Skifte efter G. W. Feldmann 1820

 

Eksempel på et skifte 
Jeg har her indscannet er erklæring som min tip3oldefar Johan Friederich Wilhelm Feldmann (* 1776 Odense, † Gentofte) regimentsdyrlæge i husarregimentet, afgav i forbindelse med skiftet efter min tip4oldefar, fanesmed og senere konsumptionsbetjent Gerhard Wilhelm Feldmann (* 1750, Osnabrück; † 1820, Nibe). Jeg har indføjet det som Erik Brejl mener at læse (og som jeg i øvrigt er enig med ham i).


Gardehusarregimentet - Justitsprotokol 1819-1831, pakke 6, side 155:

Gardehusarregimentet - Justitsprotokol 1819-1831, pakke 6, side 155

Jægersborg den 23 septbr 1820 mødte for Protokollen Regiments
Dyrlæge Frederick Feldmann af husar Regimentet tilligemed Vagtme-
ster Schnip af samme Rgt. Førstmeldte producerede et paa Stemplet
Papir til 27 rbsk. Sølv affattet Document i hvilket han erklærer
at han fra sin Side intet haver imod at hans Moder Maren
Feldmann, enke efter den i Nibe afdøde Wilhelm Feldmann,
forbliver hensiddende i uskiftet Boe indtil sin Død saalenge hun
forbliver Enke, hvilket Document af Dags Dato af Producenten
selv egenhændigt blev underskrevet og ham derefter extraderet
med Paategning om Underskriften og efter at han havde
indleveret ens verificeret Gjenpart af det producerede Docu-
ment. Saaledes at være passeret bekræftes hermed af ang.
med tiltagen Vitterligheds Vidne ovennævnte Vagtmester
Schnip.    Datum et loco ut supra
    til vitterlighed   Dan                             som nærværende

        P.D.Schnipp                                         Feldmann