Skifte efter C. D. Balster 1848

Jeg har her indscannet siderne fra skiftet efter min tip3oldemor Christiane Dorthea Balster  (* 1778, Frederiksstad, Slesvig; † 31 dec. 1848, Gentofte), enke efter regimentsdyrlæge Johan Friederich Wilhelm Feldmann. Jeg har indføjet det Ketty Thidemann, Jørgen Thue Pedersen og jeg selv mener at læse. Tak til Jørgen og Ketty for hjælpen.


Side 1

Aar 1848 d. 1 Febr. blev Kjøbenhavns Amts Nordre
Birks Skifteret sat paa Birke contoret i overværel-
se af nedenanførte Vidner, hvor da
blev foretaget Boet efter afgl. Christiane Dorthea
født Balster og tidligen afgangne Mand Regi-
mentsdyrlæge Johan Frederik Feldtmand af Jæ-
gersborg. For Retten mødte Sønnen Julius
Ferdinand Feldtmann kongelig Jæger, der bevid-
nede at afdøde har hensiddet i uskiftet Boe efter
sin afgangne Mand, og at hun har modtaget den
hende tilkommende Penssion til 1 Januar
 

Side 2

dette Aar saa at der ikke i den henseende tilkommer
Boet noget. Compten bemærkede derefter
at han har besørget afdødes begravelse og
vil han nærmere fremkomme med Reg-
ning for sit udlæg i saa henseende.
Skifteforvalteren fremlagde den af Sognefogden
i boet den 20de s. Md. afholdte Registerings-
forretning hvorunder Boets Eiendele ere
vurderede til 52 rigsdaler 5 mark

Boet udsat

J. Feldmann


Jeg er meget interesseret i at finde ud af mere om Julius Ferdinand Feldmann - jeg kan hverken finde hans dåbs- eller konfirmations-indførsel i Gentofte kirkebog, hvor jeg ville forvente at finde dem. Oven i det kan jeg ikke finde Julius Ferdinand Feldmann i nogen folketællinger på Dansk Demografisk Database (at søge manuelt ville være et stort arbejde). Og hvorledes søger man aner i Frederiksstad, Slesvig?