. Ibsen Ring afstod forretningen på Matr. nr. 7, Frederikssund, til ham. Gården gik under navnet "den liden gård" og ligger på gadens østre side. Schiønning afhænder i 1739 forretningen til Peder Larsen Svane fra Sct. Jørgensbjerg. Han var derefter handelsbetjent (dvs. kommis) mellem 1739 og 1747 idet dette er hans stilling da han i 1747 ansøger om at blive skoleholder i Ude Sundby.
     Christian Larsen Schiønning var får tildelt skoleholder-embedet i Ude Sundby, Lynge-Frederiksborg herred, og overtager samme år hvervet efter at den tidligere skoleholder Stauning bliver degn. Schiønning var meget agtet og blev kirkeværge. Da der ikke er indløbet klager over hans virke som skoleholder vides der ikke meget om hans undervisning, men der vides da lidt om hans sang: Stauning led i 1761 af vandladningsproblemer og måtte derfor ansøge om (og fik lov til) at måtte lade Schiønning midlertidigt overtage når trangen blev for stor under gudstjenesterne - nogen skulle jo holde takten for menigheden. Desværre sang Christen Schiønning ikke særligt godt, men menigheden kunne dog overdøve ham og blot lade ham slå takten an.
     Christian forbliver i stillingen indtil sin død, hvorefter han efterfølges af sin søn Laurids. Skolen var en rytterskole fra Frederik den 6.'s tid med det kendte vers indsat over døren (som det var på alle 240 rytterskoler): Halvtredsintyve Aar, Gud, har du mig opholdet At Sygdom, Krig og Pest mig intet ondt har voldet. Thi yder jeg min Tak, og breder ud dit navn, Og bygger Skoler op, de Fattige til gavn. GUD, lad dette værk din Naades Fylde kende, lad denne min Fundats bestaa til Verdens Ende, lad altid på min Stol én findes af min æt, som mener dig, min Gud og disse Skoler ret. Skolen var i sin tid (ca. 1724) opført af den københavnske murermester Laurids Eriksen og lå højt på bakken med front mod syd. Ved branden i Frederikssund i 1868 nedbrændte skolen.
     Christian Larsen Schiønning og Pernille Christine Jacobsdatter Ring var med i Oeders efterretninger i 1771 i Ude Sundby landdistrikt, Lynge-Frederiksborg herred, han bor her som skoleholder og de ses begge at være i deres første ægteskab.

Børn af Christian Larsen8 Schiønning og Pernille Christine Jacobsdatter Ring (se #193) var:
 •       i.   Aasle Bartholine Christiansdatter7 Schiønning blev døbt den 1 okt 1732 i Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred, Faddere er mons. (købmand) Langes kone Salome som bar barnet, Jacob Ibsen (hendes morfar), Roskilde, mons. Søren Rasmussen, mølleren [ikke nævnt ved navn], mad. Winnekilde, samt mademoiselle Esmark. Faderen er købmand i Frederikssund. Hun er opkaldt efter sin farmor Ursula, idet Aasle og Ursula på denne tid var ét og samme navn. Hun blev begravet den 15 okt 1732 på Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederikborg herrred.


 •       ii.   Marie Lisbeth Schiønning blev døbt den 9 sep 1733 i Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred, og hendes mormor fra Roskilde bar hende. Faddere var mons. Lange, Hjorth, Otto, Mathiis, Mette Kirstine, Anne Lisbeth, mad. Lyche, Christian Kønis søster, mad. Bording. Faderen er købmand fra Frederikssund. Hun giftede sig med Jørgen Schack Ørbye den 8 nov 1771 i Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred, forlovere var hendes fader skoleholder Christian Larsen Schiønning samt degnen Peder Stauning. Gommen er ved vielsen smedemester. Hun blev begravet den 17 jan 1785 på Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred.


 •       iii.   Else Kirstine Schiønning blev døbt den 25 maj 1735 i Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred, faddere var Margrethe, Søren Rasmussens kone, som bar barnet; ms. Kinstrup (Langes præceptor); ms. Lindberg (Langes farversvend); ms. Peder Bruun Møller; mad. Karstens, alle Frederikssund. Hendes 1. ægtemand er endnu ukendt. Hun giftede sig 2. gang med Christian Eberhardt Johansen Mirgelberg den 10 sep 1777 i Domkirken, Roskilde, vielsen forrettet af Hr. Christian Holst. Han er da ungkarl og hun er enke.


 •       iv.   Peter Schiønning blev døbt den 26 jun 1736 i Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred, faddere var Henrik Klerkes kone, Roskilde, som bar barnet.


 •     96  v.   Niels Christian Schiønning.


 •       vi.   Rasmus Schiønning blev døbt den 26 mar 1741 i Ude Sundby kirke og Peder Larsens ældste datter bar barnet, faddere var jfr. Apolone Lange, sr. Søren Rasmussen, ms. Plum, Mogens Farversvend.


 •       vii.   Ane Margrethe Schiønning blev døbt den 24 jul 1746 i Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred, faddere var Sr. Christian Schmiths kone som bar barnet; sr. Hagedorn; hr. Plum; jfr. Apelone Lange; Sofie hos mad. Rasmussen. Hendes 1. ægtemand er endnu ukendt. Hun giftede sig 2. gang med Peter Lindeløv den 28 jan 1780 i Domkirken, Roskilde, vielsen forrettet af Hr. Christian Holst. Hun er da enke og han er snedker og ungkarl.
        Hun og Peter Lindeløv var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Ohlsgaden 207, Roskilde, her bor de sammen med sine tre børn (Maren 11, Jacob 10, Marie 7) af første ægteskab. Hun boede i dec 1810 i Roskilde.


 •       viii.   Lars Schiønning blev døbt den 16 aug 1744 i Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred, faddere var Mad. Plum som bar barnet; sr. Carl Plum (købmand i Frederikssund); sr. Lucas Drackart; jfr. Apelone Lange; Sofie Christensdatter til sr. Søren Rasmussen. Han blev begravet den 27 sep 1744 på Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred, men det kan muligvis også være den 25 oktober, da han og hans bror ved begravelsen blot benævnes Christian Skiønnings eene/andet Tvilling Barn, og han bror begraves på denne dato.


 •       ix.   Jacob Schiønning blev døbt den 16 aug 1744 i Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred, faddere var Mad. Lidou som bar barnet; sr. Carl Plum; sr. Lucas Drackart; jfr. Apelone Lange; Sofie Christendatter til sr. Søren Rasmussen. Han blev begravet den 25 okt 1744 på Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred, men det kan muligvis også være den 27 september, da han og hans bror ved begravelsen blot benævnes Christian Skiønnings eene/andet Tvilling Barn, og han bror begraves på denne dato.


 •       x.   Martha Schiønning blev døbt den 21 jun 1750 i Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred, faddere var Præstens kone som bar barnet; hr. Lemming (sognepræsten); hr. Schmith; hr. Hagedorn (købmand); Anne Sofie hos mad. Rasmussen. Hun giftede sig med Casper Sibbern, søn af C. S. Sibbern og Inger Kirstine, den 18 feb 1789 i Sct. Knuds kirke, Odense, i justitsråd og justitsforvalter Bangs hus efter kongelig bevilling af 19. januar. Han er da velærværdig og højlærd sognepræst for Lunde menighed og hun er velædel jomfru. Hun døde den 29 feb 1816 i en alder af 65 som enke efter præsten i Lunde, Casper Sibbern og blev begravet den 5 mar 1816.
        Hun og Casper Sibbern lavede testamente den 9 maj 1790. Hun var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Vester Lunde, Lunde sogn, som præsteenke. Hun boede i dec 1810 i Odense.


 •       xi.   Laurits Schiønning blev døbt den 2 feb 1753 i Ude Sundby kirke, Lynge-Frederiksborg herred, faddere var Mad. Lidøe som bar barnet; jfr. Apelone Lange; ms. Schmith; ms. Lemming; ms. Hagedorn; Nisenius Vedel. Faderen er da skoleholder. Han giftede sig med Sidse Christophersdatter Bryde, datter af Christopher NN, den 13 nov 1791 i Frederikssund kirke, Lynge-Frederiksborg herred, efter forudgået trolovelse den 19. oktober. Han er ved vielsen skoleholder i Ude Sundby. Forlovere var Gunner Hermansen og Niels Hansen. Han blev begravet den 6 okt 1803 på Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred.
        Han var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Ude Sundby, Ude Sundby landdistrikt, som ugift skoleholder og kirkeværge.
       Laurits Schiønning var skoleholder mellem 1799 og 1803 i Ude Sundby og han skriver i sin ansøgning til embedet at han har tjent i 26 år (det må være derfor at han allerede i folketællingen 1787 står som skoleholder). Han har altså hjulpet faderen siden 1773. Han holdt 1790-1799, som han fremhæver i ansøgningen af 1799, skole for de fattige børn for at lære dem at skrive. Skolen i Ude Sundby blev besøgt af børnene fra Ude Sundby, Oppe Sundby og Bonderup, omend ikke alle børn var lige flittige med besøgene. Laurits gik under navnet "gamle" Laurits Schiønning omend han ikke var så gammel endda. I en alder af 48 år var han både i det ydre og i henseende til helbred gammel og fattig. I 28 år har han fungeret som lærer for en ganske lille løn. Gode folk i Frederikssund havde af og til hjulpet ham økonomisk. Naturligvis var han som "en lærd mand" respekteret, men alligevel er man lidt irriteret over hans idelige beklagelser over, at påskeofferet ikke var så stort og at flere af byens bønder ikke helt respekterede hans arbejde, som det er rimeligt. Schiønning er da godt klar over at ikke alt her i verden går efter fortjeneste. "Min løn er hos Gud", havde han for et par år siden skrevet til biskoppen, da han bad om lidt ekstra løn. Da degnen døde for to år siden, havde Schiønning søgt embedet. Det fik han ikke noget ud af, da embedet blev nedlagt, men arbejdet, som degnen har udført, blev overdraget til skolelæreren - men uden ekstra løn! Selv om lønnen herfor naturligvis blev noteret "i det højeste", så ville Schiønning gerne have lidt nu, hvor han havde det så skidt. Læreren havde for at skabe sig lidt ekstra indtægter i flere år taget børn til sig i sit hus, børn af velstillede forældre, der af den ene eller anden grund ikke selv kunne opdrage deres børn, og som mod en beskeden betaling fik dem anbragt hos Schiønning. I de sidste år var det blevet helt galt med gigten. Vinteren havde været streng, så han var klar over at han måske ikke havde langt igen. Ved sin død blev han befriet for sine legmelige og økonomiske trængsler og kom formentligt herhen, hvor han havde håbet at blive belønnet efter fortjeneste.
       Laurits Schiønning og Sidse Christophersdatter Bryde oprettede testamente den 17 maj 1799 , sandsynligvis fordi de ingen børn havde, som kunne arve efter dem.
       Laurits Schiønning og Sidse Christophersdatter Bryde var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Ude Sundby, Ude Sundby landdistrikt, Lynge-Frederiksborg herred, han ernærer sig da som skoleholder og hos dem bor konens storesøster, Inger Bryde, som er enke.193. Pernille Christine Jacobsdatter8 Ring (Jacob, #386) blev døbt den 24 nov 1713 i Domkirken, Roskilde, barnebærer var Mette, Tord Olesens i Ringsted og Annika Kragelund som stod hos. Faddere var Borgmester Hans Jacobsen, byskriver Peder Sørensen, Margrethe, Anders Rasmussens samt jomfru von Essen og jomfru Lyche. Hun giftede sig med Christian Larsen Schiønning (se #192), søn af Laurs Ollesen Bruun og Ursula Christiansdatter, den 8 feb 1732 i Domsognet, Roskilde. Hun blev begravet den 13 sep 1776 på Ude Sundby kirkegård, Lynge-Frederiksborg herred.


208. Simon8 Christensen blev født i 1681 da han ved sin død angives at være 72 år gammel. Han giftede sig med Anne Sørensdatter (se #209). Han døde i Aaby. Han blev begravet den 23 sep 1753 på Aaby kirkegård, Kær herred.

Børn af Simon8 Christensen og Anne Sørensdatter (se #209) var:
 •       i.   Søren7 Simonsen blev født i 1715 i Aaby sogn, Kær herred, da han angives at være 84 år gammel ved sin død. Han blev begravet den 9 jun 1799 på Åby kirkegård, Kær herred, og han er da af Åby.


 •       ii.   Niels Simonsen blev født i 1716 i Aaby sogn, Kær herred. Han døde i Vedsted. Han blev begravet den 1 sep 1793 på Aaby kirkegård, Kær herred.
        Han fæstede Mumgård den 16 jan 1756 af Birkelse. Gården havde hans far haft tidligere. Den står til hartkorn 7 tdr., 3 fdk. og 1 alb. Han var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Vedsted, Aaby sogn, Kær herred, som enkemand og bonde der lever af almisse.


 •       iii.   Jens Simonsen blev født i 1719 i Aaby sogn, Kær herred. Han døde den 1 nov 1795.


 •       iv.   Hans Simonsen blev født i 1720 i Aaby sogn, Kær herred. Han giftede sig med Kirsten Christensdatter. Han døde i Vedsted. Han blev begravet den 13 feb 1791 på Aaby kirkegård, Aaby sogn, Kær herred.
        Han fæstede i Vedsted den 17 feb 1764 det sted som Anders Nielsen fraflyttede. 3 skp. 1 fjk. 1 alb. samt en eng på søen, 4 læs hø. Han er da fra Momgård. Han og Kirsten Christensdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Vedsted, Aaby sogn, Kær herred, han er da bonde og husmand. Hos dem bor datteren Karen (17).


 •       v.   Johanne Simonsdatter blev født i 1721 i Aaby sogn, Kær herred. Hun døde den 12 feb 1792.
        Hun var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Skald, Aaby sogn, Kær herred, som enke- og huskone. Hos hende bor sønnen Anders (38) og datteren Maren (34) - begge ugifte, samt en tjenestedreng.


 •     104  vi.   Anders Simonsen.


 •       vii.   Christen Simonsen blev født i Mumgaard. Han blev døbt den 8 feb 1728 i Aaby kirke, Kær herred, faddere var Niels Christensen, Søren Andersen, Kirsten Sørensdatter og Maren Jensdatter. Han giftede sig med Karen Nielsdatter.
        Han fæstede den 26 nov 1753 den ½ gård (Mumgaard?) i Aaby, hans fader Simon Christensen fradøde. 3 td. 7 skp. 2 fjk. 1/22 alb. Han holder fæstet i godt tre år og det overtages af Jens Sørensen af Vedsted den 5. august 1756. Han fæstede i Refhede den 12 nov 1756 den gård som Niels Marquorsen fradøde. 5 td. 2 skp. 2 fjk. 1 alb. Han kommer af fæste og det overtages den 12. feb. 1771 af Peder Rasmussen fra Birkelse Mølle. Han og Karen Nielsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Vedsted, Aaby sogn, Kær herred, han er da husmand med jord.209. Anne8 Sørensdatter giftede sig med Simon Christensen (se #208).


210. Berthel8 Berthelsen blev født cirka 1690 da han angives at være 37 år gammel ved sin død. Trolovelsen for Berthel Berthelsen blev deklareret den 25 apr 1717 og der lyses den 12., 19. og 26. april. Hun er da af Hedegaard. Han giftede sig med Johanne Pedersdatter (se #211), datter af Peder Thomasen og Maren Christensdatter, den 10 okt 1717 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred. Han døde i Skald, Aaby sogn, Kær herred. Han blev begravet den 11 maj 1727 på Åby kirkegård, Kær herred.
Han og Johanne Pedersdatter boede mellem 1725 og 1727 i Skald, Aaby sogn, Kær herred, Skald bestod i 1662 af 4 huse og 1 mølle i Aabys vestre del i Hvetbo Herred. I 1688 af 4 huse, alt tilhørende Birkelse.

Børn af Berthel8 Berthelsen og Johanne Pedersdatter (se #211) var:
 •       i.   Berthel7 Berthelsen blev født i 1718 i Skald, Aaby sogn, Kær herred. Han giftede sig med Kirsten Jensdatter. Han døde cirka 1771 i Skald, Aaby sogn, Kær herred.


 •       ii.   Bodil Berthelsdatter blev døbt den 26 dec 1725 i Aaby kirke, Kær herred, forældrene er da af Skald. Faddere var Anders Holdensen, Peder Christensen, Johanne Sørensdatter og Karen Nielsdatter. Hun giftede sig med Iver Christensen den 14 mar 1755 i Aaby kirke, Kær herred, hun er da af S. Skald. Forlovere var Jens Jensen i Kaarup og Peder Jensen i Aabye.


 •     105  iii.   Karen Berthelsdatter.


 •       iv.   Bodil Berthelsdatter blev døbt i 1717 i Aaby kirke, Kær herred, (dato læst som Fer. 11. navitat 1717) faddere var Anders Holdensen, Peder Christensen, Johanne Sørensdatter og Karen Nielsdatter.


 •       v.   Jacob Berthelsen blev født cirka 1719. Han giftede sig med Maren Andersdatter.
        Han fæstede Kjærgaard i Vester Hjermitslev, Vester Hjermitslev sogn, Hvetbo herred den 20 sep 1753 (matr. nr. 18) under Birkelse. Han afgiver fæstet til sønnen Berthel i 1787. Han og Maren Andersdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Vester Hjermitslev, Vester Hjermitslev, Hvetbo herred, han er da bonde og gårdbeboer. Hos dem bor børnene Berthel, Kirsten og Anne.


 •       vi.   Peder Berthelsen blev født cirka 1721 da han angives at være 4 år gammel ved sin død. Han blev døbt i Skald. Han blev begravet den 12 aug 1725 på Aaby kirkegård, Kær herred.


 •       vii.   Bodil Berthelsdatter blev døbt den 12 mar 1724 i Aaby kirke, Kær herred, faddere var Antonius Egholm, Jens Andersen, Maren Jensdatter og Anne Sørensdatter.211. Johanne8 Pedersdatter (Peder Thomasen, #422) blev født i Hønsholm, Jetsmark sogn, Hvetbo herred. Hun blev døbt den 29 mar 1693 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred, faderen er da af Toftgård og moderen af Hønsholm (de er endnu ugifte, men trolovede 4 uger tidligere). Faddere var Mads Jensens Hustru i St. Pandrup, Poul Jensen i Hedegaard og Niels Jensen af Schatzholm. Hun giftede sig 1. gang med Berthel Berthelsen (se #210) den 10 okt 1717 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred. Hun giftede sig 2. gang med Peder Jensen den 13 jan 1728 i Aaby kirke, Kær herred, de er da af Skald. Forlovere var Niels Jensen og Chr. Nielsen i Mumgaard. Hun døde i Skald. Hun blev begravet den 26 jul 1769 på Aaby kirkegård, Kær herred, og angives da at være 80 år gammel (dvs. født i 1689).
Hun og Berthel Berthelsen boede mellem 1725 og 1727 i Skald, Aaby sogn, Kær herred. Hun boede i apr 1736 i Skald. Tak til Bjarne Nørgaard-Pedersen (www.dragtilminde.dk) for de mange informationer på Johanne og hendes forfædre.


216. Peder8 Nielsen giftede sig med Zidsel Andersdatter (se #217) den 15 nov 1741 i Thise kirke, Børglum herred, efter forudgået trolovelse den 19. oktober. Han er ved vielsen af Aabye og hun er af Thise. Forlovere er Knud Hansen af Aabye og Christen Andersen i skolen.

Børn af Peder8 Nielsen og Zidsel Andersdatter (se #217) var:
 •       i.   Anne7 Pedersdatter blev født den 18 nov 1742 i Thise, Thise sogn, Børglum herred, faddere var Maren Andersdatter, Anne Andersdatter, Niels Mortensen, Christen Christensen og Christen Andersen.


 •       ii.   Johanne Pedersdatter blev født den 23 jan 1745 i Thise, Thise sogn, Børglum herred, faddere var Maren Andersdatter, Anne Andersdatter, Jens Jensen, Niels Mortensen og Peder Slot.


 •     108  iii.   Søren Pedersen Slot.


 •       iv.   Anders Pedersen blev født den 30 aug 1750 i Thise, Thise sogn, Børglum herred, faddere var Maren Ibsdatter, Sidsel Christensdatter, Christen Erichsen, Christen Jørgensen og Jens Mogensen.217. Zidsel8 Andersdatter giftede sig med Peder Nielsen (se #216) den 15 nov 1741 i Thise kirke, Børglum herred.


220. Svend8 Jensen blev født cirka 1704. Han giftede sig med Johanne Jensdatter (se #221). Han blev begravet den 13 feb 1773 på Aaby kirkegård, Kær herred.

Børn af Svend8 Jensen og Johanne Jensdatter (se #221) var:

221. Johanne8 Jensdatter blev født cirka 1707. Hun giftede sig med Svend Jensen (se #220). Hun blev begravet den 1 feb 1794 på Aaby kirkegård, Kær herred.


222. Niels8 Sørensen Hoven blev født i 1687 da han ses at være 79 år gammel ved sin død. Han giftede sig 1. gang med Karen Sørensdatter. Han giftede sig 2. gang med Karen Simonsdatter (se #223) den 12 dec 1742 i Aaby kirke, Kær herred, efter trolovelse den 5. november. De er da fra Aaby. Forlovere var Anders Larsen og Niels Møller fra Aaby. Han blev begravet den 9 feb 1766 på Aaby kirkegård, Kær herred.
Han var sandsynligvis fæster af et af husene på Øster Hoven. Desuden findes gårdene Mellem og Vester Hoven. Disse gårde er i dag beliggende på hhv. Hovensvej 85 og 63. Niels' bo blev skiftet den 29 mar 1766 som husmand af Hoven, Aaby Sogn, gift med Maren Simonsdatter, hvis lavværge er Christen Christensen af Aaby. Børn: Jens Nielsen, bor i Aaby, Søren Nielsen, tjener i Aaby, Karen Nielsdatter, 22 år, Johanne Nielsdatter, 18 år, Simon Nielsen, 16 år, Christen Nielsen, 11 år, hvis formynder er Jens Nielsen i Hoven.

Børn af Niels8 Sørensen Hoven og Karen Simonsdatter (se #223) alle døbt i Aaby kirke, Kær herred, var:
 •     111  i.   Karen7 Nielsdatter.


 •       ii.   Johanne Nielsdatter blev døbt den 31 jul 1746 forældrene er da af Haven. Faddere er Knud Hansen, Niels Møller, Anne Christensdatter og Johanne Simonsdatter. Hun døde den 14 aug 1747 i en alder af 1.


 •       iii.   Johanne Nielsdatter blev døbt den 3 jun 1748 forældrene er da af Haven. Faddere er Søren Nielsen, Svend Jensen, Anne Christensdatter og Johanne Simonsdatter. Hun giftede sig med Jens Larsen før jan 1794 da de er viet ved hendes broders skifte på denne dato. Hun døde den 27 aug 1829 i en alder af 81.
        Hun boede i dec 1778 i Aaby, Aaby sogn, Kær herred. Hun og Jens Larsen var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Hoven, Aaby sogn, Kær herred, som gårdmandsfolk sammen med tre tjenestefolk. Hun og Jens Larsen var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Hoven, Aaby sogn, Kær herred, som gårdmandsfolk sammen med børnene Lars (11), Niels (9) samt tjenestefolkene Kristen Jensen (21) og Maren Jepsdatter (18).


 •       iv.   Simon Nielsen blev døbt den 13 sep 1750 forældrene er da af Haven. Faddere var Søren Mikkelsen, Søren Pedersen, Ellen Godskesdatter og Maren Andersdatter. Han giftede sig med Maren Larsdatter den 29 okt 1779. Han blev begravet den 12 feb 1809.
        Han boede i dec 1778 i Aaby, Aaby sogn, Kær herred, ved skiftet efter hans mor. Han og Maren Larsdatter var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Aaby, Aaby sogn, Kær herred, som bonde- og husmandsfolk med én tjenestepige (Anne Pedersdatter, 14). Han og Maren Larsdatter var med i folketællingen den 1 feb 1801 i Aaby, Aaby sogn, Kær herred, som husmandsfolk med jord. Hos dem bor hendes brors datter Ane Marie Jensdatter (12). Simon's bo blev skiftet den 6 feb 1809 i Birkelse-Rævkærgård, Kær herred, og angives da som boelsmand uden arvinger ud over sin kone (hvis værge er Jens Larsen Mahler i Vedsted) samt sine søskende eller disses børn.


 •       v.   Christen Nielsen blev døbt den 26 okt 1755 forældrene er da fra Haven i Aaby. Faddere er Niels Simonsen, Christen Simonsen, Maren Thomasdatter og Anne Nielsdatter. Han blev begravet den 2 feb 1794 på Aaby kirkegård, Kær herred.
        Han boede i dec 1778 i Aaby, Aaby sogn, Kær herred, ved skiftet efter hans mor. Christen's bo blev skiftet den 27 jan 1794 i Birkelse-Rævkærgård, Kær herred.223. Karen8 Simonsdatter blev født cirka 1714 da hun angives at være 64 år gammel ved sin død. Hun giftede sig med Niels Sørensen Hoven (se #222) den 12 dec 1742 i Aaby kirke, Kær herred. Hun giftede sig 2. gang med Niels Andersen den 17 okt 1765 i Aaby sogn, Kær herred, de er da af Havn i Aaby. Forlovere var Anders Madsen i Borregård og Jens Nielsen Havn (hendes stedsøn) i Gl. Havn. Hun døde den 22 nov 1778 i Aaby sogn, Kær herred.
Karen's bo blev skiftet den 14 dec 1778 i Birkelse-Rævkærgård, Kær herred.


228. Anders8 Mortensen (Morten Knudsen, #456) blev født cirka 1679. Han giftede sig med Maren Andersdatter (se #229). Han blev begravet den 8 jun 1735 på Vadum kirkegård, Kær herred.
I bogen "En slægt Jørgensen fra Jetsmark sogn (Hvetbo herred)" står der følgende: Anders Mortensen, der boede i V. Halne, Vadum sogn, og hvis hustru ikke kendes, er født ca. 1679, og han døde 1735 i V. Halne og blev begravet den 8. juni. Det maa formodes, at Anders Mortensen var en bror til den Jacob Mortensen, der den 4. juli 1721 blev stævnet for herredstinget for sammen med flere andre at have tævet tjenestekarl Laurits Nielsen fra Fogedgaard. I saa fald er Anders Mortensen en søn af Morten Knudsen i V. Halne, hvis enke begravedes den 17. marts 1737, 78 aar gammel. Navnet paa Morten Knudsens hustru kendes ikke, men den omstændighed, at ægteparret havde en søn ved navn Jacob, peger i retning af, at hun kan have været en datter af den Jacob Andersen Kjærulf, der 1637, 1640 og 1643 nævnes som bosat i V. Halne, og som var en søn af herredsfoged Anders Sørensen Kjærulf til V. Holtet.

Børn af Anders8 Mortensen og Maren Andersdatter (se #229) var:
 •     114  i.   Morten7 Andersen Vand.


 •       ii.   Anne Andersdatter blev født mellem 1727 og 1730 da hun er konfirmeret i 1744.
        Hun står nævnt i bogen "En slægt Sørensen fra Vadum-Biersted sogne" hvori der står følgende: Med hensyn til Anne Andersdatters herkomst, saa tyder alt paa, at hun var en datter af Anders Mortensen i V.Halne, født 1679, død 1735, hvilken Anders Mortensen maa antages at have været fæster af den senere benævnte Nørlanggaard. Anders Mortensen er utvivlsomt søn af Morten Knudsen i V.Halne, der nævnes i matriklen 1688 som fæster af gaard nr. 10. Morten Knudsen var sikkert broder til den Anders Knudsen, der i matriklen 1688 nævnes som fæster af den senere Nørlanggaard. Det kunne saaledes udmærket passe med, at Anders Knudsen har afstaaet fæstet paa gaarden til sin brodersøn Anders Mortensen, hvis enke saa omkring 1750 har afstaaet fæstet til sin formodede datter Anne Andersdatter og dennes mand Christen Christensen. En nærmere gennemgang af fadderlisterne ved Christen Christensen og Anne Andersdatters børns daab peger i retning af et slægtsskab imellem enten Christen Christensen eller Anne Andersdatter og slægten paa V.Halne Bundgaard, der kan spores meget langt tilbage. Utænkeligt er det saaledes ikke, at Christen Christensen eller hustru nedstammer fra Anders Jensen Mørk i Bundgaard, der ca. 1658 blev gift med Johanne Bertelsdatter Kjærulf, som igennem sin mormor Bodil Hansdatter Mørk har adelige forfædre. Hun blev konfirmeret i 1744 i Vadum kirke, Kær herred.229. Maren8 Andersdatter blev født cirka 1687 i Vadum sogn, Kær herred. Hun giftede sig med Anders Mortensen (se #228), søn af Morten Knudsen og nn NN.


230. Søren8 Enevoldsen blev født i 1643. Han giftede sig med nn NN (se #231). Han blev begravet den 4 feb 1742 på Vadum kirkegård, Kær herred, og angives da i kirkebogen som Søren Enevoldsen ved Vadet, 99 år gammel.
Han fæstede i Vadum, Vadum sogn, Kær herred i 1688 en gaard af hartkorn 2 tdr. 2 skpr., som ejedes af godsejer Bentzon, hvilket ses i matriklen dette år.

Børn af Søren8 Enevoldsen og nn NN (se #231) var:

231. nn8 NN blev født cirka 1664. Hun giftede sig med Søren Enevoldsen (se #230). Hun blev begravet den 20 feb 1746 på Vadum kirkegård, Kær herred, og angives da blot som Søren Enevoldsens hustru, 82 år gammel.


246. Jens Laursen8 Munk giftede sig 1. gang med Johanne Christensdatter (se #247) den 2 jul 1701 i Nørholm sogn og forloverer var Poul Nielsen Møller af Sønderholm og Jens Jens Mortensen af Nørholm. Han giftede sig 2. gang med Ellen Madsdatter den 23 nov 1710 i Øster Hornum kirke han er da af Nørholm og hun er af Hornum. Han giftede sig 3. gang med Anna Christensdatter Kjeldal den 5 dec 1723 i Nørholm sogn. Han døde cirka jan 1751 i Nørholm da hans bo skiftes den 27 januar 1751.
Den 23 jul 1707 sagsøger Oberst Levetzau af Restrup en Jens Munk af Nørholm for restance ifbm. fæstes forbrydelse. Om det er samme Jens Munk der er tale om vides ikke. Jens Laursen's bo blev skiftet den 27 jan 1751 i Restrup gods til stede er enken med lavværge Laurs Mortensen, og på arvingernes vegne var mødt Jens Jensen Vammen. Arvingerne var (af 1. ægteskab): Simon der er død og har efterladt en datter. Johanne Simonsdatter, 8 år og Anna Jensdatter gift med Jørgen Askildrup i Frejlev. Af 2. ægteskab Maren Jensdt ugift 28 år hendes moder Ellen Madsdatter (?).

Børn af Jens Laursen8 Munk og Johanne Christensdatter (se #247) var:
 •     123  i.   Anna7 Jensdatter Munch.


 •       ii.   Else Jensdatter Munch blev døbt den 26 dec 1703 i Nørholm kirke, Hornum herred. Hun blev begravet den 11 maj 1710 på Nørholm kirkegård, Hornum herred.


 •       iii.   Simon Jensen Munch blev døbt den 28 feb 1706 i Nørholm sogn. Han giftede sig med Maren Christensdatter før feb 1742.247. Johanne8 Christensdatter giftede sig med Simon Mortensen, søn af Morten Simonsen og Anna Jensdatter, den 29 jan 1693 i Nørholm kirke, Hornum herred. Hun giftede sig med Jens Laursen Munk (se #246) den 2 jul 1701 i Nørholm sogn.


9. generation264. Espen9 Nielsen (Niels Espensen, #528).

Børn af Espen9 Nielsen indbefatter:

.
266. Jacob9 Nielsen (Niels Christensen, #532) var fæster af Nørreris, Lynderup sogn, Rinds herred.

Børn af Jacob9 Nielsen indbefatter:
 •       i.   Agathe8 Jacobsdatter.


 •     133  ii.   Inger Jacobsdatter Nørriis.


 •       iii.   Peder Jacobsen blev født i 1693. Han døde i 1749 i Heilskov, Ørslevkloster sogn.
        Han var i Heilskov, Ørslevkloster sogn, gårdmand på en gård på hartkorn 2-6-3 ½ (i 1719 og 1724).304. Peder9 Jacobsen giftede sig med Kirsten Rasmusdatter (se #305), datter af Rasmus Kræmmer og NN Jensdatter Hvass. Han døde mellem 1688 og 1711 da hans kone ses boende hos sønnen Jacob i 1711 og at han får en søn i december 1688.
Han solgte den 11. marts 1686 noget jord i Nørremarken til sin svoger Jens Rasmussen Kræmer. Dette var jord som hans kone havde arvet efter sin moster Anne Jensdatter.

Børn af Peder9 Jacobsen og Kirsten Rasmusdatter (se #305) var:
 •       i.   Jacob Pedersen8 Hvass blev født den 25 sep 1685 i Viborg båret til dåben af Frands Bjerrings kone, faddere var Anders Podemesters kone og morbroderen Jens Kremer i Gravene. Han giftede sig med Anne Ebbesdatter den 19 aug 1714 i Gråbrødre kirke, Viborg. Han døde den 12 mar 1728 i Viborg, Gråbrødre sogn, i en alder af 42.
        Han er med i kop- og hesteskattemandtallet i 1711 i Viborg by og står her opført som ugift og havende sin gamle moder boende hos sig. De står opført under "fattige og forarmede, som formedelst deres ringe tilstand ej efter den allernådigste påbudne kopskat kan betale, dog opføres efter forordningen, hvad enhver kunne tilkomme at give". Dette til trods betaler han 2 rigsdaler i skat. I forbindelse med Viborgs brand i 1726, blev byen fritaget for en del skatter og afgifter blandt andet konsumptionsafgiften. De indbyggere, der var konserverede (d.v.s. skånet) i forbindelse med branden og som var fattige håndværksfolk, avlsmænd og daglønnere skulle istedet betale en årlig fast afgift. Jacob blev sat til at skulle betale en årlig afgift på 10 Rdl. idet han nærer sig af "liden avling og lidet øltapperi".


 •     152  ii.   Rasmus Pedersen Hvas.305. Kirsten9 Rasmusdatter (Rasmus Kræmmer, #610) blev født i 1660. Hun giftede sig med Peder Jacobsen (se #304). Hun blev begravet den 21 jan 1716 på Viborg, Gråbrødre sogn.
Hun var med i mandtallet i 1711 i Viborg at være med i kop- og hesteskattemandtallet for Viborg by, og ses boende hos sin ugift søn Jacob hvor hun "nærer sig af spinderokken" og skal betale 3 mark i skat. I øvrigt står de opført under "fattige og forarmede, som formedelst deres ringe tilstand ej efter den allernådigste påbudne kopskat kan betale, dog opføres efter forordningen, hvad enhver kunne tilkomme at give".


306. Christen9.

Børn af Christen9 indbefatter:

352. Laurids9 Sørensen blev født cirka 1685 eller før, men er også set til at være 1688. Han giftede sig med Karen Jensdatter (se #353), datter af Jens NN. Han døde i 1752. Han blev begravet den 16 jan 1752 på Ullits kirkegård, Gislum herred.
Det er sandsynligt at hans forældre er Søren Lauersen og Kirsten Sørensdatter. Disse ses i listen over Ullits menighed (i Ullits kirkebog) i 1681 med børnene Staffen Sørensøn og og Maren Sørensdatter samt Anne Nielsdatter. Han omtales i 1704 som havende dårligt syn og derfor ikke bruger sit skrædderhåndværk. Han overtager Skræddergården, Ullits sogn, Gislum herred, som har matr. nr. 16a og ligger på den addresse der i dag er Ullitshøjvej 122. Fæstebrevet lyder som følger: Fæstebrev for Laust Sørensen i Ullits Hardtkorn 2 Tnd. 1 Skp. 2½ Alb. 1 ½ Gaard:      Laust Sørensen stæder og fæster den vestre halve Gaard, det samme Sted som Niels Andersen sidst i fæste havde, og til bemeldte Laust Sørensen siden afstanden havde, og paa nævnte Vilkaar skal nyde: Lige med ald dens Tilliggende sin Livstid, nyder hand til samme Halfgaards Opbyggelse: 22 Stk. Egestolper af den Klasse Eg, der findes paa Lerkenfeldt, saa gives ham en Tylt 11 Aler til Sparrer, 3 Stk. 12 Aler til Remmer, 1 16 Aler til Biælke, 2 Fod Raft eller Penge dertil, 1 Tylt Lægter, saa skal han og hjælpes Lyng af omliggene Heder, som Bønderne skal flye hannem, saa skal ieg og flye hannem 2 Læs Tag til Hjælp, og Bønderne hjælpe ved samme Gaards opbyggelse med Bygning tækning og klining, som videre skal gives ordre om. Raalingsloftet i de inden Vinter, før Høst, Sæd eller anden Tilfælde kan forfærdiges, skal staa til Foraaret næstkommende, saa har og Niels Andersen lovet ham et af sine Bæster, som hannem skal leveres, og nyder han den ½ Gaards Avling, og ej senere videre Strøgjæld end 4 Skp. Ærter og 4 Skp. Byg af det Niels Andersen haver laant, Skat af samme halve Gaard svarer hand første indeværende Aar Januar Kvartal og siden fremdeles all kgl. Skatter og fremdeles alle omkostninger ved bygninger, som er meget forfaldne, svarer hand ei Landgilde for indeværende Aar end Rug og Bygskylden, og som hand bliver fri for Hovarbeide, svarer han fuld Skyld og Landgilde til Martini 1709 samt Arbejdspenge og grønne Rejser lige med den anden halve Gaard.                Den 12. August 1708 Alt tyder på at Laust Sørensen ved fæstet på "den vestre Gaard" nu er fæster af begge halvgårde matr. nr. 16 og nu matr. nr. 17, der på den tid lå meget tæt sammen neden for kirken, idet der henvises til "Arbejdspenge og Rejser lige med den anden halve Gaard".

Børn af Laurids9 Sørensen og Karen Jensdatter (se #353) var:
 •     176  i.   Søren8 Lauersen Skrædder.


 •       ii.   NN Lauersen blev født den 11 dec 1714 i Ullits sogn, Gislum herred, dødfødt. Han døde den 11 dec 1714 i Ullits sogn, Gislum herred.


 •       iii.   Anne Lauersdatter blev født senest i 1712. Hun giftede sig med Christen Christensen Skamris den 16 jan 1743 i Ullits kirke, Gislum herred, og det nævnes at parret var trolovet i Alstrup præstegård, hvor Anne havde tjent som amme. Hun kunne være identisk med den gamle Anne Skamris der døde den 19 okt 1790 i en alder af 80 år.
        Hun tjente cirka 1734 i Viborg hos en Jens Ryberg. Her får hun barn med en Niels Berthelsen "som var i huset hos hende i Viborg til Jens Rybergs, hvor hun tjente". Anne's tjeneste som amme i Alstrup præstegård må være forårsaget af fødslen af et uægte barn, vel den Anders Nielsen, der døde 26. februar 1742 i Ullits, 25 uger gammel, da betegnet som Laust Skrædders datter Anne Laustdatters slegfredsbarn.


 •       iv.   Michel Lauersen blev født i 1714.


 •       v.   Else Marie Lauersdatter blev født den 9 maj 1718 i Ullits sogn, Gislum herred og døbt den 9 maj 1718 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, dåben bekræftet i kirken den 15. maj. Barnebærer var Johanne Jensdatter i Alstrup og faddere var Christen Byrialsen, Anders Pedersen til Peder Andersen, Povel Skræders søn Laust, Peder Povelsens kone og Maren Hansdatter. Hun blev begravet den 13 jul 1718 på Ullits kirkegård, Gislum herred.


 •       vi.   Else Marie Lauersdatter blev født den 25 jun 1719 i Ullits sogn, Gislum herred og døbt den 18 jul 1719 i Ullits kirke, Gislum herred, barnebærer var Karen Christensdatter i G_sted Nørgaard, Faddere var Christen Kildsen, Anders til Peder Andersens hus, Anders i Kirkgaard, Peder Povelsens kone og Mette Nielsdatter tjenende i Øster Søkbæk.


 •       vii.   Karen Lauersdatter blev født den 25 apr 1723 i Ullits sogn, Gislum herred og døbt den 25 apr 1723 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, dåben bekræftet i kirken 2. søndag efter påske (2. maj). Barnebærer var mosteren Johanne Jensdatter i Alstrup og faddere var Christen Povelsen, Peder Pedersen, Povel Skræders søn Laust, Anna Andersdatter til Riborg, Maren Laursdatter og Maren Fransdatter, alle af Ullits.


 •       viii.   Rasmus Lauersen blev født den 13 feb 1726 i Ullits sogn, Gislum herred og døbt den 17 feb 1726 i Ullits kirke, Gislum herred, barnebærer var hans moster Johanne Jensdatter i Alstrup og faddere var Peder Bak, Christen Pedersen, Niels Bødkers søn Christen, Ogges datter Giertrud og Niels Moustsens datter Giertrud, alle af Ullits.


 •       ix.   Johanne Lauersdatter blev født den 17 jun 1728 i Ullits sogn, Gislum herred og døbt den 20 jun 1728 i Ullits kirke, Gislum herred, barnebærer var Bendid Jensdatter til Præstens og faddere var Niels Bygom, Laust Skræders søn Jens, Christen til Søren Mortensen, Christen Sørensens datter Kiersten og Ogges datter Giertrud, alle af Ullits.


 •       x.   Jens Lauersen blev født mellem 1705 og 1711 idet han er opkaldt efter sin morfar og derfor må antages at være søn nummer 2.


 •       xi.   Niels Lauersen Smed blev født den 11 dec 1714 i Ullits sogn, Gislum herred og døbt den 12 dec 1714 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, dåben bekræftet i kirken den 16. december. Barnebærer var Johanne Jensdatter i Alstrup og faddere var Søren Mortensen, Povel Skrædder, Niels Andersen, Anne Lauridsdatter og Karen Andersdatter af Ullits. Han giftede sig 1. gang med Anne Nielsdatter den 1 nov 1744 i Ullits kirke, Gislum herred. Han giftede sig 2. gang med Karen Jensdatter den 29 nov 1744 i Ullits kirke, Gislum herred. Han blev begravet den 1 apr 1764 på Ullits sogn, Gislum herred.
        Han fæster den 16 nov 1744 et nybygget gadehus (et hus op til vejen). Det følgende er den fulde ordlyd af fæstebrevet i forbindelse med det nybyggede gadehus: Jeg Wolff Kasper von Lütticau til Lerkenfeldt og Hessel, hans Kongelige Majestæts bestaltede Oberst Leutenant af Kavaleriet, kiendes herved, at have stæd og fæst, som jeg herved stæder og fæster til een af mine Bønder, som er Smed Niels Laursen, det nye opbygte Gadehus i Ullits Bye på Lerkenfeldts Gods, som hand iboer, og det paa følgende Conditioner:      1. Til samme Huus's Opbyggelse har jeg leveret ham, hvad han haver behøvet i Tyll enkelt 12 Alen Træer, 1 Tyll 10 Alen Træer og 2 Tyll Straalægter.      2. Deraf skal hand betale aarlig Huus og Arbejdspenge 3 Rld. 2 Mark - siger tre Rigsdaler og toe Mark - til mig eller Fuldmægtig, som skal tage sin begyndelse til Martini 1745, da at svare for de første Aar, og siden da med aarlig til hvert Aars Martini at continuere med Betaling i rette Tider uden Restance.      3. Den Kongelige allernaadigste Paabudning og herefter paakommende ordinaire Skatter, saavel som Familie og Kopskatter etc., skal hand selv betale af sig og sine uden nogen Afkortning.      4. Og dersom jeg forlanger, at hand skal forette Smedearbejde for mig her paa Gaarden, skal hand det straks efter Advarsel forrette for billig Dagløns Betaling, hvortil jeg anskaffer, hvis dertil behøves.      Huuset skal hand holde i god fuldkommen Stand paa Biygninger.      Efter disse forestaaende Conditioners rigtige Holdelse, maa bemeldte Niels Lauersen Smed biygge og besidde fornævnte Huus i hans levetid - være mig og min beskikkede Fuldmægtig hørig og lydig, og i øvrigt rette og forholde sig efter hans Kongelige Majestæts allernaadigste Lov or Forordninger, lydende som Fæstebønder bør, at ungaa dette sit Fæstes Forbrydelse efter Lovens Krav.                Dette bekræftes under min Haand                Lerkenfeldt, den 16. November 1744 Afskriften er en rigtig Gienpart af det originale Fæstebrev, som jeg underskrefne Niels Lauersen Smed her modtager, paa sin rette sortstemplet Papir paa det ommeldte Huus. Dessens Indhold jeg herved lover, og mig til Efterledelse i alle Maader at holde, og lade mig være efterrettelig, og er dette Ord for Ord for mig oplæst, førend jeg mit Navn med 3de Bogstafer self hafer stafet til Bekræftelse. Og ombudt Monsiur Berendt Haasum Oræcepter ved Lerkenfeldt og Jens Andersen Ladefoged sammesteds dette med mig til Vitterlighed till underskrive, som er hosværende.           Berend Haasum     Jens Andersen     N L S.353. Karen9 Jensdatter (Jens NN, #706) blev født i 1686. Hun giftede sig med Laurids Sørensen (se #352). Hun blev begravet den 12 jul 1750.
Hun herkomst er ukendt, men det er uden tvivl hendes søster Johanne Andersdatter fra Alstrup som står optræder ved flere af hendes børns dåb i 1714, 1718, 1723 og 1726.


354. Ogge9 Pedersen (Peder Oggesen, #708) blev født i Ullits og døbt den 10 apr 1670 i Ullits kirke, Ullits sogn, Gislum herred, og blev båret af præstens hustru. Faddere var Niels Sørensen, Christen Nielsen, Mikkel Mikkelsen og Christen Nielsens hustru. Han giftede sig med Gertrud Pedersdatter (se #355). Han døde i jan 1752 i Ullits sogn, Gislum herred. Han blev begravet den 19 jan 1752 på Ullits kirkegård, Gislum herred.
Han er sandsynligvis søn af Peder Oggesøn og Anne Pedersdatter. Disse ses i listen (i Ullits kirkebog) over Ullits menighed i 1681 med børnene Ogge Pedersøn, Peder Pedersøn og Karen Pedersdatter. Antagelsen er baseret på navngivning af Ogges børn (1. datter får navnet Anne) samt at der ingen andre findes i 1681 med navnet Ogge. Han nævnes 1724 som fæster af 2.4.1.2 1/3 = 2/3 af gl. matr. nr. 6 (Vestergaard). Den ejes da af Søren Guldager i Wolstrup. Gården har nu matr. nr. 17a og er beliggende på Ullitshøjvej 143 i 1724 i Vestergaard, Ullits sogn, Gislum herred.

Børn af Ogge9 Pedersen og Gertrud Pedersdatter (se #355) alle født i Ullits sogn, Gislum herred, var:
 •       i.   Gertrud8 Oggesdatter blev født i 1709. Hun giftede sig med Jens Terkildsen den 1 jun 1733. Hun døde den 16 mar 1774 i Bygum, Østerbølle sogn, Rinds herred.


 •       ii.   Anne Oggesdatter blev født den 28 maj 1712 og døbt den 30 maj 1712 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, og dåben bekræftet i kirken den 6. søndag efter Trinitatis (3. juli). Barnebærer var Povel Christensens hustru i Ullits og faddere var Søren Mortensen, Povel Nielsen, Christen Povelsen, Inger Christensdatter, Anna Bygoms og Karen Sallingboes sammesteds. Hun giftede sig med Hans Clausen i 1736 i Ullits kirke, Gislum herred. Hun blev begravet den 2 dec 1792 i Vesterbølle sogn, Rinds herred.
        Hun boede den 10 sep 1741 i Vesterbølle sogn, Rinds herred, ved sin niece Elses barnedåb.


 •     177  iii.   Karen Oggesdatter.


 •       iv.   Ingeborg Oggesdatter blev født den 19 dec 1717 og døbt den 20 dec 1717 i Hjemmet, Ullits sogn, Gislum herred, dåben bekræftet i kirken den 27. samme måned. Barnebærer var Povel Christensens kone og faddere var bla. Christen Pedersen, Søren Vognsild, Maren Sandersdatter og Anne Bygoms. Hun giftede sig med Morten Sandersen den 4 jul 1742 i Ullits kirke, Gislum herred. Hun døde efter 1 jul 1787 da hun stadig lever (som spinderske i et hus i Ullits by) ved folketællingen dette år.
        Hun var med i folketællingen den 1 jul 1787 i Ullits, Ullits sogn, Gislum herred, hun er da enke- og huskone og lever af at spinde.355. Gertrud9 Pedersdatter blev født i 1683. Hun giftede sig med Ogge Pedersen (se #354), søn af Peder Oggesen og Anne Pedersdatter. Hun døde den 12 jan 1741 i Ullits sogn, Gislum herred. Hun blev begravet den 15 jan 1741 på Ullits kirkegård, Gislum herred.
Hun er sandsynligvis datter af Peder Nielssøn og Karen Nielsdatter. Disse ses i listen (i Ullits kirkebog) over Ullits menighed i 1681 med børnene Niels Pedersøn og Søffren Pedersøn samt en Matz Nielssøn. Antagelsen er baseret på navngivning af Gertruds børn (2. datter får navnet Karen).


356. Niels9 Christensen Dammergaard (Christen Dammergaard, #712) blev født i 1658 i Fovlum sogn, Gislum herred, idet han ved sin begravelse angives at være 93 år gammel og ved sin vielse med Anne vognsdatter angives at være barnefødt i dette sogn. Trolovelsen mellem Anne Vognsdatter og Niels Christensen Dammergaard blev deklareret den 24 apr 1688 i Vesterbølle, Vesterbølle sogn, Rinds herred, i Christen Vestergaards stue. Vidner var Anders Jensen fra Svingelbjerg, Christen Nielsen Vestergaard og hans moder Maren Jensdatter, samt ladekarl af Lerkenfeld Christen Lauridsen. Hun er da af Svingelbjerg og hans fødesogn angives til at være Foulum. Han giftede sig 1. gang med Anne Vognsdatter den 1 jul 1688 i Vesterbølle kirke, Rinds herred. Trolovelsen mellem Inger Christensdatter og Niels Christensen Dammergaard blev deklareret den 11 aug 1715 i Ullits sogn, Gislum herred, og han er da af Svingelbjerg i Vesterbølle sogn. Hun tjener Poul Christensen i Ullits (sandsynligvis hendes broder). Han giftede sig 2. gang med Inger Christensdatter (se #357), datter af Christen Schiønning og Ellids Graversdatter, den 15 sep 1715 i Ullits kirke, Gislum herred. Han døde i Svingelbjerg og blev begravet den 25 jul 1751 på Vesterbølle kirkegård, Rinds herred, og angives da at være fra Svingelbjerg.
Han fæstede i Svingelbjerg den 12 maj 1719 den 3/4 gård som han allerede beboede. Fæstet får han af ridefoged Thomas Sørensen Bregenholm på Lerchenfeldt. Hartkornet var 3 tdr. 1 skpr. 2½ alb. Niels Christensen Dammergaards kvittering er medbeseglet af Christen Nielsen Stær og Espen Christensen i Svingelbjerg. Grunden til udfærdigelsen af fæstebrevet har været en stempel-papirsforordning af 23. januar samme år påbød, at godsejeren fra da af skulle føre protokoller over visse forretninger: udstedelse af fæstebreve, skifter og bøndernes afgifter. Fæstebrevet skulle udarbejdes i to eksemplarer på stemplet papir, det ene som fæsterens eksemplar, det andet som kopi til godsejeren. Samtidig skulle det skrives ind i en protokol. Som eksisterende fæster under Lerkenfeld har Niels således fået papir på sit fæste.

Børn af Niels9 Christensen Dammergaard og Inger Christensdatter (se #357) var:
 •       i.   Christen8 Nielsen blev født i Svingelbjerg, Vesterbølle sogn, Rinds herred og døbt den 27 dec 1715 i Vesterbølle kirke, Vesterbølle sogn, Rinds herred, Mogens Giversens kone Sofie Jensdatter fra Svingelbjerg bar barnet. Faddere var bl.a. Anders __, Kirsten Nielsdatter, Anne Christensdatter, alle af Svingelbjerg. Han døde i 1772 i Svingelbjerg.


 •     178  ii.   Søren Nielsen Dammergård.


 •       iii.   Niels Nielsen blev født i Svingelbjerg, Vesterbølle sogn, Rinds herred. Han blev døbt den 31 aug 1721 i Vesterbølle kirke, Rinds herred. Han giftede sig med Anne Graversdatter. Han døde i Vesterbølle, Vesterbølle sogn, Rinds herred. Han blev begravet den 20 jan 1760 på Vesterbølle kirkegård, Rinds herred.


 •       iv.   Jens Nielsen blev født i Svingelbjerg, Vesterbølle sogn, Rinds herred og døbt den 9 apr 1724 i Vesterbølle kirke, Rinds herred.357. Inger9 Christensdatter (Christen Schiønning, #714) blev født cirka 1679 da hun angives at være 82 år gammel ved sin død. Hun giftede sig med Niels Christensen Dammergaard (se #356), søn af Christen Dammergaard og Maren Nielsdatter, den 15 sep 1715 i Ullits kirke, Gislum herred. Hun døde den 24 sep 1761 i Svingelbjerg, Vesterbølle sogn, Rinds herred. Hun blev begravet den 27 sep 1761 på Vesterbølle kirkegård, Rinds herred.
Inger's bo blev skiftet den 25 sep 1761 på vegne af generalmajor von Lüttichau, herre af Lerchenfeldt, Hessel og Mølgaard, afholdt af fuldmægtig Søren Hesselbjerg, der var bistået af to vurderingsmænd, Hans Jensen og Anders Jacobsen af Svingelbjerg. Den afdøde Inger Christensdatter, enke efter Niels Christensen Dammergaard, efterlod sig sønnen Søren Nielsen i Ullits, sønnen Jens Nielsen (opholdssted ulæseligt) og en afdød søn Niels Nielsen hvis enke er Anne Graversdatter og disses børns værge er Christen Christensen Dammergaard i Svingelbjerg. Det oplyses at Inger Christensdatter var død dagen før. Skifteprotokollen er beskadiget men det kan bla. læses at boet bestod af 1 fyrrebænk med fod, 2 bænke, 1 gammel fyrrekiste med beslag, 1 do. hængeskab uden hængsler og beslag, 1 spinderok, 1 træbismer, 8 røde stenfade og 7 gamle, sorte sætter. På tre "indlukne" sengesteder fandtes 3 grå og hvide vadmelsdyner, 3 do. underdyner og 3 do. hovedpuder. Disse ting fandtes i stuen. I kammeret vest for stuen var der et halvt fyrretræssengested, 1 egeøltønde, 1 do. standtønde, 1 egefjerding, 1 standtønde, 5 gamle sildeottinger af bøg, 1 egebalje, 1 fyrrekærne, 1 hjulrok, 1 rivejern af blik, 1 fyrre degnekar, 1 halmselde og 2 do. løbe, 1 uldsaks, 1 kobber brygkedel på 1 fjerdings størrelse, 2 fyrre standtønder, 1 håndkværn, 2 stripper, 1 jernfork, 1 do. rist, 1 akselstok og 1 kjæpstok af bøg, 1 ny bøgestjert, 2 langvogne, 2 egekindinger, 2 høleer med drag, 2 lyngleer, 2 spader, 1 jerngreb, 2 do. af træ, 1 hakke, 1 økse, 1 hammer, 1 knibtang, 1 båndkniv, 1 gammel sav og 1 spegerbor med skaft. Disse ting opgives at være i fremmerset (bryggers eller forstue). I gården var der en beslagen vogn ved hauger og kurve, 1 trævogn, 1 par lejrer og hammelreb, 1 par hamler med reb, 3 par kobler med 3 tømmer, 2 par sivpuder, 2 par lejder og 2 skrav, 2 forreb og 2 bagreb, 1 plov med behørig jern, 3 gamle træharver, 1 ny fyrreskærekiste med kniv, 1 fork, 2 plejle, 3 knive, nogle fåretøjrer og 1 slibesten med træaksel. Gårdens besætning bestod af 1 brun mærplag, 4 år, 16 rdlr., 1 rødblisset do., 4 år, 16 rdlr., 1 brun hoppe, 11 år, 12 rdlr., 1 sort hest, 14 år, 8 rdlr., 1 blisset hoppe, 10 år, 16 rdlr., 1 rød hoppe, 17 år, 2 rdlr., 1 sorthjelmet ko, 6 år, 4 rdlr., 1 sortgrimet do., 3 rdlr. 4 mk., 1 sortstjernet do., 4 år, 3 rdlr. 2 mk., 1 sorthjelmet do., 12 år, 2 rdle. 4 mk., 1 sorthjelmet stud, 2 år, 4 rdlr., 1 sorthjelmet kvie, 1 år, 4 rdlr., 2 kalve, 2 rdlr., 10 får med 9 lam, 5 rdlr. 2 mk., 2 gamle svin og 4 grise, 3 rdlr. 2 mk. "Nock var endnu en sortbroget kvie, 3 år, som blev angivet at være solgt til snedkeren i Vesterbølle og 6 gæs a 12 skill. = 4 mk. 8 skill.". Boets værdi opgjordes til 135 rdlr. 2 mk. 14 skill., men der oplyses intet om gældsposter og arvens fordeling.


360. Povl9 NN.

Børn af Povl9 NN indbefatter:
 •       i.   .
        Anne8 Povlsdatter boede den 7 apr 1729 i Alstrup da hun står fadder for nevøen Povl.


 •     180  ii.   Peder Povelsen.362. Anders9 Lauridsen (Laurids Madsen, #724) blev født cirka 1650. Han giftede sig med Rigborg Jensdatter (se #363) den 24 jun 1678 i Louns kirke. Han døde før 1712 da kirkebogen mangler i perioden 1687-1712 og han ikke efterfølgende er fundet deri.
Han nævnes i 1678 på Slyngshøjgaard, Ullits, som søn af formanden Laurids Madsen. Han synes at have overtaget halvdelen af matr. nr. 3 efter Christen Christensen, desuden overtager han faderens halvpart, og er fæster af hele matr. nr. 3 frem til senest 1704, da gården deles mellem sønnen Niels Andersen og Laurids Sørensen Skrædder. Han og Rigborg Jensdatter var med i mandtallet den 9 feb 1681 i Ullits sogn, Gislum herred, og ses da med sønnen Niels samt en Maren Christensdatter.

Børn af Anders9 Lauridsen og Rigborg Jensdatter (se #363) var:
 •       i.   Maren8 Andersdatter.


 •       ii.   Karen Andersdatter.


 •       iii.   Niels Andersen blev født i 1680 i Ullits sogn, Gislum herred. Han døde i 1716.
        Hans gård (Slyngshøjgård) overtages af søsteren Anne's mand Peder i 1716.


 •       iv.   Jens Andersen blev født i 1683.


 •       v.   Anne Andersdatter blev født i 1685. Hun døde som lille, da hendes lillesøster kommer til at bære samme navn.


 •     181  vi.   Anne Andersdatter.363. Rigborg9 Jensdatter giftede sig med Anders Lauridsen (se #362), søn af Laurids Madsen og Gertrud, den 24 jun 1678 i Louns kirke. Hun døde efter 14 apr 1720 da hun står som barnebærer for barnebarnet Anders Pedersen på denne dato.
Hun fæstede i Ullits en gård som efterfølgende bliver overtaget af sønnen Niels. Hun er fra Overskov i Lovns sogn, men om hvis herkomst intet vides.


368. Niels9 Ottesen (Otte Nielsen, #736) blev født cirka 1664 i Nyrup, Gislum sogn. Han var gift med Anne Nielsdatter (se #369). Han døde den 16 feb 1732 i Nyrup, Gislum sogn og blev begravet den 20 feb 1732 på Gislum kirkegård.
Han fæstede i Nyrup cirka 1690 en halvgård som hans fadere tidligere havde fæstet, men nu afstod til ham. Senere får han også fæste på den andel halvpart som tidligere havde været bortfæstet til Palli Bøes. Sammenlagt fæster han nu en gård på 2 tdr. 7 skpr. 1 alb. Endeligt fæstebrev får han den 23. januar 1719. Ca. 1725 afstår han halvdelen af fæstet til sin søn Christen og driver sin egen halvdel videre frem til sin død. Hans enke videredriver halvgården nogle år og afhænder den derefter til sønnen Niels, således at de to brødre fæster hver sin halvgård.

Børn af Niels9 Ottesen og Anne Nielsdatter (se #369) var:
 •       i.   .
        Niels8 Nielsen ses i 1743 at have fæste på den ½ halvgård som hans far fradøde i 1732 og som moderen i nogen tid derefter videredrev. Dermed fæster han og broderen Christen hver sin ½ halvgård i Nyrup, Gislum sogn.


 •     184  ii.   Christen Nielsen Ottesen.369. Anne9 Nielsdatter blev født cirka 1658. Hun gift med Niels Ottesen (se #368), søn af Otte Nielsen. Hun døde i Nyrup, Gislum sogn og blev begravet den 31 jul 1746.
Hun videredriver fæstet af den ½ halvgård som hendes mand efterlader hende ved sin død i 1732. Fæstet overtages senere af sønnen Niels (senest 1743).


372. Jens9 Andersen (Anders Madsen, #744) blev født cirka 1650 i Vesterbølle. Trolovelsen mellem Maren Christensdatter (se #373) og Jens Andersen blev deklareret den 28 okt 1686 og de giftede sig den 7 feb 1687 i Vesterbølle kirke. Han giftede sig 2. gang med Margrethe Jacobsdatter den 22 jul 1703 i Vesterbølle kirke og det bemærkes ved den lejlighed i kirkebogen at hun er "hans Tjenestepige, som hand hafde besoved". Han døde i Vesterbølle og blev begravet den 10 jan 1723 på Vesterbølle krikegård.
Han fæstede i Vesterbølle senest 1688 den gård, hørende under Lerkenfeldt, som hans fader tidligere fæstede. Gården er den "næst østerste" gård og har et hartkorn på 3 tdr. 1 skp. 3 fjdkr.

Børn af Jens9 Andersen og Maren Christensdatter (se #373) var:
 •     186  i.   Peder8 Jensen.


 •       ii.   Anders Jensen blev født i 1691.


 •       iii.   Anna Jensdatter blev født i 1693.


 •       iv.   Karen Jensdatter blev født i 1698.373. Maren9 Christensdatter (Christen Nielsen, #746) blev født cirka 1669. Hun giftede sig med Jens Andersen (se #372), søn af Anders Madsen og Anne Andersdatter, den 7 feb 1687 i Vesterbølle kirke. Hun døde i Vesterbølle liggende i barselssengen "oc blef icke forløst" og blev begravet den 29 mar 1702.


374. Christen9 Pedersen blev født cirka 1646. Han giftede sig med Anne Rasmusdatter (se #375) før 1680 men vielsen er ikke fundet i Vesterbølle sogns kirkebog. Han døde i Vesterbølle og blev begravet den 25 sep 1718 på Vesterbølle kirkegård.

Han og Anne Rasmusdatter fik med sikkerhed kun ét barn.

375. Anne9 Rasmusdatter blev født cirka 1643. Hun giftede sig med Christen Pedersen (se #374) før 1680. Hun døde i Vesterbølle og blev begravet den 6 apr 1703 på Vesterbølle kirkegård.


376. Niels9 Poulsen blev født formodentlig 1680. Han giftede sig med Anne Laursdatter (se #377), datter af Laurs nn, før 1708 og de er sandsynligvis viet i Foulum sogn pga. hendes forbindelse hertil, men kirkebogen mangler 1687-1712 og vielsesindførslen har således ikke kunnet findes. Han dødsfald er ikke fundet indført i nogen skriftlige kilder.
Han må formodes at være søn af Poul Lassen i Risgårde, som døde her i 1710. Denne Poul Lassen ses i matriklen 1688 at fæste gården gl. nr. 2 i Risgårde sammen med en Gundi Lassen. I Risgårde er der beliggende tre lige store gårde og de var i matriklen i 1664 hver især skyldsat til et hartkorn på 7 tdr. 2 skpr. 3 fjdkr. 2 1/5 alb. I 1688 var det nedsat til 4 tdr. 1 alb. Det kan sikkert også antages at Niels Poulsens formodede moder er den Soffi Christensdatter i Risgårde, som døde her i 1709. Han fæstede i Risgårde, Strandby sogn en gård, antageligt under godset Gunderupgård.

Børn af Niels9 Poulsen og Anne Laursdatter (se #377) var:
 •     188  i.   Laurits8 Nielsen.


 •       ii.   Soffi Nielsdatter blev født i 1712.


 •       iii.   Karen Nielsdatter blev født i 1714.


 •       iv.   Poul Nielsen blev født i 1715.377. Anne9 Laursdatter (Laurs nn, #754) giftede sig med Niels Poulsen (se #376) før 1708.
Hun har, når man ser på fadderlisterne, forbindelse til Stistrup mølle i Foulum sogn, men er dog sikkert ikke datter herfra.


384. Laurs9 Ollesen Bruun (Oluf (?), #768) giftede sig 1. gang med Ursula Christiansdatter (se #385). Han giftede sig 2. gang med Dorthe Olufsdatter. Han døde mellem jul 1736 og okt 1764 i Kongebrohuset, Roskilde amt.
Han og Ursula Christiansdatter boede i Assers mølle, Glim sogn, Sømme herred, hvilket svarer til nutidens Klostergårdsvej 64 i Lejre. Han bestyrede møllen på vegne af sin broder Niels og den efterfølgende ejer Knud Rafn i starten af 1700-tallet. Knud Rafn sælger møllen til Laurs Christian Meysler i 1734 og Lars Ollesen/Olufsen bebor da stadig møllen. Meysler har selv boet på møllen, så Laurs er flyttet derfra. I kontrast til hvad kilderne viser om møllen og dens dårlige tilstand omkring 1683-1685, så har møllen sikkert været i god stand ved overdragelsen idet brødrene Niels og Laurs begge var holdne folk. Møllen var adskilte sig fra de fleste andre møller ved ikke at være en fæste-mølle, men selvejet. Dette gjaldt dog kun bygningerne, mølleværket, mølledammen og et lille dertil hørende vænge vurderet i 1693 til 3 fdk., 1 alb. hartkorn. Vænget er det jordstykke, der findes mellem åløbet og bagvandet eller møllerenden, som det også siges. Møllen var ansat til 10 tdr. hartkorn i mølleskyld. Han og Ursula Christiansdatter forpagter Rorup kirkes tiende i 1713 og hans broder Niels underskriver som kautionist. De byder en årlig afgift af 10 pund byg ansat til 51 Rdl. 4 Mk. samt 23 Rdl. i indfæstning. I øvrigt forpligtede de sig til hvert år at betale afgiften efter kapitelstakst samt til at svare alle kongelige skatter og afgifter samt ikke at fremlåne tiendet. Han boede i 1736 i Kongebrohuset, Roskilde amt, der hvor Lavringe å løber sammen med åløbet fra Assers mølle (Kornerup å). Huset lå der indtil 1820'erne. Muligheden for at finde den nøjagtige pladsering af huset er desværre spildt, da Københavns vandforsyning få år før 1947 har lagt en stor rørledning gennem arealet. Han er sandsynligvis flyttet dertil efter at han fratræder Assers mølle ved dennes salg i 1734. Den 6 jul 1736 ses Lars at være lavværge for enken Kirsten Olsdatter da der laves skifte efter hendes mand Rasmus Michelsen i Adserupgaarde. Kirsten kunne være en søster til Lars og broderen Niels. Som yderligere arvinger nævnes de hjemmeboende børn Ole (28), Mikkel (24) og Søren (17), samt datteren Johanne, gift med Peder Nielsen i Højby og Ane, gift med Peder Jensen i Kornerup mølle. Lars bor i tiden for skiftet i Kongebrohuset.

Børn af Laurs9 Ollesen Bruun og Ursula Christiansdatter (se #385) var:
 •       i.   Mette8 Larsdatter giftede sig med Johan Svaber. Hun døde efter okt 1764 da hun arver efter sin halvbroder Oluf dette år. Hun er da enke.


 •     192  ii.   Christian Larsen Schiønning.385. Ursula9 Christiansdatter giftede sig med Laurs Ollesen Bruun (se #384), søn af Oluf.
Det er sandsynligt at hendes eller hendes fars slægtsnavn er Schiønning. Hendes søn Christen bærer dette slægtsnavn, og det lader ikke til at være Ursulas mand, Oluf Larsen, som bærer slægtsnavnet, da han aldrig er set med dette. Hun og Laurs Ollesen Bruun boede i Assers mølle, Glim sogn, Sømme herred. Hun og Laurs Ollesen Bruun forpagter Rorup kirkes tiende i 1713.


386. Jacob Ibsen9 Ring (Ib, #772) giftede sig med Anne Margrethe Hieronymdatter (se #387), datter af Hieronym Thega, Sammen bliver de stamfædre til flere store danskere bla. læge Ole Hieronimus Mynster og dennes broder biskop og teolog Jacob Peter Mynster samt læge Lorentz Wilhelm Walter (mere om disse kan bla. læses i Dansk Biografisk Leksikon). Han døde i jul 1742 i Roskilde.
I 1717 i Roskilde skødes Jacob Ibsen Ring af Mette Christiansdatter "en sin Gaard og Eiendom, liggende paa den nordre Side af Torfvet Østen næst op til den Gaard, som Jacob Ibsen Ring nu iboer og Vesten paa Hjørnet, som løber ad Fundetz Bro og strækker sig i Norden Vest op til den Bolig, som fornde Jacob Ibsen nu tilhører". Han omtales som ølkipper i "Jacob Rings Værtshus", hvilket gøres i bogen "Roskilde i gamle dage" (af J. Kornerup) hvor følgende batalie omtales: I 1717 og 1718 laa 5 Compagnier af Generalmajor v. Donops Kyrasser regiment i Garnison i Roskilde. Denne Styrke formindskedes dog i Vinteren 1718 til 2 Compagnier, som skulde have Standkvarter i Byen. I Decbr. 1718 en Aften silde, da nogle Borgere og Bønder sad og sang og svirede i Jacob Rings Værtshus sammen med en af Vægterne, der fik sig en Pot ø1, kom Ryttervagten derind efter Partrouillen. »Hvem var det, der skjældte Kongens Vagt?« spurgte en af Vagten og stødte ublidt til Henrik Bager med sin Karabin. Henrik vilde sætte sig til Modværge med sin Stok, men Vagten rev den fra ham, og der opstod et formeligt Slagsmaal. Regimentscommandeuren, Oberst Scliaffalitzky de Mukadel lod afholde et Krigsforhør desangaaende, hvoraf fremgik det nærmere, der afviger lidt fra den første Fremstilling. Efter Værten Jacob Bings Beretning sad der for Enden af Bordet en Skrædersvend Herman og sang, da en Corporal med Vagten kom ind og sagde, at den var indsendt af Majoren for at bede, om han maatte faa Lov til at sove; men Skrædersvenden blev ved at synge. En af Vagten sagde da til ham: »Var det Dig, der skjældte os?« og stødte i det samme til Skræderen med Enden af Karabinen, saa at han maatte retirere ind imellem Bordet og Bænken og flygte ud ad en Dør. Henrik Bager og Basmus Danielsen stod nu op og brugte Mund og sagde: »Vi er ingen Hundsvotter, vi er Borgere.« Jochum Bager søgte nu at lægge sig imellem'og sagde til Vagten: »I maa bruge Raison«, dog slog en af Soldaterne Henrik Bager i hans Side, saa han segnede om i Pigernes Seng. Ved denne Tumult kom Værtens Kone i en Fart op af Sengen og hjalp Jochum at lukke Døren op, for at Borgerne kunde flygte ind i en liden Bagstue og holdt saa tilligemed Pigerne og Vægteren paa Døren, hvorpaa alt blev roligt, og Vagten forføiede sig bort. Corporalen havde havt dragen Kaarde i Haanden. — Dommen i denne Sag faldt fra Stiftsbefalingsmanden Adeler saaledes: »at formedelst, at Borgerne havde ladet sig finde i Værtshus saa langt ud paa Natten, skal hver af de tvende Personer betale 2 Lod Sølv i Bøde til de Fattige og 4 Bdl. i Procesomkortning. Adeler tvivler ikke om, at Corporalen med de to Ryttere vorder straffet. i apr 1718 i Roskilde. Han var købmand. Hans status gjorde også at han var en af dem hos hvem der indlogeredes personale (kammerjunkerne Pforten, Holst, Massau og Bendsen blev indlogeret) fra hoffet ved Dronning Louises begravelse den 2 apr 1721 i Roskilde. Han var (sammen med de fleste andre købmænd, en bager og en rådmand) en af de største skatteydere i Roskilde i 1726.

Børn af Jacob Ibsen9 Ring og Anne Margrethe Hieronymdatter (se #387) alle født i Domkirken, Roskilde, var:
 •     193  i.   Pernille Christine Jacobsdatter8 Ring.


 •       ii.   Mette Marie Ring blev døbt den 1 nov 1715 og båret af Mad. Korup, Mad. Schultz stod hos. Faddere var rådmand Anders Rasmussen, Bang, Christopher Jørgensen, Madam. Seifert, Madam. Borgh, Jomfr. Stendorgs, Madem. Raabeek.


 •       iii.   Mette Marie Ring blev døbt den 2 okt 1716 og båret af madame Lange, ?? Rasmussens stod hos. Faddere var rådmand Anders Rasmussen, Jacob Sørensen, Oge Olesen, Mad. Knudsens, Mad. Jørgensens, Jomfr. Lyke, Mademoiselle Tim. Hun giftede sig med Hinrich Borneman Clerque. Hun døde den 5 aug 1742 i Roskilde i en alder af 25.


 •       iv.   Hieronymus Ring blev døbt den 2 sep 1718 og båret af madame Lunde, madame Schultz stod hos. Faddere var Jacob Sørensen, Oge Olsen, Niels Rasmussen, Madam. ??, Madam. Schade. Han giftede sig med Karen Sophia Rosengaard, datter af Oluf Olufsen Rosengaard og Anna Cathrine Hansdatter, den 8 aug 1743 i Gunderslev sogn efter kongebrev. Forlovere var Frans Gaurdt på Gunderslevholm og Mo. Peder Hansen. Han er ved vielsen forvalter på Gunderslevholm. Han døde den 12 apr 1771 i en alder af 52 som inspektør og kort-forvalter (idet indtægten fra spillekort-stemplingen dengang tilfaldt hospitalet) på Frederiks hospital. Han efterfølges af sin svigersøn Christian Münster da denne allerede var adjungeret i embedet. Svigersønnen overtager ikke blot embedet men også en ikke ubetydelig gæld efter svigerfaderen.
        Han var forvalter på Gunderslevholm, Gunderslev sogn, Øster Flakkebjerg herred, i 1743. Han var sekretær i 1751 hos Danneskiold. Fra 25. marts 1757 inspektør ved Frederiks Hospital i København.


 •       v.   Ib Ring blev døbt den 12 apr 1720 og båret af Mad. rådmand Langes, Mad. Joh. Schultz' stod hos. Faddere var May. Jesper Schade, amtsforvalter Jørgen Fogh, Peter Bagger, Christen Tauson, Jens Hiort, Mad. Lund, Mad. Øylev, Mad. Jørgensens, Jomfr. Weile. Han blev begravet den 11 mar 1751 på Stigs Bjergby kirkegård, Tuse herred.
        Ib's bo blev skiftet den 4 mar 1751 i Tudse herred og han angives da som skolemester og studioso i Bierrebygaard.


 •       vi.   Peter Ring blev døbt den 27 apr 1721 og båret af madame Casper Schades, Madame ?? stod hos. Faddere var rådmand Hans Rasmussen Lange, Christopher ??, Chris_ Tauson, Joen Møller Studios, madem. Schultz, madem. Rye.


 •       vii.   Magdalene Ring blev døbt den 2 sep 1722 og båret af Niels Rasmussens, Rebeca Peter Baggers stod hos. Faddere var bla. Jacob Sørensen, Johan Schultz, Hans Holdst, rådhusskriver Hr. Holdst, Christian Møller, Maren Lauritzdatter Huulgaard, Helvig Lorentzdatter. Hun giftede sig 1. gang med Peter Hansen, søn af Hans Sørensen, den 21 sep 1759 i Odense i justitsråd Baars hus efter kongelig bevilling. Han tituleres Mons. og hun er Jomfr. Hun giftede sig 2. gang med Rasmus Mortensen den 18 maj 1787 i Odense han tituleres da hr. velædle forvalter og hun er Madame. De bliver gift uden forudgående trolovelse og tillysning fra prædikestolen samt med allernådigst kongl. bevilling fra Christiansborg slot dateret 21. april. Der er betalt afgift til Kirken og doneret til de fattige, skolen og andre vedkommende. Forlovere var Niels Holt, værtshusholder, Johannes møller og Morten Skræder. Hun døde den 18 jun 1801 i Odense i en alder af 78. Hun blev begravet den 22 jun 1801 på Sct. Hans kirkegård, Odense, i 1. parts jord for hvilken der er betalt 1 rdl.
        Hun var i 1751 hos kammerråd Baar i Odense.


 •       viii.   Jacob Ring blev døbt den 15 okt 1723 og båret af Fr. Provstinden, Mad. May. Jesper Schades stod hos. Faddere var Casper Schade, Jacobus Bartholomai, Hans Holdst, Werner Dippenbroch, madam. May. Christian Rings, Cicl. Niels Rasmussens.


 •       ix.   Maren Jacobsdatter Ring blev døbt i feb 1725 og madam Dippenbroch bar barnet og Inger ?? stod hos. Faddere var bla. Casper Schade, Wilhelm Hatteman, apoteker Ster, hendes morbror, snedker Lorentz Thega, Knud Borg, Peder Hirsel, jomfr. Ring.
        Hun var i 1751 kammerpige hos fru grevinde Danneskiold.


 •       x.   Karen Jacobsdatter Ring blev døbt den 11 jul 1726 og båret til dåben af madame Anders Langes. Faddere var borger Niels Lunds Hr. Rasmussen Lange, Tyge Lange og Madam Stær. Hun giftede sig 1. gang med Gerdt Bendixen den 15 maj 1748 i Købmagergade, København, i Jonas Jensens hus efter kongeling bevilling. Gommen er da underskriver ved landetatens tøjhus. Hun giftede sig 2. gang med Lauridz Walther, søn af Niels Laursen Walther og Johanne Bergen, den 23 mar 1753 i Holmens kirke, København, de blev viet i henhold til kongebrev og hun er da enke (viet mod forevist skiftebrev) og han er ungkarl og controleur ved Contoiret ved Børsen. Forlovere var Jonas Jensen og Hieronymus Ring, hos secret. Ring. Hun døde den 21 jun 1797 i en alder af 70 to dage efter hendes søn, sognepræst Emanuel Walther. Deres dødsannoncer er begge indrykket i Adresseavisen den 23. juni 1797 og hendes lyder: Min uforglemmelige Svigermoder Karen Ring, Enke efter afg. Taxadeur Walther, forlod dette jordiske Opholdssted Natten mellem den 20 og 21 Juni i sit Alders 71 Aar, efter nogle Aars tiltagende Svaghed og tilsidst 3 Maaneders vedvarende Sygeleie. I sine fyrige Aar var hun et Værdigt Mynster paa en fuldkommen Huusmoder; hendes blide Omgang udbredte rundt om hende Livets Glæder; egne Gienvordigheder gik hun uforfærdet i Møde, og andres Kummer forsvandt ved hendes opmuntrende Deeltagelse; Sygdom og Alder trættede vel hendes Legms Kræfter, men hendes Siels Styrke forlod hende aldrig; den gav hende en usædvanlig taalmodig Standhaftighed i sine Lidelser og Rolighed i Døden. Rosenborg den 21 Junii 1797. M. C. Svenstrup.
        Hun får 120 Rdl. i pension efter sin mand fra Den almindelige enkekasse.


 •       xi.   Marie Kierstine Ring blev døbt den 5 dec 1727 og båret af Madame Ring, Madame Øglr stod hos. Faddere var Claus Lentz, Peter ?? Bagger, Werner Dippenbroch, hendes morbroder Lorentz Thega, Johan Lange, Friederich Hette__, Madame Knudsens, Madame Rasmus Muhrers.
        Hun var i 1751 hos klædekræmmer Kiellinghusen i København.


 •       xii.   Berthel Ring blev døbt den 6 apr 1729 og båret af borg. Lundis kone og rådmand Ottesens kone stod hos. Faddere var Hans Rasmussen Lang, Anders Rasmussen Lang, T. Lentz, Friederich Hetting, Johan Nielsen Lange, Madam. Sippenbroch, Rasmus Matzens hustru, Jomfr. Ring, Jomfr. Hald. Han blev begravet den 27 sep 1732 og han benævnes da kun som en liden søn af Jacob Ring.


 •       xiii.   Anna Elisabeth Jacobsdatter Ring blev døbt den 6 dec 1730 og båret af madame Hr. mag. Rector Schnabels, Madame Hr. Lars Nielsens kone stod hos. Faddere var apoteker Steer, Rasmus Mathssen, Johan Nielsen Lange, David Lange, Claus Lentzes hustru samt Boie Bagers hustru. Hun blev begravet den 4 apr 1731 på Domkirkegården, Roskilde, og hun benævnes da kun som Jacob Ibsens lidne datter.


 •       xiv.   Berthel Jacobsen Ring blev døbt den 10 okt 1732 og frøken Sophie Sested stod hos frøken Mette Sested som bar barnet. Faddere var Major Reventlou, kaptajn Horbou, løjtnant Verner farver, rektor mag. Schnobels hustr, Hr. Lars Nielsens hustru. Han giftede sig med Karen Andersdatter den 9 maj 1763 i Vor Frue kirke, København. Han giftede sig med Anne Pedersdatter cirka 1772. Han blev begravet den 3 okt 1778 på Domkirkegården, Roskilde, og der blev betalt 1 Rd 4 mark for jorden samt 5 mark til skolen.
        Han var snedkersvend i 1751 hos sin morbror Lorentz Thega i Roskilde. Han og Karen Andersdatter var med i Oeders efterretninger i 1771 i Roskilde købstad og han ernærer sig her som snedker.387. Anne Margrethe9 Hieronymdatter (Hieronym Thega, #774) giftede sig med Jacob Ibsen Ring (se #386), søn af Ib Ring og Mette Marie. Hun døde den 10 jul 1742 i Roskilde.


422. Peder9 Thomasen (Thomas Laursen, #844) blev født i Rævhede. Trolovelsen mellem Maren Christensdatter og Peder Thomasen blev deklareret den 2 mar 1693 i Jetsmark sogn, Hvetbo herred, han er da af Toftgård og hun er af Hønsholm. Der lyses 23. sep., 30. sep., samt 7 okt. Han giftede sig med Maren Christensdatter (se #423), datter af Christen Kjeldsen og Maren Christensdatter, den 25 nov 1694 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred. Han døde i aug 1728 i Hedegård.
Han var gårdfæster på Hedegård , hvis nuværende adresse er Lundergaardsvej 105 i Pandrup. Peder's bo blev skiftet den 11 maj 1729 i Børglumkloster og enkens lauværge er Peder Christensen i Quorup. Værge for børnene er Clemen Clemensen i Hedegaard. Den fulde ordlyd af skiftet er som følger: Anno 1729 dend 11 May er paa Welædle og Welbaarne Hr Cancelieraad Friderich Kiærs Weigne til Børglum Closter, Med mig underskrevne Jens Sand foretagent at holde skifte og dehling eftter Sahl Peder Tomaesøn udj Heedegaard som døde In Augustj 1728, Imellum hans eftterladte Enche Maren Christensdatter og Deres fællids børn 1 datter Johanne Pedersdatter 36 aar Som er giftt af fællids boe/: Som Enken forklarede at haffve faaet sin del saa hun Indtedt hafde at fordre / og Indladt sig udj Ægteskab med Peder Jensen udj Skald udj Aabye Sogn, 1 datter Dorethe Pedersdatter 31 aar 1 datter Mette Pedersdatter 26 aar og 1 søn Chresten Pedersen 20 aar, Hvor da var til stede paa Samtl de ugiftte børn derres Veigne, Clemend Clemendsøn udj Heedegaard, Paa Enchens Weigne Peder Christensen udj Qvorup, Blef saa boens forefundene Midler udj Ovenmeldte Derres Nærværelse Ved Niels Sørensøn og Jens Poulsøn udj Hønsholm Regesterit og Vurderet Som følger I Daglig Stuen Rd. M. Sk. 1 furbord med foed - 4 - 2de gamle Stoele med hynder - - 8 1 gal. Jern Kachel ofn i Støcher - 3 - 1 gal. fuer Skab - 2 - I Kielderen 1 Skab - - 12 1 Kierne - - 4 1 bøtte - - 6 1 bempel - - 8 1 Stand tønd - - 4 10 Stau Kar - 2 - (ant. kar på 10 staver) I Kiøchenet 1 Degn trou - 2 - 1 Stoel gryde - 1 - 1 Jernpande - - 8 I Brøgerset 2 Stand tønder - 1 - 2de ølkar - 4 - 2de løbe - - 10 1 Kiedel i grue 8 - - 1 Qværn - 3 - 1 Sold - - 12 1 Stand tønd - - 8 1 bimpel - - 10 1 bærkar - 1 - I Stor Stuen 1 Lang fur bord 1 2 - 1 forsæt - 1 - (lang bænk u. ryglæn) I Kammeret Ved Stuen 1 øl tønde - 3 - 1 ditto - 1 - 1 tragt - - 4 I dend østerste Kielder 6 Secher er 1 3 - Sænge Kleder 3 Dyner a stychet 10 M. er 5 2 - 1 Dyne Vaar af Wadmel - 4 - 4 hovedpuder - 4 - 2de par lagner 1 - - 2 Dyner 1 2 - 2 lagner - 2 - 2 Dyner - 4 - 1 lagen - 1 - Paa Loftted 3 hylleer - 4 8 3 hyllee Draug - 1 - 2 Spaaer med skaftt - 2 8 4 Rifver - - 12 1 hammer og tang Saug og Naur samt een øxe - 3 - Wogn og Ploug Redschab 1 Vogen med behør 2 - - 1 ditto 3 2 - 1 ditto 4 4 - 1 Ploug med alt tl behør 2 2 - 2de harrer 2 2 - 2de skoule - - 6 3 skoed grebe - 1 8 Bæster 1 gul hest 10 aar 5 2 - 1 brun hest 10 aar 5 - - 1 brun hestplag 4 aar 5 - - 1 brun bleset hoppe 18ten aar 3 - - 1 Rød hoppe 9 aar 6 4 - 1 skimlet Mer plag 3 4 4 - Fæhøveder 2de sort hielmed kiør 8te aar 6 4 - 2de sort hielmed ditto 12 aar 4 - - 1 graae ditto 3 aar 2 4 - 1 sort hielmed fem aar 2 4 - 2de gra Stud Nød 3 aar 6 - - 1 sort Stiernet Qvie 2 aar 1 3 - 1 Broged ditto 1 3 - 1 Broged quie var gal 1 1 - 2de sort hielmed Stude aargal 2 2 - 2de koe a stk 3 M. er 1 - - Faar 8 faar og lam 4 - - Svin 1 aars Svin - 4 - 1 aars Soe - 4 - Summa 100 3 14 Blef saa Enchen med Lauwærge tilspurt om de Vidste Videre boen til gode at angifve end for hen Registeret og Wurderit er hvor til de Svarede Neij, Iligemaade blef børnerne med formynder tilspurt om de hafde nogedt paa forbemeldte Registering at paa anche hvor til de Svarede Neij men var de med i alle maader fornøyet - Bleu Saa Videre fortagedt boen bortskyldige gield 1 Herskabetz Pretentioner til Stedets besetning efter hans Mayst. allernaa digste forordning 4 døgtige Bæster a stk 10 rd er 40 - - 1 Vogen med sit behør 5 4 - 1 Ploug med behør ialt 4 - - 1 harre 2 - - 2 Landgilden for sidst afvigte aar 1728 10 - - 3 Huusenes brøstfeldighed som ved for bemeldte Registering og Wurderings Mænd er Siuned og taxered som følger Til Raallinggen behøves 10 les tag a 5 M. er 8 2 - 1 tyldt Tømmer 3 - - Til Laden 10 læs tag a 5 M. er 8 2 - 2 tyldter Tømmer 6 - - til fæe huuset 6 læs tag a 5 M. er 5 - - 5 tyldter Tømmer a 2 M. er 10 - - Enken foregaf desuden at være bortskyldig 4 4 - tilsammen 108 - - Blef de saa samtlig tilspurt om de med alt forindførte Var fornøyet, huor til de samt- lig Svarede Jo Boens Midler bleef lagt Imod dends gield gielden Bedrage sig Meere en boen kand tilstrede 7 2 2 Blef saa Boens forfundne Midler Enchen Maren Christensdatter over leferede til Stedetz Conservation som lovede tillige med hendes LauVærge at holde børnene Arfveløs og frij i alle maader for gielden Hvad Stedetz bygning og Jordens driftt angaar lofvede Enchen saa vit hende Muligt er loulig at dyrche og bruge, samt huusene Ved lige at holde, og gielden tid eftter anden saa Vit hende Muligt Var, lofvede hun at betalle, hvor med dette Skiftte saaledes er slutted og tilendebragt Heedegaard ut Supra Jens Sand, Maren Christensdatter Peder Christenseøn Clemend Clemendsøn Wurderings Mænd Jens Poulsøn Niels Sørensen.

Børn af Peder9 Thomasen og Maren Christensdatter (se #423) alle døbt i Jetsmark kirke, Hvetbo herred, var:
 •     211  i.   Johanne8 Pedersdatter.


 •       ii.   Dorthe Pedersdatter blev født i Lydt. Hun blev døbt den 30 mar 1698 forældrene er da af Lydt. Faddere var Mette Andersdatter i Biedholm, Søren Nielsen i Hønsholm og Anders Christensen i Ofrmølle. Hun giftede sig med Christen Sørensen den 6 okt 1739 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred.
        Hun boede i apr 1736 i Hedegaard hos sin moder. Hun boede i okt 1738 i Hedegaard hos sin broder.


 •       iii.   Mette Pedersdatter blev født i Hedegaard. Hun blev døbt den 19 nov 1702 forældrene er da af Heegaard. Faddere var Ane Christensdatter i Heegaard, Margrethe i Toftgaard, Søren Nielsen i Hønsholm, Peder Sørensen i Kalsensgaard og Christen Lassen i Boelitt. Hun giftede sig med Jens Iversen den 29 sep 1732 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred.
        Hun boede i apr 1736 i Kvorup. Hun og Jens Iversen boede i okt 1738 i Kvorup, Jetsmark sogn.


 •       iv.   Christen Pedersen blev født i Hedegaard. Han blev døbt den 9 nov 1708 forældrene er da af Heegaard. Faddere var Ane Christensdatter i Heegaard, Præstekonen, Niels Thomsen i Cisgaard og Jens Thomsen i Sinholt i Ajstrup sogn (hans farbror). Trolovelsen for Christen Pedersen blev deklareret den 9 dec 1738. Han giftede sig med Anne Sørensdatter den 21 jan 1739 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred, han er da af Hedegård og hun er af Korup. Han døde i 1754 fra 4 umyndige børn, 2 sønner og 2 døtre (ældste søn 12 år). Enken kan ikke magte sagerne og de følgende 8 år kommer gården i en stedse dårligere drift der tydeliggøres i fæstekontrakten fra 5.februar 1763 for den næste fæster.
        Han boede i apr 1736 i Hedegaard efter at have overtaget fæstet på gården efter sin far. Hans ældste søn udlægges som barnefader af en tjenestepige på nabogården Hønsholm.423. Maren9 Christensdatter (Christen Kjeldsen, #846) blev antageligvis født i Hønsholm, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, idet at hun er fra Hønsholm ved sin trolovelse med Peder Thomasen. Det er på denne baggrund af denne antagelse at hendes forældre er identificeret. Hun blev døbt den 7 jul 1667 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred, og faddere var Christen Christensen i Ribergaard, Boeld Lausdatter i Hægaard og Kirsten Jensdatter i Qvorup. Hun giftede sig med Peder Thomasen (se #422), søn af Thomas Laursen og Johanne Christensdatter, den 25 nov 1694 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred. Hun døde den 10 aug 1738 i Hedegård, Jetsmark sogn, i en alder af 71. Hun blev begravet den 24 aug 1738 på Jetsmark kirkegård, Hvetbo herred.
Hun boede i apr 1736 i Hedegaard. Maren's bo blev skiftet den 20 okt 1738 i Børglumkloster og har følgende ordlyd: Anno 1738 Dend 20de Octob. Indfandt sig Hans Ermandinger fra Børglom Closter Paa høje herskab høiædle og Welbaarne Hr Justits Raad Friderich Kierskiolds vegme udj Hedegaard I Jetsmarch Sogn, med tiltagne 2de Mænd Niels Søresen og Jens Poulsen begge af Hønsholm, for der skifte og Deling at foretage og fuldføre, efter afgangne Maren Christensdaatter Afgangne Peder Thomassens Enke, Som boede og dend 10de Aug. sidst ved Døden samme steds er Afgn. Imellem dend Salig koenes Børn og arfvinger som ere En Søn Christen Pedersen 31 aar En Daatter Johanne Pedersdaatter Giftt med Peder Jensen i Aabye Sogn i Schald Bye Een dito Daatter Mette Pedersdaatter Giftt med Jens Jversen i Quorup i Jetsmark Sogn Og endnu een Dito Daatter Dorthe Pedersdaatter 40 aar ugiftt og hiemme I Heedegaard hos broderen, hvor da var tilstede Christen Pedersen paa Egne vegne og Jens Jversen af Qvorup paa sin kones Søsters Dorte Pedersdaatters, samt Svogers og Egne Vegne og da blev foretaget og forrettet som følger Indboe I dend Liden Stue Rd. M. Sk. 1 Fuur bord med foed - 4 - 1 gl Jern Kakelofn af mange stk - 3 8 Sænge Klæder I Een Hul-Sæng 1 Vadmels underdyne 1 2 - 1 Dito overdyne - 4 - 1 Pude - 1 - 1 Par gl Blaargarns Lagn - 3 - I Een anden Hul Sæng i Ditto Stue 1 Wadmelsunderdyne - 2 - 1 Dito Overdyne - 4 - 1 gl. Pude - 1 - 1 Blaarg. Lagn - 1 - 1 Løb - - 4 1 Sime stoel - - 6 I Dend Stoere Stue En Nagefæst Sængestæd Derudi 1 gl stribet omhæng af 3 stk - 3 - 1 Overdyne 1 3 - 1 underdyne Waar - 2 - 2 hovedpuder - 2 8 1 Blaargarns Lagn - 2 - Een Ditto Sæng 1 gl underdyne Waar - 3 - 1 Dito overdyne Waar - 2 8 2 gl Puder - 1 8 1 gl Blaargarns Lagn - - 8 1 fur Bord med foed 1 2 - 1 Forsat ved samme bord - 1 8 1 Løb - - 2 1 Tønde stoel - - 2 1 Øl tønde - 3 8 1 Saae - - 12 1 Løb skiepe - - 2 1 gl Eege Kiste uden Laas - 4 8 1 Dito Skrin - 4 - 1 otting - - 1 1 gl. Naufv - - 6 1 Dito Sauge - - 6 1 Baand-kniv - - 3 1 hammer - - 2 1 høeleer - 3 - I dend Øster Stue 1 gl halv Sængsted - - 12 Derudi 1 gl. olmerdugs overdyne - 4 - 1 gl Wadmelsunderdyne 1 - - 1 Pude - - 12 I Et Lidet Kammer 1 gl. øl tønde og tragt - - 10 1 Bær-Kar - 1 8 1 Loft-stie - 1 8 I Et Lidet Kamer ved Lille Stuen 1 Kierne - - 4 1 flødbøtte - - 3 1 Liden Standtønde - - 4 2de ottinger - - 1 1 stag foed - - 2 I frammerset 1 Bøge Blad - - 3 1 Deigne trug - - 12 1 strippe - - 2 1 fad og 2 gryder af Leer - - 2 1 gl Jern Gryde - 2 - 1 Rist og 1 Ildtang - - 4 11 stk Siebøtter - 1 8 I Brøger Huuset Een 3 fierdings Kaaber Kiedel i Grue 7 2 - 1 Kar af fuur - 3 8 1 Liden gl. Dito - 1 - 1 gl. Solde - - 8 2 gl. Solde - 1 2 1 gl. haand quern - 4 - 1 Liden Strip - - 2 Paa Lofttet 1 Spade og Skaftt - 1 - 2 høelee Draug - - 12 Reeb til tvende høevogne - 1 - Svøb til Dito - 2 - 4 River - - 8 Udvendig Boeskab I Gaarden befandtes 1 Goed Vogn med hæcker og kurv 4 - - 1 Ringere Dito 2 - - 1 Ringere Mog Wogn - 4 - 1 Ploug med Jern 1 - - 2 harver 1 2 - 3 Jern Skoed Grebe - 2 4 1 Skoufvel - - 2 1 Spade og Skaftt - - 12 1 Dito - - 8 Drætte tøy til 3de par bæster til Plov og Vogn 1 1 Sædeløb 8 S 2 Jern tveder 1 M - 1 8 Creaturer 1 Raun Sort Koe 12 aar 2 1 Sort hielmed Dito 14 aar 1 5 1 Raunet dito 8 aar 2 4 - 2 quier 3de aar med Kalv 5 2 - 1 graae og 1 Raunet stud i 3de aar 4 4 - 1 Liden hvid anden aars stud 1 2 - 1 Liden graae anden aars qvie 1 1 - 1 Sort stud kalv - 5 - 1 broget dito - 4 - 1 Sort hielmed dito - 4 - 1 broget qwie dito - 3 - 8 stk faaer a 3 M 4 - - 1 anden aars galt svin 1 - - 2de grise - 3 - 2de gies og 1 gasse - 1 8 1 skimmelt hæst 8te aar 6 4 - 1 hvid dito 13 aar 4 - - 1 brun fyllj 8 aar 5 - - 1 Sort blæset fol hors 10 aar 4 - - 1 brun stiernet Maar føl 1 3 - 1 Rød 3de aars Maar plagt 3 2 - Derpaa blev samtl tilstædeværende af skif- tte Rætten tilspurt om de vidste mere at angive i Nogen Maade som boen Kunde komme til Indtægt hvortil de svarede Nej Og Beløber Da Boen sig til den Summa 93 1 15 sk Derpaa hæftter følgende gield og besværing Gaardens besætning som er 3 tdr 4 skip hartkorn a hver tønde hartkorn efter forordningen 1 hæst saa god som 10 Rd er 35 - - 1 forsvarlig Ploug med al sin tilbehør 3 - - 1 Dito Wogn med tilbehør 8 - - 1 Dito harve 2 - - Eftter dend Salig kones qvitansbog Ræster paa Skatter og Landgilde til herskab 18 - - Gaardens brøstfeldighed blev eftterseet saaledis Rollinghuuset behøver 1 tyldt Dobelt 12 aaller til hielp til inner og stolper 3 - - Til tæket vil behøves 15 Læs tag a 2 m 8 sk 6 1 8 arbejdsløn til tæke og tømmermænd 2 - - Det Vester huus ved eftter Siufn mangler som ellers Liger paa Jorden 3 tyldt 3te aller til spærer a 5 m 2 3 - 1 1/3 tyldt Dito til Bielker a 5 mk 1 1 8 1 tyldt Enkelt 12 aller 2 - - 4 tyldt Lægter a 2 mk 1 2 - 15 Læs tag a 2 mk 8 sk 6 1 8 Tømmer og tækemænds arbeide er anset i Ringeste for 4 - - Laden mangler Ligeledes ved efttersiufn 1 tyldt Dobelt 12 aller til hielp til Remme bielker og stolper 3 - - 5 Læs tag a 2 mk 8 sk 2 - 8 Tømmer og tækemænds arbeide er i det Ringeste paa dette huus anseet for 1 - - Skifttets Bekostning 2de Vurderingsmænd a 1 mk. 2 - - 1 ark stemplet Papir til Skifttebrevedt 1 8 - Dends udfærdigelse i Ringeste paa 2de ark a 3 m 1 - - Summa Boens Besværing 102 1 8 Naar nu Boens besværing og beløb Leqvideres med hver andre sees dends gield og besværing 8 Rd 5 Mk 9 sk. at overgaae dends Beløb, og alt saa Indted Imellem arfwingerne at blive til Dieling. Jens Iversen som paa Egne og Svogers vegne var Nærværende ved dette Skiftte Erklærede, at at hand og Svoger ved Deris giftermaal, her af boen alt forud var given og meddelt, hvad Forældrene da kunde taale og derfor Erklærede, Indted med boen at ville have at bestill; Men der Imod paastoed hans Kones ugiftte Søster, som dend der stedse haver været hiemme og gaaet hendes moder til haande, og der over Indted hafde Nødt, ej Saaledis burde forskydes uden Noget af broderen at godtgiøris. Chrisen Pedersen Svarede at dette Skiftte viser at Indted saavel for hannem som hende bliver til Deeling og hans salig moders Gield vil blive ham tung nok at svare ham dend der ved stædet forbliver, ike des mindre forsikrede Hand ej at slaae haanden af sin ugiftte Søster forinden hun kom i Mands Værge, og saae fremt det i hans Levetiid skeer. Lovede hand, hende at see til goede eftter sin der havende ofver, Hvorved dette Skifttee det har været at skiønne, hermed er slutted og til ende Bragt, Dette til stadfæstelse under Voris hænder datum Stærfboen i Heedegaard ut Supra Paa Skiftteforvalteren H. Justits Raad Kierskiolds Vegne Som Fuldmægtig H Ermandinger Niels N. S. S. Sørensen Jens Powelsen Naufnmærke Christen C. P. S. Pedersen Paa sin Svogers Kones Søsters og egne vegne Naufnmærke Jens J. J. S. Jensen Naufnmærke.


456. Morten9 Knudsen giftede sig med nn NN (se #457).
Han boede i 1688 i Vester Halne, Vadum sogn, Kær herred.

Børn af Morten9 Knudsen og nn NN (se #457) var:
 •       i.   .
        Jacob8 Mortensen formodes at være bror til Anders Mortensen i V. Halne. Han blev den 4. juli 1721 stævnet for herredstinget for sammen med flere andre at have tævet tjenestekarl Laurits Nielsen fra Fogedgaard. Han nævnes da at være fra Vadum sogn.


 •     228  ii.   Anders Mortensen.457. nn9 NN blev født cirka 1659 da hun ved sin død angives at være 78 år gammel. Hun giftede sig med Morten Knudsen (se #456). Hun blev begravet den 17 mar 1737 som enke.


10. generation528. Niels10 Espensen (Espen Nielsen, #1056) blev født cirka 1614 da han angives at være 81 år gl. ved sin død. Han giftede sig med Karen Hansdatter. Han døde den 14 nov 1695 i Heilskov, Ørslevkloster sogn.

Børn af Niels10 Espensen indbefatter:

532. Niels10 Christensen blev født i 1599. Han giftede sig med Inger Christensdatter (se #533). Han døde i 1694 i Sortbjerggaard, Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred.
Han nævnes i lister over decimanter (tiendeydere) i 1651 og 1657 i Viborg bispearkivs herredpakke for Fjends Herred samt i matriklerne 1662 og 1688 som fæster af gården der i 1688 fik gl. nr. 7 og hartkornet ændret fra 6 tdr. 2 fjk.2/3 alb (alle gårde i Hald havde indtil da lige meget hartkorn). Han og Inger Christensdatter fik 11 børn hvoraf de 6 var levedygtige: 5 sønner og 1 datter, dette ifølge skiftet efter den barløse søn Christen Nielsen Hundt (et tilnavn, der vel blev erhvervet ved giftemålet i Aalborg). Han og Inger Christensdatter blev sandsynligvis begravet i kirken under en stor gravsten, som blev bekostet af deres søn Christen Nielsen Hundt i Aalborg. På et tidspunkt er gravstenen fjernet fra kirken og familien har bragt den hjem til Sortbjerggaard, hvor den endnu (år 2000) ligger i et buskads i haven. Gravstenen bærer følgende ordlyd (på nudansk): Her under hviler ærlig og velagte mand nu sal. Niels Christensen som boede i Hald udi Sortbjerggaard og døde 1694 sammesteds udi hans alders 96 år med hans nu sal. hustru Inger Christensdatter døde 1688 udi hendes alders 84 år levede udi ægte... år og af Gud velsignede med 11 børn som en del af denne før forældrene er udi Herren hensovede. Nu giv dem denne alle tro kristne en glædelig opstandelse[resten, ca. 13 ord, er svært læseligt].

Børn af Niels10 Christensen og Inger Christensdatter (se #533) var:
 •       i.   Christen9 Nielsen blev født i jan 1633. Han giftede sig med Ellen Ibsdatter. Han døde den 16 aug 1698 i Aalborg, Budolfi sogn, i en alder af 65 og er da en velhavende køb- og handelsmand i Strandstien i Aalborg. Han angives da at være 65 år, 7 mdr. 2 uger. Han blev begravet den 19 aug 1698 i Budolfi kirke, Aalborg.
        I 1682 blev hans i Aalborg iboende ejendom takseret til 14 rdlr. og hans hus lige ved takseres til 6 rdlr. Han og Ellen Ibsdatter lavede testamente den 28 apr 1691 idet parret var barnløse. Den længstlevende skulle sidde i uskiftet bo, men betale afdødes arvinger 300 sldlr., halvparten i rede penge og resten "i gode varer". Når den længstlevende dør skal samme arvinger alene dele det efterladte. Christen's bo blev skiftet af Aalborg byfoged.


 •     266  ii.   Jacob Nielsen.


 •       iii.   Niels Nielsen blev født i 1645. Han døde i 1718 i Ørslevkloster sogn.
        Han boede på Sortbjerggaard, Hald, Ørslevkloster sogn, Fjends herred. Den 19 jul 1700 sælger han den anpart i Lundøgård i Fjends herred til General Johan Rantzov som var ejet af hans salige bror, Christen Nielsen Hundt, som boede og døde i Ålborg den 23/6 1698.533. Inger10 Christensdatter giftede sig med Niels Christensen (se #532). Hun døde i 1688.


610. Rasmus10 Kræmmer giftede sig 1. gang med NN Jensdatter Hvass (se #611), datter af Jens Hvass. Han giftede sig 2. gang med NN NN.
Han var muligvis kræmmer, da efternavnet Kræmer er gået videre til hans to af hans sønner. Han var med i kopskatmandtallet i 1672 i Viborg Familien er da blandt "Fattige, forarmede og nyder almisse for dørene i Sortebrødre sogn" og ses da at bestå af faderen, Rasmus Kræmmer, samt dennes kone og fire børn: Tre drenge på hhv. 8, 6, og 24 år samt en pige på 5 år.

Børn af Rasmus10 Kræmmer og NN Jensdatter Hvass (se #611) var:
 •       i.   Anders Rasmussen9 Kræmmer giftede sig med Maren Poulsdatter.


 •       ii.   Jens Rasmussen Kræmer blev født i 1646. Han døde den 8 sep 1700 i Viborg som ugift kræmmer uden arvinger. Han blev begravet den 14 sep 1700 på Viborg, Gråbrødre sogn.
        Køber noget jord af sin svoger Peder Jacobsen. Denne jord har hans svogers kone arvet af sin moster Anne Jensdatter. Jens arver også selv jord, men pantsætter denne jord nogle få dage efter købet af svogerens jord. Han er med i skattemandtallet i 1696 i Sct. Mogens Gade, Viborg, og står her opført som en enlig og "fattig tåbelig bissekræmmer, som løber om med tobak og knappenåle, hvorpå han fortjener en sulteføde, køber øl og brød". Han bor hos Ingeborg Hellesdatter, en fattig enlig kvinde som spinder for sin føde. I skat betaler han 4 mark.


 •     305  iii.   Kirsten Rasmusdatter.611. NN Jensdatter10 Hvass (Jens, #1222) giftede sig med Rasmus Kræmmer (se #610). Hun døde mellem 1660 og 1662 da hun selv får barn i 1660 og hendes mand får barn med sin næste kone i 1662.


706. Jens10 NN.

Børn af Jens10 NN indbefatter:
 •       i.   .
        Johanne9 Jensdatter boede mellem maj 1718 og feb 1726 i Alstrup idet hun i denne periode står fadder eller barnebærer for nogle af søsteren Marens børn og da ses at kommer herfra.


 •     353  ii.   Karen Jensdatter.708. Peder10 Oggesen (Ogi Nicolaisen, #1416) blev født i 1640. Han giftede sig med Anne Pedersdatter (se #709).
Han er sandsynligvis søn af den Ogge Nicolaisen som dør 1666 som 63-årig. Anne Hansdatter til Oggis dør i 1651 og er sandsynligvis Peder's mor. Ved Peder's børns dåb (der er syv) i 1670 og 1676 er følgende faddere: Patricia Nicolaisdatter, Christen Nicolaisen, Christine Nicolaisdatter og Anna Nicolaisdatter. Disse er sandsyligsvis en farbror og fastere til Peder. En anden teori er at han er søn af en Ogge Nielsen som skulle have været den tidligere fæster af matr. nr. 6 og gift med enken Anne Pedersdatter. Peder var gårdmand på Vestergaard, Ullits, Ullits sogn, Gislum gerred. Han boede mellem 1664 og 1698 på Vestergaard Gården havde matr. nr. 6, nuværende matr nr. 17a beliggende på adressen Ullitshøjvej 143. Gården var i 1664 fæstet som halvgård og fra 1667 som 2/3 gård (havde da hartkorn 6). Den andel halvdel blev fæstet af en Søren Mortensen. Gården var i 1664 blevet fastsat til hartkorn 4 tdr. 7 skpr. 1 fjdkr. 2 3/5 alb., hvilket i 1688 var blevet nedsat til 3 tdr. 6 skp. 2 fjdkr. 2 alb. Han og Anne Pedersdatter var med i mandtallet den 9 feb 1681 i Ullits sogn, Gislum herred, og i husstanden (#31) findes følgende beboere: Peder Oggesøn, Anne Pedersdatter, Ogge Pedersøn og Karen Pedersdatter.

Børn af Peder10 Oggesen og Anne Pedersdatter (se #709) var:
 •       i.   Anne9 Pedersdatter blev født i 1664.


 •       ii.   Gertrud Pedersdatter blev født i 1667.


 •     354  iii.   Ogge Pedersen.


 •       iv.   Peder Pedersen blev født i 1673.


 •       v.   Karen Oggesen blev født i 1676.709. Anne10 Pedersdatter blev født i 1634. Hun giftede sig med Peder Oggesen (se #708), søn af Ogi Nicolaisen og Anne Hansdatter. Hun døde den 24 aug 1714 i Ullits sogn, Gislum herred. Hun blev begravet den 26 aug 1714 på Ullits kirkegård, Gislum herred.


712. Christen10 Dammergaard giftede sig med Maren Nielsdatter (se #713).
Han fæstede i Fandrup, Farsø sogn i 1724 (eller en med samme navn gjorde) en ½-gård ejet af Brøndum på Hvanstrup. Gården har hartkorn 3-0-3-2. En anden teori går på at han antageligt var bosat i Svingelbjerg i Vesterbølle sogn, men han er ikke fundet død i sognet (kirkebogen begynder i 1681).

Børn af Christen10 Dammergaard og Maren Nielsdatter (se #713) var:

713. Maren10 Nielsdatter blev født cirka 1637 da hun ved sin begravelse angives at være 80 år gammel. Hun giftede sig med Christen Dammergaard (se #712). Hun døde i Svingelbjerg. Hun blev begravet den 20 jun 1717 på Vesterbølle kirkegård, Rinds herred, og kaldes da "Niels Dammergaards moder af Svingelbjerg, navnlig Maren Nielsdatter".


714. Christen10 Schiønning blev født cirka 1658 da han angives at være 80 år gammel ved sin død. Han giftede sig med Ellids Graversdatter (se #715). Han døde i Fandrup, Farsø sogn, Gislum herred. Han blev begravet den 30 maj 1737 på Farsø kirkegård, Gislum herred.
Han Da en Just Nielsen Schiønning deltager som fadder til Christens børn er han muligvis en bror til Christen. Just dør i Fragtrup, Farsø sogn 2. feb. 1706 (63 år). Christen har måske boet i Grønnerup før han kom til Fandrup, men dette er ikke helt sikkert. Årssagen er at hans kone ofte deltager i dåb i Grønnerup og en enkelt gang benævnes han som fadder af Grønnerup. Han var fæster under Thomas Svane i Viborg og er nævnt i dennes skifte. Da Svanes kone dør er Christen gået på aftægt - samme sted - og hans to svigersønner har ovetaget gården der er på 6.3.3.2. Han og Ellids Graversdatter boede den 20 jun 1704 i Fandrup, Farsø sogn, idet han på denne dato står fadder til Christen Pedersen fra Fragtrups datter Kirsten. Hans kone er barnebærer. Andre faddere tæller Christen Dammergaard, Niels Christensen af Fragtrup, Laurids Nielsens kone af Fragtrup, samt forne (sidstnævntes) søster af Fandrup.

Børn af Christen10 Schiønning og Ellids Graversdatter (se #715) var:
 •     357  i.   Inger9 Christensdatter.


 •       ii.   Else Christensdatter blev født cirka 1694 da hun ved sin død angives at være 60 år gammel. Hun giftede sig med Povel Nielsen den 13 okt 1715 i Farsø kirke, Gislum herred, og de er da begge af Fandrup. Hun døde i Fandrup, Farsø sogn, Gislum herred. Hun blev begravet den 2 feb 1754 på Farsø kirkegård, Gislum herred, og hun benævnes da som Poul Nielsens kone af Fandrup.


 •       iii.   Kirsten Christensdatter blev født cirka 1697 da hun ved sin død angives at være 64 år gl. Hun giftede sig med Peder Jensen. Hun døde i Fandrup, Farsø sogn, Gislum herred. Hun blev begravet den 22 nov 1761 på Farsø kirkegård, Gislum herred, og hun benævnes da som sal. Per Jensens enke af Fandrup.715. Ellids10 Graversdatter blev født i jun 1646 da hun ved sin død angives at være 62 år, 1 måned og nogle dage gammel. Hun giftede sig med Christen Schiønning (se #714). Hun døde i Fandrup, Farsø sogn. Hun blev begravet den 8 jul 1708 på Farsø kirkegård, Gislum herred.
Hun og Christen Schiønning boede den 20 jun 1704 i Fandrup, Farsø sogn, idet han på denne dato står fadder til Christen Pedersen fra Fragtrups datter Kirsten. Hans kone er barnebærer. Andre faddere tæller Christen Dammergaard, Niels Christensen af Fragtrup, Laurids Nielsens kone af Fragtrup, samt forne (sidstnævntes) søster af Fandrup.


724. Laurids10 Madsen giftede sig 1. gang med Gertrud (se #725). Han giftede sig 2. gang med Mette Sørensdatter, datter af Søren Mogensen, i 1680 i Østerbølle kirke.
Han var vel søn af formanden på Slyngshøjgård, Mads Jensen, og overtager i 1643 gården som ødegård. I 1652 omtales han som fæster sammen med Christen Jensen, i 1664 sammen med Christen Christensen og i 1680 sammen med sønnen Anders Lauridsen.

Børn af Laurids10 Madsen og Gertrud (se #725) var:

725. Gertrud10 blev født cirka 1613. Hun giftede sig med Laurids Madsen (se #724). Hun døde i 1679.


736. Otte10 Nielsen blev født cirka 1630. Han døde efter 1688 da han nævnes i matriklen dette år.
Han ses som fæster i 1688 i Nyrup, Gislum sogn sammen med sin formodede broder Niels Nielsen. De fæster sammen en halvgård under Lerkenfeldt som ved matriklen i 1664 var sat til hartkorn 2 tdr. 6 skpr. 1 fjdkr. ½/5 alm., hvilket ved matriken i 1688 ændres til 2 tdr. 7 skpr. 1 fjdkr. Gården havde nr. 8 og var en halvgård idet hele gården oprindeligt havde været på godt 5 tdr. hartkorn. På et tidspunkt omkring 1690-1695 afstod han halvdelen til sønnen Niels, mens den anden halvdel kom til Palli Bøes (måske en svigersøn til Otte Nielsens broder Niels). Denne Palli Bøes afstod nogle år senere også sin halvpart til Niels Ottesen, som dermed blev fæster af den hele halvgård.

Børn af Otte10 Nielsen indbefatter:

744. Anders10 Madsen blev født cirka 1609. Han giftede sig med Anne Andersdatter (se #745). Han døde i Vesterbølle og blev begravet den 2 jul 1703 Præsten har ved denne lejlighed indført i kirkebogen "oc det var troligt, at hand var ældre ti hand var i Kejserens Krig (o. 1627-1629) saa stor, at hand kunde kjøre med Krigsfolket til Randers oc andetsteds. Han boede i den næst østerste Gaard her i Byen, dersom hands søn Jens nu bor.".

Børn af Anders10 Madsen og Anne Andersdatter (se #745) var:

745. Anne10 Andersdatter blev født cirka 1617. Hun giftede sig med Anders Madsen (se #744). Hun døde i Vesterbølle og blev begravet den 1 sep 1688.


746. Christen10 Nielsen Ladefoged blev født cirka 1631 da han angives at være 72 år gammel ved sin død. Han giftede sig med Anne Pedersdatter (se #747). Han døde i Hougaard, Vesterbølle, Vesterbølle sogn, Rinds herred og blev begravet den 2 maj 1703 på Vesterbølle kirkegård, Rinds herred.
Han var vel, sit tilnavn taget i betragtning, på et tidspunkt ladefoged på Lerkenfeldt. Han fæstede Hougaard, Vesterbølle sogn, Gislum herred idet det ved hans dødsindførsel i kirkebogen angives at han er fæster af Hougaard, den sydligst beliggende gård i Vesterbølle.

Børn af Christen10 Nielsen Ladefoged og Anne Pedersdatter (se #747) var:
 •     373  i.   Maren9 Christensdatter.


 •       ii.   Else Christensdatter blev født i Vesterbølle, Vesterbølle sogn, Rinds herred. Hun blev hjemmedøbt den 12 okt 1681 i Hjemmet, Vesterbølle, Vesterbølle sogn, Rinds herred, og vidner ved aftendåben var Peder Poulsen, Jep Jacobsen og nogle kvinder. Dåben blev bekræftet i kirken 14 dage senere, den 26. oktober.


 •       iii.   Niels Christensen blev født i Vesterbølle, Vesterbølle sogn, Rinds herred. Han blev døbt den 15 okt 1684 i Vesterbølle kirke, Rinds herred, efter allerede at være blevet hjemmedøbt. Barnebærer var Peder Jensens Basses hustru Karen Pedersdatter. Faddere var bl.a. Jens Ladefoged og Peder Mouridsen.747. Anne10 Pedersdatter blev født cirka 1640 da hun angives at være 73 år gammel ved sin død. Hun giftede sig med Christen Nielsen Ladefoged (se #746). Hun døde i Vesterbølle, Vesterbølle sogn, Rinds herred og blev begravet den 1 nov 1713 på Vesterbølle kirkegård, Rinds herred, som enke efter Christen Nielsen Ladefoged.


754. Laurs10 nn.

Børn af Laurs10 nn indbefatter:
 •     377  i.   Anne9 Laursdatter.


 •       ii.   .
        Kirsten Laursdatter boede i mar 1740 i Lovns sogn da hun da bærer søsterens barnebarn Christen Larsen til dåb i Ullits kirke.768. Oluf10.

Børn af Oluf10 indbefatter:
 •     384  i.   Laurs9 Ollesen Bruun.


 •       ii.   Niels Ollesen Bruun giftede sig 1. gang med Sidse Mortensdatter. Han giftede sig 2. gang med Kristine Jensdatter.
        Han var kongelig majestæts skovrider i Særløse, Voldborg herred. Han ejede Asser mølle, Glim sogn, i slutningen af 1600-tallet eller i starten af 1700-tallet. Han beboede ikke selv møllen, men lod sin broder Lars bestyre den. Skovrider Knud Rafn fra Ørslev (som giftede sig med Niels' enke) overtager møllen efter Niels og sælger den i 1734 til Laurs Christiansen Meysler. Der har eksisteret et epitafium i Særløse kirkesom beskrives som følger i "Danmarks Kirker": † Epitaf. 1719. Niels Olsen B . . ., kgl. Maiest. Skovrider, og hans første Hustru Sitze Mortens[datter], død 1719; gift anden gang med [KJristine Jens[datter], (tre sønner, to døtre). Gylden fraktur på sort bund. Hængestykket flankeredes af løvværk, der omfattede to engle, som holdt et skriftfelt formet som et tæppe med mindevers; nederst fandtes et relief af døden. Epitafiet er forsvundet i nyeste tid. Han og Kristine Jensdatter fik tre sønner og to døtre.772. Ib10 Ring lever stadig.

Børn af Ib10 Ring og Mette Marie (se #773) var:
 •     386  i.   Jacob Ibsen9 Ring.


 •       ii.   Maren Ibsdatter giftede sig med Rasmus Davidsen, søn af David Thomsen.
        Hun levede i jun 1719.773. Mette Marie10 giftede sig med Ib Ring (se #772).
Hun navn er antaget idet hendes antagne børn, Jacob og Maren begge får en datter ved navn Mette Marie. Følges alm. opkaldstradition for disses børn, så kan hendes navn godt være Mette Marie.


.
774. Hieronym10 Thega (NN, #1548) nedstammer muligvis fra (eller er identisk med) den Lorentz Hieronymi som døbes i Undløse sogn, Holbæk amt i december 1671, søn af Hieronymi Lorentz Rytter. Han er muligvis også den Hieronimus Heinrich Thege der bliver viet til en Anniche Lorentzdatter den 12 jun 1706 i Roskilde. Se også https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?topic=83558.360. Han var snedkermester i 1735 i Roskilde.

Børn af Hieronym10 Thega indbefatter:
 •     387  i.   Anne Margrethe9 Hieronymdatter.


 •       ii.   Lorentz Hieronimus Thega giftede sig med NN NN. Han døde cirka 1761.
        Han var snedkermester i 1735 i Roskilde. Han var en af de lokale investorer der (trods nedgangstider og brand i 1731 og 1735) i 1738 købte aktier (½ ud af 60 til 5 rdl./stk.) i Roskilde bys spindefabrik. Det var et beskæftigelsesprojekt for fattige som gav dem mulighed (læs: havde pligt til) at tjene til føden. Det blev dog ikke nogen videre succes og kuldsejlede i 1742. Spindefabrikken blev i øvrigt indrettet i en sal i det nybyggede rådhus. Hans ejendom vurderes ved Roskilde brandforsikring 28 januar 1761 og er da beliggende på torvets søndre side og benævnes som "Lorents Hiernoumus Thega snedkers ejendoms gaard" (nr. 40). I margin står dog "Nu Berthel Jacobsen Ring Smede Svend". Berthel Jacobsen Ring har altså overtaget ejendommen efter sin mester og morbror, Lorentz Hieronimus Thega, hvis enke han da også tager sig af, idet hun i 1771 "ernærer sig ved sin spinderok og sin saglige mands søsters søns hjælp" Ejendommen beskrives som følger: Bestaar af 9 Fag til Torvet en Etage, en Qvist paa 3 Fag til Gaden, Bindings værk, Eege tømmer, Gaul Muur og Steen tage, indrettet til Logementer, Kiøkken og og Værksted, samt Indkiørsel fra torvet, af værelserne er et paanelet over Alt, der udi en Jern Vind ovn med Rør og Tromle, samt 2de Ditto Bielægger Ovne, en indmuuret Kaaber Brøgger Kiedel paa 5 fr. 2de Skaarstene, dend eene fra Kielderen og den anden fra Kiøkkenet, som gaar sammen til et Rør. 6 Fag dobbelt Vindduer med 4r Engelske Rammer i hver, alle med henge Skudder, samt 5½ Fag Engelske Ditto med 2de Modskyde Skudder, og 2de fag Enkelt vindue i 2de Rammer, under Bygningen r en Grund Muuret Kielder paa 7 fag indrettet til Brøggers hvor Ovennte Kiedel er indmuuret. Værdi 720 Rd. Eet lidet halv Huus til Stald og 7 fag Plankeværk, samt et lidet Huus i Gaarden. Værdi 30 Rd. Summa Gaardens Taxation 750 Rd. den 28 jan 1761 i Torvets søndre side, Roskilde.844. Thomas10 Laursen blev født cirka 1629 da han ved sin død angives at være 93 år gammel. Han giftede sig 1. gang med Johanne Christensdatter (se #845) den 12 nov 1665 i Tolstrup kirke, Børglum herred, hun er da af Tømmerby. Trolovelsen mellem Margrethe Christensdatter og Thomas Laursen blev deklareret den 26 jul 1688 og lyst den 2., 9. og 16. september. Han giftede sig 2. gang med Margrethe Christensdatter den 23 sep 1688 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred, hun er da af Toftegård. Han døde i Toftegård, Jetsmark sogn. Han blev begravet den 3 sep 1722 på Jetsmark kirkegård, Hvetbo herred.
Han var gårdfæster. Han boede mellem 1672 og 1688 i Rævhede, Aaby sogn, Kær herred, og måske derfør, da han boede der i 1672, 1681 og 1683 (skattemandtal) og 1688 (Birkelse jordebog).

Børn af Thomas10 Laursen og Johanne Christensdatter (se #845) var:
 •       i.   Lauritz9 Thomasen blev født i Hjermitslev. Han blev døbt den 2 jul 1667 i Tolstrup kirke, Børglum herred, og faddere var Anders Nielsøn, Christen Lauritzøn, Maren Nielsdatter og Anne Lauritzdatter. Han giftede sig med Inger Sørensdatter den 26 okt 1704 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred. Han døde før 26 nov 1710 da hans hustru vies igen på denne dato.
        Han boede i Bondgaard.


 •       ii.   Niels Thomasen blev født cirka 1676 da han angives at være 61 år gammel ved sin død. Han giftede sig 1. gang med Kirsten Laursdatter den 29 mar 1699 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred. Han giftede sig 2. gang med Maren Sørensdatter den 7 jun 1716 i Jetsmark kirke, Hvetbo herred. Han døde i Sigsgaard. Han blev begravet den 16 mar 1737 på Jetsmark kirkegård, Hvetbo herred.
        Han boede i apr 1736 i Sigsgaard.


 •       iii.   Maren Thomasdatter giftede sig med Laurs. Hun døde før 30 apr 1736 da hendes børn arver efter hendes halvsøster Inger på denne dato.


 •       iv.   .
        Christen Thomsen boede i apr 1736 i Mejlsted, Tolstrup sogn.


 •       v.   .
        Inger Thomasdatter boede i apr 1736 i Mejlsted, Tolstrup sogn.


 •       vi.   Jens Thomsen døde før 30 apr 1736 da hans børn arver efter hans halvsøster Inger på denne dato.
        Han boede i Sinholt, Ajstrup sogn.


 •     422  vii.   Peder Thomasen.845. Johanne10 Christensdatter giftede sig med Thomas Laursen (se #844) den 12 nov 1665 i Tolstrup kirke, Børglum herred. Hun døde formodentlig 1687 i Rævhede, Åby sogn, da de ses boende her og hendes mand bliver gift igen i 1688.


846. Christen10 Kjeldsen giftede sig med Maren Christensdatter (se #847).
Han og Maren Christensdatter boede i jul 1667 i Hønsholm, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, ved datteren Marens dåb.

Børn af Christen10 Kjeldsen og Maren Christensdatter (se #847) begge født i Jetsmark kirke, Hvetbo herred, var:
 •     423  i.   Maren9 Christensdatter.


 •       ii.   Kielld Christensen blev født i Hønsholm, Jetsmark sogn, Hvetbo herred og døbt den 31 maj 1669 og faddere var Jens Jespersen ved Broen, Jens Kielldsen i Quorup, Christen Ribbergaard, Anne Lauritzdatter i Bisgaard.847. Maren10 Christensdatter giftede sig med Christen Kjeldsen (se #846).
Hun og Christen Kjeldsen boede i jul 1667 i Hønsholm, Jetsmark sogn, Hvetbo herred, ved datteren Marens dåb.


11. generation1056. Espen11 Nielsen blev født i 1580.

Børn af Espen11 Nielsen indbefatter:
 •     528  i.   Niels10 Espensen.


 •       ii.   Inger Espersdatter blev født i 1615. Hun giftede sig med Christen Lund. Hun døde i 1698.


 •       iii.   Niels Espensen blev født i 1617 i Heilskov, Ørslevkloster sogn. Han døde i 1698 i Heilskov, Ørslevkloster sogn.


 •       iv.   Mette Espensdatter blev født i 1628. Hun døde i 1701.1222. Jens11 Hvass.

Børn af Jens11 Hvass indbefatter:
 •     611  i.   NN Jensdatter10 Hvass.


 •       ii.   Anna Jensdatter Hvass døde før 1686.1416. Ogi11 Nicolaisen blev født i 1603 i Ullits sogn, Gislum herred. Han giftede sig med Anne Hansdatter (se #1417). Han døde i 1666 i Ullits sogn, Gislum herred.

Børn af Ogi11 Nicolaisen og Anne Hansdatter (se #1417) var:
 •       i.   Appelone10 Oggesdatter blev født i 1630.
        Hun er den eneste kvinde i mandtallet for Ullits sogn, Gislum herred, 9 feb 1681 med et efternavn efter en fader ved navn Ogi/Ogge. Det antages derfor at hun er broder til den Peder Oggesen der også ses i dette mandtal. Hun var med i mandtallet den 9 feb 1681 i Ullits sogn, Gislum herred, og i husstanden (#1) ses boende følgende personer: Christen Christensøn (30, fød 1651 23. Marti), Appelone Ogesdatter (51, Fød 1630), Christen Povlsøn, Peder Povlsøn, Mats Povlsøn, Jens Christensøn, Michel Pedersøn, Maren Poulsdatter, Maren Ibsdatter.


 •     708  ii.   Peder Oggesen.1417. Anne11 Hansdatter blev født cirka 1603. Hun giftede sig med Ogi Nicolaisen (se #1416). Hun døde i Ullits og blev begravet den 8 jul 1666.


1548. NN11 Thega.

Børn af NN11 Thega indbefatter:
 •     774  i.   Hieronym10 Thega.


 •       ii.   Christopher Vilhelm Thega blev født cirka 1686 ifølge aldersangivelsen ved sin død. Han giftede sig med Kirstine Jacobsdatter den 19 okt 1710 i Tølløse kirke, Merløse herred, efter forudgået trolovelse den 23. august. Han blev begravet den 4 maj 1734 på Tølløse kirkegård, Tølløse sogn, og angives da at være 48 år gammel.
        Han var snedker i Tølløse sogn, Merløse herred. Christopher Vilhelm's bo blev skiftet den 29 apr 1734 i Tølløsegård.